ESAB | DTB 250 | Instruction manual | ESAB DTB 250 Brugermanual

ESAB DTB 250 Brugermanual
DTB 250
AC/DC SQUARE Wave
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 267 001 98.07.10
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 548 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
12
12
13
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1
4.2
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1
5.2
5.3
TIG--svejsning med jævnstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--svejsning med vekselstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA--svejsning med jævn-- eller vekselstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
99
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TOCd
-- 11 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at
svejsestrømkilde DTB 250 fra serienummer 548 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg
(93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF)
med tillæg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--10--25
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bt10d12d
-- 12 --
DK
3
INDLEDNING
DTB 250 er en tyristorstyret dobbeltstrømkilde til jævn-- og vekselstrømssvejsning.
Der kan bruges to metoder: TIG-- og MMA--svejsning.
DTB 250 leveres med hjul bagtil og støtteruller fortil, platform til gasflaske og vandkøleaggregat.
OKC--kobling samt netledning*.
(* Netledning til 400 V netspænding eller mere).
3.1
TEKNISKE DATA
Tilladt belastning
AC/DC MMA
100% intermittens
60% intermittens
35% intermittens
95A/24V
145A/26V
200A/28V
Tilladt belastning
AC/DC TIG
100% intermittens
35% intermittens
20% intermittens
95A/14V
200A/18V
250A/20V
Indstillingsområde
TIG 5A/10V--250A/20V
Indstillingsområde
MMA 20A/21V--200A/28V
Max. tomgangsspænding
65V AC, 71V DC
MMA 200A AC
Effektfaktor
Virkningsgrad
0,69
0,63
TIG 250A AC
Effektfaktor
Virkningsgrad
0,62
0,51
Tomgangseffekt
AC--balance
Slope up
Slope down
Gasefterstrømning
Beskyttelsesart
Vægt:
Dimensioner lxbxh
300W
40--60%
0,5--10s
0,5--10s
0,5--30s
IP 21
145 kg
1180/745/965
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svejsestrømkilden opfylder kravene ifølge IEC 974--1 og EN 60974--1.
Apparater mærket IP 21 er beregnet til indendørs brug.
bt10d12d
-- 13 --
DK
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
DTB 250 kan skiftes om mellem følgende netspændinger:
230/400 og 500 V, 50 Hz
230/440 og 550 V, 60 Hz
1. Kontroller at svejsestrømkilden er omskiftet til den aktuelle netspænding. Se
tilslutningsvejledningen. Omskiftning foretages på panel XT1.
2. Netledningens tværsnitsareal og sikringsstørrelser, se Nettilslutning.
3. Ved metalbuesvejsning (MMA) tilsluttes svejse-- og returleder til stikdåse + hhv. -alt efter elektrodevalg.
4. Ved TIG--svejsning tilsluttes brænderen til centraltilslutningen.
5. Returlederen tilsluttes til den med + mærkede OKC--stikdåse.
6. Forbind gassen og juster til korrekt gennemstrømning.
7. Om nødvendigt tilsluttes kølevandsaggregatet. Ledningen tilsluttes i panel XT5.
4.1
Nettilslutning
DTB 250
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Spænding (V)
1x230
1x230
1x400
1x440
1x500
1x550
Primærstrøm (A)
62
68
43
40
34
33
Sikring træg (A)
50
50
25
25
20
25
10
10
4
4
4
4
Sikring hurtig (A)
63
63
35
35
25
35
Kabel (mm2)
16
16
6
6
6
6
Kabel
(mm2)
Netledningens tværsnitsareal ifølge svenske forskrifter.
Nettilslutning
4.2
Tilslutningsvejledning
DTB 250 er ved leveringen indrettet til 400 V
hvis ikke andet er anført. Ved andre
spændinger skal transformatoren
skiftes om iflg. fig.1.
Beskrivelse findes også på panelet.
230V,60Hz
230V,50Hz
400V,50Hz
440V,60Hz
500V,50Hz
550V,60Hz
bt10d12d
-- 14 --
fig.1
bt10d001
DK
5
DRIFT
S
Netafbryder Q01 tænder og slukker for netspændingen. Indikatorlampen
tændes, og blæseren starter i stilling ”1”.
S
Kontrollampe HL1: angiver at netspænding er tændt.
S
Kontrollampe HL2: angiver udløst termosikring.
S
Potentiometer RP01: til indstilling af svejsestrømmen 5--250A.
S
Omskifter SA4: til valg af svejsemetode (TIG-- eller metalbuesvejsning
AC hhv. DC).
S
Potentiometer RP04: til indstilling af slope--up--tiden 0,5--10 s, hvilket betyder, at
strømmen langsomt øges fra minimal strøm til den indstillede værdi.
S
Potentiometer RP03: til indstilling af slope--down--tiden 0,5--10 s, hvilket betyder,
at strømmen langsomt mindskes fra den indstillede værdi til minimal strøm.
S
Potentiometer RP02: til indstilling af gasefterstrømningstiden 0,5--30 s, d.v.s. den
tid som gassen strømmer i, efter at lysbuen er slukket.
S
Omskifter SA2: til valg af HF--tænding eller skrabetænding.
S
Omskifter SA1: til intern-- eller fjernstyring.
Stilling intern: betyder at den værdi, der er indstillet på maskinen, gælder.
Stilling fjern: betyder, at den værdi, der er indstillet på puls-- eller fjernstyringsenheden, gælder.
S
Fjernbetjeningsstikdåse XS1: til tilslutning af fjernbetjening eller pulsenhed.
S
Omskifter SA3: til 2--takt/4--takt.
2--takt: betyder at lysbuen tændes, når brænderkontakten trykkes ind, og slukker når
kontakten slippes.
4--takt: betyder at brænderkontakten ikke behøver at blive holdt inde medens der
svejses. Kontakten trykkes ind og slippes igen for at tænde lysbuen. Buen slukkes
ved, at kontakten igen trykkes ind og slippes.
S
TIG--tilslutning XS2 med lynkobling til TIG--brænderens gas-- og betjeningsstyring.
S
OKC--kobling XS3. XS4 til returleder og elektrodeleder.
S
Potentiometer RP05 til balancering af firkantbølgen ved vekselstrømssvejsning.
Balancekontrollen kan i de fleste tilfælde sættes i midterstilling, hvilket betyder,
at de positive og de negative halvperioder er lige lange. Ved drejning med uret
øges strømmens oxidbrydende effekt. Ved modsat drejning reduceres belastningen på elektroden.
bt10d12d
-- 15 --
DK
a-- Mulighed for at tilslutte volt-- og amperemeter digitalt eller analogt.
b-- RP01: Strømindstilling
MMA (A) 20--250
TIG (A) 5--250
c-- RP05: Balancekontrol 40--60%.
d-- Q01: Afbryder samt lampe HL1: Lampen tændes og blæseren starter i stilling ”1”.
e-- HL2: Angiver udløst termosikring.
f-- RP03: Valg af slope--down tid 0,5--10 sek.
g-- RP04: Valg af slope--up tid 0,5--10 sek.
h-- SA3: Omskifter til valg af 2/4--takt.
i-- SA2: Omskifter til valg af HF tændt eller slukket.
j-- RP02: Valg af gasefterstrømningstid 0,5--30 sek.
k-- SA4: Omskifter til valg af svejsemetode og strømtype.
Der kan vælges mellem følgende:
--MMA DC
--MMA AC
--TIG DC
--TIG AC
l-- SA1: omskifter til valg af fjernstyring eller intern styring af svejsestrømmen.
m-- XS1: Stikdåse til fjernbetjening eller pulsenhed.
n-- XS2: Centraltilslutning beregnet til TIG--brænder med strøm,gas og omskifter i
samme enhed.
o-- XS3: Stikdåse til elektrodeholder.
p-- XS4: Stikdåse til returleder.
bt10d
002
bt10d12d
-- 16 --
DK
5.1
TIG--svejsning med jævnstrøm
1. Kontroller at TIG--brænderen, gasslangen og returlederen er korrekt tilsluttet.
2. Kontroller at en korrekt slebet torium--wolfram--elektrode er monteret i
brænderen.
3. Brug den rigtige gas og juster gasflowet til 5--10 l/min.
4. Sæt polaritetsomskifter SA4 i stilling ”TIG--DC”.
5. Sæt afbryder Q01 i stilling ”1” og kontroller at luftgennemstrømningen ikke
hindres.
6. Vælg startmetode, HF eller skrabetænding.
7. Vælg intern eller fjernbetjening med omskifter SA1.
8. Indstil ønsket strøm (RP01), slope--up--down--tid (RP04 og RP03) og
gasefterstrømningstid (RP02).
9. Maskinen er nu klar til svejsning.
5.2
TIG--svejsning med vekselstrøm
1. Kontroller at TIG--brænderen, gasslangen og returlederen er korrekt tilsluttet.
2. Kontroller at en wolfram-- eller zirkoniumelektrode er monteret i brænderen.
3. Brug den rigtige gas og juster gasflowet til 5--10 l/min.
4. Sæt polaritetsomskifter SA4 i stilling ”TIG--AC”.
5. Sæt afbryder Q01 i stilling ”1” og kontroller at luftgennemstrømningen ikke
hindres.
6. Sæt omskifter SA2 i stilling HF.
7. Vælg intern eller fjernbetjening med omskifter SA1.
8. Indstil ønsket strøm (RP01), slope--up--down--tid (RP04 og RP03) og
gasefterstrømningstid (RP02).
9. Indstilling af balancekontrollen.
Balancekontrollen kan i de fleste tilfælde sættes i midterstilling, hvilket betyder, at
de positive og de negative halvperioder er lige lange. Ved drejning af
potentiometret med uret øges strømmens oxidbrydende effekt, ved modsat
drejning reduceres belastningen på elektroden. En optimering af
balancekontrollens indstilling skal ske i hvert enkelt svejsetilfælde.
10. Maskinen er nu klar til svejsning.
bt10d12d
-- 17 --
DK
5.3
MMA--svejsning med jævn-- eller vekselstrøm
1. Kontroller at elektrode-- og returledere er korrekt tilsluttet.
2. Kontroller at der bruges den rigtige elektrode til den rigtige strømtype.
3. Sæt polaritetsomskifter SA4 i ”korrekt” stilling afhængigt af den elektrodetype,
der bruges.
4. Sæt afbryder Q01 i stilling ”1” og kontroller at luftgennemstrømningen ikke
hindres.
5. Vælg intern-- eller fjernbetjening med omskifter SA1.
6. Indstil den ønskede strøm med potentiometret (RP01).
7. Maskinen er nu klar til svejsning.
6
VEDLIGEHOLDELSE
DTB 250 kræver kun beskeden vedligeholdelse. Normalt er det tilstrækkeligt at svejsestrømkilden en gang om året blæses ren med tør trykluft med reduceret tryk. Hvis
maskinen bruges i støvede og snavsede omgivelser, bør renblæsning ske hyppigere.
7
RESERVDELSBESTILLING
Ved bestilling angives maskintype, maskinnummer samt benævnelse og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen.
Dette letter ekspeditionen og sikrer korrekt levering.
bt10d12d
-- 18 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising