ESAB | TAE 800 / TAE 1250 | Instruction manual | ESAB TAE 800 / TAE 1250 Brugermanual

ESAB TAE 800 / TAE 1250 Brugermanual
TAE
800/1250
Svetslikriktare
Svejseensretter
Likeretter for sveising
Hitsaustasasuuntaaja
Welding rectifier
Schweißgleichrichter
Redresseur de soudage
Lasgelijkrichter
Rectificador de soldadura
Raddrizzatore per saldatura
Rectificador de soldagem
ÁíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 221--001 991123
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 508 XXX--XXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
58
DANSK
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILKOBLINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCd
-- 8 --
9
12
12
12
63
64
65
DK
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde TAE 800/1250 med nummer 508 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--10--05
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
INDLEDNING
Svejsestrømkilden TAE 800/1250 ”square wave” har konstant spændingskarakteristik, er tyristorstyret og beregnet til pulversvejsning. Den består af en styreenhed og
en blæserkølet effektenhed.
TAE 800/1250 er beregnet til brug sammen med styreenhed PEG 1.
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdingen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
ba16d12d
-- 9 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
ba16d12d
-- 10 --
DK
TEKNISKE DATA
TAE 800
Tilladt belastning AC
Justeringsområde AC
800 A/44 V ved 100 % intermittens
1000 A/44 V ved 60 % intermittens
300 A/28 V -- 1000 A/44 V
Max. tomgangsspænding
71 V, iflg. beregningskort
Tomgangseffekt
kun styretransformator og blæser
koblet til
Effektfaktor
ved 800 A/
Virkningsgrad
44 V
Nettilslutning
Spænding (V)
Primærstrøm (A)
Sikring, træg (A)
Netledning, tværsnit (mm2)
230 W
λ = 0,75
η = 0,86
50 Hz
400--415/460/500 V
122/106/98 A
250/200/200 A
2x70+35/2x50+35/
2x50+35
Kapslingsklasse
IP 23
60 Hz
400/460/550 V
122/106/98 A
250/200/200 A
2x70+35/2x50+35/
2x50+35
Brugsklasse
Dimensioner LxBxH
774x598x1228
Vægt
495 kg
TEKNISKE DATA
TAE 1250
Tilladt belastning AC
Justeringsområde AC
1250 A/44 V ved 100 % intermittens
1500 A/44 V ved 60 % intermittens
400 A/28 V -- 1500 A/44 V
Max. tomgangsspænding
72 V, iflg. beregningskort
Tomgangseffekt
kun styretransformator og blæser
koblet til
Effektfaktor
ved 1250 A/
Virkningsgrad
44 V
Nettilslutning
Spænding (V)
Primærstrøm (A)
Sikring, træg (A)
Netledning, tværsnit (mm2)
230 W
λ = 0,75
η = 0,86
50 Hz
400--415/460/500 V
212/185/170 A
250/200/200 A
2x150+95/2x150+95/
2x95+50/2x95+50
Kapslingsklasse
IP 23
60 Hz
400/460/550 V
212/185/170 A
250/200/200 A
2x150+95/2x95+50/
2x95+50
Brugsklasse
Dimensioner LxBxH
774x598x1228
Vægt
608 kg
Svejsestrømkilden opfylder kravene iflg. IEC 974-- 1
Netledningens tværsnit ifølge svenske forskrifter.
Symbolet
betyder, at strømkilden er konstrueret til brug på steder med forøget
elektrisk risiko. IP --Koden angiver kapslingsklassen, d.v.s graden af beskyttelse mod
indtrængen af faste genstande og vand.
Apparater, der er mærket IP 23 er konstrueret til inden-- og udendørs brug.
ba16d12d
-- 11 --
DK
INSTALLATION
1. Installation skal udføres af en autoriseret person.
2. Kontroller at strømkilden er indrettet til den aktuelle netspænding inden den
sluttes til nettet.
3. Ved ændring af styrespændingen mellem 42 V hhv. 110 V skal det påses, at det
vendbare skilt angiver korrekt spænding.
4. Med hensyn til valg af netledningens tværsnit og sikringsstørrelse, se tekniske
data.
5. Forbind netledningen til strømkilden ifølge gældende regler og forbind svejseensretteren til en sikring i eltavlen.
6. Kontroller at kølingen af svejseensretteren ikke forhindres.
DRIFT
1. Afbryder
til at tænde og slukke for netspændingen. Den
hvide lampe (2) tænder og blæseren starter
2. Signallampe, hvid, 42--48 V
3. Potentiometer
til indstilling af svejsespænding. Kan fjernbetjenes med påbygget styremotor (f. eks. fra en
svejseautomat)
4. Voltmeter og amperemeter
ekstra tilbehør
5. Afbryder og 3--polet stikdåse
til fjernbetjening (F--enhed) eller pulsenhed
6. Stikdåse 8--polet
til ekstern styring 110/42 V AC (kan omskiftes
f.eks. fra svejseautomat)
7. Stikdåse 1--polet, til måleledning
8. Stikdåse, til tilslutning af elektrodeboks
9. Temperaturvagt (overbelastningssikring)
når temperaturvagten har afbrudt strømmen,
tænder den gule lampe på fronten, og når
strømkilden er kølet af, slutter temperaturvagten automatisk strømmen igen.
VEDLIGEHOLDELSE
Blæs strømkilden ren mindst en gang om året, og brug tør trykluft med reduceret
tryk. Hvis strømkilden er opstillet i støvede og snavsede lokaler, bør den blæses ren
oftere.
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i
denne publikation. Ved bestilling angives venligst maskinetype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelse på side 65.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
ba16d12d
-- 12 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising