ESAB | NEW-TECH 11 | Instruction manual | ESAB NEW-TECH 11 Manual de utilizare

ESAB NEW-TECH 11 Manual de utilizare
LIMBA ROMÂNĂ
Pentru protecţia şi eficienţa dumneavoastră maximă, citiţi cu atenţie aceste informaţii
înainte de utilizare.
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA OPERAŢIILOR DE SUDARE
• Asiguraţi-vă de asamblarea corectă a măştii de sudură şi de blocarea completă a
pătrunderii accidentale a luminii prin intermediul acesteia. În partea din faţă, lumina poate
pătrunde în cască numai prin zona vizuală a filtrului optoelectronic de sudură.
• Asiguraţi-vă că celulele solare şi senzorii foto nu sunt acoperiţi de niciun obiect sau de
praf, pentru că acest lucru ar împiedica funcţionarea adecvată a filtrului.
• Ajustaţi casca pentru a asigura un confort maxim şi pentru a furniza cel mai mare câmp
de vizibilitate.
• Verificaţi nivelul de umbrire recomandat pentru aplicaţia dumneavoastră de sudare (a se
consulta tabelul cu gradele de umbrire pentru sudare recomandate).
• Înlocuiţi filtrele de sudură electro-optice care prezintă defecte sau care pot funcţiona
necorespunzător (verificaţi gradul de întunecare al filtrului de sudură electro-optic atunci
când loviţi arcul de sudură).
Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, produsul nu este corespunzător pentru
utilizare.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
• Nu plasaţi niciodată masca sau filtrul optoelectronic pe suprafeţe fierbinţi.
• Ecranele de protecţie zgâriate sau deteriorate trebuie înlocuite periodic cu piese originale
ESAB. Înainte de a utiliza noul ecran de protecţie, îndepărtaţi foliile de protecţie suplimentare de pe părţile laterale.
• Utilizaţi NEW-TECHTM 11 numai la temperaturi cuprinse între -10°C şi + 60°C.
• Feriţi filtrul optoelectronic de umezeală şi praf.
• Nerespectarea acestor instrucţiuni duce la anularea garanţiei. ESAB nu îşi asumă
răspunderea pentru vreo problemă care poate rezulta din alte aplicaţii decât sudura, sau
dacă instrucţiunile de utilizare nu sunt respectate strict. Noua cască de sudură NEWTECHTM 11 este fabricată pentru a proteja ochii şi faţa sudorului împotriva scânteilor şi
radiaţiilor ultraviolete şi infraroşii periculoase în timpul operaţiilor de sudare. Pentru alte
aplicaţii utilizaţi alt echipament de protecţie corespunzător.
• Utilizaţi numai piesele de schimb originale ESAB. Pentru orice nelămuriri, contactaţi
dealerul dumneavoastră autorizat ESAB.
• Materialele cu care poate veni în contact pielea persoanei care poartă masca pot cauza
reacţii alergice în cazul unor persoane sensibile.
• Masca de sudură purtată peste ochelari de vedere obişnuiţi poate transmite şocuri,
prezentând astfel un pericol pentru sudor.
• Dacă nici masca, nici ecranul de protecţie nu sunt marcate cu B, atunci este valabil numai
marcajul S.
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Este necesar să păstraţi în permanenţă celula solară şi senzorii de lumină ai filtrului fără
praf şi pete: curăţarea se poate realiza cu un material moale sau o cârpă îmbibată în
detergent slab (sau alcool). Nu utilizaţi niciodată solvenţi agresivi cum ar fi acetona. Filtrele ESAB trebuie să fie protejate în permanenţă din ambele părţi cu ecrane de protecţie
(policarbonat sau CR39) care trebuie de asemenea să fie curăţat numai cu un material
sau o cârpă moale. Dacă ecranele de protecţie sunt în vreun fel deteriorate, trebuie să fie
imediat înlocuite.
97
RO
DEPOZITARE
Când nu este utilizat, filtrul trebuie depozitat într-un loc uscat la temperaturi cuprinse
între -20°C şi +65°C. Expunerea prelungită la temperaturi de peste 40°C poate reduce
durata de funcţionare a bateriei. Se recomandă ca celula solară a filtrului să fie păstrată
la întuneric sau să nu fie expusă la lumină în timpul depozitării pentru ca filtrul să rămână
în mod inactiv. Acest lucru se poate realiza prin simpla amplasare a filtrului cu partea din
faţă în jos pe raftul de depozitare.
MASCA DE SUDURĂ
ANSAMBLAREA MĂŞTII ŞI CĂŞTII DE SUDURĂ
1. Introduceţi şuruburile (A) prin deschiderile căştii (D).
2. Introduceţi casca (D) în carcasa măştii (F) conform figurii 1 şi împingeţi şuruburile (A) prin
deschiderea dreptunghiulară în carcasa măştii.
3. Montaţi reglajul înclinării (B) pe partea dreaptă între şurubul (A) şi carcasa căştii (F).
Asiguraţi-vă că un ac mic este fixat în una din cele trei găuri de pe carcasa căştii. Alegeţi
orificiul corespunzător pentru a obţine confort maxim.
4. Strângeţi piuliţele (C) pe şuruburi (A). Înainte de a le strânge adecvat, plasaţi casca
la cea mai confortabilă distanţă de deschiderea filtrului prin folosirea celor două găuri
dreptunghiulare din carcasa căştii.
5. Casca (D) poate fi ajustată prin răsucirea rotiţei din spate (E) pentru a corespunde
dimensiunii capului. Apăsaţi rotiţa şi ţineţi-o în acea poziţie înainte şi în timpul rotirii şi
eliberaţi-o la atingerea poziţiei de confort maxim, astfel încât rotiţa să blocheze poziţia
solicitată.
A
D
B
C
C
E
F
Figura 1
Casca este dotată cu o glugă interioară de piele pentru protecţia capului înlocuibilă. Glugile sunt disponibile
prin intermediul dealerului dumneavoastră local.
ASAMBLAREA CĂŞTII ŞI SISTEMULUI DE MONTARE
1. Fixaţi arcul metalic în deschizăturile ramei de susţinere aşa cum este prezentat în figura 2,
dar doar pe o parte.
2. Introduceţi cârligul arcului metalic pe partea deja ataşată la ramă, în gaura prevăzută în
colţul interior de sus al deschizăturii filtrului căştii, aşa cum este prezentat în figura 3.
3. Introduceţi alt arc metalic în a doua gaură şi ataşaţi capătul liber al arcului în deschizăturile
de pe cealaltă parte a ramei de susţinere.
Figura 2
Figura 3
RO
ATENŢIE
Casca de sudură NEW-TECHTM 11 este proiectată pentru a fi cât mai uşor de utilizat, astfel că nu este
nevoie să fie dezasamblat sistemul de montare la înlocuirea ecranelor de protecţie sau a filtrului de sudură.
Nu se recomandă dezasamblarea sistemului de montare indiferent de motiv, deoarece procedura descrisă
mai sus solicită unele deprinderi avansate.
98
ASAMBLAREA FILTRULUI DE SUDURĂ ŞI A ECRANELOR DE PROTECŢIE
1. Eliberaţi arcul metalic de blocare (1.).
2. Plasaţi ecranul de protecţie interior pe partea
interioară a filtrului de sudură optoelectronic
cum este prezentat în figura (2.a). Introduceţi
filtrul de sudură optoelectronic cu ecranul de
protecţie interior între rama de susţinere şi
arcul metalic până ce filtrul de sudură optoelectronic este protejat în rama de susţinere
de arcul metalic (2.b). Cablul de conectare
trebuie să fie întins în partea dreaptă în timpul introducerii filtrului optoelectronic în rama
de susţinere, pentru a evita plasarea cablului
sub arcul metalic.
3. Ridicaţi rama de susţinere a filtrului de
sudură şi puneţi ecranul de protecţie exterior
la locul potrivit (3.).
4. Coborâţi rama de susţinere a filtrului de
sudură (4.a) şi blocaţi arcul metalic în poziţia
respectivă (4.b).
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
Figura 4
ÎNLOCUIREA ECRANULUI DE PROTECŢIE
1.
1. Eliberaţi arcul metalic de blocare (1.).
2. Îndepărtaţi ecranul de protecţie interior şi
înlocuiţi-l cu unul nou (2.).
3. Ridicaţi rama de susţinere cu filtrul de sudură
(3.a), îndepărtaţi ecranul de protecţie şi
înlocuiţi-l cu unul nou (3.b).
4. Coborâţi rama de susţinere cu filtrul de sudură
(4.a) şi fixaţi arcul metalic de blocare (4.b).
2.
ATENŢIE
3.a
3.b
În timpul asamblării căştii şi filtrului de sudură sau în
timpul înlocuirii ecranelor de protecţie, asiguraţi-vă
că toate piesele sunt la locul potrivit astfel încât să
preveniţi price pătrundere a luminii în cască. Dacă
încă mai pătrunde lumina, repetaţi procedura până
ce problema este eliminată, în caz contrar casca
nu trebuie utilizată pentru sudare. Înainte de a amplasa ecranele de protecţie, îndepărtaţi straturile de
protecţie de pe ambele părţi (Figura 6).
4.b
Figura 5
Figura 6
99
RO
4.a
FILTRUL DE SUDURĂ OPTOELECTRONIC
FUNCŢIONAREA
Filtrele de protecţie optoelectronice ESAB funcţionează pe baza unui obturator de lumină
optică cu cristale lichide care protejează ochii sudorului împotriva luminii vizibile intense
în timpul procesului de sudură. În combinaţie cu filtrul IR/UV pasiv permanent, protejează
împotriva radiaţiilor infraroşii (IR) şi ultraviolete (UV). Protecţia împotriva radiaţiei
periculoase este prezentă indiferent de gradul de umbrire sau de posibila funcţionare
defectuoasă a filtrului, până la numărul de umbrire cel mai întunecat marcat pe produs.
DOMENIUL DE APLICAŢIE
Filtrele ESAB sunt potrivite pentru toate tipurile de sudură electrică: electrozi acoperiţi,
MIG/MAG, TIG/WIG, sudură şi tăiere cu plasmă, mai puţin suduri laser şi autogene.
GRADE DE UMBRIRE RECOMANDATE PENTRU APLICAŢII DIFERITE DE SUDURĂ
(EN 379)
CURENT ÎN AMPERI
PROCES DE SUDURĂ
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Electrozi acoperiţi
8
MAG
9
8
TIG pe toate metalele şi aliajele
8
MIG pe metale grele
9
10
11
10 11
9
Sudare cu arc de microplasmă
4
5
6
12
7
8
9
10
14
13
13
11
11
10
Tăiere cu jet de plasmă
13
12
11
10
10
Tăiere arc aer
12
11
10
9
MIG pe aliaje uşoare
11
10
9
12
12
12
13
12
11
13
13
14
14
14
15
13
12
Figura 7
CURBA DE TRANSMISIE A LUMINII
Transmisie
100
T[%]
Starea de luminozitate:
Umbrire 3
10
1
0,1
Starea de întuneric:
Umbrire 11
0,01
0,001
0,0001
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
λ[nm]
RO
Lungimea de undă
Figura 8
100
DESCRIERE PENTRU FIGURILE FILTRULUI NEW-TECHTM 11
1. Celula solară
2. Fotosenzorii (fotodiodele)
3. Carcasa filtrului
4. Filtrul de lumină activă cu cristale lichide
Figura 9
ESAB
F11
3/11 BL 1/1/1/EN379
1.
NEW-TECHTM 11
2.
2.
3.
3.
4.
4.
DATE TEHNICE
Model
F11
Zona de vizibilitate
95 x 46,5 mm
Greutate
75 g
Umbrire a stării deschis
3
Umbrire a stării închis
11
Timp de comutare la 23°C
0,5 ms
Timp de curăţare
0,2 s
Protecţie UV/IR
UV15 / IR15
Interval de temperatură
-10°C / +60°C
Detectare TIG
optimizată
Alimentare de energie
celule solare / fără baterie înlocuibilă
MARCAJE
F11
Denumirea filtrului optoelectronic de sudură
BH2
Denumirea carcasei măştii
3 / 11
3 - Numărul umbririi de protecţie în starea deschis
BL
Cod de identificare al fabricantului
1/1/1
Clase optice (calitate optică, difuzie, omogenitate)
EN 379
Numărul standardului
EN 175
Numărul standardului
EN 166
Numărul standardului
S
Rezistenţă sporită
B
Impact cu energie medie
CE
Marca CE
DIN GS
Simbol de conformitate pentru DIN şi GS
DIN Plus
Simbol de conformitate pentru DIN Plus
Organism notificat pentru testarea CE: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
RO
11 - Numerele umbririi de protecţie în starea închis
101
PIESE DE SCHIMB ORIGINALE
Cod
Articol
Cartuş NEW-TECHTM 11
ESAB
RO
3/11
102
BL
F11
0700 000 203
1/1/1/EN379
Carcasa măştii NEW-TECHTM 11
0700 000 213
Rama de susţinere NEW-TECHTM
0700 000 220
Arc metalic de blocare NEW-TECHTM
0700 000 221
Casca completă NEW-TECHTM
0700 000 222
Gluga interioară din piele pentru protecţia
capului NEW-TECHTM
0700 000 226
Bandă anti-transpiraţie confort NEW-TECHTM
0700 000 231
Bandă pentru gât NEW-TECHTM
0700 000 232
Ecran de protecţie
Lentile de acoperire frontale NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Ecran de protecţie
Lentile de acoperire frontale NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Ecran de protecţie
Lentile de acoperire interioare NEW-TECHTM
(PC 107 x 51 mm)
0700 000 228
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising