ESAB | NEW-TECH 9-13 | Instruction manual | ESAB NEW-TECH 9-13 Brugermanual

ESAB NEW-TECH 9-13 Brugermanual
NORSK
Til din beskyttelse og maksimal effektivitet, vennligst les informasjonen nøye før bruk.
FØR SVEISING
• Sjekk at hjelmen er forskriftsmessig montert og at den blokkerer fullstendig alt tilfeldig lys.
I fronten kan lys bare komme inn i hjelmen gjennom den passive sveiselinsen og/eller
gjennom betraktningsområdet i det elektrooptiske sveisebeskyttelsesfilteret.
• Sjekk at solceller og fotosensorer ikke er dekket av noen gjenstander eller smuss, da
dette kan forhindre filterets funksjon.
• Juster hodebøylen så lavt som mulig på hodet for å oppnå maksimal komfort og for å gi
størst mulig synsfelt.
• Sjekk det anbefalte skyggenivået for ditt benyttelsesområde og still inn ditt elektrooptiske
filter slik at det passer (se tabell med anbefalte skyggenivåer).
• Elektrooptisk sveisefilter som er fysisk skadet eller på andre måter ikke fungerer, må byttes ut (kontroller at det elektrooptiske sveisefilteret blir mørkt ved sveising).
Hvis ikke disse krav er fylt, er ikke produktet klart til å tas ibruk.
FORHOLDSREGLER
• Plasser aldri hjelmen eller det elektrooptiske sveisebeskyttelsesfilteret på varme overflater.
• Skadede eller ripete beskyttelsesskjermer må jevnlig byttes ut med originale ESAB-skjermer. Sørg for å fjerne beskyttelsesfolien på begge sider av skjermen før den tas i bruk.
• NEW-TECHTM 9-13 må kun brukes i temperaturer mellom -10°C og +60°C.
• Ikke la det elektrooptiske sveisefilteret komme i kontakt med væsker og beskytt det fra
smuss.
• Unnlater man å følge disse instruksjonene, vil garantien ugyldiggjøres. ESAB tar ikke
ansvar for problemer som måtte oppstå som en følge av bruk til annet enn sveising, eller
hvis instruksjonene for bruk ikke er fulgt nøye. NEW-TECHTM 9-13 sveisehjelm er framstilt
for å beskytte sveiserens ansikt mot sprut og farlige ultrafiolette og infrarøde stråler som
sendes ut under sveiseprosessen. For annet bruk bør annet beskyttelsesutstyr benyttes.
• Bruk kun originale ESAB reservedeler. Hvis du er i tvil, kontakt din godkjente ESAB-forhandler.
• Materiale som kan komme i kontakt med brukerens hud, kan forårsake en allergisk reaksjon på følsomme personer.
• Sveisehjelm brukt utenpå vanlige briller kan skade brukeren ved f.eks. støt.
• Hvis ikke både hjelmen og beskyttelsesskjermen er B-merket, gjelder kun S-merket.
NO
OPPBEVARING
Når filteret ikke er i bruk, må det oppbevares tørt ved en temperatur mellom -20°C til
+65°C. Lang eksponering ved en temperatur over 40°C, kan redusere batteriets levetid.
Det er anbefalt at filterets solceller ikke aktiveres under lagring for at filteret skal være i
avslått modus når det ikke er i bruk. Det gjøres ganske enkelt ved å plassere filteret på
lagringshyllen med overflaten ned.
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Det er alltid nødvendig å holde filterets solceller og lyssensor ren for støv og smuss: dette
kan gjøres med et mykt papirlommetørkle eller klut, fuktet med mildt vaskemiddel (eller
alkohol). Ta aldri i bruk aggressive oppløsningsmidler som for eksempel aceton. ESABfiltrene må alltid være beskyttet fra begge sidene av beskyttelsesskjermer (polykarbonat
eller CR39), som også må rengjøres kun med mykt papirlommetørkle eller klut. Om
beskyttelsesskjermene er skadet på noe vis, må de straks byttes ut.
61
SVEISEHJELM
MONTERING AV HJELM OG HODEBØYLE
1. Stikk skruene (A) gjennom åpningene i hodebøylen (D).
2. Sett hodebøylen (D) inn i hjelmskallet (F) som vist på figur 1 og skyv skruene (A) gjennom
den rektangulære åpningen i hjelmskallet.
3. Sett justerbeslaget (B) på høyre side mellom skruen (A) og hjelmskallet (F). Sørg for at
en liten stift er festet i ett av de tre hullene i hjelmskallet. Velg riktig hull slik at du oppnår
maksimal komfort.
4. Stram til mutrene (C) på skruene (A). Før du strammer dem skikkelig til, setter du hodebøylen i den mest komfortable avstanden fra filteråpningen ved å bruke de to firkantede
hullene i hjelmskallet.
5. Hodebøylen (D) justeres ved å dreie det bakre hjulet (E) slik at den passer alle hodestørrelser. Press hjulet inn og hold det inne før og mens du dreier det, slipp det så når du har
nådd den posisjonen som gir maksimal komfort, slik at hjulet låser den ønskede posisjonen.
A
D
B
C
C
E
F
Figur 1
NO
Hodebøylen er utstyrt med et utskiftbart svettebånd. Svettebånd kan fås gjennom din lokale forhandler.
MONTERING AV HJELM OG MONTERINGSSYSTEM
1. Fest metallfjæra i spaltene på støtterammen, som vist på figur 2, men kun på den ene
siden.
2. Kroken på metallfjæra på den siden som allerede er festet til rammen, settes inn i det øret
som sitter i det indre øvre hjørnet av hjelmens filteråpning, som vist på figur 3.
3. Sett kroken på den andre metallfjæra inn i det andre øret og fest den frie enden av metallfjæra i spaltene på den andre siden av støtterammen.
ADVARSEL
Figur 2
Figur 3
Sveisehjelmen NEW-TECHTM 9-13 er konstruert for å være så brukervennlig som mulig, så det er ikke nødvendig å ta fra hverandre monteringssystemet når beskyttelsesplatene eller sveisefilteret byttes. Vi fraråder
på det sterkeste å demontere monteringssystemet uten noen spesiell grunn, siden den ovenfor beskrevne
prosedyren krever at man har avanserte kunnskaper.
62
MONTERING AV SVEISEFILTER OG BESKYTTELSESPLATER
1. Frigi metalllåsefjæra (1.).
2. Plasser den innvendige beskyttelsesskjermen på innsiden av det elektrooptiske
sveisefilteret, som vist på figur (2.a). Sett
det elektrooptiske sveisefilteret og den
innvendige beskyttelsesplaten inn mellom støtterammen og metallfjæra inntil det
elektrooptiske sveisefilteret holdes forsiktig
fast i sveisefilteretholderen av metallfjæra
(2.b). Kontaktledningen må være bøyd mot
høyre side mens det elektrooptiske filteret
settes inn i rammen, for å unngå at ledningen
havner under metallfjæra.
3. Løft støtterammen med sveisefilteret og sett
den utvendige beskyttelsesplata på plass (3.).
4. Senk støtterammen med sveisefilteret (4.a)
og fest metallåsefjæra (4.b).
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
Figur 4
1.
1. Frigi metallåsefjæra (1.).
2. Fjern den indre beskyttelsesplata og erstatt
den med en ny (2.).
3. Løft støtterammen med sveisefilteret (3.a),
fjern beskyttelsesplata og erstatt den med en
ny (3.b).
4. Løsne støtterammen med sveisefilteret (4.a)
og fest metallåsefjæra (4.b).
2.
ADVARSEL
3.a
3.b
Vær ekstra påpasselig under monteringen av hjelmen og sveisefilteret, og under utskiftingen av beskyttelsesplatene, slik at alle delene festes skikkelig
for å hindre alt lys fra å kommer inn i hjelmen. Skulle
det fremdeles trenge inn lys, gjenta prosedyren inntil problemet er eliminert, siden hjelmen ellers ikke
vil kunne brukes til sveising. Før de nye beskyttelsesplatene settes på plass, må beskyttelseslagene
alltid fjernes fra begge sider (Figur 6.).
4.a
4.b
Figur 5
Figur 6
63
NO
UTSKIFTING AV BESKYTTELSESPLATE
ELEKTROOPTISK BESKYTTELSESFILTER FOR BRUK VED
BORING
OPERASJON
ESAB elektrooptiske beskyttelsesfiltrer til bruk ved sveising virker på basis av en flytende
krystallvæske, en optisk lyslukker som beskytter øyne mot intenst lys sendt ut under
sveisingen. I kombinasjon med det faste, passive IR/UV filtreret beskytter det mot skadelig
infrarødt (IR) og ultrafiolett (UV) lys. Beskyttelse mot skadelig stråling er tilstede uavhengig av skyggenivå eller mulig feilfunksjon på filteret inntil mørkeste skyggenummer, som er
markert på hver enkelt modell.
BENYTTELSESOMRÅDE
ESAB-filtrene er tilpasset alle typer elektrosveising: dekkede elektroder, MIG/MAG, TIG/
WIG, plasmasveising og klipping, unntatt til laser- og gassveising.
FUNKSJONER
Skygge:
NEW-TECHTM 9-13 elektrooptisk filter er klargjort for bruk. Kontroller graden av påkrevd
beskyttelse for de ulike typer sveiseprosedyrer og velg den anbefalte skyggegrad med
innstillingsbryteren. Du kan velge innstilling mellom skygge 9 og skygge 13.
Instilling av lyssensibiliteten:
De fleste sveisearbeid kan gjøres om lyssensibiliteten stilles inn på maksimum. Maksimum lyssensibilitet passer for sveising med lavt strømbruk, TIG, eller til spesielt bruk.
Lyssensibiliteten må redusere kun ved spesielle lysforhold i omgivelsene, for å unngå
uønsket utløsning. En enkel regel til en optimal funksjon er at: det i begynnelsen er anbefalt å innstille sensibiliteten på maksimum og deretter gradvis redusere den inntil filteret
kun reagerer på lyset som kommer fra selve sveisingen og ikke på lys fra omgivelsene
(direkte sol, intens kunstlys, lys fra andres sveisearbeide osv.).
DE ANBEFALTE SKYGGENIVÅENE FOR ULIK SVEISING (EN 379)
PROSESSEN AV SVEISING
STRØM I AMPERERE
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Dekkede elektroder
8
MAG
TIG på alle metaller og legeringer
NO
9
9
8
MIG på tungmetaller
9
10
10
9
MIG på lette legeringer
11
10
8
11
10 11
9
Mikroplasma sveising
4
5
6
12
7
8
9
10
14
13
13
11
12
11
10
Plasma jetkutting
13
12
11
10
10
Halvsirkel uthylling
12
11
12
12
13
12
11
13
13
14
14
14
15
13
12
Figur 7
LYSOVERFØRINGSKURVE
Overføring
T[%]
100
Figur 8
Lysinnstilling:
Skygge 4
10
1
Mørk innstilling:
Skygge 9
Skygge 10
Skygge 11
Skygge 12
Skygge 13
0,1
0,01
0,001
0,0001
300
64
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1400
λ[nm]
Bølgelengde
BESKRIVELSE
1. Solceller
2. Fotosensorer (Fotodioder)
3. Filterhus
4. Aktivt lysflter av flytende krystall
5. Skyggejustering
6. Følsomhetsjustering
Figur 9
ESAB
4/9-13
9-13
Shade
9
12
NEW-TECH
TM
1/1/1/EN379
13
1.
V913
BL
11 10
Sensitivity
2.
6.
2.
5.
3.
3.
4.
4.
TEKNISK DATA
Modell
V913
Synsareal
95 x 46,5 mm
Vekt
95 g
Åpen posisjon for skygge
4
Lukket posisjon for skygge
9 - 13
Vekslingstid ved 23°C
0,15 ms
Klareringstid
0,4 s
UV/IR-beskyttelse
UV16 / IR16
Temperaturfelt
-10°C / +60°C
Energitilførsel
NO
forstørret
TIGsporing
solceller / ingen batterier å bytte
MARKERING
V913
Produktnavn på det elektrooptiske sveisefilteret
BH2
Produktnavn på hjelmskjellet
4 / 9-13
4 - beskyttelsesskyggenummer i åpen posisjon
9-13 - beskyttelsesskyggenummer i lukket posisjon
BL
Fabrikantens identifikasjonskode
1/1/1
Optiske klasser (optisk kvalitet, spredning, homogenitet)
EN 379
Standardnummer
EN 175
Standardnummer
EN 166
Standardnummer
S
Økt robusthet
B
Middels støtenergi
CE
CEmerke
DIN GS
Samsvarssymbol for DIN og GS
DIN Plus
Samsvarssymbol for DIN Plus
CE-test utført av: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
65
ORIGINALE RESERVEDELER
Kode
Artikler
Sikringspatron NEW-TECHTM 9-13
0700 000 202
Sensitivity ESAB
V913 Shade
BL
1/1/1/EN379
9
12
11 10
4/9-13
NO
13
66
Hjelmskall NEW-TECHTM 9-13
0700 000 212
Støtteramme NEW-TECHTM
0700 000 220
Metallåsefjær NEW-TECHTM
0700 000 221
Hodebøyle komplett NEW-TECHTM
0700 000 222
Svettebånd NEW-TECHTM
0700 000 226
Comfort svettebånd, NEW-TECHTM
0700 000 231
Nakkepute, NEW-TECHTM
0700 000 232
Beskyttelsesskjerm
Frontlinsedeksel NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Beskyttelsesskjerm
Frontlinsedeksel NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Beskyttelsesskjerm
Innsidelinsedeksel NEW-TECHTM
(PC 107 x 51 mm)
0700 000 228
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising