ESAB | PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit | Installation manual | ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit navodila za vgradnjo

ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit navodila za vgradnjo
Namestitvena navodila kompleta za
mehanizirano pretvorbo za PC-1300/1600
Navodila za uporabo (SL)
0558008706
PREPRIČAJTE SE, DA JE UPORABNIK NAPRAVE SEZNANJEN Z NAVODILI.
PRI SVOJEM DISTRIBUTERJU LAHKO NAROČITE DODATNE KOPIJE.
POZOR
NAVODILA so namenjena za izkušene uporabnike. Če niste popolnoma seznanjeni s principi
delovanja in varnostnimi ukrepi za ločno varjenje in rezanje vam priporočamo, da preberete
našo knjigo “Varnostni ukrepi in varno delovanje za ločno varjenje, rezanje in nastavitve
šob“, šifra: 52-529. Ne dovolite, da neizkušene osebe nameščajo, uporabljajo ali vzdržujejo
opremo. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte, če niste prebrali in popolnoma razumeli
teh navodil. Za več informacij kontaktirajte svojega distributerja. Preden se odločite
za nameščanje in uporabo opreme za rezanje, obvezno preberite poglavje o varnostnih
ukrepih.
ODGOVORNOST UPORABNIKA
Ta oprema bo delovala v skladu z opisom in priloženimi nalepkami in/ali dodatki, ko jo boste namestili, uporabljali,
vzdrževali in popravljali v skladu s priloženimi navodili. Opremo morate občasno pregledati. Opreme, ki ne deluje
pravilno ali ki je slabo vzdrževana ne smete uporabljati. Manjkajoče dele in dele, ki so pokvarjeni, obrabljeni,
izkrivljeni ali onesnaženi morate takoj zamenjati. Če je potrebna zamenjava ali popravilo takih delov vam
priporočamo, da povprašate za nasvet (preko telefona ali pisma) pri pooblaščenem distributerju, pri katerem ste
opremo kupili.
Brez pisnega dovoljenja proizvajalca opreme in njenih delov ne smete zamenjati ali spremeniti.Uporabnik
te opreme bo osebno odgovoren za vse okvare, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporaba, napačnega
vzdrževanja, poškodb, nepravilnih popravkov ali zamenjave, ki jo je opravila tretja, nepooblaščena oseba.
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
300
POGLAVJE 1
1.0
VARNOSTNI UKREPI
Varnostni ukrepi
Uporabniki ESAB opreme za varjenje in rezanje s plazmo so dogovorni, da so vse, ki delajo z opremo ali se
nahajajo v njeni bližini, seznanjeni z vsemi varnostnimi ukrepi. Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam tega
tipa opreme za varjenje ali rezanje s plazmo. Upoštevajte naslednje nasvete zaradi standardnih odlokov, ki se
nanašajo na delovno mesto.
Delo naj opravlja le izurjeno osebje, ki je popolnoma seznanjeno z delovanjem opreme za varjenje ali plazemsko
rezanje. Nepravilna uporaba opreme lahko povzroči nevarnosti, ki lahko pripeljejo do poškodb delavca ali
opreme za rezanje.
1. Vsi ki uporabljajo opremo za varjenje ali plazemsko rezanje naj bodo seznanjeni z:
- načinom delovanja
- položajem zasilnega izklopa
- namenu
- predpisanimi varnostnimi ukrepi
- varjenjem in/ali plazemskim rezanjem
2. Delavec mora biti zagotoviti, da:
- ko je oprema zagnana ni na delovnem mestu nobene nepooblaščene osebe.
- da so vsi zaščiteni, ko se plazemski lok prižge.
3. Delovno mesto mora biti:
- ustrezno za opravljanje dela
- zaščiteno od prepiha
4. Osebna zaščitna oprema:
- Obvezno uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo kot so zaščitna očala, zaščitna obleka, zaščitne
rokavice.
- Odstranite vse viseče stvari kot so nakit, naroknice, prstani ker jih lahko ujame oprema ali lahko povzročijo
opekline.
5. Glavni ukrepi:
- Prepričajte se, da je povratni kabel čvrsto pritrjen.
- Delo z opremo pod visoko napetostjo lahko opravlja samo kvalificiran elektrik.
- Predpisana gasilna oprema naj bo pri roki in dobro označena.
- Ne nanašajte mazila in ne vzdržujte opreme, ko je zagnana.
Izolirni razred
IP koda navaja izolirni razred, torej mero zaščite pred vdorom trdnih objektov ali vode. Zaščita je zagotovljena
pred dotikom s prstom, vdorom trdnih objektov, večjih od 12mm ter brizgajočo vodi do 60 stopinj od navpične
lege. Oprema, označena z IP23S, je primerna za shranjevanje, vendar pa ne za zunanjo uporabo v času
padavin, razen pod streho.
SVARILO
Če je oprema postavljena na površino z naklonom,
večjim od 15°, se lahko prevrne. Mogoče so osebne poškodbe in/ali znatne poškodbe opreme.
Maksimalni
dovoljeni
naklon
15°
301
POGLAVJE 1
VARNOSTNI UKREPI
OPOZORILO
VARJENJE IN PLAZEMSKO REZANJE LAHKO POVZROČITA POŠKODBE
UPORABNIKA IN DRUGIH. BODITE POZORNI, KO VARITE ALI REŽETE.
POIŠČITE NASVETE ZA VARNOST DELAVCEV, KI TEMELJIJO NA PODATKIH
PROIZVAJALCA O NEVARNOSTI.
ELEKTRIČNI UDAR - Lahko ubije.
- Po predpisanih standardih namestite in ozemljite enoto za varjenje ali rezanje.
- Ne dotikajte se električnih delov z golo kožo, z mokrimi rokavicami ali z mokro obleko.
- Izolirajte se od ozemljitve in od dela na katerem boste delali.
- Prepričajte se za varno oddaljenost od dela.
DIMI IN PLINI - So lahko nevarni za zdravje.
- Držite glavo stran od dimov.
- Uporabljajte ventilacijo, ekstrakcijo pri loku, ali oboje, da spravite dime in pline stran od zone dihanja in
delovnega mesta.
ŽARKI LOKA - Lahko poškodujejo oči in opečejo kožo.
- Zaščitite oči in telo. Uporabite predpisano masko za varjenje in plazemsko rezanje z zaščitnimi lečami in
zaščitno obleko.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost.
NEVARNOST OGNJA
- Iskre lahko provzročijo požar. Prepričajte se da v bližini ni vnetljivih materijalov.
HRUP - Lahko poškoduje sluh.
- Zaščitite ušesa. Uporabljajte za to predpisano zaščitno opremo.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost
OKVARA - V primeru okvare pokličite strokovno pomoč.
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
SVARILO
Ta Izdelek je namenjen samo rezanju s plazmo. Kakršna koli drugačna
uporaba lahko povzroči osebne poškodbe in / ali poškodbe opreme.
SVARILO
Da bi se izognili osebnim poškodbam in/ali poškodbam opreme, uporabite tukaj prikazano
metodo in točke za pritrditev.
302
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
11
2
1
6, 7
4
9
5
10
2
12
3
8
2 žični spojni kabel
Powercut-1300/1600
Vsebina kompleta za mehanizirano pretvorbo
Št. dela 0558007885
Št. pred.
Št. dela
Kol.
Opis
1
0558038337
1
PC PLOŠČA - PRENOSNA
2
0558007890
1
VTIKALNA DOZA / KABELSKI VTIČ 14 PINSKI
3
952002
1
TOROIDALNO JEDRO
4
951016
1
ZDRUŽLJIV KONEKTOR 10 PINSKI
5
951005
1
ZDRUŽLJIV KONEKTOR 3 PINSKI
6
526652
1
ZAVAROVAN NAPETOSTNI RELIEF 1/2" CINK
7
2062151
1
ZAKLEPNA MATICA VODA 1/2"
8
*
1,8 cm (0,75")
TOPLOTNI ZOŽEVALNIK 1" ČRN
9
*
1
10
*
2
VIJAK SLT HEX TAP #8 x 0.38 nazobčan
11
*
9
TYWRAP SM 4"
12
0558008111
1
PRESKAKOVALO - MEHANIZIRANA LOGIKA
JEKLENA OBJEMKA KABLA 0.375 PREMER
OPOMBA:
Zahteva različico programske opreme 1,04 ali več. Različica programske opreme se prikaže med zagonom
konzole. Stopite v stik s tovarno za kakršne koli zahtevane posodobitve programske opreme.
303
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
1. Dostopajte do notranjosti PC-1300/1600 tako, da odvijete vijake in odstranite pokrov.
2. Sestavite napetostni relief na 14 pinski kabel, kakor je prikazano spodaj in delno privijte.
3. Odstranite čep na desni strani zadnjega dela enote.
304
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
Tukaj odrežite vezice
4. Odrežite vezice, izključite kontrolne prenosne
žice zato, da omogočite lažjo napeljavo kabla
(na multi-voltažni enoti prav tako izključite izbirne stikalne voltažne žice).
5. Vtaknite kabel skozi luknjo, kakor je prikazano in pustite da kabel prosto visi. Dodajte
zaklepno matico in deloma zategnite. Na kabel dodajte toplotni zoževalnik in pustite, da
prosto visi, preden namestite objemko.
6. Namestite objemko kabla na izpostavljeno varovalno območje in jo pritrdite na okvir s priloženimi
vijaki. Obrnite objemko navzdol, kakor je prikazano.
Objemka kabla
Objemka kabla na položaju
Toplotni zoževalnik (pusti viseti)
305
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
7.
Privijte matico napetostnega reliefa najprej od
znotraj in nato zategnite še zunanjo matico
napetostnega reliefa. Namestite toplotni zoževalnik čez žice zato, da preprečite vodilom
napajanja, da se dotikajo ostrih robov. Izolirni
ali drug primeren trak se lahko uporabi, če pištola za toplotni zoževalnik ni na voljo.
Toplotni zoževalnik ali primeren trak
8. Na kabel dodajte toroidalno jedro in pustite da prosto
visi, preden namestite konektor. Poravnajte 10-pinski
konektor s sprednjim delom pc plošče zato, da določite kateri konec konektorja je pin 1 in na ta način zagotovite primerno povezavo 10 žic kablov.
vsaka žica
je oštevilčena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Namestite vsako žico in privijte. Kabelske žice so oštevilčene 1 skozi 10 in jih je potrebno priključevati
v numeričnem zaporedju s pričetkom pri številki 1. Pc plošča je ožigosana s številkami 1 do 10 zato, da
prikaže smer zaporedja žic.
306
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
10. Povežite pc ploščo s krmilno ploščo glavnega napajanja, kot je prikazano spodaj. Povežite obročasti
terminal s 14-pinskega kabla, ter z dobavljenimi vijaki pritrdite pc ploščo na ogrodje.
11. Priključite hitro namestitvene konektorje „2-žičnega kabla” na 14 pinski kabel.
Namestite in pritrdite toroidalno jedro.
Toroidalno jedro
Hitro namestitveni konektorji
12. Napeljite „2-žični kabel” pod pc ploščo
in ga z vezicami pritrdite na okvir z uporabo lukenj na območjih prikazanih spodaj.
Namestite vezice, kakor prikazujejo puščice
13. Ponovno namestite vtikače in vezice na
predhodno nepriključenih žicah.
307
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
14. Napeljite „2-žični kabel” navzdol za vezno polico.
15. Locirajte 3-pinski konektor na obstoječi kontrolni plošči glavnega napajanja.
3-pinski konektor
16. Poravnajte 3-pinski konektor s sprednjim delom pc plošče zato, da identificirate kateri del konektorja
se poravna z „+” in „-” na pc plošči. Na konektorju, vstavite rdečo žico na „+” in črno žico na „-” „2-žičnega kabla”, kakor je prikazano in privijte.
črna žica „-”
17. Priključite 3-pinski konektor na pc ploščo.
rdeča žica „+”
308
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
18. Zavarujte kabel z vezicami, kakor je prikazano s puščicami. NE vežite žic z bližnjimi
zvitimi pari.
19. Vključite 5-pinsko preskakovalo na J11
vodilo. To lahko izvedete bodisi z vstavljanjem preskakovala od zgoraj ali z odstranitvijo vodila pc plošče. Odstranitev
vodila pc plošče bo omogočila lažji dostop. Zagotovite, da je plošča ponovno
nameščena primerno s poravnavo treh
dolgoglavih pinov in da popolnoma zaskoči ploščo na mestu na namestitvene
stebričke. Namestitev tega vtikača bo
spremenila Zaklep sprožila stikalo na
prednji plošči v mehanizirano logiko.
Glejte del o mehanizaciji v priročniku z
navodili za stroj.
5-pinsko preskakovalo
J11 vodila
vodilo pc plošče
trije dolgoglavi pini
J11 vodilo
5-pinsko preskakovalo
namestitveni stebrički
vodilo pc plošče
309
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
20. Nastavitev ločilnika voltaže: ločilnik voltaže ali VDR se lahko nastavi tako, da ponuja optimalno rezalno
kapaciteto. Bolj natančne reze lahko dosežemo z nastavljanjem potenciometra in tako, da naredimo
testne reze z merilom natančnosti.
•
•
Postavite vodila ohm metra med P44-1 & P44-3. Nastavite R90 na 750 ohmov. (To je nominalna
nastavitev, običajno se jo nastavi pri kalibraciji pc plošče).
S strojem izvedite serijo testnih rezov, prilagodite potenciometer na različne nastavitve dokler ni
dosežen željen rez.
Potenciometer
21. Odrežite vse vezice in zamenjajte pokrov
enote.
310
NAMESTITVENA NAVODILA KOMPLETA ZA MEHANIZIRANO PRETVORBO
Shema kompleta za mehanizirano pretvorbo
PC-1300/1600
311
ZAPISKI
312
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising