ESAB | LHO 110 | Instruction manual | ESAB LHO 110 Kasutusjuhend

ESAB LHO 110 Kasutusjuhend
Caddy 110
Caddy 150
LHO 110, LHO 150
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
LHO 110: valid from serial no. 744 807--XXXX
0457 090 001
9805
LHO 150: valid from serial no. 745 807--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- ÄéÜôáîåéò óýíäåóçò Schemat - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare parts list -Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -Reserveonderdelenlijst -- Lista de repuestos -- Esercizio -Lista de peças de reposição -- Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí-Czê¶ci zamiennych
97
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
3.1 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.1 Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5.1
5.2
5.3
5.4
Käytön aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkkovirran korjaustoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädöt ja liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
6.1 Tarkistukset ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
7.1 Mahdolliset viat ja niiden korjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
8 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
94
97
TOCx
-- 24 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
hitsausvirtalähde LHO110/LHO150 sarjanumero 732 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin 73/23/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC mukaisesti, standardin EN
50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--09--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bh18x
-- 25 --
FI
3
JOHDANTO
Caddy 110 ja Caddy 150 ovat kaksi tasasuuntaavaa hitsausvirtalähdettä, joissa käytetään muunnintekniikkaa, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi päällystetyillä hitsauspuikoilla hitsaamiseen (MMA--hitsaus).
Caddyssä on hyviät ominaisuudat myös TIG--hitsaukseen.
3.1
Tekniset tiedot
Caddy 110
Caddy 150
110 A/24 V
95 A/24 V
80 A/23 V
150 A/26 V
140 A/25 V
120 A/25 V
100 A/24 V
Säätöalue
13--110 A
13--150 A
Tyhjäkäyntijännite
70--90 V
70--90 V
Verkkoliitäntä:
jännite
taajuus
sulake
kapeliala
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2**
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
375 x 145 x 280 mm
375 x 145 x 280 mm
6,7 kg
6,7 kg
Kuormitettavuus:
25% kuormitusaikasuhteella
35% kuormitusaikasuhteella
60% kuormitusaikasuhteella
100% kuormitusaikasuhteella
Käyttöluokka
Mitat P x L x K
Paino
*Hitsattaessa maks. 100 A:lla vaaditaan ainoastaan 10 A hidas sulake.
**Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
Hetkelliskuormitustekijä
Hetkelliskuormitustekijä ilmoittaa prosentteina 10--minuuttisjaksosta sen ajan pituuden, jonka ajan voidaan hitsata määrätyllä kuormituksella ilman riskiä hitsausvirtalähteen ylikuormittumisesta.
Kotelointiluokka
IP -- koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. suojautumisasteen kiinteitä esineitä ja vettä
vastaan. Merkinnällä IP 23 varustettu laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
tarkoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa
Symboli
sähköiskujen vaara on erityisen suuri.
bh18x
-- 26 --
FI
3.2
Varusteet
Hitsausvirtalähteet Caddy 110 ja Caddy 150 toimitetaan
S
Verkkojohdolla sähköverkkoon liittymistä varten (pituus 3 metriä)
S
Hitsauskaapelilla, jossa on hitsauspuikon pidin (pituus 3 metriä)
S
Paluujohdinkaapelilla, jossa on kytkentäkiinnitin (pituus 2,5 metriä)
3.3
Käyttöalue
Caddy 110 ja Caddy 150 antavat tasavirtaa ja niillä voi hitsata useimpia lejeeraamattomia ja lejeerattuja terästyyppejä, ruostumatonta terästä ja valurautaa.
Caddy 110:llä voidaan hitsata päällystetyillä hitsauspuikoilla, joiden läpimitat ovat 1,6
-- 2,5 mm ja Caddy 150:llä voidaan hitsata päällystetyillä hitsauspuikoilla, joiden läpimitat ovat 1,6 -- 3,25 mm.
TIG-- hitsaus
TIG--hitsaus soveltuu erityisen hyvin korkeaa laatua vaativiin kohteisiin ja ohutlevyhitsaukseen.
TIG--hitsausta varten Caddy on varustettava TIG--polttimella, jossa on argonkaasupullolla, argonkaasusäätimellä, volframielektrodilla Tarvittaessa käytetään sopivia lisäaineilta.
Suositeltavinta on käyttää raapaisusytytystä, t. s. kaari sytytetään raapaisemalla volframielektrodia kevyesti työkappaletta vasten.
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu korjaus-- ja kunnossapitohitsaukseen. Koti-- jakonttoriympäristössä hitsattaessa se voi aiheuttaa radiohäiriöitä.Tarpeellisten toimenpiteiden suorittaminen on käyttäjän vastuulla.
4.1
SIJOITUS
Sijoita laite niin, etteivät jäähdytysilma--aukot peity.
4.2
Kytkentä
4.2.1
Kytkentä sähköverkkoon
Kytkentätiedoilla varustettu nimikilpi on sijoitettu hitsausvirtalähteen pohjaan.
Kytke hitsausvirtalähde maadoitettuun pistorasiaan.Tarkista, että laite liitetään oikeaan verkkojännitteeseen ja että käytetään oikean suurista sulaketta.
S
Verkkojännite 230 V, 1--vaiheinen
S
Verkkotaajuus 50--60 Hz
S
Sulake, 16 A, hidas
S
Verkkokaapelin pinta--ala 3 x 1, 5 mm2
bh18x
-- 27 --
FI
4.2.2
Hitsaus-- ja paluujohdinkaapelin liitäntä
Hitsausvirtalähteessä on kaksi liitäntää, plusnapa ja miinusnapa, hitsaus--ja paluujohdinkaapelien liittämistä varten. Hitsauskaapelin liitäntäpaikka riippuu siitä,
minkälaista hitsauspuikkoa käytetään. Liitännän napaisuus on luettavissa hitsauspuikkojen pakkaustekstistä. Liitä hitsauskaapeli siihen napaan, joka mainitaan hitsauspuikkopakkauksessa.
Liitä paluujohdinkaapeli hitsausvirtalähteen toiseen liitäntään. Kiinnitä paluujohdinkaapelin kiinnitysliitin työkappaleeseen ja tarkista, että työkappaleen ja hitsausvirtalähteen paluujohtimen liitännän välille syntyy hyvä kosketus.
5
KÄYTTÖ
5.1
Käytön aloittaminen
S
Tarkista, että kaapelit ja kiinnitysliitin ovat kunnolla kiinnitetyt.
S
Käynnistä hitsausvirtalähde asettamalla sen virtakytkin asentoon 1.
S
Säädä hitsausvirta hitsausvirtalähteen etupuolella olevalla säätöpyörällä. Noudata hitsauspuikkopakkauksessa olevia ohjeita sopivasta hitsausvirrasta.
5.2
Ylikuumenemissuoja
Caddy 110 ja Caddy 150 ovat varustettuja hitsausvirtalähteen ylikuumenemisen estävällä lämpövahdilla. Hitsausvirtalähdettä ylikuormitettaessa hitsausvirta kytkeytyy
pois päältä ja oranssinväri merkkivalo syttyy palamaan. Hitsausvirtalähteen jäähdyttyä virta kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle.
5.3
Verkkovirran korjaustoiminto
Caddy 110:ssä ja Caddy 150:ssä verkkovirran korjaustoiminto, mikä tarkoittaa sitä,
että +-- 10 %:n heitot verkkojännitteessä aiheuttavat korkeintaan +-- 0,2 %:n vaihtelun hitsausjännitteessä.
bh18x
-- 28 --
FI
5.4
Säädöt ja liitännät
1. Oranssinväri merkkivalo (ylikuumentuminen)
2. Hitsausvirran säätöpyörä
3. Miinusnavan liitäntä, hitsaus-- tai paluujohdinkaapelin liitäntä
4. Plusnavan liitäntä, hitsaus-- tai paluujohdinkaapelin liitäntä
5. Virtakytkin
6
HUOLTO
6.1
Tarkistukset ja puhdistus
Tavallisissa tapauksissa riittää hitsausvirtalähteen puhaltaminen puhtaaksi paineilmalla (pieni paine) ja etuosan suodattimen säännöllinen puhdistaminen.
Jos hitsausvirtalähdettä käytetään pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa, pitää se puhaltaa puhtaaksi useammin.
bh18x
-- 29 --
FI
7
VIANETSINTÄ
7.1
Mahdolliset viat ja niiden korjaaminen
Vikatyyppi
Hitsausvirtalähde ei anna valokaarta.
Hitsausvirtalähde kytkeytyy pois päältä
hitsauksen aikana.
Lämpövahti laukeaa toistuvasti.
Ala--arvoinen hitsaustulos.
8
Toimenpide
S
Tarkista, onko virtakytkin päällä.
S
Tarkista, onko hitsaus-- ja paluujohdinkaapelit liitetty kunnolla.
S
Tarkista, onko virranvoimakkuus oikea.
S
Tarkista, onko lämpövahti lauennut
(oranssinväri merkkivalo palaa hitsausvirtalähteen etuosassa).
S
Tarkista, onko verkkosulake palanut.
S
Tarkista, onko pölysuodatin tukossa.
S
Tarkista, onko hitsausvirtalähteen
suositukset ylitetty (hitsausvirtalähteen ylikuormitus).
S
Tarkista, onko hitsaus-- ja paluujohdinkaapelit liitetty kunnolla.
S
Tarkista, onko virranvoimakkuus oikea.
S
Tarkasta, etteivät elektrodit ole viallisia.
VARAOSIEN TALAAMINEN
Tilattaessa ilmoitetaan koneen tyyppi, koneen numero ja nimi sekä varaosan numero
varaosaluettelon.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että toimitetaan oikea osa.
bh18x
-- 30 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising