ESAB | Powercut 875 | Instruction manual | ESAB Powercut 875 User manual

ESAB Powercut 875 User manual
Powercut 875
Plasmakaarileikkauspaketti
Käyttöohje (FI)
Tämä opas sisältää asennus- ja käyttöohjeet seuraaville Powercut 875 -leikkauspaketeille alkaen sarjanumerosta
(PxxJ434xxx).
P/N 0558004942 - 230 V, CE 7,6 m (25’) paketti
P/N 0558004940 - 400 V, CE 7,6 m (25’) paketti
P/N 0558005167 - 230 V, CE 15,2 m (50') paketti
P/N 0558005168 - 400 V, CE 15,2 m (50') paketti
0558004972
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT.
VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA.
VARO
OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja
leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on “Precautions and Safe
Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form 52-529”. ÄLÄ anna kouluttamattomien
henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä
tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä
näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen
tuotteen asennusta tai käyttöä.
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten
mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on
tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset,
puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.Jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus
tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.Tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman
valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä
korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama
huoltoliike.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
SISÄLLYSLUETTELO
KAPPALE
OTSIKKO
SIVU
KAPPALE 1
TURVALLISUUS....................................................................................................................................... 109
KAPPALE 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
KUVAUS...................................................................................................................................................... 111
Yleistä........................................................................................................................................................... 111
Ala................................................................................................................................................................. 111
Saatavissa olevat paketit . .................................................................................................................... 111
Tekniset tiedot.......................................................................................................................................... 112
Lisävarusteet............................................................................................................................................. 114
KAPPALE 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
ASENNUS................................................................................................................................................... 115
Yleistä........................................................................................................................................................... 115
Vaadittavat tarvikkeet . ......................................................................................................................... 115
Sijainti.......................................................................................................................................................... 115
Tarkistus...................................................................................................................................................... 115
Ensisijaiset sähkötuloliitännät ........................................................................................................... 115
Toissijaiset lähtöliitännät ..................................................................................................................... 116
KAPPALE 4
4.1
4.2
4.3
4.4
KÄYTTÖ...................................................................................................................................................... 119
Käyttö . ........................................................................................................................................................ 119
Powercut 875 -säätimet......................................................................................................................... 119
Leikkaaminen PT-32EH-mallilla.......................................................................................................... 120
Tavallisia leikkausongelmia ................................................................................................................ 123
107
SISÄLLYSLUETTELO
108
OSA 1
1.0
TURVATOIMET
Turvatoimet
ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai
tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan
normaalien säännösten lisäksi.Kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai
plasmaleikkuuvälineiden toiminnan.
Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen
ja laitteiston vaurioitumiseen.
1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava:
- laitteen toiminta
- hätäpysäytysten sijainti
- sen toiminta
- turvallisuusohjeet
- hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen.
2. Käyttäjän on varmistettava, että:
- laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä.
- kaikilla on suojat, kun kaari isketään.
3. Työpaikan on:
- sovittava tarkoitukseen
- oltava vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
- Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja turvakäsineitä.
- Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai
aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimenpiteet:
- Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein.
- Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies.
- Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla.
- Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana.
109
OSA 1
TURVATOIMET
VAROITUS
HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA
ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT.
KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA
VAARATIETOIHIN.
SÄHKÖISKU voi tappaa.
- Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan.
- Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla.
- Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta.
- Varmista, että työasentosi on turvallinen.
HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
- Pidä pää poissa höyryistä.
- Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla.
KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja.
- Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja
vaatetusta.
- Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
PALOVAARA
- Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja.
MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa.
- Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia.
- Varoita sivullisia vaarasta.
TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
110
KAPPALE 2
KUVAUS
2.1
VAROITUS
Käytä tämän konsolin kanssa
a i n o a s t a a n E S A B P T- 3 2 E H
plasmakaaripoltinta. Muiden kuin
tälle konsolille tarkoitettujen
polttimien käyttö voi aiheuttaa
SÄHKÖISKUVAARAN.
YLEISTÄ
Powercut on pienikokoinen ja täysin riippumaton plasmaleikkausjärjestelmä. Järjestelmä toimitetaan koottuna ja leikkaaminen voidaan
aloittaa heti, kun laite on kytketty virtalähteeseen ja 6,2- 10,3 baarin
(90-150 psi) paineilmatuloon. Powercut 875 pakkaus käyttää raskaaseen
käyttöön tarkoitettua PT-32EH-poltinta, jolla voidaan leikata jopa
31,8 mm (1-1/4”) paksuja materiaaleja. Seuraavat kappaleet sisältävät
kuvaukset saatavissa olevista Powercut 875 paketeista, sekä niiden
teknisistä tiedoista.
2.2
ALA
Tämä käyttöohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle kaikki Powercut
875 plasmakaarileikkauspaketin asentamiseen ja käyttöön tarvittavat
tiedot. Lisäksi ohje sisältää teknisiä viitetietoja avuksi leikkauspaketin
vianetsintään.
2.3
SAATAVISSA OLEVAT PAKETIT
2.3.1 Manuaaliset leikkauspaketit
Etukannessa ja alla listatut Powercut 875 paketit sisältävät seuraavat
osat:
PT-32EH-poltin, 75o pää, 7,6 m (25’)....................................0558003548
PT-32EH-poltin, 75o pää, 15,2 m (50’ ).................................0558003549
PT-32EH 230V/400V pitkä lämpösuoja (LHS)
Varaosasarja - vain CE-laitteet .........................................0558004949
Huomautus:
Polttimien ja poltinkokoonpanojen mukana ei toimiteta
elektrodeja, suuttimia, lämpösuojia tai venttiilitappeja. Voit
tilata sivulla 114 esitellyn varaosapaketin erillisiä sulavia osia.
Virtalähteestä riippuen kaikki paketit sisältävät asianmukaisen
Powercut 875-konsolin/virtalähteen:
230 V, 50 Hz, 3-vaiheinen CE ......................................... P/N 0558004941
400 V, 50 Hz, 3-vaiheinen CE ......................................... P/N 0558004939
Manuaaliset Powercut 875 leikkauspaketit:
230 V, 50 Hz, 3-vaiheinen CE, 7,6 m (25’) pakkaus .............. P/N 0558004942
400 V, 50 Hz, 3-vaiheinen CE, 7,6 m (25’) pakkaus .............. P/N 0558004940
230V, 50Hz, 3-vaiheinen CE, 15,2 m (50') pakkaus................ P/N 0558005167
400V, 50Hz, 3-vaiheinen CE, 15,2 m (50') pakkaus................ P/N 0558005168
111
KAPPALE 2
KUVAUS
2.4 TEKNISET TIEDOT
Taulukko 2-1. Powercut 875 laitteen tekniset tiedot
Nimellisteho
60 %:n käyttösuhde*
60 A @ 120 V dc
100 %:n käyttösuhde*
50 A @ 120 V dc
Lähtövirta-alue
20-60 ampeeria
Tyhjäkäyntijännite
275 V dc
Ensisijainen nimellistulo
230 Vac, 50/60 Hz,
@
3-vaiheinen
7,2 kW Maksimilähtöteho
60 A @ 120 Vdc
24 A/vaihe
13 A/vaihe
400 Vac, 50/60 Hz,
3-vaiheinen
Tehokerroin @ 60 ampeerin lähtö
74 % (208/230 V, 1-vaiheinen)
90 % (208/230 V, 3-vaiheinen)
92 % (400 V & 460 V, 3-vaiheinen)
Tehokkuus @ 60 ampeerin lähtö
Kuormitettavuus
PT-32EH
Ilmavaatimukset
PT-32EH
Mitat
Pituus
Korkeus
Kahvoilla
Leveys
ilman lisävarusteiden
säilytystä
poltinlisävarusteiden
säilytyksellä
Powercut 875 järjestelmän paino
Toimituspaino
90 % normaali
90 A DCSP
360 cfh @ 75 psig
(150 l/min @ 5,2 baaria)
20,3” (516 mm)
16,1” (409 mm)
18,3” (465 mm)
10,1” (275 mm)
13,1” (333 mm)
87 lbs (39,5 kg)
102 lbs (46,4 kg)
* Käyttösuhde perustuu 10 minuutin jaksoon. 60 prosentin käyttösuhde tarkoittaa, että virtalähde toimii 6 minuuttia
4 minuutin jäähdytysjaksolla ja 100 prosentin käyttösuhde tarkoittaa, että virtalähde toimii jatkuvasti.
112
KAPPALE 2
KUVAUS
Taulukko 2-2. PT-32EH-polttimen tekniset tiedot
Kuormitettavuus (100 % käytöllä)
Liittymisjohtojen pituus
Paino
7,6 m (25')
15,2 m (50')
90 A DCSP
7,6 m (25’) tai 15,2 m (50’)
3,031"
(77 mm)
75°
5,2 lbs (2,4 kg)
9,6 lbs (4,4 kg)
1,16"
(27 mm)
Kuva 2-1. PT-32EH-polttimen mitat
PT-32EH-LEIKKAUSNOPEUDET -- seostamaton teräs
3048 mm (120")
Leikkausnopeus
2540 mm (100")
2032 mm (80")
Annetuilla nopeuksilla saadaan
erinomainen leikkauslaatu
1524 mm (60")
Maksiminopeudet ovat
noin 20 % suurempia.
1016 mm (40")
60 AMPEERIA
508 mm (20")
0
6,4 mm
(0,25")
12,7 mm
(0,50")
19,1 mm
(0,75")
25,4 mm
(1,00")
Materiaalin paksuus
PT-32EH-LEIKKAUSNOPEUDET
ILMA @ 4,8 Bar (70 PSI) ja LÄHTÖVIRTA 40 ampeeria
Materiaali
Paksuus
mm (in.)
Leikkausnopeus
mm/min. (in./min.)
Seostamaton
teräs
1,6 mm (1/16")
3,2 mm (1/8")
6,4 mm (1/4")
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
5080 mm (200")
2489 mm (98")
914 mm (36")
457 mm (18")
279 mm (11")
Ruostumaton
teräs
1,6 mm (1/16")
3,2 mm (1/8")
6,4 mm (1/4")
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
3505 mm (138")
1473 mm (58")
457 mm (18")
254 mm (10")
152 mm (6")
Alumiini
1,6 mm (1/16")
3,2 mm (1/8")
6,4 mm (1/4")
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
5080 mm (200")
2794 mm (110")
1219 mm (48")
432 mm (17")
356 mm (14")
Kuva 2-2. PT-32EH / Powercut 875 leikkaustehokkuus
113
31,8 mm
(1,25")
KAPPALE 2
KUVAUS
TÄRKEÄÄ!!!
Säilytä asianmukainen
seisontaetäisyys
4,8 mm - 6,4 mm
(3/16" - 1/4")
Antoteho kasvaa seisontaetäisyyden mukana!
Kuva 2-3. Seisonta - antoteho
2.5 LISÄVARUSTEET
1. Poltinkääre / varaosasarjapidike, P/N 0558003013
Yksikköjä voidaan asentaa kummalle tahansa puolelle laitetta päätykuvun kahvojen kahta ylintä asennussijaintia
käyttämällä.
2. Pyöräratas, P/N 0558003014
Tässä 98,4 mm (3-7/8”) korkeassa rattaassa on raskaaseen käyttöön tarkoitettu etu- ja takakääntökulma, joka helpottaa
Powercut 875 järjestelmän liikuttamista työalueella.
Taulukko 2-3. PT-32EH CE varaosasarja, P/N 0558004949, sisältö
Kuvaus
Osanumero
Määrä
50-70 ampeerin suutin
0558002618
4
40 A vetosuutin
0558002908
1
Elektrodi
0558001969
3
Pitkä lämpösuoja
0558003110
2
Venttiilitappi
0558001959
1
Laahauslämpösuojus (raskas käyttö)
0558004206
1
0558000808 (19129)
1
Avain
114
KAPPALE 3
ASENNUS
3.1
YLEISTÄ
Oikea asennus on tärkeää Powercut 875 leikkauspaketin tehokkaalle ja
ongelmattomalle käytölle. Tutustu kaikkiin tämän osan vaiheisiin huolellisesti
ja noudata niitä.
3.2
VARO
Kaikenlaisten suodatuslaitteiden
asentaminen tai sijoittaminen rajoittaa
tuloilman määrää ja voi siksi aiheuttaa
virtalähteen sisäosien ylikuumenemisen. Takuu
mitätöityy, jos järjestelmän kanssa käytetään
suodatuslaitetta.
Leikkaukseen tarvitaan puhtaan ja kuivan ilman lähde, joka syöttää ilmaa 170
l/m 5,2 baarin paineella (360 cfh/75 psig). Ilmansyöttö ei saa ylittää 10,3 baaria
(150 psig) - tämä on pakkauksen mukana toimitetun ilmansuodatinsäätimen
maksimitulopaineluokitus. Ilmanletkun kiinnittämiseen säätimeen suositellaan
messinkistä 45° 6,4mm (1/4”) NPT-naaras- x 6,4mm (1/4”) NPT-urosmutkaa. Tämä
mutka antaa kahvalle suuremman vapaan välin.
3.3
SÄHKÖISKUVOITAPPAA! Suojaudu sähköiskuilta
asianmukaisiin varotoimiin ryhtymällä.Varmista
virtalähteen sisällä kytkentöjä tehtäessä,
että virta on katkaistu avaamalla johdon
(seinän) katkaisukytkin ja irrottamalla laitteen
virtajohto.
VARO
Varmista, että virtalähde on konfiguroitu oikein
käyttämällesi tuloteholle. ÄLÄ kytke 230 V:lle
konfiguroitua virtalähdettä 400 V:n tulotehoon.
Laite voi vaurioitua.
SIJAINTI
Riittävä ilmastointi on tarpeen Powercut 875 laitteen jäähtymiselle. Laitteen
altistuminen lialle, pölylle ja liialliselle kuumuudelle tulee minimoida. Powercut
875 virtalähteen ja seinien tai muiden esteiden välillä tulee olla vähintään 30 cm
vapaa väli, jotta ilma pääsee vapaasti kulkemaan virtalähteen läpi.
3.4
VAROITUS
VAADITTAVAT TARVIKKEET
TARKISTUS
A.
Poista kuljetuslaatikko ja pakkausmateriaali. Tarkista ettei Powercut 875
laitteessa ole lähetystä vastaanotettaessa huomioimatta jääneitä vaurioita.
Ilmoita kuljetusyhtiölle välittömästi kaikista vioista ja vaurioista.
B.
Tarkista ennen lähetysmateriaalien hävittämistä, että pakkauksessa ei ole
irtonaisia osia.
C.
Tarkista tuuletusaukot ja muut aukot tukosten varalta.
3.5
ENSISIJAISET SÄHKÖTULO LIITÄNNÄT (KUVA 3-1)
Powercut 875 konsolit on varustettu 3,0 m (10’), 4-johtimisella tulovirtakaapelilla
3-vaiheisliitäntää varten. Yksivaiheisliitäntä voidaan muodostaa peittämällä
tulovirtakaapelin punainen johdin teipillä.
115
KAPPALE 3
VAROITUS
Runko pitää kytkeä hy väksytty yn
sähkömaadoitukseen. Muuten seurauksena
voi olla sähköisku, vakavia palovammoja tai
kuolemantapaus.
ASENNUS
Päävirtapaneelissa tulee olla varokkeilla tai katkaisimilla varustettu
johdon (seinän) katkaisukytkin (katso varokekoot kuvasta 3-1 ja
taulukosta 3-1). Konsolin tulovirtakaapeli voidaan kytkeä suoraan
katkaisukytkimeen. Voit myös ostaa asianmukaisen pistokkeen ja
liittimen paikallisesta sähkötarvikeliikkeestä. Jos käytössä on pistoke/
liitin-kokoonpano, katso taulukosta 3-1 suositellut tulojohtimet säiliön
kytkemiseen johdon katkaisukytkimeen.
Taulukko 3-1. Tulojohtimien ja
johtovarokkeiden suosituskoot
Tulovaatimukset
Voltit
Vaihe
230
400
VAROITUS
Varmista ennen kytkentöjen tekemistä
virtalähteen lähtöliittimiin, että kaikki
ensisijaiset syöttötehot virtalähteeseen ovat
pois päältä pääkatkaisukytkimestä ja että
tulotehokaapeli on irrotettu.
3.6
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
Tulo- &
Ampeerit maadoitusliitin
24 A/Ph.
13 A/Ph.
Varokekoon
ampeerit
CU/AWG
6
10
50
25
TOISSIJAISET (LÄHTÖ-) LIITÄNNÄT (KATSO KUVA 3-1)
Käyttäjän turvallisuuden takia polttimen liitännät sijaitsevat
lähtöliitinlevyllä etupaneelin alaosan takana. Irrota lähtöliitinosaston
suojakansi virtalähteen alaetupaneelista.
Pujota virtajohto, apukaarikaapeli ja PT-32EH-kytkinjohto kannen
avoimen läpiviennin läpi. Kytke virtajohto polttimen liitäntään
(vasemmanpuoleiset johdot), kytke apukaarikaapeliliitäntä
apukaarilaipiosovittimeen ja kytke kytkinjohto lähtöliittimen
poltinkytkimen liittimeen. Varmista, että virtajohdon ja
apukaarikaapelin kytkennät on väännetty tiukalle. Varmista, että
kytkinjohdon pistoke on tiukasti paikoillaan.
Kiinnitä suojakansi takaisin virtalähteeseen.
Kytke ilmansyöttö suodatinsäätimen tuloliitäntään.
Kiinnitä työkaapeli työkappaleeseen. Varmista, että työkappale on
kytketty hyväksyttyyn maadoitukseen asianmukaisen kokoisella
maadoituskaapelilla.
116
KAPPALE 3
ASENNUS
Jätä työn ja virtalähteen väliin
vähintään 3 metriä (10 ft.)
TYÖ
POLTINLIITÄNNÄN
SUOJAKANSI
TURVALLISUUSMAADOITUS
CNC-LIITÄNNÄN KYTKENTÖJEN KÄYTTÖ.
(Katso kohta “A”)
PT-32EH
Kahvan ympärille jää enemmän vapaata tilaa,
kun käytät messinkistä 45° 6,4 mm (1/4”)
NPT-naaras- x 6,4mm (1/4”) NPT-urosmutkaa.
Esisuodatettu ILMANSYÖTTÖ
(asiakkaan toimittama)
6,2-10,3 baaria
(90-150 psig maksimi)
ASIAKKAAN VAROKEJOHDOLLA VARUSTETTU
KATKAISUKYTKIN (Katso taulukko 2.1
ja VAROITUS rungon maadoituksesta
kappaleessa 3.5.)
TULOTEHOKAAPELI
(Katso taulukko 3.1)
Kuva 3-1. Powercut 875 järjestelmän kytkentäkaavio
117
KAPPALE 3
ASENNUS
118
KAPPALE 4
KÄYTTÖ
VAROITUS
SÄHKÖISKU voi tappaa.
• ÄLÄ käytä laitetta suojakannen ollessa irti.
• ÄLÄ kytke laitteeseen virtaa, jos pitelet tai
kannat laitetta.
• ÄLÄ koske mihinkään polttimen kahvasta
eteenpäin oleviin osiin (suutin, lämpösuoja,
elektrodi, yms.) virran ollessa kytkettynä.
VAROITUS
4.1 KÄYTTÖ
4.2 Powercut 875 SÄÄTIMET (KUVA 4-1)
A.
Virtakytkin (takapaneelissa). Kun kytkin on ON (päällä)
asennossa, palava valkoinen apuvalo kertoo piirin olevan
toiminnassa ja jäähdytyspuhaltimen toimivan.
B.
Lähtövirtasäädin. Säädettävissä välillä 20-60 ampeeria.
C.
Ilmatestikytkin / ilmansäädin. Kun kytkin on Test (testi)
asennossa, ilmansuodatinsäädin voidaan säätää haluttuun
paineeseen välillä 4,5 - 5,2 baaria (65-75 psig) ennen leikkauksen
aloittamista. Anna ilman virrata muutaman minuutin ajan. Näin
päästään eroon laitteen sammutettuna ollessa kerääntyneestä
kondensaatiosta. Muista kääntää kytkin OPERATE (käyttö)
asentoon ennen leikkauksen aloittamista.
D.
Liipaisinlukkokytkin. Kun kytkin on LOCK (lukittu) asennossa,
poltinkytkimen painike voidaan vapauttaa leikkauskaaren
sytyttämisen jälkeen. Kaari sammutetaan leikkauksen jälkeen
painamalla ja vapauttamalla polttimen painike uudelleen tai
vetämällä poltin irti työkappaleesta. Kun kytkin on UNLOCK
(auki) asennossa, käyttäjän pitää painaa polttimen kytkintä koko
leikkauksen ajan ja vapauttaa se leikkauksen lopettamiseksi.
E.
Virhevalo. Palaa meripihkanvärisenä seuraavissa olosuhteissa,
jolloin toiminta loppuu kokonaan.
KAARISÄTEET voivat polttaa silmiä ja ihoa.
MELU voi vahingoittaa kuuloa.
• Käytä hitsauskypärää, jonka linssiväri on nro
6 tai nro 7.
• Suojaa silmät, korvat ja keho.
VARO
Sijoita Powercut 875 vähintään 3 metrin (10
jalan) päähän leikkausalueelta. Leikkauksesta
lentävät kipinät ja kuuma kuona voivat
vaurioittaa laitetta.
Virtausvirhe: Virhevalo palaa, mutta sammuu noin 1/10
sekunniksi jokaista sekuntia kohti. Tämä kertoo ilmansyötön olevan
heikko tai paineeton.
Ylikuumeneminen: Virhevalo ei pala, mutta se syttyy noin 1/10
sekunniksi jokaista sekuntia kohti. Tämä kertoo käyttösuhteen
ylityksestä. Anna virtalähteen jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Suuri/pieni johtojännite: Virhevalo vilkkuu nopeasti (viisi kertaa
sekunnissa). Tämä kertoo tulojännitteen olevan +/- 15 %:n alueen
ulkopuolella tulotehosta.
Ylivirta: Virhevalo palaa yhtäjaksoisesti. Tämä kertoo syöttövirran
ylityksestä.
Kaikki virhesignaalit toimivat vähintään 10 sekunnin ajan. Jos
virhe korjaantuu, kaikki ongelmat ylivirtaa lukuun ottamatta
nollataan. Voit kuitata ylivirran sammuttamalla laitteen 5
sekunniksi ja käynnistämällä sen sitten uudelleen.
F.
Ilmanpainemittari: Suositusilmanpaine on 4,8 baaria (70 psi).
119
KAPPALE 4
KÄYTTÖ
VIRTAVALO
(VALKOINEN)
ILMANPAINEMITTARI
ILMATESTIKYTKIN
VIKAVALO
(KELLERTÄVÄ)
VAROKE (3A)
KUVA TAKAA
ILMASÄÄTIMEN
SÄÄTÖNUPPI
VIRTASÄÄDINNUPPI
LIIPAISINLUKKOKYTKIN
ON-OFF (I-O) (PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ)
VIRTAKYTKIN
Taulukko 4-1. Powercut 875 säätimet
4.3 LEIKKAAMINEN PT-32EH-MALLILLA
Toimi seuraavasti, kun aiot leikata PT-32EH-polttimella (kuva 4-4).
A.
Pidä polttimen suutinta noin 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”) työkappaleen yläpuolella ja noin 15 - 30° kulmassa. Tämä pienentää
mahdollisuutta roiskeiden pääsemisestä suuttimen sisään. Jos PT-32EH-laitteen seisontatyökalu (P/N 0558002393) on
käytössä, väli elektrodin ja työkappaleen välillä on noin 4,8 mm (3/16”).
B.
Paina polttimen kytkintä. Polttimen suuttimesta pitäisi nyt virrata ilmaa.
C.
Apukaaren tulisi syttyä kaksi sekuntia polttimen kytkimen painamisesta. Pääkaaren pitäisi syttyä välittömästi tämän
jälkeen, jolloin leikkaus voidaan aloittaa. (Jos LOCK (lukitus) tila on käytössä, polttimen kytkin voidaan vapauttaa
leikkauskaaren syttymisen jälkeen.)
D.
Kun leikkaus on aloitettu, poltinta tulee pitää 5-15° kulmassa eteenpäin (kuva 4-2). Tämä kulma on erityisen hyödyllinen
“pudotusleikkauksen” tekemisessä. Jos seisontaohjain ei ole käytössä, suuttimen tulee olla noin 6,4 mm (1/4 “)
työkappaleesta.
E.
Kun leikkaus on valmis, vapauta polttimen kytkin (jos LOCK (lukitus) -tila on käytössä, paina kytkintä ja vapauta se
sitten) ja nosta poltin työkappaleesta juuri ennen leikkauksen loppumista. Tämä estää kaarta syttymästä uudelleen
sen sammumisen jälkeen ja vaurioittamasta suutinta (kaksoiskaari).
120
KAPPALE 4
KÄYTTÖ
LEIKKAUKSEN
SUUNTA
Kuva 4-2. Polttimen suositeltu kulma on 5 - 15°
F.
Älä vapauta polttimen kytkintä, jos kaari pitää sytyttää nopeasti
uudelleen, kuten ristikkoja tai raskasta verkkoa leikatessa. Jälkivirtaustilassa kaari voidaan sytyttää välittömästi uudelleen painamalla polttimen kytkintä. Tämä ohittaa leikkausjakson kahden
sekunnin esivirtauskohdan.
HUOMAUTUS: Tarkista aina suutinta vaihdettaessa
elektrodin kuluma. Vaihda elektrodi,
jos yli 1,6 mm (0,06”) elektrodin
hafniumista on kulunut. Jos
elektrodia käytetään sen suositellun
kulumisrajan yli, poltin ja virtalähde
voivat vaurioitua. Myös suuttimen
kesto lyhenee huomattavasti, jos
elektrodia käytetään sen suositellun
kulumisrajan yli. Katso kuva 4-3.
Vaihda, kun kuluma on yli
1,6 mm (0,06”) syvyinen.
UUSI
VARO
KULUNUT
VAIHDA ELEKTRODI ENNEN
KUIN KULUMINEN YLITTÄÄ
1,6 MM (0,06”)
Kuva 4-3. Elektrodin kulumisraja
4.3.1. Vetoleikkaus PT-32EH / Powercut 875 järjestelmällä
Jos laitetta halutaan käyttää vetoleikkaukseen, kiinnitä ESAB:n
seisontaohjain (P/N 0558002393). Noudata sitten kappaleen 4.3 ohjeita.
Jos laitteella halutaan vetoleikata ohutta, alle 9,5 mm:n (3/8”) paksuista
materiaalia, irrota 70 ampeerin suutin polttimen päästä ja asenna
tilalle ESAB:n 40 ampeerin suutin (P/N 0558002908). Laske virtataso
40 ampeerin tai sen alle (katso etupaneelin automaattivetoasteikko).
Noudata sitten kappaleen 4.3 ohjeita. Katso myös PT-32EH käyttöohje
0558003746.
121
KAPPALE 4
ILMOITUS
OPERATION
Pienelläkin teholla suoritettava vetoleikkaus voi huomattavasti lyhentää polttimen sulavien osien
käyttöikää. Vetoleikkauksen yrittäminen suuremmalla teholla (70 ampeeria) saattaa aiheuttaa
välittömiä huomattavia vaurioita sulaville osille.
SÄÄDÄ OHJAINTA VAIN KÄÄNTÄMÄLLÄ
SITÄ MYÖTÄPÄIVÄÄN. TÄMÄ ESTÄÄ SUOJAA
IRTOAMASTA VAHINGOSSA.
TERÄSSUOJUSSEISONTAOHJAIN
P/N 0558002393
JOS OHJAIN ON LIIAN TIUKASSA
SUOJUKSESSA, AVAA AUKKO
RUUVITALTALLA.
OHJAA SUORAA
REUNAA
VASTEN TAI
LEIKKAA
VAPAALLA
KÄDELLÄ
OHUITA MATERIAALEJA VOIDAAN LEIKATA
1,6 mm:n (1/16”) POLTIN-TYÖ-ETÄISYYDELTÄ.
SÄÄDÄ ETÄISYYDEKSI 4,8 mm (3/16”) YLI
6,4 mm (1/4”) PAKSUILLE MATERIAALEILLE.
1,6 mm (1/16”) 6,4 mm (1/4”)
TYÖSTÖSSÄ
KÄYTETTÄVÄ
POLTIN
Kuva 4-4. Teräksisten lämpösuojien asennus ja käyttö
122
JOS OHJAIN ON LIIAN
LÖYSÄSSÄ, SULJE AUKKO
PURISTIMELLA TAI SUURILLA
PIHDEILLÄ.
KAPPALE 4
KÄYTTÖ
2
1
KUN KAARI LEIKKAA TYÖN LÄPI,
NOSTA POLTIN PYSTYASENTOON JA JATKA LEIKKAUSTA.
ALOITA PUHKAISU KALLISTAMALLA
POLTINTA, JOTTA SULANUT MATERIAALI
EI PÄÄSE VALUMAAN TAKAISIN JA
VAURIOITTAMAAN POLTINTA.
Kuva 4-5. Puhkaisutekniikka PT-32EH-laitteella
4.4
TAVALLISIA LEIKKAUSONGELMIA
Alla on listattu joitakin yleisiä leikkausongelmia, sekä niiden syitä. Jos ongelma johtuu Powercut 875 järjestelmästä, katso tämän
käyttöohjeen huolto-osaa. Jos ongelma ei ratkea huolto-osaan tutustumisen jälkeen, ota yhteyttä ESAB-toimittajaan.
A. Riittämätön läpäisy.
1.
2.
3.
4.
5.
E.
Teho liian alhainen.
Teho liian suuri.
Vaurioitunut leikkaussuutin.
Väärä ilmanpaine.
Alhainen ilmavirtausnopeus.
1.
F.
1.
2.
3.
Kulunut elektrodi.
Löysät liitännät.
Kulunut kaapeli ei ole kytketty.
H. Lyhyt sulavien osien käyttöikä.
Teho liian alhainen.
Leikkausnopeus liian suuri tai pieni.
Väärä ilmanpaine.
Viallinen suutin tai elektrodi.
Alhainen ilmavirtausnopeus.
1.
2.
3.
D. Kaksoiskaari. (Vaurioitunut suutinaukko.)
1.
2.
3.
4.
Väärä leikkausnopeus.
Löysä kaapeli- tai letkuliitäntä.
Huonokuntoinen elektrodi ja/tai leikkaussuutin.
G. Pääkaari ei syty.
Leikkausnopeus liian hidas.
Kulunut elektrodi.
C. Kuonaa muodostuu. (Joillakin materiaaleilla ja paksuuksilla kuonan muodostumista ei voida estää.)
1.
2.
3.
4.
5.
Vaurioitunut leikkaussuutin tai kulunut elektrodi.
Epävakaat leikkausolosuhteet.
1.
2.
3.
B. Pääkaari sammuu.
1.
2.
Epätasainen kaari.
Matala ilmanpaine.
Vaurioitunut leikkaussuutin.
Löysässä oleva leikkaussuutin.
Roiskeiden kerääntyminen suuttimeen.
123
Väärä ilmanpaine.
Saastunut ilmansyöttö.
Alhainen ilmavirtausnopeus.
KAPPALE 4
KÄYTTÖ
124
section 5
maintenance
5.1 General
If this equipment does not operate properly, stop work immediately and investigate the cause of the malfunction. Maintenance work must be performed by an experienced person, and electrical work by a trained electrician. Do not permit
untrained persons to inspect, clean, or repair this equipment. Use only recommended replacement parts.
WARNING
Be sure that the wall disconnect switch or wall circuit
breaker is open before attempting any inspection or work
inside of the PowerCut 875.
5.2 Inspection and Cleaning
Frequent inspection and cleaning of the PowerCut 875 is recommended for safety and proper operation. Some suggestions
for inspecting and cleaning are as follows:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Check work cable for secured connection to workpiece.
Check safety earth ground at workpiece and at power source chassis.
Check heat shield on torch. It should be replaced if damaged.
Check the torch electrode and cutting nozzle for wear on a daily basis. Remove spatter or replace if necessary.
Make sure cable and hoses are not damaged or kinked.
Make sure all plugs, fittings, and ground connections are tight.
With all input power disconnected, and wearing proper eye and face protection, blow out the inside of the PowerCut
875 using low-pressure dry compressed air.
H.
Occasionally, bleed all water from the filter beneath the air filter-regulator.
caution
Water or oil occasionally accumulates in compressed air lines. Be sure to direct the
first blast of air away from the equipment to avoid damage to the PowerCut 875.
205
section 5
maintenance
5.3 PT-32 Torch Consumable Parts
To assemble the consumable parts, refer to Figure 5-1.
A. Place nozzle, swirl baffle, electrode, and valve pin into the shield as shown.
B.
Thread assembly to the torch body and hand tighten. Always make sure the shield is very tight before cutting.
WARNING
WARNING
Make sure power switch on PowerCut 875 is in OFF position before working on the torch.
The PT-32 torch head contains a gas flow check valve that
acts in conjunction with the flow switch and circuitry
within the power source. This system prevents the torch
from being energized with high voltage if the torch switch
is accidentally closed when the shield is removed. Always
replace torch with the proper torch manufactured by
ESAB since it alone contains ESAB¹s patented safety interlock.
PLACE THE VALVE PIN INTO THE ELECTRODE AND
SCREW THE ELECTRODE INTO THE TORCH HEAD
AND TIGHTEN SECURELY WITH WRENCH #19120.
1
* VALVE PIN
2
ELECTRODE
NOZZLE
SHIELD
PLACE NOZZLE INTO HEAT
SHIELD AND THREAD
THIS ASSEMBLY TO THE
TORCH BODY AND HAND
TIGHTEN.
IMPORTANT!
MAKE SHIELD VERY TIGHT!
valve pin is a crucial member of the system. Its function is to open the gas flow check valve that
* The
is permanently assembled within the torch head. If the pin is not correctly placed in the electrode,
the valve will not open and the system will not function. The valve pin also improves electrode
cooling by increasing the velocity of air over the inner surface of the electrode.
Figure 5-1. Assembly of PT-32 Torch Front End Parts
206
3
section 5
5.4
maintenance
IGBT Handling & Replacement
Since IGBT gates are insulated from any other conducting region, care should be taken to prevent static build up, which
could possibly damage gate oxides. All IGBT modules are shipped from the factory with conductive foam contacting the
gate and emitter sense pins.
Always ground parts touching gate pins during installation. In general, standard ESD predictions application to FETs should
be followed.
Other handling precautions that should also be observed are as follows:
•
•
•
•
Use grounded work station with grounded floors and grounded wrist straps when handling devices.
Use a 100W resistor in series with the gate when performing curve tracer tests.
Never install devices into systems with power connected to the system.
Use soldering irons with grounded tips when soldering to gate terminals.
When mounting IGBT modules on a heatsink, certain precautions should be taken to prevent any damage against a sudden
torque. If a sudden torque (“one-sided tightening”) is applied at only one mounting terminal the ceramic insulation plate or
silicon chip inside the module may get damaged.
The mounting screws are to be fastened in the order shown in Figure 5-2. Also, care must be taken to achieve maximum
contact (i.e. minimum contact thermal resistance) for the best heat dissipation.
Application of a thermal pad on the contact surface improves it thermal conductivity. See Replacement Parts section for
the required pad.
A torque wrench should be used. Tighten mounting screws to 28 in-lbs; wire connecting screws to 19 in-lbs. If torque is too
heavy, the device can damage like the above “one-sided tightening”.

Four-Point Mounting Type
Temporary tightening  
Final tightening  
Two-Point Mounting Type
Temporary tightening  
Final tightening  





Figure 5-2. Screw Fastening Order
207
section 5
maintenance
5.5Troubleshooting
Check the problem against the symptoms in the following troubleshooting guide. The remedy may be quite simple. If the
cause cannot be quickly located, shut off the input power, open up the unit, and perform a simple visual inspection of all the
components and wiring. Check for secure terminal connections, loose or burned wiring or components, bulged or leaking
capacitors, or any other sign of damage or discoloration.
The cause of control malfunctions can be found by referring to the sequence of operations and electrical schematic diagram
(Figure 5-1) and checking the various components. A volt-ohmmeter will be necessary for some of these checks.
WARNING
ELECTRIC SHOCK CAN KILL! Be sure that all primary power to
the machine has been externally disconnected. Open the
line (wall) disconnect switch or circuit breaker before attempting inspection or work inside of the power source.
WARNING
Voltages in plasma cutting equipment are high enough
to cause serious injury or possibly death. Be particularly
careful around equipment when the covers are removed.
NOTE:
Before checking voltages in the circuit, disconnect the power from the high frequency generator to avoid damaging your voltmeter.
5.6Troubleshooting GUIDE
A.Power Light (PL1) does not come on.
1.
Visually inspect the machine for any damage.
2.
Check if the cooling fan is running. If not, then check the following :
a.
b.
c.
Check if the machine power cord is plugged to the input power receptacle.
Measure the input power at the receptacle. If not present, then check the wall disconnect switch and it’s fuses.
Check Fuse (F1). If fuse is ok, then check the input circuit breaker (CB1) for proper operation. Replace if defective.
3. If above items check OK , the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair Station for repair.
a. If the cooling fan is running, then measure voltage between pins P2-11 and P2-14 of the control board
(should be 115 VAC). If there is no voltage, then replace transformer T2.
b. If the voltage is present, then the pilot light may be burnt out.
B. No Air Flow
1.
Check air inlet supply. Unit requires 360 CFH at 75 psig.
2.
Check air hose and connections. Tighten if leaking.
3.
Does air flow when “air test” switch is in test position?
a.
b.
If not, check torch consumables, replace if necessary.
If above items check OK , the problem is internal. Take unit to an Authorized Repair Station for repair.
208
section 5
maintenance
C.The Power light is on, but nothing happens when the torch switch is depressed. Fault light does not
activate.
NOTE:
1.
Unplug high frequency connection before attempting to work on this problem.
Check the Pilot Arc fuse (F2) located on the rear panel. An open fuse will indicate a short in the torch. If the fuse is all
right, then check the following:
a.
With the machine power on, depress the torch switch. On the control board the LED 1 should be lit as long as the
switch is depressed. If not then check:
i.
Turn power off to the machine. Unplug Control board. Put an ohmmeter across P5-1 and P5-2 to take resistance reading. Depress torch switch. Meter should read a short. If not, then one of the following is not working properly:
ii.
Torch switch or the leads. Unplug the torch switch leads at the machine. Put a meter across the two plug
pins. Should read a short when the torch switch is depressed. If not, then either broken switch leads or malfunctioning switch.
b.
c.
Check T2 transformer secondary voltages at the plugs P1 and P2. Refer to system schematic. Replace the transformer if the correct secondary voltages are not present.
If everything above checks out all right, then the PCB1 Control Board should be replaced.
D.Fault light activates when torch switch is closed.
The Fault circuit is used to monitor conditions necessary for the safe operation of the PowerCut 875. The fault light
will glow amber under the following conditions and operations will come to a complete stop:
1. High/Low line voltage. The Fault Light will rapidly blink on and off (5 times per second). This indicates that the input voltage is outside the “+” or “-” 15% safe operating range rating.
2.
Flow fault - The fault light will be mostly on but will blink off for 1/10th of a second every second. This indicates that
the air flow is low or there is no flow to the pressure switch.
a. Check the air pressure at the machine regulator. It should be adjusted to 65 psig. If no air pressure, check the air
at the supply point. Also, check for any obstructions in the air hose.
b. Air flow may be blocked at the torch tip. Check the torch consumables. Also check for any obstructions in the
torch leads.
NOTE:
c.
If above items check OK, the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair Station for repair.
Put the ‘Air Check’ switch to On position. Air should flow through torch. To check if the pressure switch is open, put
voltmeter leads between P1-12 and P1-1. It should read about 5 VDC. When the pressure switch closes, the voltage will drop to zero volts.
d. Air Check switch may also be malfunctioning if the air is flowing continuously or if putting in the On position
does not turn air on.
3.Over Temperature. The fault light will be mostly off but will blink on for 1/10 of a second, every second. This generally indicates that the duty cycle has been exceeded. Allow the power source to cool before returning to operate.
a.
Thermal switch may be open. It will open if the temperature at the IGBT base reaches 94°C. With the machine
power off, check the continuity between P1-1 and P1-2 of the control board. If the switch is OK, then the ohmmeter should read a direct short. If not then it should read open.
209
section 5
maintenance
b.
4.
If the switch is malfunctioning, replace it. Clean the surface of the heat sink before installing the switch. Over Current. The fault light will be on continuously. This indicates that the input current to the main transformer
has exceeded preset limits.
a.
b.
To check if the output is shorted, measure the resistance by putting the ohmmeter leads (make sure to disconnect HI Frequency leads):”+” of the meter to Torch “+” output terminal and Work “-” lead of the meter to the “-”
output terminal. Reading should be about 2 K Ohms. Reverse the voltmeter leads, the resistance reading should
be less than 1.5 K Ohms.
If the resistance reading is different than above, check the torch, the output bridge and Filter Board (PCB-5).
E.Air is On but nothing happens when torch switch is operated.
1.
Check the pilot arc fuse located on the rear panel. If it is open, nothing will happen when the torch switch is depressed.
2.
Check the torch. Make sure that the valve pin is installed and the heat shield is very tight.
3.
Check to assure high frequency is present at the torch. If not, then listen for high frequency at the high frequency
generator. It is located on the bottom/right side of the unit. The high frequency gap is set between 0.028" to 0.031”
Disconnect HI FREQUENCY leads. Check for 115 volt supply to the high frequency unit between P2-12 & P2-13 of
the control board with torch switch closed.
4.
With HI FREQUENCY leads disconnected, measure open circuit voltage. It should be 275 VDC between “Work” and
“Torch” terminals. If it is not present then any one of the following may not be working properly:
a.
Check the operation of the Thermal Switch. See D.3.a. above.
b.
Check Air Check switch operation. It might be stuck in On position. Pilot arc will not initiate if this switch is in the
ON position. (safety reasons)
c.
Check air flow switch. There may be internal short. See D.2.c above.
d.
Measure voltage across C1 or C2 capacitor. It should be as follows:
approx. 325 VDC for the 208/230 volt unit.
approx. 280 VDC to 325 VDC for the 460 volt unit
approx. 410 VDC for the 575 volt unit
If not, one of following could be malfunctioning:
1). Check the capacitors C1 and C2 for any damage.
2.) Check input bridge/SCR Module (IBR) This can be checked without taking it out of the circuit using an
volt/ohmeter. Replace it if found malfunctioning. Follow bridge installation instructions.
3.) Check Inrush current resistor, R10 and SCR1. Both are located on the input bridge heat sink. Replace it if
malfunctioning.
e.
IGBTs (2 on 230 V, and 1 on the 460 V units) may be blown. See IGBT installation procedure. Before replacing IGBTs, make sure to check the zener diodes and pico fuses on the IGBT driver boards.
210
section 5
maintenance
F.High Frequency and Pilot Arc are on but Main Arc does not transfer.
1.
Make sure work clamp is connected to work material.
2.
Check the torch. Replace consumables if necessary.
3.
Make sure the current setting potentiometer is set above 20 amps. If it is, set below 20 amps, then HI FREQUENCY
will go on and off at 5 sec intervals.
G.Poor Cutting Performance.
1.
Check air supply regulator . It should be adjusted to 65-75 psig.
2.
The air supplied to the torch should be free of oil and water.
3.
Make sure the consumables in the torch are acceptable.
4.
Check open circuit voltage. See E.4 above.
5.
Check the output. Use a calibrated current probe capable of measuring 100 amps in the presence of high frequency.
H. Air does not shut off.
1.
Check air test, the gas solenoid valve is energized when the switch is in the “on” position.
2.
Does air flow stop when the torch switch is unplugged? If yes, check and repair the torch. If not, send unit to an Authorized Repair Station for repair.
a.
Check voltage to solenoid coil, if present when torch switch is unplugged, replace PCB1. If voltage is “0”, replace
solenoid valve.
I.Main arc is difficult to start.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The most common reason is worn or missing consumables. Check and replace if necessary.
Input air must be clean and dry.
Input air pressure must be at least 75 psig.
Torch connections must be tight.
Work cable and clamp must be in good condition and must make a good electrical connection to the material to be
cut.
If above items check OK , the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair Station for repair.
a. Missing or weak pilot arc. Check pilot arc fuse, open circuit voltage, pilot arc resistors and pilot arc wiring.
b. Inoperative starter board (PCB-5).
211
section 5
5.7
maintenance
REFERENCE VOLTAGE CHECKS
A.Control Board Assembly (PCB1)
1. LED’s
LED-1
LED-2
LED-3
-
Torch Switch
High Frequency
Gas Solenoid Valve
2. Voltage Test Points
Tests are made with power on - no arc.
Disable High Frequency by disconnecting blue wire with black sleeve
TP-0
TP-1
TP-2
TP-3
TP-4
TP-9
TP-10
-
Ground
+15 vdc
+12 vdc
-12 vdc
+5 vdc
IGBT’s driving signal - switching frequency = 16 KHz
IGBT’s driving signal - switching frequency = 16 KHz
For 208/230 VAC input, the IGBT off time is 3msec.
For /460/ VAC input, the IGBT off time is 6msec.
Figure 5-3. IGBT Gating Signal
212
section 5
5.8
maintenance
Sequence of Operation
A. TRIGGER LOCK “UNLOCK” position
TORCH SWITCH
GAS SOLENOID VALVE
PUSH
RELEASE
OPEN
2 SEC.
PREFLOW
CLOSE
10 SEC
Postflow
PRESSURE SWITCH
FAULT OVERLOAD LIGHT
HF CIRCUIT
INVERTER
CUTTING ARC (CURRENT)
CLOSE
OPEN
ENERGIZE
NOTES:
1.
When the torch switch is pushed during postflow period, the postflow and preflow times are canceled, and the
HF is energized immediately.
2.
When the amber fault light comes on, cutting operation should be stopped. The postflow time starts from the
moment the torch switch is released.
213
section 5
maintenance
B.TRIGGER LOCK "LOCK" position
TORCH SWITCH
PUSH RELEASE
PUSH
GAS SOLENOID VALVE
OPEN
RELEASE
CLOSE
PREFLOW
2 SEC.
10 SEC
Postflow
CLOSE
PRESSURE SWITCH
POSTFLOW
OPEN
FAULT LIGHT
ENERGIZE
HF CIRCUIT
INVERTER
CUTTING ARC (CURRENT)
NOTES:
1.
When the torch switch is pushed during postflow period, the postflow and preflow times are canceled, and the HF is
energized immediately.
2.
When the red fault light comes on, cutting operation should be stopped. The postflow time starts from the moment
the torch switch is released.
3.
FAULT light is on during second "turn-off" trigger only. This does not affect performance in any way.
214
section 6
replacement parts
6.0Replacement Parts
6.1
General
Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on
the unit nameplate.
6.2Ordering
To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this
equipment. The use of non-ESAB parts may void your warranty.
Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor.
Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts.
Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone
numbers.
Note
Bill of material items that have blank part numbers are provided for customer information only.
Hardware items should be available through local sources.
215
section 6
replacement parts
216
section 6
replacement parts
217
section 6
replacement parts
218
section 6
replacement parts
219
section 6
replacement parts
220
section 6
replacement parts
221
section 6
replacement parts
222
section 6
replacement parts
223
section 6
replacement parts
224
section 6
replacement parts
225
section 6
replacement parts
226
section 6
replacement parts
227
section 6
replacement parts
228
section 6
replacement parts
229
section 6
replacement parts
230
Revision History
1. Reformatted manual in IND 3, Added replacement parts section from F15-653 of Apr06. Made changes
to Table 2-3 per D. Smith.
231
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0558004972
07/2007
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising