ESAB | PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit | Installation manual | ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit paigaldusjuhend

ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit paigaldusjuhend
Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet
mallille PC-1300/1600
Käyttöohje (FI)
0558008706
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT.
VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA.
VARO
OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja
leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on “Precautions and Safe
Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form 52-529”. ÄLÄ anna kouluttamattomien
henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä
tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä
näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen
tuotteen asennusta tai käyttöä.
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten
mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on
tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset,
puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.Jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus
tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.Tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman
valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä
korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama
huoltoliike.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
48
OSA 1
1.0
TURVATOIMET
Turvatoimet
ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai
tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan
normaalien säännösten lisäksi.Kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai
plasmaleikkuuvälineiden toiminnan.
Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen
ja laitteiston vaurioitumiseen.
1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava:
- laitteen toiminta
- hätäpysäytysten sijainti
- sen toiminta
- turvallisuusohjeet
- hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen.
2. Käyttäjän on varmistettava, että:
- laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä.
- kaikilla on suojat, kun kaari isketään.
3. Työpaikan on:
- sovittava tarkoitukseen
- oltava vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
- Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja turvakäsineitä.
- Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai
aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimenpiteet:
- Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein.
- Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies.
- Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla.
- Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana.
Tiiviysluokka
IP-koodi osoittaa tiiviysluokan, ts. suojaustason veden tai kiinteiden aineiden varalta. Laite on suojattu sormikosketuksilta, halkaisijaltaan yli 12 mm kokoisilta kiinteiltä aineilta sekä vesisuihkulta, jonka tulokulma on
pystysuorasta 60 asteeseen. Laitteet, joissa on merkintä IP23S, voidaan varastoida ulkona, mutta niitä ei ole
suunniteltu toimimaan sateessa ilman suojaa.
Suurin
sallittu
kallistuskulma
VAROITUS
Laite voi kaatua, jos se sijoitetaan tasolle, joka on
yli 15 ° kulmassa. Seurauksena voi olla henkilövahinko ja/tai merkittävä laitevaurio.
15°
49
OSA 1
TURVATOIMET
VAROITUS
HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA
ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT
TAI LEIKKAAT.
KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON
PERUSTUTTAVA VAARATIETOIHIN.
SÄHKÖISKU voi tappaa.
- Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan.
- Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla.
- Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta.
- Varmista, että työasentosi on turvallinen.
HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
- Pidä pää poissa höyryistä.
- Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla.
KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja.
- Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja
vaatetusta.
- Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
PALOVAARA
- Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja.
MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa.
- Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia.
- Varoita sivullisia vaarasta.
TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu vain plasmaleikkaukseen. Mikä tahansa muu
käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.
VAROITUS
Käytä alla kuvattuja nostomenetelmiä ja kiinnityspisteitä välttääksesi henkilövahingot ja/tai
laitevauriot.
50
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
11
2
1
6, 7
4
9
5
10
2
12
3
8
liitinkaapeli, 2 johtoa
Powercut-1300/1600
Mekaanisen muuntosarjan sisältö
p/n 0558007885
Kohdenro
Osanro
Lkm
Kuvaus
1
0558038337
1
PIIRILEVY - ETÄ
2
0558007890
1
PISTOKE/KAAPELIKOKON. 14-NAP
3
952002
1
RENGASSYDÄN
4
951016
1
LIITIN-KOMBILIIT 10-NAP
5
951005
1
LIITIN-KOMBILIIT 3-NAP
6
526652
1
VEDONPOISTAJA TIIV. 1/2" SINK.
7
2062151
1
LUKKOMUTTERI LÄPIV. 1/2"
8
*
0.75"
KUTISTESUKKA 1" MUSTA
9
*
1
KAAPELIPIDIKE, TERÄS, HALK. 0,375
10
*
2
RUUVI KUUS ITSEK #8 x .38 Hammastettu
11
*
9
NIPPUSIDE SM 4"
12
0558008111
1
HYPPYLIITINS - MEKAAN. LOG.
HUOM:
Edellyttää ohjelmistoversiota 1.04 tai suurempaa. Ohjelmistoversio näytetään konsolin käynnistyksen
aikana. Ota yhteys maahantuojaan, jos tarvitset ohjelmistopäivityksen.
51
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
1. PC-1300/1600 suojakannet avataan irrottamalla ruuvit
ja poistamalla suojakannet.
2. Kiinnitä vedonpoistaja 14-napaiseen kaapeliin kuvan mukaisesti ja kiristä käsitiukkuudelle.
3. Irrota suojatulppa laitteen takaosan oikeassa yläreunassa olevasta reiästä.
52
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
Katkaise nämä nippusiteet
4. Katkaise nippusiteet ja irrota ohjausmuuntajan johdot helpottaaksesi kaapeleiden vientiä
(monijännitteisestä yksiköstä on irrotettava
myös jännitteenvalintajohdot).
5. Vie kaapeli reiän läpi kuvan mukaisesti ja jätä
kaapeli roikkumaan vapaasti. Vie lukkomutteri paikalleen ja kiristä käsitiukkuudelle. Vie
kutistesukka kaapelin päälle ja jätä löysälle
ennen pidikkeen kiinnitystä.
6. Aseta kaapelipidike paljaalle suoja-alueelle ja kiinnitä se runkoon mukana toimitetulla ruuvilla. Käännä
pidike alaspäin kuvan mukaisesti.
Kaapelipidike
Kaapelipidike kiinnitettynä
Kutistesukka (jätä vapaaksi)
53
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
7.
Kiristä vedonpoistajan mutteri ensin sisäpuolelta ja kiristä sitten ulkopuolinen vedonpoistajan mutteri. Vie kutistesukka kierteiden
päälle, etteivät virtajohdot osu teräviin reunoihin. Sähköteippiä tai muuta sopivaa teippiä
voidaan myös käyttää, jos kuumailmapistoolia
ei ole käytettävissä kutistesukan kiinnittämiseksi.
Kutistesukka tai eristeteippi
jokainen johto
on numeroitu
1
8. Vie rengassydän kaapelin päälle ja jätä löysälle ennen
liittimen kiinnitystä. Kohdista 10-napainen liitin piirilevyn liittimeen tarkistaaksesi liittimen oikean asennon,
että 10 kaapelin johtoa kytketään oikein.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Kiinnitä jokainen johto ja kiristä. Kaapelin johdot 1–10 on numeroitu, ja ne on kytkettävä numerojärjestyksessä alkaen johdosta 1. Piirilevyyn on painettu numerot 1 ja 10 johtojen oikean kiinnitysjärjestyksen osoittamiseksi.
54
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
10. Kytke piirilevy päävirran ohjauspiirilevyyn kuvan mukaisesti. Kytke 14-nastaisen johdon rengasliitin ja
kiinnitä piirilevy runkoon mukana toimitetulla ruuvilla.
11. Kytke kaksijohtimisen kaapelin fast-onliittimet 14-napaiseen kaapeliin. Aseta
rengassydän paikalleen ja kiinnitä nippusiteellä.
Rengassydän
Fast-on-liittimet
12. Vie kaksijohtiminen kaapeli piirilevyn ali
ja kiinnitä se rungossa oleviin reikiin nippusiteillä nuolella osoitetuissa kohdissa.
Kiinnitä nippusiteet nuolien osoittamiin kohtiin
13. Kiinnitä irrotettujen johtojen liittimet ja
nippusiteet takaisin paikalleen.
55
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
14. Vie kaksijohtiminen kaapeli alas runkovahvikkeen takapuolelta.
15. Paikallista kolminapainen liitin päävirran ohjauspiirilevyltä.
Kolminastainen
liitin
16. Kohdista 3-napainen liitin piirilevyn liittimeen tarkistaaksesi liittimen oikean asennon, että kaapelin
liitin kohdistetaan oikein piirilevyllä olevien plus- ja miinusmerkintöjen kanssa. Vie kaksijohtimisen kaapelin punainen johto liittimen plusnapaan ja musta johto miinusnapaan ja kiristä lopuksi.
17. Kiinnitä kolminapainen liitin piirilevyllä olevaan liittimeen.
musta johto punainen johto +
56
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
18. Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nuolien
osoittamiin kohtiin. ÄLÄ sido johtoja läheisellä johtopidikkeellä.
19. Kiinnitä 5-napainen hyppyliitin piirilevyn liittimeen J11. Tämä voidaan tehdä
joko asettamalla hyppyliitin yläpuolelta
tai irrottamalla ohjauspiirilevy. Työ on
helpompi suorittaa irrottamalla ohjauspiirilevy. Varmista, että piirilevy asettuu
takaisin paikalleen kohdistamalla kolme
pitkää nastaa ja napsauttamalla piirilevy
kiinni kiinnitystappeihin. Kun tämä liitin asennetaan paikalleen, etupaneelin
Trigger Lock -kytkimen toiminta vaihtuu
mekaaniseen logiikkaan. Lisätietoja on
koneen käyttöoppaan mekaanista toimintaa käsittelevässä osiossa.
5-napainen hyppyliitin
piirilevyn liitin J11
ohjauspiirilevy
kolme pitkää nastaa
liitin J11
Viisinastainen liitin
kiinnitystapit
ohjauspiirilevy
57
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
20. Jännitteenjaon säätö: Jännitteenjakajaa (VDR) voidaan säätää optimaalisen leikkauskapasiteetin saavuttamiseksi. Leikkaustarkkuutta voidaan säätää potentiometrillä ja suorittamalla testileikkauksia tarkkuuden arvioimiseksi.
•
•
Kiinnitä vastusmittarin johdot liitinten P44-1 ja P44-3 välille. Aseta R90 kohtaan 750 ohmia.
(Tämä perusasetus suoritetaan tavallisesti piirilevyä kalibroitaessa).
Tee koneella sarja testileikkauksia ja säädä potentiometri eri asetuksiin, kunnes leikkausjälki on
halutunlainen.
Potentiometer
21. Katkaise nippusiteiden ylimääräiset osat
ja kiinnitä yksikön suojakansi takaisin
paikalleen.
58
MEKAANISEN MUUNTOSARJAN ASENNUSOHJEET
Mekaanisen muuntosarjan kytkentäkaavio
PC-1300/1600
59
MUISTIINPANOJA
60
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising