ESAB | PRI A21 PRI | Wear parts | ESAB PRI A21 PRI User manual

ESAB PRI A21 PRI User manual
A21 PRI
Rörsvetsverktyg
Rørsveiseverktøy
Putkihitsaustyökalu
Rørsvejseværktøj
Operatörsmanual
Brukerhåndbok
Käyttöohje
Brugermanual
443 416 --001 970604
Valid from Machine no 452 XXX--XXXX
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
6
8
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
14
16
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN SELOSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
22
24
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
30
32
MÅTTSKISS -- MÅLSKISSE -- MITTAPIIRUSTUS -- MÅLSKITSE . . . . . . .
SCHEMA -- SKJEMA -- JOHDOTUSKAAVIO -- SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR -- SLITEDELER -- KULUTUSOSAT -- SLIDDELE . . . . . . . . . . .
33
42
50
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
MÅTTSKISS -- MÅLSKISSE -- MITTAPIIRUSTUS -- MÅLSKITSE
PRI 36--80
Flytande huvud -- Flytende hode -- Uiva pää -- Flydende hoved
dsa6b002
dsa6m11a
-- 33 --
PRI 36--80
Med AVC -- Med AVC -- AVC:llä -- Med AVC
dsa6b003
dsa6m11a
-- 34 --
PRI 36--80
Med AVC och pendling -- Med AVC og pendling -- AVC:llä ja levitysliikkeellä -- Med
AVC og pendling
dsa6b004
dsa6m11a
-- 35 --
PRI 70--160
Flytande huvud -- Flytende hode -- Uiva pää -- Flydende hoved
dsa6b005
dsa6m11a
-- 36 --
PRI 70--160
Med AVC -- Med AVC -- AVC:llä -- Med AVC
dsa6b006
dsa6m11a
-- 37 --
PRI 70--160
Med AVC och pendling -- Med AVC og pendling -- AVC:llä ja levitysliikkeellä -- Med
AVC og pendling
dsa6b007
dsa6m11a
-- 38 --
PRI 140--220
Flytande huvud -- Flytende hode -- Uiva pää -- Flydende hoved
dsa6b008
dsa6m11a
-- 39 --
PRI 140--220
Med AVC -- Med AVC -- AVC:llä -- Med AVC
dsa6b009
dsa6m11a
-- 40 --
PRI 140--220
Med AVC och pendling -- Med AVC og pendling -- AVC:llä ja levitysliikkeellä -- Med
AVC og pendling
dsa6b010
dsa6m11a
-- 41 --
SCHEMA -- SKJEMA -- JOHDOTUSKAAVIO -- SKEMA
dsa6b011
dsa6e11a
-- 42 --
Benämning
Benevnelse
Nimitys
Betegnelse
A1
PROTIG 315 fram
PROTIG 315 foran
PROTIG 315 etu
PROTIG 315 for
A2
PROTIG 315 bak
PROTIG 315 bak
PROTIG 315 taka
PROTIG 315 bag
B
Programmeringsenhet
Programmeringsenhet
Ohjelmointiyksikkö
Programmeringsenhed
C
Fjärrkontroll
Fjernkontroll
Kaukosäädin
Fjernkontrol
D
Nödstopp
Nødstopp
Hätäpysäytys
Nødstop
E
Rörsvetsverktyg PRI
Rørsveiseverktøy
PRI
Putkihitsaustyökalu
PRI
Rørsvejseværktøj
PRI
F
Gas
Gass
Kaasu
Gas
G
Vatten
Vann
Vesi
Vand
H
Vatten, retur
Vann, retur
Vesi, paluu
Vand, retur
dsa6e11a
-- 43 --
dsa6b011
dsa6e11a
-- 44 --
Pos nr
Pos nr
Osa
Pos
nr.
01
Best.nr
Best.nr
Til.nro
Best.nr.
Benämning
2626 136--01 Återledare *
Benevnelse
Nimitys
Betegnelse
25 mm2
160 360--881 Kabelkoppling
OKC 50
Returledning * Maadoituskaapeli *
Kaapeliliitin
Kabelkopling
OKC 50
OKC 50
02
157 339--880 Kabel, rotation
Kabel,rotasjon Kaapeli, kään- Kabel, rotatö
tion
6,0 m
03
332 863--880 SVG kabel
332 863--881 SVG kabel
SVG kabel
SVG kabel
SVG kaapeli
SVG kaapeli
SVG kabel
SVG kabel
5,0 m
8,0 m
04
442 411--880 Manöverkabel
Styrekabel
Kaapeli, ohjaus
Styrekabel
4,5 m
05
442 355--880 Mätkabel
442 355--881 Mätkabel
442 355--882 Mätkabel
Målekabel
Målekabel
Målekabel
Mittauskaapeli Målekabel
Mittauskaapeli Målekabel
Mittauskaapeli Målekabel
06
333 076--880 Förlängningskabel, programmeringsenhet
Skjøtekabel,
programmeringsenhet
Jatkokaapeli,
ohjelmointiyksikkö
Forlængerka- 25,0 m
bel, programmeringsenhed
07
333 557--880 Förlängningssats, skyddsgas
Skjøtesett,
dekkgass
Jatkosarja,
suojakaasu
Forlængersæt, beskyttelsesgas
25,0 m
08
333 077--880 Förlängningskabel, fjärrkontroll
Skjøtekabel,
fjernkontroll
Jatkokaapeli,
kaukosäädin
Forlængerkabel, fjernkontrol
25,0 m
09
333 562--880 Förlängningskabel, strömledare
Skjøtekabel,
elektrisk leder
Jatkokaapeli,
virtakaapeli
Forlængerkabel, strømleder
25,0 m
10
333 558--880 Förlängnings- Skjøtesett,
sats, kylvatten kjølevann
Jatkosarja,
jäähdytysvesi
Forlænger25,0 m
sæt, kølevand
11
333 077--881 Förlängningskabel, nödstopp
Skjøtekabel,
nødstopp
Jatkokaapeli,
hätäpysäytys
Forlængerkabel, nødstop
25,0 m
12
333 079--880 Förlängnings- Skjøtekabel,
kabel, rotation rotasjon
Jatkokaapeli,
kääntö
Forlængerkabel, rotation
25,0 m
13
333 078--880 Förlängningskabel, manöver
Jatkokaapeli,
ohjaus
Forlængerkabel, styre--
25,0 m
14
317 082--880 OKC--koppling OKC--kopling
OKC--liitin
OKC--kobling
15
317 088--880 Vattensäkring
Varoventtiili
Vandsikring
Skjøtekabel,
styring
Vannlås
* Ange längd vid beställning
* Oppgi lengde ved bestilling
* Ilmoita pituus tilauksen yhteydessä
* Angiv længde ved bestilling
dsa6e11a
-- 45 --
Returleder *
Anm
Anm.
Huom.
Bem.
Kabelkobling
OKC 50
6,5 m
9,5 m
34,5 m
dsa6b012
dsa6e11a
-- 46 --
Benämning
Benevnelse
A1
MECHTIG 315 fram
MECHTIG 315 foran
MECHTIG 315 etu
MECHTIG 315 for
A2
MECHTIG 315 bak
MECHTIG 315 bak
MECHTIG 315 taka
MECHTIG 315 bag
B
Programmeringsenhet
Programmeringsenhet
Ohjelmointiyksikkö
Programmeringsenhed
C
Programmeringsenhet
Programmeringsenhet
Ohjelmointiyksikkö
Programmeringsenhed
D
Rörsvetsverktyg PRI
Rørsveiseverktøy
PRI
Putkihitsaustyökalu
PRI
Rørsvejseværktøj
PRI
dsa6e11a
-- 47 --
Nimitys
Betegnelse
dsa6b012
dsa6e11a
-- 48 --
Pos nr
Pos nr
Osa
Pos
nr.
01
Best.nr
Best.nr
Til.nro
Best.nr.
Benämning
2626 136--01 Återledare *
Benevnelse
Nimitys
Betegnelse
25 mm2
160 360--881 Kabelkoppling
OKC 50
Returledning * Maadoituskaapeli *
Kaapeliliitin
Kabelkopling
OKC 50
OKC 50
02
442 360--880 Kabel, rotation
Kabel,rotasjon Kaapeli, kään- Kabel, rotatö
tion
6,0 m
03
332 863--880 SVG kabel
332 863--881 SVG kabel
SVG kabel
SVG kabel
SVG kaapeli
SVG kaapeli
SVG kabel
SVG kabel
5,0 m
8,0 m
04
442 411--880 Manöverkabel
Styrekabel
Kaapeli, ohjaus
Styrekabel
4,5 m
06
369 143--885 Kabel, programmeringsenhet
Kabel, programmeringsenhet
Kaapeli, ohjel- Kabel, promointiyksikkö grammeringsenhed
10,0 m
369 143--884 Kabel, programmeringsenhet
Kabel, programmeringsenhet
Kaapeli, ohjel- Kabel, promointiyksikkö grammeringsenhed
15,0 m
07
333 557--880 Förlängningssats, skyddsgas
Skjøtesett,
dekkgass
Jatkosarja,
suojakaasu
Forlængersæt, beskyttelsesgas
25,0 m
09
333 562--880 Förlängningskabel, strömledare
Skjøtekabel,
elektrisk leder
Jatkokaapeli,
virtakaapeli
Forlængerkabel, strømleder
25,0 m
10
333 558--880 Förlängnings- Skjøtesett,
sats, kylvatten kjølevann
Jatkosarja,
jäähdytysvesi
Forlænger25,0 m
sæt, kølevand
12
442 548--881 Förlängnings- Skjøtekabel,
kabel, rotation rotasjon
Jatkokaapeli,
kääntö
Forlængerkabel, rotation
10,0 m
13
333 078--880 Förlängningskabel, manöver
Skjøtekabel,
styring
Jatkokaapeli,
ohjaus
Forlængerkabel, styre--
25,0 m
14
442 335--880 Adapter
Adapter
Sovitin
Adapter
15
317 082--880 OKC--koppling OKC--kopling
OKC--liitin
OKC--kobling
16
317 088--880 Vattensäkring
Varoventtiili
Vandsikring
Vannlås
* Ange längd vid beställning
* Oppgi lengde ved bestilling
* Ilmoita pituus tilauksen yhteydessä
* Angiv længde ved bestilling
dsa6e11a
-- 49 --
Returleder *
Anm
Anm.
Huom.
Bem.
Kabelkobling
OKC 50
SLITDELAR -- SLITEDELER -- KULUTUSOSAT -- SLIDDELE
365 310--050
365 310--049
332 801--880
332 799--001
157 121--031
151 574--002 Æ1,6
151 574--003 Æ2,4
151 574--004 Æ3,2
332 811--001 Æ1,6
332 811--003 Æ2,4
332 811--004 Æ3,2
332 784--880 Æ1,6
332 784--882 Æ2,4
332 784--883 Æ3,2
442 126--003
190 685--803 320 mm
2192 068--32 240 mm
332 863--880 5 m
332 863--881 8 m
332 863--882 10 m
dsa6s11a
-- 50 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distrubutors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 2 89 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
000930
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising