ESAB | LTS 320 | Instruction manual | ESAB LTS 320 Brugermanual

ESAB LTS 320 Brugermanual
PROWELDER 320
LTS 320
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 690 001
980616
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 811 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
19
19
20
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeringsboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
21
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning til netspænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øvrige tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afslutningsmodstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af komplet svejsesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
24
25
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolorgan og tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kølevandskreds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overophedningsværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gennemstrømningsafbryder, vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømningsafbryder, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
27
27
27
27
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Kontrol og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Påfyldning af kølevæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
KOMPONENTFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
TOCd
-- 18 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at svejsestrømkilde LTS 320 fra serienummer 811 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--11
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
Det er brugeren af et ESAB svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de sikkerhedsforanstaltninger, der angår de personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det.
Sikkerhedsforstaltningerne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr.
Indholdet i denne anbefaling kan ses som et tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets funktion.
En betjeningsfejl kan forårsage en unormal situation, som kan medføre skader på såvel operatøren
som det maskinelle udstyr.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S
dets betjening
S
dets funktion
S
gældende sikkerhedsforskrifter
S
svejsning
2.
Operatøren skal sørge for:
S
at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde inden det
sættes i gang.
S
at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S
være passende for opgaven
S
være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S
Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S
Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd, ringe
el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S
Kontroller at de anviste returledere er korrekt tilsluttede.
S
Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S
Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S
Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
dpa9d1da
-- 19 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
3
INTRODUKTION
3.1
Generelt
LTS 320 er en svejsestrømkilde af ensrettertype, beregnet til mekaniseret
TIG--svejsning. Den fås i to forskellige udførelser:
S
LTS 320 uden netspændingstransformator, kan tilsluttes netspænding 400 V.
LTS 320 med netspændingstransformator, kan tilsluttes netspænding
208--500 V.
Svejsestrømkilde LTS 320 er ventilatorkølet og har også et indbygget kølesystem for
vandkøling af svejseværktøj.
S
LTS 320 er klargjort for tilslutning til ekstern PC.
3.2
Udrustning
LTS 320 leveres med:
S
Programmeringsboks med tilslutningskabel (10 m)
S
Returlederkabel (5 m) med svejseklemme
dpa9d1da
-- 20 --
DK
3.3
Programmeringsboks
LTS 320 er forsynet med en programmeringsboks, som anvendes til at:
S
Programmere et svejseforløb ved svejsning med et svejseværktøj.
S
Udføre et svejseforløb.
S
Gemme et svejseprogram i intern eller ekstern (PC--kort) hukommelsesenhed.
S
Overføre svejseprogrammer mellem programmeringsbokse.
S
Indstille værdier for forskellige svejseparametre ved svejsning med
TIG--håndbrænder.
Håndtering se programmeringshåndbog 0457 706 xxx
3.4
Anvendelsesområde
Svejsestrømkilde LTS 320 kan anvendes til svejsning med:
S
Rørsvejseværktøj for samlingssvejsning af rør.
S
Rørindsvejsningsværktøj for svejsning af rørdiameter 12--60 mm.
S
Svejseautomat A 25 STB med flydende hoved.
S TIG--håndbrænder.
Til LTS 320 kan også fremføringsværk tilsluttes for tilsatstråd.
ESAB’s tilbehør for mekaniseret og manuel TIG-- svejsning finder du på
side 29.
3.5
Tekniske data
LTS 320
400 V
LTS 320
208--500 V
Nettilslutning
400V 3~ 50/60 Hz
230/400/500V 3~ 50Hz eller
208/230/460/475V 3~ 60 Hz
Tilladt belastning:
100% intermittens
270 A / 20,8 V
270 A / 20,8 V
60% intermittens
320 A / 22,7W
320 A / 22,7 V
Indstillingsområde svejsestrøm
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
Tomgangseffekt
520 W
520 W
Virkningsgrad
82 %
82 %
Effektfaktor
0,80
0,80
Indkapslingsklasse
IP 23
IP 23
Vægt
110 kg
156 kg
Dimension, l x b x h
800 x 640 x 835 mm
800 x 640 x 835 mm
Anvendelsesklasse
dpa9d1da
-- 21 --
DK
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid, i procent af en timinuttersperiode, som man
kan svejse med en vis belastning, uden at svejsestrømkilden overbelastes.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs graden af beskyttelse mod indtrængning af
faste genstande og vand. Apparat mærket IP 23 er beregnet til indendørs og
udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er konstrueret for anvendelse i rum
med forhøjet elektrisk fare.
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af faguddannet person.
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
4.2
Placering
Placere svejsestrømkilden således, at køleluftens ind-- og udløb forbliver frie.
ADVARSEL - TIPNINGSRISIKO!
Udrustningen skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner .
4.3
Tilslutning til netspænding
Mærkeskilt med tilslutningsdata er placeret på svejsestrømkildens bagside.
S
Kontroller, at svejsestrømkilden tilsluttes korrekt netspænding, og at korrekt
sikringsstørrelse anvendes. Jordforbindelse i henhold til gældende forskrifter.
Anbefalet kabelareal og sikringsstørrelse
LTS 320
Spænding
230 V
3~ 50 Hz
400 V
3~ 50 Hz
500 V
3~ 50 Hz
208 V
3~ 60 Hz
230 V
3~ 60 Hz
460 V
3~ 60 Hz
475 V
3~ 60 Hz
100% intermittens
60% intermittens
19,5 A
25 A
12 A
15 A
9,5 A
12 A
21,5 A
27 A
19,5 A
24,5 A
10 A
12,5 A
9,5 A
12 A
Ledningsareal mm
4 x 10
4x4
4x4
4 x 10
4 x 10
4x4
4x4
Sikring træg
20 A
16 A
16 A
20 A
20 A
16 A
16 A
Primærstrøm:
dpa9d1da
-- 22 --
DK
4.4
Øvrige tilslutninger
AH 0388
dpa9d1da
-- 23 --
DK
4.5
Afslutningsmodstand
For at undgå kommunikationsforstyrrelser bør CAN--bussens to slutender være
forsynet med afslutningsmodstand.
CAN--bussens ene slutende findes i programmeringsboksen, som har en indbygget
modstand. Den anden ende findes i selve svejsestrømkilden og skal, hvis det
aktuelle udtag ikke anvendes, være forsynet med afslutningsmodstand placeret
ifølge følgende figur.
dpa9d1da
-- 24 --
DK
4.6
Tilslutning af komplet svejsesystem
A--A
Tilslutn.kabel -- programmeringsboks
B--B, Z--Z
Motorkabel -- trådfremføring
C--C, S--S
Motorkabel -- rotation
D--D
Signalkabel -- ekstern PC
G--G
Kølevandsslange ind
H--H
Kølevandsslange ud
J--J
Svejsekabel
L--L
Pistolkontakt
M--M
Gasslange ud
N--N
Gasslange ind
P--P
Signalkabel -- ekstern PC
R--R
Tilslutn.kabel -- impulsgiver
T--T, V--V
U--U
dpa9d1da
Tilslutn.kabel -- CAN 42V
Tilslutn.kabel -- anker VEC
-- 25 --
DK
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af denne udrustning findes på
side 19. Læs disse inden du anvender udrustningen.
5.2
Kontrolorgan og tilslutninger
Svejsestrømkildens forside
1
Omkobler for netspænding TIL/FRA
8
Tilslutning for PC/printer
2
Hvid indikeringslampe, netspænding
9
Tilslutning for returvand
3
Orange indikeringslampe, overophedning
10 Tilslutning for kølevand
4
Omkobler for køleaggregat
11 Tilslutning for svejsekabel (--)
5
Tilslutning for rotation
12 Tilslutning for svejse-- og startgas ud
6
Tilslutning for trådfremføring
13 Tilslutning for pistolkontakt TIG håndbrænder
7
Tilslutning for programmeringsboks
14 Tilslutning for returlederkabel (+)
Svejsestrømkildens bagside
15 Tilslutning for startgas ind
18 Tilslutning for rodgas ud
16 Tilslutning for svejsegas ind
19 Tilslutning for A25 VEC--enhed
17 Tilslutning for rodgas ind
20 Automatsikring
dpa9d1da
-- 26 --
DK
5.3
S
Kølevandskreds
Kobl kølevandsslangerne fra svejseværktøjet til
tilslutningerne på svejsestrømkilden.
Ved svejsning med luftkølede svejseværktøj kobles
kølevandstilslutningerne med medleveret
vandoverkobling (se billedet).
S
Inden svejsestart stilles kontakt (4) for
køleaggregatet i stilling TILL. OBS! Kølevandspumpen skal altid være TILL, og gennemstrømningsafbryderen i svejsestrømkilden skal detektere en
vandgennemstrømning for at svejsning kan ske.
5.4
Overophedningsværn
Svejsestrømkilde LTS 320 er forsynet med en termoafbryder, som udløses, hvis
temperaturen bliver for høj. Hvis dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og en orange
indikeringslampe lyser på svejsestrømkildens front. Programmeringsboksen
præsenterer også en fejlmeddelelse. Når temperaturen falder, tilbagestilles
termoafbryderen automatisk.
5.5
Gennemstrømningsafbryder, vand
Gennemstrømningsafbryderen blokerer svejsestrømkilden ved bortfald af kølevand.
Når dette sker, brydes svejsestrømmen, og en fejlmeddelelse vises på
programmeringsenhedens display.
5.6
Strømningsafbryder, gas
Strømningsafbryderen afbryder pågående svejseproces, hvis gasgennemstrømningen bliver mindre end 6 l/min. Hvis dette sker, præsenteres en fejlmeddelelse via
programmeringsboksen.
5.7
Fejlmeddelelser
Svejsestrømkilden har en indbygget håndtering af fejlmeddelelser, og samtlige
fejlmeddelelser vises via programmeringsenheden og i visse tilfælde træffes
automatisk foranstaltninger, se også programmeringshåndbogen 0457 706 xxx.
dpa9d1da
-- 27 --
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører med at gælde, hvis
kunden selv, under garantitiden foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe
eventuelle fejl.
6.2
Kontrol og rengøring
Svejsestrømkilden bør blæses ren med tør trykluft (reduceret tryk) en gang om året,
og støvfiltret bør renses regelmæssigt. Hvis svejsestrømkilden er opstillet i et støvet
og smudsigt miljø, bør renblæsning og filterrensning ske oftere.
6.3
Påfyldning af kølevæske
Som kølevæske anbefales en blanding af 50% vand og 50% glycol.
dpa9d1da
-- 28 --
DK
7
TILBEHØR
Bestillingsnummer
Rørsvejseværktøj A21 PRB vandkølede . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 880
Rørsvejseværktøj A21 PRB luftkølede . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 881
Ombygningssæt PRB 8--17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Drivenhed 134:1 for rørsvejseværktøj PRB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Rørsvejseværktøj A21 PRH, kapslet . . . . . . . . . . . 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 940 880
25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 941 880
Rørindsvejsningsværktøj A22 POC, trådfremføring 12--60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 930 880
Svejseautomat A25 STB med flydende hoved, TIG--brænder BTE 250 . . . . . . . . . . 0443 912 880
Svejseautomat A25 STB med flydende hoved, TIG--brænder BTE 500 . . . . . . . . . . 0443 912 881
VEC motor med gear og impulsgiver komplet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 258 880
TIG--håndbrænder BTD 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0368 347 881
Trådfremføringsværk MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Vogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 880
PC--kort (PCMCIA--kort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 001
Nødstopsæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 823 880
Motorstyreenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Dokumentationssystem
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 880
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
Optokablage d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
Forlængerkabel a, programmeringsboks (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 218 880
Forlængerkabel b, tråd / CAN 42 V (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
Forlængerkabel c, rotation (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
Forlængerkabel f, returlederkabel (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 888
Forlængersæt 1, strøm, vand, gas (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Forlængersæt 2, strøm, vand, gas, pistolkontakt (8m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
dpa9d1da
-- 29 --
DK
dpa9d1da
-- 30 --
DK
dpa9d1da
-- 31 --
DK
8
RESERVEDELSBESTILLING
LTS 320 er konstruerede og testede i henhold til den internationale standard EN 60 974--1 (IEC 974--1).
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i
denne publikation. Ved bestilling angives venligst maskinetype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelse på side 187.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
dpa9d1da
-- 32 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising