ESAB | LTS 320 | Instruction manual | ESAB LTS 320 Handleiding

ESAB LTS 320 Handleiding
PROWELDER 320
LTS 320
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 690 101
981019
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 839 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeringseenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie omtrent toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
110
111
111
111
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting op netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eindweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting van een compleet lassysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
112
112
113
114
115
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningselementen en aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koelwaterkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bescherming tegen oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorstroomverklikker, koelwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorstroomverklikker, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
116
117
117
117
117
117
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Controle en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Koelvloeistof bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
118
118
7 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIJST VAN KOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
122
184
186
187
TOCh
-- 108 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LTS 320 van serienummer 811 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--11
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het systee werkt.
De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type lasuitrusting gesteld worden.
De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels
die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking van de
lasuitrusting.
Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond kan
raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S
de bediening
S
de werking
S
de geldende veiligheidsvoorschriften
S
de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S
of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden, voor hij
begint te werken.
S
of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S
doelmatig zijn
S
tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S
Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril, onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S
Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen
raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Overig
S
Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S
Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S
De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk aangegeven plaats.
S
Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen onderhoud uitgevoerd worden.
dpa9d1ha
-- 109 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
3
INLEIDING
3.1
Algemeen
LTS 320 is een gelijkrichtende lasstroombron bestemd voor gemechaniseerd
TIG--lassen. De stroombron is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
S
LTS 320 zonder netspanningstransformator die kan worden aangesloten op een
netspanning van 400 V, 3~ 50/60 Hz.
LTS 320 met netspanningstransformator die kan worden aangesloten op een
netspanning van 208--500 V, 3~ 50/60 Hz.
Lassstroom LTS 320 is uitgerust met ventilatorkoeling maar is tevens voorzien van
een ingebouwd systeem voor waterkoeling van de lasgereedschappen.
S
LTS 320 is voorbereid voor aansluiting op een externe PC.
3.2
Uitrusting
LTS 320 wordt geleverd met:
S
S
Programmeringseenheid met aansluitkabel (10 m)
Massakabel (5 m) met poolklem
dpa9d1ha
-- 110 --
NL
3.3
Programmeringseenheid
LTS 320 is voorzien van een programmeringseenheid die u gebruikt om:
S
Het lasverloop tijdens het lassen met een lasgereedschap te kunnen
programmeren.
S
Voer een lascyclus uit.
S
Sla het lasprogramma op in een interne of externe geheugeneenheid
(PC--kaart).
S
Kopieer het lasprogramma over naar de programmeereenheden.
De waarden van de verschillende lasparameters in te stellen tijdens het lassen
met een TIG--handbrander.
Voor de gebruiksaanwijzing zie Handboek programmering 0457 706 xxx.
S
3.4
Informatie omtrent toepassingsgebied
Lasstroombron LTS 320 is geschikt voor laswerkzaamheden met:
S
Buislasgereedschappen voor naadlassen in buizen.
S
Buisinlasgereedschap voor buizen met een diameter van 12--60 mm.
S
Lasautomat A25 STB met zwevende laskop
S TIG--handbrander.
Op LTS 320 kan tevens een transporteenheid worden aangesloten voor de
toevoegdraad.
Met de motorregeleenheid PAL 3 kunt u externe motoren aansturen van rolbokken
en draaitafels bijv.
De ESAB-- accessoires voor gemechaniseerd en handmatig TIG-- lassen vindt u
op pagina 119.
3.5
Technische gegevens
LTS 320
400 V
LTS 320
208--500 V
Netaansluiting
400V 3~ 50/60 Hz
230/400/500V 3~ 50Hz of
208/230/460/475V 3~ 60 Hz
Toelaatbare belasting:
100% Intermittentie
270 A / 20,8 V
270 A / 20,8 V
60% Intermittentie
320 A / 22,7 V
320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
Nullastvermogen
520 W
520 W
Rendement
82 %
82 %
Vermogensfactor
0,80
0,80
Veiligheidsform
IP 23
IP 23
Gewicht
110 kg
156 kg
Instelbereik lasstroom
dpa9d1ha
-- 111 --
NL
Afmetingen, l x b x h
800 x 640 x 835 mm
800 x 640 x 835 mm
Gebruiksklasse
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd aan in procenten van een periode van
10 minuten dat de lasstroombron bij een bepaalde belasting kan worden gebruikt
zonder gevaar voor overbelasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming
tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik
zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik
in ruimten met een verhoogd elektrisch risico.
4
INSTALLATIE
4.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.2
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zodanig dat de toevoer en afvoer van koellucht niet wordt
belemmerd.
WAARSCHUWING! Gevaar voor kantelen!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond niet egaal is of
schuin afloopt .
4.3
Aansluiting op netspanning
Een typeplaatje met de gegevens voor aansluiting vindt u aan de achterzijde van de
lasstroombron.
S
Controleer of de lasstroombron geschikt is voor de netspanning en of de
nominale stroom van de zekering hoog genoeg is. Zorg voor aardlekbeveiliging
conform de geldende bepalingen.
dpa9d1ha
-- 112 --
NL
4.3.1
Aanbevolen kabeldoorsnee en nominale stroom van zekering
LTS 320
Spanning
230 V
3~ 50 Hz
400 V
3~ 50 Hz
500 V
3~ 50 Hz
208 V
3~ 60 Hz
230 V
3~ 60 Hz
460 V
3~ 60 Hz
475 V
3~ 60 Hz
100% Intermittentie
19,5 A
12 A
9,5 A
21,5 A
19,5 A
10 A
9,5 A
60% Intermittentie
25 A
15 A
12 A
27 A
24,5 A
12,5 A
12 A
Kabeldoorsnede mm
4 x 10
4x4
4x4
4 x 10
4 x 10
4x4
4x4
Trage zekering
20 A
16 A
16 A
20 A
20 A
16 A
16 A
Primaire stroomsterkte :
4.4
Overige aansluitingen
AH 0388
dpa9d1ha
-- 113 --
NL
4.5
Eindweerstand
Om communicatiestoringen te voorkomen moeten de beide uiteinden van de
CAN--bus worden voorzien van een eindweerstand.
Het ene uiteinde van de CAN--bus zit in de programmeringseenheid. Deze eenheid
heeft een ingebouwde weerstand. Het andere uiteinde vindt u in de lasstroombron
zelf. Als deze aansluiting niet in gebruik is, moet u deze voorzien van een
eindweerstand zoals aangegeven in de volgende figuur.
dpa9d1ha
-- 114 --
NL
4.6
Aansluiting van een compleet lassysteem
A--A
Aansluitkabel -programmeringseenheid
B--B, Z--Z
Motorkabel -- draadtransport
C--C, S--S
Motorkabel -- rotatie
D--D
Signaalkabel -- externe PC
G--G
Koelwaterslang afvoer
H--H
Koelwaterslang toevoer
J--J
Laskabel
L--L
Pistoolcontact
M--M
Gasslang, afvoer
N--N
Gasslang, toevoer
P--P
Signaalkabel -- externe PC
R--R
Aansluitkabel -- impulsgever
T--T, V--V
X
U--U
dpa9d1ha
Aansluitkabel -- CAN 42 V
Aansluitkabel -- externe motor
Aansluitkabel -- anker VEC
-- 115 --
NL
5
GEBRUIK
5.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 109. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
5.2
Bedieningselementen en aansluitingen
Vooraanzicht van lasstroombron
1
Netschakelaar, ON/OFF
8
Aansluiting voor PC/printer
2
Wit indicatielampje, netspanning
9
Aansluiting voor retourwater
3
Oranje indicatielampje, oververhitting
10 Aansluiting voor koelwater
4
Schakelaar voor koelaggregaat
11 Aansluiting voor laskabel (--)
5
Aansluiting voor rotatiefunctie
12 Aansluiting voor las-- en startgas, afvoer
6
Aansluiting voor draadtransport
13 Aansluiting voor pistoolcontact TIG--handbrander
7
Aansluiting voor programmeringseenheid
14 Aansluiting voor massakabel (+)
Achteraanzicht van lasstroombron
15 Aansluiting voor startgas, toevoer
18 Aansluiting voor voetgas, afvoer
16 Aansluiting voor lasgas, toevoer
19 Aansluiting CAN 42 V voor motorregeleenheid PAL3 en A25 VEC motor
17 Aansluiting voor voetgas, toevoer
20 Automatische zekering
dpa9d1ha
-- 116 --
NL
5.3
S
Koelwaterkring
Sluit de koelwaterslangen aan tussen het
lasgereedschap en de aansluitingen op de
lasstroombron.
Bij het lassen met luchtgekoeld lasgereedschap
moet u de koelwateraansluitingen doorverbinden
met de bijgeleverde doorverbindingskoppeling (zie
figuur).
S
Voor het lassen moet u de stroomschakelaar (4) van
het koelaggregaat in de stand AAN zetten. N.B. De
koelwaterpomp moet altijd in de stand AAN staan,
zodat de doorstroomverklikker van de lasstroombron
de waterstroom kan registreren die nodig is om te
kunnen lassen!
5.4
Bescherming tegen oververhitting
Lasstroombron LTS 320 is voorzien van een thermoschakelaar die wordt
geactiveerd, wanneer de temperatuur te hoog oploopt. De schakelaar onderbreekt
dan de lasstroom, waarna het oranje indicatielampje aan de voorzijde van de
lasstroombron gaat branden. Op de programmeringseenheid verschijnt bovendien
een foutmelding.
Zodra de temperatuur voldoende is gedaald, wordt de thermoschakelaar
automatisch gereset.
5.5
Doorstroomverklikker, koelwater
De doorstroomverklikker blokkeert de lasstroombron, wanneer de koelwaterstroom
wegvalt. Wanneer dit het geval is, wordt de lasstroom onderbroken en verschijnt er
een foutmelding op het display van de programmeereenheid.
5.6
Doorstroomverklikker, gas
De doorstroomverklikker breekt het lopende lasproces af, als de gasdoorstroom
lager is dan 6 l/min. Wanneer dat het geval is, verschijnt een foutmelding op het
display van de programmeringseenheid.
5.7
Foutmeldingen
De lasstroombron is voorzien van een ingebouwde functie voor het verwerken van
foutmeldingen. Alle foutmeldingen worden weergegeven op het display van de
programmeereenheid en in sommige gevallen worden automatisch maatregelen
getroffen, zie voor meer informatie de programmeerhandleiding 0457 706 xxx.
dpa9d1ha
-- 117 --
NL
6
ONDERHOUD
6.1
Algemeen
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te
verhelpen, wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken
maken op schadevergoeding of u beroepen op de garantie.
6.2
Controle en reiniging
Blaas de lasstroombron eenmaal per jaar schoon met droge perslucht (matige druk).
Als de lasstroombron in een stoffige en vuile omgeving staat opgesteld, moeten de
stroombron vaker worden gereinigd.
6.3
Koelvloeistof bijvullen
Als koelvloeistof wordt een mengsel van water en glycol aanbevolen in een
verhouding van 1:1.
dpa9d1ha
-- 118 --
NL
7
ACCESSOIRES
Bestelnummer
Buislasgereedschap A21 PRB watergekoeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . 0443 770 880
Buislasgereedschap A21 PRB luchtgekoeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . 0443 770 881
Ombouwset PRB 8--17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Aandrijfeenheid 134:1 voor noodstopvoorziening PRB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Buislasgereedschap A21 PRH, geïsoleerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6--40 . . . . . . . . . 0456 940 880
25--90 . . . . . . . 0456 941 880
40--115 . . . . . . . 0456 942 880
Buisinlasgereedschap A22 POC, met draadtransport . . . . . . . . . . 12--60 . . . . . . . 0443 930 880
Lasautomaat A25 STB met zwevende laskop, TIG--brander BTE 250 . . . . . . . . . . . . 0443 912 880
Lasautomaat A25 STB met zwevende laskop, TIG--brander BTE 500 . . . . . . . . . . . . 0443 912 881
Complete VEC--motor met overbrenging en pulsgever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 258 880
TIG--handbrander BTD 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0368 347 881
Draadtransporteenheid MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Wagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 880
PC--kaart (PCMCIA--kaart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 001
Onderdelenset voor noodstopvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 823 880
Motorregeleenheid PAL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Documentatiesysteem
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 880
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
Optoelektronische kabel d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
Verlengkabel a, programmeringseenheid (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 218 880
Verlengkabel b, draadtransport / CAN 42 V (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
Verlengkabel c, rotatie--eenheid (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
Verlengkabel f, Massakabel (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 888
Verlengingsset 1, stroomkabels, waterleidingen, gasleidingen (8 m) . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Verlengingsset 2, stroomkabels, waterleidingen, gasleidingen, pistoolcontact(8m) . 0466 705 881
dpa9d1ha
-- 119 --
NL
dpa9d1ha
-- 120 --
NL
dpa9d1ha
-- 121 --
NL
8
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
LTS 320 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale norm EN 60 974--1 (IEC 974--1).
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie
erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 187.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
dpa9d1ha
-- 122 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising