ESAB | LKB 265 | Instruction manual | ESAB LKB 265 Kasutusjuhend

ESAB LKB 265 Kasutusjuhend
LKB 265
LKB 320
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
455 466 -- 001
LKB 265 Valid from Serial NO 523 XXX--XXXX
LKB 320 Valid from Serial NO 521 XXX--XXXX
99.09.29
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- Esquema -ÄéÜôáîåéò áýíäåóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare parts list -Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -Reserveonderdelenlijst -- Lista de repuestos -- Esercizio -Lista de peças de reposição -- Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí . . . . 103
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
3.1 TEKNISET TIEDOT: LKB 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 TEKNISET TIEDOT: LKB 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
4.1
4.2
4.3
4.4
Verkkoliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
32
33
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TOCx
-- 27 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LKB 265/320 sarjanumerosta 523/521 täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/EEC) ja sen lisäyksen (93/68/EEC) mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bc14d12x
-- 28 --
FI
3
JOHDANTO
LKB 265 ja LKB 320 ovat vaihekytkettyjä, kompakteja hitsausvirtalähteitä, jotka on
tarkoitettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetulla umpilangalla hitsaamiseen sekä hitsaamiseen täytelangalla suojakaasun kanssa tai ilman
sitä.
Vaihtamalla + ja -- liitäntöjä liitäntärimassa syöttölaitteen yläpuolella, on mahdollista
vaihtaa umpilangalla/suojakaasulla hitsaamisen ja kaasuttoman täytelangan välillä.
3.1
TEKNISET TIEDOT: LKB 265
Toimitusrakenne:
Virtalähde, varustettu pistehitsaustoiminnolla ja säädettävällä jälkipaloajalla.
Sisäänrakennettu syöttölaite ja syöttörullat umpilangalle, halkaisijat 0,8 ja 1,0.
Hitsauspoltin PSF 250 4,5 m.
Maadoituskaapeli 4,5 m ja maattopihti.
Verkkokaapeli 3 m ja kaasuletku.
Pakattuna: Kahva, (asennetaan 2 ruuvilla), kaasupullohylly, (asennetaan 2 ruuvilla.)
Jännite
400-- 415 V, 3 50 Hz
230/400--415/500V 3 50Hz
230/440--460V, 3 60Hz
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhde 150 A/22 V
150 A/22 V
60 % kuormitusaikasuhde
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % kuormitusaikasuhde
265 A/27 V
265 A/27 V
Säätöalue (DC)
30A/15V--265A/27V
30A/15V--265A/27V
Tyhjäkäyntijännite
15--38 V
15--38 V
Tyhjäkäyntiteho
50 W
50 W
Hyötysuhde
0,69
0,69
Tehokerroin
0,97
0,97
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Mitat pxlxk
770x520x620
770x520x620
Paino
92 kg
92 kg
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
LKB 265 täyttää hitsauskonestandardin IEC 974-- 1 mukaiset vaatimukset.
bc14d12x
-- 29 --
FI
3.2
TEKNISET TIEDOT: LKB 320
Toimitusrakenne:
Virtalähde, varustettu 2/4--tahtikytkimellä, jossa kaasun esi-- ja jälkivirtaus 4--tahtitoiminnossa sekä säädettävä jälkipaloaika.
Sisäänrakennettu syöttölaite, jossa syöttörullat umpilangalle, halkaisijat 1,0 ja 1,2.
Hitsauspoltin PSF 315 4,5 m.
Maadoituskaapeli 4,5 m ja maattopihti.
Verkkokaapeli 5 m ja kaasuletku.
Pakattuna: Kahva (asennetaan 2 ruuvilla), kaasupullohylly (asennetaan 2 ruuvilla).
Jännite
400-- 415 V, 3 50 Hz
230/400--415/500V 350Hz
230/440--460V, 3 60Hz
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhde 195 A/24 V
195 A/24 V
60 % kuormitusaikasuhde
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % kuormitusaikasuhde
320 A/30 V
320 A/30 V
Säätöalue (DC)
40A/16(14)V--320A/30V
40A/16(14)V--320A/30V
Tyhjäkäyntijännite
16--40 V
16--40 V
Tyhjäkäyntiteho
52 W
52 W
Hyötysuhde
0,71
0,71
Tehokerroin
0,97
0,97
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Mitat pxlxk
770x560x640
770x560x640
Paino
112 kg
112 kg
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
LKB 320 täyttää hitsauskonestandardin IEC 974-- 1 mukaiset vaatimukset.
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. suojautumisasteen kiinteitä esineitä ja vettä
vastaan. Merkinnällä IP 23 varustettu laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Symboli
tarkoittaa, että laite on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa sähköiskujen vaara on erityisen suuri.
bc14d12x
-- 30 --
FI
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilö.
Liitä ja suojaa liitäntäkaapeli voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
Tarkasta, ettei hitsaustasasuuntaajaa ole peitetty tai sijoitettu niin, että sen jäähdytys
on estetty.
4.1
Verkkoliitäntä
LKB 265
3 50 Hz
3 50 Hz
3 50 Hz
3 60 Hz
3 60 Hz
Jännite V
230
400/415
500
230
450
VirtaA 100%
13
7
5
11
7
60%
18
9
8
18
9
30%
27
16
13
27
16
Kaapeliala mm2
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Sulake hidas A
20
16
16
20
16
LKB 320
3 50 Hz
3 50 Hz
3 50 Hz
3 60 Hz
3 60 Hz
Jännite V
230
400/415
500
230
450
Virta A 100%
16
9
7
16
8
60%
24
14
11
23
12
35
20
17
34
18
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
20
16
16
20
16
30%
Kaapeliala
mm2
Sulake hidas A
TÄRKEÄÄ!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse
jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva oikealla.
bc14d12x
-- 31 --
FI
4.2
Osien kokoonpano
ba14s0
03
ba14s0
08
4.3
Sähköliitäntä
230V 50/60 Hz
400-- 415V 3~50 Hz
230V
440--460V
500V
ba14s0
07
ba14s
006
LKB265 2,5 mm@
LKB320 4 mm@
TC1
XT2
Solid wire
ba14s
002
bc14d12x
-- 32 --
Tube wire
ba14s0
01
FI
4.4
TEKNINEN KUVAUS
Virtalähteet voidaan varustaa mittarilla virran ja jännitteen näyttämistä varten.
Mittarissa on jäädytystoiminto ja se voidaan kalibroida.
Termiset suojat estävät ylikuumenemisen. Suojien palautus tapahtuu automaattisesti, kun virtalähde on jäähtynyt.
S
A -- Paikka digitaalimittareille (lisävaruste)
S
B -- Virtakytkin, 10 askelta
S
C -- Virtakytkin, 4 askelta
S
D -- Sähkökytkin päälle/pois
S
E -- Merkkivalo verkko
S
F -- Lämpötilavahdin merkkivalo, palaa ylikuumenemistilanteissa
S
G -- Hitsauspoltinliitäntä
S
H -- Potentiometri (langansyöttönopeus)
S
J -- Induktanssiliitäntä
S
K -- Potentiometri (pistehitsaus)
ba14s005
bc14d12x
-- 33 --
FI
5
HUOLTO
Säännöllinen huolto on tärkeää luotettavan ja varman toiminnan kannalta.
S
Puhalla virtalähde puhtaaksi kuivalla paineilmalla, jonka painetta on alennettu.
S
Syöttömekanismin kulutusosien puhdistus ja vaihto on suoritettava säännöllisesti
häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi.
Huomaa, että liian tiukkaan säädetty esijännitys saattaa aiheuttaa painorullan,
syöttörullan ja langanjohtimen epänormaalia kulumista.
S
Puhalla langanjohdin puhtaaksi säännöllisesti ja puhdista kaasusuutin.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat
aiheuttavat puristumisvaaran.
6
VARAOSIEN TALAAMINEN
Huoltokäsikirja ja varaosaluettelo tilataan lähimmältä ESAB edustajalta, ks. tämän
julkaisun viimeiseltä sivulta.
Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan konetyyppi, konenumero sekä varaosaluettelon
mukainen nimitys ja varaosanumero. Tämä helpottaa palvelua ja varmistaa oikean
toimituksen.
7
LISÄVARUSTEET
1 Mittarilasi 455 172--001
2 Mittarisarja 456 008--880
3 Muuntajasarja 456 010--880
3
2
1
ba14s0
04
bc14d12x
-- 34 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising