ESAB | NEW-TECH XL 6-13 ADC | Instruction manual | ESAB NEW-TECH XL 6-13 ADC Používateľská príručka

ESAB NEW-TECH XL 6-13 ADC Používateľská príručka
MAGYAR
Személyes biztonsága és a legnagyobb fokú hatékonyság érdekében használat előtt
figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!
HEGESZTÉS ELŐTT
• Ellenőrizze, hogy a pajzs megfelelően legyen összeállítva, és teljesen elzárja a szóródó
fény útját! A pajzs elülső részén a fény csak a passzív hegesztőlencsén és/vagy az elektrooptikai hegesztőszűrő látómezőjén keresztül juthat be.
• Ellenőrizze, hogy a napelemeket és a fényérzékelőket nem fedi el semmilyen tárgy vagy
szennyeződés, mivel ez akadályozná a szűrő megfelelő működését!
• A maximális kényelemérzethez és a legnagyobb látótér biztosításához állítsa a sisakot a
lehető legalacsonyabb állásba a fején!
• Ellenőrizze a hegesztési művelet előírt árnyékolásszintjét, és állítsa be ennek megfelelően az elektrooptikai szűrőt (lásd az ajánlott árnyékolásszintek táblázatát)!
• Az esetlegesen hibás (ellenőrizze, hogy az ív meggyújtásakor az elektrooptikai pajzs
elsötétedik-e) vagy fizikailag sérült elektrooptikai hegesztőpajzsot cserélje ki!
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a termék nem használható.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Soha ne helyezze a pajzsot vagy az elektrooptikai szűrőt meleg felületre!
• A karcolódott vagy másképpen sérült védőüvegeket rendszeres időközönként ki kell cserélni, eredeti ESAB-termékekre. Az új védőüveg használata előtt mindkét oldalról távolítsa
el az esetlegesen felragasztott védőfóliát!
• A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus típusú hegesztőpajzsot csak -10°C és +60°C hőmérséklet-tartományban használja!
• Az elektrooptikai hegesztőszűrőt ne tegye ki folyadék hatásának, és óvja a szennyeződésektől!
• Jelen előírások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti. Az ESAB nem vállalja
a felelősséget a hegesztésen kívüli egyéb használatból vagy jelen előírások nem pontos
betartásából fakadó problémákért. A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus hegesztőpajzs
a hegesztő arcát védi a szétfröccsenő anyagoktól és a hegesztés során kibocsátott
veszélyes ibolyántúli és infravörös sugárzástól. Más műveletekhez használjon megfelelő
személyi védőfelszerelést!
• Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket használjon! Kétség esetén forduljon hivatalos ESAB
márkakereskedőjéhez!
• Olyan anyagok, melyek érintkezhetnek a viselő bőrével, allergiás reakciókat válthatnak ki
az arra érzékenyeknél!
• A dioptriás szemüveg felett viselt hegesztősisak továbbíthatja a sisakot ért ütéseket, így
veszélyt jelent a viselője számára!
• Ha a sisak vagy a védőüveg közül bármelyik nem rendelkezik B-jelöléssel, akkor csak az
S-jelölés érvényes!
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Nagyon fontos, hogy a szűrő napelemeit és a fényérzékelőit mindig portól és szennyeződéstől mentes állapotban tartsa. A tisztítást puha törlőkendővel vagy enyhe oldószerbe
(vagy alkoholba) áztatott ruhával végezheti. Soha ne használjon erős oldószereket, például acetont! A ESAB szűrőt mindig mindkét oldalról védőlemezekkel (polikarbonát vagy
CR39) kell védeni, amelyeket szintén puha törlőkendővel vagy ruhával kell tisztítani. Ha a
védőlemezek bármilyen módon megsérülnek, azonnal ki kell őket cserélni.
121
HU
TÁROLÁS
Használaton kívül a szűrőt ajánlatos száraz helyen, -20°C és +65°C közötti hőmérsékleten tárolni. Ha hosszabb ideig tárolja 40°C fölötti hőmérsékleten, csökkenhet az elemek
élettartama. Tároláshoz ajánlatos a szűrő napelemei számára sötét környezetet biztosítani, hogy a szűrő kikapcsolt állapotban maradjon. Ehhez egyszerűen lefelé fordítva kell
elhelyezni a szűrőt a polcon.
HEGESZTŐPAJZS
PAJZS ÉS SISAK ÖSSZESZERELÉSE
1. Helyezze be a csavarokat (A) a sisakon (D) lévő nyílásokba!
2. Helyezze a sisakot (D) a pajzstokba (F) az 1. ábra szerint, és nyomja át a csavarokat (A)
a pajzstokon található szögletes nyíláson!
3. A felhajtó rögzítőt (B) helyezze jobb oldalon a csavar (A) és a pajzstok (F) közé! Ne
felejtse el a kis csapszeget a pajzstokon található három furat egyikébe rögzíteni! Az Ön
számára legkényelmesebb állásnak megfelelő furatot válassza!
4. Szorítsa rá a csavaranyákat (C) a csavarokra (A)! Mielőtt teljesen megszorítaná őket,
állítsa a sisakot a szűrőnyílástól a legkényelmesebb távolságra a pajzstokon található két
szögletes lyuk segítségével!
5. A sisak (D) a hátsó kerék (E) elforgatásával bármely fejméretre beállítható. Nyomja meg
a kereket és forgatás közben is tartsa nyomva; akkor engedje el, amikor megtalálta a
legkényelmesebb helyzetet, így a kerék a kívánt helyzetben rögzül.
A
D
B
C
C
E
F
1. ábra
A sisak cserélhető izzadságfelszívó pánttal van felszerelve. Az izzadságfelszívó pántot beszerezheti helyi forgalmazójától.
HU
PAJZS ÉS SZERELVÉNYEINEK ÖSSZESZERELÉSE
1. Rögzítse a fémrugót a tartókeret vájataiba a 2. ábra szerint, de csak az egyik oldalon!
2. A kerethez rögzített oldalon lévő fémrugó kampóját illessze bele a sisak szűrőnyílásának
belső, felső sarkában található fülbe a 3. ábra szerint!
3. Illessze a másik fémrugó kampóját a másik fülbe, és rögzítse a rugó szabad végét a
tartókeret másik oldalán található vájatba!
FIGYELEM!
2. ábra
3. ábra
A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus hegesztőpajzs tervezésekor nagy hangsúlyt kapott a felhasználók kényelme, így nem szükséges a pajzs szerelvényeit szétszerelni a védőlemezek vagy hegesztőszűrők cseréje
során. Határozottan nem javasoljuk a pajzs különösebb ok nélküli szétszerelését, mivel az imént ismertetett
eljáráshoz nagyfokú ügyesség szükséges.
122
A HEGESZTŐSZŰRŐ ÉS A VÉDŐLEMEZEK BESZERELÉSE
1. Oldja ki a fém rögzítőrugót (1.)!
2. Helyezze a belső védőlemezt az elektrooptikai hegesztőszűrő belső oldalára a (2.a) ábra
szerint! Helyezze az elektrooptikai szűrőt a
belső védőlemezzel együtt a tartókeret és a
fémrugó közé, míg az elektrooptikai hegesztő
szűrőt lazán meg nem tartja a hegesztőszűrő
tartóban a fémrugó (2.b)! Az elektrooptikai
szűrő tartókeretbe történő illesztésekor a
csatlakozókábelt el kell hajlítani jobbra, így a
kábel nem kerül a fémrugó alá.
3. A hegesztőszűrővel együtt emelje meg a
tartókeretet, és helyezze a külső védőlemezt
a helyére (3.)!
4. A hegesztőszűrővel együtt engedje le a
tartókeretet (4.a), és rögzítse a fém rögzítőrugót (4.b)!
5. A külső kezelőszervek házának (az elektronikus áramkört tartalmazó) külső részét óvatosan tolja át a pajzs oldalsó nyílásán (5.a)!
Helyezze a megfelelő pozícióba, amihez a
telepeket tartalmazó részt előbb helyezze fel
a pajzs belsejébe (5.b)! Az elemek enyhén a
pajzs felé dőlnek.
6. A külső kezelőszervek belső részét a 6.
ábrán látható nyíl irányából kell a helyére helyezni. A nyíl jelzi a nyílást, amelyen keresztül
a telepeket be kell helyeznie, miután a külső
kezelőszervek belső részét a helyére tolta
(6.)! A külső részt enyhén megnyomva tudja
rögzíteni a helyén.
7. Csavarja be a három csavart (7.)!
8. Helyezze be a két elemet, majd csúsztassa
be a telepek védőfedelét (8.)!
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
2
1
5.a
HU
5.b
8.
6.
7.
4. ábra
123
A VÉDŐLEMEZEK CSERÉJE
1. Oldja ki a fém rögzítőrugót (1.)!
2. Távolítsa el a belső védőlemezt, és tegyen a
helyére egy újat (2.)!
3. Emelje meg a tartókeretet a hegesztőszűrővel (3.a), távolítsa el a védőlemezt, és tegyen
a helyére egy újat (3.b)!
4. A hegesztőszűrővel együtt engedje el a
tartókeretet (4.a), és rögzítse a fém „rögzítőrugót (4.b)!
1.
2.
FIGYELEM!
3.a
3.b
A pajzs és a hegesztőszűrő összeszerelése közben
vagy a védőlemez cseréje során ügyeljen rá, hogy
minden alkatrész megfelelően a helyére kerüljön,
hogy megakadályozza a fény bejutását a pajzsba.
Ha mégis jutna be fény, a fenti eljárást addig ismételje, amíg a problémát ki nem küszöböli; ellenkező
esetben a pajzsot tilos hegesztéshez használni. Az
új védőlemezek behelyezése előtt mindig távolítsa
el a védőréteget mindkét oldalról (6. ábra)!
4.a
4.b
5. ábra
6. ábra
A TELEPEK CSERÉJE
A külső kezelőszervek házának belső részén található led dióda villogása jelzi, hogy
cserélni kell a telepeket.
1. Nyissa fel a telepek védőfedelét (1.).
2. Nyomja a két tűt a telepek felé, aminek hatására a telepek kipattannak helyükről (2.).
3. Távolítsa el a telepeket és helyezzen be
újakat. Tolja be a telepeket helyükre (3.a), és
csukja le a védőfedelet (3.b).
HU
1.
2.
124
3.a
3.b
7. ábra
ELEKTROOPTIKAI HEGESZTŐSZŰRŐ
MŰKÖDÉS
A ESAB elektrooptikai hegesztő védőszűrő folyadékkristályos optikai fényzár alapján
működik, ami megvédi a hegesztő szemét a hegesztés során kibocsátott intenzív látható
fény hatásaitól. Az állandó passzív IR/UV szűrővel kombinálva véd a veszélyes infravörös (IR) és ibolyántúli (UV) fény ellen. A káros sugárzás elleni védelem a szűrő árnyékolásszintjétől és esetleges meghibásodásától függetlenül működik, egészen az egyes
modelleken jelzett maximális árnyékolási fokozatig.
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az ESAB szűrők minden típusú elektrooptikai hegesztéshez használhatók: bevont elektródos hegesztéshez, MIG/MAG, TIG/WIG, plazmaíves hegesztéshez és vágáshoz, de
nem használható lézeres és lánghegesztéshez.
HU
FUNKCIÓK
Árnyékolás:
A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus elektrooptikai szűrő azonnal használatra kész.
Ellenőrizze az adott hegesztési művelethez előírt védelmi fokozatot, és válassza ki a
megfelelő árnyékolást az árnyékállító gombbal! A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus-nek
két árnyékolási tartománya van, a 6-8 és a 9-13. Ezek között a szűrőn található »Range«
gombbal választhat. Az árnyékolásállító külső gombnak két állása van (6-8 és 9-13), melyeket két eltérő szín (pozitív és negatív) jelöl. A »Range« gomb aktuális állása meghatározza a használt tartományt.
Érzékenység beállítása:
A legtöbb hegesztési műveletet végrehajthatja a legmagasabb fényérzékenységi szinten.
A maximális fényérzékenységi szint megfelelő a gyenge hegesztőáramú munkához, TIG
vagy speciális alkalmazásokhoz. A hegesztési fényérzékenységet csak bizonyos külső
megvilágítási körülmények miatt kell alacsonyabbra állítani a véletlenszerű aktiválódás elkerülése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében egyszerűen ajánlatos a
fényérzékenységet először maximálisra állítani, majd fokozatosan addig csökkenteni,
hogy a szűrő csak a hegesztőfényre reagáljon; így elkerülheti a kellemetlen, véletlenszerű aktiválódást, amit a környezeti fényviszonyok (közvetlen napfény, erős mesterséges
megvilágítás, szomszédos hegesztő íve stb.) váltanak ki.
Nyitáskésleltetési idő beállítása:
A nyitáskésleltetési idő 0,2 és 0,8 másodperc közötti értékre állítható. Ajánlatos a ponthegesztési eljárásoknál rövidebb, míg az erősebb hegesztőáramú műveleteknél hosszabb
késleltetési időt használni. A hosszabb késleltetést használhatja a gyenge hegesztőáramú TIG hegesztésnél is, hogy elkerülje a szűrő nyitását olyan esetekben, amikor rövid
időre a keze, a hegesztőpisztoly vagy valami más eltakarja a fénynek a szenzorhoz
vezető útját.
Hegesztés/csiszolás funkció:
A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus elektrooptikai hegesztőszűrőt hegesztési és csiszolási
műveletekhez is használhatja. A »Grind« pozíció kiválasztásakor a szűrő kikapcsol, és a
csiszolás közben pattogó szikrák nem indítják be. A hegesztés újbóli megkezdése előtt a
gombot vissza kell állítani a »Weld« pozícióba!
125
A KÜLÖNBÖZŐ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOKHOZ AJÁNLOTT ÁRNYÉKOLÁSI SZINTEK
(EN 379)
8. ábra
ÁRAMERŐSSÉG AMPERBEN
HEGESZTÉSI ELJÁRÁS
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8
Bevont elektródos
9
8
MAG
8
TIG fémeken és fémötvözeteken
10
9
9
12
11
12
10
Ívgyalulás
11
4
Mikroplazmás ívhegesztés
5
6
7
12
8
9
12
12
10 11
9
Plazmasugaras vágás
13
11
11
13
13
13
12
10
14
13
12
10
10
MIG könnyűfém ötvözeteken
13
11
10
9
MIG nehéz fémeken
11
10
14
14
14
15
13
11
12
FÉNYÁTERESZTÉSI GÖRBE
Áteresztés
T[%]
100
9. ábra
10
Fényes állapot: 4. árnyékolási fokozat
Sötét állapot:
1
0,1
0,01
0,001
6. árnyékolási fokozat
7. árnyékolási fokozat
8. árnyékolási fokozat
9. árnyékolási fokozat
10. árnyékolási fokozat
11. árnyékolási fokozat
12. árnyékolási fokozat
13. árnyékolási fokozat
0,0001
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1400
λ[nm]
Hullámhossz
MAGYARÁZAT A NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus SZŰRŐ ÁBRÁJÁHOZ
1. Napelem
2. Fényérzékelő (fotodiódák)
3. Szűrőfoglalat
4. Folyadékkristályos aktív fényszűrő
5. Cserélhető telepek
6. Telepek ellenőrzése (led dióda)
7. Az árnyékolási tartományt beállító gomb
8. Hegesztés és csiszolás kiválasztása
9. Árnyékolás beállítása
10. Érzékenységi beállítás
11. Nyitáskésleltetés beállítása
8.
AD
ay
el
D
9.
ity
itiv
ns
Se
SH
9
6
11.
5.
E 13
10
7
8
G
rin
d
d
el
W
6.
10.
ESAB V613 XL
2.
6-8
9-13
4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/EN379
1.
HU
2.
1.
2.
7.
3.
3.
4.
4.
126
10. ábra
MŰSZAKI ADATOK
Modell
V613 XL ADC plus
Látómező
97 x 68 mm
145 g
Tömeg
Nyitott állapotú árnyékolás
4
6-8 / 9-13
Zárt állapotú árnyékolás
0,15 ms
Kapcsolási idő 23°C-on
Kikapcsolási idő
0,2 - 0,8 s
UV16 / IR16
UV/IR védelem
-10°C / +60°C
Hőmérséklet-tartomány
AVI érzékelés
fokozott
Energiaellátás
Napelemek + 2 cserélhető lítiumelem
JELÖLÉSEK
V613 XL ADC plus Az elektrooptikai hegesztőszűrő termékmegnevezése
BH2
A hegesztőpajzs termékmegnevezése
4 / 6-8 / 9-13
4 - Védőárnyékolás száma nyitott állapotban
6-8 / 9-13 - Védőárnyékolás száma zárt állapotban
BL
Gyártó azonosítókódja
1/1/1/1
Optikai osztályok (optikai minőség, szórás, homogenitás, szögfüggés)
EN 379
A szabvány száma
EN 175
A szabvány száma
EN 166
A szabvány száma
S
Masszívabb kialakítás
B
Közepes energiájú ütközés
CE
CE jelölés
DIN GS
A DIN és GS megfelelőséget jelölő jelzés
DIN Plus
A DIN Plus megfelelőséget jelölő jelzés
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő
helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
HU
A CE-ellenőrzés illetékes testülete: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
127
EREDETI PÓTALKATRÉSZEK
Kód
Cikk
0700 000 270
y
ela
D
ity
tiv
nsi
Se
SH
9
6
AD
E 13
10
7
8
G
eld
W
rin
d
Kazettat NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus
ESAB 613 XL
6-8
9-13
4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/EN379
0700 000 269
Tartókeret NEW-TECHTM
0700 000 220
Fém zárórugó NEW-TECHTM
0700 000 221
Sisak NEW-TECHTM
0700 000 222
Beállító gombkészlet, NEW-TECHTM
0700 000 223
HU
128
SH
AD
9
6
E 13
10
7
8
Pajzstok NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus
Izzadságfelszívó pánt NEW-TECHTM
0700 000 226
Izzadság-elnyelő szalag, komfort,
NEW-TECHTM
0700 000 231
Nyakpárna, NEW-TECHTM
0700 000 232
Védőüveg
Elülső fedőlencse NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Védőüveg
Elülső fedőlencse NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Védőüveg
Belső fedőlencse NEW-TECHTM
(PC 107,5 x 71,5 mm)
0700 000 268
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising