ESAB MEK 44C Kasutusjuhend

Add to My manuals
10 Pages

advertisement

ESAB MEK 44C Kasutusjuhend | Manualzz

MEK 44C

101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0456 857 001 98.06. 10

Manual d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for Serial NO 815 XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 68 76 84 3 12 20 28 36 44 52 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

SUOMI

1 DIREKTIIVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 JOHDANTO

3.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ASENNUS 5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

LIITÄNTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 VARAOSATILAUKSET 8 VARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 29 30

30

31 31

31 32

32 33 33 34 100 101

TOCx

-- 28 --

1 DIREKTIIVIN

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan, että langansyöttöyksikkö MEK 44C sarjanumerosta 645 täyttää standardin EN 60974--1 vaati mukset direktiivin 73/23/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC mukaisesti, standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--01--15 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

2 TURVALLISUUS VAROITUS

HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VARO VAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.

SÄHKÖISKU -- Voi surmata

S Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.

S Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.

S S Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.

Käytä turvallista työasentoa.

SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi

S Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.

S Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.

VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon

S Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä suojavaatteita.

S Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.

TULIPALON VAARA

S Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.

MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa

S Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.

S Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.

VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.

LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!

bm20d12x

-- 29 --

3 JOHDANTO

A10--MEK 44C on nelipyörävetoinen, kaksimoottorinen MIG/MAG--hitsaukseen tarkoitettu langansyöttöyksikkö, joka syöttää langan Esabin A10--järjestelmän mukaisesti.

Yksikössä on tila halkaisijaltaan enintään 440 mm:n lankakelalle.

Langansyöttöyksiköstä saadaan täydellinen, kun se varustetaan vääntökappaleella, kevennysvarrella tai vaunulla. Vääntökappaletta tai kevennysvartta käytettäessä syöttöyksikkö asetetaan virtalähteeseen eristetyn tapin varaan. Vaunun avulla langansyöttöyksiköstä saadaan helposti liikuteltava joko lattialla tai työpöydällä.

Vääntökappaleella ja vaunulla varustettu langansyöttöyksikkö voidaan varustaa myös ripustimella, jolloin yksikkö voidaan sijoittaa työpisteen yläpuolelle.

Kaikki asetukset tehdään ohjausrasiasta PUA1.

3.1

TEKNISET TIEDOT

Jännite Tehontarve Syöttönopeus Pistoolillitännät Paino Mitat (pxlxk) 42 V 50--60 Hz 430 VA 1,5--25 m/min EURO 22 kg 493x336x268 mm bm20d12x

-- 30 --

4 ASENNUS

VAROITUS

Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien itsensä vastuulla.

5 KÄYTTÖ

5.1

7 8 9 1 2 3 4 5 6

LIITÄNTÄ

Liitin kaukosäätö/Välisyöttölaite (23--pol) Liitin Ohjelmointiyksikkö Liitin hitsauspistooli Maadoituskaapelin liitin (OKC) Ohjauskaapelin liitin ,virtalähde (12--pol) Liitin kaasuliitäntä Jäähdytysvesiliitäntä sisälle Siiminen Liitin jäähdytysvesi ulos Punainen Ohjelmointiyksikkö 2 1 3 7,8 9 8 7

TÄRKEÄÄ!

Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoite tun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva oikealla.

6 5 4 bm20d12x

-- 31 --

5.2

Päätevastus

Päätevastus on oltava CAN--väylän loppupäissä tiedonsiirtohäiriöiden välttämiseksi.

Ohjelmointiyksikössä on sisäänrakennettu vastus, virtalähteessä ja syöttöyksikössä ei ole sisäänrakennettua vastusta.

Kytkentätapauksesta riippuen vastus liitetään seuraavasti:

1.

Syöttöyksikköön liitetty ohjelmointiyksikkö.

Päätevastus liitetään virtalähteen taakse.

(Kytketty toimitettaessa tällä tavalla).

2.

Virtalähteeseen liitetty ohjelmointiyksikkö.

Päätevastus liitetään syöttöyk sikön eteen.

6 HUOLTO

Säännöllinen huolto on tärkeää luotettavan ja varman toiminnan kannalta.

S S Syöttömekanismin kulutusosien puhdistus ja vaihto on suoritettava säännöllisesti häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi.

Huomaa, että liian tiukkaan säädetty esijännitys saattaa aiheuttaa painorullan, syöttörullan ja langanjohtimen epänormaalia kulumista.

Pistooli

Puhalla langanjohdin puhtaaksi säännöllisesti ja puhdista kaasusuutin.

bm20d12x

-- 32 --

7 VARAOSATILAUKSET

Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan koneen malli ja numero sekä varaosaluettelon mukainen nimitys ja varaosanumero.

Tämä helpottaa osien toimittamista ja varmistaa oikeat toimitukset.

8 VARUSTEET

Ks. varaosaluettelo.

Ripustin

Ripustimen avulla syöttöyksikkö voidaan ripustaa työkohteen yläpuolelle.

Kevennyslaite

Kevennyslaitteen tarkoituksena on nostaa monitoimiletkua ja siten helpottaa hitsaajan työtä. Laitteeseen liittyy varsi, johon monitoimiletku kiinnitetään. Varsi voidaan vetää alas vaakaasentoon ja nostaa jälleen ylös.

VAROITUS!

Kaatumisvaara, kun langansyöttökaappi varustetaan kevennyslaitteella.

Kiinnitä laitteisto alustaansa erityisesti, josa alusta on epätasainen tai kalteva.

Rajoita langansyöttökaapin kallistuskulmaa toimitettavalla kiristyshihnalla.

ÄLÄ

siirrä laitteistoa polttimesta vetämällä.

bm20d12x

-- 33 --

9 KULUTUSOSAT

Osa

1 1

Lkm Til.nro

0366 942--886

0455 417 001 0333 163 009 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 0156 602 001*) 0156 602 002 0332 318 001 0332 318 002 02157 027 08 0156 603 001*) 0156 603 002 0332 322 001 0332 322 002 0366 961 001 7 8 9 10 11 12 13 4 2 2 0366 941 880*) 0366 902 880 0366 941 881 0366 902 881 0366 941 882 0366 902 882 0366 902 883 0366 966 880*) 0366 966 881 0366 966 882 0366 966 883 0156 707--001 0156 707--002 0366 944--001

A

= Fe --

B

= Ss --

C

= Al.

D

= Täyttölanka (Urarullat)

HD

=Heavy Duty (kuulalaakeroitu).

*)

Vakio

Nimitys Langansyöttöyksikkö

Ulostulosuuttimet Ulostulosuuttimet Ruuvi Sisäänmenosuuttimet Sisäänmenosuuttimet Sisäänmenosuuttimet Sisäänmenosuuttimet Varmistuslaatta Välisuuttimet Välisuuttimet Välisuuttimet Välisuuttimet Välisuuttimet Ruuvi Boggie Boggie Boggie Boggie Boggie Boggie Boggie Syöttöpyörä Syöttöpyörä Syöttöpyörä Syöttöpyörä Välilevy Vääntiö Aluslevy

Huom

ø 0,6--1,6mm, A,B,C,D ø 2,0--2,4mm, A,B,C,D M10 ø 0,6--1,2mm, A,B,C ø 1,6--2,4mm, A,B,C ø 1,2--2,0mm, D ø 2,4mm, D ø 0,8--1,2mm, A,B,C ø 1,6--2,4mm, A,B,C ø 1,2--2,0mm, D ø 2,4mm, D M5x20 0,6--1,2, A,B,C,(D) HD, A,B,C,(D) 1,4--2,4, A,B,C HD, A,B,C 1,2--2,0, D HD, D HD, 2,4, D ø 0,,6--1,2 A,B,C,D ø 1,6--2,4, A,B,C,D ø 1,2--2,0, D ø 2,4, D bm20d12x

-- 34 --

1 8 13 9 7 8 3 4 6 5 3 4 10 12 11

VAROITUS!

Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.

bm20d12x

-- 35 --

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement