ESAB | Weldoc t WMS 4000 | Handbook | ESAB Weldoc t WMS 4000 Användarmanual

ESAB Weldoc t WMS 4000 Användarmanual
WeldoctWMS 4000
100
Handbok
0457 413 070
990419
Valid for Serial NO 850 XXX-- XXXX
Valid for program version 2.1
1 LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Säkerhetskopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Viktigt att tänka på inför utnyttjande av WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
2 ATT KOMMA IGÅNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Gör på följande sätt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
4 PROGRAMBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Installation på COM1--porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Anslutning av signalöverföring till datorns COM--port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Anslutning av dator till svetsströmkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Seriell anslutning mellan dator och svetsströmkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
6 OMINSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.1 Vid eventuell ominstallation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.2 Återföring av svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8 BESKRIVNING AV MENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8.1 Menybild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8.2 Förklaring till menybild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9 BESKRIVNING AV MENYLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Arkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Under ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
10 BESKRIVNING AV TANGENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1 Arbetsstyckeidentitet (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Visa inställningsdata (F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Senaste svets (F6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Visa utvärdering (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Avsluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
26
27
28
36
11 ARBETSUPPGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11.1 Nytt arbetsobjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11.2 Gränsvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12 RAPPORTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Rapportvalsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Rapporter över senast utförd svetsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Rapport över tidigare svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
38
13 FELSÖKNING OCH FELMEDDELANDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1 Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Återstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
39
39
-- 2 --
14 FACKTERMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
14.1 Förklaringar av facktermer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
15 BESTÄLLNINGSNUMMER, WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LICENCE AGREEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
-- 3 --
1
LÄS DETTA FÖRST
1.1 Säkerhetskopiering
Programmet är till för att registrera svetsdata och bygger successivt upp ett
register av stort värde.
Gör därför till vana att ta en säkerhetskopia på databasen WELDDATA efter
varje dags svetsarbete, alternativt för över databasen till ett nätverk som har
backup. Det är inte tillrådligt att ansluta loggning till nätverk på grund av
risken för störningar.
OBS!
Vid ominstallation måste en säkerhetskopia tas på databasen WELDDATA
(se sidan 13).
Vid användning av avinstallations--ikonen så berörs även SPS 4000.
Se därför till att ta en kopia på denna före ominstallation.
1.2 Viktigt att tänka på inför utnyttjande av WMS 4000
I fälten “Arbetsstycke” och “Svets” (se sidan 36) definieras
svetsuppdraget med unika beteckningar. Dessa beteckningar används
senare när dokumentationen av svetsdata söks.
Tänk därför ut en lämplig struktur på benämningarna, en struktur som
ansluter till företagets övriga dokumentation av produkter och
WPS--dokument.
Fullständiga sökdata för svets omfattar År--Månad--Dag, Arbetsstycke,
Svets.
Märkning av genomförd svetsfog, exempel:
981201, Arbetsstycke, Svetsnummer
OBS!
Datorn skall inte användas till andra applikationer samtidigt som
mätdataloggning förbereds eller pågår.
dpb2d1sa
-- 4 --
2
ATT KOMMA IGÅNG
2.1 Gör på följande sätt:
S
Installera utrustning för signalöverföring mellan svetsströmkälla och PC
enligt anvisning och bild i kapitlet INSTALLATION (se sidorna 10 -- 12).
S
Se till att inga andra program är aktiva i datorn
(skärmsläckare, MS Office eller andra program).
S
Installera programvaran WeldoctWMS 4000 i datorn (se sidorna 10 -12).
S
Identifiera vilken seriell kontakt som är ansluten på PC’n.
Dataprogrammet är förberett för COM1 vid leverans.
Vid annat COM--nummer måste porten anges, se sidan 11.
S
Starta svetsströmkällan.
S
Öppna dataprogrammet med ikon i programgruppen WMS 4000.
S
När programmet startas första gången efter installationen visas fält för
språkval och företagsnamn. De införda uppgifterna gäller sedan till dess
att de blir ändrade.
S
Systemet är klart för svetsning men utan identifikation av arbetsstycket
och utan gränsvärden. Se anvisningar i kapitlen DRIFT (se sidan 13) och
ARBETSUPPGIFTER (se sidan 37).
S
Problem och felsökning behandlas i kapitlet FELSÖKNING OCH
FELMEDDELANDEN (se sidan 39).
dpb2d1sa
-- 5 --
3
INTRODUKTION
3.1 Allmänt
ESAB:s system WMS 4000 är ett datorprogram avsett för övervakning av
svetsströmkällorna LTP 450, LTS 320, LUD 350, LUD 450, LAF--serien samt
TAF--serien, utrustade med CAN-- och Echlon--buss (LAF/ TAF).
Med systemet kan upp till sex svetsparametrar följas i realtid på
datorskärmen samtidigt som dessa och övriga övervakade parametrar
löpande registreras.
Rapporter kan sedan skrivas ut och användas för analys och även ingå i
kvalitetsdokumentation.
WMS i WMS 4000 står för Welding Monitoring System.
3.2 Dator
Datorprogrammet bör installeras på en emc--avstörd industridator (PC) med
bra prestanda och lagringskapacitet enligt följande:
S
IBM--kompatibel
S
Operativsystem: Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 eller
Windows NT 4.0.
S
Processor: Pentium, 133 MHz eller bättre.
S
RAM--minne: 16 Mb eller mer.
S
Seriellt gränssnitt för datakommunikation: RS--232.
S
Signalöverföring: optisk via fiberkabel till datorns serieport.
Optisk överföring är inte känslig för störningar från omgivningen.
S
Hårddiskens kapacitet: min 1500 Mb rekommenderas.
S
Datorskärm: 14 tum färgmonitor eller större.
S
Dataprogrammet är utfört för monitor med en upplösning på 800x600
eller högre. Upplösningen påverkar det antal svetsparametrar som kan
visas i realtid.
dpb2d1sa
-- 6 --
4
PROGRAMBESKRIVNING
4.1 Allmänt
S
Programmet presenteras på skärmen med fönstermenyer.
S
Programmet styr inte svetsprocessen utan har bara till uppgift att
registrera den.
S
Operatören etablerar kontakt via svetsströmkällans system--buss med
WMS 4000. Svetsströmkällan ger identifikation, inställningsvärden och
anger vilka parametrar som skall mätas. Operatören kan namnge
arbetsstycken och ange mål-- och gränsvärden för svetsparametrar efter
WPS--anvisningar.
S
Vid svetsning med delsvetsar kan tid ges för uppehåll av övervakning vid
byte av gränsvärden mellan delsvetsar. Detta görs för att undvika
felmeddelanden då inställningsvärden mellan delsvetsar med åtföljande
gränsvärden ändras.
S
Systemet kan registrera upp till 30 svetsparametrar.
S
Svetsströmkällan mäter svetsdata och levererar löpande dessa värden
under svetsningen.
S
Data för 4 till 6 stycken svetsparametrar, beroende på skärmens
upplösning, kan visas på skärmen i diagramform i realtid.
S
Systemet markerar om angivna värden överskrids genom att färga
diagrammets bakgrund röd.
Om angivna värden underskrids blir diagrammets bakgrund blå.
Med anledning av att diagrammet kan bli för långt och man inte kan se
dessa markeringar så markeras avvikelser med en röd ruta för
överskridet värde och en blå ruta för underskridet värde, längst till höger
i fönstret “Svetsning” se sidan 8.
S
Systemet markerar avvikelserna akustiskt.
S
Alla överförda data lagras i datorn och kan efter svetsningen studeras på
skärmen och skrivas ut för dokumentation.
S
Rapporterna presenteras i diagramform eller i form av tabeller.
dpb2d1sa
-- 7 --
Detta fönster visas vid svetsning:
Svetsning
Svetsutrustning
Identitet
LUD320
Datum
Ti d
1998--12--11 12:15:15
Ignorera bågslock
[0--3 s]
0,5 s
Arbetsstycke
test1
Sträckenergi
[0--10 s]
Delsvets
--
3
Gränsvärdesfall/Arbetsstycke
Ignorera korta svetsar
0s
Svets
Inställningsvärden
Visat tidsintervall
Stäng
Gränsvärdesfall
00:00:01 s
00:00:14 s
Demo LUD320
Ström
115
94 A
100
85
Svetseffekt
2,4
2
2 kW
1,5
Spänning
23
2 1 ,5 V
20
17
Denna knapp används om datorn låst dataprogrammet.
Visar pop--up meny:
WM S 4 0 0 0
OBS! Trycker man på Ja
avslutas hela WMS 4000
programmet.
Vill du verkligen avsluta WMS 4000 nu?
Ja
dpb2d1sa
-- 8 --
Nej
Vid avslutad svets utan angiven svetshastighet visas pop--up menyn enligt
nedan. Genom inmatning av svetslängd får man sträckenergin (heat input)
beräknad och utskriven som medelvärde på svetsdatarapporten.
Svetslängd
Enhet
Under “Enhet” väljer man
antingen mm eller tum.
Längd på utförd svets
0
mm
OK
Dubbelklicka på denna för att få fram en pop--up meny för anteckningar.
Notering
OK
dpb2d1sa
Avbryt
-- 9 --
Efter svetsning kan man dubbelklicka på graferna för att visa utvärdering av
visade mätparametrar för hela svetsförloppet.
Exempel:
5
INSTALLATION
5.1 Allmänt
Före installation av programmet, gör säkerhetskopior av disketterna.
OBS! När optokablaget inte är anslutet så måste modem--uttagen vara
skyddade, uttagsskydd medföljer (se bild på sidan 12).
Vid svetsning utan ljusledare får modemet inte vara anslutet.
dpb2d1sa
-- 10 --
5.2 Installation på COM1--porten
S
Starta Windows.
S
Se till att inga andra program är aktiva, så som skärmsläckare och
3--d grafikbilder.
S
Se till att automatstart av program inte sker. Systemfiler kan annars bli
upptagna. Om detta sker, stäng alla program och starta om datorn.
S
Sätt in diskett1 i diskettenheten.
S
För Windows 3.1, Windows 3.11
Välj Kör från Arkiv--menyn.
Skriv a:setup på kommandoraden, om a är beteckningen på
diskettenheten.
S
För Windows 95 och Windows NT 4.0:
Välj Kör från Start --menyn
Skriv a:setup på öppnaraden, om a är beteckningen på diskettenheten.
S
Klicka OK på kör--rutan.
S
Följ instruktionerna som visas på skärmen.
5.3 Anslutning av signalöverföring till datorns COM-- port
S
Anslut signalkabeln med modem till COM1--porten.
Om COM1--porten är upptagen:
Anslut signalkabeln med modem till ledig com--port.
Identifiera portnummer. t.ex. COM2.
Öppna datorns filhanterare (utforskare) och klicka på katalog WMS4021.
Klicka på katalog INI, som visas under katalog WMS4021.
Dubbelklicka på filen WMS4000.INI. Filen visas under “anteckningar“.
Leta upp rad med namn Port=1 i filen och byt siffran till utnyttjat
com--portnummer.
Stäng filen och spara filen när frågan ställs, med OK.
S
Koppla datorn till svetsströmkällan.
dpb2d1sa
-- 11 --
5.4 Anslutning av dator till svetsströmkälla
A--A
Datorkabel -- Svetsströmkälla
5.5 Seriell anslutning mellan dator och svetsströmkälla
1. Modemuttag
2. Ljusledare
dpb2d1sa
-- 12 --
6
OMINSTALLATION
6.1 Vid eventuell ominstallation:
Kopiera först databasen WELDDATA som återfinns i katalogen
C:\WMS4021 till annan plats.
Welddata--katalogen med sina underkataloger innehåller all svetsdata som
lagrats.
Kopieringen måste utföras eftersom databasen blir överskriven vid
ominstallationer.
Utnyttja avinstallations--ikon för borttagande av programmet.
6.2 Återföring av svetsdata
Efter ominstallationen, återför kopian till den nu tomma WELDDATA--katalogen.
7
DRIFT
7.1 Svetsning
S
Starta svetsströmkällan.
S
Starta WMS 4000 genom dubbelklick på datorikon.
Vid första start av programmet visas rutor för val av språk och inmatning
av företagsnamn som sedan gäller tills vidare. Dessa uppgifter återfinns
som funktioner under menylistan på huvudmenyn.
Systemet är klart för svetsning dock utan arbetsstycke--identifikation och
gränsvärden. För vidare uppgifter, se kapitlet ARBETSUPPGIFTER på
sidan 37.
dpb2d1sa
-- 13 --
8
BESKRIVNING AV MENY
8.1 Menybild
Arkiv
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Visa Val ?
Weldoc
WMS 4000
Svetsdata
dokumentation
Svetsövervakning i realtid
Mätvärdeslogg
Inställningsdatalogg
Arbetsstyckeidentitet (F4)
Visa inställningsdata (F5)
Senaste svets (F6)
Visa utvärdering (F7)
Avsluta
8.2 Förklaring till menybild
Menylista:
Arkiv
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Visa
Val ?
Se sidan 16 för mer information.
dpb2d1sa
-- 14 --
Tangenter:
Svetsövervakning i realtid
Mätvärdeslogg
n Innebär att loggen är aktiv.
Inställningsdatalogg
(F4)
Arbetsstyckeidentitet
Visa inställningsdata
Senaste svets
(F5)
(F6)
Visa utvärdering (F7)
Avsluta
Tangenterna beskrivs i detalj på sidan 20 och framåt.
Den översta rutan innehåller funktioner för övervakning av svetsning i
realtid.
Genom att klicka på rutorna framför “Mätvärdeslogg” och
“Inställningsdatalogg” aktiveras
och avaktiveras
de.
Normalt skall de vara aktiva.
Vid vissa tillfällen måste de dock avaktiveras, t.ex då nya inställningar och
program behöver inmatas (eller justeras) i svetsautomatens manöverlåda.
“Mätvärdeslogg”
Denna funktion bör alltid vara aktiv. Den styr vitala funktioner i programmet
som registrering av svetsning och därmed identitet för svetsfall.
Är den inte aktiv så kan man inte visa en fullständig utvärdering (se sidan
28) av svetsen. Man kan enbart visa Inställningsdatarapport.
“Inställningsdatalogg”
Denna funktion kan vara intressant att styra vid svetsning med mekaniserad
TIG. Det gäller främst vid loggning av stora datamängder från svetsprogram
under svetsning. Dessa inställningsdata kan fylla bufferten i datorn.
Beteckning inom parantes avser tangentbordets funktionstangenter, med
vilka funktionerna kan aktiveras.
Funktionerna kan även aktiveras genom Alt+ understruken bokstav. Detta
gäller genom hela dataprogrammet.
dpb2d1sa
-- 15 --
9
BESKRIVNING AV MENYLISTA
9.1 Arkiv
Arkiv Visa
Avsluta
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Val ?
9.2 Visa
Arkiv
Visa
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Val ?
Arbetsstyckeidentitet F4
Visa Inställningsdata F5
Senaste svets F6
Visa Utvärdering F7
Felmeddelanden
Arbetstyckeidentitet F4, Visa Inställningsdata F5,
Senaste svets F6 och Visa Utvärdering F7
Dessa tangenter beskrivs i detalj på sidorna 20--36.
Felmeddelande
Felmeddelande
Felmeddelanden visas i denna pop--up meny.
Stäng
dpb2d1sa
-- 16 --
9.3 Val
Arkiv
Visa
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Val ?
Ignorera bågslock
Ignorera korta svetsar ..
Sökväg för WeldData ...
Företagsnamn ...
Språkval ...
Ignorera bågslock
Ignorera bågslock
Stega med piltangent fram önskad tid i
sekunder för det längsta avbrott som skall
ignoreras utan att en ny svets påbörjas.
Standardvärde = 0,5 s., max tid = 3 s.
Ignorera korta svetsar
0,5
s
OK
Ignorera korta svetsar
Stega med piltangent fram önskad tid i
sekunder för den kortaste svets som
skall registreras.
Standard = 0, max 10 s.
dpb2d1sa
Bågslock ignoreras om de varar
kortare än:
-- 17 --
Svetsar ignoreras om de varar
kortare än:
0 s
OK
Sökväg för WeldData
Välj sökväg
Ange var svetsdata skall lagras.
Välj sökväg för lagring av
svetsdata:
c:
c:\
wms4021
welddata
y1998
m07
m08
Avbryt
OK
Företagsnamn
Företagsnamn
Ange namnet på Ditt företag:
OK
Avbryt
Skriv in företagets namn här.
Max antal tecken: 50
dpb2d1sa
-- 18 --
Språkval
Select Language:
Select a language:
Välj önskat språk.
DANSK.INI
DEUTSCH.INI
ENGLISH.INI
ESPAÑOL.INI
EXXHNIKA.INI
FRANCAIS.INI
ITALIANO.INI
NEDERLAN.INI
NORSK.INI
PORTUGUÊ.INI
SUOMI.INI
SVENSKA.INI
Cancel
OK
9.4 Under ?
Arkiv
Visa
Weldoc WMS 4000 -- Version 2.1. C:\WMS4021\
Val ?
Show Help File
About
Show Help File
Detta är programmets hjälpfil.
About
Information om programmet och programversionen.
dpb2d1sa
-- 19 --
10 BESKRIVNING AV TANGENTER
10.1 Arbetsstyckeidentitet (F4)
Visar menyn:
Svetsfall
Identitet på arbetsstycke
Nytt arbetsstycke
Antal svetsar
1
Sätt startnummer
Ta bort arbetsstycke
Val av gränsvärden
Gränsvärdesfall
TEST1
Nytt gränsvärdesfall
Ändra gränsvärdesfall
Inget gränsvärdesfall
Visa gränsvärdesfall
Kopiera gränsvärdesfall
Ta bort gränsvärdesfall
Stäng
OK
Identitet på arbetsstycke
Här tilldelar man arbetsstycket en unik identitet samt anger om man vill ha
ett annat startnummer för arbetstycket än 1, som är standard (se sidan 21).
Dubbelklicka på denna för att få fram en pop--up meny för anteckningar.
Notering
Text som skrivs i detta fält gäller för
samtliga svetsar med samma identitet
på arbetsstycket.
OK
dpb2d1sb
Avbryt
-- 20 --
Nytt arbetsstycke
Denna tangent används när man vill ge ett nytt arbetstycke en identitet.
Visar pop --up meny:
Nytt arbetsstycke
Ge namn på nytt arbetstycke
OK
Avbryt
Skriv in namnet på arbetsstycket här.
Max antal tecken: 15
Ta bort arbetsstycke
Ta bort arbetsstycke
Denna pop--up meny ger
möjlighet att ta bort valt
arbetsstycke från registret.
Vill du ta bort arbetsstycket ?
Ja
Nej
Sätt startnummer
Visar pop --up meny:
Start svetsnummer
Ge startnummer för svets till arbetsstycket.
OK
Avbryt
Värdet som står här visas
under “Antal svetsar”.
Startnummer anges om man skall svetsa på samma arbetsstycke mer än
en dag och man vill ha svetsnummer i obruten nummerserie.
dpb2d1sb
-- 21 --
Val av gränsvärden (se meny på sidan 20)
Här skapar och hanterar man de gränsvärdesfall som skall övervaka
svetsningen efter angivet svetsdatablad (WPS).
Gränsvärdesfall
Här visas namnet på det aktuella gränsvärdesfallet. I detta fall “TEST1”.
Ett annat gränsvärdesfall kan väljas från den befintliga listan.
Inget gränsvärdesfall
Rensar fönstret “Gränsvärdesfall”.
Kopiera gränsvärdesfall
Denna tangent används när man vill kopiera aktuellt gränsvärdesfall.
Visar pop --up meny:
Kopiera gränsvärdesfall
Ange ett namn på gränsvärdesfallets kopia TEST1:
OK
Avbryt
Skriv in namnet på kopian här.
Max antal tecken: 15
Nytt gränsvärdesfall
Denna tangent används när man vill skapa ett nytt gränsvärdesfall.
Visar pop--up meny:
Nytt gränsvärdesfall
Ge namn på nytt gränsvärdesfall:
OK
Avbryt
Skriv in önskat namn här.
Max antal tecken: 15
dpb2d1sb
-- 22 --
Ändra gränsvärdesfall:
Innan man trycker på denna tangent måste man först välja vilket
gränsvärdesfall man vill ändra på (se sidan 22).
Gränsvärdesfall
Avbryt
TEST1
Delsvets
Starttid för övervakning
s
Ny delsvets
Ta bort delsvets
Värde
-%
Info
+%
Min
Max
Monitor
A
Ström
Spänning
Trådhastighet
OK
V
m/min
Ange önskade värden och toleransområden för visade svetsparametrar.
Toleranser kan anges i procent eller i absoluta värden. Om toleranser anges
i procent räknar datorn ut det absoluta värdet och vice versa.
S
Monitor
Här väljer man vilka mätparametrar som skall visas under svetsning.
Markerade alternativ gäller i visad ordning för samtliga delsvetsar.
S
Ny delsvets
Denna tangent används när man vill skapa en ny delsvets.
Delsvetsar används vid mekaniserad tigsvetsning.
Namnet på delsvetsar i WMS måste överensstämma med utnyttjat namn
i tig--svetsströmkällan (t.ex 01, 02, 03, 04 osv.)
Visar pop--up meny:
Ny delsvets
Namn på ny delsvets (data set number):
OK
Avbryt
Skriv in önskat namn här.
dpb2d1sb
-- 23 --
S
Ta bort delsvets
Ta bort delsvets
Denna pop--up meny ger
möjlighet att ta bort vald
delsvets från registret.
Vill du ta bort delsvets 1 ?
Ja
S
Nej
Starttid för övervakning
Anges om gränsvärden kan orsaka oönskade felmarkeringar, på grund
av tidsåtgång för att nå paramterintervall vid svetsstart eller vid byte av
delsvets. Grafen nedan visar inga markeringar förrän starttiden är nådd.
Stega med piltangent fram önskad
tid i sekunder.
S
Starttid för övervakning
Info
Visar en graf över svetsförloppet med delsvetsar och definierade
funktioner. Graf visas endast som information på samtliga
gränsvärdesfall.
Slope time
OK
dpb2d1sb
-- 24 --
Visa gränsvärdesfall
Visar parameterdata för gränsvärdesfall som kan väljas i listruta
“Gränsvärdesfall”.
Gränsvärdesfall
TEST1
Avbryt
Delsvets
Starttid för övervakning
s
Ny delsvets
Ta bort delsvets
Värde
Ström
Spänning
Trådhastighet
OK
-%
Info
+%
Min
Max
Monitor
A
V
m/min
Ta bort gränsvärdesfall:
Denna pop--up meny ger
möjlighet att ta bort aktuellt
gränsvärdesfall.
Ta bort gränsvärdesfall
Vill du ta bort gränsvärdesfall TEST1?
Ja
dpb2d1sb
-- 25 --
Nej
10.2 Visa inställningsdata (F5)
Dataset
1
2
3
Inställningsvärden
Dataset parametrar 1
Rapport
Stäng
Visar aktuella inmatade inställningsvärden i svetsströmkällan.
Genom att klicka på befintliga dataset kan alla inställningsvärden
kontrolleras.
Rapport
Skriver ut inställningsvärden som datum-- och tidsmärkt rapport.
Stäng
Stänger fönstret Inställningsvärden.
dpb2d1sb
-- 26 --
10.3 Senaste svets (F6)
Visar svetsdatarapport om det senast utförda svetsuppdraget direkt.
Övriga svetsrapporter får sökas i registret (se sidan 28).
Tryck här för att
förstora fönstret.
dpb2d1sb
Tryck här för att stänga fönstret.
Tryck här för att skriva
ut rapporten.
-- 27 --
10.4 Visa utvärdering (F7)
Rapportval
Rapport
Dagrapport
Svetsdata
Mätvärden
Inställningsdatarapport
Gränsvärden
Felmeddelande
Grafer
Inställningsvärden
Avbryt
Visa
Skriv
Ó
Månad
c:\
wms4021
welddata
y1998
m07
Svetsrapport
Dag
Arbetsstycke
Svets
Parameter
q980713.mdb
Byt enhet
Med (F7) kan svetsrapport, inmatade gränsvärden och svetsvärden samt en
tabell över mätvärden som tagits löpande under svetsprocessen visas för
samtliga loggade svetsar.
Dessa värden kan visas i tabellform och diagramform. De kan visas på
skärmen eller skrivas ut. Man kan även visa felmeddelanden.
Svetsdatabasen är ordnad kronologiskt. Arbetsstycke och Svets är
ordnade numeriskt och alfabetiskt efter benämningar. Parametrarna visas
efter ordningen i svetsströmkällan.
Rapport
Här väljer man vilken typ av rapport man vill visa.
Dagrapport, Inställningsdatarapport, Svetsdata, Gränsvärden,
Inställningsvärden, Mätvärden, Felmeddelande, Grafer eller Svetsrapport.
dpb2d1sb
-- 28 --
Dagrapport
Här visas en sammanfattning över dagens svetsar.
Exempel på dagrapport:
Speciella tecken utnyttjas i dagrapporten för att underlätta tolkning av hur
svetsningen har utfallit.
OBS! Oberoende om tecken finns eller inte skall den fullständiga
informationen sökas i tillämplig rapport.
Teckenförklaring:
X = Inget gränsvärdesfall aktiverat för svetsningen.
! = Gränsvärden över/underskrids i valt gränsvärdesfall.
Gränsvärdesrapporten ger uppgift om vilka parametrar som har åsatta
gränsvärden. Flera ! indikerar att flera mätparametrar är utanför
övervakade gränser. Tecknens läge ger upplysning om vilken parameter
som ger felsignal i förhållande till parameterordning i dagrapporten.
O = En eller flera parametrar saknar gränsvärden.
+ = Felmeddelande från svetsmaskinen. Kontrollera inverkan på
svetsresultat genom att studera feltyp i felmeddelanderapport och
markering på mätgrafer, se nedan när felet inträffat.
dpb2d1sb
-- 29 --
Om tecken saknas är övervakade gränsvärden normala.
Man bör dock kontrollera omfattningen av övervakade mätparametrar på
gränsvärdesrapporten.
dpb2d1sb
-- 30 --
Inställningsdatarapport
Svetsdata
dpb2d1sc
-- 31 --
Gränsvärden
Inställningsvärden
dpb2d1sc
-- 32 --
Mätvärden
Felmeddelande
dpb2d1sc
-- 33 --
Grafer
Denna rapport används för att visa en graf på antingen spänningen,
strömmen eller trådhastigheten för utförd svets.
Börja med att först välja vilken parameter som skall visas (se sidan 28).
Följande bild visas:
Tryck på Rapport för att visa grafen.
dpb2d1sc
-- 34 --
Speciella tecken utnyttjas i graferna för att underlätta tolkning av hur
svetsningen har genomförts. De anger när inträffade händelser skett.
Tecknen ger även förklaring till uppträdande av bågavbrottsfunktionen som
inte kan ses för vissa mätparametrar på grund av processens reglering.
Teckenförklaring:
= Arc on (grön). Anger när ljusbågen tänds efter bågavbrott
= Arc off (röd). Anger när ljusbågen slocknar vid bågavbrott
I = Avdelare mellan delsvetsar (gul) för mekaniserad tigsvetsning.
+ = Felmeddelande från svetsmaskinen. Se feltyp på felmeddelanderapport.
dpb2d1sc
-- 35 --
Svetsrapport
Denna väljs om man enbart vill skriva ut rapporter för Svetsdata,
Gränsvärden och Inställningsvärden.
Väljer man Svetsrapport så finns inte alternativet att Visa.
Arbetsstycke
Informationen i detta fält kommer att lagras som text. Det betyder att
bokstäver och siffror kan blandas.
Svets
“Svets” är ett fält som normalt inte behöver utnyttjas. I fältet räknas ett
svetsnummer upp helt automatiskt från 1 och uppåt så länge samma
arbetsstycke utnyttjas. Utnyttjas samma arbetsstycke nästa dag startar
svetsnumret om från 1 och räknas upp. Det går att sätta ett nytt eget
startnummer på arbetsstycket om man så vill genom att utnyttja knappen
“Sätt startnummer“, på menyn för “Svetsfall” (se sidan 20). Detta kan
användas då man vill få en obruten svetsnummerserie på arbetsstycket.
Datumangivelse följer dock genomförandedagen.
Efter svetsningen kan kommentarer göras i anteckningsblocket (notepad)
(se menyn “Svetsning” på sidan 8).
Befintliga anteckningar visas nederst på sidan i rapporten “Svetsdata”.
Parameter
Detta fält visas endast om punkten “Grafer” är valt. Här väljer man den eller
de parametrar (t.ex spänning, ström eller trådhastighet) som man vill visa en
svetsgraf på.
Visa
Visar begärd rapport på skärmen.
Skriv
Skriver ut begärd svetsrapport på markerad svets till ansluten skrivare.
Byt enhet
Ger möjlighet att byta till annan lagringsenhet än den som är standard för
utvärdering av utförda svetsar.
10.5 Avsluta
Bryter förbindelsen med svetsströmkällan och stänger WMS 4000.
dpb2d1sc
-- 36 --
11 ARBETSUPPGIFTER
11.1 Nytt arbetsobjekt
S
Starta svetsutrustningen
S
Starta WMS 4000.
S
Svetsloggning kan utföras (dock utan egen märkning av svetsfallet och
utan gränsvärden).
S
Tryck på tangenten Arbetsstyckeidentitet (F4).
S
Bilden Svetsfall visas (se sidan 20).
S
Ange en benämning på arbetsobjektet (Identitet på arbetsstycke).
S
Tryck OK.
Svetsloggning kan utföras (dock utan gränsvärden).
11.2 Gränsvärden
S
För svetsloggning med gränsvärdeskontroll.
Tryck på Nytt gränsvärdesfall (se sidan 20).
S
Ange ett namn på det nya gränsvärdesfallet.
S
Ange värden och toleranser för de visade svetsparametrarna.
S
Markera vilka parametrar som skall visas i monitorn i realtid.
S
Om svetsen skall delas in i delsvetsar, tryck på tangenten Ny delsvets
(se sidan 23) och ange en benämning som överensstämmer med
svetsströmkällans benämning.
S
Ange startid för övervakning om gränsvärden kan orsaka oönskade
felmarkeringar (se sidan 24).
S
Tag bort eventuell överflödig inprogrammerad delsvets (se sidan 24).
S
Så länge svetsning sker på samma arbetsstycke numreras varje ny
svets automatiskt i nummerföljd. Skulle svetsning fortsätta nästa dag på
samma arbetsstycke, börjar dock numreringen om på 1. Det går att
manuellt ändra numret på dagens första svets för att få en obruten
nummerserie. Det sker med tangenten Sätt startnummer (se sidan 20).
dpb2d1sc
-- 37 --
12 RAPPORTER
12.1 Rapportvalsmeny
Rapporter som visar inställda svetsvärden, inställda gränsvärden och
uppmätta svetsvärden är lagrade för varje utfört svetsuppdrag. De lagras i
kronologisk ordning och kan presenteras i tabellform eller i diagram.
De kan visas direkt på skärmen eller skrivas ut.
Val av rapport och rapportform görs i fönstret Rapportval (se sidan 28).
Från detta fönster begärs också utskrift av samlingsdokumentation för svets
genom svetsrapport. Fönstret har en tangent för inkoppling av annan
lagringsenhet än den som visas som standard.
12.2 Rapporter över senast utförd svetsning.
Denna rapport visas direkt med tangenten Senaste svets (F6) (se sidan
27).
12.3 Rapport över tidigare svetsning
Dessa rapporter visas under tangenten Visa utvärdering (F7) (se sidan
28).
dpb2d1sc
-- 38 --
13 FELSÖKNING OCH FELMEDDELANDEN
13.1 Dokumentation
Dataprogrammet är utrustat med ett stort antal skydd med åtföljande
felmeddelanden. Även operativsystemet har ett antal felmeddelanden som
kan ge ledning till vad som inträffat. Det är viktigt att notera dessa
avvikelser. Ett bra sätt är att kopiera visade meddelanden med Print Screen
eller Alt+ Print Screen som ger bara pop--up rutan och klistra in urklippet till
lämplig ordbehandlare.
Detta är bra underlag för felbestämning vid kontakter med leverantören.
13.2 Återstart
Ofta kan fel korrigeras genom att stänga av svetsströmkällan och datorn
och göra omstart. Detta tar inte bort någon svetsinformation men kan i
programmet korrigera felställda värden.
13.3 Felmeddelanden
Felmeddelanden kommer från svetsströmkällan och kan tolkas för olika
strömkällor. Se respektive manual för felmeddelanden.
dpb2d1sc
-- 39 --
14 FACKTERMER
14.1 Förklaringar av facktermer
Antal svetsar
Varje svets tilldelas en unik sifferbeteckning som alltid börjar
med svetsnummer 1 om ej eget startnummer inmatas.
Arbetsstycke
Varje arbetsstycke kan tilldelas en unik beteckning, max. 20
tecken. Bokstäver, siffror och andra tecken kan användas. Om
ingen beteckning inmatas får arbetsstycket ett “--” som standardbeteckning.
Can--buss
Kommunikationssystem för data i svetsutrustningen.
Data Set
En sammanställning av inställningsdata för en delsvets.
Databas
I databasen lagras svetsdata under svetsningen. En databas
skapas per dag och lagras i en katalogstruktur med månad
(mXX) och år (YXXX). För utvärdering öppnas önskad databas
och önskade rapporter markeras och visas på dataskärmen.
Utskrift kan fås vid önskat tillfälle efter svetsning.
Delsvets
Vid genomförande av en svets kan man inte alltid använda
samma data för hela svetsen, t. ex. vid rörsvetsning. Gränsvärden för loggade svetsparametrar kan ges för varje delsvets.
Gasflöde
Mängd skyddsgas per tidsenhet. Liter / sekund.
Gränsvärden
Värden som ger intervall för svetsparametrar från svetsdatablad eller anger de avvikelser från inställda värden som kan tolereras.
Mätparametrar
Den typ av svetsdata som skall registreras.
Mätvärden
Av svetsutrustningen uppmätta värden som kan överföras till
WMS4000.
Monitor
Datorns skärm.
Realtid
Värden som visas i realtid visas samtidigt som de mäts, d.v.s.
under pågående svetsprocess.
Senaste svets
Tangenten Senaste svets ger rapporter om det senast utförda
svetsuppdraget direkt, medan övriga svetsrapporter får sökas i
registret.
Startnummer
Ett specifikt startnummer kan anges för varje ny dag som man
svetsar på samma arbetsstycke (se sidan 21).
Starttid för övervakning
När en ny delsvets påbörjas kräver svetsutrustningen en viss
tid innan den stabilt kan leverera önskade data. Genom att
ange en starttid för övervakning undviker man felsignaler under
denna tid.
dpb2d1sc
-- 40 --
Sträckenergi
Den energi per längdenhet som tillförts arbetsstycket under
svetsningen. Beräknas av WMS4000 och anges i kJ/mm
Svets
En sammanhängande fullbordad svetsning
Svetsdata
Värden för de parametrar som används vid svetsning.
Svetsfall
En specifik svets.
Svetsfog
Gränslinjen mellan två detaljer som skall svetsas ihop.
Svetshastighet
Den hastighet i m/min som ljusbågen förs fram med.
Svetsning
Pågående svetsprocess
Svetsnummer
Varje enskild svets tilldelas ett svetsnummer under
“Antal svetsar” (se sidan 21).
Svetsparameter
Faktor som påverkar svetsen, t. ex. svetsström, bågspänning,
svetshastighet.
Svetsrapport
Sammanfattning av uppmätta parametervärden, svetsdata,
inställningsvärden, gränsvärden och andra loggade värden.
Återfinns under tangenten “Visa utvärdering” (se sidan 28).
Sökväg
Anger var i strukturen data lagras.
Trådhastighet
Frammatningshastighet för tillsatstråd. Anges i meter per minut.
Utvärdering
Presenterar begärda mätresultat.
Weld Data
Svetsdata.
15 BESTÄLLNINGSNUMMER, WMS 4000
WeldoctWMS 4000 programvarusats, komplett version
457 410 880
Anslutningssats LUD
457 415 880
Anslutningssats LAF/TAF
457 755 880
Optokablage (13 m)
457 072 881
dpb2d1sc
-- 41 --
Reservdelsförteckning
Edition 981106
Pos
Ant
Best nr.
Benämning
1
2
1
0455 543 001
Lock
1
0455 542 001
Box
3
1
0486 442 884
Kretskort
4
3
0394 516 022
Distansskruv
5
1
0456 914 881
Kabel
6
1
0456 902 881
Kabel
7
1
0467 911 833
Kondensator
8
1
0486 537 880
Fäste
9
1
0193 052 955
Fästlina
10
2
0193 052 950
Låsenhet
11
1
0193 052 932
Skyddslock
12
2
0193 052 960
Clips
14
1
0457 349 002
Fiberkabel
15
1
0457 349 003
Optotransceiver, hona
16
1
0457 349 004
Adapter
17
1
0457 349 005
Opttransceiver, hane
18
1
0192 742 001
Förgreningskontakt
reserv
-- 42 --
reserv
-- 43 --
LICENCE AGREEMENT
Read this licence agreement before breaking any hardware or software
packages. This is a legal agreement between you, the end user, and ESAB
AB. If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly return the
disk package and accompanying items (including written materials and hard
ware or other containers) to the place you obtained them for a full refund.
Licence
1. Grant of Licence. This ESAB AB Software Licence Agreement
(“Licence“) permits you to use one copy of the WeldoctWMS4000
software (“Software“) on any single computer, provided the Software is in
use on only one computer at any time. If you have multiple Licences for
the Software, then at any time you may have as many copies of the
Software in use as you have Licences. The Software is “in use“ in a
computer when it is loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or is
installed into the permanent memory (e.g. hard disk, CD--ROM, or other
storage device) of that computer. However , a copy installed on a
network server for the sole purpose of distribution to other computers is
not “in use“. If the Software is permanently installed on the hard disk or
other storage device of a computer (other than a network server), then
the person authorised to use such computer also may use the software
on a portable computer, laptop. If such person’s authorisation to use
such computer ceases for any reason (e.g. termination of employment),
then such person’s authority to use the software on a portable computer,
laptop, shall cease.
2. Copyright. The Software is owned by ESAB AB and is protected by
Swedish and International copyright laws and international treaty
provisions. Therefore, you must treat the Software like any other
copyrighted material except that you may either (a) make one copy of
the Software solely for backup or archival purpose, or (b) transfer the
Software to a single hard disk provided you keep the original solely for
backup or archival purpose. You may not copy written materials
accompanying the Software.
3. Other Restrictions. This License is your proof of license to exercise the
rights granted herein and must be retained by you. You may not rent or
lease the Software, but you may transfer your rights under this License
on a permanent basis provided that you transfer this License, the
software and all accompanying written material, you retain no copies,
and the recipient agrees to the terms of this License. You may not
decompose, or disassembly the Software. If the Software is an update,
any transfer must include the update and all prior versions.
Licence
-- 44 --
4. Multiple Media Software. If the software package contains 3.5“ disks
for different operating systems, or other media, then you may use only
the media or operating system appropriate for your single designated
computer. You may not use the other media on another computer or
computer network, or loan, rent, lease, or transfer them to another user
except as part of a transfer or other use expressly permitted by this
License.
5. Limited Warranty. ESAB AB warrants that the Software will perform
substantially in accordance with the accompanying written material and
will be free from defects in materials and workmanship under normal use
and service for a period of ninety (90) days from the date of reception.
Any implied warranties on the Software are limited to ninety (90) days.
6. Customer Remedies. ESAB AB’s entire liability and your exclusive
remedy shall be, at ESAB AB’s option, either (a) return of the price paid
or (b) repair or replacement of the Software that does not meet ESAB
AB’s Limited Warranty and that is returned to ESAB AB with a copy of
your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the Software has
resulted from accidents, abuse, or misapplication. Any replacement
Software will be warranted for the remainder of the original warranty
period or thirty (30) days, whichever is longer.
7. No Other Warranties. ESAB AB disclaims all warranties, either
expressed or implied, including but not limited to implied warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to the
Software, the accompanying written materials, and any accompanying
hardware.
8. No Liability for Consequential Damages. In no event shall ESAB AB
or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, without
limitation, damages for loss of business profits, business interruption,
loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the
use of or inability to use the Software, even if ESAB AB has been
advised of the possibility of such damages. It is advisable to test and to
learn about the system with test cases.
This Licence Agreement is governed by the laws of Sweden.
For more information about licensing policies, please contact ESAB
Welding Equipment AB, S--695 81 LAXÅ, Sweden.
Licence
-- 45 --
Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.
Agency network, by countries.
Group
Headquarters
SWEDEN
Esab AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 92 61
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 93 60
Nordic Countries
DENMARK
ESAB A/S
Köpenhavn--Valby
Tel: +45--36--30 01 11
Fax: +45--36--30 40 03
FINLAND
Esab Oy
Helsinki
Tel: +358--9--547 761
Fax: +358--9--547 77 70
NORWAY
AS Esab
Larvik
Tel: +47--33--12 10 00
Fax: +47--33--11 52 03
SWEDEN
Esab Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 95 00
Fax: +46--31--50 92 22
Europe excl. Nordic
Countries
AUSTRIA
Esab Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43--1--888 25 11
Fax: +43--1--888 25 11 85
BELGIUM
S.A. Esab N.V.
Brussels
Tel: +32--2--726 84 00
Fax: +32--2--726 80 05
CZECH REPUBLIC
ESAB s.r.o.
Tel: +420--2--6436 907
Fax: +420--2--6436 908
FRANCE
Esab France S.A.
Cergy Pontoise Cedex
Tel: +33--1--30 75 55 00
Fax: +33--1--30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49--212--298 0
Fax: +49--212--298 277
ESAB--Hancock GmbH
Karben
Tel: +49--6039--400
Fax: +49--6039--40 301
KEBE--Ersatzteile GmbH
Rosbach
Tel: +49--6007--500
Fax: +49--6007--1216
GREAT BRITAIN
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44--1264--33 22 33
Fax: +44--1264--33 20 74
Esab Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44--1992--76 85 15
Fax: +44--1992--71 58 03
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36--1--20 44 182
Fax: +36--1--20 44 186
ITALY
Esab Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39--2--97 96 81
Fax: +39--2--97 87 865
THE NETHERLANDS
Esab Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31--30--248 59 22
Fax: +31--30--248 52 60
POLAND
ESAB
Oddzial w Polsce
Tel: +48--22 612 59 61
Fax: +48--22 612 59 57
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon Codex
Tel: +351--1--837 1527
Fax: +351--1--859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421--7--280 23 71
Fax: +421--7--288 741
SPAIN
Esab Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34--1--661 55 80
Fax: +34--1--661 23 13
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41--1--741 25 25
Fax: +41--1--740 30 55
North and South
America
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55--31--333 43 33
Fax: +55--31--333 50 00
CANADA
Esab Group Canada
Missisauga, Ontario
Tel: +1--905--670 02 20
Fax: +1--905--670 48 79
USA
Esab Welding Products,
Inc.
Florence, SC
Tel: +1--803--669 44 11
Fax: +1--803--664 42 58
Esab Welding Equipment AB
S-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 810 00
Fax +46 584 123 08
Tgm esablax
Telex 73108 esab s
Far East
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61--2--9647 1232
Fax: +61--2--9748 1685
INDONESIA
P.T. Karya Yasantara Cakti
Jakarta
Tel: +62--21--461 91 27
Fax: +62--21--461 91 26
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62--21--460 01 88
Fax: +62--21--461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Petaling Jaya
Tel: +60--3--703 36 15
Fax: +60--3--703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore PTE Ltd
Singapore
Tel: +65--861--43 22
Fax: +65--861--31 95
Esab Asia/Pacific Pte Ltd.
Singapore
Tel: +65--861--74 42
Fax: +65--863--08 39
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Bangkok
Tel: +66--2--393 6062
Fax: +66--2--399 3978
U.A.E.
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971--4--38 88 29
Fax: +971--4--38 87 29
Associated
companies
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91--33--478 45 17
Fax: +91--33--468 18 80
SWEDEN
Gas Control Equipment AB
Malmö
Tel: +46--40--38 83 00
Fax: +46--40--38 83 30
Representative
offices
ALGERIA
ESAB Bureau de Liaison
Alger
Tel: +213--2--67 24 93
Fax: +213--2--68 32 90
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359--2--463 422
Fax: +359--2--463 052
CHINA
ESAB Representative Office
Beijing
Tel: +86--106--501 2113
Fax: +86--106--501 2115
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20--2--392 40 39
Fax: +20--2--393 32 13
HONGKONG
ESAB Far East Rep. Office
Tel: +852--2889 2182
Fax: +852--2889 0747
IRAN
ESAB International AB
Teheran
Tel: +98--21--88 21 325
Fax: +98--21--88 38 240
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7--95--246 8906
Fax: +7--502--220 3134
SLOVENIA-- CROATIA
ESAB Representative Office
Ljubljana, Slovenia
Tel/Fax: +386 61 137 61 15
Agents
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya,
Israel,
Liberia, Morocco,
Mocambique,
Nigeria, Senegal, South
Africa,
Tanzania, Togo, Tunisia,
Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Japan,
Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea,
Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
Member of The Esab Group
970409
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising