ESAB | MEK 44C | Instruction manual | ESAB MEK 44C Kasutusjuhend

ESAB MEK 44C Kasutusjuhend
MEK 44C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 857 101
00.02.08
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 852 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
92
SUOMI
1 DIREKTIIVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
29
29
30
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
5.1 LIITÄNTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7 VARAOSATILAUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8 VARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9 KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
TOCx
-- 28 --
1
DIREKTIIVIN
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
langansyöttöyksikkö MEK 44C sarjanumerosta 645 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin 73/23/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC mukaisesti, standardin EN
50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bm20d12x
-- 29 --
3
JOHDANTO
A10--MEK 44C on nelipyörävetoinen, kaksimoottorinen MIG/MAG--hitsaukseen
tarkoitettu langansyöttöyksikkö, joka syöttää langan Esabin A10--järjestelmän
mukaisesti.
Yksikössä on tila halkaisijaltaan enintään 440 mm:n lankakelalle.
Langansyöttöyksiköstä saadaan täydellinen, kun se varustetaan vääntökappaleella,
kevennysvarrella tai vaunulla. Vääntökappaletta tai kevennysvartta käytettäessä
syöttöyksikkö asetetaan virtalähteeseen eristetyn tapin varaan. Vaunun avulla
langansyöttöyksiköstä saadaan helposti liikuteltava joko lattialla tai työpöydällä.
Vääntökappaleella ja vaunulla varustettu langansyöttöyksikkö voidaan varustaa
myös ripustimella, jolloin yksikkö voidaan sijoittaa työpisteen yläpuolelle.
Kaikki asetukset tehdään ohjausrasiasta PUA1.
3.1
TEKNISET TIEDOT
Jännite
42 V 50--60 Hz
Tehontarve
430 VA
Syöttönopeus
1,5--25 m/min
Pistoolillitännät
EURO
Paino
22 kg
Mitat (pxlxk)
493x336x268 mm
bm20d12x
-- 30 --
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
5
KÄYTTÖ
5.1
LIITÄNTÄ
1
Liitin kaukosäätö/Välisyöttölaite (23--pol)
2
Liitin Ohjelmointiyksikkö
3
Liitin hitsauspistooli
4
Maadoituskaapelin liitin (OKC)
5
Ohjauskaapelin liitin ,virtalähde (12--pol)
6
Liitin kaasuliitäntä
7
Jäähdytysvesiliitäntä sisälle Siiminen
8
Liitin jäähdytysvesi ulos Punainen
9
Ohjelmointiyksikkö
6
2
5
1
7,8
3
9
4
8
TÄRKEÄÄ!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse
jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva oikealla.
bm20d12x
-- 31 --
7
5.2
Päätevastus
Päätevastus on oltava CAN--väylän loppupäissä tiedonsiirtohäiriöiden välttämiseksi.
Ohjelmointiyksikössä on sisäänrakennettu vastus, virtalähteessä ja syöttöyksikössä
ei ole sisäänrakennettua vastusta.
Kytkentätapauksesta riippuen vastus liitetään seuraavasti:
1. Syöttöyksikköön liitetty ohjelmointiyksikkö.
Päätevastus liitetään virtalähteen taakse.
(Kytketty toimitettaessa tällä tavalla).
2. Virtalähteeseen liitetty ohjelmointiyksikkö.
Päätevastus liitetään syöttöyksikön eteen.
6
HUOLTO
Säännöllinen huolto on tärkeää luotettavan ja varman toiminnan kannalta.
S
Syöttömekanismin kulutusosien puhdistus ja vaihto on suoritettava säännöllisesti
häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi.
Huomaa, että liian tiukkaan säädetty esijännitys saattaa aiheuttaa painorullan,
syöttörullan ja langanjohtimen epänormaalia kulumista.
S
Pistooli
Puhalla langanjohdin puhtaaksi säännöllisesti ja puhdista kaasusuutin.
bm20d12x
-- 32 --
7
VARAOSATILAUKSET
Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan koneen malli ja numero sekä varaosaluettelon
mukainen nimitys ja varaosanumero.
Tämä helpottaa osien toimittamista ja varmistaa oikeat toimitukset.
8
VARUSTEET
Ks. varaosaluettelo.
Ripustin
Ripustimen avulla syöttöyksikkö voidaan ripustaa työkohteen yläpuolelle.
Kevennyslaite
Kevennyslaitteen tarkoituksena on nostaa monitoimiletkua ja siten helpottaa
hitsaajan työtä. Laitteeseen liittyy varsi, johon monitoimiletku kiinnitetään. Varsi
voidaan vetää alas vaakaasentoon ja nostaa jälleen ylös.
VAROITUS!
Kaatumisvaara, kun langansyöttökaappi varustetaan kevennyslaitteella.
Kiinnitä laitteisto alustaansa erityisesti, josa alusta on epätasainen tai kalteva.
Rajoita langansyöttökaapin kallistuskulmaa toimitettavalla kiristyshihnalla.
ÄLÄ siirrä laitteistoa polttimesta vetämällä.
bm20d12x
-- 33 --
9
Osa
1
KULUTUSOSAT
Lkm
1
Til.nro
Nimitys
Huom
0366 942-- 886
Langansyöttöyksikkö
0455 417 001
Ulostulosuuttimet
ø 0,6--1,6mm, A,B,C,D
0333 163 009
Ulostulosuuttimet
ø 2,0--2,4mm, A,B,C,D
Ruuvi
M10
3
1
4
1
0156 602 001*)
Sisäänmenosuuttimet
ø 0,6--1,2mm, A,B,C
1
0156 602 002
Sisäänmenosuuttimet
ø 1,6--2,4mm, A,B,C
1
0332 318 001
Sisäänmenosuuttimet
ø 1,2--2,0mm, D
1
0332 318 002
Sisäänmenosuuttimet
ø 2,4mm, D
5
2
02157 027 08
Varmistuslaatta
6
1
0156 603 001*)
Välisuuttimet
ø 0,8--1,2mm, A,B,C
1
0156 603 002
Välisuuttimet
ø 1,6--2,4mm, A,B,C
1
0332 322 001
Välisuuttimet
ø 1,2--2,0mm, D
1
0332 322 002
Välisuuttimet
ø 2,4mm, D
7
1
0366 961 001
Välisuuttimet
8
4
9
1
10
Ruuvi
M5x20
0366 941 880*)
Boggie
0,6--1,2, A,B,C,(D)
1
0366 902 880
Boggie
HD, A,B,C,(D)
1
0366 941 881
Boggie
1,4--2,4, A,B,C
1
0366 902 881
Boggie
HD, A,B,C
1
0366 941 882
Boggie
1,2--2,0, D
1
0366 902 882
Boggie
HD, D
1
0366 902 883
Boggie
HD, 2,4, D
2
0366 966 880*)
Syöttöpyörä
ø 0,,6--1,2 A,B,C,D
0366 966 881
Syöttöpyörä
ø 1,6--2,4, A,B,C,D
0366 966 882
Syöttöpyörä
ø 1,2--2,0, D
0366 966 883
Syöttöpyörä
ø 2,4, D
11
4
0156 707--001
Välilevy
12
2
0156 707--002
Vääntiö
13
2
0366 944--001
Aluslevy
14
1
0457 546 001
Holkki
A= Fe -- B= Ss -- C= Al.
D= Täyttölanka (Urarullat)
HD=Heavy Duty (kuulalaakeroitu).
*) Vakio
bm20d12x
-- 34 --
1
14
7
8
4
3
4
6
9
10
13
11
12
8
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
bm20d12x
-- 35 --
5
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising