ESAB | LTT 150 | Instruction manual | ESAB LTT 150 Brugermanual

ESAB LTT 150 Brugermanual
Caddy Tig 150
LTT 150
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 391 101
980925
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for Serial NO 842 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
3.1 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1
5.2
5.3
5.4
Driftstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspændingskompensering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolorgan og tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
15
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7.1 Tænkbare fejl og foranstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
95
96
TOCd
-- 10 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at svejsestrømkilde LTT 150 fra serienummer 742 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC) og standard EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EEC)
med tillægg (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--10--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bt21d
-- 11 --
DK
3
INDLEDNING
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning
Caddy Tig 150 er en ensrettende svejsestrømkilde efter switch--modeprincippet, der
er konstrueret til TIG--svejsning med beklædte elektroder (MMA--svejsning).
3.1
Tekniske data
MMA
TIG
150 A/26 V
140 A/26 V
110 A/25 V
90 A/24 V
150 A/16 V
140 A/16 V
120 A/15 V
100 A/14 V
Indstillingsområde
13--150 A
15--150 A
Tomgangsspænding
70--90 V
50--60 V
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
IP 23
IP 23
375 x 145 x 280 mm
375 x 145 x 280 mm
6,7 kg
6,7 kg
Belastningsevne:
ved 25% intermittens
ved 35% intermittens
ved 60% intermittens
ved 100% intermittens
Nettilslutning:
spænding
frekvens
sikring
netledning, tværsnit mm2
Kapslingsklasse
Brugsklasse
Dimensioner L x B x H
Vægt
*Ved svejsning med max 100 A kræves kun 10 A træg sikring.
**Netledningens tværsnit ifølge svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid, i procent af en timinuttersperiode, som man kan
svejse med en vis belastning uden at risikere, at svejsestrømkilden overbelastes.
Kapslingsklasse
IP --Koden angiver kapslingsklassen, d.v.s graden af beskyttelse mod indtrængen af
faste genstande og vand. Apparater, der er mærket IP 23 er konstrueret til inden-- og
udendørs brug.
Brugsklasse
Symbolet
betyder, at strømkilden er konstrueret til brug på steder med forøget
elektrisk risiko.
bt21d
-- 12 --
DK
3.2
Udstyr
Caddy Tig 150 leveres med:
S
Netledning (længde 3 meter)
S
Returlederkabel med kontaktklemme (længde 2,5 meter)
3.3
Anvendelsesområde
TIG--svejsning
TIG--svejsningen er specielt anvendelig, hvor der stilles høje kvalitetskrav og ved
tyndpladesvejsning.
For at kunne TIG--svejse skal Caddy udrustes med en TIG--brænder
(HW 20 ARVSW--3,8m) med gasventil, en argongasbeholder, en argongasregulator,
Wolframelektrode og--efter behov--passende tilsatsmateriale.
Det mest praktiske er at anvende skrabetænding, dvs. man skraber med en let strygning af Wolframelektroden mod svejse--emnet for at få en bue.
Caddy Tig 150 giver jævnstrøm, og man kan svejse de fleste ulegerede og legerede
ståltyper, rustfrit og støbejern.
Med Caddy Tig 150 kan der svejses med beklædte elektroder fra 1,6 mm til 3,25
mm.
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til reparations-- og vedligeholdelsesvejsning.
I hjemme-- og kontormiljø kan dette produkt forårsage radioforstyrrelser.
Det er anvenderens ansvar at træffe nødvendige foranstaltninger.
4.1
Placering
Placer maskinen således, at køleluftens ud-- og indløb forbliver frie.
4.2
Tilslutning
4.2.1
Nettilslutning
Mærkeskilt med tilslutningsdata er placeret på svejsestrømkildens underside.
Tilslut svejsestrømkilden til jordforbundet netudtag.
Kontroller, at maskinen sluttes til korrekt netspænding og at korrekt sikringsstørrelse
bruges.
S
Netspænding 230 V
S
Netfrekvens 50--60 Hz
S
Sikring, træg 16 A
S
Netkabel, tværsnit 3 x 1,5 mm2
bt21d
-- 13 --
DK
4.2.2
Tilslutning af svejse-- og returlederkabel
TIG
Ved TIG--svejsning forbindes brænderen med minuspolen,
og styrekablet sluttes til Canon--stikdåsen på fronten.
Forbind returkablet med pluspolen og sæt
gasslangen på gasregulatoren på gasflasken.
Returkabel
Fastgør returkablets klemme til
arbejdsstykket og sørg for, at der er god
kontakt mellem arbejdsstykket og
stikdåsen til returkablet på
svejsestrømkilden.
MMA
Svejsestrømkilden har to udtag, en pluspol og en minuspol, for tilslutning af svejse-og returlederkabler. Hvilket udtag svejsekablet skal tilsluttes, afhænger af elektrodetype og er angivet på elektrodeforpakningen. Tilslut svejsekablet til den pol, som angives på elektrodeforpakningen.
5
DRIFT
5.1
Driftstart
TIG
S
Tilslut TIG--brænder og returkabel.
S
Tilslut beskyttelsesgas til brænderen.
S
Stil vippeomskifteren på svejsestrømkildens front i stilling TIG.
S
Start svejsestrømkilden ved at sætte afbryderen i stilling 1.
S
Indstil svejsestrømmen med håndhjulet på svejsestrømkildens front. Følg anvisningerne om korrekt svejsestrøm på elektrodernes emballage.
S
Tænd lysbuen ved at skrabe mod emnet uden at trykke triggerknappen ind.
Derpå trykkes triggeren ind, og strømmen vokser til den indstillede værdi.
RK--funktionen giver mulighed for at styre varmetilførslen ved at trykke triggerknappen ind eller slippe den.
MMA
S
Kontroller, at kabler og kontaktklemme er korrekt tilsluttet.
S
Start svejsestrømkilden ved at stille netomkobleren i stilling 1.
S
Indstil svejsestrømmen med grebet på svejsestrømkildens forside. Følg anvisningerne for anbefalet svejsestrøm på elektrodeforpakningen.
bt21d
-- 14 --
DK
5.2
Overophedningsbeskyttelse
Der er indbygget en termosikring, som udløser, hvis temperaturen bliver for høj. Når
dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og den gule indikeringslampe tændes. Når
temperaturen falder, bliver termosikringen koblet til igen automatisk.
5.3
Netspændingskompensering
Caddy Tig 150 har netspændingskompensering, hvilket indebærer, at en 10% variation af netspændingen kun medfører 0,2% variation af svejsespændingen.
5.4
Kontrolorgan og tilslutninger
6
1
2
7
5
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Orange indikeringslampe (overophedning)
Greb for indstilling af svejsestrøm
Udtag, minuspol, for tilslutning af svejse-- eller returlederkabel
Udtag, pluspol, for tilslutning af svejse-- eller returlederkabel
Netomkobler
Vippeomskifter
Canon--stikdåse til tilslutning af brænder.
6
VEDLIGEHOLDELSE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører med at gælde, hvis
kunden selv, under garantitiden foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe
eventuelle fejl.
6.1
Rengøring
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse svejsestrømkilden ren med tør trykluft (reduceret tryk), samt at rense støvfiltret i fronten regelmæssigt.
Hvis svejsestrømkilden er opstillet i et støvet og snavset miljø, bør renblæsning og
filterrengøring foretages hyppigere.
bt21d
-- 15 --
DK
7
FEJLFINDING
7.1
Tænkbare fejl og foranstaltninger
Type af fejl
Strømmen vokser ikke til den indstillede
værdi.
Foranstaltning
S
Kontroller at Canon--stikket er tilsluttet.
S
Udskift evt. brænderen.
Starten er voldsom.
S
Kontroller at vippeomskifteren står i
stilling TIG.
Svejsestrømkilden giver ingen lysbue.
S
Kontroller, om netomkobleren er slået til.
S
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
S
Kontroller, om korrekt strømstyrke er
indstillet.
Svejsestrømkilden standser under pågå- S
ende svejsning.
Termosikringen udløses ofte.
Utilfredsstillende svejseresultat.
8
Kontroller, om termosikringen er
udløst (orange indikeringslampe på
svejsestrømkildens front).
S
Kontroller, om netsikringen er
sprunget.
S
Kontroller, om støvfiltret er tilstoppet.
S
Kontroller, om svejsestrømkildens
mærkedata overskrides (overbelastning af svejsestrømkilden).
S
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
S
Kontroller, om korrekt strømstyrke er
indstillet.
S
Kontrollér, att der ikke er forkerte
elektroder.
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i
denne publikation. Ved bestilling angives venligst maskinetype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelse på side 96.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
bt21d
-- 16 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising