ESAB | PCM 1000i | Instruction manual | ESAB PCM 1000i Kasutusjuhend

ESAB PCM 1000i Kasutusjuhend
LPG 50
PCM 1000i
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Kätyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 602 001 FI
970212
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïóçãßåò÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 35952, 35954
35959, 35961
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
3.1 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Toimitusrakenne LPG 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Toimitusrakenne PCM 1000i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
33
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
5.1 Leikkaaminen polttimella PT 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Reiäntekotekniikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Yleisiä leikkausongelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
37
6 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
TOCx
-- 30 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että plasmaleikkausvarusteita LPG 50 / PCM 1000i sarjanumerosta 35952, 35954,
35959, 35961 täyttää standardin
EN 50192 vaatimukset direktiivin (73/23/EEC) ja sen lisäyksen (93/68/EEC) mukaisesti, standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/366/EEC) ja sen lisäyksen
(93/68/EEC) mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--02--11
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bp03d12x
-- 31 --
FI
3
JOHDANTO
HUOMAA!
Tämä käyttöohje on tarkoitettu käyttäjille, joilla on kokemusta plasmaleikkauksesta.
Plasmaleikkausvarusteita käsittelevän henkilön on aina huomioitava työhön liittyvät
vaarat ja turvallisuusmääräykset.
Muilta osin suositellaan noudatettavaksi Työsuojeluhallituksen plasmaleikkausta koskevia standardeja.
Asiaankuulumaton henkilöstö ei saa asentaa, käyttää eikä huoltaa laitteistoa. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja ymmärtää tämän käyttöohjeen sisältö oikein ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.
Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä ESABin edustajaan tai lähimpään jälleenmyyjään.
3.1
Tekniset tiedot
LPG 50
PCM 1000i
Verkkoliitäntä
350Hz
Π50 Hz
Π50 Hz
Π50 Hz
Jännite
230 V
400/415 V
230 V
400/415 V
Virta
22 A
12 A
30 A
18 A
Sulake, hidas
30 A
20 A
50 A
30 A
Säätöalue
10--50 A
10--50 A
10--80 A
10--80 A
40%
50 A
50 A
60%
40 A
40 A
80 A
80 A
100%
30 A
30 A
60 A
60 A
Kaapeliala*
4x4 mm@
4x2.5 mm@
4x6 mm@
4x4 mm@
Sallittu kuormitus
Virtan säätö
portaaton
portaaton
Tyhjäkäyntijännite, DC
265 V
275 V
Hyötysuhde
89%
89%
Tehokerroin
79%
83%
118 l/min
118 l/min
IP 23
IP 23
Mitat p x l x k
475 x 300 x 450 mm
750 x 300 x 530 mm
-- ilman letkunkiinnikettä
475 x 225 x 450 mm
750 x 225 x 530 mm
22 kg
36 kg
Ilmankulutus paineessa
4 bar
Suojausluokka
Paino
*Verkkokaapelin poikkipinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
IP--koodi ilmoittaa suojausluokan, ts. suojausasteen kiinteiden esineiden ja veden
tunkeutumista vastaan.
Merkinnällä IP 23 varustettu laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
bp03d12x
-- 32 --
FI
3.2
Toimitusrakenne LPG 50
Kuvaus
Til.nro
Lkm
Virtalähde LPG 50, 230 V 3--vaihe . . . . . . 558 000--445
Virtalähde LPG 50, 400/415 V 3--vaihe . . 558 000--358
LPG 50 poittimella PT 27, 75_, 8 m koostuu:
Virtalähde LPG 50
Leikkauspoitin PT 27, 75_, 8 m . . . . . . . .
Maadoituskaapeli ja pihdit, 8 m . . . . . . . .
Leikkaussuutin 50 A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasunjakolaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suojakupu (sininen) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leikkaustuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
558 000--487
558 000--360
558 000--363
558 000--364
558 000--365
558 000--366
558 000--367
558 000--368
..........
..........
..........
..........
..........
..........
4
3
1
2
1
1
Toimitusrakenne PCM 1000i
Kuvaus
Til.nro
Lkm
Virtalähde PCM 1000i, 230 V 3--vaihe . . . 558 000--452
Virtalähde PCM 1000i, 400/415 V 3--vaihe 558 000--455
PCM 1000i poittimella PT 27, 75_, 8 m koostuu:
Virtalähde PCM 1000i
Leikkauspoitin PT 27, 75_, 8 m . . . . . . . .
Maadoituskaapeli ja pihdit, 8 m . . . . . . . .
Leikkaussuutin 50 A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leikkaussuutin 80 A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasunjakolaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suojakupu (sininen) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leikkaustuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bp03d12x
558 000--487
558 000--360
558 000--363
558 000--457
558 000--364
558 000--365
558 000--366
558 000--367
558 000--368
-- 33 --
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
4
4
3
1
2
1
1
FI
4
ASENNUS
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
LPG 50 / PCM 1000i on toimitettaessa varustettu 3 m:n verkkokaapelilla.
Virtalähde liitetään katkaisimella ja sulakkeilla varustettuun pistorasiaan (ks. tekniset
tiedot). Pistorasian ja virtalähteen välisen jatkokaapelin on koostuttava neljästä eristetystä johtimesta (3 vaihetta ja suojamaatto), mitat (ks. tekniset tiedot).
1. Paineilmaliitäntä
(maks 10 bar)
2. Suodattimella varustettu ilmansäädin
(asetetaan arvoon 4,3 bar)
3. Ilmaletku
4. Verkkokytkin
5. Merkkivalo päälle/pois, valkoinen
6. Vikailmaisun merkkivalo
7. Ilmatesti
8. Pitotoiminto
9. Virran säätö
10. Ohjauskaapelin liitäntä
11. Apukaaren liitäntä
12. Ilmaliitäntä
13. Maadoituskaapelin liitäntä
14. Turvakatkaisin
5
2
6
7
14
10
11
8
9
1
4
3
13
12
PAINEILMA
Käytä aina puhdasta ja kuivaa paineilmaa. Älä liitä laitetta sumuvoitelulla varustettuun liitäntään. Kompressorista tai liitännästä saatava ilmanpaine asetetaan arvoon
5 bar eikä se missään olosuhteissa saa ylittää arvoa 10 bar, mikä on virtalähteen ilmanpainesäätimen suurin sallittu käyttöpaine.
bp03d12x
-- 34 --
FI
Kun verkkokytkin on asennossa PÄÄLLE, palaa valkoinen merkkivalo, joka ilmaisee,että ohjauspiireille menee jännite ja että jäähdytyspuhallin on toiminnassa.
S
Virran säätö. Portaaton säätö välillä 10--50 A/10--80 A.
S
Kun ilmatestin katkaisin on päällä--asennossa, ilmanpaine voidaan säätää
(4,3 bar) ennen leikkausta. Anna ilman virrata muutamia minuutteja varmistaaksesi ilmaputkiin seisokin aikana mahdollisesti muodostuneen kosteuden
poistumisen. Tarkasta, että katkaisin on asennossa POIS ennen leikkauksen
aloittamista.
S
Kun pitotoiminnon katkaisin on asennossa PÄÄLLE, käyttäjä voi päästää
otteen leikkauspolttimen katkaisimesta, kun leikkauskaari on käynnistynyt.
Leikkauskaaren sammuttamiseksi käyttäjän on uudelleen painettava katkaisin alas ja päästettävä se ylös (4--tahti). Asennossa POIS käyttäjän on koko
leikkauksen ajan pidettävä katkaisinta alhaalla ja päästettävä se ylös leikkauksen päätteeksi (2--tahti).
S
Vikailmaisun merkkivalo. Jos merkkivalo palaa ainoastaan silloin, kun painat polttimen painikkeen alas, on ilmennyt jokin seuraavista vioista.
-- Ylikuumeneminen, lämpövahti lauennut (auki).
-- Kuormitusaikasuhde ylitetty, 50A/40% (10 min)/ 80A/60% (10 min).
-- Ensiö ylikuormitusvirta, viallinen voimalähde.
-- Alhainen paine (virtaus), virtausvahti ei aktivoituneena, ilma ei liitettynä.
S
Merkkivalo syttyy heti, kun kone käynnistetään.
-- Verkossa yli-- tai alijännite <360 tai >460 V.
Maadoituskaapelin liittäminen
bp03d12x
-- 35 --
FI
5
KÄYTTÖ
LPG 50 / PCM 1000i ovat siirrettäviä plasmaleikkauslaitteita, jotka ovat käyttövalmiita
heti, kun ne on liitetty paineilma-- ja sähköverkkoon.
HUOMAA!
Sijoita virtalähde vähintään 3 metrin päähän leikkauspaikasta. Leikkausroiskeet ja kuuma kuona saattavat vahingoittaa virtalähdettä.
VAROITUS!
Plasmaleikkauslaitteet toimivat suurilla tyhjäkäyntijännitteillä. Käytä ainoastaanalkuperäistä leikkauspoitinta PT 27. Laitteistoa saa käyttää vain plasmaleikkaukseen.
VAROITUS!
Leikkauspoittimen virtaa johtaviin osiin koskemiseen liittyy hengenvaara.
Katkaise sen vuoksi virtalähteen jännite aina, kun joudut vaihtamaan suuttimia, elektrodeja, suojakupuja jne.
5.1
Leikkaaminen polttimella PT 27
1. Pidä poitinta n. 3 mm:n etäisyydellä työkappaleesta 15--30 kulmassa. Jos käytetään leikkaustukea, suositellaan etäisyydeksi alle 6 mm:n materiaalivahvuuksilla
1,5 mm ja yli 6 mm:n materiaalivahvuuksilla 4,5 mm.
2. Paina polttimen virtakatkaisinta. Ilma aikaa virrata ja suurtaajuussytytys kytkeytyy toimintaan.
3. Kaksi sekuntia sen jälkeen, kun polttimen katkaisin on painettu alas, syttyy apukaari ja leikkaus käynnistyy heti sen jälkeen automaattisesti. (Jos pitotoiminto on
kytketty, 4--tahti, polttimen katkaisin voidaan päästää ylös, kun leikkauskaari on
käynnistynyt.)
4. Leikkauksen aloittamisen jälkeen poltin voidaan oikaista pystyasentoon. Jos leikkaus suoritetaan vapaalla kädellä ilman leikkaustukea, leikkaussuuttimen ja työkappaleen väliseksi etäisyydeksi suositellaan 3 mm.
5. Leikkaus lopetetaan päästämällä polttimen katkaisin ylös (painetaan alas ja
päästetään ylös, jos pitotoiminto, 4--tahti, on kytketty). Poitinta nostetaan hieman
juuri ennen leikkauksen lopetusta nk. kaksoiskaaren vaaran vähentämiseksi, joka saattaa tuhota leikkaussuuttimen. Tämä estää suurtaajuutta käynnistymästä
uudelleen leikkauskaaren sammumisen jälkeen.
6. Ilman jälkivirtausjakson aikana leikkauskaari voidaan käynnistää uudelleen painamalla polttimen katkaisin uudelleen alas. Kaasun kahden sekunnin esivirtausaika kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
bp03d12x
-- 36 --
FI
5.2
Reiäntekotekniikka
1. Reikää tehtäessä poltinta kallistetaan, mikä estää sulanutta materiaalia vahingoittamasta leikkaussuutinta ja poltinta.
2. Kun valokaari lyö materiaalin läpi, poltin nostetaan pystyasentoon ja leikkausta
voidaan jatkaa.
Leikkausnopeuden vaikutus
5.3
Yleisiä leikkausongelmia
Alla on esitetty yleisimmät leikkausongelmat ja niiden syyt. Jos ongelman todennäköinen syy on virtalähteessä eikä sitä voida paikallistaa tämän käyttöohjeen avulla,
ota yhteys ESABin edustajaan tai lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen.
1. Riittämätön läpileikkaus
-- Liian suuri leikkausnopeus
-- Kulunut leikkaussuutin
-- Väärin säädetty ilmanpaine
2. Valokaari sammuu leikkauksen aikana
-- Liian hidas leikkausnopeus
3. Kuonanmuodostuminen
(Tietyillä materiaaleina ja materiaalivahvuuksilla on mahdotonta saada täysin
kuonattomia leikkauksia).
-- Liian suuri tai hidas leikkausnopeus
-- Väärin säädetty ilmanpaine
-- Kulunut leikkaussuutin tai elektrodi
4. Kaksoiskaari (Leikkaussuutin tuhoutuu)
-- Liian alhainen ilmanpaine
-- Kulunut leikkaussuutin
-- Leikkaussuutin on löystynyt
-- Voimakas roiske osuu leikkaussuuttimeen
5. Epävakaa valokaari
-- Kulunut leikkaussuutin tai elektrodi
6. Epävakaat leikkausolosuhteet
-- Väärä leikkausnopeus
-- Löystyneet kaapelit tai letkut
-- Kulunut leikkaussuutin tai elektrodi
7. Leikkauskaari ei syty
-- Löystyneet kaapeliliitännät
bp03d12x
-- 37 --
FI
8.
Kulutusosat kestävät vain lyhyen ajan
-- Väärä ilmanpaine
-- Epäpuhtauksia paineilmassa
6
VARAOSIEN TALAAMINEN
Tilattaessa ilmoitetaan koneen tyyppi, koneen numero ja nimi sekä varaosan numero
varaosaluettelon mukaan 130.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että toimitetaan oikea osa.
bp03d12x
-- 38 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising