ESAB | LHF 400 | Instruction manual | ESAB LHF 400 Brugermanual

ESAB LHF 400 Brugermanual
LHF
250/400/630/800
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 675 001 DK
990215
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 550 XXX -- XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
58
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
3.1 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
63
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
69
TOCd
-- 8 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at
svejsestrømkilde LHF 250/400/630/800 fra serienummer 550 er i overensstemmelse
med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg
(93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF)
med tillæg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--04--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bh10d12d
-- 9 --
DK
3
INDLEDNING
LHF 250/400/630/800 er tyristorstyrede svejseensrettere , som kun er beregnet til
svejsning med beklædte elektroder, TIG -- svejsning og fugehøvling.
Svejseensretterne kan bruges sammen med følgende fjernbetjeninger, PHA 1, PHA
2, PHA 5, PHB 1, PHB 2, og PHC 2.
For at kunne TIG -- svejse med HF -- tænding kræves en ekstra boks.
LHF 400/630, varianter med tidsstyret køleblæser og måleinstrument.
Svejseensretterne er udstyret med volt -- og amperemeter og et kredsløb, der
reducerer tomgangshastigheden på køleblæseren.
Med instrumenterne får man mulighed for at aflæse strøm-- og spændings--værdierne.
For at minimere mængden af støv og snavs, der suges ind i svejseensretteren går
køleblæseren med en reduceret tomgangshastighed på ca. 300 o/min. Ved svejsning
med strøm større end 30 A går blæseren over på normal hastighed på
ca. 1350 o/min. Et tidsrelæ aktiveres og holder den højere hastighed i 6 1/2 minut
efter afsluttet svejsning for at sikre kølingen af svejseensretteren.
3.1
TEKNISKE DATA
LHF 250
Tilladt belastning
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Indstillingsområde
250 A/30 V
200 A/28 V
160 A/26 V
8A/20V--250A/
30(33)V
Tomangsspænding 78--84 V
Tomgangseffekt
300 W
ved 400 V
Effektfaktor (ved
0,88
max. strøm)
Virkningsgrad (ved 68 %
max. strøm)
Tæthedsklasse
IP 23
Brugsklasse
Vægt
Dimens. lxbxh
LHF 400
LHF 630
LHF 800
400 A/36 V
315 A/33 V
250 A/30 V
8A/20V--400A/
36V
80--87 V
340 W
630 A/44 V
500 A/40 V
400 A/36 V
8A/20V--630A/
44(49)V
65--72 V
615 W
800 A/44 V
630 A/44 V
500 A/40 V
8A/20V--800A/
44(50)V
65--72 V
640 W
0,90
0,87
0,82
74 %
77 %
78 %
IP 23
IP 23
IP 23
160 kg
195 kg
260 kg
295 kg
1310/765/705 1310/765/705 1310/765/705 1310/765/705
Svejsestrømkilderne opfylder kravene ifølge IEC 974-- 1 og EN 60974-- 1
Symbolet
betyder, at strømkilden er konstrueret til brug i områder med forhøjet
elektrisk risiko. Apparater med mærkning IP 23 er beregnet til brug indendørs og
udendørs.
bh10d12d
-- 10 --
DK
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan
dette produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
S
Installation skal udføres af autoriseret personale.
S
Kontroller at svejseensretteren er indstillet til den aktuelle netspænding inden
den sluttes til nettet.
S
Om valg af ledningstværsnit og sikringsstørrelse se nettilslutning.
S
Tilslut netledningen i svejseensretteren ifølge gældende forskrifter, og sørg for,
at svejseensretteren er tilsluttet sikringer i eltavlen.
S
Kontroller at svejseensretteren ikke dækkes til eller stilles, så køling forhindres.
Nettilslutning
Nettilslutning
Netfrekvens
Spænding
LHF 250
50 Hz
230/400/
415/500 V
Strøm ved 100% 20/11/11/9A
intermittens
Strøm ved 60%
25/14/14/11 A
intermittens
Strøm ved 35%
31/18/18/14 A
intermittens
Sikring, træg
25/16/16/16 A
Led4/1,5/1,5/1,5
ningstværsnit,
(4xmm2)
LHF 400
50 Hz
230/400/
415/500 V
34/19/19/16 A
LHF 630
50 Hz
230/400/
415/500 V
65/38/38/30 A
LHF 800
50 Hz
230/400/
415/500 V
86/49/49/40 A
42/24/24/20 A
81/47/47/38 A
107/62/60/50A
53/31/31/25 A
102/59/59/47A 136/79/79/63A
63/25/25/20 A
10/4/4/2,5
80/50/50/35 A
25/10/10/6
100/63/63/50A
35/10/10/10
Netfrekvens
Spænding
Strøm ved 100%
intermittens
Strøm ved 60%
intermittens
Strøm ved 35%
intermittens
Sikring, træg
Ledningstværsnit,
(4xmm2)
60 Hz
230/440/550V
20/11/9 A
60 Hz
230/440/550V
34/19/16 A
60 Hz
230/440/550V
65/38/30 A
60 Hz
230/440/550V
86/49/40 A
25/14/11 A
42/24/20 A
81/47/38 A
107/62/50 A
31/18/14 A
53/31/25 A
102/59/47 A
136/79/63 A
25/16/16 A
4/1,5/1,5
63/25/20 A
10/4/2,5
80/50/35 A
25/10/6
100/63/50 A
35/10/10
Ledningstværsnit ifølge svenske forskrifter.
bh10d12d
-- 11 --
DK
5
DRIFT
S
Sæt omskifteren (1) i stilling ”I”. Den hvide lampe (2) lyser og blæseren starter.
Vælg svejsemetode med vippeomskifteren (3).
Svejsestrømmen indstilles med håndgrebet (7) på fronten, og vippeomskifteren
(8) i stilling mod udtaget.
Vælg passende svejse-- og returkabler og sæt dem i de udtag, der er mærket +
og -- på svejseensretterens front. Tilslut returkablet til arbejdsstykket.
Svejseensretteren er klar til svejsning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tænd/Sluk
Hvid lampe (netspænding)
Omskifter til valg af metode
Fugehøvling
MMA
TIG
Strømindstilling
Omskifter til fjernbetjening
Udtag til fjernbetjening
Gul lampe (termosikring)
S
S
S
S
Når termosikringen er slået fra, lyser den gule lampe.
Når svejseensretteren har kølet af, slår termosikringen automatisk til igen.
6
bh10d001
VEDLIGEHOLDELSE
LHF 250/400/630/800 kræver normalt ingen vedligeholdelse.
Blæs svejseensretteren ren indvendigt en gang om året med tør trykluft med
reduceret tryk.
Hvis den er stillet op i støvede og snavsede omgivelser, bør renblæsning ske oftere.
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører med at gælde, hvis
kunden selv, under garantitiden foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe
eventuelle fejl.
7
RESERVDELSBESTILLING
Servicemanual og reservedelsfortegnelse kan bestilles gjennom din nærmeste
ESAB--forhandler, se siste side i denne publikasjonen.
Ved bestilling oppgis maskintype, maskinnummer samt benevnelse og
reservedelsnummer i overensstemmelse med reservedelsfortegnelsen. Dette letter
ekspederingen og sikrer korrekt leveranse.
bh10d12d
-- 12 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising