ESAB | MEK 4C | Instruction manual | ESAB MEK 4C Brugermanual

ESAB MEK 4C Brugermanual
MEK 4C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 679-- 001
97.01.15
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 623-- XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
11
11
12
TEKNISK SPECIFIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
5.1
TILSLUTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
KONTROL OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
88
89
90
TOCd
-- 10 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
elektrodefremøringsenhed MEK 4C fra serienummer 623 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/ EEC med tillægg 93/68/ EEC og
standard EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv 89/336/ EEC med tillægg 93/68/ EEC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bm19d12d
-- 11 --
DK
3
INDLEDNING
MEK 4C er en kapslet trådfremføringsboks med firehjulstræk.
Den har plads til trådspoler med diameter 300 mm og har indbygget
drejestokkel.
For at blive komplet, må den forsynes med enten et drejestykke, en aflastningsarm
eller en vogn. Ved hjælp af drejestykke eller aflastningsarm kan boksen placeres på
en isoleret tap på strømkilden. Bruges vognen bliver boksen let at flytte på gulvet eller på et arbejdsbord.
En trådfremføringsboks forsynet med drejestykke eller vogn kan også forsynes med
et ophængningsstykke, så den kan hænge over arbejdspladsen.
3.1
TEKNISK SPECIFIKATION
Dimensioner lxbxh
630x245x490 mm
Vægt
15 kg
Trådhastighed
1,9--25 m/min
Spænding
42 V 50--60 Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilslutning
EURO
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
bm19d12d
-- 12 --
DK
5
DRIFT
5.1
TILSLUTNING
1. Nippel kølevand (kun visse modeller)
2. Nippel for gastilslutning
3. Tilslutning for styrekabel
4. Tilslutning for svejsestrøm
5. Sokkel for fjernbetjening (aktiveres automatisk ved tilslutning af f--enhed)
6. Nippel for kølevand (kun visse modeller)
7. Tilslutning for svejsepistol
8. Sokkel for programmeringsboks
6 1
2
3
4
8
5
6
7
VIGTIGT!
For at forhindre at trådspolen glider af bremsenavet: Stil
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
bm19d12d
-- 13 --
1
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
KONTROL OG RENGØRING
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for udstyrets pålidelighed og driftssikkerhed.
S
Rengøring og udskiftning af fremføringens sliddele bør ske med jævne mellemrum for at opretholde en trådfremføring uden problemer. Bemærk at for hårdt
indstillet trykarm kan medføre unormalt slid på trykrulle, fremføringsrulle og trådleder.
S
Pistol
Blæs trådlederen ren med jævne mellemrum og rens gasmundstykket.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for
klemning. Udvis største forsigtighed.
7
RESERVEDELSBESTILLING
Ved bestilling angives maskintype, maskinnummer samt benævnelse og reservedelsnummer iflg. reservedelsfortegnelsen. Dette letter ekspeditionen og sikrer
korrekt levering.
bm19d12d
-- 14 --
DK
8
TILBEHØR
0456 528 880 L=1,7m
0456 528 885W L=1,7m
0469 789 880
0469 786 880
0456 693 880
0156 654 893
0469 792 881
ADVARSEL!
Der er risiko for væltning, når elektrodeboksen udstyres med aflastningsarm.
Gør udstyret fast, især på ujævnt eller skrånende underlag.
Begræns elektrodeboksens drejningsvinkel ved hjælp af det medleverede spændebånd.
Træk IKKE i brænderen, når udstyret skal flyttes.
bm19d12d
-- 15 --
DK
9
SLIDDELE
Pos
Betegn.
Art. nr.
Tråd Ø
Type
1
Fremføringsrulle
0369 557--001
0.6--0.8
A,B
Fremføringsrulle
0369 557--002
0.8--1.0
A,B
Fremføringsrulle
0369 557--003
1.0--1.2
A,B
Fremføringsrulle
0369 557--004
1.0--1.2/1.4--1.6
D
Fremføringsrulle
0369 557--005
1.4--1.6 (2.0--2.4)
D
Fremføringsrulle
0369 557--006
1.0--1.2
C
Fremføringsrulle
0369 557--007
1.2--1.6
A,B
Fremføringsrulle
0369 557--008
1.6
C
Trykrulle
0369 728--001
Trykrulle (riflede)
0466 262--001
3
Medbringer
0455 053--880
4
Indgangsdyse
0455 049--001
5
Mellemdyse
0455 072--001
6
Udgangsdyse
0469 837--880
Udgangsdyse
0469 837--881
Drev
0455 052--001
2
7
A=Fe , B=Ss , C=Al. , D=Rørtråd
bm11d003
bm19d12d
-- 16 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising