ESAB | MEK 20C | Instruction manual | ESAB MEK 20C Brugermanual

ESAB MEK 20C Brugermanual
MEK 20C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 030 001
98.04.28
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 710 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
3.1 TEKNISK SPECIFIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1 Afslutningsmodstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1 KONTROL OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOCd
-- 11 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar,
at elektrodefremøringsenhed MEK 20C fra serienummer 710 er i overensstemmelse
med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC med tillægg
93/68/EEC og standard EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv 89/336/EEC med
tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bm22d12d
-- 12 --
DK
3
INDLEDNING
MEK 20C er en bærbar trådboks med firehjulstræk, beregnet til MIG/MAG--svejsning, hvor elektroden føres frem efter Esab’s A10--system.
Boksen har plads til trådspoler med 200 mm diameter.
Trådboksen er udstyret med en isolerende beskyttelsesramme med glideskinner på
undersiden.
Indstilling foretages fra indstillingsboks PUA1, se endvidere under Drift.
3.1
TEKNISK SPECIFIKATION
Dimensioner lxbxh
500x195x300
Vægt
14 kg
Fremføringshastighed
2--25 m/min
Spænding
42V 50--60Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilslutning
EURO
bm22d12d
-- 13 --
DK
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Afslutningsmodstand
Aflslutningsmodstanden skal sidde i CAN--bussens ender for at undgå kommunikationsforstyrrelser.
Indstillingsboksen har en indbygget modstand, men strømkilde og elektrodeboks har
ikke indbygget modstand.
Alt efter forholdene tilsluttes modstanden som følger:
1. Indstillingsboksen tilsluttet til elektrodeboks.
Aflslutningsmodstanden tilsluttes på bagsiden af strømkilden.
(Forbundet således ved levering).
2. Indstillingsboksen tilsluttet til strømkilde.
Aflslutningsmodstanden tilsluttes
på elektrodeboksens front.
bm22d12d
-- 14 --
DK
5
DRIFT
Indstilling af trådfremføring og spænding
Indstilling af trådfremføring og spænding kan foretages i indstillingsboks PUA1 i set og
fremføringsprogram. Hvis man ønsker at bruge potentiometrene på fronten på
trådboksen skal vippekontakten på trådboksen stå i øverste stilling, og
indstillingsboksen PUA1 være stå i remote--stilling.
Fjernbetjening
Ved brug af fjernbetjening skal vippekontakten på trådboksen stå i remote--stilling,
og indstillingsboksen PUA1 i remote--stilling som før. Hvis man derpå ønsker at
ændre parametre for trådfremføring og spænding i indstillingsboksen, skal man forlade “remote“ og gå til målebilledet eller setbilledet.
bm22d12d
-- 15 --
DK
5.1
Tilslutning
1. Nippel kølevand (kun visse modeller)
2. Nippel for kølevand (kun visse modeller)
3. Nippel for gastilslutning
4. Tilslutning for styrekabel
5. Tilslutning for svejsestrøm
6. Kontaktenhed fjernbetjening
7. Tilslutning for svejsepistol
8. Potentiometer for fremf.hastighed
9. Potentiometer for svejsespænding
10. Tilslutning for programmerinsboks PUA 1
9
8
10
1
6
2
3
1
2
4
5
7
VIGTIGT!
For at forhindre at trådspolen glider af bremsenavet: Stil
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
bm22d12d
-- 16 --
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
KONTROL OG RENGØRING
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig af hensyn til udrustningens pålidelighed og
driftssikkerhed.
S
S
Blæs trådlederen ren med jævne mellemrum og rens gasmundstykket.
Rengøring og udskiftning af fremføringsmekanismens sliddele bør ske med jævne mellemrumfor at opretholde en trådfremføring uden problemer. Bemærk at for
hårdt indstillet forspænding kan medføre unormalt slid på trykrulle, fremføringsrulle og trådleder.
7
RESERVDELSBESTILLING
Ved bestilling anføres maskintype, maskinnummer samt betegnelse og nummer ifølge reservedelslisten. Det letter ekspeditionen og sikre korrekt levering.
8
Item
10
TILBEHØR
Connection kits
0456 528 880
L=1,7 m
0456 528 881
L=8 m
0456 528 882
L=16 m
0456 528 883
L=25 m
0456 528 884
L=35 m
0456 528 885
L=1,7 m W
0456 528 886
L=8 m W
0456 528 887
L=16 m W
0456 528 888
L=25 m W
0456 528 889
L=35 m W
0457 203 880
bm22d12d
-- 17 --
10
DK
9
SLIDDELE
Pos
Betegn.
Art. nr.
Tråd Ø
Type
1
Fremføringsrulle
0369 557 001
0.6--0.8
A,B
Fremføringsrulle
0369 557 002
0.8--1.0
A,B
Fremføringsrulle
0369 557 003
1.0--1.2
A,B
Fremføringsrulle
0369 557 004
1.0--1.2/1.4--1.6
D
Fremføringsrulle
0369 557 005
1.4--1.6
D
Fremføringsrulle
0369 557 006
1.0--1.2
C
Fremføringsrulle
0369 557 007
1.2--1.6
A,B
Fremføringsrulle
0369 557 008
1.6
C
Trykrulle
0369 728 001
Trykrulle (riflede)
0466 262 001
3
Medbringer
0455 053 880
4
Indgangsdyse
0455 049 001
5
Mellemdyse
0455 072 001
Mellemdyse
0456 615 001
Udgangsdyse
0469 837 880
Udgangsdyse
0469 837 881
Drev
0455 052 001
2
6
7
A=Fe , B=Ss , C=Al. , D=Rørtråd
bm11d0
03
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for
klemning. Udvis største forsigtighed.
bm22d12d
-- 18 --
D
D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising