ESAB | NEW-TECH 9-13 | Instruction manual | ESAB NEW-TECH 9-13 Kasutusjuhend

ESAB NEW-TECH 9-13 Kasutusjuhend
SUOMI
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen hitsauksen aloittamista, oman turvallisuutesi vuoksi ja ongelmien välttämiseksi.
ENNEN HITSAUKSEN ALOITTAMISTA
• Tarkista, että maski on koottu oikein ja että se suojaa täydellisesti valolta. Hitsausmaski
saa läpäistä valoa ainoastaan hitsauslasin ja/tai automaattisesti tummuvan hitsauslasin
kautta.
• Varmista, että aurinkokennot ja valotunnistimet ovat puhtaita eikä niiden edessä ole esteitä, sillä se voi estää kasetin oikean toiminnan.
• Säädä pääpannan korkeus ja ympärysmitta sekä maskin kulma kasvoihin nähden itsellesi
ja työhösi sopivaksi.
• Valitse määrättyyn hitsaukseen sopiva suodatin ja säädä elektro-optinen hitsauskasetti sen
mukaisesti (katso jäljempänä olevasta taulukosta suositellut tummuustasot).
• Vaihda mahdollisesti epäkunnossa oleva tai rikkoutunut sähköoptinen hitsaussuodatin
(tarkista, että lasi tummuu, kun valokaari syttyy).
VAROVAISUUSTOIMENPITEET
• Älä koskaan laita hitsausmaskia tai sähköoptista hitsauskasettia kuumalle alustalle.
• Naarmuuntunut tai vioittunut roiskelasi on vaihdettava alkuperäiseen ESAB-tuotteeseen.
Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että suojakalvo on poistettu lasin molemmilta
puolilta.
• Käytä NEW-TECHTM 9-13 hitsausmaskia vain lämpötilassa -10ºC – +60ºC.
• Älä aseta automaattisesti elektro-optista hitsauslasia alttiiksi kosteudelle ja suojaa se
pölyltä.
• Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. ESAB ei vastaa ongelmista,
jotka aiheutuvat muista asioista kuin hitsauksesta, tai jos käyttöohjeita ei ole noudatettu.
NEW-TECHTM 9-13 hitsausmaski on tarkoitettu suojaamaan hitsaajan kasvoja hitsauksessa syntyviltä roiskeilta ja vaarallisilta infrapuna- sekä ultraviolettisäteiltä. Muilta vaaratekijöiltä suojautumiseksi on käytettävä sopivaa lisäsuojavarustusta.
• Käytä vain alkuperäisiä ESAB-varaosia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä ESAB-jälleenmyyjääsi.
• Materiaalit, jotka voivat joutua kosketuksiin käyttäjän ihon kanssa, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita herkillä henkilöillä.
• Kulunut silmikko ja hitsauskypärä ei ehkä suojaa iskuilta ja aiheuttaa näin vaaraa käyttäjälleen.
• Jos kypärässä ja suojalasissa ei kummassakin ole B-merkintää, vain S-merkintä on
voimassa.
SÄILYTYS
Kun kasettia ei käytetä, se tulee säilyttää kuivassa paikassa -20°C – +65°C lämpötilassa.
Pitkäaikainen säilytys yli 40°C lämpötilassa voi lyhentää pariston käyttöikää. Jos kasettia
säilytetään pitkiä aikoja käyttämättömänä, niin suositellaan myös aurinkokennojen toiminnan estämistä pimentämällä kasetti tai pitämällä se valolta suojattuna. Siksi kasetti tulee
sijoittaa varastohyllyille etupuoli alaspäin.
KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS
Automaattikasetin aurinkokenno ja valosensorit tulee aina säilyttää pölyltä ja hiukkasilta suojattuina. Kasetin voi puhdistaa pehmeällä liinalla tai miedolla puhdistusaineella
(tai spriillä) kosteutetulla rätillä. Älä koskaan käytä syövyttäviä liuoksia, kuten asetonia.
ESAB-kasetin tulee aina olla sisä- ja ulkosuojalaseilla suojattuna (polykarbonaattimuovi
tai CR39), joita voi puhdistaa myös pehmeällä liinalla. Mikäli suojalasit ovat vahingoittuneet tai naarmuiset, tulee ne heti vaihtaa uusiin.
49
FI
Jos käyttöolosuhteita ei saavuteta, tuote ei sovellu käytettäväksi.
HITSAUSMASKI
MASKIN KOKOAMINEN
1. Aseta ruuvit (A) päähinekehikon (D) aukkoihin.
2. Aseta pääkehikko (D) maskin kuoreen (F) kuvan 1 mukaisesti ja työnnä ruuvit (A) maskin
kuoressa olevan suorakaiteen muotoisen reiän läpi.
3. Aseta kaltevuuden säätelijä (B) oikealle puolelle ruuvin (A) ja maskin kuoren väliin (F). Tarkista, että pieni tappi on kiinni yhdessä maskin kuoren kolmesta aukosta. Valitse kolmesta
aukosta itsellesi parhaiten sopiva.
4. Kiinnitä mutterit (C) ruuveihin (A). Ennen niiden lopullista kiristämistä, aseta päähinekehikko sopivalle etäisyydelle hitsauslasin aukosta käyttäen apuna kahta maskin kuoressa
olevaa neliömäistä aukkoa.
5. Päähinekehikon (D) voi säätää sopivan kokoiseksi takimmaista säätöpyörää (E) kääntämällä. Paina pyörää ja pidä se alas painettuna samanaikaisesti kun käännät sitä. Kun olet
saavuttanut mukavimmalta tuntuvan asennon ja säätänyt koon sopivaksi, vapauta pyörä,
jolloin se lukkiutuu haluttuun asentoon.
A
D
B
C
C
E
FI
F
Kuva 1.
Pääkehikko on varustettu vaihdettavalla hikinauhalla. Hikinauhoja voit tilata ottamalla yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjääsi.
MASKIN JA ASENNUSJÄRJESTELMÄN KOKOAMINEN
1. Kiinnitä metallijouset kehyksen aukkoihin kuten kuvassa 2, mutta vain toiselle puolelle.
2. Kiinnitä jo kehykseen kiinnitetyn metallijousen toinen koukku sille tarkoitettuun kantaan
kypärän suojalasin aukon ylempään sisänurkkaan, kuten kuvassa 3 on esitetty.
3. Kiinnitä jousen toinen koukku toiseen kantaan ja liitä jousen vapaa pää kypärän kehyksen
toiselle puolelle.
Kuva 2.
Kuva 3.
HUOMIO
NEW-TECHTM 9-13 hitsausmaski on suunniteltu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi, joten siksi kiinnitystä ei tarvitse purkaa, kun vaihdat suojalevyjä tai hitsauskasetteja. Emme suosittele maskin asennusjärjestelmän aiheetonta purkamista, koska edellä mainittu menettely vaatii erityisosaamista.
50
HITSAUSSUODATTIMEN JA SUOJALEVYJEN KOKOAMINEN
1. Vapauta sulkujousi (1.).
2. Aseta sisimmäinen suojalevy elektro-optisen
hitsaussuodattimen sisäpuolelle kuvan (2.a)
mukaisesti. Aseta elektro-optinen hitsaussuodatin ja sisäsuojalevy visiirin kehyksen ja
metallijousen väliin, kunnes elektro-optinen
hitsaussuodatin pysyy jousella kiinni tukipidikkeessä (2.b). Liitäntäjohtoa tulee taivuttaa
oikealle puolelle samalla kun elektro-optista
suodatinta asetetaan visiirin kehikkoon, jotta
johto ei jää metallijousen alle.
3. Nosta visiirin kehys ja hitsaussuodatin sekä
aseta ulommainen suojalevy paikalleen (3.).
4. Laske visiirin kehys sekä hitsaussuodatin
(4.a) ja kiinnitä sulkujousi (4.b).
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
FI
Kuva 4.
SUOJALEVYN VAIHTO
1.
1. Vapauta sulkujousi (1.).
2. Poista sisimmäinen suojalevy ja vaihda se
uuteen (2.).
3. Nosta visiirin kehys ja hitsaussuodatin (3.a),
poista suojalevy ja vaihda se uuteen (3.b).
4. Vapauta hitsaussuodattimella varustettu visiirin kehys (4.a) ja kiinnitä sulkujousi (4.b).
2.
HUOMIO
3.a
3.b
Varmista maskin ja hitsaussuodattimen kokoamisen aikana tai suojalevyjä vaihdettaessa, että kaikki
tarvittavat osat on kunnolla kiinnitetty ja paikallaan,
niin ettei valo läpäise maskiin. Mikäli valo kuitenkin
läpäisee maskin, toista menettely uudelleen, kunnes ongelma on ratkaistu. Muuten maskia ei saa
käyttää hitsauksessa. Ennen uuden suojalevyn paikalleen asentamista, poista aina suojakalvo laitteen
molemmilta puolilta (kuva 6.).
4.a
4.b
Kuva 5.
Kuva 6.
51
ELEKTRONISESTI TUMMUVAT HITSAUSKASETIT
TOIMINTAPERIAATE
Elektronisesti tummuvan ESAB-hitsauskasetin toiminta perustuu suojalasin nestekidelevyyn, joka suojaa silmiä hitsauksessa syntyvältä voimakkaalta valolta. IR/UV-passiivisuodattimeen yhdistettynä se suojaa silmiä vaaralliselta infrapuna- (IR) ja ultraviolettisäteilyltä
(UV). Säteilysuojaus vahingollista säteilyä vastaan on olemassa, riippumatta siitä, onko
hitsauskasetin tummennus päällä (aktivoitu) tai pois päältä.
FI
KÄYTTÖALUE
ESAB-hitsauskasetit sopivat kaikenlaiseen hitsaukseen: kuten päällystetyt elektrodit,
MIG-/MAG-, TIG-/WIG-, plasma- ja leikkaushitsaukseen. Ne EIVÄT kuitenkaan sovellu
laser- ja kaasuhitsaukseen.
TOIMINNOT
Tummuusaste:
NEW-TECHTM 9-13 elektro-optinen suodatin toimitetaan käyttövalmiina. Ajatellun hitsaustoimenpiteen vaatima suojausaste on tarkistettava ja suositeltu tummuusaste valittava
tummuusasteen säätövalitsimella. Tummuusasteen voi valita välillä 9 – 13.
Herkkyydensäätö:
Suurin osa hitsaustöistä on mahdollista suorittaa säätämällä valonherkkyys äärimmäisen
korkeaksi. Valonherkkyyden äärimmäistaso sopii hyvin pienillä ampeerimäärillä hitsaamiseen, esim. TIG-hitsaukseen. Hitsauksen valonherkkyyttä pitää vähentää vain silloin, kun
erityinen valaistustilanne sitä vaatii ja kun halutaan välttää ei-toivottua kasetin tummumista. Hitsauskasetin säätämiseksi on olemassa helppo ohje: On suositeltavaa säätää kasetin valoherkkyys työtä aloitettaessa äärimmäistasolle ja vähentää sitä sitten vähitellen,
kunnes kasetti lopuksi reagoi vain hitsauksessa syntyvään valoon, eikä aiheuta työtä häiritsevää, tahatonta tummumista ympäröivän valaistustilanteen takia (suora auringonvalo;
voimakas keinovalo; naapurissa olevan hitsauspisteen valonvaikutus jne.).
SUOSITELTAVAT TUMMUUSARVOT ERILAISILLE HITSAUSMENETELMILLE (EN 379)
SÄHKÖVIRTA AMPEEREINA
HITSAUSPROSESSI
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Pinnoitetut elektrodit
8
MAG
9
8
TIG ja kaikki metallit sekä seokset
10
9
8
9
10
9
MIG ja raskasmetallit
11
10
Plasmaleikkaus
11
10 11
9
Mikroplasmakaarihitsaus
4
5
6
12
7
8
9
10
12
12
12
13
13
13
12
11
14
13
13
11
11
10
Ilmakaarikaiverrus
13
12
11
10
10
MIG ja kevytmetallit sekä kevytmetalliseokset
12
11
14
14
14
15
13
12
Kuva 7.
VALOSIIRTOKAAVIO
Siirto
T[%]
100
Kuva 8.
Valotaso:
Tummuus 4
10
1
Tummuustaso:
Tummuus 9
Tummuus 10
Tummuus 11
Tummuus 12
Tummuus 13
0,1
0,01
0,001
0,0001
300
52
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1400
λ[nm]
Aallonpituus
NEW-TECHTM 9-13-HITSAUSKYPÄRÄLASIEN OSIEN KUVAUS
1. Aurinkokenno
2. Sensorit (sähködiodit)
3. Hitsauskypärälasin johdot
4. Nestekide ja toimiva valosuodatin
5. Tummuusasteen säätö
6. Herkkyyden säätö
Kuva 9.
4/9-13
9-13
Shade
9
12
NEW-TECH
TM
1/1/1/EN379
13
1.
V913
BL
11 10
ESAB
Sensitivity
2.
6.
2.
5.
3.
3.
4.
4.
TEKNISET TIEDOT
Malli
V913
Näkölevy
95 x 46,5 mm
95 g
Aloitustummuus
4
Hitsaustummuus
9 - 13
Tummumisaika 23°C lämpötilassa
FI
Paino
0,15 ms
Vaalenemisaika
0,4 s
UV/IR suojaus
UV16 / IR16
Lämpötilan vaihtelu
-10°C / +60°C
TIG-herkkyys
hyvä
Energianlähde
Aurinkokenno / paristoja ei tarvitse vaihtaa
MERKINNÄT
V913
Elektro-optisen hitsaussuodattimen tuotenimi
BH2
Kypärän ulkokuoren tuotenimi
4 / 9-13
4 - Tummuusaste vaaleana
9-13 - Tummuusaste tummentuneena
BL
Valmistajan tunnus
1/1/1
Optinen luokittelu (optinen laatu, valontaitto, homogeenisuus)
EN 379
Standardin numero
EN 175
Standardin numero
EN 166
Standardin numero
S
Lisäkestävyyttä
B
Keskikova isku
CE
CE-merkintä
DIN GS
DIN- ja GS-standardien vaatimustenmukaisuusmerkintä
DIN Plus
DIN Plus-standardin vaatimustenmukaisuusmerkintä
Ilmoitettu CE-testauselin: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
53
ALKUPERÄISET VARAOSAT
Koodi
Tuote
Kasetti NEW-TECHTM 9-13
0700 000 202
Sensitivity ESAB
V913 Shade
BL
1/1/1/EN379
9
12
11 10
4/9-13
13
0700 000 212
Visiirin kehys NEW-TECHTM
0700 000 220
Sulkujousi NEW-TECHTM
0700 000 221
Pääpanta, kokonainen NEW-TECHTM
0700 000 222
Hikinauha NEW-TECHTM
0700 000 226
Hikinauha comfort NEW-TECHTM
0700 000 231
Niskatyyny NEW-TECHTM
0700 000 232
Roiskelasi
Etusuojalasi NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Roiskelasi
Etusuojalasi NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Roiskelasi
Sisäsuojalasi NEW-TECHTM
(PC 107 x 51 mm)
0700 000 228
FI
Maskin kuori NEW-TECHTM 9-13
54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising