ESAB | MEK 4C | Instruction manual | ESAB MEK 4C Handleiding

ESAB MEK 4C Handleiding
MEK 4C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 679-- 001
97.01.15
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 623-- XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
53
53
54
TECHNISCHE SPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
5.1
AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
6.1
CONTROLE EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIJST VAN KOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
58
88
89
90
TOCh
-- 52 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid MEK 4C van serienummer 623 overeenkomt met norm EN
60974--1 volgens richtlijn 73/23/ EEG van de Raad met toevoeging 93/68/ EEG, norm EN
50199 volgens richtlijn 89/336/ EEG van de Raad met toevoeging 93/68/ EEG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
bm19d12h
-- 53 --
NL
3
INLEIDING
MEK 4C is een ingesloten draadaanvoereenheid met vierwielaandrijving. De eenheid
biedt plaats aan een draadspoel met een diameter van 300 mm en heeft een
ingebouwd draaistuk.
De aanvoereenheid kan uitgevoerd worden met een bevestigingsset, een balansarm
of een wagen. Met behulp van het draaistuk of de balansarm wordt de aanvoereenheid op een geïsoleerde astap op de stroombron geplaatst. Het wagentje zorgt er
voor dat de aanvoereenheid makkelijk kan worden verplaatst.
De aanvoereenheid, uitgerust met een bevestigingsset of balansarm, kan ook worden voorzien van een ophanginstallatie zodat de boven het werkoppervlak de eenheid kan worden opgehangen.
3.1
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen lxbxh
630x245x490 mm
Gewicht
15 kg
Aanvoersnelheid
1,9--25 m/min
Spanning
42 V 50--60 Hz
Stroomverbruik
300 VA
Pistoolaansluiting
EURO
4
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Dit produkt is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
produkt radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
bm19d12h
-- 54 --
NL
5
INGEBRUIKNAME
5.1
AANSLUITING
1. Nippel koelwater (uitsluitend bepaalde modellen)
2. Nippel gasaansluiting
3. Connector bedieningskabel
4. Aansluiting lasstroom
5. Connector afstandsbediening
(wordt automatisch geactiveerd bij aansluiting van afstandsbed.)
6. Nippel koelwater (uitsluitend bepaalde modellen)
7. Aansluiting laspistool
8. Connector bedieningskastje
6 1
2
3
4
8
5
6
7
BELANGRIJK!
Om te voorkomen dat de draadbobine van de remnaaf
glijdt; Vergrendel de bobine met behulp van de rode knop,
volgens de instructie die naast de remnaaf staat.
bm19d12h
-- 55 --
1
NL
6
ONDERHOUD
6.1
CONTROLE EN REINIGING
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een betrouwbaar en veilig gebruik.
S
Die onderdelen van het toevoermechanisme die onderhevig zijn aan slijtage,
moeten regelmatig schoongemaakt en vervangen worden zodat de
draadtoevoer probleemloos verloopt. Merk op dat een te hoog ingestelde
voorspanning tot abnormale slijtage van de drukrol, de aanvoerrol en de
draadgeleider kan leiden.
S
Pistool
Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en maak het gasmondstuk schoon.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico
beklemd te raken. Wees daarom extra
voorzichtig.
7
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Geef bij uw bestelling het machinetype, het machinenummer evenals de benaming
en het reserveonderdeelnummer die aangegeven worden in de reserveonderdelenlijst op. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van uw bestelling en garandeert een
correcte levering.
bm19d12h
-- 56 --
NL
8
ZUBEHÖR
0456 528 880 L=1,7m
0456 528 885W L=1,7m
0469 789 880
0469 786 880
0456 693 880
0156 654 893
0469 792 881
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.
Veranker de uitrusting, vooral als de ondergrond oneffen is of helt.
Beperk de draaihoek van de elektrodevoedingskast met behulp van de bijgesloten riem.
Bij het verplaatsen van de uitrusting NIET aan de brander trekken.
bm19d12h
-- 57 --
NL
9
SLIJTAGEONDERDELEN
Pos
Benamning
Onderdeelnr
Draad Ø
Type
1
Aanvoerrol
0369 557--001
0.6--0.8
A,B
Aanvoerrol
0369 557--002
0.8--1.0
A,B
Aanvoerrol
0369 557--003
1.0--1.2
A,B
Aanvoerrol
0369 557--004
1.0--1.2/1.4--1.6
D
Aanvoerrol
0369 557--005
1.4--1.6 (2.0--2.4)
D
Aanvoerrol
0369 557--006
1.0--1.2
C
Aanvoerrol
0369 557--007
1.2--1.6
A,B
Aanvoerrol
0369 557--008
1.6
C
Drukrol
0369 728--001
2
Drukrol (gegroefde) 0466 262--001
3
Adapter
0455 053--880
4
Inlaatmondstuk
0455 049--001
5
Tussenmondstuk
0455 072--001
6
Uitlaatmondstuk
0469 837--880
Uitlaatmondstuk
0469 837--881
Rondsel
0455 052--001
7
A=Fe , B=Ss , C=Al. , D=Gevulde draad
bm11d003
bm19d12h
-- 58 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising