ESAB | LTP 450 | Programming Manual | ESAB LTP 450 Användarmanual

ESAB LTP 450 Användarmanual
PROTIG 450
LTP 450
100
Programmeringsmanual
0456 638 100
981110
Valid for program version 2.10B and 2.11A
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Inställningslådans arbetssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Sektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Teckenfönster och knappsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
6
2 SVETSPARAMETRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Svetsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Trådmatningshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Förvärmningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Rotationshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Bågspänningskontroll (AVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Pendling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
15
15
16
16
18
3 START OCH STOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Återstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
19
4 ATT KOMMA IGÅNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Hur man anger verktygskod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Hur man ändrar språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
22
5 PROGRAMEDITERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Hur man skriver in ett parametervärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Hur man ökar/minskar ett parametervärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Hur man skapar en ny sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Hur man ändrar brytpunkt för en sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Hur man skapar en transportsektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Hur man hittar ett hemmaläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Hur man skriver in en slope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Hur man flyttar i ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Hur man raderar i ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10Hur man ändrar svetsdata under svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11 Hur man nollställer inställningslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
29
29
6 PROGRAMMERINGSEXEMPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Exempel 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Exempel 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Exempel 1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Exempel 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Exempel 1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
34
37
41
47
7 BIBLIOTEKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Hur man sparar ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Hur man återkallar ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Hur man ser verktygskoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Hur man raderar ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
52
53
54
8 MANUELLT MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.2 Hur man editerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TOCs
-- 2 --
9 PC-- KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Hur man installerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Hur man återkallar program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Hur man lagrar program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Hur man raderar program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Hur man tar ur PC--kortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
58
58
59
60
61
10 FELKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.1 Felhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.2 Felediteringskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
11 VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
11.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
11.2 Hur man visar aktuella parametervärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
12 PROGRAM UPPGRADERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Menyförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Hur man uppgraderar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4 Åtgärd vid misslyckad uppgradering av enheterna i svetsströmkällan . . . . . . . . .
12.5 Åtgärd vid misslyckad uppgradering av inställningslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
71
72
73
76
77
13 MJUKVARULÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Hur man låser inställningslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Hur man låser upp inställningslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4 Hur man ändrar koden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
78
79
80
14 ANTECKNINGSBOKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Hur man skriver in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3 Exempel 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
81
82
15 HANDSVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Hur man skapar ett svetsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3 Exempel 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4 Hur man svetsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
92
92
92
98
16 APPENDIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
16.1 Verktygskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
16.2 Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
16.3 Svetsparametrarnas inställningsområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17 FACKTERMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
TOCs
-- 3 --
1
INTRODUKTION
1.1 Inställningslådans arbetssätt
Inställningslådan kan sägas bestå av fyra minnesenheter; arbetsarean,
biblioteket, anteckningsboken och tilläggsfunktionen.
S
I arbetsarean skapar man ett svetsprogram.
S
I biblioteket lagrar man svetsprogram.
Vid svetsning är det alltid innehållet i arbetsarean som styr processen.
Det är därför också möjligt att kalla in ett svetsprogram från biblioteket till
arbetsarean.
S
I anteckningsboken skriver man in egna noteringar om vissa
svetsparametrar.
S
I tilläggsfunktionen kan man:
S
ändra språk
S
se vilka felmeddelanden som finns
S
beordra visning av aktuella parametervärden
S
uppgradera program
S
Mjukvarulås
1.2 Sektorer
Ett program för rörsvetsning kan delas in i olika delar; sektorer. Varje sådan
sektor motsvarar en viss del av rörets omkrets. Max antal sektorer i ett
program är 100 stycken.
Sektor 4
Sektor 1
Sektor 3
Sektor 2
En sektor kan tilldelas en egen uppsättning värden för skilda svetspara-metrar såsom ström, rotationshastighet och trådmatningshastighet m fl. På
så vis kan svetsning ske med olika inställningar av svetsparametrarna för
olika delar av rörfogen.
dpa8d1sa
-- 4 --
Indelningen i sektorer går till så att man anger olika brytpunkter utmed
rörets omkrets. Varje sådan brytpunkt utgör startpunkt för en ny sektor. I
figuren nedan är brytpunkt 0,000 startpunkt för sektor 1, brytpunkt 0,250
startpunkt för sektor 2 osv.
Brytpunkt 0.000
Sektor 4
Sektor 1
Brytpunkt 0.750
Brytpunkt 0.250
Sektor 3
Sektor 2
Brytpunkt 0.500
LTP 450 medger svetsning av upp till 10 varv i samma svetsfog dvs.
svetsverktyget kan roteras 10 varv kring röret.
Brytpunkterna i föregående figur börjar alla med heltalet 0, vilket innebär att
de är brytpunkter för varv 1. Brytpunkterna för eventuellt varv 2 börjar alltid
med heltalet 1 osv.
S Varv 1 = brytpunkter 0,000 -- 0,999
S Varv 2 = brytpunkter 1,000 -- 1,999
S Varv 3 = brytpunkter 2,000 -- 2,999
S Varv 4 = brytpunkter 3,000 -- 3,999
S Varv 5 = brytpunkter 4,000 -- 4,999
S Varv 6 = brytpunkter 5,000 -- 5,999
S Varv 7 = brytpunkter 6,000 -- 6,999
S Varv 8 = brytpunkter 7,000 -- 7,999
S Varv 9 = brytpunkter 8,000 -- 8,999
S Varv 10 = brytpunkter 9,000 -- 9,999
För att avsluta ett svetsprogram anger man en s.k slutsektor
En sektor räknas som slutsektor om följande två villkor är uppfyllda:
S
Efterföljande sektor saknas
S
Sektorns värde för svetsström = 0 ampere
dpa8d1sa
-- 5 --
1.3 Teckenfönster och knappsats
A
Teckenfönster
B
Mjuka knappar
C
Funktionsknappar
dpa8d1sa
-- 6 --
Teckenfönster
Följande information visas i teckenfönstret.
a
b
c
d
e
g
h
Vilken programsektor man befinner sig i.
Antal sektorer i aktuellt program.
Sektorns brytpunkt (i detta ex. sektor 2).
Sifferrutan visar inskrivet siffervärde och olika siffertecken se vidare
information på sid 99.
Indikerar att värdet har lånats från någon föregående sektor
(i detta ex från sektor 1).
Textrutor (5 st) som beskriver funktionen för s.k. mjuka knappar (f).
Meddelanderad som beskriver aktuellt tillstånd.
SVETSNING = en svetssekvens pågår
SLUT
= en svetssekvens är fullständigt utförd.
TRANSPORT = en förflyttning utan svetsning.
STOPP
= svetssekvens avbruten p.g.a stoppknappstryckning.
dpa8d1sa
-- 7 --
Mjuka knappar
Med mjuka knappar (a) aktiverar man funktioner som är kopplade till resp.
teckenfönster (i detta ex. teckenfönster för parameter GAS ), vars innebörd
anges i textrutorna (b). Upp till fem mjuka knappar aktiveras beroende på
teckenfönster.
Funktionsknappar
Parameterknappar
Svetsparametrarna är indelade i sju olika grupper. Varje grupp
representeras av en knapp samt en uppsättning mjuka knappar.
Svetsström
Gas
Rotationshastighet
Trådmatningshastighet
Pendling
Bågspänningskontroll (AVC)
Förvärmningstid
dpa8d1sa
-- 8 --
SHIFT--knappen
Används för att byta innebörden för en annan knapp.
PLUS/MINUS--knappar
Används för att öka eller minska ett inställt värde.
Sifferknappar
Används för att skriva in siffrorna 0--9 samt decimalkomma.
Övriga knappar
SLOPE
Används när man vill lägga till en slopefunktion till någon parameter och
anges på följande sätt i teckenfönstret
.
Med slope menas en gradvis förändring av ett inställt värde.
Slope up = gradvis ökning
Slope down = gradvis minskning
Följande parametrar kan tilldelas en slopefunktion:
Ström (gäller både topp-- och bakgrundsström vid pulsad ström), Rotation,
Båglängdskontroll, Trådmatningshastighet, Pendlingsamplitud.
dpa8d1sa
-- 9 --
En slope kan vara tidsstyrd genom att man anger att den ska pågå under
ett visst antal sekunder. En slope kan också vara sektorstyrd, en sk
sektorslope, genom att man anger mellan vilka två brytpunkter den ska
finnas.
SEKTOR
Används när man anger brytpunkten i ett program och för att gå till angiven
sektor.
STEG
Används för att stega sig fram genom programmet.
RADERA
Används när man vill radera ett helt program eller delar av ett program i
arbetsarean, eller bara radera siffrorna i sifferrutan.
MANUELLT MODE
Används för att ställa elektroden i rätt läge inför svetsning, samt att
kontrollera att programmet i arbetsarean fungerar som man vill.
MINNE (bibliotek)
Används för att gå in eller ur biblioteket samt för att spara eller hämta
program från biblioteket till arbetsarean.
KORRIGERA
Används när man i samband med pendling vill korrigera elektrodens läge
(centrumlinje--justering)
TILLÄGG
Används när man vill komma in i olika tilläggsfunktioner bl.a språk, fellogg,
visa aktuellla parametervärden och programuppgradering.
NÄSTA
Denna knapp används ej.
dpa8d1sa
-- 10 --
ANTECKNINGSBOK
Används när man vill skiva in noteringar om en svetssekvens.
VERKTYGSKOD
Används när man vill se vilken verktygskod som är ansluten.
ÅTERSTART
Används när man vill göra ett återstart av en svetssekvens.
SEKTOR SLOPE
Används när man vill göra en sektorslope
DIREKTSTOPP
Denna knapp ger omedelbart stopp av svetssekvensen. Gasefterströmning
sker enligt information från slutsektorn.
START
Används för start av en svetssekvens.
STOPP
Används för stopp av en svetssekvens. Svetssekvensen avslutas enligt
inställningarna i slutsektorn.
dpa8d1sa
-- 11 --
2
SVETSPARAMETRAR
Inställningsområden för svetsparametrarna finns i “APPENDIX” på sidan
100.
2.1
Svetsström
I parametergruppen för svetsström finns fyra parametrar representerade:
S
TOPPSTRÖM
S
BAKGRUNDSSTRÖM
S
PULSTID (1 s)
S BAKGRUNDSTID (1 s)
Värden inom parentes är förinställda värden.
Pulstid
Bakgrundstid
Toppström
Bakgrundsström
Svetsström kan vara pulsad eller kontinuerlig (icke pulsad).
Vill man svetsa med pulsad ström måste samtliga fyra parametrar ges ett
värde. Vill man däremot svetsa med kontinuerlig ström behöver endast
parametern toppström ställas in. Om man även ställer in bakgrunds-ström får man pulsad ström med förinställd pulstid och bakgrundstid.
Pulstiden och bakgrundstiden kan givetvis också ändras.
Svetsströmmen (pulsad ström) kan synkroniseras med pendelrörelsen så
att toppströmmen infaller samtidigt som elektroden befinner sig i ändlägena.
Detta kallas även specialpulsning.
Specialpulsning
Specialpulsning innebär att svetsströmmen synkroniseras med
pendlingsrörelsen så att man får toppström när elektroden befinner sig i
pendlingsrörelsens ändlägen. Tiden för toppströmmen bestäms med andra
ord av paustiden för respektive ändläge.
dpa8d1sa
-- 12 --
Specialpulsning kan användas i kombination med såväl kontinuerlig som
pulsad rotation. Specialpulsning med pulsad rotation kallas även
fyrkantpulsning och innebär att kuggkransen roterar när elektroden befinner
sig i pendlingsrörelsens ändläge.
Specialpulsning med
kontinuerlig rotation
Specialpulsning med
pulsad rotation
Rotationsriktning
Rotationsriktning
A = bakgrundsström
B = toppström
Trådmatningen vid specialpulsning kan vara antingen kontinuerlig eller
pulsad. Vid pulsad trådmatning sker synkronisering till svetsströmmen
såsom tidigare beskrivits, se även kapitel “Trådmatningshastighet” på sidan
15.
dpa8d1sa
-- 13 --
SEKTOR
1(4)
0.000
TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS-TID
A
A
s
s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
För att aktivera funktionen specialpulsning, tryck in den markerade mjuka
knappen i teckenfönstret för strömparametrar.
2.2
Gas
I parametergruppen för skyddsgas finns tre parametrar representerade:
S
SVETSGAS
S
ROTGAS
S STARTGAS
Med svetsgas avses skyddgas på svetsfogens ovansida. Med svets-gasparametern ställer man in den tid som skyddsgasen på fogens ovansida
ska strömma före och efter svetsning. För svetsgasen finns förinställda
värden. Svetsgasförströmningen och svetsgasefterströmningen får följande
värden vid start om inte andra värden skrivs in:
S
Svetsgasförströmning = 2 s
S
Svetsgasefterströmning = 4 s
Med rotgas menas skyddsgas på svetsfogens undersida. Parametern
rotgas anger den tid som skyddsgasen på svetsfogens undersida ska
strömma före och efter svetsning.
dpa8d1sa
-- 14 --
Vissa skyddsgaser t ex helium (He) kan göra att ljusbågen har svårt för att
tända. Använder man en sådan skyddsgas som svetsgas kan det vara
lämpligt att vid själva startögonblicket använda en gas med annan
sammansättning -- en sk startgas.
Anges ett värde för svetsgas och ett värde för startgas i sektor 1, är det
endast startgasen som flödar. Svetsgasen flödar när ljusbågen har tänt.
2.3
Trådmatningshastighet
Utnyttjas för att ange en matningshastighet (cm/min) för tillsatstråd.
Hastigheten kan vara pulsad eller kontinuerlig (icke pulsad).
I parametergruppen för trådmatningshastighet finns två parametrar
representerade:
S
TOPPTRÅDMATNINGSHASTIGHET
S BAKGRUNDSTRÅDMATNINGSHASTIGHET
Vid svetsning med kontinuerlig (icke pulsad) trådmatning skall endast
parametern topptrådmatningshastighet ställas in.
Vill man däremot pulsa trådmatningshastigheten skall både parametern för
topptrådmatningshastighet och bakgrundstrådmatningshastighet
ställas in.
Vid pulsad trådmatning synkroniseras denna automatiskt med
svetsströmmen så att trådmatningshastigheten är hög vid toppström och låg
vid bakgrundsström.
2.4
Förvärmningstid
Utnyttjas för att hetta upp arbetsstycket vid startpunkten (och därmed en
korrekt inträngning av smältbadet) och definieras som tiden från det att
ljusbågen tänds till dess att rotationsrörelsen startar. Har inget värde
angivits för förvärmningen innebär det att rotationen startar samtidigt som
ljusbågen tänds.
OBS! I parametergruppen svetsström går det inte att ange en sektorslope i
en startsektor när man har förvärmning.
dpa8d1sa
-- 15 --
2.5
Rotationshastighet
Används för att ange elektrodens rotationshastighet runt arbetsstycket och
anges i promille (tusendelar) av maximala rotationshastigheten för det
svetsverktyg som används.
Rotationshastigheten kan liksom i fallet med svetsström och
trådmatningshastighet vara pulsad eller kontinuerlig (icke pulsad).
I parametergruppen för rotationshastighet finns fyra parametrar
representerade:
S
ROTATION FRAMÅT
S
ROTATION BAKÅT
S
PULSAD ROTATION FRAMÅT
S PULSAD ROTATION BAKÅT
Vid pulsad rotation synkroniseras denna automatiskt med svetsströmmen så
att svetsverktyget roterar vid toppström och står stilla vid bakgrundsström.
2.6
Bågspänningskontroll (AVC)
Utnyttjas om man vill ha en automatisk bågspänningskontroll under
svetsning med svetsverktyg försedda med AVC--enhet.
Bågspänningskontroll (AVC) innebär att bågspänningen och därmed
båglängden, (dvs avståndet mellan elektrodspets och arbetsstycket)
regleras automatiskt under pågående svetsning,
I parametergruppen för bågspänningskontroll (AVC) finns tre parametrar
representerade:
S
TOPPSPÄNNING (Bågspänning vid toppström)
S
BAKGRUNDSSPÄNNING (Bågspänning vid bakgrundsström)
S
FÖRDRÖJNINGSTID
Med parametrarna toppspänning och bakgrundsspänning ställer man in
börvärdet för bågspänningsregleringen vid toppström och bakgrundsström.
Vid kontinuerlig ström skall endast parametern toppspänning ställas in.
Finns inget värde angivet för toppspänning används ett värde uppmätt
strax efter svetsstart som börvärde.
dpa8d1sa
-- 16 --
Finns inget värde angivet för bakgrundsspänning och pulsad svetsström
är inställd, sker ingen reglering av bågspänningen under bakgrundsströmmen.
OBS! Det går inte att ange en tidsslope i sektor 1 på toppspänning och
bakgrundsspänning.
För att ljusbågen ska hinna stabiliseras innan bågspänningsregleringen
påbörjas kan man ställa in en fördröjningstid. Under denna
fördröjningstid är AVC--enheten helt låst.
Om man inte ställer in någon fördröjningstid gäller följande:
S
Fördröjningstiden blir lika lång (minst 5 sekunder) som eventuell slope
upp--tid för svetsströmmen.
Är inställd slope up kortare än 5 sekunder kan AVC--enheten börja
reglera efter avslutad slope, men endast genom att öka bågspänningen
(båglängden).
S
Har man inte ställt in någon slope up--tid för svetsströmmen gäller en
fast fördröjningstid på 5 sekunder. AVC--enheten är inte helt låst utan
kan öka bågspänningen (båglängden).
dpa8d1sa
-- 17 --
2.7
Pendling
Utnyttjas om man vill pendla elektroden i sidled vid svetsning med
svetsverktyg försedda med pendlingsenhet.
I parametergruppen för pendling finns fyra parametrar representerade:
S
PENDLINGSAMPLITUD (5 mm)
S
PENDLINGSHASTIGHET (5 mm/s)
S
PAUSTID HÖGER (1 s)
S
PAUSTID VÄNSTER (1 s)
amplitud (mm)
vänster
paustid (s)
höger
paustid (s)
Pendlingshastighet (mm/s)
Värden inom parentes är förinställda värden. Anges ett av
parametervärdena i teckenfönstret kommer automatisk de övriga förinställda
värdena fram.
Pendlingsrörelsen kan synkroniseras med svetsströmmen (pulsad ström) så
att toppströmmen infaller samtidigt som elektroden befinner sig i ändlägena.
Detta kallas även specialpulsning och finns beskrivet i kapitlet
“SPECIALPULSNING” på sidan 12.
dpa8d1sa
-- 18 --
3
START OCH STOPP
3.1 Start
Start av svetsning görs med START--knappen
.
Det går inte att starta ett svetsprogram om man har angett en annan
verktygskod än den som det aktuella programmet innehåller.
3.2 Stopp
Ett beordrat svetsstopp med STOPP--knappen
innebär att
programmet hoppar till nästföljande slutsektor oavsett vilken sektor man för
tillfället befinner sig i. Svetsningen avslutas enligt inställningarna i
slutsektorn.
När svetsstopp beordras med DIREKTSTOPP--knappen
avslutas
svetssekvensen omedelbart. Gasefterströmning sker enligt inställd tid i
slutsektorn.
3.3 Återstart
Återstart av en svetsning görs med SHIFT-- och START--knappen
.
Oavsett om ett svetsstopp har utförts med STOPP--knappen
eller med
DIREKTSTOPP--knappen
används startparametrar från närmast
föregående startsektor, därefter fortsätter programmet från den position i
svetsprogrammet där avbrottet gjordes.
dpa8d1sa
-- 19 --
4
ATT KOMMA IGÅNG
4.1 Allmänt
Vissa av de faktorer som styr svetsprocessen är specifika för varje
svetsverktyg, t ex rotationshastigheten. Varje svetsprogram måste därför
vara kopplat till en verktygskod som associerar till det verktyg som
programmet skrivs för.
4.2 Hur man anger verktygskod
S
Vrid elkopplare för nätspänning på svetsströmkällan till läge 1.
S
Följande teckenfönster visas:
VÄLJ ANSLUTET VERKTYG
PRB, PRC
"
PRH
PRD
POC 12--60 mm
TIGHANDBRÄNNARE
A25
ENTER
NÄSTA
Exempel: Du har anslutit PRC 33--90
S
Flytta markeringen till raden PRB , PRCmed den mjuka knappen nästa
och välj rätt verktyg och tryck enter.
Ett fönster med tillgängliga verktygsstorlekar kommer fram.
S
Flytta markeringen med den mjuka knappen nästa till den storlek på
verktyget du har anslutit (i detta ex 33--90 mm) och tryck enter.
dpa8d1sa
-- 20 --
VÄLJ ANSLUTET VERKTYG
PRB, PRC
"
PRH
PRD
POC 12--60 mm
TIGHANDBRÄNNARE
A25
8--17 mm
17-- 49 mm
33-- 90 mm
60--170 mm
AVBRYT
NÄSTA
ENTER
Resultat: Den nya verktygskoden är accepterad och följande text visas:
ANSLUTET VERKTYG: PRB , PRC 33--90 mm.
OBS! Om det redan finns ett program med en annan verktygskod lagrat i
arbetsarean skall detta raderas. (Om man vill ha kvar det gamla
programmet som låg i arbetsarean, glöm ej att spara det i biblioteket.)
Följande information visas i teckenfönstret:
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
radera befintligt p
program.
og a
VARNING!
VERKTYGSKOD FELAKTIG
PROGRAM GJORD FÖR:
PRB , PRC 17-- 49 mm
ANSLUTET VERKTYG:
PRB , PRC 33-- 90 mm
RADERA
PROG.
Resultat: Den nya verktygskoden är accepterad och i teckenfönstret visas:
ANSLUTET VERKTYG: PRB , PRC 33--90 mm.
dpa8d1sa
-- 21 --
4.3 Hur man ändrar språk
Den text som presenteras i inställningslådan finns tillgänglig på följande fyra
språk:
S
Engelska, tyska, svenska, norska
Vid leverans och vid en eventuell nollställning är texten på engelska.
Val av språk
S
S
Tryck in knappen TILLÄGG
för att komma in i tilläggsfunktionerna och följande teckenfönster visas:
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
AUXILIARY FUNCTIONS
language
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPDATE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
S
S
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT--.
WARE
UPDATE
SOFT--
WARE
KEY
Tryck in den mjuka knappen next language och stega fram till önskat
språk.
Tryck
y in den
mjuka
j k knapk
CHOSEN LANGUAGE: ENGLISH
pen change
language.
AVAILABLE LANGUAGES
ENGLISH
DEUTSCH
SVENSKA
NEXT
LANG
CHANGE
LANG
NORSK
QUIT
Resultat: Samtliga texter anges i fortsättningen med det nya språket (i detta
ex svenska).
dpa8d1sa
-- 22 --
S
Avsluta g
genom att
tt trycka
t k
in den mjuka
knappen
avbryt.
VALT SPRÅK: SVENSKA
ENGLISH
DEUTSCH
SVENSKA
NÄSTA
SPRÅK
S
5
TILLGÄNGLIGA SPRÅK
NORSK
BYT
SPRÅK
Tryck in knappen TILLÄGG
AVBRYT
för att återgår till arbetsarean.
PROGRAMEDITERING
5.1 Hur man skriver in ett parametervärde
S
Se till att rätt parametergrupp visas i teckenfönstret genom att trycka in
någon av de sju parameterknapparna.
S
Skriv in ett värde i sifferrutan.
S Tryck in den avsedda parameterns mjuka knapp.
Observera att parametrarna alltid ärver värdet från föregående sektor om
inte något nytt värde skrivs in.
5.2 Hur man ökar/minskar ett parametervärde
För att kunna öka eller minska ett värde måste det visas i sifferrutan.
S
Markera avsedd parameter med någon av de mjuka knapparna. Inställt
värde för parametern blir då synligt i sifferrutan.
S
Tryck in knappen PLUS
dpa8d1sa
eller knappen MINUS
-- 23 --
.
5.3 Hur man skapar en ny sektor
En ny sektor skapas när man i en befintlig sektor knappar in en ny
brytpunkt.
S
Knappa in ett värde för den nya sektorns brytpunkt.
.
S Tryck in knappen SEKTOR
I och med detta skapas en ny sektor som i princip är en kopia av
ursprungssektorn, men med en annan brytpunkt och ett annat
sektornummer. Den nya sektorn placeras automatiskt in på rätt plats i
programmet, vilken avgörs av brytpunktens värde.
Hur man skapar en ny sektor under svetsning
En ny sektor skapas under svetsning genom att:
S
Knappa in ett värde med sifferknapparna i någon av följande
parametergrupper
S Tryck in någon av de mjuka knapparna.
Automatiskt blir det en ny sektor.
5.4 Hur man ändrar brytpunkt för en sektor
För att kunna ändra brytpunkten för en sektor måste man först se till att det
befintliga brytpunktsvärdet visas i sifferrutan.
S
Tryck in knappen SEKTOR
.
I och med detta visas nu brytpunkten i sifferrutan.
S
Knappa in det nya brytpunktsvärdet.
S
Tryck in knappen SEKTOR
eller
S
ändra brytpunktsvärdet med PLUS
dpa8d1sa
-- 24 --
eller MINUS
knappen.
5.5 Hur man skapar en transportsektor
En transportsektor skapar man när man vill rotera svetsverktyget utan att
svetsa i en sektor. Sektor 1 kan inte vara en transportsektor den kan endast
vara en förskjuten start.
Transportsektor
S
Knappa in ett värde med sifferknapparna för den nya sektorns brytpunkt.
S
Tryck in knappen SEKTOR
.
(toppströmmen) till 0.
S Ange SVETSSTRÖM
OBS! Är det ett ärvt värde för svetsströmmen kommer efterföljande sektors
värde för svetsström också att vara 0, glöm inte att ändra dem till rätt värde.
Alla andra parametervärden kan vara kvar.
Förskjuten start
Ändra brytpunkten för sektor 1 för att få en förskjuten start genom att:
tills man kommer till sektor 1.
S
Tryck in STEG
S
Tryck in knappen SEKTOR
S
Knappa in brytpunkten till t.ex 0.100 med sifferknapparna istället för
0.000.
S
Tryck in knappen SEKTOR
dpa8d1sa
.
igen.
-- 25 --
5.6 Hur man hittar ett hemmaläge
Vid användning av rörsvetsverktygen PRH och POC är det ibland
nödvändigt att kunna återgå till hemmaläget (utgångsläget) t.ex vid ett
svetsstopp.
S
Rotera verktyget manuellt tills det befinner sig inom ett tiondelsvarv till
vänster eller till höger om hemmaläget. Se vidare under manuellt mode
på sid 55.
S
Tryck in knappen START
.
När du har gjort detta roterar verktyget automatiskt till hemmaläget, och en
svetssekvens startar.
5.7 Hur man skriver in en slope
En tidsslope eller sektorslope kan anges för någon av följande
parametergrupper:
Svetsström
Rotationshastighet
Bågspänningskontroll (AVC)
Pendling
Trådmatningshastighet
Tidsslope
S
Tryck in den aktuella parametergruppsknappen.
S
Markera aktuell parameter med någon av de mjuka knapparna.
S
Knappa in önskat värde för slope--tiden.
S
Tryck in knappen SLOPE
dpa8d1sa
.
-- 26 --
Sektorslope
För att skapa en sektorslope ska man inte ange något tidsvärde. En
sektorslope pågår alltid från en brytpunkt till nästa.
OBS! I parametergruppen svetsström går det inte att ange en sektorslope i
en startsektor när man har förvärmning.
S
Tryck in den aktuella parametergruppsknappen.
S
Markera aktuell parameter med någon av de mjuka knapparna.
S
Tryck samtidigt in knappen SHIFT
man får en sektorslope.
och knappen SLOPE
och
Vad är en slope?
En slope är en linjär förändring mellan två parametervärden baserad på tid
eller position (brytpunkt).
En slope baserad på tid benämns tidsslope och är aktiverad under en
angiven tid.
En slope baserad på position benämns sektorslope och är aktiv mellan två
angränsande brytpunkter.
5.8 Hur man flyttar i ett program
Flytta till nästa parametergrupp
kan man stega sig igenom ett svetsprogram. När
Med STEG--knappen
man stegar visas endast de parametergrupper som har tilldelats ett värde i
programmet.
När man stegar sig igenom slutsektorn hoppar man automatiskt till
verktygskoden.
Flytta mellan sektorer
Man kan göra hopp mellan programmets sektorer genom att skriva in ett
sektornummer i teckenfönstrets sifferruta och sedan trycka in
SEKTOR--knappen
. Vid hopp till ny sektor hamnar man alltid i samma
parametergrupp som den man lämnar.
dpa8d1sa
-- 27 --
5.9 Hur man raderar i ett program
Radera ett parametervärde
Man kan radera ett parametervärde om det inte har lånats från en
föregående sektor. Värdet måste visas i sifferrutan för att kunna raderas.
S
S
. I sifferrutan frågas DEL?
Tryck in knappen RADERA
Tryck in parameterns mjuka knapp för att bekräfta raderingen.
Radera en sektor
Man kan endast radera den sektor man befinner sig i. Man kan göra på två
olika sätt:
Alternativ 1
S
Tryck in knappen RADERA
och därefter knappen SEKTOR
.
Alternativ 2
S
Tryck in knappen SEKTOR
sifferrutan.
. Sektorns brytpunkt presenteras i
S
Tryck in knappen RADERA
. I sifferrutan frågas DEL?
S
Tryck in knappen SEKTOR
för att bekräfta raderingen.
Radera innehållet i arbetsarean
Arbetsarean innehåller alltid senast använda svetssprogram. Ibland är det
nödvändigt att rensa arbetsarean helt, t ex för att kunna byta verktygskod.
Radera befintligt program i arbetsarean genom att:
S
Tryck in knappen RADERA
dpa8d1sa
och sedan knappen MINNE
-- 28 --
.
5.10 Hur man ändrar svetsdata under svetsning
För att ändra svetsdata under svetsning måste ett värde visas i sifferrutan.
S
S
Markera avsedd parameter med någon av de mjuka knapparna. Inställt
värde för parametern blir då synligt i sifferrutan.
Knappa in det nya värdet med sifferknapparna eller öka / minska värdet
med PLUS
/ MINUS
-- knapparna.
OBS! När man ändrar ett värde i arbetsarean skrivs det gamla värdet över
och det nya gäller. Om det är ett ärvt värde ändras värdet i efterföljande
sektor.
5.11 Hur man nollställer inställningslådan
Om inställningslådan låser sig d.v.s inte reagerar på knapptryckningen, är
det nödvändigt att nollställa inställningslådan, vilket går till på följande sätt:
S
Vrid elkopplaren för nätspänning på svetsströmkällan till läge 0.
S
Håll den mittersta av de fem mjuka knapparna på inställningslådan
intryckt och vrid elkopplaren för nätspännning till läge 1.
dpa8d1sa
-- 29 --
6
PROGRAMMERINGSEXEMPEL
6.1 Exempel 1a
Första exemplet är ett enkelt svetsprogram bestående av två sektorer där
sektor 2 är slutsektor. Programmet innehåller fyra parametrar: svetsström,
rotation, svetsgasförströmning och svetsgasefterströmning.
Sektor 1
Sektor 2
Brytpunkt
0.000
1.010
Svetsström (kontinuerlig) (A)
200
0
Rotation (kontinuerlig) (‰)
250
250
Gasförströmning (svetsgas) (s)
5
Gasefterströmning (svetsgas) (s)
7
Sektor 1
Brytpunkt
Sektor 1 tilldelas automatiskt brytpunkt 0.000 om inte annat anges.
Svetsström
Toppström= 200 A
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
svetsström visas i teckenfönstret.
. Bilden för inställning av
S Knappa in värdet 200 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
kontinuerlig
topppulsTOPPSTRÖM
ström.
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 200 A i sektor 1.
dpa8d1sb
-- 30 --
PULS
TID
200
A
A
s
s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Rotationshastighet
Kontinuerlig rotation framåt = 250 ‰ av maximala rotationshastigheten.
S
Tryck in knappen ROTATIONSHASTIGHET
.
S Knappa in värdet 250 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
rotation
framåt.
ROTATION FRAMÅT
250
ROTATION BAKÅT
PULSAD ROT. FRAMÅT
PULSAD ROT. BAKÅT
ROTA-TION
BAKÅT
ROTA-TION
FRAMÅT
PULSAD
ROT
FRAMÅT
PULSAD
ROT
BAKÅT
Resultat: ROTATION FRAMÅT = 250 i sektor 1
Gas
Gasförströmning svetsgas = 5 s i sektor 1.
S
Tryck in knappen GAS
S
Knappa in värdet 5 med sifferknapparna.
(Gasförströmningen har ett förinställt värde (2 s) som gäller om inte
annat värde skrivs in, och det syns i teckenfönstret vid start.)
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
5
svetsgas.
S
.
SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
s
s
s
ROT-GAS
Resultat: SVETSGAS = 5 s i sektor 1.
dpa8d1sb
-- 31 --
START-GAS
Sektor 2
Brytpunkt
S Knappa in värdet för den nya brytpunkten 1.010 med sifferknapparna.
S Tryck
y in
SEKTOR
SEKTOR-SEKTOR
1(1)
0.000
1.010
knappen
knappen.
1 SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
5s
s
s
ROT-GAS
START-GAS
Resultat: Sektor 2 av totalt 2 sektorer
Svetsström
Toppström= 0 A
Eftersom sektor 2 är slutsektor ska svetsströmmen tilldelas värdet 0
ampere. Observera att parametern (toppström) tilldelats värdet 200
eftersom det är ärvt från föregående sektor.
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Knappa in värdet 0 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(2)
1.010
kontinuerlig
toppström.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULS TID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
0
200 A
A
s
s
PULS
TID
Resultat: TOPPSTRÖM = 0 A i sektor 2 (slutsektor)
dpa8d1sb
-- 32 --
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Rotationshastighet
I och med att detta är programmets sista sektor och att svetsströmmen = 0
ampere, tolkas detta som slutsektor oavsett vad rotationen har för värde. Vi
kan med andra ord behålla (lånat) värdet för rotation från föregående sektor.
S
Tryck in knappen ROTATIONSHASTIGHET
SEKTOR
2(2)
1.010
1 ROTATION FRAMÅT
ROTATION BAKÅT
PULSAD ROT FRAMÅT
PULSAD ROT BAKÅT
ROTA-TION
BAKÅT
ROTA-TION
FRAMÅT
för att se värdet.
PULSAD
ROT
FRAMÅT
250
PULSAD
ROT
BAKÅT
Resultat: ROTATION FRAMÅT = 250 i sektor 2 (lånat värde)
Gas
Gasefterströmning svetsgas = 7 s.
.
S
Tryck in knappen GAS
S
Knappa in värdet 7 med sifferknapparna. (Gasefterströmningen har ett
förinställt värde (4 s) som gäller om inte annat värde skrivs in och det
syns i teckenfönstret vid start.)
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(2)
1.010
7
svetsgas
svetsgas.
S
1 SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
5s
s
s
ROT-GAS
Resultat: SVETSGAS = 7 s i sektor 2.
dpa8d1sb
-- 33 --
START-GAS
6.2 Exempel 1b
Vi bygger på föregående program genom att till svetsströmmen lägga en
slope up och en slope down. Dessutom utökar vi programmet med
ytterligare en sektor som placeras mellan de befintliga sektorerna.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Brytpunkt
0.000
0.500
1.010
Svetsström (kontinuerlig) (A)
200
150
0
Slope pp (s)
2
--
--
Slope down (s)
--
--
4
Rotation, kontinuerlig( ‰)
250
250
250
Gasförströmning (svetsgas) (s)
5
--
--
Gasefterströmning (svetsgas) (s)
--
--
7
Sektor 1
Gå tillbaka till sektor 1
S Knappa in värdet 1 med sifferknapparna
S Tryck
y in
SEKTOR
SEKTOR-SEKTOR
2(2)
1.010
knappen.
2 SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
1
7s
s
s
ROT-GAS
START-GAS
Resultat: Återgång till sektor 1 med brytpunkt 0.000.
dpa8d1sb
-- 34 --
Slope
Slope up = 2 s för toppström i sektor 1
När man ska lägga till en slope--funktion måste man först se till att rätt
parameterbild visas i teckenfönstret.
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 2.
2
SEKTOR
1(2)
0.000
2
S
T
Tryck
k iin
SLOPE-knappen.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 200 A,
BAKGR
STRÖM
200 A
A
s
s
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
2.0 s i sektor 1.
Sektor 2
Ny brytpunkt = 0.500
Vi ska nu lägga till en sektor i programmet. Den nya sektorn ska ha
brytpunkten 0.500 och kommer automatiskt att placeras mellan de nu
befintliga två sektorerna.
S
Knappa
pp in
värdet
ä d t 0.5
05
S
T
Tryck
k iin
SEKTOR-knappen.
SEKTOR
1(2)
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
0.5
0.000
200 A
A
s
s
PULS
TID
BAKGR
TID
Resultat: Brytpunkt 0,500 ligger som sektor 2 (lånat värde).
dpa8d1sb
-- 35 --
2.0 s
SPEC
PULSN
Svetsström
Toppström = 150 A
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Knappa in värdet 150 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(3)
0.500
kontinuerlig
toppström.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
150
2.0 s
200 A
A
s
s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: TOPPSTRÖM = 150 A i sektor 2.
Sektor 3
Gå till sektor 3
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 3 med
d
siffer--knapparna.
S
Tryck in
SEKTOR-knappen.
SEKTOR
2(3)
2 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
3
0.500
150 A
A
s
s
PULS
TID
BAKGR
TID
Resultat: Flyttat fram till sektor 3 med brytpunkt 1.010.
dpa8d1sb
-- 36 --
SPEC
PULSN
Slope
Slope down = 4 s för toppström i sektor 3
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 4.
4
SEKTOR
3(3)
1.010
4
S
T
Tryck
k iin
SLOPE--knappen.
3 TOPPSTRÖM
BAKGR STRÖM
PULSTID
BAKGR TID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 0 A,
0A
A
s
s
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
4.0 s i sektor 3 (slutsektor).
6.3 Exempel 1c
Vi bygger på föregående program genom att ändra svetsströmmen i sektor
1 från 200 A till 180 A. Dessutom utökar vi programmet med ytterligare en
sektor som automatiskt kommer att placeras mellan sektor 1 och sektor 2.
Sektor 1
Sektor 2 Sektor 3
Brytpunkt
0.000
0.250
0.500
1.010
Svetsström (kontinuerlig) (A)
180
170
150
0
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
4
--
4
Rotation, kontinuerlig( ‰)
250
250
250
250
Gasförströmning
(svetsgas) (s)
5
--
--
--
Gasefterströmning
(svetsgas) (s)
--
--
--
7
dpa8d1sb
-- 37 --
Sektor 4
Sektor 1
Gå tillbaka till sektor 1
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 1 med
d
SEKTOR
3(3)
siffer--knapparna.
3 TOPPSTRÖM
S
Tryck in
SEKTOR-knappen.
BAKGR
STRÖM
4.0 s
0A
A
s
s
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
1
1.010
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Återgång till sektor 1 med brytpunkt 0.000.
Svetsström
Toppström = ändras från 200 A till 180 A.
S Knappa in värdet 180 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(3)
0.000
kontinuerlig
toppström.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 180 A,
dpa8d1sb
BAKGR
STRÖM
180
200 A
A
s
s
PULS
TID
2.0 s i sektor 1.
-- 38 --
BAKGR
TID
2.0 s
SPEC
PULSN
Sektor 2
Ny brytpunkt = 0.250
Vi ska nu lägga till en sektor i programmet. Den nya sektorn ska ha
brytpunkten 0.250 och kommer automatiskt att placeras på rätt plats mellan
sektor 1 och 2.
S
Knappa
pp in
värdet
ä d t 0.25.
0 25
S
T
Tryck
k iin
SEKTOR-knappen.
SEKTOR
1(3)
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
0.25
0.000
BAKGR
STRÖM
180 A
A
s
s
PULS
TID
2.0 s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: SEKTOR 0,250 ligger som sektor 2 i programmet med lånade
värden från sektor 1.
Svetsström
Toppström = 170 A.
S Knappa in värdet 170 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(4)
0.250
kontinuerlig
toppström.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 170 A i sektor 2.
dpa8d1sb
-- 39 --
PULS
TID
170
180 A
A
s
s
BAKGR
TID
2.0 s
SPEC
PULSN
Slope
Slope down = 4 s för toppström i sektor 2.
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in vär-d t 4 med
det
d
SEKTOR
2(4)
0.250
4
sifferknapparna
sifferknapparna.
S
Tryck in
SLOPE-knappen.
2 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 170 A,
dpa8d1sb
BAKGR
STRÖM
170 A
A
s
s
PULS
TID
4.0 s i sektor 2.
-- 40 --
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
6.4 Exempel 1d
Vi bygger på programmet ytterligare med några nya svetsparametrar.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
Brytpunkt
0.000
0.250
0.500
1.010
Svetsström (kontinuerlig) (A)
180
170
150
0
Svetsström (Bakgrundsström) (A)
100
100
100
100
Svetsström (Pulstid) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Svetsström (Bakgrundstid)
(s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
3
--
4
Förvärmning (s)
2
2
2
2
Rotation, (kont. framåt)( ‰)
250
250
250
250
Gasförströmning
(svetsgas) (s)
5
--
--
--
Gasefterströmning
(svetsgas) (s)
--
--
--
7
Trådmatning (kontinuerlig)
(cm/min)
110
110
110
110
AVC, (pulsspänning) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC,
(bakgrundsspänning) (V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Pendling, (pendlingsampl)
(mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Pendling, (pendlingshastighet) (mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Pendling, (ändlägestid höger) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Pendling, (ändlägestid väns- 1,0
ter) (s)
1,0
1,0
1,0
dpa8d1sb
-- 41 --
Sektor 1
Gå tillbaka till sektor 1
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 1 med
d
SEKTOR
2(4)
siffer-knapparna.
2 TOPPSTRÖM
S
Tryck in
SEKTOR-knappen.
BAKGR
STRÖM
4.0 s
170 A
A
s
s
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
1
0.250
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Återgång till sektor 1 med brytpunkt 0.000.
Svetsström
Bakgrundsström = 100 A.
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Knappa in värdet 100 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4)
0.000
bakgrunds-ström
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
100
180 A
A
s
s
BAKGR
TID
2.0 s
SPEC
PULSN
Resultat: BAKGR STRÖM = 100 A.
2,0 s i sektor 1 och
PULSTID = 1,00 s och BAKGR TID = 1,00 s (förinställda värden)
dpa8d1sb
-- 42 --
Pulstid = 0.5 s i stället för 1,0
S Knappa in värdet 0,5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4)
0.000
pulstid.
0,5
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGR TID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
2.0 s
2.0 s
180 A
100 A
1,00 s
1,00 s
BAKGR
TID
PULS
TID
Resultat: PULSTID = 0,50 s istället för 1,00 s i sektor 1.
Förvärmningstid
Förvärmningstid = 2 s
S
Tryck in knappen FÖRVÄRMNINGSTID
.
S Knappa in värdet 2.0 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4)
0.000
förvärmning
FÖRVÄRMNING
FÖR--
3 VÄRMN.
Resultat: FÖRVÄRMNING = 2,0 i sektor 1.
dpa8d1sb
-- 43 --
2,0
s
SPEC
PULSN
Trådmatningshastighet
Nu ska vi använda en tillsatstråd och eftersom vi ska svetsa med
kontinuerlig (icke pulsad) trådmatning behöver endast parametern pulstråd
ställas in.
Pulsstråd = 110 cm/min
S
Tryck in knappen TRÅDMATNINGSHASTIGHET
S Knappa in värdet 110 med sifferknapparna
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4)
0.000
kontinuerlig
topptråds-TOPPTRÅDM.
matning
BAKGR.TRÅDM.
KONT/
TOPP
TRÅDM
.
110
cm/min
cm/min
BAKGR
TRÅDM.
Resultat: TOPPTRÅDM. = 110 cm/min i sektor 1.
Bågspänningskontroll, (AVC)
Toppspänning = 11,2 V
S Tryck in knappen BÅGSPÄNNINGSKONTROLL, (AVC)
.
S Knappa in värdet 11.2 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4 ) 0.000
11,2
kontinuerlig /
toppspänning
TOPPSPÄNNING
V
BAKGR.SPÄNNING
FÖRDRÖJNINGSTID
KONT/
TOPP
SPÄN.
BAKGR
SPÄN.
V
s
FÖRDR.
TID
Resultat: TOPPSPÄNNING = 11.2 V i sektor 1.
dpa8d1sb
-- 44 --
Bakgrundsspänning = 10,9 V
S Knappa in värdet 10.9 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4 ) 0.000
bakgrunds-spänning
1 TOPPSPÄNNING
BAKGR.SPÄNNING
FÖRDRÖJNINGSTID
KONT/
TOPP
SPÄN.
BAKGR
SPÄN.
10,9
11,2 V
V
s
FÖRDR.
TID
Resultat: BAKGR SPÄNNING = 10.9 V i sektor 1.
Pendling
Nu ska vi lägga till värden för pendling. Vissa förinställda värden finns så
dessa behöver vi inte skriva in. Se förinställda värden på sidan 18.
Pendlingshastighet = 8,0 mm
S
Tryck in knappen PENDLING
.
S Knappa in värdet 8.0 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1 (4 ) 0.000
pendlings-hastighet.
PENDL. AMPL.
PENDL. HAST.
PAUSTID HÖGER
PAUSTID VÄNSTER
PENDL.
AMPL
PENDL.
HAST
8.0
mm
mm/s
s
s
PAUS-TID
HÖGER
PAUS-TID
VÄNST
Resultat: PENDL. HAST = 8,0 mm/s och de förinställda värdena kommer
också fram (sektor 1).
dpa8d1sb
-- 45 --
Sektor 2
Gå till sektor 2
S
S
Knappa
pp in
värdet
ä d t 2 med
d
siffer-knapparna.
Tryck in
SEKTOR-knappen.
SEKTOR
1
1
1
1
1(4)
PENDL. AMPL
PENDL. HAST
PAUSTID HÖGER
PAUSTID VÄNSTER
PENDL.
AMPL
2
1.010
5,0 mm
8,0 mm/s
1,0 s
1,0 s
PENDL.
HAST
PAUS-TID
HÖGER
PAUS-TID
VÄNST
Resultat: Flyttat fram till sektor 2(4) med brytpunkt 0.250.
Slope
Nu ska vi ändra värdet på en slope down i sektor 2. Se till att rätt
parameterbild visas i teckenfönstret.
Slope down = 3 s i stället för 4 s.
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 3 med
d
SEKTOR
2(4)
0.250
3
siffer-knapparna.
2 TOPPSTRÖM
170 A
S
Tryck in
SLOPE--knappen.
1 BAKGRUNDSSTRÖM
1 PULSTID
1 BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
100 A
0,50 s
1,00 s
PULS
TID
BAKGR
TID
Resultat: TOPPSTRÖM = 170 A 3,0 s SLOPE i sektor 2.
dpa8d1sb
-- 46 --
4.0 s
2.0 s
SPEC
PULSN
6.5 Exempel 1e
Vi ändrar i programmet genom att flytta brytpunkten i sektor 3 från 0.500
till 0.750 och lägga till en special pulsning och en sektor slope i sektor 2
och en i sektor 3.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
Brytpunkt
0.000
0.250
0.750
1.010
Svetsström (kontinuerlig) (A)
180
170
150
0
Svetsström (Bakgrundsström)
(A)
100
100
100
100
Svetsström (Pulstid) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Svetsström (Bakgrundstid) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Special pulsning
--
--
--
--
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
Sektor
slope
Sektor
slope
4
Förvärmning (s)
2
2
2
2
Rotation, (kont. framåt)( ‰)
250
250
250
250
Gasförströmning
(svetsgas) (s)
5
--
--
--
Gasefterströmning
(svetsgas) (s)
--
--
--
7
Trådmatning (kontirnuerlig)
(cm/min)
110
110
110
110
AVC, (pulsspänning) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC, (bakgrundsspänning)(V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Pendl. (pendlingsampl) (mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Pendl. (pendlingshastighet)
(mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Pendl. (ändlägestid höger) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Pendl.(ändlägestid vänster)(s)
1,0
1,0
1,0
1,0
dpa8d1sb
-- 47 --
Sektor 1
Gå tillbaka till sektor 1
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 1 med
d
SEKTOR
2(4)
siffer-knapparna.
2 TOPPSTRÖM
S
Tryck in
SEKTOR-knappen.
170 A
100 A
0,50 s
1,00 s
1 BAKGRUNDSSTRÖM
1 PULSTID
1 BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
1
0.250
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
3.0 s
2.0 s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Återgång till sektor 1 med brytpunkt 0.000.
Special pulsning (svetsström)
Nu ska vi lägga till en special pulsning. Se till att rätt parameterbild visas i
teckenfönstret.
S Tryck in knappen SVETSSTRÖM
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(4)
specialpuls-ning
1 TOPPSTRÖM
.
0.000
180 A
100 A
0,50 s
1,00 s
1 BAKGRUNDSSTRÖM
1 PULSTID
1 BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
2.0 s
2.0 s
BAKGR
TID
Resultat: SPECIAL PULSNING = sker genom hela programmet.
dpa8d1sb
-- 48 --
SPEC
PULSN
Sektor 2
Gå till sektor 2
S
S
Knappa
pp in
värdet
ä d t 2 med
d
siffer-knapparna.
Tryck in
SEKTOR-knappen
SEKTOR
1(4)
2
0.000
1 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
180 A
100 A
2.0 s
2.0 s
1 SPECIALPULSN
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Flyttat fram till sektor 2.
Sektor slope
Nu ska vi lägga in en sektor slope i sektor 2.
S
Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S
Tryck in knapparna SHIFT
SEKTOR
och SLOPE
2(4)
.
0.250
2 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
170 A
100 A
2.0 s
2 SPECIALPULSN
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 170 A
dpa8d1sb
PULS
TID
i sektor 2.
-- 49 --
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Sektor 3
Gå till sektor 3
S Knappa
pp in
värdet
ä d t 3 med
d
siffer-knapparna.
S
Tryck in
SEKTOR-knappen
SEKTOR
2(4)
3
0.250
2 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
170 A
100 A
2.0 s
2 SPECIALPULSN
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Flyttat fram till sektor 3.
Brytpunkt
Brytpunkt = 0.750 i stället för 0.500.
När man ska ändra brytpunkten gör man på följande sätt:
S
Tryck in knappen SEKTOR
i sifferrutan står det nu 0.500.
S Knappa in värdet 0.75 med sifferknapparna
S Tryck
y in SEKTOR k
TOR--knappen
SEKTOR
3(4)
0.500
igen
3 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
0.75
150 A
100 A
2.0 s
3 SPECIALPULSN
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
Resultat: Nya brytpunkten = 0.750 i sektor 3.
dpa8d1sb
-- 50 --
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Sektor slope
Nu ska vi lägga in en sektor slope i sektor 3.
S
Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S
Tryck in knapparna SHIFT
SEKTOR
och SLOPE
3(4)
.
0.750
3 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
150 A
100 A
2.0 s
3 SPECIALPULSN
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 150 A
dpa8d1sb
PULS
TID
.
-- 51 --
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
7
BIBLIOTEKET
I biblioteket lagras olika svetsprogram som är skapade i arbetsarean. Man
kan spara upptill 250 olika program beroende på hur stora programmen är.
(se även kapitel PC--KORT på sid 58).
7.1 Hur man sparar ett program
S
Gör ett program i arbetsarean.
S
Tryck in knappen MINNE
S Knappa in programplats (t.ex 3) med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
BIBLIOTEK
Sida
1 (1)
3
spara.
NÄSTA
SIDA
SPARA
ÅTER-KALLA
PC-KORT
RADERA
PROG.
I sifferrutan blinkar det till STO.
Resultat: På programplats 3 finns ett sparat program i biblioteket.
S
Tryck in knappen MINNE
för att komma tillbaka tilll arbetsarean.
7.2 Hur man återkallar ett program
OBS! När man hämtar ett program från biblioteket måste arbetsarean vara
tom.
S
Tryck in knappen MINNE
S
Knappa in programplats (t.ex 3) med sifferknapparna
dpa8d1sc
.
-- 52 --
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
återkalla
BIBLIOTEK
Sida
1 (1)
3
3
NÄSTA
SIDA
SPARA
ÅTER-KALLA
PC-KORT
RADERA
PROG
I sifferrutan blinkar det till RCL.
för att komma tillbaka till arebetsarean.
S Tryck in knappen MINNE
Resultat: Du har hämtat en kopia av program nr 3 från biblioteket till
arbetsarean.
7.3 Hur man ser verktygskoden
I biblioteket kan man även se vilken verktygskod som hör ihop med en
speciell programplats.
S
Tryck in knappen MINNE
.
S Knappa in programplats (t.ex 3) med sifferknapparna
S Tryck
y in SHIFT
och
h MINNE
MINNE-BIBLIOTEK
Sida
1 (1)
3
knappen samtidigt.
3
NÄSTA
SIDA
SPARA
ÅTER-KALLA
PC-KORT
RADERA
PROG
Resultat: I teckenfönstret visas vilken verktygskod (PRB , PRC 33--90 mm)
som hör ihop med programplats 3.
dpa8d1sc
-- 53 --
S
Tryck in knappen MINNE
för komma tillbaka till arbetsarean.
7.4 Hur man raderar ett program
S
Tryck in knappen MINNE
.
S Knappa in programplats (t.ex 3) med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
BIBLIOTEK
Sida
1 (1)
3
radera program
3
NÄSTA
SIDA
SPARA
ÅTERK.
PC-KORT
RADERA
PROG.
Föjande teckenfönster visas:
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ja
ja.
BIBLIOTEK
Sida
DEL?
1 (1)
3
NEJ
JA
Resultat: Du har raderat programplats nr 3 i biblioteket.
S
Tryck på knappen MINNE
dpa8d1sc
för att komma tillbaka till arbetsarean.
-- 54 --
8
MANUELLT MODE
8.1 Användningsområde
Manuellt mode används för att ställa wolframelektroden i rätt läge inför
svetsning, samt att kontrollera att programmet i arbetsarean fungerar som
man vill.
Följande svetsparametrar går att ändra:
S
Gas
S
Trådmatningshastighet
S
Rotationshastighet
S
Bågspänningskontroll (AVC)
Pendling
S
OBS! Vid tryck på start i vilken manuell meny som helst, förutom gas
menyn, körs programmet i arbetsarean fast utan ljusbåge.
8.2 Hur man editerar
S
Tryck in knappen MANUELL MODE
.
Ändra rotationshastigheten framåt
S
Tryck in knappen ROTATIONSHASTIGHET
dpa8d1sc
-- 55 --
.
MANUELL
ROTATION FRAMÅT
ROTATION BAKÅT
ROTA-TION
FRAMÅT
S
ROTA-TION
BAKÅT
Tryck in den mjuka knappen rotation framåt och kör motorn genom att
trycka in PLUS--
eller MINUS--
knapparna.
OBS! trycker man in den mjuka knappen rotation bakåt och trycker in
PLUS--knappen
eller
går rotationen framåt.
Knappa in ett värde med sifferknapparna och tryck in den mjuka
knappen rotation framåt. (rotationen stannar efter 1 varv)
När man återgår till arbetsarean kommer programmet att starta från det
justerade läget.
S
MANUELL
ROTATION FRAMÅT
ROTATION BAKÅT
ROTA-TION
FRAMÅT
ROTA-TION
BAKÅT
Resultat: Programmet startar men utan ljusbåge
(dvs. strömvärdet = 0).
Samma tillvägagångssätt utnyttjas för att ändra värdet på
trådmatningshastighet , bågspänning samt pendlingsparametern.
dpa8d1sc
-- 56 --
För gasparametern gäller följande:
S
Tryck in den mjuka knappen svetsgas för att öppna gasventilen,
S Tryck igen på den mjuka knappen svetsgas för att stänga gasventilen
Från detta läge kan man starta en svets (med ljusbåge) genom att:
,
S Tryck in knappen START
Detta är den enda svetsparametern man kan starta en svetssekvens ifrån.
I meddelande-raden står det
svetsning.
MANUELL
SVETSNING
SVETS-GAS
S
ROT-GAS
Tryck in knappen MANUELLT MODE
arbetsarean.
dpa8d1sc
-- 57 --
START-GAS
för att komma tillbaka till
9
PC--KORT
9.1 Användningsområde
PC--kortet används för att lagra alla svetsprogram som finns i biblioteket och
gör det även möjligt att kopiera svetsprogram mellan olika inställningslådor.
9.2 Hur man installerar
S
Öppna luckan på inställningslådans vänstra
gavel.
S
Skjut in PC--kortet i kortläsaren så att
låsbygeln snäpper fast.
S
Förslut luckan.
9.3 Hur man återkallar program
S
Tryck in knappen MINNE
.
Obs! När man återkallar program från PC--kortet, raderas automatisk
alla program i biblioteket. Om man vill ha kvar programmen från biblioteket,
lagra dessa först på ett annat PC--kort.
S Tryck in den mjuka knappen PC--kort.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
PC--KORT
återkalla
återkalla.
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Efter en liten stund visas en popuppmeny som bekräftar åtgärden.
dpa8d1sc
-- 58 --
PC--KORT
ÅTERKALLAD SVETSDATA
FRÅN PC--KORT
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Resultat: Samtliga program som fanns lagrade på PC--kortet är nu
kopierade och lagrade i biblioteket.
S
Tryck in den mjuka knappen avbryt för att komma tillbaka till biblioteket.
9.4 Hur man lagrar program
S
Tryck in knappen MINNE
.
S
Tryck in den mjuka knappen PC--kort.
Obs! När man lagrar program på PC--kortet, raderas automatisk alla
program som finns på PC--kortet.
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
lagra
lagra.
PC--KORT
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Efter en liten stund kommer en popuppmeny fram och bekräftar åtgärden.
dpa8d1sc
-- 59 --
PC--KORT
LAGRADE SVETSDATA
I PC--KORT
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Resultat: Samtliga program som finns lagrade i biblioteket är nu kopierade
och lagrade på PC--kortet.
S
Tryck in den mjuka knappen avbryt för att komma tillbaka till biblioteket.
9.5 Hur man raderar program
S
Tryck in knappen MINNE
.
S Tryck in den mjuka knappen PC--kort.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
PC--KORT
radera kort
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Efter en liten stund visas en popuppmeny som bekräftar åtgärden.
dpa8d1sc
-- 60 --
PC--KORT
RADERA SVETSDATA
I PC--KORT
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Resultat: Du har raderat alla program på PC--kortet.
S
Tryck in den mjuka knappen avbryt för att komma tillbaka till biblioteket.
9.6 Hur man tar ur PC-- kortet
S
Öppna luckan på inställningslådans vänstra sida.
S
Tryck in den svarta lilla knappen till höger om PC--kortet.
S
Dra ut PC--kortet ur kortläsaren.
S
Förslut luckan.
10 FELKODER
10.1 Felhantering
Felhanteringskoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i
svetsprocessen. Det anges i teckenfönstret med hjälp av en popuppmeny
som visas under 2,5 sekunder. Därefter visas ett utropstecken
vänstra hörnet på teckenfönstret.
i övre
Felhanteringskoder lagras i en s.k. fellogg och kan avläsas i efterhand.
dpa8d1sc
-- 61 --
SEKTOR
3(4)
0.500
3 TOPPSTRÖM
FEL 12
1 BAKGR STRÖM
I SVETSDATAENHETEN
150 A
100 A
3 SPECIALPULSN
KONT/
PULS
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: Ett fel har uppstått i svetsdataenheten (inställningslådan).
Hur man avläser felloggen
S Tryck in knappen TILLÄGG
S Tryck in den
mjuka knappen
fellogg
.
TILLÄGGSFUNKTIONER
SPRÅK
"
FELLOGG
"
VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
PROGRAMUPPGRADERING
"
MJUKVARULÅS
"
SPRÅK
FEL-LOGG
VISA
PARA-METER
PROGR.
UPPGR.
MJUK--
VARU-LÅS
Resultat: Du har kommit in i felloggen.
OBS!
försvinner från teckenfönstret direkt när man går in i denna meny.
I displayen syns följande:
1. Vilket felnr felet har.
2. När felet har uppstått (Datum, Klockslag).
3. Var felet har uppstått.
4. Vilken felkod.
dpa8d1sc
-- 62 --
För att få mer information om vad som är fel gör så här:
S Knappa in t.ex felnr 2 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
FELLOG
SIDA 1(2 )
visa fel nummer
2
Felnr "
Datum
Tid
Enhet
1"
2"
3"
971007
971007
971007
13:07,03
13:07,50
14:56,07
PSOURCE
CBOX
ROT/WIRE
NÄSTA
SIDA
FÖREG.
SIDA
VISA
FEL
NR...
AVBRYT
Felkod
1
18
2
RADERA
ALLT
Resultat: Information om felkod 18 visas, CBOX (svetsdataenheten i
inställninglådan) har förlorat kontakten med svetsströmkällan.
En mer utförlig beskrivning av felet samt åtgärd visas i tabellen för
felhanteringskoder, se sid 65.
Hur man raderar felloggen
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
radera fel.
fel
FELLOGG -- MEDDELANDE 2
Fel 18:
" Förlorat kontakten med strömkällan
Enhet: CBOX
Datum: 971007
Tid:
13:07,50
AVBRYT
RADERA
FEL
Resultat: Felekoden försvinner från teckenfönstret.
Om man vill ha fullständig kontroll över vilka fel som sker under en tid ska
man inte radera felen. Upp till 100 st felnummer kan lagras i
inställningslådan.
dpa8d1sc
-- 63 --
Översikt felhanteringsskoder
Kod
Beskrivning
CBOX
ROT/WIRE
WEAVE/AVC
PSOURCE
1
EPROM
x
x
x
2
RAM
x
x
x
3
Externt RAM (skriva, läs)
x
x
4
Matningspänning 5V
x
5
Hög likmellanspänning
x
6
Hög temperatur
x
7
Hög primärström
8
Matningspänning 1*
9
Matningspänning 2*
10
Matningspänning 3*
11
Strömservo / Trådhastighetsservo
12
Kommunikationsfel (varning)
13
Servo 1
14
Kommunikationsfel (busoff)
x
15
Förlorade meddelanden
x
16
Servo 2
17
Förlorat kontakten med motorenheten.
x
18
Förlorat kontakten med svetsströmkällan.
x
19
Minnesfel i batterimatat data-minne
x
20
Otillåtna inställningsvärden
x
21
Strömgräns 1
22
Spill i sändarbuffer
x
23
Spill i mottagarbuffer
x
25
Inkompatibla svetsdataformat
x
26
Watch dog
x
27
Strömgräns 2
x
28
Spill i stacken
29
Inget vattenflöde
30
Förlorat kontakten med TIG--kortet
x
31
Inget svar från displayenheten
x
32
Inget gasflöde
dpa8d1sc
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 64 --
Enhet
Matningsspänning
1*
Matningsspänning
2*
CBOX
+3V
ROT/WIRE
WEAVE/AVC
+15V
+ 60V
+15VC
--15V
PSOURCE
Matningsspänning
3*
+15VB
CBOX
= Kretskort i inställningslåda
ROT/WIRE
= Kretskort för styrning av rotation och trådmatningsmotor
WEAVE/AVC = Kretskort för styrning av pendling och AVC--motorer
PSOURCE
= Kretskort för styrning av svetsströmkälla
Felhanteringsskoder
Kod Beskrivning
1
Programminnesfel (EPROM)
Orsak: Programminnet har “tappat” ett värde. D.v.s värdet i en viss
minnesposition stämmer inte längre med det ursprungliga.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
2
Fel i mikroprocessorns RAM
Orsak: Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa en viss minnesposition i sitt interna minne.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
3
Fel i externt RAM
Orsak: Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa en viss minnesposition i sitt externa minne.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
4
Spänningsfall i 5 V matningsspänning
Orsak: Matningsspänningen är för låg.
Mikroprocessorn upphör med all normal verksamhet i väntan på
avstängning.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
dpa8d1sc
-- 65 --
5
Likmellanspänning utanför gränsvärde
Orsak: Spänningen är för hög eller för låg. För hög spänning kan
bero på kraftfulla transienter på nätet eller svagt nåt (hög induktans
i nätet). Svetsströmkällan stängs av automatiskt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
6
Hög temperatur
Orsak: Temperaturvakt har löst ut.
Svetsströmkällan stängs av automatiskt, och går ej att koppla in
förrän temperaturvakten har slagit till igen.
Åtgärd: Kontrollera att kylluftsintaget / utsläppet ej är igensatt eller
nedsmutsat. Kontrollera även att arbetscykeln, så att den ej överskrider märkdata.
7
Hög primärström
Orsak: Svetsströmkällan får för hög ström.
Svetsströmkällan stängs av automatiskt, och hålls spärrad permanent.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet
tillkalla servicetekniker.
8
Låg batterispänning, svetsdatakort (inställningslåda)
Orsak: För låg batterispänning.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Lagra en backup på ett PC--kort, tillkalla servicetekniker.
8
Matningsspänning +15VC, kretskort (svetsströmkälla)
Orsak: För hög eller för låg spänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
8
Matningsspänning +15V, motorkort
(rotation/tråd)(pendl/AVC)
Orsak: För låg spänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
9
Matningsspänning --15V, kretskort (svetsströmkälla)
Orsak: För hög eller för låg spänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
9
Matningsspänning +60V, motorkort
(rotation/tråd)(pendl/AVC)
Orsak: För låg spänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
dpa8d1sc
-- 66 --
10
Matningsspänning +15VB, kretskort (svetsströmkälla)
Orsak: För hög eller för låg spänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
11
Felaktig ström, kretskort (svetsströmkälla)
Orsak: Svetsströmkällan klarar inte att hålla den ström som processorn beordrar.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
12
Kommunikationsfel (varning)
Orsak: CAN--kretsens felräknare har ett för högt värde och kontakten med inställningslådan kan brytas.
Detta kan ske vid en tillfällig för hög belastning.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
13
Felaktig rotationshastighet
Orsak: Klarar ej att hålla den hastighet som datorn beordrar.
Svetsningen avbryts.
Åtgärd: Kontrollera kablaget, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
14
Kommunikationsfel
Orsak: CAN--kretsens felräknare har ett för högt värde, svets--processen stoppas
Detta kan ske vid en tillfällig för hög belastning.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
15
Förlorade meddelanden
Orsak: Ett meddelande har skrivit över ett annat meddelande. Ofta
förekommande knapptryckningar på inställningslådan under pågående svetsning, kan skapa detta fel. Svetsprocessen stoppas.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
16
Felaktig trådmatnings--/ pendlingshastighet
Orsak: Klarar ej att hålla den hastighet som processorn beordrar.
Åtgärd: Kontrollera kablaget.
17
Förlorat kontakten
Orsak: Inställningslådan har förlorat kontakten med en eller båda
motorenheten. Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
dpa8d1sc
-- 67 --
18
Förlorat kontakten
Orsak: Inställningslådan har förlorat kontakten med svetsströmkällan. Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
19
Minnesfel i dataminne (RAM)
Orsak: Kan ske vid en programuppgradering.
Åtgärd: Koppla till nätspänningen och en automatisk nollställning
sker.
20
Otillåtna inställningsvärden lagrade (RAM)
Orsak: Otillåtna värden har funnits vid uppstart. Kan ske vid en programuppgradering. Raderar all data som finns i inställningslådan
Åtgärd: Koppla till nätspänningen och en automatisk nollställning
sker.
21
Strömgräns 1
Orsak: Motor överbelastad för rotation eller pendling.
Åtgärd: Kontrollera svetsverktyget och dess kablage.
22
Spill i sändarbuffer
Orsak: Sändarbuffern har blivit överfylld. Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
23
Spill i mottagarbuffer
Orsak: CAN--meddelanden tas emot i för hög takt än vad svetsdatakortet hinner med. Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
25
Inkompatibelt svetsdataformat
Orsak: Försökt att lagra svetsdata på ett PC--kort. PC--kortet har en
annan dataformat än svetsdataminnet.
Åtgärd: Använd ett annat PC--kort.
26
Watchdog
Orsak: Något har förhindrat processorn att utföra sina normala uppgifter i programmet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
27
Strömgräns 2
Orsak: Motor överbelastad för WEAVE/AVC, ROT/WIRE
Åtgärd: Kontrollera svetsverktyget.
dpa8d1sc
-- 68 --
28
Spill i stacken
Orsak: Det interna minnet har blivit överfylld. Felet kan orsakas av
onormal arbetsbelastning på processorn.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning,
29
Inget vattenföde
Orsak: Kylvattenflödet har underskridit 0,7 l/min. Pågående aktivitet
stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkrets och pump.
30
Förlorat kontakten med TIG--kortet
Orsak: Inställningslådan har förlorat kontakten med TIG--kortet.
Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget, kvarstår felet tillkalla servicetekniker.
31
Inget svar från displayenheten
Orsak: Mikroprocessorn får ingen kvittering från displaykortet
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
32
Inget gasföde
Orsak: Gasflödet har underskridit 6 l/min.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
10.2 Felediteringskoder
Felediteringskoder är felkoder som visas i sifferrutan vid en felaktig
knapptryckning. Felkodsnummret börjar alltid med detta tecken p.
Kod
13
Orsak
Programkörningsfel.
110 Arbetsarean ej tom vid återkallande av program från biblioteket.
111
Programnummer finns ej i biblioteket
131 Ej tillåten tangenttryckning under svetsning.
132 Ej tillåten tangenttryckning under svetsning med specialpulsning
133 Tilåtet endast under svetsning
134 PC--kort saknas
135 PC--kortet är ej godkänd modell för svetsströmkällan (LTP 450)
136 Fel programversion på PC--kortet.
160 Arbetsarean full.
163 Värdet i sifferrutan kan ej tolkas av inställningslådan
dpa8d1sc
-- 69 --
176 Svetsprogrammet ej godkänt för svetsning.
177 Start av svetsning är ej tillåtet i detta programläge i inställningslådan.
178 En återstart fungerar ej, måste föregås av ett stopp.
198 Svetsstart förbjuden när motorer är aktiverade i manuellt program.
199 Svetsstart förbjuden under aktivitet i biblioteket.
204 Ett sektorvärde kan ej ändras till att ligga före föregående sektor
eller efter efterkommande sektor.
205 Någon knapp är nedtryck vid start av verktyg.
206 Verktygskod för anslutet verktyg saknas.
207 Ej godkänd verktygskod.
212 Ej aktiverad mjuk knapp.
213 Raderingstillstånd: Knapp ej tillåten.
221 Knappen är ej definierad i detta tillstånd.
222 Vid uppstart: Endast verktygskod tillåten.
223 Raderingstillstånd: Knapp ej definierad
229 Corr tillstånd: Denna knapptryckning ej tillåten.
233 Önskad slope--funktion: Parametern är tom eller odefinierad.
252 Verktygskoden för anslutet verktyg överensstämmer ej med verktygskoden i svetsprogrammet som ligger i arbetsarean.
11 VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
11.1 Användningsområde
Med denna funktion kan man under pågående svetsning se uppmätta
värden för olika svetsparametrar. Värdena uppdateras varje 0,5 sekund.
dpa8d1sc
-- 70 --
Följande parametergrupper kan visa aktuella parametervärden:
Svetsström
Trådmatningshastighet
Rotationshastighet
Gas
Bågspänningskontroll (AVC)
Pendling
11.2 Hur man visar aktuella parametervärden
S Tryck in knappen TILLÄGG
S Tryck in den
mjuka knappen
visa parameter
för att komma in i tilläggsfunktionerna.
TILLÄGGSFUNKTIONER
SPRÅK
"
FELLOGG
"
VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
PROGRAMUPPGRADERING
"
MJUKVARULÅS
"
SPRÅK
FEL-LOGG
VISA
PARA-METER
PROGR.
UPPGR.
MJUK--
VARU-LÅS
Resultat: VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN blir förbockad och du har
aktiverat visa aktuella parametervärden.
S
S
Tryck in knappen START
för att starta programmet.
Tryck in önskad parameterknapp.
I teckenfönstret visas nu aktuella parametervärden.
12 PROGRAM UPPGRADERING
12.1 Användningsområde
Med denna funktion kan man uppgradera (ersätta) program i
svetsutrustningens olika enheter (kretskort) med ny programvara från ett
PC--kort.
dpa8d1sc
-- 71 --
Med enhet menas ett kretskort med programvara som kan uppgraderas.
12.2 Menyförklaring
PROGRAM UPPGRADERING
ENHET
SYSTEM VERSION.
BOOT PROGRAM
j STRÖMKÄLLA
j ROT/TRÅD ENHET
j PENDL/AVC ENHET
j SVETSDATAENHET
NÄSTA
#
Akt.ver
PC--kort
1.00B
1,12
2.00
----
1.00
?
0.00
0,00
AVBRYT
j
j
UPP-GRA-DERA
Akt--ver
Beskriver vilken programversion som är aktiv i
denna enhet.
PC--kort
Beskriver vilken programversion som finns lagrad på PC--kortet av denna enhet.
?
Det finns en enhet men datorn vet inte vilken
version den har.
--
Det finns inte något program för denna enhet på
PC--kortet.
SYSTEM VERSION
Anger vilken programuppsättning som finns lagrad på PC--kortet. En programuppsättning kan
bestå av 1--4 st program (1 för varje enhet).
BOOT PROGRAM
Program för uppgraderingshantering.
STRÖMKÄLLA
Kretskort för styrning av svetsströmkällan.
ROT/TRÅD ENHET
Kretskort för styrning av rotation och trådmatningsmotorer.
PENDL/AVC ENHET
Kretskort för styrning av pendling och AVC--motorer.
SVETSDATAENHET
Kretskort i inställningslådan.
dpa8d1sc
-- 72 --
12.3 Hur man uppgraderar.
Vid en uppgradering av inställningslådan raderas alla
svetsdata. Glöm inte att spara alla svetsdata på ett PC--kort först.
För att uppgradera enheten ROT/TRÅD, PENDL/AVC, SVETSDATA
(inställningslådan) gå till väga på samma sätt som för enheten
STRÖMKÄLLA .
Uppgradering av enheten strömkälla
Se till att nätspänningen till svetsströmkällan ej frånkopplas
under pågående uppgradering.
S
Sätt in PC--kortet med uppgraderingsprogram.
S Tryck in knappen TILLÄGG
S Tryck in den
mjuka knappen
program
uppgradering.
för att komma in i tilläggsfunktionerna.
TILLÄGGSFUNKTIONER
SPRÅK
"
FELLOGG
"
VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
PROGRAMUPPGRADERING
"
MJUKVARULÅS
"
SPRÅK
FEL-LOGG
VISA
PARA-METER
PROGR.
UPPGR.
Resultat: Du har kommit in i menyn program uppgradering.
dpa8d1sc
-- 73 --
MJUK--
VARU-LÅS
I detta ex består PC--kortets programuppsättning endast av ett
uppgraderingsprogram för enheten strömkälla.
Följande teckenfönster visas.
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa tills man
kommer till
“strömkälla”.
PROGRAMUPPGRADERING
ENHET
SYSTEM VERSION.
BOOT PROGRAM
j STRÖMKÄLLA
j ROT/TRÅD ENHET
j PENDL/AVC ENHET
j SVETSDATAENHET
NÄSTA
#
S
Akt.ver
1.00
?
0.00
0,00
PC--kort
1.00B
1,12
2.00
----
AVBRYT
j
j
UPP-GRA-DERA
Tryck in den andra mjuka knappen för att välja enheten strömkälla (blir
förbockad).
Är det ytterligare enheter som skall uppgraderas väljer man dem på
samma sätt.
S
Genom att åter trycka in den andra mjuka knappen ångrar man markerat
val (bocken försvinner).
Tryck in den
PROGRAMUPPGRADERING
mjuka knappen
ENHET
Akt.ver
PC--kort
uppgradera.
SYSTEM VERSION.
BOOT PROGRAM.
j STRÖMKÄLLA
j ROT/TRÅD ENHET
j PENDL/AVC ENHET
j SVETSDATAENHET
NÄSTA
#
dpa8d1sc
j
j
-- 74 --
1.00
?
0.00
0,00
1,00B
1,12
2.00
----
AVBRYT
UPP-GRA-DERA
En dialogruta visas i teckenfönstret:
S
Tryck in den
mjuka knappen
ja för att uppgradera.
PROGRAMUPPGRADERING
UPPGRADERINGEN AV MJUKVARAN KAN
DRÖJA UPP TILL 5 MIN/ENHET
OCH KAN INTE AVBRYTAS
VILL DU FORTFARANDE GÖRA DETTA ?
NEJ
JA
Följande dialogruta visas i teckenfönstret under pågående uppgradering:
PROGRAMUPPGRADERING
STÄNG INTE AV UTRUSTNINGEN
UNDER TIDEN DENNA PROCESS PÅGÅR !
UPPGRADERAR STRÖMKÄLLA .....
23% completed
kkkkkkkkkkkkkkkkk
När uppgraderingen är slutförd visas följande i teckenfönstret:
PROGRAMUPPGRADERING
UPPGRADERING SLUTFÖRD
NU KAN MASKINEN STARTAS OM !
Resultat: Du har uppgraderat enheten strömkälla till programversion 2.00.
dpa8d1sc
-- 75 --
För att kunna använda svetsutrustningen ska svetsströmkällan återstartas
genom att:
S
Vrid elkopplare för nätspänning på svetsströmkällan till läge 0.
S
Vrid elkopplare för nätspännning till läge 1.
12.4 Åtgärd vid misslyckad uppgradering av enheterna i
svetsströmkällan
Programuppgraderingen kan t.ex misslyckas om nätspänningen till
svetsströmkällan bryts under pågående uppgradering.
Misslyckad uppgradering av enhet: strömkälla, rot/tråd , pendl/AVC.
Vid en misslyckad programuppgradering visas följande dialogruta i
teckenfönstret:
PROGRAM UPPGRADERING
UPPGRADERINGEN MISSLYCKADES! : 6
ENHET: 2
Gör en ny uppgradering genom att:
S
Vrid elkopplare för nätspänning på svetsströmkällan till läge 0.
S
Håll den fjärde av de fem mjuka knapparna på inställningslådan intryckt
och vrid elkopplaren för nätspännning till läge 1.
Håll den mjuka knappen nedtryckt tillls det hörs ett dubbelpip.
Svetsströmkällan startar igen med enheterna strömkälla, rot/tråd ,
pendl/AVC i ett programuppgraderingsläge som möjliggör att en ny
uppgradering kan göras.
Inställningslådan visar teckenfönstret för uppgraderingsmenyn.
Upprepa programproceduren igen “hur man uppgraderar” se sid 73 .
dpa8d1sc
-- 76 --
12.5 Åtgärd vid misslyckad uppgradering av
inställningslådan
Programuppgraderingen kan t.ex misslyckas om nätspänningen till
svetsströmkällan bryts under pågående uppgradering.
Skulle detta ske under de första femton sekunderna måste man
tillkalla ESAB’s servicetekniker.
Gör en ny uppgradering genom att:
S
Vrid elkopplare för nätspänning på svetsströmkällan till läge 0.
S
Sätt in PC--kortet med uppgraderingsprogrammet för inställningslådan.
S
Håll den femte av de fem mjuka knapparna intryckt samtidigt som du
vrider elkopplaren för nätspännning till läge 1.
Håll den mjuka knappen nedtryckt tillls det hörs ett dubbelpip.
Under uppgraderingen av inställningslådan är teckenfönstret blankt och
när uppgraderingen är klar startar inställningslådan upp på normalt sätt.
Uppgraderingen tar ca 5 minuter.
OBS! Stäng ej av svetsströmkällan under uppgraderingen.
Om det fortfarande inte fungerar, tillkalla servicetekniker.
dpa8d1sc
-- 77 --
13 MJUKVARULÅS
13.1 Allmänt
Mjukvarulåset är till för att låsa vissa funktioner, såsom att ändra
inställningsdata i ett svetsprogram och att inte komma åt
“tilläggsfunktionerna”.
13.2 Hur man låser inställningslådan
S Tryck in knappen TILLÄGG
S Tryck in den
mjuka knappen
mjukvarulås
för att komma in i tilläggsfunktionerna.
TILLÄGGSFUNKTIONER
SPRÅK
"
FELLOGG
"
VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
PROGRAMUPPGRADERING
"
MJUKVARULÅS
"
SPRÅK
FEL-LOGG
VISA
PARA-METER
PROGR.
UPPGR.
MJUK -VARU-LÅS
Resultat: Du har kommit in i menyn mjukvarulås.
S Knappa in 4 siffror med sifferknapparna för att ange koden.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
MJUKVARULÅS
1234
enter
enter.
ANGE KOD (4 SIFFROR):
INSTÄLLNINGSLÅDAN ÄR OLÅST.
LÅS!
dpa8d1sc
ÖPPNA
LÅS!
-- 78 --
GRÄNS.
AVBRYT
ENTER
Följande teckenfönster visas:
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
lås
lås.
MJUKVARULÅS
ANGE KOD (4 SIFFROR): 1234
INSTÄLLNINGSLÅDAN ÄR OLÅST.
LÅS!
ÖPPNA
LÅS!
GRÄNS.
AVBRYT
ENTER
Resultat: Inställningslådan är låst
S
Tryck in knappen
för att återgå till arbetsarean.
13.3 Hur man låser upp inställningslådan
S Tryck in knappen TILLÄGG
Följande teckenfönster visas:
S
Knappa
pp in rätt
k d med
kodnr
d
sifferknapparna
pp
(
(t.ex1234)
)
.
INSTÄLLNINGSLÅDAN ÄR LÅST.
ANGE GRÄNSERANGE KOD (4 SIFFROR):
.
S
ENTER
För varje kodsiffra som man knappar in får man : som kvittens på att
siffran tagits emot.
Tryck på den mjuka knappen enter.
Resultat: Inställningslådan är olåst och du har kommit till menyn
“tilläggsfunktioner”.
dpa8d1sc
-- 79 --
13.4 Hur man ändrar koden
S Knappa in 4 nya siffror med sifferknapparna för att ange en ny koden.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
MJUKVARULÅS
1111
enter
enter.
ANGE KOD (4 SIFFROR): 1234
INSTÄLLNINGSLÅDAN ÄR OLÅST.
LÅS!
ÖPPNA
LÅS!
GRÄNS.
AVBRYT
ENTER
Följande teckenfönster visas:
S
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
lås
lås.
MJUKVARULÅS
ANGE KOD (4 SIFFROR): 1111
INSTÄLLNINGSLÅDAN ÄR OLÅST.
LÅS!
ÖPPNA
LÅS!
GRÄNS.
AVBRYT
Resultat: Inställningslådan har en ny kod och är låst.
S
Tryck in knappen
dpa8d1sc
för att återgå till arbetsarean.
-- 80 --
ENTER
14 ANTECKNINGSBOKEN
14.1 Användningsområde
Anteckningsboken används för att skriva in noteringar om bl.a:
S
MATERIAL, RÖRYTTERDIAMETER, VÄGGTJOCKLEK, LÖPNUMMER
S
STARTPUNKT, SVETSTID
S
ELEKTRODDIAMETER. ELEKTRODUTSTICK, ELEKTRODVINKEL
S
AVSTÅND: ELEKTROD--TRÅD, ELEKTROD--ARBETSSTYCKE
S
TRÅDTYP, TRÅDDIAMETER, ELEKTRODKVALITET
S
SVETSGAS
S
ROTGAS
S STARTGAS
Alla anteckningar lagras med resp. svetsprogram i biblioteket.
14.2 Hur man skriver in data
S
Tryck in knapparna SHIFT
anteckningsboken.
och STEG
ANTECKNINGAR
för att komma åt
Sid 1(8)
MATERIAL
RÖR YTTERDIAM.
VÄGGTJOCKLEK
LÖPNUMMER
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
MATER.
-- 81 --
RÖR
DIAM.
RÖR
TJOCK-LEK
LÖP NR
14.3 Exempel 2a
Vi gör ett exempel på vilka noteringar man kan skriva in i anteckningsboken.
Svetsparameter
Förklaring
Värde
Material
SIS--beteckning för rostfritt stål
2333
Rör ytterdiam.
Rörets ytterdiameter
60 mm
Vägg tjocklek
Rörets väggtjocklek
3 mm
Löpnummer
Vilket fognummer
2
Startpunkt
Var startpunkten är på röret.
Klockan 3
Svetstid
Hur lång tid det tar att svetsa ett
svetsprogram.
1 h 20 min 30 s
Elektroddiameter
Wolframelektrodens diameter
1,6 mm
Elektrodutstick
Hur långt wolframelektroden sticker
ut ifrån elektrodhållaren.
5 mm
Elektrodvinkel
Vilken vinkel wolframelektroden har
i förhållande till röret.
30 ˚
Avstånd:
Elektrod--tråd
Avståndet mellan wolframelektroden och tillsatstråden.
5 mm
Avstånd:
Elektrod-arbetsstycke
Avståndet mellan wolframelektroden och arbetsstycket (röret).
5 mm
Trådtyp
Vilken tillsatstråd man använder.
OK 12.51
Tråddiameter
Tillsatstrådsdiameter
0.8 mm
Elektrodkvalitet
Wolframelektrodens kvalitet bestående av lite thorium och lite Lantan
2% Th, 2% La
Svetsgas
Vad svetsgasen består av i Argon,
Helium, Väte och Kväve
100 % Ar
Rotgas
Vad rotgasen består av i Argon, He- 100 % Ar
lium, Väte och Kväve
Startgas
Vad startgasen består av i Argon,
Helium, Väte och Kväve
dpa8d1sc
-- 82 --
100 % He
Material = 2333
S Knappa in 2333 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
material.
Sid 1(8)
2333
MATERIAL
RÖR YTTERDIAM.
VÄGGTJOCKLEK
LÖPNUMMER
NÄSTA
SIDA
MATER.
RÖR
DIAM.
RÖR
TJOCK-LEK
Sid 1(8)
60
LÖP
NR
Rör ytterdiameter = 60 mm
S Knappa in 60 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
rördiameter.
MATERIAL
RÖR YTTERDIAM.
VÄGGTJOCKLEK
LÖPNUMMER
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
MATER.
-- 83 --
2333
RÖR
DIAM.
RÖR
TJOCK-LEK
LÖP
NR
Väggtjocklek = 3 mm
S Knappa in 3 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
rörtjocklek.
MATERIAL
RÖR YTTERDIAM.
VÄGGTJOCKLEK
LÖPNUMMER
NÄSTA
SIDA
MATER.
3
Sid 1(8)
2333
60,0 mm
RÖR
DIAM.
RÖR
TJOCK-LEK
LÖP
NR
Löpnummer = Nr 2
S Knappa in 2 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
löpnummer.
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa sida.
MATERIAL
RÖR YTTERDIAM.
VÄGGTJOCKLEK
LÖPNUMMER
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
MATER.
-- 84 --
2
Sid 1(8)
2333
60.0 mm
3.00 mm
RÖR
DIAM.
RÖR
TJOCK-LEK
LÖP
NR
Startpunkt = Klockan 3
S Knappa in 3 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
startpunkt.
3
Sid 2(8)
STARTPUNKT
SVETSTID
NÄSTA
SIDA
START-PUNKT
TIMMAR
MIN
SEK.
Svetstid= 1 h 20 min 30 s
S
Knappa in 1 med sifferknapparna.
S
Tryck in den mjuka knappen timmar.
S
Knappa in 20 med sifferknapparna.
S
Tryck in den mjuka knappen minut.
S
Knappa in 30 med sifferknapparna.
S Tryck in den mjuka knappen sekund
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
nästa sida.
STARTPUNKT
SVETSTID.
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
Sid 2(8)
3 o’clock
1h
20 min
30 s
START-PUNKT
-- 85 --
TIMMAR
MIN
SEK.
Elektroddiameter = 1,6 mm
S Knappa in 1,6 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
diameter.
Sid 3(8)
1.6
ELEKTROD DIAMETER
ELEKTROD UTSTICK
ELEKTROD VINKEL
NÄSTA
SIDA
DIAM.
UT--
STICK
VINKEL
Elektrodutstick = 5 mm
S Knappa in 5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
utstick.
Sid 3(8)
ELEKTROD DIAMETER
ELEKTROD UTSTICK
ELEKTROD VINKEL
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
DIAM.
-- 86 --
5
1.6 mm
UT--
STICK
VINKEL
Elektrodvinkel = 30˚
S Knappa in 30 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
vinkel.
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa sida.
Sid 3(8)
ELEKTROD DIAMETER
ELEKTROD UTSTICK
ELEKTROD VINKEL
NÄSTA
SIDA
DIAM.
30
1.6 mm
5.0 mm
UT--
STICK
VINKEL
Avstånd: Elektrod--tråd = 5 mm
S Knappa in 5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
elektrod--tråd.
Sid 4(8)
AVSTÅND:
ELEKTROD -- TRÅD
ELEKTROD -- ARBETSSTY
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
ELEKT.
TRÅD
-- 87 --
ELEKT.
-ARB.ST
5
Avstånd: Elektrod--arbetsstycke = 5 mm
S Knappa in 5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
elektrod-arbetsstycke.
AVSTÅND:
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa sida.
Sid 4(8)
ELEKTROD -- TRÅD
ELEKTROD -- ARBETSSTY
NÄSTA
SIDA
ELEKT.
-TRÅD
5
5.0 mm
ELEKT.
ARB.ST
Trådkvalitet = OK 12.51
S Knappa in 12.51 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
trådtyp.
Sid 5(8)
12.51
TRÅD KVALITET
TRÅD DIAMETER
ELEKTROD KVALITET
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
TRÅD
TYP
-- 88 --
TRÅD.
DIAM.
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
Tråddiameter = 0.8 mm
S Knappa in 0.8 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
tråd-diameter.
TRÅD KVALITET
Sid 5(8)
0.8
12.51
TRÅD DIAMETER
ELEKTROD KVALITET
NÄSTA
SIDA
TRÅD
TYP
TRÅD.
DIAM.
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
Elektrod kvalitet = 2% Th, 2 % La
S
Knappa in 2 med sifferknapparna.
S
Tryck in den mjuka knappen elektrod % Th.
S
Knappa in 2 med sifferknapparna.
S Tryck in den mjuka knappen elektrod % La.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
Sid 5(8)
nästa sida.
TRÅD KVALITET
TRÅD DIAMETER
ELEKTROD KVALITET
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
TRÅD
TYP
-- 89 --
12.51
0.8 mm
TRÅD.
DIAM.
Svetsgas = 100 % Ar
S Knappa in 100 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
% Argon.
Argon
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa sida.
100
Sid 6(8)
SVETS GAS
NÄSTA
SIDA
% Ar
% He
%H
%N
Rotgas= 100 % Ar
S Knappa in 100 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
% Argon.
S
Tryck in den
mjuka knappen
nästa sida.
ROT GAS
NÄSTA
SIDA
dpa8d1sc
100
Sid 7(8)
% Ar
-- 90 --
% He
%H
%N
Startgas = 100 % He
S Knappa in 100 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
ANTECKNINGAR
% Helium.
Helium
100
Sid 8(8)
START GAS
NÄSTA
SIDA
S
Tryck in knapparna SHIFT
till arbetsarean.
dpa8d1sc
% Ar
% He
och STEG
-- 91 --
%H
%N
för att komma tillbaka
15 HANDSVETSNING
15.1 Användningsområde
Manuell TIG--svetsning med handbrännare (se resp. bruksanvisning).
15.2 Hur man skapar ett svetsprogram
För att kunna handsvetsa är det nödvändigt att skapa ett svetsprogram
bestående av 2 sektorer med ström-- och gas--parametrar angivna.
Obs! Rotation får ej anges.
15.3 Exempel 3a
Börja med att välja rätt verktygskod TIG HAND TORCH.
Detta är ett enkelt svetsprogram bestående av 2 sektorer där sektor 2 är
stoppsektor.
Sektor 1
Sektor 2
Brytpunkt
0.000
1.000
Svetsström (kontinuerlig) (A)
80
0
Svetsström (Bakgrundsström) (A)
40
40
Svetsström (Pulstid) (s)
0,5
0,5
Svetsström (Bakgrundstid) (s)
0,5
0,5
Slope up (s)
2
--
Slope down (s)
--
5
Gasförströmning
(svetsgas) (s)
5
--
Gasefterströmning
(svetsgas) (s)
--
10
dpa8d1sc
-- 92 --
Sektor 1
Brytpunkt
Sektor 1 får automatiskt brytpunkt 0.000 om inte annat anges. Börja därför
med att ställa in strömparametern.
Svetsström
Toppström = 80 A
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
Bilden för inställning av svetsström visas i teckenfönstret.
S Knappa in värdet 80 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
kontinuerlig
toppström.
TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
80
A
A
s
s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: TOPPSTRÖM = 80 A i sektor 1.
Bakgrundsström= 40 A
S Knappa in värdet 40 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
kontinuerlig
bakgrundsTOPPSTRÖM
ström.
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
Resultat: BAKGRUNDSTRÖM = 40 A i sektor 1.
dpa8d1sc
-- 93 --
40
80 A
A
s
s
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Pulstid = 0.5 s i stället för 1,0
S Knappa in värdet 0,5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
pulstid.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
0,5
80 A
40 A
1,00 s
1,00 s
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Resultat: PULSTID = 0,50 s istället för 1,00 s i sektor 1.
Bakgrundstid = 0.5 s i stället för 1,0
S Knappa in värdet 0,5 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
bakgrundstid.
1 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
0,5
80 A
40 A
0,50 s
1,00 s
PULS
TID
BAKGR
TID
Resultat: BAKGRUNDSTID = 0,50 s i stället för 1,00 s i sektor 1.
dpa8d1sc
-- 94 --
SPEC
PULSN
Slope
Slope up = 2 s för toppström.
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in vär-d t 2 med
det
d
SEKTOR
1(1)
0.000
2
sifferknapparna
S
Tryck in
SLOPE--knappen.
2 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
BAKGR
STRÖM
KONT/
TOPP
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 80 A,
BAKGRUNDSSTRÖM = 40 A,
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
2.0 s i sektor 1 och
2.0 s i sektor 1.
Gas
Gasförströmning svetsgas = 5 s.
S
Tryck in knappen GAS
S
Knappa in värdet 5 med sifferknapparna.
S
Gasförströmningen har ett förinställt värde (2 s) som gäller om inte annat
värde skrivs och anges i teckenfönstret vid start.
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
1(1)
0.000
5
svetsgas.
.
SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
s
s
s
ROT-GAS
Resultat: SVETSGAS = 5 s i sektor 1.
dpa8d1sc
-- 95 --
START-GAS
Sektor 2
Brytpunkt
S Knappa in värdet för den nya brytpunkten 1.010 med sifferknapparna.
S Tryck
y in
SEKTOR
SEKTOR-SEKTOR
1(1)
0.000
1.010
knappen
knappen.
1 SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
5s
s
s
ROT-GAS
START-GAS
Resultat: Sektor 2 av totalt 2 sektorer
Svetsström
Pulsström = 0 A
Eftersom sektor 2 ska vara stoppsektor måste svetsströmmen tilldelas
värdet 0 ampere.
S
Tryck in knappen SVETSSTRÖM
.
S Knappa in värdet 0 med sifferknapparna.
S Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(2)
1.000
kontinuerlig
toppström.
1 TOPPSTRÖM
1 BAKGRUNDSSTRÖM
1 PULS TID
1 BAKGRUNDSTID
KONT/
TOPP
STRÖM
BAKGR
STRÖM
0
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
PULS
TID
Resultat: TOPPSTRÖM = 0 A i sektor 2 (stoppsektor)
dpa8d1sc
-- 96 --
BAKGR
TID
2.0 s
2.0 s
SPEC
PULSN
Slope
Slope down = 5 s för toppström.
S Tryck in den mjuka knappen kontinuerlig toppström.
S Knappa
pp in vär-d t 5 med
det
d
SEKTOR
2(2)
1.000
5
sifferknapparna
sifferknapparna.
S
Tryck in
SLOPE--knappen.
2 TOPPSTRÖM
BAKGRUNDSSTRÖM
PULSTID
BAKGRUNDSTID
BAKGR
STRÖM
KONT/
TOPP
STRÖM
Resultat: TOPPSTRÖM = 0 A,
BAKGRUNDSSTRÖM = 40 A,
0A
40 A
0.50 s
0.50 s
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
5.0 s i sektor 12 och
5.0 s i sektor 1.
Gas
Gasefterströmning svetsgas = 10 s i sektor 2.
S
Tryck in knappen GAS
S
Knappa in värdet 10 med sifferknapparna.
S
Gasefterströmningen har ett förinställt värde (4 s) som gäller om inte
annat värde skrivs in och det syns i teckenfönstret vid start.
Tryck
y in den
mjuka
j k knappen
k
SEKTOR
2(2)
1.000
10
svetsgas.
.
1 SVETSGAS
ROTGAS
STARTGAS
SVETS-GAS
s
s
s
ROT-GAS
Resultat: SVETSGAS = 10 s i sektor 2.
dpa8d1sc
-- 97 --
START-GAS
15.4 Hur man svetsar
För att starta en svetssekvens (tända ljusbågen)
S
Tryck in brännarkontakten och släpp upp den igen.
Parametervärdena för sektor 1 (startsektorn) gäller hela tiden under
svetssekvensen.
För att avsluta en svetssekvens
S
Tryck in brännarkontakten och släpp upp igen.
Parametervärdena för sektor 2 (slutsektorn) används.
16 APPENDIX
16.1 Verktygskoder
Svetsverktyg
Storlek
PRB , PRC
8--17 *
17--49 *
33--90
60--170
PRH
6--40
25--90
40--115
PRD
Ange antalet kuggar på
kuggkransen t.ex 1120 st
POC
12--60
TIG--handbrännare
--
A25 svetsautomat
Med rotation
Utan rotation
*)
Vid användning av ombyggnadssats PRB , PRC 8--17 används verktygskod
17--49.
Vid användning av drivenhet med motorutväxling 134:1 används
verktygskod 8--17.
dpa8d1sc
-- 98 --
16.2 Symboler
Symboler
Förklaring
STO
Lagra.
RCL
Hämta.
OK
Accepterad
p
Fel. (Efter detta tecken följs alltid ett felkodsnummer).
Korrigera ett värde.
Värdet är för högt.
Värdet är för lågt.
DEL
DEL?
Radera
Ska detta raderas?
Plus -- minus.
Ett fel har uppstått i svetsprocessen.
dpa8d1sc
"
En undermeny finns.
p
Denna funktion är vald.
-- 99 --
16.3 Svetsparametrarnas inställningsområden
Parameter
Inställningsområde
Rotationshastighet
5 -- 100 % av rörsvetsverktygets maxhastighet
Svetsström*
5 -- 450 A
Pulstid
0,01 -- 25 s
Bakgrundstid
0,01 -- 25 s
Gasförströmnings-- och efterströmningstider,
(svetsgas, startgas, rotgas)
0 -- 6000 s
Förvärmningstid
0 -- 600 s
Trådmatningshastighet
15 -- 250 cm/min
AVC--reglerad bågspänning
8 -- 33 V
Fördröjningstid, AVC
0,5 -- 6000 s
Pendlingshastighet
1 -- 12 mm/s (5 mm/s)
Pendlingsamplitud
0 -- 10 mm (5 mm)
Ändlägestid (höger och vänster)
0,1 -- 10 s (1 s)
Slope up/down--tider
0,1 -- 25 s
Inom parentes angivna värden är förinställda värden.
* Maximal svetsström för luftkylda rörsvetsverktyg är 100 A.
Maximal svetsström för vattenkylda rörsvetsverktyg är 250 A.
Se även bruksanvisningarna för resp. rörsvetsverktyg.
dpa8d1sc
-- 100 --
17 FACKTERMER
Anteckningsbok
Utrymme för egna noteringar om en svetssekvens.
Arbetsarea
Minnesutrymme för editering och exekvering av svets-program.
Bågspänningskontroll
Automatisk reglering av elektrodavstånd.
Bakgrundsspänning
Bågspänning vid bakgrundsström.
Bakgrundsström
Det lägre strömvärdet av två vid pulsad ström.
Bakgrundstid
Tid för bakgrundsström som tillsammans med tid för
toppström ger pulsperiod.
Bakgrundstråd- Trådmatningshastighet under angiven bakgrundstid.
matningshastighet
Bibliotek
Minne för lagring av svetsprogram.
Brytpunkt
Startpunkt för ny sektor.
Enhet
Ett kretskort med en programvara som kan uppdateras.
Förvärmningstid
Fördröjningstid av svetsrörelse för förvärmning av arbetsstycke.
Fyrkantspulsning
Specialpulsning med pulsad rotation.
Hemmaläge
Utgångsläge.
Manuellt mode
Maskintillstånd för positionering av elektrod manuellt.
PC--kort
Minneskort för extern lagring av svetsprogram.
Pendling
Pendla svetselektroden i sidled.
Pulstid
Den tid strömmen är “till” under en pulsperiod.
Slope down
Gradvis minskning av ett värde.
Slope up
Gradvis ökning av ett värde.
Rotationshastighet
Elektrodens rotationshastighet runt arbetsstycket.
dpa8d1sd
-- 101 --
Rotgas
Skyddsgas för svetsfogens undersida (rotsida).
Sektor
En viss del av ett rör.
Sifferruta
Visar inskrivet siffervärde och siffertecken.
Slutsektor
Sista svetssektorn i en svetssekvens.
Specialpulsning
Svetsströmmen synkroniseras med pendlingsröreslen.
Startgas
En speciell gas med höga joniserande egenskaper,
vilket underlättar tändning av ljusbågen.
Startsektor
Första svetssektorn i en svetssekvens.
Svetsgas
Skyddsgas på svetsfogens ovansida.
Toppspänning
Bågspänningsreglering vid toppström.
Toppström
Det högre strömvärdet av två vid pulsad ström eller
strömvärde vid kontinuerlig ström.
Topptrådmatningshastighet
Trådmatningshastighet vid toppström.
Transportsektor Förflytta svetselektroden utan att svetsa i en sektor.
dpa8d1sd
-- 102 --
The adaptation of our products and our
business with the year 2000 close at
hand.
Esab is carefully preparing for the turn of the century by securing the
function of all products and by adjusting Esab’s administrative systems.
Esab warrants that all Esab’s present and future products are
century--proof, which means that the products can be used before as well as
for a reasonable time after the turn of the century with their functions
preserved. This warranty is made on condition that the products are used
according to the directions for their usage and in an environment that is
prepared for the year 2000.
Consequently, the turn of the century should not cause any break--down in
Esab’s present and future products. There should also be no delivery
problems due to the turn of the century.
Previously delivered products.
In Esab’s judgement previously delivered products are also century--proof.
If, contrary to all our expectations, a break--down should occur, Esab’s
judgement does however not imply that Esab accepts any responsibility for
costs that such a break--down may cause.
Göteborg 98--05--25
Bertil Pekkari
Group Vice President
Esab AB, Box 8004
402 77 Göteborg
Sweden
it2000
-- 103 --
Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.
Agency network, by countries.
Group
Headquarters
SWEDEN
Esab AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 92 61
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 93 60
Nordic Countries
DENMARK
ESAB A/S
Köpenhavn--Valby
Tel: +45--36--30 01 11
Fax: +45--36--30 40 03
FINLAND
Esab Oy
Helsinki
Tel: +358--9--547 761
Fax: +358--9--547 77 70
NORWAY
AS Esab
Larvik
Tel: +47--33--12 10 00
Fax: +47--33--11 52 03
SWEDEN
Esab Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 95 00
Fax: +46--31--50 92 22
Europe excl. Nordic
Countries
AUSTRIA
Esab Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43--1--888 25 11
Fax: +43--1--888 25 11 85
BELGIUM
S.A. Esab N.V.
Brussels
Tel: +32--2--726 84 00
Fax: +32--2--726 80 05
CZECH REPUBLIC
ESAB s.r.o.
Tel: +420--2--6436 907
Fax: +420--2--6436 908
FRANCE
Esab France S.A.
Cergy Pontoise Cedex
Tel: +33--1--30 75 55 00
Fax: +33--1--30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49--212--298 0
Fax: +49--212--298 277
ESAB--Hancock GmbH
Karben
Tel: +49--6039--400
Fax: +49--6039--40 301
KEBE--Ersatzteile GmbH
Rosbach
Tel: +49--6007--500
Fax: +49--6007--1216
GREAT BRITAIN
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44--1264--33 22 33
Fax: +44--1264--33 20 74
Esab Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44--1992--76 85 15
Fax: +44--1992--71 58 03
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36--1--20 44 182
Fax: +36--1--20 44 186
ITALY
Esab Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39--2--97 96 81
Fax: +39--2--97 87 865
THE NETHERLANDS
Esab Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31--30--248 59 22
Fax: +31--30--248 52 60
POLAND
ESAB
Oddzial w Polsce
Tel: +48--22 612 59 61
Fax: +48--22 612 59 57
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon Codex
Tel: +351--1--837 1527
Fax: +351--1--859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421--7--280 23 71
Fax: +421--7--288 741
SPAIN
Esab Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34--1--661 55 80
Fax: +34--1--661 23 13
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41--1--741 25 25
Fax: +41--1--740 30 55
North and South
America
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55--31--333 43 33
Fax: +55--31--333 50 00
CANADA
Esab Group Canada
Missisauga, Ontario
Tel: +1--905--670 02 20
Fax: +1--905--670 48 79
USA
Esab Welding Products,
Inc.
Florence, SC
Tel: +1--803--669 44 11
Fax: +1--803--664 42 58
Esab Welding Equipment AB
S-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 810 00
Fax +46 584 123 08
Tgm esablax
Telex 73108 esab s
Far East
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61--2--9647 1232
Fax: +61--2--9748 1685
INDONESIA
P.T. Karya Yasantara Cakti
Jakarta
Tel: +62--21--461 91 27
Fax: +62--21--461 91 26
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62--21--460 01 88
Fax: +62--21--461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Petaling Jaya
Tel: +60--3--703 36 15
Fax: +60--3--703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore PTE Ltd
Singapore
Tel: +65--861--43 22
Fax: +65--861--31 95
Esab Asia/Pacific Pte Ltd.
Singapore
Tel: +65--861--74 42
Fax: +65--863--08 39
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Bangkok
Tel: +66--2--393 6062
Fax: +66--2--399 3978
U.A.E.
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971--4--38 88 29
Fax: +971--4--38 87 29
Associated
companies
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91--33--478 45 17
Fax: +91--33--468 18 80
SWEDEN
Gas Control Equipment AB
Malmö
Tel: +46--40--38 83 00
Fax: +46--40--38 83 30
Representative
offices
ALGERIA
ESAB Bureau de Liaison
Alger
Tel: +213--2--67 24 93
Fax: +213--2--68 32 90
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359--2--463 422
Fax: +359--2--463 052
CHINA
ESAB Representative Office
Beijing
Tel: +86--106--501 2113
Fax: +86--106--501 2115
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20--2--392 40 39
Fax: +20--2--393 32 13
HONGKONG
ESAB Far East Rep. Office
Tel: +852--2889 2182
Fax: +852--2889 0747
IRAN
ESAB International AB
Teheran
Tel: +98--21--88 21 325
Fax: +98--21--88 38 240
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7--95--246 8906
Fax: +7--502--220 3134
SLOVENIA-- CROATIA
ESAB Representative Office
Ljubljana, Slovenia
Tel/Fax: +386 61 137 61 15
Agents
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya,
Israel,
Liberia, Morocco,
Mocambique,
Nigeria, Senegal, South
Africa,
Tanzania, Togo, Tunisia,
Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Japan,
Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea,
Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
Member of The Esab Group
970409
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising