ESAB | LKB 160 | Instruction manual | ESAB LKB 160 Kasutusjuhend

ESAB LKB 160 Kasutusjuhend
LKB 160
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
0349 301 023 FI
Valid for serial no. --xxx--xxxx
1. YHDENMUKAISUUSILMOITUS........................................................................................................... 25
2. TURVALLISUUS................................................................................................................................... 25
3. JOHDANTO………................................................................................................................................ 26
3.1 TEKNISET TIEDOT.......................................................................................................................... 26
4. ASENNUS ............................................................................................................................................ 27
4.1 VERKKOJÄNNITE............................................................................................................................ 27
4.2 PAKKAUKSEN PURKAMINEN ....................................................................................................... 27
4.3 YKSIKÖN KOKOAMINEN ........................................................…................................................... 27
5. KÄYTTÖ................................................................................................................................................ 28
5.1 SÄÄTIMET JA NÄYTÖT................................................................................................................... 28
6. KUNNOSSAPITO.................................................................................................................................. 29
6.1 PUHDISTAMINEN............................................................................................................................. 29
7. VARAOSIEN TILAAMINEN.................................................................................................................. 29
8. VARUSTEET......................................................................................................................................... 29
8.1 CO2 -LÄMMITYSMUUNTAJAN ASENNUSOHJE…………………................................................... 29
8.2 MITTARIN ASENNUSOHJE……...................................................................................................... 30
24
1
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
hitsausvirtalähde LKB 160 alkaen sarjanumerosta 032 täyttää standardin IEN 60974-1 vaatimukset
direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199
vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2000-11-07
Anders Birgersson
Toimitusjohtaja
Esab Welding Equipment AB
695 81 Laxå
Ruotsi
2
Puh: +46 584 81 000
Fax: +46 584 123 06
TURVALLISUUS
VAROITUS !
KAARIHITSAUS JA -LEIKKAUS VOI OLLA VAARALLISTA ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA
VAROVAISUUTTA HITSATESSASI. NOUDATA YRITYKSEN PAKOLLISIA TURVAOHJEITA, JOTKA ON
LAADITTU LAITTEISTOVALMISTAJAN SUOSITUSTEN MUKAAN.
SÄHKÖISKU – voi olla tappava
• Asenna laitteisto standardien mukaisesti.
• Älä koske jännitteellisiin osiin paljain käsin, märin käsinein tai märin vaattein.
• Varmista, että työasentosi on turvallinen.
HUURUT JA KAASUT – voivat vaarantaa terveyttäsi
• Pidä pääsi poissa huuruista.
• Käytä tuuletusta ja/tai poistoimua pitääksesi huurut ja kaasut poissa hengitysalueelta ja ympäristöstä.
KAARISÄTEILY – voi vahingoittaa silmiäsi ja ihoasi
• Suojaa silmäsi ja ihosi. Käytä sopivia hitsausvarjostimia, suodatuslaseja ja suojavaatteita.
• Suojaa sivullisia sopivin varjostimin tai -verhoin.
PALOVAARA
• Kipinät (hitsausroiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista siksi, ettei lähellä ole mitään syttyviä aineita.
LAITEISTO TOIMII VÄÄRIN – jos yksikkö toimii väärin, kutsu koulutettu huoltoteknikko avuksi.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ ENNEN YKSIKÖN ASENTAMISTA JA
KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
25
3
JOHDANTO
LKB 160 on portaallisesti säätyvä hitsausvirtalähde. Se on tarkoitettu teräksestä, ruostumattomasta
teräksestä ja alumiinista valmistettujen lankojen tai ydintäytelangan hitsaukseen suojakaasulla tai ilman
suojakaasua.
3.1 TEKNISET TIEDOT
Vakiotoimitus:
Virtalähde, jossa on pistehitsaustoiminto, säädettävä jälkipaloaika ja pehmeäkäynnistystoiminto.
Langansyöttömekanismi, jossa on syöttörullat 0,6 – 0,8 φ mm umpilankaa varten.
Hitsauspistooli PSF 160.
Maattokaapeli 4,5m.
Verkkoliitäntäkaapeli 3m.
Sarjaan kuuluu: kahva (ruuveineen), kaasupulloteline (ruuveineen), ketju, tuki (ruuveineen), kaapelikehys.
Verkkojännite
Pääsulake
Nimellisteho
Nimellishitsausvirta
paloaikasuhde* 45%
paloaikasuhde * 60%
paloaikasuhde * 100%
Hitsausvirta-alue
Tyhjäkäyntijännite
Suojaluokka
Käyttöluokka
Mitat
1x230 V, 50/60Hz
16 A hidas
5,7 kVA
130 A
112 A
87 A
28A/15,4V÷130A/20,5V
18÷28V
IP 23
S
pituus
leveys
korkeus
Paino
770
520
620
73,5 kg
*Paloaikasuhde perustuu jaksoon, jonka pituus on 10 minuuttia. 45% paloaikasuhde tarkoittaa, että laitteella
voi hitsata 4,5 minuuttia 5,5 minuutin jakson aikana. 100% paloaikasuhde tarkoittaa, että laitteella voi hitsata
jatkuvasti.
Varoitus:
Yksikössä on seuraavat ominaisuudet:
- Suojaluokka IP 23 tarkoittaa, että laite on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Käyttöluokka S tarkoittaa, että laite on suunniteltu käytettäväksi paikoissa, joissa on kohonnut
sähkövaara.
26
4
ASENNUS
Asennuksen saa tehdä vain pätevät ja valtuutetut henkilöt.
Kytke verkkokaapeli ja suojaa se sopivan sulakkeen avulla paikallisten ohjeiden mukaan.
Yksikköä on suojattava pölyltä, lialta ja ylikuumenemiseltä. LKB 160 -virtalähteen ja tuuletusta estävien
esineiden etäisyyden on oltava vähintään 300 mm.
4.1 VERKKOJÄNNITE
Jännite
230V
1~ 50/60 Hz
Nimellinen ensiövirta:
P100%
8A
P60%
10A
P45%
22A
Verkkoliitäntäkaapelin poikkipinta-ala
3x1,5mm
Sulake, hidas
16A
2
4.2 PAKKAUKSEN PURKAMINEN
A. Pura laitteisto pakkauksesta ja tarkista, että vaurioita ei näy.
B. Tarkista, ettei pakkaukseen ole jäänyt osia ennen sen hävittämistä.
C. Tarkista, että kaikki tuuletusaukot ovat auki ja esteettömiä.
4.3 YKSIKÖN KOKOONPANO
27
5
KÄYTTÖ
5.1 SÄÄTIMET JA NÄYTÖT
Kuvio.5.1 LKB160 etupaneeli
Kuvio.5.2 LKB-langansyöttöyksikön etupaneeli
A. PÄÄVIRTAKYTKIN (PÄÄLLE/POIS) JA HITSAUSJÄNNITTEEN VALITSIN Kytkimen kääntäminen
johonkin asennoista ‘1 - 7’ kytkee syöttöjännitteen laitteelle. Vihreä valodiodi (LED) B syttyy tämän
merkiksi. Tuuletin käynnistyy myös. Hitsausjännite valitaan 7-asentoisen kytkimen avulla.
VAROITUS: Kytkimen kääntäminen hitsauksen aikana (virtalähde kuormitettuna) voi aiheuttaa
laitteen vaurioitumisen!
B. YLIKUUMENEMINEN Oranssinvärinen merkkivalodiodi syttyy ylikuumenemisen sattuessa. Hitsausvirran
syöttö keskeytyy automaattisesti niin pitkäksi aikaa, että LKB-virtalähde jäähtyy normaaliin lämpötilaan.
Valodiodin syttyessä virtalähde on jätettävä jäähtymään muutamaksi minuutiksi. Älä kytke virtalähdettä
pois päältä, koska silloin myös tuulettimet sammuvat. Laite on jälleen käyttövalmis, kun oranssi valodiodi
on sammunut.
C. DIGITAALINEN MITTARI näyttää todellisen hitsausvirran ja -jännitteen. Valintakytkimen avulla voit valita
joko jännitteen tai virran näytön. LKB160 toimitetaan ilman mittaria. Mittarisarja toimitetaan lisälaitteena.
Mittarissa on myös viimeisen arvon pitotoiminto.
D. POTENTIOMETRI
kytkemiseen.
varustettuna kytkimellä - pistehitsauksen ja pistehitsausajan (alueella 0,5 - 4 s)
28
E. POTENTIOMETRI langansyöttönopeuden asettamiseen (alueella 1,4 ÷ 19 m/min).
F. POTENTIOMETRI jälkipaloajan säätämiseen.
G. LIITIN (Euro-liitin) hitsauspistoolin liittämiseen
H. LIITIN maattokaapelin liittämiseen
I.
6
KÄYTTÖTAVAN VALINTAKYTKIN: CREEP START 50% - 100% - 70%
KUNNOSSAPITO
VAROITUS: Valmistajan antama takuu lakkaa, jos asiakas yrittää korjata laiteviat itse.
6.1 PUHDISTAMINEN
LKB 160 on syytä säännöllisesti puhaltaa puhtaaksi käyttäen kuivaa paineilmaa ja matalaa painetta. Jos laite
on käytössä likaisessa tai pölyisissä olosuhteissa, se on puhdistettava useammin. Muuten tuuletusaukot
saattavat tukkeutua ja laite ylikuumentua.
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Tilatessasi varaosia ilmoita konemalli, sarjanumero sekä varaosaluettelossa oleva nimike ja varaosanumero.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa sen, että saat oikean osan.
8
VARUSTEET
CO2-lämmitysmuuntaja 0349 302 080
V/A-mittarisarja 0349 302 078
8.1 CO2-LÄMMITYSMUUNTAJAN ASENNUSOHJE
−
−
−
Irrota laitteen sivupellit.
Kiinnitä muuntaja T3 ja liitinrima XG nuolella merkittyihin paikkoihin.
Kytke muuntajan T3 langoitus komponentteihin laitteen piirikaavion mukaan.
1234-
Muuntaja T2
Muuntaja T3
Liitinrima XG
Langoitus komponentteihin Q1 ja T2
29
8.2 V/A-MITTARIN ASENNUSOHJE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Irrota laitteen sivupellit.
Kiinnitä mittarin kortti laitteen etupaneeliin.
Asenna mittarin suojus paikoilleen.
Irrota tasasuuntaussilta.
Irrota virtakaapeli (+) sillasta.
Kytke shuntti ja piirikaavion mukaan.
Yhdistä shuntti ja tasasuuntaussillan virtakiskon (+) pää ja virtakaapeli (+) shuntin vapaaseen päähän.
Asenna tasasuuntaussilta paikoilleen laitteeseen.
Kytke mittarin langoitus LKB 160:n piirikaavion mukaan.
123456789-
V/A-Mittari A2
Shuntti RI
Virtakisko
Langoitus piirikortille A1
Langoitus muuntajalle T2
Langoitus shuntille ja virtaliittimelle (-)
Virtakaapeli (+)
Virtaliitin (-)
Tasasuuntaussilta V1
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising