ESAB | DTE 255 | Instruction manual | ESAB DTE 255 Kasutusjuhend

ESAB DTE 255 Kasutusjuhend
Aristotig 255
AC/DC
DTE 255
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
0457 784 -- 001
Valid for Serial NO 833 XXX--XXXX
981109
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
49
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
50
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Sijoitus ja kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säätimet ja liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaukosäätöyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumentumissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakkoirrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
53
53
53
56
57
59
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Tarkistukset ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
7 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
OSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
TOCx
-- 47 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde DTE 255 alkaen sarjanumerosta 833 täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen
mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen
lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1998--08--11
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteisto käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä
on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S
laitteen käytöstä
S
laitteen toiminnasta
S
voimassa olevista turvamääräyksistä
S
hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S
oltava tarkoitukseen sopiva
S
oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja,
liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S
Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeitasormuksia ym., jotka saattavat tarttua koneeseen tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S
Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dpb1d1xa
-- 48 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
3
JOHDANTO
3.1
Yleistä
DTE 255 on pienikokoinen hitsausvirtalähde, joka sopii käytettäväksi kahdessa
hitsausmenetelmässä.
Sitä voidaan käyttää TIG--hitsaukseen päällystetyillä elektrodeilla ja MMA--hitsaukseen, sekä vaihto-- että tasavirralla.
DTE 255:tä on saatavana kahta mallia:
S
TIG--polttimen OKC--kytkennällä
S TIG--polttimen keskusliitännällä
HUOM! Irrota TIG--poltin MMA--hitsauksessa.
3.2
Varusteet
DTE 255 toimitetaan seuraavin varustein:
S
Verkkokaapeli (3 m)
S
Paluujohdin (5 m)
S
Kaasuletku
S
Letkunkiristimet
dpb1d1xa
-- 49 --
FI
3.3
Tekniset tiedot
DTE 255
Sallittu kuormitus:
25%:n käyttösuhde (MMA)
60%:n käyttösuhde (MMA)
100% :n käyttösuhde (MMA)
250 A / 30 V
200 A / 28 V
165 A / 26 V
50% :n käyttösuhde (TIG)
60%:n käyttösuhde (TIG)
100%:n käyttösuhde (TIG)
250 A / 20 V
225 A / 19 V
170 A / 17 V
Säätöalue, TIG
Säätöalue, MMA
5--250 A
5--250 A
Ramppi ylös (lisäys)
0 -- 10 s
Ramppi alas (vähentäminen)
0 -- 10 s
Kaasun esivirtaus säädettävissä piirikortilta
0 -- 5 s
Kaasun jälkivirtaus
3 -- 30 s
Verkkoliitäntä
70 -- 90 V DC
Tyhjäkäyntiteho, MMA
Tyhjäkäyntiteho, TIG
95 W
50 W
Käyttöteho, P (maks. virralla MMA)
10 kW
Näennäisteho, S (maks. virralla MMA)
10,6 kW
Tehokerroin, maks. virralla MMA
0,93
Hyötysuhde, maks. virralla MMA
0,75
Verkkojännite
400 V
Verkkotaajuus
50 -- 60 Hz
Hitsauskaapeli, poikkipinta
35 mm2
Sulake, hidas
16 A
Verkkokaapeli, poikkipinta
4 x 1,5 mm2
Mitat p x l x k
510 x 295 x 555 mm
Paino
45 kg
+/-- 10%
3--vaihe
Käyttöluokka
IP 23
Suojausluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmoittaa sen ajan prosentteina kymmenen minuutin jaksosta,
jonka ajan saa hitsata määrätyllä kuormituksella ilman, että hitsausvirtalähde
ylikuormittuu.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on rakennettu käytettäväksi tiloissa,
joissa on tavallista suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu
kiinteiden esineiden ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty
laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
dpb1d1xa
-- 50 --
FI
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
DTE 255 ovat verkkojännitekompensoituja, mistä syystä +/-- 10%:n vaihtelu
verkkojännitteessä aiheuttaa vain +/-- 0,2%:n vaihtelun hitsausjännitteessä.
Pitkien verkkokaapeleiden aiheuttamien jännitehäviöiden vähentämiseksi on parempi
valita karkeammalla poikkipinnalla valittu kaapeli kuin mitä on mainittu sivulla 50
olevissa teknisissä tiedoissa.
Kun kone on käynnistetty, tuuletuspuhallin käy vähennetyllä kierrosluvulla osittain
sen pölymäärän, joka voi imeytyä sisään, ja osittain melutason vähentämiseksi.
Vasta kuormituksen noustessa korkeaksi alkaa tuuletuspuhallin toimia
täydellä kierrosluvulla.
4.2
Sijoitus ja kytkeminen
S
Sijoita hitsausvirtalähde niin, etteivät jäähdytysilman tulo-- ja poistoilman aukot
tule peitetyiksi.
S
Käytä suojakaasua. (Ks. kuva sivulla 52).
S
Kytke laitteeseen TIG--poltin ja sen maadoituskaapeli tai puikonpitimen
hitsauskaapeli ja maadoitusjohto (Ks. kuva sivulla 52).
S
Tarkista, että hitsausvirtalähde tulee liitetyksi oikeaan verkkojännitteeseen ja että
käytetään oikeankokoisia varokkeita.
Suojamaadoita voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Konekilpi liitäntätietoineen on sijoitettu hitsausvirtalähteen takaosaan.
Laite on nyt hitsausvalmis.
dpb1d1xa
-- 51 --
FI
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 48. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
5.2
Säätimet ja liitännät
Keskusliitännällä
A
Verkkovirtakytkin PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
H
Verkkojännite päälle, LED
B
Kaukosäätimen liitäntä
J
Hitsausjännite päälle, LED
C
Polttimen liitin
L
Vika/ylikuumentuminen, LED
D
Puikonpitimen liitäntä (MMA)
M
Virtausvahti, LED
(Toimii kun jäähdytyslaite on liitetty
laitteistoon)
E
TIG--polttimen OKC--liitäntä
N
Koneen suojakaasun liitäntä
F
Maadoituskaapelin liitäntä
O
Säätöyksikkö, digitaalinen näyttö
G
Suojakaasun liitäntä
P
TIG--polttimen keskusliitäntä
HUOM! Asennot C ja G jäävät pois keskusliitännällä varustetusta mallista.
Kun verkkokytkin on kytketty, palaa verkkodiodi (H).
Tyhjäkäyntijännitteellä palaa loistevalo (J).
Vian, esim. ylikuumentumisen, aikana palaa loistevalo (L).
Vesivirtauksen jäädessä pois palaa loistevalo (M).
dpb1d1xa
-- 52 --
FI
5.3
Kaukosäätöyksikkö
Sekä TIG-- että MMA--hitsauksen hitsausvirta voidaan säätää kauko--ohjainliitännän
kautta.
Hitsausvirtalähde tunnistaa itse, onko kauko--ohjainliitäntä käytössä.
Jos kaukosäätö käsittää koko virta--alueen, pitää hitsausvirtalähteen virransäätö
asettaa maksimiin.
Maksimiarvo = Hitsausvirtalähteeseen asetettu asetusarvo.
5.4
Ylikuumentumissuoja
Kaksi lämpövahtia estää ylikuormituksen, jos lämpötila nousee liian korkealle.
Jos näin käy, kytkeytyy hitsausvirta pois päältä ja keltainen loistevalo (L) syttyy (ks.
sivulla 52).
Lämpötilan laskettua hitsausvirta kytkeytyy jälleen päälle ja loistevalo (L) sammuu.
5.5
Ohjauspaneeli
1
Käyttötavan valintakytkin
2
3
Sytytysmenetelmän valintakytkin
Pulssituksen valintakytkin
dpb1d1xa
S
MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit)
S
TIG 2--tahti (myös kauko--ohjainta käytettäessä)
S
TIG 4--tahti
S
TIG 4--tahti kaksiasentoisella valitsimella
(vaihtotoiminto, virtavalinta (8) tai (9) TIG--polttimen
kautta)
S
HF--sytytys
S
Lift--Arc -- ks. sivulla 55
S
Ei--pulssitettu hitsaus, tasa-- tai vaihtovirta
S
Hitsaus sakara--aaltopulssituksella; tasa-- tai
vaihtovirta
S
Hitsaus trapetsipulssituksella; tasa-- tai vaihtovirta
-- 53 --
FI
4
Napaisuuden valintakytkin
S
Vaihtovirta
S
Sakara--aaltoinen vaihtovirta (Square Wave)
S
Tasavirta, negatiivinen elektrodi (tavallisesti
TIG--hitsauksessa)
S
Tasavirta, positiivinen elektrodi
S
Tasavirta, negatiivinen elektrodi, mutta positiivinen
elektrodi käynnistettäessä. (esim. 3,2 mm:n
elektrodeille, TIG--hitsaus)
5
Potentiometri Hot Start --toimintoa
varten
S
Käynnistysprosessin säätö ja optimointi elektrodin
koon suhteen..
TIG -- hitsaus ( 10...500 ms )
MMA -- hitsaus (100ms...2s)
6
Potentiometri Arc Force --toimintoa varten
S
Arc Force --toiminnon säätö ja optimointi (Anti
Stick), vain MMA--hitsauksessa.
7
Potentiometri
S
Hitsausvirran rampin ylösmenoajan säätöön (0 -10 sekuntia).
8
Potentiometri I1
S
Ei--pulssitetun hitsausvirran ja huippuvirran
(pulssivirran) säätämiseksi pulssitetulla virralla
hitsattaessa.
9
Potentiometri I2
S
Taustavirran (Perusvirran) säätämiseksi
pulssatussa hitsauksessa (pulssihitsauksessa)
sekä matalamman (toisen) virtatason säätämiseksi
vaihtotoiminnossa.
10 Potentiometri
S
Virtatason laskun (ramppi alas) säätöön välillä
1--10 sekuntia.
11
S
Kaasun jälkivirtausajan säätöön välillä 3--30
sekuntia.
Potentiometri
12 Potentiometri taajuuden säätöön
Tällä potentiometrillä on kaksoistoiminto:
S
Pulssitaajuuden säätämiseksi 0,3:sta 300 Hz:iin
pulssatussa hitsauksessa tasavirralla.
Vaihtovirran taajuuden säätö välillä 30--300 Hz
ei--pulssitetussa hitsauksessa vaihtovirralla.
HUOM! Hitsattaessa pulssitetulla vaihtovirralla
asettuu vaihtovirran taajuus automaattisesti 100
Hz:iin.
S
13 Potentiometri tasapainon säätöön
Tällä potentiometrillä on kaksoistoiminto:
S
Positiivisen ja negatiivisen puoliaallon välinen
tasapainosäätö vaihtovirtahitsauksessa
optimaalisen puhdistustehon tai optimaalisen
polton aikaansaamiseksi; (oikea =>tehokkaampi
poltto)
Taustavirran (Perusvirran) ja huippuvirran
(pulssivirran) välisen aikasuhteen säätämiseksi
tasavirralla tehdyssä pulssatussa hitsauksessa;
(oikea =>pitempi huippuvirta--aika
(pulssivirta--aika)).
HUOM! Pulssatulla vaihtovirralla hitsattaessa muotoutuu pulssivirran ja perusvirran väliseksi aikasuhteeksi automaattisesti 50/50 %.
S
dpb1d1xa
-- 54 --
FI
Asento
= MMA
Hitsausvirtalähde on tässä asennossa valmiustilassa hitsaukseen päällystetyillä
elektrodeilla. HF--yksikkö ja Lift--Arc on kytketty pois päältä ja Hot--käynnistysyksikkö
on nyt aktivoitu antamaan virrankorotuksen käynnistettäessä.
Asento
= HF-- yksikkö päälle
Poltinkytkin sisään painettaessa alkaa kaasu virrata, HF--yksikkö käynnistyy ja
tuottaa kipinän elektrodin ja hitsausmateriaalin väliin, kaasu jonisoituu ja valokaari
syntyy. Kun valokaari on tasaantunut, kytketään HF--yksikkö automaattisesti pois
päältä.
Asento
= Lift-- Arc
Tämä tarkoittaa sitä, että polttimen elektrodi asetetaan paikkaan, josta hitsauksen
halutaan alkavan ja että poltinkytkin painetaan sisään ja poltin nostetaan. Tällöin
syntyy valokaari.
Sisäänrakennetun ramppi ylös --toiminnon ansiosta virta nousee nyt asetettuun
arvoon. Silloin kun hitsaus halutaan lopettaa, päästetään kytkin, ja virta ehtyy hitaasti
asetetun ramppi alas --ajan mukaisesti.
Kohdista polttimen elektrodi
työkappaletta vasten.
Paina sisään poltinkytkin.
Kallista poltinta hieman sekä
nosta sitä, ja valokaari on syntynyt.
Hitsaus lopettaessa
päästä poltinkytkin.
Asento
2/4-- tahti
2--tahti merkitsee sitä, että valokaari syttyy, kun poltinkytkin painetaan sisään, ja
sammuu, kun kytkin päästetään.
4--tahti merkitsee sitä, ettei poltinkytkintä tarvitse pitää sisäänpainettuna hitsauksen
aikana.
Kytkin painetaan sisään ja päästetään valokaaren synnyttämiseksi.
Kaari sammuu, kun kytkin painetaan ensin sisään ja sen jälkeen päästetään.
4--tahti vaihtotoiminnolla. Vaihtotoiminto mahdollistaa poltinkontaktin lyhyellä
aktivoinnilla edestakaisen vaihdon säädetyn virran ja taustavirran (perusvirran)
välillä. Jos poltinkytkin pidetään sisäänpainettuna, alkaa virta laskea (ramppi alas).
dpb1d1xa
-- 55 --
FI
5.6
MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit)
5.6.1
Ohjauspaneelin säätö MMA--hitsauksessa
S
Liitä hitsaus-- ja vastaava maadoitusjohto OKC--liitäntöihin D ja F.
S
Aseta kytkin (1) käsihitsauselektrodeja varten.
Loistevalo J ilmoittaa silloin, että hitsausliitännöissä on tyhjäkäyntijännite.
S
Säädä potentiometrillä (8) hitsausvirralle haluttu arvo.
On myös mahdollista käyttää pulssitettua hitsausvirtaa. Säätö tapahtuu samalla
tavalla kuin pulssitetussa TIG--hitsauksessa.
S
Potentiometriä (5) käytetään Hot Start --toiminnon portaattomaan säätämiseen ja
potentiometriä (6) Arc--Force --toiminnon ja siten myös säätödynamiikan
portaattomaan säätöön.
Elektrodityypistä riippuen voidaan valintakytkimellä (4) myös valita tasavirta ja
napaisuus, tai jokin vaihtovirtavaihtoehdoista. Valinta tapahtuu ilman, että
hitsauskaapeleita pitää vaihtaa.
Hitsausvirtaa voidaan säätää käsisäätöisestä kauko--ohjainliitännästä.
S
dpb1d1xa
-- 56 --
FI
5.7
TIG--hitsaus
Poltinkytkimellä on TIG--hitsauksessa 3 toimintovaihtoehtoa:
S
2--tahti,
S
4--tahti,
S
4--tahti kahdella asentovaihtoehdolla, taustavirta (perusvirta) tai säädetty
vaihtoehto (vaihtotoiminto).
5.7.1
Ohjauspaneelin säätö TIG-- hitsauksessa
S
Liitä hitsaus-- ja maadoituskaapeli OKC--liitäntöihin E ja F (keskusliitännässä ne
liitetään liitäntöihin F ja P).
S
Aseta valintakytkin (1) haluttuun asentoon.
Jos aiotaan käyttää jalkakäyttöistä kauko--ohjainta, aseta valintakytkin
2--tahtiasentoon.
HUOM! Jotta virtaa voitaisiin ohjata suoraan jalkakäyttöisellä kauko--ohjaimella,
tulee potentiometrit (7) ja (10) asettaa asentoon 0.
Käsikäyttöistä kauko--ohjainta tulee käyttää niin 2--tahdissa kuin 4--tahdissa
hitsausvirran säätämiseen.
S
Aseta haluttu sytytysmenetelmä valintakytkimellä (2).
S
Säädä hitsausvirta potentiometrillä (8).
S
Aseta haluttu pulssitus valintakytkimellä (3).
S
Kytke päälle potentiometri (9) vaihtotoiminnossa/pulssituksessa.
dpb1d1xa
-- 57 --
FI
5.7.2
Hitsauskierto hitsattaessa TIG-- 4-- tahti-- toiminnolla, jossa on kahden
asennon valintakytkin:
6
1. Kaasun esivirtaus on esiasetettu arvoon 10 ms.
2. Käynnistys lämpimänä:
S
Käynnistysvirta on esiasetettu arvoon 100 A.
S
Aika säädetään etupaneelista välille: 20 --500 ms.
(MMA--hitsauksessa välille: 200--2000 ms)
3. Vähimmäisvirta asetetaan ohjelmistosta aina arvoon 5 A asti.
4. Ylössiirtymäaika säädetään etupaneelista välille 0--10 s.
5. Pulssivirta säädetään etupaneelista välille: 5--250 A.
6. Perusvirta säädetään etupaneelista välille: 10--90 % pulssivirrasta.
7. Alassiirtymäaika säädetään etupaneelista välille 0--10 s.
8. Loppuvirta on esiasetettu arvoon 5 A.
9. Kaasun jälkivirtaus säädetään etupaneelista välille: 3--30 s.
dpb1d1xa
-- 58 --
FI
5.7.3
Tasa-- ja vaihtovirtojen säätö
Tasavirta:
S
Aseta valintakytkin (4) asentoon tasavirta, negatiivinen napaisuus.
Jos on valittu pulssitus, käyttäjän tulee noudattaa seuraavaa menettelyä:
S
Säädä huippuvirta potentiometrillä (8)
S
Säädä potentiometrillä taustavirta prosenttiosuutena huippuvirrasta (9)
S
Säädä pulssitaajuus potentiometrillä (12)
S
Säädä potentimetrillä huippu-- ja taustavirtojen aikasuhde (13)
Vaihtovirta :
Valintakytkimellä (4) voidaan valita kaksi erilaista vaihtovirtaa:
S
Sinimuotoinen virta, jonka ominaisuuksia ovat pienempi melutaso ja pehmeämpi
valokaari. Tehokas alemmilla taajuuksilla!
S
Sakara--aaltomainen virta (Square Wave), jonka valokaari on kova ja vakaa,
mutta jonka melutaso on sen vuoksi kovempi.
Valokaari sytytetään aina tasavirralla, joka kytkeytyy sen jälkeen
automaattisesti vaihtovirraksi.
Korotettu vaihtovirran taajuus aikaansaa kiinteän ja vakaan valokaaren.
Sopiva ennen kaikkea pienillä virran voimakkuuksilla työskenneltäessä ja
hitsattaessa äärimmäisen ohuita levyjä.
Puoliaallon viivästys (tasapaino) parantaa puhdistustehoa positiiviseen suuntaan
siirrettäessä ja negatiiviseen suuntaan siirrettäessä lisääntyy tunkeuma.
(Kierrä potentiometriä (13) enemmän oikealle tunkeuman lisäämiseksi!)
5.8
Pakkoirrotus
Jos poltinkytkin tai jalkakäyttöinen kauko--ohjain aktivoidaan ilman, että valokaari
syttyy, kytkeytyy tyhjäkäyntijännite pois päältä automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.
Myös valokaaren sammuessa kytkeytyy tämä katkaisutoiminto myös käyttöön.
Tämä toiminto suojaa seuraavia tapahtumia vastaan:
S
Kontrolloimaton valokaaren syttyminen
S
Materiaalivahingot
S
Suojakaasun menetys
S
Onnettomuudet
dpb1d1xa
-- 59 --
FI
6
HUOLTO
6.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee
vikojen korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
6.2
Tarkistukset ja puhdistus
Hitsausvirtalähde tulee puhaltaa puhtaaksi kuivalla
paineilmalla (vaimennettu paine) kerran vuodessa,
ja pölysuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti. Jos
hitsausvirtalähdettä käytetään pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa, pitää se puhaltaa puhtaaksi
useammin.
Suurimman mahdollisen käyttövarmuuden
aikaansaamiseksi voi olla parasta huollatuttaa
laitteisto valtuutetulla jälleenmyyjällä kerran
vuodessa.
bt07d109
7
LISÄVARUSTEET
Osanumero
Vaunu (tilaa myös kaasupullolle)
0301 100 880
Täydellinen maajohdin
0369 857 888
Jalkakytkin FS002, sis. kaapelin
0349 090 886
Jäähdytyslaite
0457 216 881
TIG--poltin
Osanumero
HW 26 R, 4 m. OKC:llä varustettuna
0588 000 738
HW 26 R, 4 m. Keskusliitännällä varustettuna
0588 000 740
HW 20, 4 m. OKC:llä varustettuna
0588 000 744
HW 20, 4 m. Keskusliitännällä varustettuna
0588 000 746
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 199 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dpb1d1xa
-- 60 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising