ESAB | LTT 150 | Instruction manual | ESAB LTT 150 Handleiding

ESAB LTT 150 Handleiding
Caddy Tig 150
LTT 150
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 391 001
980603
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid from Serial NO 742 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
87
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
53
53
54
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utruisting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
55
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
4.1
4.2
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
5.1
5.2
5.3
5.4
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compensatie van netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsorganen en aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
57
57
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
7 STORINGZOEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
58
Mogelijke storingen en de te treffen maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
58
95
96
TOCh
-- 52 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LTT 150 van serienummer 742 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging
(93/68/EEG), norm EN 50199 volgens richtlijn (89/336/EEG) van de Raad met toevoeging (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--10--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
bt21h
-- 53 --
NL
3
INLEIDING
N.B.!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
De Caddy Tig 150 is een gelijkrichtende lasstroombron, met convertertechniek, bedoeld voor TIG--lassen en lassen met omhulde elektroden (MMA--lassen).
3.1
Technische gegevens
MMA
TIG
150 A/26 V
140 A/26 V
110 A/25 V
90 A/24 V
150 A/16 V
140 A/16 V
120 A/15 V
100 A/14 V
Instelbereik
13--150 A
15--150 A
Nullastspanning
70--90 V
50--60 V
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
IP 23
IP 23
375 x 145 x 280 mm
375 x 145 x 280 mm
6,7 kg
6,7 kg
Belastingsvermogen:
bij 25% intermittentie
bij 35% intermittentie
bij 60% intermittentie
bij 100% intermittentie
Netaansluiting:
spanning
frequentie
zekering
netkabel, doorsnee
Klasse omhulsel
Gebruiksklasse
Afmetingen L x B x H
Gewicht
*Bij lassen met max. 100 A is slechts een 10A trage zekering nodig.
**Netkabeldoorsnee overeenkomstig Zweedse voorschriften.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd aan (in procenten van een periode van tien
minuten) dat kan worden gelast met een bepaalde belasting zonder dat de lasstroombron overbelast wordt.
Klasse omhulsel
De IP--Code geeft de klasse van het omhulsel aan, d.w.z. de mate van beveiliging
tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en water.
Een apparaat gemerkt met IP 23 is geconstrueerd voor gebruik binnens-- en buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de stroombron is geconstrueerd voor gebruik in ruimten met verhoogd elektrisch risico.
bt21h
-- 54 --
NL
3.2
Utruisting
De Caddy Tig 150 wordt geleverd met:
S
Netkabel (lengte 3 meter)
S
Terugvoerkabel met contactklem (lengte 2,5 meter)
3.3
Toepassingsgebied
TIG--lassen
TIG--lassen wordt vooral gebruikt als er hoge kwaliteitseisen worden gesteld of wanner men zeer dun materiaal moet lassen.
Benodigd zijn een TIG--toorts (HW 20 ARVSW--3,8m), med gasklep en een fles argongas met reduceerventiel.
Door het aanstrijken van de wolfraamelektrode van de toorts aan het werkstuk,
wordt de lasboog ontstoken.
De Caddy Tig 150 leveren gelijkstroom zodat aan de meeste soorten ongelegeerd
en geleerd staal, roestvrij staal en gietijzer kan worden gelast.
Met de Caddy Tig 150 kunt u lassen met omhulde elektroden van 1,6 mm tot 3,25
mm.
4
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor laswerkzaamheden bij reparatie en onderhoud.
Het product kan aanleiding geven tot radiostoringen bij gebruik in woon-- of kantooromgeving.
De gebruiker moet daarom passende maatregelen treffen.
4.1
Plaatsing
Plaats de stroombron zodanig dat de in-- en uitlaat van het apparaat vrij zijn.
4.2
Aansluiting
4.2.1
Netaansluiting
Het typeplaatje met daarop de aansluitgegevens vindt u aan de onderzijde van de
lasstroombron.
Sluit de lasstroombron op een geaarde netaansluiting aan.
Controleer of de machine aangesloten is op de juiste netspanning en of gebruik
wordt gemaakt van de juiste zekeringgrotte.
S
S
S
S
Netspanning 230 V, 1--fase
Netfrequentie 50--60 Hz
Zekering, traag 16 A
Netkabel, doorsnee 3 x 1,5 mm2
bt21h
-- 55 --
NL
4.2.2
Aansluiting van las-- en terugvoerkabel
TIG
Bij TIG--lassen wordt de brander aangesloten
op de minpool en de besturingskabel op het
Canon--contact op het front. Sluit de retourkabel
aan op de pluspool en de gasslang op de
gasregulateur op de gasfles.
Retourkabel
Bevestig de contactklem van de retourkabel
aan het werkstuk en let erop dat er een
goede aansluiting wordt verkregen
tussen het werkstuk en de uitgang voor
de retourkabel op de lasstroombron.
MMA
De lasstroombron heeft twee aansluitingen voor de las-- en terugvoerkabels: een
pluspool en een minpool. Waar u de laskabel op moet aansluiten hangt af van het
gebruikte elektrodetype. De polariteit staat aangegeven op de verpakking van de
elektrode. Sluit de laskabel aan op de pool die op de verpakking wordt vermeld.
5
INGEBRUIKNAME
5.1
Ingebruikneming
TIG
S Sluit de TIG--brander en de retourkabel aan.
S Sluit inert gas aan op de brander.
S Zet de tuimelschakelaar op de voorzijde van de lasstroombron in de TIG--stand.
S Start de lasstroombron door de netschakelaar in stand I te zetten.
S Stel de lasstroom in met de knop aan de voorzijde van de lasstroombron. Volg
de aanwijzingen voor de juiste lasstroom op de verpakking van de elektrode op.
S Breng de boog tot stand door schrapen, zonder dat de triggerknop is ingedrukt.
Druk vervolgens de trigger in, waarna de stroom tot de ingestelde waarde oploopt. De RK--functie biedt de mogelijkheid de warmtetoevoer te sturen door de
trigger in te drukken of op te laten komen.
MMA
S Controleer of de kabels en de contactklem goed zijn aangesloten.
S Schakel de lasstroombron in door de netschakelaar in stand 1 te zetten.
S Stel de lasstroom in met de draaiknop aan de voorzijde van de lasstroombron.
Volg de aanwijzingen voor een geschikte lasstroom op de verpakking van de
elektrode.
bt21h
-- 56 --
NL
5.2
Oververhittingsbeveiliging
De Caddy Tig 150 zijn voorzien van een thermoschakelaar die voorkomt dat de lasstroombron oververhit raakt. Bij overbelasting wordt de lasstroom onderbroken en
gaat het oranje indicatielampje branden. De thermoschakelaar herstelt zich automatisch, wanneer de lasstroombron voldoende is afgekoeld.
5.3
Compensatie van netspanning
De Caddy Tig 150 zijn uitgerust met netspanningscompensatie, hetgeen inhoudt dat
een variatie in de netspanning van 10% slechts een variatie van 2% van de lasstroom oplevert.
5.4
Bedieningsorganen en aansluitingen
6
1
2
7
5
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oranje indicatielampje (oververhitting)
Draaiknop voor de instelling van de lasstroom
Aansluiting, minpool, voor de las-- of terugvoerkabel
Aansluiting, pluspool, voor de las-- of terugvoerkabel
Netschakelaar
Tuimelschakelaar
Canon--uitgang voor aansluiting van brander
6
ONDERHOUD
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te
verhelpen, wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken
maken op schadevergoeding of u beroepen op de garantie.
6.1
Reiniging
Normaal gesproken volstaat het van tijd tot tijd de lasstroombron met droge lucht onder gereduceerde druk schoon te blazen en het filter op het front regelmatig te reinigen.
Als de lasstroombron staat opgesteld in een stoffige en vuile omgeving, moet de
stroombron vaker schoon worden geblazen.
bt21h
-- 57 --
NL
7
STORINGZOEKEN
7.1
Mogelijke storingen en de te treffen maatregelen
Type storing
Maatregel
De stroom loopt niet op tot de ingestelde S
waarde.
De start is hevig.
S
Vervang eventueel de brander.
S
Controleer of de tuimelschakelaar in
de TIG--stand staat.
De lasstroombron levert geen vlamboog. S
De lasstroombron stopt tijdens lassen.
De thermoschakelaar wordt dikwijls geactiveerd.
Het lasresultaat laat te wensen over.
8
Controleer of het Canon--contact is
aangesloten.
Controleer of u de netschakelaar
hebt ingeschakeld.
S
Controleer of u de las-- en terugvoerkabel op de juiste manier hebt aangesloten.
S
Controleer of u de juiste stroomsterkte hebt ingesteld.
S
Controleer of de thermoschakelaar
is geactiveerd (het oranje indicatielampje aan de voorzijde van de lasstroombron brandt).
S
Controleer de netzekering.
S
Controleer of het stoffilter soms verstopt zit.
S
Controleer of de nominale waarden
voor de lasstroombron soms worden
overschreden (leidt tot overbelasting
van de lasstroombron).
S
Controleer of u de las-- en terugvoerkabels op de juiste manier hebt aangesloten.
S
Controleer of u de juiste stroomsterkte hebt ingesteld.
S
Controleer of het geen verkeerde
elektrodes zijn.
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 96.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
bt21h
-- 58 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising