ESAB | NEW-TECH 11 | Instruction manual | ESAB NEW-TECH 11 Instrukcja obsługi

ESAB NEW-TECH 11 Instrukcja obsługi
POLSKI
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do pracy.
PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA
• Sprawdzić, czy hełm został odpowiednio zmontowany i czy nie przepuszcza przypadkowego światła. W części przedniej światło może przenikać wyłącznie przez wziernik
elektro-optycznego filtra ochronnego.
• Sprawdzić, czy ogniwa słoneczne i fotokomórki nie są zasłonięte jakimkolwiek elementem, ani zabrudzone, co mogłoby uniemożliwić właściwą pracę filtra.
• Wyregulować położenie przyłbicy, aby zapewnić maksymalną wygodę pracy. Opuścić
przyłbicę jak najniżej, z zachowaniem możliwie najszerszego pola widzenia.
• Sprawdzić poziom przyciemnienia zalecany w konkretnej operacji spawalniczej (patrz
tabela z zalecanymi wartościami szczelności świetlnej).
• Wymień elektrooptyczny filtr spawalniczy, który jest uszkodzony fizycznie lub potencjalnie
niesprawny (należy sprawdzić, czy ciemnieje po włączeniu łuku spawalniczego).
Jeśli te warunki nie są spełnione, produkt nie nadaje się do użytku.
PRZECHOWYWANIE
Nieużywany filtr należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od -20°C do
+65°C. Zbyt długie narażenie na temperaturę powyżej 40°C może skrócić okres trwałości
użytkowej akumulatora. Zaleca się przechowywanie baterii słonecznych filtra w całkowitej
ciemności, bez dostępu światła, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia w okresie
bezczynności. Można to osiągnąć kładąc filtr na półce powłoką aktywną w dół.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Zawsze należy dbać o czystość baterii słonecznych oraz fotokomórek, usuwając z nich
rozpryski i kurz. Filtr można czyścić za pomocą miękkiej chusteczki lub tkaniny nasączonej łagodnym środkiem czyszczącym (lub alkoholem). Nie wolno używać żrących
rozpuszczalników, takich jak aceton. Filtry ochronne ESAB należy zawsze osłaniać z obu
stron za pomocą osłon ochronnych (z poliwęglanu lub CR39), które także można czyścić
wyłącznie za pomocą miękkiej chusteczki lub tkaniny. Uszkodzone w jakikolwiek sposób
osłony należy niezwłocznie wymieniać.
67
PL
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wolno kłaść hełmu ani elektro-optycznego filtra spawalniczego na gorących powierzchniach.
• Porysowane lub uszkodzone ekrany ochronne należy regularnie wymieniać, stosując
zamienniki ESAB. Przed użyciem nowego ekranu należy upewnić się, czy zdjęto folię
ochronną z obu jego powierzchni.
• Hełmu NEW-TECHTM 11 można używać wyłącznie w temperaturze od -10°C do +60°C.
• Nie wolno narażać filtra ochronnego na działanie płynów i zanieczyszczeń.
• Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń powoduje unieważnienie gwarancji producenta.
Firma ESAB zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za problemy wynikające z użytkowania hełmu niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji. Hełm spawalniczy NEW-TECHTM 11 służy do ochrony oczu i twarzy
spawacza przed rozpryskami oraz działaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego powstającego podczas spawania. Do innych celów ochronnych
prosimy używać innych rodzajów odpowiednich środków ochrony osobistej.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne ESAB. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą ESAB.
• Materiały w kontakcie ze skórą mogą spowodować reakcje alergiczne u osób podatnych.
• Noszenie hełmu spawalniczego na zwykłych okularach jest niebezpieczne - w przypadku
uderzenia hełm przenosi jego siłę na szkła i twarz.
• Jeżeli na hełmie i ekranie ochronnym nie ma znaku »B«, obowiązuje znak »S«.
HEŁM SPAWALNICZY
MONTAŻ HEŁMU I PRZYŁBICY
1. Wsunąć śruby (A) w otwory w przyłbicy (D).
2. Wsunąć przyłbicę (D) w korpus hełmu (F) zgodnie z rysunkiem 1 i przepchnąć śruby (A)
przez prostokątny otwór w korpusie.
3. Wsunąć regulator odchylenia (B) umieszczony po prawej stronie między śrubę (A), a
korpus hełmu (F). Upewnić się, że niewielki kołek znajduje się w jednym z trzech otworów
w korpusie. Należy wybrać odpowiedni otwór zapewniający wygodę pracy.
4. Dokręcić nakrętki (C) ustalające śruby (A). Przed końcowym dokręceniem umieścić
przyłbicę w odpowiedniej odległości od otworu filtra, osadzając ją w dwóch prostokątnych
otworach w korpusie hełmu.
5. Dopasowanie przyłbicy (D) w zależności od obwodu
A
głowy można regulować obracając tylne pokrętło (E).
Poprzez naciśnięcie pokrętła i przytrzymanie go
podczas obracania, a następnie zwolnienie po
B
D
ustawieniu odpowiedniego położenia, uzyskuje
C
C
się optymalną wygodę pracy. Po zwolnieniu
pokrętło blokuje się w wybranym położeniu.
E
F
Rysunek 1
PL
Przyłbica została wyposażona w wymienny potnik. Zapasowe potniki można zamówić w najbliższym autoryzowanym punkcie sprzedaży.
MONTAŻ HEŁMU I SYSTEMU MOCUJĄCEGO
1. Wsunąć metalową sprężynę w szczeliny ramy wsporczej zgodnie z rysunkiem 2, ale tylko
z jednej strony.
2. Wsunąć hak sprężyny metalowej, po stronie zamocowanej do ramy, w ucho umieszczone
po wewnętrznej stronie górnego narożnika otworu filtra, zgodnie z rysunkiem 3.
3. Wsunąć drugi hak sprężyny w drugie ucho i osadzić wolny koniec sprężyny w szczelinach
po drugiej stronie ramy wsporczej.
Rysunek 2
Rysunek 3
OSTRZEŻENIE
Hełm spawalniczy NEW-TECHTM 11 został zaprojektowany jako urządzenie maksymalnie przyjazne dla
użytkownika, dlatego nie ma potrzeby demontażu systemu mocującego podczas wymiany osłon ochronnych lub filtra spawalniczego. Zdecydowanie odradzamy demontaż systemu bez uzasadnionej przyczyny,
ponieważ powyższe działania wymagają odpowiednich umiejętności.
68
MONTAŻ FILTRA I OSŁON OCHRONNYCH
1. Zwolnić metalową sprężynę blokującą (1.).
2. Umieścić wewnętrzną osłonę ochronną po
wewnętrznej stronie elektro-optycznego filtra
spawalniczego, zgodnie z rysunkiem (2.a).
Wsunąć elektro-optyczny filtr spawalniczy
wraz z osłoną pomiędzy ramę wsporczą,
a metalową sprężynę do momentu, aż filtr
zostanie osadzony w obejmie mocowanej
sprężyną (2.b). Kabel łączący powinien być
odgięty w prawą stronę podczas wsuwania
filtra elektro-optycznego w ramę wsporczą,
aby uniknąć umieszczenia go pod metalową
sprężyną.
3. Unieść ramę wsporczą z filtrem i wsunąć na
miejsce zewnętrzną osłonę ochronną (3.).
4. Opuścić ramę z filtrem (4.a) i zamocować
metalową sprężynę blokującą (4.b).
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
Rysunek 4
1.
1. Zwolnić metalową sprężynę blokującą (1.).
2. Wyjąć wewnętrzną osłonę ochronną i wymienić ją na nową (2.).
3. Podnieść ramę wsporczą z filtrem (3.a),
wyjąć osłonę ochronną i wymienić ją na nową
(3.b).
4. Opuścić ramę z filtrem (4.a) i ponownie zamocować metalową sprężynę blokującą (4.b).
2.
OSTRZEŻENIE
3.a
3.b
Podczas montażu hełmu i filtra spawalniczego lub
wymiany osłon ochronnych należy uważać, aby
odpowiednio mocno zamontować wszystkie części
w celu zachowania odpowiedniej szczelności świetlnej hełmu. Jeżeli w jakimś miejscu światło wnika do
wewnątrz, należy powtarzać procedurę montażową
aż do rozwiązania problemu. W przeciwnym razie
nie wolno rozpoczynać w nim spawania. Przed wymianą osłon ochronnych należy zawsze usuwać ich
ochronne powłoki z obu stron (Rysunek 6).
4.a
4.b
Rysunek 5
Rysunek 6
69
PL
WYMIANA OSŁON OCHRONNYCH
ELEKTRO-OPTYCZNE FILTRY OCHRONNE DO SPAWANIA
DZIAŁANIE
Elektro-optyczne filtry ochronne ESAB do spawania działają na zasadzie ciekłokrystalicznego blokowania ostrego światła emitowanego podczas spawania, dzięki czemu oczy
spawacza nie są narażone na działanie zbyt silnego światła widzialnego. W połączeniu
z trwałym, pasywnym filtrem IR/UV chronią wzrok przed szkodliwym działaniem promieniowania podczerwonego (IR) i ultrafioletowego (UV). Funkcja ochrony przed szkodliwym
promieniowaniem zostaje zachowana, niezależnie od ilości światła wpadającego do hełmu
(regulacja szczelności świetlnej) oraz od uszkodzeń filtra, zgodnie z ostatnim stopniem
izolacji świetlej zaznaczonym na produkcie.
ZASTOSOWANIE
Filtry ESAB nadają się do każdego rodzaju spawania elektrycznego: za pomocą elektrod
otulonych, MIG/MAG, TIG/WIG, spawania i cięcia plazmowego. Filtrów nie można stosować do spawania laserowego i gazowego.
ZALECANE STOPNIE SZCZELNOŚCI ŚWIETLNEJ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
PRAC SPAWALNICZYCH (EN 379)
RODZAJ PRAC
SPAWALNICZYCH
NATĘŻENIE ŁUKU ELEKTRYCZNEGO W AMP
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Elektroda otulona
8
MAG
9
8
TIG (wszystkie metale i stopy)
8
9
10
Cięcie plazmowe
11
10 11
9
Spawanie łukiem mikroplazmowym
4
5
6
12
7
8
9
10
14
13
13
11
11
10
Żłobienie łukiem powietrznym
13
12
11
10
10
MIG (stopy lekkie)
12
11
10
9
MIG (metale ciężkie)
11
10
9
12
12
12
13
12
11
13
13
14
14
14
15
13
12
Rysunek 7
KRZYWA PRZECHODZENIA ŚWIATŁA
PL
Przechodzenie
100
T[%]
Stan jasny:
Przyciemnienie 3
10
1
0,1
Stan ciemny:
Izolacja świetlna 11
0,01
0,001
0,0001
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
λ[nm]
Długość fali
Rysunek 8
70
OPIS DO RYSUNKÓW FILTRA NEW-TECHTM 11
1. Bateria słoneczna
2. Fotokomórki (diodowe)
3. Obudowa filtra
4. Aktywna powłoka ciekłokrystaliczna filtra
Rysunek 9
ESAB
F11
3/11 BL 1/1/1/EN379
1.
NEW-TECHTM 11
2.
2.
3.
3.
4.
4.
DANE TECHNICZNE
Model
F11
Pole widzenia
95 x 46,5 mm
Waga
75 g
Zaciemnienie w poł. otwartym
3
Zaciemnienie w poł. zamkniętym
11
Czas aktywacji w temp. 23°C
0,5 ms
Czas odświeżania
0,2 s
Ochrona UV/IR
UV15 / IR15
Zakres temp. roboczej
-10°C / +60°C
Funkcja wykrywania łuku TIG
Zasilanie
optymalna
baterie słoneczne / bez konieczności wymiany baterii
F11
Nazwa produktu: elektro-optyczny filtr spawalniczy
BH2
Nazwa produktu: kask ochronny
3 / 11
3 - Numer izolacji świetlnej w położeniu otwartym
PL
OZNACZENIA
11 - Numery izolacji świetlnych w położeniu zamkniętym
BL
Oznaczenie identyfikacyjne producenta
1/1/1
Oznaczenie klas optycznych (jakość optyczna, rozpraszanie, jednorodność)
EN 379
Numer standardu
EN 175
Numer standardu
EN 166
Numer standardu
S
Zwiększona odporność
B
Uśredniona wartość energii udaru
CE
Znak CE
DIN GS
Symbol zgodności z normą DIN i GS
DIN Plus
Symbol zgodności z normą DIN Plus
Dopuszczona jednostka badawcza do prowadzenia testów w ramach oznakowania CE:
DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
71
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Kod
Część
Wkład NEW-TECHTM 11
ESAB
3/11
BL
F11
0700 000 203
1/1/1/EN379
0700 000 213
Rama wsporcza NEW-TECHTM
0700 000 220
Metalowa sprężyna blokująca NEW-TECHTM
0700 000 221
Przyłbica kompletna NEW-TECHTM
0700 000 222
Potnik NEW-TECHTM
0700 000 226
Potnik komfort NEW-TECHTM
0700 000 231
Poduszka na kark NEW-TECHTM
0700 000 232
Ekran ochronny
Przednia soczewka wziernika NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Ekran ochronny
Przednia soczewka wziernika NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Ekran ochronny
Wewnętrzna soczewka wziernika
NEW-TECHTM (PC 107 x 51 mm)
0700 000 228
PL
Korpus hełmu NEW-TECHTM 11
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising