ESAB | LTO 160 | Instruction manual | ESAB LTO 160 Brugermanual

ESAB LTO 160 Brugermanual
MECHTIG 160
MECHTIG 250
LTO 160, LTO 250
101103102021100020040
Bruksanvisning
Brugsanvisning
0456 779 140
991231
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Valid for serial no. 837--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
-- 2 --
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
79
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
80
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling til nettspenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling av komplett sveisesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
82
82
83
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kontrollknapper og tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
85
86
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
86
7 MANØVRERINGSENHETEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
Manøvreringsenhetens arbeidsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle værktøykoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inndeling i funksjonsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEL--tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SET--tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEM--tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPE--tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styring av prosess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begrenset bevefelseområde for POB, POC verktøyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sektorlagring ved drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samband innen en sekvensiell sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nullstilling av minnet/utgansverdien for parametere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start/stopp fra ytre organer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angående strekningen hos en transportsektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angående sektorbyttets innvirkning på pulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
88
88
89
93
96
99
103
104
104
105
106
106
107
108
8 FEILMEDDELELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Minnefeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikasjonsfeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feil ved sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feil ved sekvenskjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sperremeddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
108
109
109
110
9 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
10 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
TOCn
-- 77 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LTO 160 / LTO 250 fra serienummer 636 / 745 er i samsvar med
standard EN 60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv
73/23/EØF med tillegg 93/68/EØF og standard EN 50199 i overensstemmelse med
bestemmelsene i direktiv 89/336/ EØF med tillegg 93/68/ EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--10--30
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte
som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen av sveiseutstyr.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrens funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1. Alt personale som arbeider med sveiseutstyren må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S funksjon
S nødstoppens plassering
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2. Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrens
S arbeidsområde før den startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3. Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4. Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy, vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan bli sittende
fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5. Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S
dpa6d1na
Smøring og vedlikehold av sveiseutstyren må ikke gjøres under drift.
-- 78 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
3
INTRODUKSJON
3.1
Generelt
LTO 160 / LTO 250 er en transistorstyrt sveisestrømkilde for TIG--sveising. Den er
programmerbar og er utstyrt med minnefunksjon for innstilling og lagring av
forskjellige programmer ved hjelp av tilhørende manøvreringsenhet. Sveiseprogrammene kan inndeles i sektorer med ulike parameteroppsetninger. Sektorinndelingen
er tidsstyrt.
LTO 160 / LTO 250 har batteri--backup slik at innstillingene fortsatt er der selv om
maskinen blir slått av eller koblet fra nettet.
LTO 160 / LTO 250 er en maskin av omformertypen. Det innebærer at
nettspenningen først likerettes for deretter igjen å bli omformet til vekselstrøm, men
nå med betydelig høgere frekvens. Deretter foregår transformeringen til
sveisespenning.
Likeretting
Vekselretting
Transformering
Likeretting
Kontrollsystem
Omformningsprinsippet muliggjør styring av alle moment i sveiseprosessen ved hjelp
av elektronikk og innebærer derfor forbedrede sveiseegenskaper.
dpa6d1na
-- 79 --
NO
Mikrodatamaskinen i LTO 160 / LTO 250 er av typen, Siemens 80515. Den er
programmert for optimale startegenskaper. Datamaskinen overvåker fremdriften i
sveisingen og sørger for at de rette statiske og dynamiske egenskapene blir
opprettholdt.
LTO 160 / LTO 250 er utviklet for såvel manuell som automatisert sveising. Den er
derfor istand til å drive ESAB:s sveiseverktøy PRB, PRG, PRI, POB POC og PRH. Til
manuell sveising brukes TIG--brenner for OKC--tilkobling.
LTO 160 / LTO 250 inneholder følgende deler:
S
Kraftmodul, inneholder kraftmodul og styreelektronikk. Her likerettes og
omformes innkommende nettspenning til høyfrekvent vekselspenning som
deretter transformeres til sveisespenning.
S
Manøvreringsenhet for valg av sveiseforløp (sekvensielt eller ikke sekvensielt
forløp), HF eller LIFTARC start, programmering, endring av parameterverdier,
minnehåndtering, sektorinndeling, manuell forspyling av gass, manuell rotasjon,
manuell trådmating samt start og stopp. På manøvreringsenhetens skjerm kan
størrelser som strøm og spenning fortløpende avleses når sveising pågår.
Kommunikasjonen mellom manøvreringsenheten og strømkilden er meget sikker
med hensyn til forstyrrelser da signaloverføringen går via optiske fibrer. (L=10m.)
3.2
Tekniske data
LTO 160
LTO 250
Nettspenning
230 V, 1
400 V, 3
Nettfrekvens
50--60 Hz
50--60 Hz
Tillatt belastning ved
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
160 A/16 V
110 A/15 V
80 A/13 V
250 A/20 V
180 A/17 V
140 A/16 V
Tomgangseffekt
55 W
50 W
Effektfaktor
0,68
0,61
Virkningsgrad
0,70
0,80
Primær strøm ved 100%
intermittens
10 A
15 A
Dimensjon L x B x H
515 x 285 x 505 mm
515 x 285 x 505 mm
Vekt
32 kg
33 kg
Temperaturklasse
F (155 C)
F (155 C)
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Internminnets kapasitet, antall parameteroppsettinger
100 st
100 st
Batterireserve LTO
2 år
2 år
Batterireserve manøvreringsenhet
2 år
2 år
Buetenning for skjøtsveiseverktøy
HF
HF
Buetenning for manuell
sveising
HF og LIFT ARC
HF og LIFT ARC
Brukerklasse
dpa6d1na
-- 80 --
NO
Innstillingsområde
LTO 160
LTO 250
Puls--, bakgrunns-- og kont.
strøm
3--160 A
3--250 A
Innstillingssteg strøm
1A
1A
Trådmatingshastighet
0,10--2,20 m/min (MEI 20/21))
0,15--1,50 m/min (POB, POC)
0,10--2,20 m/min (MEI 20/21))
0,15--1,50 m/min (POB, POC)
Rotasjonshastighet
5--100 % av maks.hastighet
5--100 % av maks.hastighet
Pulstid og bakgrunnstid
0,02--5,0 s
0,02--5,0 s
Forvarmingstid
0--99,8 s
0--99,8 s
Gassforspyling
1--250 s
1--250 s
Gasetterspyling
3--250 s
3--250 s
Slope up og slope down
0--25 s
0--25 s
Sektortid
0,01--33,59 min
0,01--33,59 min
Innstillingssteg sektortid
0,1 s
0,1 s
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er tiden i prosent av en timinutters periode som man kan
sveise med en viss belastning uten å overbelaste sveisestrømkilden.
Isolasjonsklasse
IP--koden angir isolasjonsklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av
faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk
innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor
det er større elektrisk fare.
4
INSTALLASJON
4.1
Generelt
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
Installering skal utføres av kvalifisert elektriker.
Merkeskilt med produksjonsnummer og tilkoblingsdata finnes på baksiden av
sveiseutrustningen.
4.2
Plassering
1. Plasser maskinen slik at kjøleluftens ut-- og innløp ikke hindres.
dpa6d1na
-- 81 --
NO
4.3
Løfteanvisning
4.4
Tilkobling til nettspenning
S
Kontroller at maskinen tilkobles rett nettspenning og at rett sikring blir brukt.
Jording må bare skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
LTO 160
LTO 250
Nettspenning
230 V
400 V
Nettfrekvens
50--60 Hz
50--60 Hz
Sikring, treg
16 A
16 A
Nettkabel, tversnitt
3 x 2,5 mm2
4 x 1,5 mm2
dpa6d1na
-- 82 --
NO
4.5
Tilkobling av komplett sveisesystem
B--B
Motorkabel, trådmating
C--C
Motorkabel -- dreining
G--G
Kjølevannslange, in
H--H
Kjølevannslange, ut
J--J
Sveisekabel --
L--L
Pistolkontakt
M--M
Gasslange ut
N--N
Gasslang inn
Q--Q
Tilbakeføringskabel
dpa6d1na
-- 83 --
NO
B--B
Motorkabel, trådmating
C--C
Motorkabel -- dreining
G--G
Kjølevannslange, in
H--H
Kjølevannslange, ut
J--J
Sveisekabel --
L--L
Pistolkontakt
M--M
Gasslange ut
N--N
Gasslang inn
Q--Q
Tilbakeføringskabel
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 78. Les disse før utstyret tas i bruk.
dpa6d1na
-- 84 --
NO
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade,
vis derfor stor forsiktighet.
1. Kontroller at kabler, sveiseverktøy og returkabel er ordentlig tilkoblet.
2. Undersøk om det forekommer gasslekkasjer.
3. Vri startbryteren til posisjon 1. Signallampen tennes og indikerer dermed at
spenningen er tilkoblet.
4. Still inn data ifølge anvisninger for MANØVRERINGSENHET.
5.2
Kontrollknapper og tilkoblinger
1. Nettstrømbryter
2. Varsellampe termosikring (gul)
9. Tilkobling av trådfremføring MEI 20, POB,
PRI
4. Manøvreringsenhet
10. Tilkobling, rotasjon PRB 9--20, 18--40,
36--80, 71--160, 140--220, PRG, PRI,
POB
5. Tilkobling av returkabel (+)
11. Tilkobling av kjøleaggregat 230 V, 1,25 A
6. Tilkobling av sveisekabel (--),
tversnitt 25 mm2
12. Tilkobling av beskyttelsegass
7. Tilkobling av trådfremføring
MEI 21, POC
14. Nettkabel
3. Varsellampe, nett (hvit)
13. Tilkobling av fjernstart håndbrenner
8. Tilkobling, rotasjon PRB 17--49, 15. Gassnippel for tilkobling av gassflaske
33--90, 60--170, PRH 6--40,
16. Kabel til manøvreringsenhet
25--90, 40--115, POC
17. Sikring, treg 1,25 A (tilkobling 230 V)
18. Tilkobling av gjennomstrømmingsvakt,
(vann)
dpa6d1na
-- 85 --
NO
5.3
Overopphetingsvern
Det er innebygd en termosikring som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer blir sveisestrømmen brutt og den gule varsellampen blir tent. Når
temperaturen synker, tilbakestilles termosikringen automatisk.
6
VEDLIKEHOLD
6.1
Generelt
OBS!
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskninen for å rette eventuelle feil.
6.2
Kontroll og rengjøring
LTO 160 / LTO 250 trenger normalt ikke vedlikehold. Vanligvis er det nok å blåse den
ren med trykkluft (redusert trykk) en gang i året, og rengjøre støvfilteret regelmessig.
Hvis den er plassert i støvete miljø, bør renblåsing og filterrengjøring skje oftere.
dpa6d1na
-- 86 --
NO
7
MANØVRERINGSENHETEN
7.1
Manøvreringsenhetens arbeidsmåte
Prosessutrustningen er til enhver tid oppdatert av manøvreringsenheten.
Arbeidsminnet utgjøres av en sentral enhet i manøvreringsenheten. Her er alle
aktuelle størrelser for metode og parameretre samlet.
Arbeidsminnet inneholder alltid et for prosessen fullstendig dataopplegg.
Arbeidsminnet kan i sin helhet lagres i en større minneenhet, ”bibliotek”. 100
forskjellige oppsetninger av arbeidsminnet kan oppbevares i biblioteket.
Hver oppsetning i biblioteket utgjør en ”sektor”. (Årsaken til benevnelsen ”sektor”:
Etter tilbakekalling til arbeidsminnet svarer oppsetningen av data til prosessen i den
geometriske sektor som dannes ved rotasjon i løpet av den aktuelle tiden).
Innholdet i arbeidsminnet kan påvirkes ved å:
S
endre enkelt parameter
S anrope en sektor (hele arbeidsminnet skrives over).
Innholdet i arbeidsminnet kan påvirkes ved å:
S
lagre en sektor
S radere en sektor
Innholdet i arbeidsminnet og biblioteket blir vanligvis liggende igjen fra en kjøring til
neste (p.g.a. batteri--back--up).
En sektor kan være av sveise-- eller transporttypen. Disse typene kan være
slumpmessig blandet. En transportsektor forårsaker kun rotasjon (iflg. innskrevet
retning, hastighet og tid), d.v.s. at parametere som har med sveising å gjøre ikke er
med.
Innen hver sektor angis sekvensiell eller ikke sekvensiell kjøremetode.
Angående sekvensiell kjøring:
Ved kjøring av en sekvensiell sektor gjelder at sektorverdiene styrer prosessene i
løpet av den tid som er innskrevet i sektoren. Deretter tilbakekalles nærmeste
høgere sektor automatisk fra biblioteket (åpninger kan forekomme). Sekvensen
pågår inntil en ”sluttsektor” er funnet. Når denne i øvrig helt normale sektor er ferdig,
avsluttes sekvensen og den ”startsektor” som var aktuell ved start av sekvensen
tilbakekalles automatisk. Vi befinner oss da i utgangsposisjon for start av en identisk
sekvens.
Hvilken sekvensiell sektor som helst kan fungere som startsektor. Ikke noe i
sektorens innhold angir sektorinformasjon. Begrepet startsektor forbindes isteden
med den sektor der forrige sekvensstart skjedde.
Derimot er sluttsektorene definert i forvegen ved at de inneholder en spesiell
parameter for dette.
Slumpmessig antall sluttsektorer kan finnes i biblioteket. (I spesielle tilfeller kan man
tenke seg 100 forskjellige sluttsektorer som tilsvarer like mange sekvenser
bestående en sektor hver)
dpa6d1na
-- 87 --
NO
Man kan tenke seg et begrep ”sveiseprogram” identisk med en sekvens av sektorer.
Et sveiseprogram anropes ved manuelt å tilbakekalle den sektor som skal utgjøre
startsektor.
Angående ikke sekvensiell drift:
Sektorverdiene styrer prosessen inntil driften avbrytes manuelt. Ev. sektorbytte før
neste start skjer manuelt. Begrepet start-- og sluttsektor savner her innhold.
7.2
Aktuelle værktøykoder
Svejseværktøy
A21 PRB
Størrelse
Kode
9--20, 18--40, 36--80,
71--160, 140--220,
17--49, 33--90
PRB
60--170
PRB 60-- 170
6--40, 25--90
PRH
40--115
PRH 40--115
A21 PRG
25--45
PRG
A21 PRI
36--80, 71--160, 140--220
PRI
A22 POB
12--60
POB
A22 POC
12--60
POC
A21 PRH
7.3
Inndeling i funksjonsområder
All håndtering av manøvreringsenheten foregår innenfor de fire funksjonsområdene,
representert av ”hovedtastene”: ”SEL” (select), ”SET”(set), ”MEM” (memory) og
”OPE” (operate).
METODEVALG
SEL
S
Velg metode i arbeidsminnet.
INNSTILLING
SET
S
Still inn sveise-- og transportdata i
arbeidsminnet.
dpa6d1na
-- 88 --
NO
MINNEHÅNDTERING
DRIFT
MEM
OPE
S
Lagre arbeidsminnets innhold i ledig
minneplass.
S
Slett innholdet i tidligere lagret
minneplass.
S
Start sveising /transport eller
manuelle funksjoner.
Disse ”hovedknappene” beskrives i hvert sitt avsnitt. Øvrige tastfunksjoner fremgår
av disse avsnitt.
7.4
SEL--tasten
SEL er en av manøvreringsenhetens fire ”hovedtaster”.
Ved hjelp av SEL foretas metodevalg.
Fire forskjellige valg kan foretas, fordelt på hvert sitt nivå i vinduet. Alle metodevalg
rommes innenfor to bilder:
Nivå 1, velg driftsmetode: SEQUENCE/NON SEQUENCE
Nivå 2, velg strømtype: PULSED CURR./
CONT.CURR/. /TRANSP. SECTOR
Nivå 3, velg startmetode: HF--START/LIFTARC
Nivå 4, velg verktøy: POB/PRI/PRB/PRG
Innholdet i de fire radene er utslagsgivende for den aktuelle metoden (uansett av
hvor hakeparentesen befinner seg). Med hakeparentesen markerer man en rad der
endringen kan gjøres.
(Det eksempel på metodevalg som vises ovenfor er utgangsverdien som er valgt av
ESAB.)
dpa6d1na
-- 89 --
NO
Det er ikke mulig å nå SEL--tilstand under pågående aktivitet!
Håndtering innen SEL
Oversikt over taster når SEL er aktivert. SEL--tilstanden kan heves med med de
øvrige tre ”hovedtastene”.
Aktive taster beskrives nedenfor.
Velg nivå ved å flytte hakeparentesen med nivå--tastene:
(Går opp og ned mellom de fire nivåene. Veksling
mellom øvre og nedre bilde skjer automatisk. Med disse
taster endres ikke noe som har med metode å gjøre.
Man leser bare det som allerede gjelder).
Velg alternativ innen resp. nivå med:
(Alternativene vises syklisk innenfor hvert nivå. I og med
at et alternativ vises er det valgt).
dpa6d1na
-- 90 --
NO
SEL -- Eksempel 1
Driftsmetode ”ikke--sekvens” skal velges.
SEL -- Eksempel 2
Transportsektor skal velges.
[
dpa6d1na
]
-- 91 --
NO
SEL -- Eksempel 3
POB--verktøy ska velges.
[
dpa6d1na
]
-- 92 --
NO
7.5
SET--tasten
SET er en av manøvreringsenhetens fire ”hovedtaster”
Ved hjelp av SET skjer innstilling av verdien for sveise-- og transportparametere.
Ved hjelp av SET vises parametrene parvis, en på hver rad i vinduet, f. eks.
Aktuell parameteroppsetning er et resultat av det som er valgt under SEL når det
gjelder:
S
PULSED CURR./CONT.CURR./TRANSP. SECTOR
S
SEQUENCE/NON SEQUENCE
Mulige parameteroppsetninger vises på følgende side.
dpa6d1na
-- 93 --
NO
Håndtering innenfor SET
Oversikt over taster når SET er aktivert. SET--tilstand kan forlates ved hjelp av de
øvrige tre ”hovedtaster”.
Aktive taster beskrives nedenfor.
Bytt parameterbilde med nivåtastene:
(Med disse tastene kan vi lese samtlige eksisterende
parametere i aktuell parameteroppsetning).
Still inn verdiene for viste parametere med de fire øke-/minske--tastene (Spesielt for +/-- og YES/NO: ”+” og
”YES” fås med øke--tast.”--” og ”NO” fås med
minske--tast.)
dpa6d1na
-- 94 --
NO
Angående parameterverdien
Parameteroppsetninger
(Verdiene som vises her er utgangsverdier valgt av ESAB)
PULSET STRØM
KONTINUERLIG STRØM
TRANSPORT
SEKTORTID og AVSLUTTNINGSSEKTOR--informasjon vises kun når SEQUENCE
er valgt:
Kommentarer angående min--/maksverdien for parametere.
Visse parametere har null som minimumsgrense og kan dermed elimineres ved å
minske verdien til null. (Forvarmingstid og slopetider)
dpa6d1na
-- 95 --
NO
Trådmatningshastighet har alltid min.verdi som er større enn null. Den elimineres
isteden ved hjelp av en spesiell parameter. (Wf = YES/NO)
7.6
MEM--tasten
MEM er en av manøvreringsenhetens fire ”hovedtaster”.
Ved hjelp av MEM foregår minnehåndteringen, d.v.s. all håndtering som har med
biblioteket å gjøre. Alle operasjoner rommes innenfor ett og samme bilde:
Innenfor MEM--bildet vises forslag fra biblioteket på:
S
ledig sektornummer for lagring av sektor i (STO).
S
lagret sektornummer for tilbakekalling av sektor fra (RCL).
lagret sektornummer for sletting av sektor i (DEL). (Strek forekommer på bildet
isteden for sektornummer om biblioteket er helt tomt eller helt fullt.)
På MEM--bildet vises også antall lagrede sektorer av 100 mulige.
S
dpa6d1na
-- 96 --
NO
Håndtering innenfor MEM
Oversikt over taster med betydning i MEM--posisjon. MEM--tilstand kan forlates med
de øvrige tre ”hovedtastene” .
Aktive taster beskrives nedenfor.
Flytt hakeparentesen med nivåtastene:
Velg sektornummer innen hakeparentesen med:
S
Angående nummervalg:
For STO, bla blant de ledige numrene i
biblioteket.
For RCL og DEL, bla kun i opptatte nummer i
biblioteket.
Bla hele tiden syklisk i biblioteket.
Utfør markerte operasjoner med:
dpa6d1na
-- 97 --
NO
Angående minnefunksjoner
Utførte minnefunksjoner kvitteres med midlertidig bilde, f. eks.
Ved forsøk på å utføre ikke mulig minnefunksjon vises midlertidig bilde, f. eks.
eller
Øvrig informasjon på MEM--bildet:
Dersom vist sektornummer inneholder en sluttsektor, markeres dette med ”firkant”,
f. eks.
Dersom vist sektornummer inneholder en ikke--sekvenssektor markeres dette med
”I--bjelke”, f. eks.
dpa6d1na
-- 98 --
NO
7.7
OPE--tasten
OPE er en av manøvreringsenhetens fire ”hovedtaster”.
OPE er utgangsposisjon for start av sveising /transport (W/TR) eller manuelle
funksjoner (GAS, ROT. eller WIRE).
Startmulighet for alle fire aktiviteter rommes innen en og samme bilde under OPE:
Aktuelle retninger for rotasjon og trådmating vises alltid på bildet.
dpa6d1na
-- 99 --
NO
Håndtering før start
Oversikt over taster som innebærer OPE--posisjon. Man kan forlate OPE--posisjonen
ved hjelp av en av de tre øvrige ”hovedtaster”.
Aktive taster beskrives nedenfor.
Velg aktivitet ved å flytte hakeparentesen ved hjelp av
nivåtastene: (Manuell trådmating kan ikke kjøres,
”WIRE”--nivået kan ikke nås når aktuell sektor er av
typen ”TRANSPORT”. Parameteren trådmatingshastighet er ikke med).
Bytt retning innen hakeparentesen med:
(Ang. rotasjonsretning: Bygger på parameteren
”rotasjonsretning” som håndteres innen SET--posisjon.
Det finnes altså to alternativ for å lese og å endre
denne parameter.
Ang. trådmatningsretning: Når maskinen blir aktivert
blir alltid retningen automatisk satt til ”+”. Hver start
innen W/TR medfører automatisk retning ”+”.
Trådmatningssretning finnes ikke som parameter
under SET--knappen.)
Start (/avbryt) valgt aktivitet med:
(Start/avbryt kan også foregå fra et ev. tilsluttet ytre
organ., TIG--brenner eller POB--verktøy. Se sep.
overskrift ”START/STOPP FRA YTRE ORGAN”.)
dpa6d1na
-- 100 --
NO
FORHOLD VED PÅGÅENDE AKTIVITET
Generelt for alle aktiviteter (W/TR eller manuelle funksjoner):
Når starten har foregått på noen av nivåene innenfor OPE--bildet er det mulig fritt å
velge mellom SET--, MEM-- og OPE--posisjon.
Sveise-- og transportdataendringer (innenfor SET) såsom lagring og radering av
sektorer (innenfor MEM) er mulig, men ikke metodeendringer. (SEL--posisjon kan
ikke nås).
Pågående aktivitet kan alltid, d. v. s. uansett SET--, MEM-- eller OPE--posisjon
avbrytes med
eller fra ev. ytre organ.
Manuelle funksjoner (GAS, ROT. og WIRE):
Etter start vises permanent (så lenge vi er inne i OPE--posisjon) noen av de tre
bildene:
Hastighetsreferensene ved man. rotasjon og tråd-mating kommer fra aktuelle parametere innen SET, og
kan derfor endres ved manuell kjøring.
Ved STOPP--trykking vises dette midlertidige bildet
som veksler til permanente bilder for aktuell posisjon
(SET, MEM el. OPE).
Spesialtilfelle:
Det midlertidige bildet ved manuell rotasjon stoppes.
Denne tidsinformasjonen kan være til hjelp for å bestemme parameteren ”sektortid”.
dpa6d1na
-- 101 --
NO
Sveising/transport (W/TR):
Etter start vises bilder ifølge
innen transportsektorer og
innen sveisessektorer.
Er--verdien (gjennomsnittet for spenningen og
toppverdien for strøm) vises innen sveisesektorer.
Aktuelt sektornummer vises innenfor alle sektorer. Er
sektoren av typen ”ikke sekvens” vises
sektornummeret innenfor hakeparentes.
Dersom ingen sektor er anropt etter at hele minnet er
radert, d.v.s. at utgangsverdien finnes i arbeidsminnet,
vises ved ikke--sekvensiell driftsmetode
”[SECTOR NO --1]” etter start. Skal altså tolkes
”udefinert sektornummer”. Start ved sekvensiell
driftsmetode er sperret i tilsvarende situasjon.
Under pågående sveising kan aktuelle
strømreferanser (kont. strøm eller puls-- og
pausestrøm) endres direkte innenfor OPE--posisjonen.
Slik strømendring skjer med samme øke-/minske--taster som gjelder ved SET--posisjon.
Resultatet av en strømendring kan avleses. Dersom
øvrige parametere skal endres under drift må
SET--posisjon velges!
Under pågående nedsloping vises (dersom vi
fremdeles er i eller om vi har vendt tilbake til
OPE--posisjonen)
dpa6d1na
-- 102 --
NO
Om vi forlater OPE-- posisjonen under pågående sveising/transport:
Innenfor SET-- og MEM--posisjonen (SEL--posisjon er ikke mulig å nå) vises resp.
posisjons ordinære bilder. Dessuten vises det også av og til bilder under pågående
kjøring:
S
Under sekvenskjøring vises midlertidig
dels i alle sektoroverganger, dels når sekvensen avsluttes og startsektoren
automatisk tilbakekalles. (Det siste gjelder selv innenfor OPE--posisjonen)
Når sveisingen avsluttes, enten etter utløpt sveisesektortid (uten at ny
sveisesektor umiddelbart følger) eller ”påtvunget” vises midlertidig
Dette vises alltid innenfor SET-- og MEM--posisjonen i samband med at
nedsloping begynner. Samme bilde vises også når en transportsektor avsluttes
”med tvang”. Samme bilde vises også når sveising eller transport avbrytes ved
”ikke sekvens”--kjøring.
Påskyndet sveiseforløp:
Dersom sveising pågår og det foretas stopp, påbegynnes nedsloping. I tillegg til
denne normale stoppfunksjonen finnes for krisesituasjoner et ”påskyndet”
sveiseforløp. Det innebærer at om det foretas en andre stopptrykking (altså under
pågående stopprosedyre) stopper rotasjonen og buen slukkes.
Dersom nedstoppingen er påbegynt fordi sektortiden er utløpt kreves ytterligere to
stopptrykkinger for å aktivere påskyndet stopp. (Der det første trykket ikke har noen
synlig innvirkning).
7.8
Styring av prosess
Forløpet under sveising og øvrige aktiviteter er basert på kontinuerlig koordinasjon
mellom manøvreringsenhet og prosessutrustning.
Uten å betrakte fordelingen av arbeidsoppgavene blir forløpet av sveiseprosessen:
Startsignal gir førspyling av gass etterfulgt av tenning (HF eller lift--arc). Når tenning
er konstatert betyr det at både oppsloping og forvarming har begynt. Når
forvarmingen er ferdig innebærer det at rotasjon og trådmating starter samtidig som
registrering av sektortiden begynner.
Om nå ytterligere sveisesektor(er) følger innebærer sektorskjøt at sveisingen
fortsetter med et nytt oppsett parameterverdier.
Når sveisesektortiden er utløpet uten at ytterligere sektor følger, begynner
avsluttningsforløpet: Trådmatingen stoppes samtidig som nedsloping påbegynnes.
Når nedslopingen er ferdig stoppes rotasjonen og gassetterstrømningstiden
begynner. (Dersom transportsektor nå følger begynner denne rotasjonen
umiddelbart)
dpa6d1na
-- 103 --
NO
7.9
Begrenset bevefelseområde for POB, POC verktøyet
Når POB, POC--verktøyet er i bruk finnes det ved sekvensiell kjøring en sperre mot å
kjøre mer enn 1,5 omdreininger fra startpunktet. Et internt ”telleverk” kontrollerer
strekningen som akkumuleres sektor for sektor.
Ved oppstarting på nytt etter ev. avbrudd i sekvensen gjenopptas overvåkningen der
den ble avbrutt.
Ved hver sektor som skal påbegynnes kontrolleres at sluttposisjonen er innenfor
tillatt intervall. Dersom sektoren ikke blir godkjent gjelder:
S
Ved startforsøk
Ikke noe hender og følgende bilde vises
S
Ved sektorskjøt dersom sekvensen er i gang
Sekvensen avbrytes. Vi havner i feiltilstand iflg.
Startpunkt før bevegelseområdet defineres (akkumulert strekning nullstilles)
S
hver gang maskinen tilkobles
S
når en sektor tilbakekalles manuelt (MEM--posisjon)
S
når en sekvens har utløpt helt (d.v.s. ”startsektor” automatisk tilbakekalles)
S
når kjøringen startes av en ”ikke--sekvensiell” sektor.
Angående unøyaktighet i akkumulert strekning: Den strekning som utføres under
nedsloping regnes ikke som akkumulert strekning. Ev. endringer i strekning p.g.a.
endret hastighetsparameter etter at aktuell sektor er påbegynt, regnes heller ikke
som akkumulert strekning.
7.10
Sektorlagring ved drift
Ved sekvenskjøring skrives arbeidsminnets innhold over i samband med at nye
sektorer automatisk tilbakekalles.
”Problem”:
Dersom parameterverdien endres under drift må derfor arbeidsminnet lagres innen
sektortiden løper ut for at de endrede dataene skal kunne lagres. Dersom lagringen
skal skje under samme sektornummer, må først det gamle originalet raderes i
biblioteket.
Tips:
En rask måte å lagre på er å registrere temporært under et annet ledig
sektornummer (men utenfor nummerintervallet for pågående sekvens).
Minnehåndteringen kan gjøres ferdig når sekvensen er avsluttet.
dpa6d1na
-- 104 --
NO
Fremgangsmåte:
Hvert anrop av MEM--posisjon innebærer at vi havner i [STO]--posisjon med
tidligere valgt nummer, f. eks.
Før hver lagring som blir gjort (ev. etter valg av annet nummer), går
[STO]--nummeret automatisk opp til neste ledige og vi er da beredt til ytterligere
temporær lagring.
Temporær lagring ved drift kan skje ved å foreta to ”raske” trykk fra
OPE--posisjon (eller SET--posisjon)
og
Slike temporære lagringer kan altså gjentas under samme driftsintervall så lenge
det finnes ledig sektornummer.
En noe annen tillempning:
På denne måten er det mulig å skape sektorer under en testkjøring f. eks.
”ikke--sekvensiell”, å trimme inn parametere og etter hvert lagre i egnede
”rå--sektorer”.
7.11
Samband innen en sekvensiell sektor
Generelt gjelder:
S
Ved endring av rotasjonshastighet skal samme sektorlengde beholdes, d.v.s.
samtidig kompenseres sektortiden automatisk.
Ved endring av sektortiden endres sektorlengden i tilsvarende grad, d.v.s.
rotasjonshastigheten forblir uforandret.
Dette gjelder for berørte parametere innen arbeidsareaen.
S
Dersom endringen skjer under pågående kjøring gjelder dessuten:
S
Allerede innlagt hastighetsreferanse oppdateres, d.v.s. at den nye
hastigheten gjelder med en gang.
S
Pågående sektortid påvirkes ikke.
Konsekvensen for den pågående sektor blir derfor:
S
Ved endring av rotasjonshastigheten endres sektorlengden på tilsvarende
måte.
S
Ved endring av sektortiden blir sektorlengden uforandret.
dpa6d1na
-- 105 --
NO
OBS! For at den endrede dataen skal kunne brukes til neste driftsperiode med
samme sekvens må lagringen skje innen sektoren løper ut.
Ved neste driftsperiode gjelder resultatet fra de ”generelle” samband som er
beskrevet ovenfor.
7.12
Nullstilling av minnet/utgansverdien for parametere
Hele minnet for metodevalg og parameterverdien har batteri--backup. Normalt er
minneinnholdet ved tilkobling identisk med foregående driftsintervall. Dersom
innholdet ved tilkobling ikke er formelt rett kommer en feilmarkering.
Maskinen må nå slås av og på igjen. Hele minnet blir dermed automatisk slettet. Det
innebærer at samtlige 100 posisjoner i minnet nullstilles og at arbeidsminnet blir
tildelt passende utgangsverdier (metodestrukturen og de tre parametetoppstillingene).
7.13
Start/stopp fra ytre organer
I tillegg til manøvreringsenhetens START/STOPP--tast kan sveising/transport og
manuelle funksjoner startes/stoppes av ytre organ (OPE--posisjon må være valgt på
vanlig måte):
S
Manøvreringsbryter på TIG--brenner med driftsvilkår i inntrykkt posisjon.
(”2--takt”)
S
Knapp på POB, POC, PRH--verktøyet, som fungerer som manøvreringsenhetens
START/STOPP--knapp, d. v. s. ett trykk for hver start og stopp. (”4--takt”)
Dette skjer ved at POB, POC, PRH--verktøyets start/stopp--knapp er tilkoblet
strømkildens inngang for ytre startsignal via et rele.
I begge ovennevnte eksempler gjelder en strikt hver--annen--gangs--funksjon for
start/stopp. Jfr:
Trykk på manøvreringsenhetens START/STOPP--knapp tolkes alltid ”fritt” av
manøvreringsenheten. (Tolker START om aktivitet ikke pågår resp. STOPP om
aktivitet pågår).
Manøvreringsenheten kan forkaste en ordre uansett om den er ”fritt tolket” eller
”strikt”.
F. eks. sperres start ved ikke tillatt startvilkår.
Ang. ’påskyndet sveisestopp’ fra ytre organ:
Påskyndet sveisestopp kan skje fra ytre organ på samme måte som beskrevet for
manøvreringsenheten START/STOP--tast.
Funksjonen innebærer generelt at om ett andre stopptrykk ved pågående
nedsloping, stopper rotasjonen samt slukker buen.
P. g. a. den ”strikte” hver--annen--gangs--funksjonen er det i virkeligheten en ytre
startordre som gir påskyndet sveisestopp.
dpa6d1na
-- 106 --
NO
Spesielt vid ytre start (1)
P.g.a. den ”strikte” hver--annen--gangs--funksjonen kan vi av og til komme ”ut av
fase”, d. v. s. start--signal kommer når vi allerede er i gang eller stopp--signal
kommer når vi har stoppet.
Årsaken til at vi har kommet ut av fase kan være:
S
Manøvreringsenheten forkaster ordren
S
Sekvensen har løpt ferdig
S
Feilsituasjonen har stoppet sekvensen (se feilmeddelelse)
S ”PÅSKYNDET SVEISESTOPP” er utført.
Ved ytre start/stopp--håndtering behøves derfor av og til en ”blindordre” (som altså i
sig forkastes av manøvreringsenheten) for å komme i fase igjen.
S
Når det gjelder manøvreringsbryteren på TIG--brenneren vises det tydelig når
man er ut av fase og det er derfor da naturlig å ”korrigere”.
S
Når det gjelder knappen på POB--verktøyet er det ikke noe som utad indikerer
start-- eller stopp--posisjon. (Koblingsfunksjon fra rele.) En ”blindtrykking” til
stopp--posisjon kan behøves før start.
Spesielt ved ytre start (2)
Dersom lysbuen slukkes ved sveising (d.v.s. mellom ”bue tent” og påbegynt
nedsloping) og ytre start har skjedd, går vi tilbake til OPE--”grunnposisjon” (el. forblir
etter sveiseforløpet i SET-- eller MEM--posisjon om dette er valgt etter start).
Dette for, innen en ny start, å slippe ordne feil som kan ha oppstått ”WELDING
ERROR” som i tilsvarende situasjon er nødvendig dersom sveisingen er startet fra
manøvreringsenheten.
Eksemplet ”misslykket tenning” er interessant i denne sammenheng.
Spesielt ved ytre start (3)
Ved ytre start (på en eller annen måte) og en ikke sekvensiell sektor er valgt
blokkeres utreferenser både for rotasjon og trådmating. Dette skjer uavhengig av
hva som er nevnt om disse parametrene i sektoren.
Dersom ytre start har skjedd (på en eller annen måte) og en sekvensiell sektor
er valgt skjer ingen blokkering.
7.14
Angående strekningen hos en transportsektor
P.g.a. gjeldende oppløsning ang. sektortid (hele sekunder) er det ikke mulig å oppnå
tilstrekkelig nøyaktighet fra et tilfeldig sted med maksimal rotasjonshastighet.
S
Tiltak, alt.1:
Med utgangspunkt fra en sektortid som har en litt for lang sektor, minskes
rotasjonshastigheten fra maksimalverdi så mange prosentenheter at
sektorstrekningen stemmer.
S
Tiltak, alt.2:
Oppdeling av transporten i to sektorer. Men den første kjøres så nære som
dpa6d1na
-- 107 --
NO
mulig med maksimal rotasjonshastighet og finjusteringen foretas med lav
hastighet i en annen sektor.
7.15
Angående sektorbyttets innvirkning på pulsning
Ved hvert sektorbytte under sekvenskjøring sendes et antall parameterverdier til
strømkilden. Om pulsning allerede gjelder blir overgangsforløpet til nye
pulsparametere beroende av hvor, innen pulscykelen, man akkurat da befinner seg.
S
Om noe behøver gjøres: Øke/minske puls-- og/eller bakgrunnstider innen
sektoren så mange 0.02s--skritt at pulscykelen ”går jevnt opp” i sektoren.
8
FEILMEDDELELSE
8.1
Minnefeil
Minnefeil kan forekomme ved tilkobling av maskinen uten at det behøver å gå ut
over prosessen.
Defekt minnecelle i maskinens skrive/leseminne.
Defekt minnecelle i maskinens leseminne.
Defekt minnecelle i manøvreringsenhetens interne
skriv/-- leseminne.
Defekt minnecelle i manøvreringsenhetens leseminne.
Defekt minnecelle i manøvreringsenhetens eksterne
skrive/-- leseminne. Denne minnefunksjonen
inneholder bl. a. lagret sveisedata.
Innholdet i sveisedataminnet forvansket. Krever
fornyet nettilkobling. Innholdet i arbeidsminnet har blitt
stilt tilbake til utgangsverdien og de 100
minneposisjonene er radert.
8.2
Kommunikasjonsfeil
Alle kommunikasjonsfeil behøver ny nettilkobling. Disse meddelelser har alle med
seriekommunikasjon mellom maskin og manøvreringsenhet å gjøre. De kan opptre
enkelte ganger. Sett maskinen i utgangsposisjon igjen ved å slå av den og deretter
på igjen. Dersom feilen opptrer mer frekvent må utrustningen repareres.
dpa6d1na
-- 108 --
NO
Feil kontrollsum er oppdaget 5 ganger i rad ved
sending fra maskin til manøvreringsenhet.
Feil kontrollsum er oppdaget 5 ganger i rad ved
sending fra manøvreringsenhet til maskin.
Manøvreringsenheten har sendt en meddelelse til
maskinen. Kvitteringen har uteblitt
Manøvreringsenheten har mislyktes med å ta imot
innkommende meddelelser etter hvert som de har
kommet inn og mottakerbufferten er derfor full.
Maskinen har mislyktes med å ta imot innkommende
meddelelser etter hvert som de har kommet inn fra
manøvreringsenheten og manøvreringsenhetens
senderbuffert er derfor full.
Maskinen har sendt en meddelelse til manøvreringsenheten men kvitteringen har uteblitt.
8.3
Feil ved sveising
Opptrer dersom en intern meddelelse om
”bue--slukking” kommer fra manøvreringsenhetens
strømkilde spontant ved sveising (d. v. s. mellom ”bue
tenn” og påbegynt nedsloping) dersom sveisingen er
startet fra manøvreringsenheten.
Kan sammenlignes med hendelser som (av praktiske
grunner) ikke medvirker til feil:
Dersom sveisingen har startet med ytre startsignal,
vender vi tilbake ved ev. ”bueslukking” til
OPE--”grunnposisjon” (eller fortsetter etter sveisingen i
SET-- eller MEM--posisjon om dette er valgt etter start).
8.4
Feil ved sekvenskjøring
Disse feil opptrer under pågående sekvenskjøring når neste sektor tilbakekalles.
dpa6d1na
-- 109 --
NO
Alle sektorer er raderte etter at pågående sektor er
startet (Inkl. startsektor ska automatisk tilbakekalles
etter siste sektor)
Målet for den nye sektoren ligger utenfor tillatt intervall.
(Gjelder POB--verktøyet)
Den nye sektoren er av typen ”IKKE SEKVENS”.
Verktøyet som angis i den nye sektoren avviker fra det
som hittil har vært rådende i sekvensen.
8.5
Sperremeddelelse
Vises som midlertidige bilder (ca 2 sek) når inntrykking av tast ikke er godkjent.
Deretter skjer tilbakegang til samme posisjon som tidligere.
NÅR MINNEOPERASJON SKAL UTFØRES: Ingen minneoperasjon utføres i noen
av de 4 nedenfor nevnte situasjonene.
Alla de 100 minneposisjonene i biblioteket er tomme.
(Opptrer ved forsøk på å tilbakekalle en sektor fra
biblioteket.)
Alla de 100 minneposisjonene i biblioteket er opptatt.
(Opptrer ved forsøk på å lagre en sektor i biblioteket.)
Alla de 100 minneposisjonene i biblioteket er tomme.
(Opptrer ved forsøk på å radere en sektor i
biblioteket.)
Aktivitet pågår. (Opptrer ved forsøk på å tilbakekalle en
sektor fra biblioteket.)
NÅR SEKVENSSTART SKAL FOREKOMME:
Sekvensstart skjer ikke i noen av nedenfor nevnte 3 situasjoner.
dpa6d1na
-- 110 --
NO
Alla de 100 minneposisjonene i biblioteket er tomme.
Gjelder POB--verktøy som overskrider +/-- 1,5
omdreininger.
Blanding av forskjellige verktøy i en sekvens. (Opptrer
ved forsøk på gjenstart av sekvens der stopp er
forårsaket av at feilen ”Avvikende verktøy” har
forekommet.)
9
TILBEHØR
Bestillingsnummer
Rørsveiseverktøy A21 PRB vannkjølt . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 880
Rørsveiseverktøy A21 PRB luftkjølt . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 881
Rørsveiseverktøy A21 PRH, kapslet . . . . . . . . . . . 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 940 880
25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 941 880
40--115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 942 880
Tubinsveiseverktøy A22 POC, trådmating . . . . . . 12--60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 930 880
TIG--håndbrenner HW 17R OKC 3,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0588 000 722
HW 20 OKC 3,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0588 000 744
Trådmateverk MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Kjøleaggregat OCF 2M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 882
Vogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 804 880
Forlengerkabel a, programmeringsboks (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 887
Forlengerkabel b, tråd (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
Forlengerkabel c, dreining (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
Forlengerkabel f, Tilbakeføringskabel OKC (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 893
Forlengersett 1, strøm, vann, gass (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Forlengersett 2, strøm, vann, gass, pistolkontakt (8m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
dpa6d1na
-- 111 --
NO
dpa6d1na
-- 112 --
NO
10
BESTILLING AV RESERVEDELER
LTO 160 / LTO 250 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal standard EN
60 974--1 (IEC 974--1).
Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar
å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 157.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
dpa6d1na
-- 113 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising