ESAB | DTB 250 | Instruction manual | ESAB DTB 250 Kasutusjuhend

ESAB DTB 250 Kasutusjuhend
DTB 250
AC/DC SQUARE Wave
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 267 001 98.07.10
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 548 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
28
28
29
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4.1
4.2
Verkkoliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkentäohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
5.1
5.2
5.3
TIG--hitsaus tasavirralla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--hitsaus vaihtovirralla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA--hitsaus tasa-- ja vaihtovirralla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
99
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TOCx
-- 27 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde DTB 250 alkaen sarjanumerosta 548 täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen
mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen
lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--10--25
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bt10d12x
-- 28 --
FI
3
JOHDANTO
DTB 250 on tyristoriohjattu kahden virtalajin virtalähde tasa-- ja vaihtovirtahitsaukseen.
Virtalähde soveltuu TIG-- ja MMA--hitsaukseen.
DTB 250:n varustukseen kuuluvat takapyörä, kääntyvät etupyörät, kaasupulloteline
sekä vesijäähdytyslaite.
Varustukseen kuuluvat myös OKC--liitin ja verkkokaapeli*.
(* Verkkokaapeli 400 V ja sitä suuremille verkkojännitteille).
3.1
TEKNISET TIEDOT
Sallittu kuormitus
AC/DC MMA
100% kuormitusaikasuhde
60% kuormitusaikasuhde
35% kuormitusaikasuhde
95A/24V
145A/26V
200A/28V
Sallittu kuormitus
AC/DC TIG
100% kuormitusaikasuhde
35% kuormitusaikasuhde
20% kuormitusaikasuhde
95A/14V
200A/18V
250A/20V
Säätöalue
TIG 5A/10V--250A/20V
Säätöalue
MMA 20A/21V--200A/28V
Maks. tyhjäkäyntijännite
65V AC, 71V DC
MMA 200A AC
Tehokerroin
Hyötysuhde
0,69
0,63
TIG 250A AC
Tehokerroin
Hyötysuhde
0,62
0,51
Tyhjäkäyntiteho
AC--tasapainonsäätö
Nousuaika Slope up
Laskuaika Slope down
Kaasun jälkivirtaus
Kotelointiluokka
Paino
Mitat pxlxk
300W
40--60%
0,5--10s
0,5--10s
0,5--30s
IP 21
145 kg
1180/745/965
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hitsausvirtalähde täyttää standardien IEC 974--1 ja EN 60974--1 mukaiset
vaatimukset.
Merkinnällä IP 21 varustettu laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
bt10d12x
-- 29 --
FI
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
DTB 250 voidaan vaihtokytkeä seuraaville jännitteille:
230/400 ja 500 V, 50 Hz
230/440 ja 550 V, 60 Hz
1. Varmista, että hitsausvirtalähde on kytketty oikealle verkkojännitteelle. Ks.
kytkentäohjeet. Vaihtokytkentä tapahtuu kytkentäalustalla XT1.
2. Kaapeliala ja sulakekoot, ks. Verkkoliitäntä.
3. Metallikaarihitsauksessa (MMA) hitsaus-- ja maadoituskaapelit liitetään
liitäntöihin + ja -- valitusta elektrodista riippuen.
4. TIG--hitsauksessa poltin liitetään keskusliitäntään.
5. Maadoituskaapeli liitetään +:lla merkittyyn OKC--liitäntään.
6. Yhdistä kaasu ja aseta oikea virtaus.
7. Tarvittaessa liitetään vesijäähdytin. Kaapeli liitetään kytkentäalustaan XT5.
4.1
Verkkoliitäntä
DTB 250
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Jännite (V)
1x230
1x230
1x400
1x440
1x500
1x550
Ensiövirta (A)
62
68
43
40
34
33
Sulake hidas (A)
50
50
25
25
20
25
Kaapeli (mm2)
10
10
4
4
4
4
Sulake nopea (A)
63
63
35
35
25
35
Kaapeli (mm2)
16
16
6
6
6
6
Verkkokaapeliala ruotsalaisten määräysten mukaan.
4.2
Verkkoliitäntä
Kytkentäohjeet
DTB 250 on toimitettaessa kytketty
jännitteelle 400 V, ellei toisin ole ilmoitettu.
Muille jännitteille muuntaja on kytkettävä
uudelleen kuvan 1 mukaisesti.
Ohjeet löytyvät myös riviliittimestä.
230V,60Hz
230V,50Hz
400V,50Hz
440V,60Hz
500V,50Hz
550V,60Hz
fig.1
bt10d12x
-- 30 --
bt10d001
FI
5
KÄYTTÖ
S
Verkkovirtakytkin Q01 on tarkoitettu verkkojännitteen päälle-- ja poiskytkemiseen. Merkkivalo syttyy ja puhallin käynnistyy asennossa ”1”.
S
Merkkivalo HL1: ilmaisee, että verkkojännite on kytketty.
S
Merkkivalo HL2: ilmaisee, että lämpösuoja on lauennut.
S
Potentiometri RP01: hitsausvirran asettamiseen 5--250A.
S
Vaihtokytkin SA4: hitsausmenetelmän valitsemiseen (TIG-- tai metallikaarihitsaus
AC ja DC).
S
Potentiometri RP04: slope--up--ajan 0,5--10 s asettamiseen, mikä tarkoittaa, että
virta nousee hitaasti minimivirrasta asetettuun arvoon.
S
Potentiometri RP03: slope--down--ajan 0,5--10 s asettamiseen, mikä tarkoittaa,
että virta laskee hitaasti asetetusta arvosta minimivirtaan.
S
Potentiometri RP02: kaasun jälkivirtausajan 0,5--30 s asettamiseen, ts. ajan,
jonka kaasu virtaa valokaaren sammumisen jälkeen.
S
Vaihtokytkin SA2: Suurtaajuus-- tai raapaisusytytyksen valitsemiseen.
S
Vaihtokytkin SA1: lähi-- tai kaukosäädön valitsemiseen.
Lähisäätöasento: koneeseen asetettu arvo on voimassa.
Kaukosäätöasento: pulssi-- tai kaukosäätölaitteeseen asetettu arvo on voimassa.
S
Kaukosäätimen liitäntä XS1: kaukosäätimen tai pulssiyksikön yhdistämistä varten.
S
Vaihtokytkin SA3: 2/4--tahti.
2--tahti: tarkoittaa, että valokaari syttyy, kun polttimen liipaisin painetaan alas ja sammuu, kun liipaisin vapautetaan.
4--tahti: tarkoittaa, että polttimen liipaisinta ei tarvitse pitää alaspainettuna hitsauksen
aikana. Valokaari sytytetään painamalla liipaisin alas ja vapauttamalla se. Kaari sammuu vastaavalla tavalla.
S
TIG--pikaliitäntä XS2 TIG--polttimelle, kaasun ja ohjaussäätimen liittämistä
varten.
S
OKC--liitäntä XS3, XS4 maadoitus-- ja elektrodikaapeleille.
S
Potentiometri RP05 suorakulma--aallon tasapainon säätämistä varten vaihtovirtahitsauksen yhteydessä.
Tasapainosäädin voidaan useimmissa tapauksissa asettaa keskiasentoonsa, jolloin positiiviset ja negatiiviset puolijaksot ovat yhtä pitkiä. Jos säädintä kierretään
myötäpäivään, virran oksidihajonta vahvenee. Vastapäivään kierrettäessä elektrodiin kohdistuva kuormitus pienenee.
bt10d12x
-- 31 --
FI
a-- Mahdollisuus digitaalisen tai analogisen voltti-- tai ampeerimittarin liittämiseen.
b-- RP01: Virran asetus
MMA (A) 20--250
TIG (A) 5--250
c-- RP05: Virran tasapainon säädin 40--60%.
d-- Q01: Verkkovirtakytkin ja merkkilamppu
HL1: Valo syttyy ja puhallin käynnistyy asennossa ”1”.
e-- HL2: Ilmaisee, että lämpösuoja on lauennut.
f-- RP03: Slope--down --ajan valinta 0,5--10 s.
g-- RP04: Slope--up --ajan valinta 0,5--10 s.
h-- SA3: 2/4--tahdin vaihtokytkin.
i-- SA2: Suurtaajuussytytyksen päälle/pois --kytkin.
j-- RP02: Kaasun jälkivirtausajan valinta 0,5--30 s.
k-- SA4: Hitsausmenetelmän ja virtalajin valinta.
Valittavana:
--MMA DC
--MMA AC
--TIG DC
--TIG AC
l-- SA1: Hitsausvirran lähi/kaukosäädön valintakytkin.
m-- XS1: Kaukosäätimen tai pulssiyksikön liitäntä.
n-- XS2: TIG--pistoolin keskusliitäntä, virta, kaasu ja vaihtokytkin samassa
yksikössä.
o-- XS3: Liitäntä elektrodin pitimelle.
p-- XS4: Maadoituskaapeliliitäntä.
bt10d
002
bt10d12x
-- 32 --
FI
5.1
TIG--hitsaus tasavirralla
1. Tarkasta, että TIG--poltin, kaasuletku ja maadoituskaapeli on liitetty oikein.
2. Tarkasta, että polttimeen on asennettu oikein hiottu torium--volframelektrodi.
3. Käytä oikeanlaatuista kaasua ja aseta kaasuvirtaukseksi 5--10 l/min.
4. Aseta navanvaihtokytkin SA4 asentoon ”TIG--DC”.
5.
Käännä verkkovirtakytkin Q01 asentoon ”1” ja tarkista, ettei ilmanvirtaus ole
estynyt.
6. Valitse sytytysmenetelmä, suurtaajuus-- tai raapaisusytytys.
7. Valitse lähi-- tai kaukosäätö vaihtokytkimellä SA1.
8. Aseta haluttu virta (RP01), slope--up--down--ajat (RP04 ja RP03) ja kaasun
jälkivirtausaika (RP02).
9. Kone on nyt valmis hitsaukseen.
5.2
TIG--hitsaus vaihtovirralla
1. Tarkasta, että TIG--poltin, kaasuletku ja maadoituskaapeli on liitetty oikein.
2. Tarkasta, että polttimeen on asennettu volfram-- tai sirkoniumelektrodi.
3. Käytä oikeanlaatuista kaasua ja aseta kaasuvirtaukseksi 5--10 l/min.
4. Aseta navanvaihtokytkin SA4 asentoon ”TIG--AC”.
5. Käännä verkkovirtakytkin Q01 asentoon ”1” ja tarkista, ettei ilmanvirtaus ole
estynyt.
6. Aseta vaihtokytkin SA2 asentoon HF, suurtaajuussytytys.
7. Valitse lähi-- tai kaukosäätö vaihtokytkimellä SA1.
8. Aseta haluttu virta (RP01), slope--up--down ajat (RP04 ja RP03) ja kaasun
jälkivirtausaika (RP02).
9. Vaihtovirran tasapainosäätimen asettaminen.
Tasapainosäädin voidaan useimmissa tapauksissa asettaa keskiasentoonsa,
jolloin positiiviset ja negatiiviset puolijaksot ovat yhtä pitkiä. Jos säädintä
kierretään myötäpäivään, virran oksidihajonta vahvenee. Vastapäivään
kierrettäessä elektrodiin kohdistuva kuormitus pienenee. Tasapainosäätimen
asetus on tarkistettava kullekin hitsaustyölle erikseen.
10. Kone on nyt valmis hitsaukseen.
bt10d12x
-- 33 --
FI
5.3
MMA--hitsaus tasa-- ja vaihtovirralla
1. Varmista, että elektrodi-- ja maadoituskaapelit on liitetty oikein.
2. Tarkasta, että elektrodi ja virtalaji vastaavat toisiaan.
3. Aseta navanvaihtokytkin SA4 ”oikeaan” asentoon käytettävän elektrodityypin
mukaan.
4. Käännä verkkovirtakytkin Q01 asentoon ”1” ja tarkista, ettei ilmanvirtaus ole
estynyt.
5. Valitse lähi-- tai kaukosäätö vaihtokytkimellä SA1.
6. Aseta haluttu virta potentiometrillä (RP01).
7. Kone on nyt valmis hitsaukseen.
6
HUOLTO
DTB 250 ei juuri tarvitse huoltoa. Normaalikäytössä riittää, että virtalähde puhalletaan puhtaaksi kerran vuodessa kuivalla paineilmalla alennetulla paineella. Jos konetta joudutaan pitämään pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, puhtaaksi puhaltaminen kannattaa suorittaa useammin.
7
VARAOSIEN TALAAMINEN
Varaosatilausten yhteydessä ilmoitetaan konetyyppi, koneen numero sekä varaosan
varaosaluettelon mukainen nimitys ja varaosanumero.
Tämä helpottaa varaosien toimittamista ja varmistaa oikeat toimitukset.
bt10d12x
-- 34 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising