ESAB | LKB 265 | Instruction manual | ESAB LKB 265 Handleiding

ESAB LKB 265 Handleiding
LKB 265
LKB 320
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
455 466 -- 001
LKB 265 Valid from Serial NO 523 XXX--XXXX
LKB 320 Valid from Serial NO 521 XXX--XXXX
99.09.29
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- Esquema -ÄéÜôáîåéò áýíäåóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare parts list -Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -Reserveonderdelenlijst -- Lista de repuestos -- Esercizio -Lista de peças de reposição -- Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí . . . . 103
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
3.1 TECHNISCHE GEGEVENS: LKB 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 TECHNISCHE GEGEVENS: LKB 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
62
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
4.1
4.2
4.3
4.4
Netaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montage van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
64
65
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TOCh
-- 59 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LKB 265/320 van serienummer 523/521 overeenkomt
met norm EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
bc14d12h
-- 60 --
NL
3
INLEIDING
De LKB 265 en de LKB 320 zijn lasstroombronnen met trapschakelaars in een compacte uitvoering, bedoeld voor lassen met massieve draad van staal, roestvrij staal
en aluminium, alsmede leidingdraad met of zonder inert gas.
Door de + en -- aansluitingen op de omschakel--aansluitstrook boven de aanvoereenheid te verwisselen, heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen lassen met homogeendraad/inert gas en lassen met gasloos leidingdraad.
3.1
TECHNISCHE GEGEVENS: LKB 265
Uitvoering leverantie:
Stroombron, uitgerust met puntlasfunctie en instelbare nabrandtijd.
Ingebouwde aanvoereenheid met aanvoerrollen voor massief draad, diameter
0,8 en 1,0.
Lasbrander PSF 250 4,5 m.
Retourkabel 4,5 m met retourkabelklem.
Netkabel 3 m en gasslang.
Bijgesloten: Handgreep (te monteren met 2 schroeven), gasflesplank (te monteren
met 2 schroeven).
Spanning
400-- 415 V, 3 50 Hz
230/400--415/500V350Hz
Toegestane belasting
150 A/22 V
150 A/22 V
60% intermittentie
190 A/24 V
190 A/24 V
30% intermittentie
265 A/27 V
265 A/27 V
Instelbereik (DC)
30A/15V--265A/27V
30A/15V--265A/27V
Nullastspanning
15--38 V
15--38 V
Nullastvermogen
50 W
50 W
<Mate van efficiëntie
0,69
0,69
Vermogensfactor
0,97
0,97
Stuurspanning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Afmetingen lxbxh
770x520x620
770x520x620
Gewicht
92 kg
92 kg
Klasse omhulsel
IP 23
IP 23
230/440--460V, 360Hz
100% intermittentie
Gebruiksklasse
De LKB 265 voldoet aan norm IEC 974-- 1 voor lasapparatuur.
bc14d12h
-- 61 --
NL
3.2
TECHNISCHE GEGEVENS: LKB 320
Uitvoering leverantie:
Stroombron, uitgerust met omschakelaar voor 2/4--takt functie met gasvoor-- en nastroom in 4--takt stand, alsmede instelbare nabrandtijd.
Ingebouwde aanvoereenheid met aanvoerrollen voor massieve draad, diameter 1,0
en 1,2.
Lasbrander PSF 315 4,5 m.
Retourkabel 4,5 m met retourkabelklem.
Netkabel 5 m en gasslang.
Bijgesloten: Handgreep (te monteren met 2 schroeven), gasflesplank (te monteren
met 2 schroeven.)
Spanning
400-- 415 V, 3 50 Hz
230/400--415/500V350Hz
Toegestane belasting
195 A/24 V
195 A/24 V
60% intermittentie
250 A/27 V
250 A/27 V
30% intermittentie
320 A/30 V
320 A/30 V
Instelbereik (DC)
40A/16(14)V--320A/30V
40A/16(14)V--320A/30V
Nullastspanning
16--40 V
16--40 V
Nullastvermogen
52 W
52 W
Mate van efficiëntie
0,71
0,71
Vermogensfactor
0,97
0,97
Stuurspanning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Afmetingen lxbxh
770x560x640
770x560x640
Gewicht
112 kg
112 kg
Klasse omhulsel
IP 23
IP 23
230/440--460V, 360Hz
100% intermittentie
Gebruiksklasse
De LKB 320 voldoet aan norm IEC 974-- 1 voor lasapparatuur.
De IP--code geeft de klasse van het omhulsel aan, d.w.z. de mate van beveiliging
tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en water.
Een apparaat gemerkt met IP 23 is geconstrueerd voor gebruik binnens-- en buitenshuis.
Het symbool
houdt in dat de stroombron geconstrueerd is voor gebruik in ruimten met verhoogd elektrisch risico.
bc14d12h
-- 62 --
NL
4
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Dit produkt is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
produkt radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
De installatie moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd iemand.
Bevestig en beveilig de aansluitkabel volgens geldende voorschriften.
Netkabeldoorsnee overeenkomstig Zweedse voorschriften.
Controleer of de lasgelijkrichter niet is afgedekt of dusdanig is opgesteld dat koeling
wordt belemmerd.
4.1
Netaansluiting
LKB 265
3 50 Hz
3 50 Hz
3 50 Hz
3 60 Hz
3 60 Hz
Spanning V
230
400/415
500
230
450
Stroom A 100%
13
7
5
11
7
60%
18
9
8
18
9
27
16
13
27
16
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Zekering traag A
20
16
16
20
16
LKB 320
3 50 Hz
3 50 Hz
3 50 Hz
3 60 Hz
3 60 Hz
Spanning V
230
400/415
500
230
450
Stroom A 100%
16
9
7
16
8
60%
24
14
11
23
12
30%
35
20
17
34
18
Kabeldoorsnee mm2
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
Zekering traag A
20
16
16
20
16
30%
Kabeldoorsnee
mm2
BELANGRIJK!
Om te voorkomen dat de draadbobine van de remnaaf
glijdt; Vergrendel de bobine met behulp van de rode knop,
volgens de instructie die naast de remnaaf staat.
bc14d12h
-- 63 --
NL
4.2
Montage van onderdelen
ba14s0
03
ba14s0
08
4.3
Elektrische installatie
230V 50/60 Hz
400-- 415V 3~50 Hz
230V
440--460V
500V
ba14s0
07
ba14s
006
LKB265 2,5 mm@
LKB320 4 mm@
TC1
XT2
Solid wire
ba14s
002
bc14d12h
-- 64 --
Tube wire
ba14s0
01
NL
4.4
TECHNISCHE BESCHRIJVING
De stroombronnen kunnen worden uitgerust met instrumenten voor het aangeven
van stroom en spanning.
Het instrument heeft een vriesfunctie en kan geijkt worden.Thermische beveiligingen
voorkomen oververhitting.
Resetten gebeurt automatisch als de stroombron is afgekoeld.
S
A -- Plaats voor digitale instrumenten (accessoires)
S
B -- Schakelaar, 10--traps
S
C -- Schakelaar, 4--traps
S
D -- Elektrische schakelaar aan/uit
S
E -- Waarschuwingslampje net
S
F -- Waarschuwingslampje thermobeveiliging, gaat branden bij oververhitting
S
G -- Lasbranderuitgang
S
H -- Potentiometer (draadaanvoersnelheid)
S
J -- Inductantie--uitgang
S
K -- Potentiometer (puntlassen)
ba14s005
bc14d12h
-- 65 --
NL
5
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een betrouwbaar en veilig functioneren.
S
Blaas de stroombron schoon met droge gereduceerde perslucht.
S
De slijtagegevoelige delen van het aanvoermechanisme moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen teneinde een storingvrije draadaanvoer te krijgen.
Denk erom dat een te hard ingestelde voorspanning kan leiden tot abnormale
slijtage van drukrol, aanvoerrol en draadgeleiders.
Blaas draadgeleiders regelmatig schoon en reinig het gasmondstuk.
S
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico
beklemd te raken. Wees daarom extra
voorzichtig.
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Het servicehandboek en de lijst met reserveonderdelen is te bestellen via de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van ESAB. Zie de laatste pagina van deze publikatie.
Bij bestellingen a.u.b. het type machine, het nummer van de machine alsmede de
naam en het nummer volgens de lijst met reserveonderdelen aangeven. Dit vergemakkelijkt de administratieve afhandeling en garandeert een correcte levering.
7
ACCESSOIRES
1 Instrumentglas 455 172--001
2 Instrumentset 456 008--880
3 Transformatorset 456 010--880
3
2
1
ba14s0
04
bc14d12h
-- 66 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising