ESAB | LTR 160 | Instruction manual | ESAB LTR 160 Handleiding

ESAB LTR 160 Handleiding
Aristotig 160 S
LTR 160
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 862 -- 001
97--01--29
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 704 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLINIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
68
3.1 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
71
5.1 LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
73
TOCh
-- 66 --
NL
1
RICHTLINIEN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LTR 160 van serienummer 704 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad met toevoeging 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--01--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
bt14d12h
-- 67 --
NL
3
INLEIDING
N.B.! De leveranciergarantie vervalt indien de klant gedurende de garantieperiode zelf probeert om eventuele defecten van de machine te verhelpen.
De Aristotig 160 S is een gelijkrichter gebaseerd op de conversietechniek, bedoeld
voor TIG--lassen en lassen met omhulde elektroden.
De machine wordt tevens LTR 160 genoemd.
De conversietechniek draagt bij aan een laag energieverbruik, een laag gewicht en geringe afmetingen.
De geavanceerde elektronica maakt o.a. snel instellen mogelijk en resulteert in laseigenschappen van topklasse.
De Aristotig 160 S is er in twee uitvoeringen, één met een centrale aansluiting en één
met OKC--aansluiting voor TIG--branders.
De Aristotig 160 S wordt geleverd compleet met 5 meter netkabel, 5 meter retourkabel,
1 st. kabelaansluiting, gasslang en slangklemmen.
Voor de machine met een centrale aansluiting wordt tevens een veiligheidsbeugel bijgeleverd teneinde de aansluitingen tegen schokken te beschermen.
Als accessoire is er een handvatbeugel, ter montage op de machine, waarop kabels gewikkeld kunnen worden, en die tevens dient om het bedieningspaneel te beschermen.
Er zijn bovendien twee verschillende wagens voor transport in combinatie met een gasfles.
bt14d12h
-- 68 --
NL
3.1
TECHNISCHE GEGEVENS
Toegelaten belasting bij
20 % inschakelduur, MMA
35 % inschakelduur, TIG
60 % inschakelduur
100 % inschakelduur
160 A/26 V
160 A/16 V
110 A/24 V
80 A/23 V
Instelbereik, TIG
Instelbereik, MMA
3--160 A
3--160 A
Slope up, instelbaar op de printplaat
Slope down
0--5 s
0,1--10 s
Gasvoorstroom, nstelbaar op de printplaat
Gasnastroom
0--5 s
5--20 s
Nullastspanning
Nullastvermogen
Actief vermogen, P
bij maximum stroom MMA
Schijnbaar vermogen, S
bij maximum stroom MMA
64--78 V
30 W
4,8 kW
6,9 kVa
Vermogensfactor, bij maximum stroom MMA
Rendement, bij maximum stroom MMA
Zekering, traag
Netkabel,oppervlak
Afmetingen lxbxh
Gewicht
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
Gebruiksklasse
Veiligheidsform
IP 23
De lasstroombron voldoet aan de eisen overeenkomstig IEC 974-- 1
Netkabeldoorsnee overeenkomstig Zweedse voorschriften.
Het symbool
betekent dat de stroombron is geconstrueerd voor gebruik in ruimten met verhoogd elektrisch risico.
De IP--Code geeft de klasse van het omhulsel aan, d.w.z. de mate van beveiliging
tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en water.
Een apparaat gemerkt met IP 23 is geconstrueerd voor gebruik binnens-- en buitenshuis.
bt14d12h
-- 69 --
NL
4
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Dit produkt is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
produkt radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
Netspanning
Netfrequentie
Zekering, traag
Netkabel, oppervlak
Laskabel, oppervlak
230 V ¦10 %, 1--fase
50--60 Hz
16 A*)
3x2,5 mm2
25 mm2
*) Voor lassen met max. 100 A volstaat een 10 A trage zekering.
*) Met een 16 A trage zekering, max. 150 A 20% intermittentie bij MMA--lassen.
De Aristotig 160 S heeft netspanningcompensatie, wat betekent dat ¦10 %
variatie van de netspanning uitsluitend tot ¦0,2 % variatie van de lasspanning leidt.
Om de spanningsval bij het gebruik van een lange netkabel te verminderen, is het
een goed idee een grover kabeloppervlak te kiezen.
1.
Plaats de uitrusting op een geschikte plaats en controleer of de gelijkrichter niet
bedekt is of zo geplaatst is dat de koeling gehinderd wordt.
2.
Controleer of de machine aangesloten is op de juiste netspanning.
Veiligheidsaarding volgens de geldende voorschriften.
3.
Sluit beschermgas aan.
4.
Sluit de TIG--brander en de retourkabel of de kabels voor MMA-- lassen aan.
De machine is nu klaar voor lassen.
bt14d12h
-- 70 --
NL
5
INGEBRUIKNAME
9
4
6
7
32
1
5
10
14
13
11
15
8
12
1
Netschakelaar
8
Aansluiting voor afstandsbediening
2
Geel indicatielampje
9
Stoffilter
3
Wit indicatielampje
10
Gasnippel (aansluiting van gasfles)
4
Slope--down tijd
11
Aansluiting van TIG-- brander
5
Lift--Arc/HF--eenheid/MMA
12
Aansluiting van retourkabel bij
TIG--lassen
6
Stroominstelling
13
2/4--takt
7
Gasnastroom
14
Afstandsschakelaar
12 en 15 worden gebruikt om de lasen retourkabel aan te sluiten bij
MMA-- lassen
S
S
S
Afstandsbediening Via de afstandsbedieningsaansluiting op de machine kan de
stroom van op afstand bediend worden zowel voor TIG als voor MMA.
Omschakelen naar afstandsbediening vindt plaats met de schakelaar.
Met afstandsbesturing PHA5 kunt u de stroom in de TIG--stand pulseren.
Wanneer de netschakelaar is ingeschakeld, brandt het witte indicatielampje op het
front.
Om u geen zorgen hoeven te maken over overbelasting, is de machine uitgerust met
een ingebouwde thermobeveiliging die wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur
te hoog wordt.
Wanneer dit gebeurt, wordt de lasstroom onderbroken en gaat het gele indicatielampje branden. Wanneer de temperatuur daalt, wordt de thermobeveiliging automatisch terug uitgeschakeld.
bt14d12h
-- 71 --
NL
Stand
= HF
Zodra de branderknop wordt ingedrukt sroomt het gas. De HF--eenheid slaat aan en
maakt een vonk tussen de elektrode en het lasmateriaal, het gas wordt geïoniseerd
en er ontstaat een lichtboog. Zodra de lichtboog is gestabiliseerd wordt de HF--eenheid automatisch uitgeschakeld.
Stand
= MMA.
In deze stand is de machine voorbereid voor lassen met omhulde elektroden. De
HF--eenheid en Lift--Arc zijn uitgeschakeld en de Hot--starteenheid is nu geactiveerd
teneinde een stroomverhoging bij de start te geven.
Stand
2/4--takt
2--takt houdt in dat de lichtboog gaat branden wanneer de branderknop wordt ingedrukt en dooft als het contact wordt losgelaten.
4--takt houdt in dat het brandercontact tijdens het lassen niet ingedrukt hoeft te blijven. Men drukt het contact in en laat het los om de lichtboog te starten. De boog
wordt gedoofd door het contact opnieuw in te drukken en weer los te laten.
5.1
Stand
LIFTARC
= Lift-- Arc.
Houdt in dat men de elektrode van de brander op de plaats zet, waar de lasstart
wordt gewenst, de branderknop indrukt en de brander omhoog brengt. Daardoor
ontstaat er een lichtboog.
Bij de ingebouwde slope--up functie neemt de stroom nu toe tot de ingestelde waarde. Als u het lassen wenst te beëindigden, moet u het contact loslaten. De stroom
neemt nu langzaam af overeenkomstig de ingestelde slope--down tijd.
Plaats de elektrode van de brander
tegen het werkstuk.
Druk het brandercontact in.
Laat de brander lichtjes hellen, til
hem omhoog en er wordt een lichtboog
gevormd.
Als u klaar bent--laat het
brandercontact los.
bt14d12h
-- 72 --
NL
6
ONDERHOUD
De Aristotig 160 S heeft normaal
geen onderhoud nodig. Gewoonlijk
volstaat het hem één keer per jaar
schoon te blazen met luchtdruk, en
het stoffilter regelmatig schoon te
maken. Als de machine in een stoffige en vuile omgeving staat, moet
ze vaker schoongeblazen worden
en moet het filter vaker schoongemaakt worden.
Demonteren van het filter.
7
bt07d109
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Het servicehanboek en de reserveonderdelenlijst kunnen besteld worden bij
de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger, zie de laatste bladzijde van deze
publicatie.
Geef bij een bestelling altijd het machinetype, het machinenummer evenals de
benamning en het reserveonderdeelnummer die in de lijst staan, op.
Dit vergemakkelijk het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte
levering.
8
ACCESSOIRES
Bestelnummer
Wagen voor 5 l gasfles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wagen voor 10--50 l gasfles
.....................
Beschermbeugel voor de aansluitcontacten . . . . . . . . .
Handvatbeugel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retourleiderkabel, 25 mm2
(geef bij bestelling de lengte aan) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terugleiderklem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voethendel FS002, incl. kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laskabel , 5 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terugleider , 5 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468 530--880
456 804--880
468 311--001
468 305--880
2626 136--01
367 558--880
349 090--886
468 539--880
468 539--881
TIG-- brander:
HW17R, 4 meter met centrale aansluiting . . . . . . . 588 000--724
HW17R, 4 meter met OKC--aansluiting . . . . . . . . . 558 000--722
Informatie over andere TIG--branders en afstandsbedieningen is te vinden in
afzonderlijke brochures.
De volgende afstandsbedieningen kunnen aangesloten worden:
PHA1,PHA2,PHA5,PHB1,PHB2,PHC2 och FS002.
bt14d12h
-- 73 --
NL
Wagen voor 10--50 l gasfles
Wagen voor 5 l gasfles
Beschermbeugel
bt07t003
Handvatbeugel
bt07t004
bt14d12h
-- 74 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising