ESAB | LTG 250 | Instruction manual | ESAB LTG 250 Kasutusjuhend

ESAB LTG 250 Kasutusjuhend
LTG 250/400
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 312 001 98.07.10
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 622 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
3.1 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.1 Verkkoliitäntä LTG 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Verkkoliitäntä LTG 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 TIG--hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
88
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
90
TOCx
-- 24 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LTG 250/400 alkaen sarjanumerosta 622 täyttää standardin
EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja
sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1996--05--30
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bt08d12x
-- 25 --
FI
3
JOHDANTO
LTG 250/400 ovat tyristoriohjattuja hitsaustasasuuntaajia, jotka on tarkoitettu pelkästään hitsaamiseen päällystetyillä elektrodeilla sekä TIG--hitsaukseen.
LTG 250/400 on saatavana keskusliitännällä tai OKC--liitännällä varustettuna
rakenteena.
Hitsaustasasuuntaajan varustukseen kuuluvat takapyörä, kääntyvät etupyörät,
kaasupulloteline sekä OKC--liitäntä.
3.1
TEKNISET TIEDOT
LTG 250
LTG 400
35% kuorm.aikasuhteella
250 A
400 A
60% kuorm.aikasuhteella
190 A
315 A
100% kuorm.aikasuhteella 150 A
250 A
Tyhjäkäyntijännite
68 V
65--75 V
Tyhjäkäyntiteho
0,22 kW
0,49 kW
MMA 67%, TIG 55%
MMA 88%, TIG 82%
Suurin sallittu kuormitus
Hyötysuhde (h)
35% kuorm.aikasuhteella
Nousuaika Slope up (ei lif- 0,1--15 s
tarc--asennossa)
0,1--15 s
Laskuaika Slope down
0,1--15 s
0,1--15 s
Kaasun jälkivirtaus
1--25 s
1--25 s
Kotelointiluokka
IP 21
IP 21
Paino
195 kg
205 kg
Mitat pxlxk
1250x745x780
1250x745x780
Käyttöluokka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hitsausvirtalähteet täyttävät standardien IEC 974--1 ja EN 60974--1 mukaiset
vaatimukset.
tarkoittaa, että virtalähde on tarkoitettu tiloihin, joissa on suuri sähköisSymboli
kujen vaara.
IP --koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. suojausasteen kiinteiden esineiden ja veden
tunkeutumista vastaan. Merkinnällä IP 21 varustettu laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
bt08d12x
-- 26 --
FI
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
4.1
Verkkoliitäntä LTG 250
50/60 Hz 50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Jännite (V)
3x230
3x400
3x415
3x440
3x500
3x550
Ensiövirta (A)
33
18
18
17
14
15
Sulake hidas (A) 25
16
16
16
16
16
Kaapeli (mm2)
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
50/60 Hz 50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Jännite (V)
3x230
3x400
3x415
3x440
3x500
3x550
Ensiövirta (A)
57
31
31
31
26
26
Sulake hidas (A) 63
25
25
25
20
20
Kaapeli (mm2)
4x4
4x4
4x4
4x2,5
4x2,5
4.2
4x4
Verkkoliitäntä LTG 400
4x10
Verkkokaapeliala ruotsalaisten määräysten mukaan.
LTG 250/400 on vaihtokytkettävissä seuraaville verkkojännitteille:
230/400/415 ja 500 V, 50 Hz -- 230/440 ja 550 V, 60 Hz
1. Tarkasta, että hitsaustasasuuntaaja on kytketty ko. verkkojännitteelle. Ks.
kytkentäohje ja kytkentäkaavio. Vaihtokytkentä suoritetaan päämuuntajaan
sijoitetusta riviliittimestä XT4.
2. Verkkokaapeliala ja sulakekoot, ks. Tekniset tiedot.
3. Liitä TIG--poltin keskusliitäntään.
4. Maadoituskaapeli liitetään merkinnällä + varustettuun OKC--liitäntään.
Kaapeliala min. 25 mm2 LTG 250:lle ja 50mm2 LTG 400:lle.
5. Liitä kaasu ja aseta oikea virtaus, 5--10 l/min.
6. Liitä tarvittaessa vesijäähdytyslaite. Kaapeli liitetään riviliittimeen XT2.
Jännitehäviöiden pienentämiseksi erityisen pitkiä hitsauskaapeleita käytettäessä
saattaa olla tarpeen valita suurempi kaapelikoko. Tarkasta, että kaikki liitännät on
suoritettu kunnolla.
bt08d12x
-- 27 --
FI
4.3
S
S
S
S
S
S
S
TIG--hitsaus
Tarkasta, että TIG--poltin, kaasuletku ja maadoituskaapeli on liitetty oikein.
Tarkasta, että polttimeen on asennettu oikein hiottu torium--volframelektrodi.
Käännä verkkovirtakytkin asentoon ”I” ja tarkasta, ettei ilmanvirtaus ole estynyt.
Valitse aloitustapa, HF tai Liftarc.
Valitse lähi-- tai kaukosäätö.
Aseta haluttu virta, slope--down--aika ja kaasun jälkivirtausaika.
Kone on nyt valmis hitsaukseen.
LIFTARC
Aseta polttimen elektrodi työkappaletta vasten.
Sytytä valokaari hieman kallistamalla ja
nostamalla poltinta
Vesijäähdytteinen TIG--poltin
bt08d12x
Paina polttimen liipaisin sisään.
Lopetettaessa--päästä polttimen liipaisin ylös.
Itseiäähdytteinen TIG-- poltin
-- 28 --
FI
5
KÄYTTÖ
Verkkovirtakytkin QO1: verkkojännitteen päälle/pois--kytkemiseen. Merkkivalo
(HL1) syttyy ja puhallin käynnistyy asennossa ”I”.
Potentiometri RPO4: hitsausvirran asettamiseen 4--250 ja 5--400A.
Potentiometri RPO2: slope--up--ajan asettamiseen 0,1--15 s, mikä tarkoittaa, että
virta nousee hitaasti minimivirrasta asetettuun arvoon. Ei ole voimassa Liftarc--asennossa.
Potentiometri RPO3: slope--up--ajan asettamiseen 0,1--15 s, mikä tarkoittaa, että
virta laskee hitaasti asetetusta arvosta minimivirtaan.
Potentiometri RPO1: kaasun jälkivirtausajan 1--25 s asettamiseen, ts. ajan, jonka
kaasu virtaa valokaaren sammumisen jälkeen.
Vaihtokytkin SA1: eri aloitusmenetelmien vaihtamiseen TIG--hitsauksessa.
Asento Liftarc: tarkoittaa, että polttimen elektrodi asetetaan siihen kohtaan, josta
hitsaus halutaan aloittaa, minkä jälkeen painetaan polttimen liipaisinta ja poltin
nostetaan ylös. Näin syntyy valokaari.
Asento HF: kun polttimen liipaisin painetaan alas, kaasunvirtaus alkaa. HF--yksikkö
kytkeytyy päälle ja muodostaa kipinän elektrodin ja hitsausmateriaalin välille, kaasu
ionisoituu ja valokaari syntyy. Kun valokaari on tasapainottunut, HF--yksikkö kytkeytyy automaattisesti toiminnasta.
Vaihtokytkin SA7: liitetyn vesijäähdytyslaitteen päällekytkemiseen.
Kytkettäessä syttyy merkkivalo HL2.
Vaihtokytkin SA2: 2--/4--tahti.
2--tahti tarkoittaa, että valokaari syttyy, kun polttimen liipaisin painetaan alas ja
sammuu, kun liipaisin vapautetaan.
4--tahti tarkoittaa, että polttimen liipaisinta ei tarvitse pitää alaspainettuna hitsauksen
aikana. Valokaari sytytetään painamalla liipaisin alas ja vapauttamalla se. Kaari
sammuu vastaavalla tavalla.
Vaihtokytkin SA5: lähi-- ja kaukosäädön valitsemiseen.
Lähisäätöasento tarkoittaa, että koneeseen asetettu arvo on voimassa.
Kaukosäätöasento tarkoittaa, että pulssi-- tai kaukosäätölaitteeseen asetettu arvo on
voimassa.
Kaukosäätimen liitäntä XS1 ja XS2: kaukosäätimen ja/tai pulssiyksikön yhdistämistä varten.
TIG--liitäntä XS3: pikaliitäntä TIG--polttimen, kaasun ja ohjaussäätimen liittämistä
varten.
OKC--liitäntä XS4: maadoituskaapelille ja elektrodijohtimelle MMA--hitsauksessa.
Merkkivalo HL3: keltainen merkkivalo syttyy, kun lämpösuoja on lauennut.
Lämpösuoja palautuu automaattisesti, kun hitsaustasasuuntaaja on jäähtynyt.
1. Merkkivalolla varustettu virtakytkin (HL1).
2. Virta--alue 4 A -- 250 A ja 5 A -- 400 A.
bt08d12x
-- 29 --
FI
3. Kaasun jälkivirtausaika 1--25 s.
4. Slope down--toiminto 0,1--15 s.
5. Mahdollisuus analogisen tai digitaalisen
ampeeri-- ja volttimittarin liittämiseen.
6. Päälle/pois --kytkin ulkoiselle
jäähdytyslaitteelle, varustettu
merkkivalolla (HL2).
7. Slope up--toiminto 0,1--15 s.
8. Ulosotto kaukosäätö-- tai pulssilaitteelle.
9. Ulosotto jalkakytkimelle.
10. Aloitusmenetelmän valinta -- LiftArc--menetelmä
tai HF--suurtaajuussytytys.
bt08d001
11. 2/4--tahti--kytkentä antaa käyttäjälle mahdollisuuden hitsata ilman, että polttimen
liipaisinta on pidettävä alhaalla.
12. Hitsausmenetelmän valinta -- TIG--hitsaus tai hitsaus päällystetyillä elektrodeilla.
13. Hotstart korottaa virtaa hetkellisesti aloitushetkellä. Käytetään hitsattaessa
päällystetyillä elektrodeilla.
14. TIG--polttimelle tarkoitettu keskusliitäntä, jossa virta, kaasu ja vaihtokytkin
samassa yksikössä.
15. Ulosotto maadoituskaapelille ja elektrodinpitimelle.
16. Merkkivalo, lämpötilan valvonta.
6
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee
vikojen korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
LTG 250/400 ei normaalisti vaadi huoltoa.
Puhalla hitsaustasasuuntaaja puhtaaksi sisältä kerran vuodessa kuivalla paineilmalla, jonka painetta on alennettu.
Jos konetta joudutaan pitämään pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, puhtaaksi
puhaltaminen kannattaa suorittaa useammin.
7
VARAOSIEN TALAAMINEN
Varaosien tilaaminen
Varaosatilausten yhteydessä ilmoitetaan koneen tyyppi ja numero sekä varaosaluettelon mukainen nimitys ja varaosanumero.
Tämä helpottaa varaosien toimittamista ja varmistaa oikeat toimitukset.
bt08d12x
-- 30 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising