ESAB | NEW-TECH 9-13 | Instruction manual | ESAB NEW-TECH 9-13 Handleiding

ESAB NEW-TECH 9-13 Handleiding
NEDERLANDS
Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor veilig en correct gebruik van
het product.
VOORDAT U MET HET LASSEN BEGINT
• Overtuig uzelf ervan dat de helm juist is geassembleerd en deze geen enkel licht doorlaat. Aan de voorkant mag er alleen maar licht door het venster in het elektro-optische
lasfilter binnendringen.
• De zonnecellen en de lichtsensoren mogen niet door een voorwerp of vuil bedekt zijn,
omdat dit een nadelige invloed heeft op de werking van het filter.
• Stel het helmmechanisme zo in dat dit comfortabel zit en een goed zicht door het filter
mogelijk maakt.
• Kies de voorgeschreven verduisteringsgraad voor uw lasprocedure en stel het elektro-optische filter hiermee overeenkomstig in (zie de tabel met de aanbevolen waardes).
• Vervang potentieel slecht functionerende (controleer of de elektro-optische lasfilter donker wordt als u de lasboog aanraakt) of fysische beschadigde elektro-optische lasfilter.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• De helm of het elektro-optische lasfilter mogen nooit op een heet oppervlak worden gelegd.
• Bekraste of beschadigde protectieschermen dienen regelmatig vervangen te worden door
de oorspronkelijke ESAB-schermen. Zorg er, alvorens het nieuwe protectiescherm te
gebruiken, voor dat eventuele bijkomende beschermende folie aan beide zijden verwijderd wordt.
• De NEW-TECHTM 9-13 lashelm kan slechts bij temperaturen tussen -10°C en +60°C
gebruikt worden.
• Stel het automatische lasfilter niet bloot aan vloeistoffen en bescherm het tegen vuil.
• Indien men zich niet aan de gebruiksaanwijzing houdt, vervalt de garantie. ESAB draagt
geen verantwoordelijkheid voor problemen indien deze gebruiksaanwijzing niet wordt
nageleefd. De lashelm NEW-TECHTM 9-13 is uitsluitend bedoeld om het gezicht en de
ogen van de lasser tijdens het lassen te beschermen tegen spatten en gevaarlijke UV- en
infraroodstraling. Voor andere toepassingen dienen er andere geschikte veiligheidsbenodigdheden gebruikt te worden.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen van ESAB. Neem in geval van twijfel contact
op met een officiële distributeur van ESAB.
• Materialen die in contact kunnen komen met de huid van de drager zouden allergische
reacties kunnen veroorzaken bij gevoelige personen.
• Een lashelm die boven standaard oogbrillen gedragen wordt, kan schokken doorlaten en
zo een gevaar vormen voor de drager ervan.
• Indien noch de helm, noch het protectiescherm de B-markering dragen, dan is enkel de
S-markering geldig.
OPBERGEN
Wanneer het filter niet in gebruik is, moet het op een droge plaats bij een temperatuur
tussen -20°C en +65°C bewaard worden. Langere blootstelling aan temperaturen boven
de 40°C kunnen de levensduur van de batterijen verkorten. Het is aan te bevelen om de
helm zo neer te leggen, dat het met het filter naar beneden ligt, want dan schakelt het
filter zichzelf uit. Dit kan eenvoudig gebeuren door de helm met het filter naar beneden
toe in het rek te plaatsen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Voor het perfect functioneren van het filter is het nodig om ervoor te zorgen dat de zonnecellen en de lichtsensoren altijd schoon zijn. Reinig deze met een schone katoenen doek, die
vochtig is gemaakt met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel of alcohol. Gebruik
nooit agressieve oplosmiddelen zoals aceton. De ESAB-filters moeten altijd zowel van buiten als van binnen met een doorzichtig veiligheidsruitje (polycarbonaat of CR39) beschermd
zijn, dat slechts met een zachte katoenen doek gereinigd kan worden. Wanneer het doorzichtige veiligheidsruitje op de een of andere manier beschadigd of zo vervuild is, dat deze
niet meer gereinigd kan worden, moet deze onmiddellijk met een nieuwe vervangen worden.
43
NL
Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is het product niet voor
gebruik geschikt.
LASHELM
ASSEMBLAGE VAN DE HELM EN HET HELMMECHANISME
1. Druk schroef (A) door de opening in het helmmechanisme (D).
2. Stop het helmmechanisme (D) in de helm (F), zoals dit aangegeven wordt op afbeelding 1
en draai schroef (A) door de rechthoekige opening in de helm.
3. Zet de plaat voor het instellen van het opklappen (B) op de rechterkant tussen schroef (A)
en de helm (F), zodat de pin in de richting van de helm wijst en plaats deze in een van de
hiertoe bedoelde gaatjes in de helm. Kies het gaatje dat voor optimaal draagcomfort zorgt.
4. Schroef de moeren (C) op de schroeven (A) aan. Voordat u deze vastschroeft, stel eerst
met behulp van de vierkante openingen, die het verschuiven van het helmmechanisme
mogelijk maken, de meest comfortabele afstand in vanaf het filter.
5. De afmetingen van de helm kunnen worden aangepast
A
door aan het knopje (E) op de achterkant van het
helmmechanisme (D) te draaien. Duw op het wieltje
en houdt het vast terwijl u eraan draait; laat los als
B
D
u de positie bereikt hebt die het best past, zodat
C
C
het wieltje op de ingestelde plaats blijft staan.
E
NL
F
Afbeelding 1
Het helmmechanisme is uitgevoerd met een vervangbare zweetband. Zweetbanden zijn als reserveonderdelen bij uw leverancier beschikbaar.
ASSEMBLAGE VAN DE HELM EN HET VASTZETMECHANISME
1. Plaats de metalen veer, als in afbeelding 2 in de geleiding van het frame, maar slechts
aan een kant.
2. Plaats het vrije haakje van de vastzetveer aan die kant waar u deze op het frame heeft
gezet, in het hiervoor bedoelde gaatje in de bovenhoek van de filteropening van de helm,
zie afbeelding 3.
3. Plaats het andere vrije haakje van de vastzetveer in het andere gaatje en bevestig het
vrije einde van het metalen veertje aan de groef aan de andere kant van het frame.
WAARSCHUWING
Afbeelding 2
Afbeelding 3
De lashelm NEW-TECHTM 9-13 is zo gebruikersvriendelijk als mogelijk gemaakt, zodat bij vervanging van
het veiligheidsruitje of het lasfilter het vastzetmechanisme niet hoeft worden gedemonteerd. Wij raden het
zo maar demonteren van het vastzetmechanisme ten zeerste af, aangezien de bovenstaande procedure
enige handigheid vereist.
44
INBOUWEN VAN HET LASFILTER EN DE BESCHERMFOLIE
1. Open de vastzetveer (1.).
2. Leg het veiligheidsruitje voor de binnenkant
op de binnenkant van het lasfilter als afgebeeld op de afbeelding (2.a). Plaats het elektro-optische lasfilter met het veiligheidsruitje
aan de binnenkant tussen de draagconstructie van het frame en de metalen veer, totdat
het elektro-optische lasfilter door de metalen
veer in de draagconstructie van het frame
wordt vastgedrukt (2.b). De verbindingskabel
moet naar rechts worden gebogen bij het
plaatsen van het elektro-optische filter in de
draagconstructie om te voorkomen dat de
kabel onder de metalen veer terecht komt.
3. Til de draagconstructie van het frame samen
met het lasfilter op en breng het veiligheidsschermpje voor de buitenkant aan (3.).
4. Laat de draagconstructie van het frame samen met het lasfilter zakken (4.a) en klik de
metalen vastzetveer in de hiervoor bedoelde
uitsparing vast (4.b).
2.a
1.
2.b
3.
NL
4.a
4.b
Afbeelding 4
VERVANGEN VAN HET VEILIGHEIDSRUITJE
1.
1. Open de metalen vastzetveer (1.).
2. Verwijder veiligheidsruitje aan de binnenkant
en vervang het met een nieuwe (2.).
3. Til de draagconstructie van het frame samen
met het lasfilter op (3.a), verwijder het veiligheidsruitje en vervang het met een nieuwe (3.b).
4. Laat de draagconstructie van het frame
samen met het lasfilter zakken (4.a) en klik de
metalen vastzetveer in de hiervoor bedoelde
uitsparing (4.b).
2.
WAARSCHUWING
3.a
3.b
Bij montage van de helm en het lasfilter of bij vervanging van de veiligheidsruitjes, dient u zich ervan
te verzekeren dat alle delen stevig op hun plaats
zitten, waarbij voorkomen wordt dat er enig licht tot
binnen de helm kan doordringen. Mocht er alsnog
licht binnendringen, herhaal dan de procedure, totdat het probleem is opgelost, anders mag de helm
niet bij het lassen gebruikt worden. Voordat de
nieuwe veiligheidsruitjes geplaats worden, moeten
eerst de beschermlagen aan beide zijden verwijderd worden (afbeelding 6).
4.a
4.b
Afbeelding 5
Afbeelding 6
45
ELEKTRO-OPTISCHE LASFILTERS
WERKING
Elektro-optische veiligheidsfilters voor bij het lassen van ESAB werken op basis van een
vloeibare kristallen optische lichtsluiter waarmee de ogen van de lasser tegen intensief
zichtbaar licht tijdens het lasproces beschermd worden. In combinatie met het permanente passief aanwezige IR/uv-filter, beschermt het filter tegen gevaarlijk infrarood (IR) en
ultraviolet (UV) licht. Tot aan de maximale verduistering bij de afzonderlijke modellen is de
bescherming voor IR/UV straling constant en onafhankelijk van de verduisteringsinstellingen en het eventuele verkeerd of niet functioneren van de lichtschakelaar.
NL
TOEPASSINGEN
ESAB-filters zijn geschikt voor alle soorten van elektronisch lassen: bij lassen met beklede elektrodes, MIG/MAG, TIG/WIG, plasmalassen en plasmasnijden, met uitzondering
van laser- en gaslassen.
FUNCTIES
Verduisteringsgraad:
NEW-TECHTM 9-13 elektro-optisch filter wordt klaar voor gebruik geleverd. Controleer
de graad van bescherming voor het specifieke lasproces en selecteer de aanbevolen
verduisteringsgraad met de instelknop voor de verduistering. U kunt verduisteringsgraad
9 tot en met 13 instellen.
Instelling van de gevoeligheid:
Bij het meeste laswerk zal het filter juist functioneren met de hoogst mogelijke gevoeligheidsinstelling. Hoge gevoeligheid is vooral nodig bij lassen met lage stroomspanningen,
waarbij de lichtboog zwak is, TIG of speciale toepassingen. Alleen onder speciale werkomstandigheden is het nodig om de gevoeligheid lager in te stellen, omdat men zo een onnodig
omschakelen van het filter voorkomt. Wij raden u eenvoudigweg aan om eerst de hoogste
gevoeligheid in te stellen en deze vervolgens langzaam te verlagen totdat het filter alleen op
de lichtflitsen bij het lassen reageert en niet reageert bij storende lichtinvloeden uit de omgeving (direct zonlicht, intensief kunstlicht, lichtbogen van de in de buurt staande lasser, etc.).
AANBEVOLEN VERDUISTERINGSNIVEAU VOOR VERSCHILLENDE LASTOEPASSINGEN
Afbeelding 7
(EN 379)
ELEKTRISCHE STROOM IN AMPÈRE
MANIER VAN LASSEN
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Met beklede elektrodes
8
MAG
TIG - alle soorten metaal
10
9
8
9
8
9
MIG - zware metalen
10
11
10 11
9
Microplasma
4
5
6
7
8
9
10
14
13
13
11
11
10
Plasmasnijden
13
12
12
10
10
Booglassen
12
11
11
9
MIG - licht metaal
11
10
12
12
12
13
12
11
13
13
14
14
14
15
13
12
GRAFIEK LICHTDOORLAATBAARHEID
Doorlaatbaarheid
T[%]
Afbeelding 8
100
Lichte toestand:
Verduisteringsgraad 4
10
1
Donkere toestand:
Verduisteringsgraad
Verduisteringsgraad
Verduisteringsgraad
Verduisteringsgraad
Verduisteringsgraad
0,1
0,01
0,001
9
10
11
12
13
0,0001
300
46
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1400
λ[nm]
Golflengte
OMSCHRIJVING VAN DE AFBEELDINGEN VAN DE FILTERS NEW-TECHTM 9-13
1. Zonnecel
2. Lichtsensoren (lichtdiodes)
3. Filterbehuizing
4. Actief lichtfilter met vloeibare kristallen
5. Selectieknop verduisteringsgraad
6. Knop voor het instellen van de gevoeligheid
Afbeelding 9
ESAB
4/9-13
9-13
Shade
9
12
NEW-TECH
TM
1/1/1/EN379
13
1.
V913
BL
11 10
Sensitivity
2.
6.
2.
5.
3.
3.
4.
4.
TECHNISCHE GEGEVENS
Model
V913
95 x 46,5 mm
Gewicht
NL
Zichtopening
95 g
Verduisteringsgraden in geopende modus
4
Verduisteringsgraden in gesloten modus
9 - 13
Omschakeltijd bij 23°C
0,15 ms
Openingstijd
0,4 s
UV/IR-bescherming
UV16 / IR16
Temperatuurbereik
-10°C / +60°C
TIG-herkenning
verbeterd
Energievoorziening
Zonnecellen / batterijen hoeven niet vervangen te worden
BETEKENIS VAN DE AANDUIDINGEN
V913
Productnaam van het elektro-optisch lasfilter
BH2
Productnaam van de helmwand
4 / 9-13
4 - Verduisteringsniveau bij geopende modus
9-13 - Verduisteringsniveau bij gesloten modus
BL
Identificatiecode van de fabrikant
1/1/1
Optische categorie (optische kwaliteit, verspreiding, homogeniteit)
EN 379
Nummer van de standaard
EN 175
Nummer van de standaard
EN 166
Nummer van de standaard
S
Verhoogde stevigheid
B
Middelmatige energie-impact
CE
CE-merk
DIN GS
Eenheidssymbool voor het voldoen aan DIN en GS
DIN Plus
Eenheidssymbool voor het voldoen aan DIN Plus
Aangemelde instantie voor CE-testen: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
47
ORIGINELE RESERVEONDERDELEN
Code
Item
Patroon NEW-TECHTM 9-13
0700 000 202
Sensitivity ESAB
V913 Shade
BL
1/1/1/EN379
9
12
11 10
4/9-13
13
0700 000 212
Draagconstructie NEW-TECHTM
0700 000 220
Metalen vastzetveer NEW-TECHTM
0700 000 221
Complete helmmechanisme NEW-TECHTM
0700 000 222
Zweetband NEW-TECHTM
0700 000 226
Zweetbandcomfort van NEW-TECHTM
0700 000 231
Nekkussentje van NEW-TECHTM
0700 000 232
Protectiescherm
Lens voorkant NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Protectiescherm
Lens voorkant NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Protectiescherm
Lens binnenkant voorkant NEW-TECHTM
(PC 107 x 51 mm)
0700 000 228
NL
Helmschild NEW-TECHTM 9-13
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising