Gebruiksaanwijzing Mode d`emploi
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
REC
R DATE
AM
PM
Memorecorder
Enregistreur Vocal numérique
DVR-720
2
NL
Introductie
De Profoon DVR-720 is een memorecorder
geschikt voor het opnemen van spraak.
Deze kan gebruikt worden als persoonlijke
digitale voice recorder of om vergadering mee op
te nemen. Door de eenvoudige bediening is de
DVR-720 makkelijk in gebruik.
Door het handzame formaat is de DVR-720
gemakkelijk mee te nemen voor gebruik
onderweg of op locatie.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
om van alle functies gebruik te kunnen maken.
Tips en opmerkingen zijn meegenomen in deze
gebruiksaanwijzing.
3
Beschrijving display
AM
PM
4
----------------------- afspeel-indicatie
8
----------------------- opname-indicatie
----------------------- lage kwaliteit
----------------------- standaard kwaliteit
---------------------- middel kwaliteit
---------------------- hoge kwaliteit
---------------------- mappen selectie voor audio
les
------------------- vox functie indicatie
-----------------afspeelmode herhaal indicatie
-------------------- lage batterij-indicatie
-------------------- overgebleven tijd-indicatie
8
----------------------- micro SD kaart aanwezig
--------------------------- berichten/jaar indicatie
----------- datum indicatie
AM
--------------------------minuten/seconden indicatie
PM
tijd en timer
5
Beschrijving toetsen
USB
3,5mm stereo
Plaatsen van de micro SD
geheugen kaart. (niet meegeleverd)
SD
2,5mm
REC
SD
REC/STOP
MICRO
R DATE
RESET
ERASE/PAUSE MODE FILE/REPEAT
AM
PM
Gebruik de kabel met USB plug om de accu te laden
Gebruik de 3,5mm plug voor een koptelefoon
6
------------- reverse toets (terugspoelen)
------------- forward toets (vooruitspoelen)
ERASE/PAUSE
-- wissen/pauze toets
MODE ----------- mode
FILE/REPEAT ---- le
toets (instellen)
selectie/herhaal toets
------------ HOLD functieschakelaar
REC/STOP ------- opname
start/stop toets
------------ afspeel start/stop toets
------- + en - volumetoetsen
------------ ingang voor het laden van de accu
-------------- oor-hoofd-telefoon stereouitgang
(bij gebruik wordt de luidspreker van de voice recorder uitgeschakeld)
REC
MICRO
SD
------opname indicatie met ingebouwde
microfoon
-------------aansluiting voor Micro SD kaart
(64MB~16GB)
RESET ------------reset
knopje (dmv een pinnetje)
7
Voeding
De DVR-720 wordt gevoed door middel van
ingebouwde accu.
De ingebouwde accu kan worden geladen met
meegeleverd USB naar 2,5mm jack plug met
4 aansluitingen. De USB stekker kan worden
aangesloten op een PC (USB V1.1 or V2.0 )
of op een seperate voeding geschikt voor USB
aansluiting.
De adapter dient 5Volt bij 1000mA te geven.
Batterij-indicatie:
accu is vol
accu is leeg en dient te worden geladen
8
Bediening
Aan/uitzetten voice recorder
Aan uitzetten:
In rust geeft de DVR-720 niets weer in het display.
Aan / uit:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
2 seconden om de DVR-720 uit te
zetten of wacht 60 seconden zonder een toets
in te drukken.
Intellingen voor opname
Opname kwaliteit:
De opname die u maakt kan in verschillende
kwaliteiten worden opgenomen. De totale opname
tijd neemt af, als er met een hogere kwaliteit wordt
opgenomen. Er kan gekozen worden tussen, (LP)
lage-, (SP) standaard, (MP)midden- en (HP)hoge
kwaliteit.
kwaliteit instellen:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en houdt deze ingedrukt totdat “
“
verschijnt in het display en de
kwaliteitsaanduiding knippert (HP, MP, SP of LP).
• toets
of
om te wisselen tussen de
kwaliteitsinstellingen.
• toets
om de waarde te bevestigen.
• toets
om terug te keren naar de klok.
9
LP ...........272 uur. opnametijd
SP ............ 68 uur. opnametijd
MP ........... 34 uur. opnametijd
HP............ 23 uur. opnametijd
Instelling
Tijd en datum:
Voor gebruik kan de ingebouwde klok en datum
op de juiste waarden worden gezet. Op de
volgende manier kunt u de tijd en datum ingeven
12 of 24 uurs notatie:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets “FILE/REPEAT” om te wisselen tussen 12 of
24 uurs weergave.
tijd en datum instellen:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en houdt deze ingedrukt totdat “
“
met kwaliteitswaarde verschijnt in het display.
• toets + totdat de minuten weergave gaat
knipperen in het display.
• toets
of
om de minuten in te stellen.
• toets + totdat de uren weergave gaat knipperen
in het display.
• toets
of
om de uren in te stellen.
• herhaal bovenstaande voor dag, maand en
jaar.
• toets
om de waarde te bevestigen.
• toets
om terug te keren naar de klok.
De tijd, datum en het jaartal is nu ingesteld.
10
Microfoongevoeligheid:
Afhankelijk van de geluidsterkte van de bron die
u wilt opnemen is het mogelijk om de microfoongevoeligheid aan te passen. U kunt kiezen tussen
lage gevoeligheid “ ” (bron is luid of dichtbij) of
hoge gevoeligheid “ ” (bron is zwak of veraf).
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en houdt deze ingedrukt totdat “
“
met kwaliteitswaarde verschijnt in het display.
of
verschijnt
• toets - totdat
in het display.
• toets
of
om te wisselen tussen “ ” en
“ ”.
• toets
om de waarde te bevestigen.
VOX functie:
De VOX (Voice Activate) functie dient om de
opname automatisch, wanneer er geluid wordt
gedetecteerd te starten. Als er geen geluid is zal
de opname automatisch stoppen.
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en houdt deze ingedrukt totdat “
“
met kwaliteitswaarde verschijnt in het display.
en
verschijnt in het
• toets - totdat
display.
• toets
of
om te wisselen tussen
(uit)
en
(aan).
• toets
om de waarde te bevestigen.
• toets
om terug te keren naar de klok.
11
Wisselen tussen spraak en muziek modus:
De DVR-720 heeft de mogelijkheid om mp3
muziekbestanden af te spelen. Deze dienen in de
“root”, dus zonder gebruik te maken van mapjes,
in het geheugen te worden gezet. De mp3
bestanden kunnen zowel op het interne geheugen
als op de externe micro SD kaart worden gezet.
wisselen tussen muziek en spraak:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
om, afhankelijk van de laatste
instelling, naar het muziek of spraak menu te
gaan.
(muziek) of
(spraak).
• toets
om te wisselen tussen het muziek
en spraak scherm.
“
Muziek wordt weergeven met de melding “
Spraak wordt weergeven met de melding “
“
Selecteer le-mapjes (spraak modus):
De DVR-720 heeft 4 verschillende
geheugenplaatsen waar de opnames
kunnen worden bewaard (A, B, C en D). Per
geheugenplaats kunnen 99 berichten worden
opgenomen. Bij het aanzetten wordt de laatste
geheugenplaats met het laatst opgenomen
bericht getoond. De tijdsweergave geeft de totale
tijdsduur van dit bericht weer.
12
mappen selecteren:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
om naar het spraak (
)
menu te gaan.
• toets FILE/REPEAT om te wisselen tussen map A,
B, C of D. De map welke in het display wordt
weergeven is geactiveerd.
Elke keer als er een nieuw bericht wordt
opgenomen zal het berichtenaantal van het mapje
met 1 worden verhoogd. Als het geheugen vol is
zal het display “FULL” aangeven. Kies een ander
mapje of wis eerst een aantal berichten om verder
te kunnen opnemen.
13
Externe micro SD geheugenkaart:
De DVR-720 heeft een slot om gebruik te maken
van een micro SD geheugen kaart van 65MB tot
16GB. Standaard staat de DVR-720 zo ingesteld
dat de opnamen naar het externe geheugen
worden geschreven zodra de micro SD kaart in
het slot van de DVR-720 wordt geplaatst.
In het menu is dit uit te zetten zodat toch gebruik
kan worden gemaakt van het interne geheugen
als er een micro SD kaart in de DVR-720 zit.
externe micro SD kaart uitzetten:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en houdt deze ingedrukt totdat “
“
met kwaliteitswaarde verschijnt in het display.
en
verschijnt in het display.
• toets - totdat
• toets
of
om te wisselen tussen
(uit)
en
(aan).
Als het icoon “ ” tijdens de bediening in
het display verschijnt wordt er opgenomen of
afgespeeld van de externe micro SD kaart. Bij
het afspelen van muziek wordt automatisch naar
de micro SD kaart gekeken en eventueel gestart.
Bij het wisselen naar de spraak modus wordt de
micro SD kaart weer uitgeschakeld.
14
Toetsenblokkering (HOLD):
Om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk
worden ingedrukt, kunt u met de schakelaar
“HOLD” de toetsen uitschakelen. De laatste
instellingen en functies op dat moment worden
vastgezet
• Gebruik de “HOLD” schakelaar om de toetsen
te blokkeren. Bij gebruik van de toetsen
verschijnt “
” in het display
Opnemen van berichten:
Met de DVR-720 kunt op twee manieren
opnemen. U kunt kiezen tussen normale en VOX
(automatische) opnamen. In de stand VOX zal de
DVR-720 automatisch gaan opnemen als er een
bepaald geluidsniveau in een ruimte aanwezig
is. Met de microfoongevoeligheidsinstelling is de
drempel van het geluidsniveau aan te passen.
normale opnamen:
controleer of de functie “VOX” uit staat. Stel de
microfoongevoeligheid in.
logo is gedooft.
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer spraakmodus (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om de gewenste map te
selecteren
• toets REC/STOP om de opname te starten.
(rec. LED licht op)
• toets ERASE/PAUSE om te pauzeren met de
opname. De tekst “
” knippert in het
display.
15
• toets REC/STOP om verder te gaan met de
opname
• toets REC/STOP om de opname te stoppen.
verschijnt in het display.
• het opnamevolume wordt automatisch
geregeld.
• toets REC/STOP nogmaals om een nieuwe
opname te starten. Het berichtenaantal wordt
opgehoogd.
• houd voor een normale opname een afstand
van 10-25 cm van de microfoon aan.
Opnamen met VOX functie:
Zet de functie “VOX” in de stand aan (
).
Zie VOX functie
Stel de microfoongevoeligheid in. Selecteer de
geluidskwaliteit en de opnamemap.
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer spraakmodus (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om de gewenste map te
selecteren
• toets REC/STOP om de opname te starten.
(rec. LED licht op)
• toets REC/STOP om de opname te stoppen.
verschijnt in het display.
Als er 2 seconden geen geluid is, zal de DVR-720
automatisch overschakelen naar de pauze stand
(rec. LED dooft), detecteert de DVR-720 weer geluid,
dan wordt de opname hervat (rec. LED licht op). De
microfoongevoeligheidsinstelling is van invloed
16
op het detecteren van het geluidsniveau van de
VOX functie.
Bij het aanschakelen via de VOX functie wordt het
geluid tijdens het inschakelen niet opgenomen.
Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld.
Afspelen van berichten:
Tijdens het afspelen van berichten en muziekles
kan het volume worden geregeld met toets +
(hoger volume) en toets -(lager volume). In het display
met een waarde tussen
en
verschijnt
afspelen spraakmodus:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer spraak modus. (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om het gewenste mapje te
selecteren
of
om het af te spelen bericht te
• toets
selecteren
om het afspelen te starten.
• toets
• toets
of
om snel terug of vooruit door
het bericht te gaan.
• toets ERASE/PAUSE om te pauzeren met het
afspelen. De tekst “
” knippert in het
display.
• toets ERASE/PAUSE om verder te gaan met het
afspelen.
om het afspelen te stoppen.
• toets
17
afspelen muziekmodus:
Zorg dat mp3 les in het geheugen van de
DVR-720 staan, of op een geplaatse micro SD kaart.
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer muziek modus
(
in het display tijdens het
opstarten).
• toets
of
om het af te spelen bestand te
selecteren
om het afspelen te starten.
• toets
of
om snel terug of vooruit door
• toets
het bericht te gaan.
• toets ERASE/PAUSE om te pauzeren tijdens het
afspelen. De tekst “
” knippert in het
display.
• toets ERASE/PAUSE om verder te gaan met het
afspelen
• toets
om het afspelen te stoppen.
Herhalen van berichten en muziekles:
afspelen berichten en muziekfiles gedeeltelijk
(A-B) herhalen:
• toets FILE/REPEAT tijdens het afspelen op het
punt waar de herhaling dient te starten. repeat
- verschijnt in het display.
• toets FILE/REPEAT nogmaals op het punt waar
de herhaling dient te stoppen. stopt met
knipperen
Het gekozen bericht of muziekle zal nu tussen
punt en worden herhaald.
• toets nogmaals FILE/REPEAT om het herhalen te
stoppen.
18
afspelen bericht en muziekfiles herhalen:
• toets FILE/REPEAT tijdens het afspelen en houdt
deze 2 seconden in. In het display verschijnt
“repeat”.
Het bericht of muziekle welke nu wordt
afgespeeld zal worden herhaald.
afspelen alle berichten of muziekfiles herhalen
• toets FILE/REPEAT nogmaals 2 seconden, tijdens
het afspelen. In het display verschijnt repeat all.
De berichten of muziekles worden allen
herhaald.
functie herhalen verlaten:
• toets FILE/REPEAT nogmaals 2 seconden, tijdens
het afspelen. repeat all verdwijnt uit het display
De berichten en muziekles worden normaal
afgespeeld.
Bij het plaatsen van een externe oortelefoon zal
de interne luidspreker van de DVR-720 worden
uitgeschakeld.
19
Wissen van berichten:
Wissen is alleen mogelijk in de spraakmodus.
wissen enkele track:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer spraak modus. (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om het gewenste mapje te
selecteren
• toets
of
om het te wissen bericht te
selecteren
• toets ERASE/PAUSE.
verschijnt in het display
en het bericht wordt afgespeeld.
• toets ERASE/PAUSE nogmaals om het bericht te
wissen.
• Het bericht is gewist.
Als de toets ERASE/PAUSE niet wordt ingedrukt, of
een andere toets wordt ingedrukt, zal het bericht
niet worden gewist.
wissen alle tracks (in 4 mapjes):
2 seconden om de DVR-720 te
• toets
activeren.
• toets
en selecteer spraakmodus (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om het gewenste mapje te
selecteren
• toets ERASE/PAUSE voor een lange tijd totdat “
”• “ ” verschijnt in het display.
• toets + of - om te kiezen tussen “ ” en “
“.
• toets
om te bevestigen.
• Het gekozen mapje wordt gewist.
20
Bij het interne en externe geheugen kunnen op
deze manier de berichten en mapjes worden
gewist. Muziekles zijn niet te wissen.
Opm.: Als de berichten gewist zijn, kunnen deze
niet worden teruggehaald.Wanneer het geheugen
” in het display.
vol is verschijnt “
Aanpassen van berichten:
Als bepaalde berichten erg lang zijn geworden,
is het mogelijk om deze berichten te wijzigen
in meerdere berichten. U knipt als het ware het
lange berichte in stukken.
berichten scheiden:
2 seconden om de DVR-720 te
• toets
activeren.
en selecteer spraak modus (
• toets
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om het gewenste mapje te
selecteren
of
om het aan te passen bericht
• toets
te selecteren
verschijnt
• toets - en houdt deze ingedrukt.
in het display.
om met afspelen te beginnen om de
• toets
‘knip’ te bepalen.
• toets FILE/REPEAT om het scheidingspunt vast te
verschijnt in het display.
leggen.
om dit scheidingspunt te bevestigen.
• toets
In het display verschijnt ------- onderin (het bericht
wordt nu aangepast). Op het moment dat het proces
in het scherm gevolgd
klaar is verschijnt
. Berichtenaantal is met 1 opgehoogd.
door
verdwijnt
• Toets - en houdt deze ingedrukt.
uit het scherm.
21
berichten knippen (deel verwijderen):
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• toets
en selecteer spraak modus (
in het display tijdens het opstarten).
• toets FILE/REPEAT om het gewenste mapje te
selecteren
• toets
of
om het aan te passen bericht
te selecteren
• toets - en houdt deze ingedrukt.
verschijnt
in het display.
• toets
om met afspelen te beginnen om
‘knip A’ te bepalen.
• toets ERASE/PAUSE om het eerste knippunt (A)
vast te leggen.
verschijnt in het display.
• het afspelen van het bericht gaat door.
• toets ERASE/PAUSE om het tweede knippunt (B)
vast te leggen. In het display verschijnt
• toets
om het deel tussen A en B te wissen.
• In het display verschijnt ------- onderin (het bericht
wordt nu aangepast). Op het moment dat het proces
klaar is verschijnt
in het scherm gevolgd
door
. Het deel tussen A en B is verwijderd.
verdwijnt
• Toets - en houdt deze ingedrukt.
uit het display.
22
Intern geheugen formatteren:
Het interne geheugen is te formatteren. Alle
gegevens worden hiermee verwijderd. Dit proces
is onomkeerbaar. Alle bestanden zullen denitief
worden verwijderd.
geheugen formateren:
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
toets
en houdt deze ingedrukt totdat
“
“ met kwaliteitswaarde verschijnt in het
display.
verschijnt in het display.
toets - totdat
toets
of
om te kiezen tussen “ ” (nee)
en “
” (ja).
toets
om de keuze te bevestigen.
Tijdens het formatteren verschijnt ------onderin het display en toetsen werken niet.
Na het formatteren verschijnt
in het display.
om terug te keren naar de tijds
toets
weergave.
23
USB aansluiting
Downloaden en uploaden bestandend
Met behulp van de meegeleverde USB kabel is
het mogelijk om de DVR-720 aan te sluiten op
een computer met een USB (versie 1.1 of 2.0)
aansluiting
Na het aansluiten van de USB kabel zal de
PC een schijf herkennen. Als de externe micro
SD kaart is geplaatst zal de PC twee schijven
herkennen.
Het is nu mogelijk om bestanden naar of van de
DVR-720 te kopieëren.
(zorg dat u, voordat u de DVR-720 aan de PC koppelt, ieder mapje
een keer is geselecteerd (A-B-C en D). Dit geldt voor zowel het
interne als het externe geheugen. De mappen structuur is nu nl.
zichtbaar)
Muziekles (mp3) kunnen in de ‘root’ van de schijf
worden gezet. (dus niet in een mapje). Alleen op
deze plaats kan de DVR-720 mp3 les herkennen
en afspelen.
Laden van de accu
Met behulp van de USB kabel kan de accu
worden geladen. Als de USB kabel wordt
aangesloten op een PC om bestanden te laden
wordt de accu meteen opgeladen. Als de accu vol
is stopt de DVR-720 met laden.
24
Specificaties
Opnamesysteem ....... Intern 1024Mb Flash geheugen
Opname:
HP.............................. MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 32Khz, 96kbps
MP ............................. MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 24Khz, 64kbps
SP .............................. MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 24Khz, 32kbps
LP .............................. MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 8Khz, 8kbps
Opnametijd ............... 272 uur in LP stand
Aantal berichten......... max.99 berichten per map
max. 4 mappen
Luidspreker ................ 16
Uitgangs vermogen ... 50mW (luidspreker)
0,5mW (oortelefoon)
Extern geheugen ....... micro SD kaart (tot 16GB)
USB ........................... USBv1.1 of 2.0
Aansluitingen:
oortelefoon............ 2.5mm, stereo geschakeld
3.5mm, mbv verloopsnoer
USB ...................... mbv verloopsnoer.
(USB is geschikt voor data overdracht en om de accu te laden)
Frequentie bereik....... 300Hz - 3000Hz
Levensduur accu ....... ± 10 uur opname (HP kwaliteit)
± 5 uur afspelen (2/3 volume)
Voeding...................... singel lithium batterij
Afmeting .................... 91×52×7.0 mm
specicaties kunnen worden aangepast zonder berichtgeving.
25
Resetten
Als er in de buurt van de DVR-720 een hoge
statische ontlading is, kan het gebeuren dat deze
niet goed meer functioneert. De DVR-720 heeft
een reset knopje om de DVR-720 te resetten.
Aan de achterzijde van de DVR-720 zit een klein
gaatje. Achter dit gaatje zit een klein drukknopje.
Druk dit knopje in dmv een klein pinnetje of het
einde van een paperclip.
• zet de DVR-720 uit
mbv een pin of paperclip in en houdt
• druk
deze ingedrukt
• toets
2 seconden om de DVR-720 te
activeren.
• houdt de resetknop nog steeds ingedrukt
• laat na 10 seconden de reset knop los
• de DVR-720 is nu gereset.
RESET
Verklaring van conformiteit
Het toestel voldoet aan de essentiële oorwaarden
en voorzieningen zoals omschreven in de
Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van
conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.PROFOON.COM
26
Garantiebewijs
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:
Bewaar hier
uw kassa- of
aankoopbon
Op de Profoon DVR-720 heeft u een garantie van 24
MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende
die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan
door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter
uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel,
raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de
serviceafdeling van Hesdo (telefoon: 073 6411 355).
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/
of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele
onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag
en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat
zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet
vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen/accu’s vallen niet
onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met
name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
27
28
FR
Introduction
Le Profoon DVR-720 est un enregistreur vocal
numérique pour enregistrer de parole.
Vous pouvez l’utiliser comme enregistreur mémo
personnel ou pour enregistrer une réunion. Par
la commande simple le DVR-720 est très facile
à utiliser.
Par le format maniable il est très facile d’emporter
le DVR-720 en cours de route ou sur le lieu.
Lisez attentivement le mode d’emploi pour
pouvoir utiliser toutes les fonctions. Les conseils
et les remarques ont été emmenés dans ce mode
d’emploi.
29
Description écran
AM
PM
30
----------------------- indication jouer
8
----------------------- indication enregistrement
----------------------- qualité faible
----------------------- qualité normale
---------------------- qualité moyenne
---------------------- qualité haute
---------------------- sélection chiers pour l’audio
------------------- indication fonction vox
indication modus répétition
jouer
-------------------- indication pile basse
indication temps restant pour
enregistrer
----------------------- indication carte SD présente
8
--------------------------- indication messages/an
----------- indication date
AM
--------------------------indication minutes / secondes
PM
horloge et chronomètre
31
Description touches
USB
3,5mm stereo
mettre la carte de mémoire
micro SD. (pas livrée)
SD
2,5mm
REC
SD
REC/STOP
MICRO
R DATE
utilisez le câble avec che USB pour charger l’accu
utilisez la che 3,5 mm pour un casque d’écoute
32
RESET
ERASE/PAUSE MODE FILE/REPEAT
AM
PM
------------- touche reverse (rebobiner)
------------- touche forward (avancer)
ERASE/PAUSE
-- touche effacer / pause
MODE ----------- touche
mode (régler)
FILE/REPEAT ---- touche
sélection le / répétition
------------ interrupteur fonction HOLD
REC/STOP ------- touche
start / stop enregistrement
------------ touche start / stop jouer
------- touche volume + et –
------------ entrée chargeur pile
-------------- sortie stéréo casque d’écoute
(lors de l’utilisation le haut-parleur sera désactivé)
REC
MICRO
SD
------indication enregistrement avec
microphone incorporé
-------------branchement pour carte micro SD
(64MB~16GB)
RESET ------------touche
reset (par une petite cheville)
33
Alimentation
Le DVR-720 est alimenté par une pile incorporée.
La pile incorporée peut être chargée avec le
USB livré vers une che jack de 2,5 mm avec
4 raccordements. La che de l’ USB peut être
branchée à un ordinateur (USB V1.1 ou V2.0)
ou à un alimentation séparé, approprié pour un
raccordement USB.
L’adaptateur doit livrer 5 Volt avec une
consumation de 1000 mA.
Indication pile:
pile est pleine
pile est vide et doit être chargée
34
Utiliser
Activer / désactiver enregistreur vocal numérique
Aan uitzettenActiver / Désactiver
En état de veille, l’écran du DVR-720 reste vide.
activer / désactiver:
• appuyez sur la touche
pendant 2 secondes
pour activer le DVR-720.
• appuyez sur la touche
pendant 2 secondes
pour désactiver le DVR-720 ou attendez
pendant 60 secondes sans appuyer une touche.
Institutions pour enregistrer
Qualité d’enregistrement:
L’enregistrement que vous faites peut être
enregistré en différentes qualités. Le temps
d’enregistrement total diminuera si vous
enregistrez avec une haute qualité. Vous pouvez
choisir entre une qualité basse (LP), normale
(SP), moyenne (MP) et haute (HP).
Instituer la qualité:
• appuyez sur la touche
pendant 2 secondes
pour activer le DVR-720.
• appuyez sur la touche
et enfoncez jusqu’à
“
“ est afché sur l’écran et l’indication de
qualité clignote (HP, MP, SP ou LP).
• appuyez sur la touche
et
pour alterner
entre les réglages de qualité.
• appuyez sur la touche
pour conrmer la
valeur.
• appuyez sur la touche
pour retourner à la
fonction horloge
35
LP ...........272 heures de temps enregistré
SP ............ 68 heures de temps enregistré
MP ........... 34 heures de temps enregistré
HP............ 23 heures de temps enregistré
Instituer
L’heure et la date:
Avant l’utilisation, l’horloge incorporée et la date
peuvent être mises à date. L’heure et la date
peuvent être instituées comme suite
notation 12 ou 24 heures:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• touche “FILE/REPEAT” pour alterner entre la
notation en 12 ou en 24 heures.
instituer l’heure et la date:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
jusqu’à “
“ est
afché sur l’écran avec l’indication de qualité.
• appuyez sur la touche + jusqu’à l’afchage des
minutes clignote sur l’écran.
• touche
ou
pour instituer les minutes.
• appuyez sur + jusqu’à les heures clignotent sur
l’écran.
• touche
ou
pour instituer les heures.
• répétez les instructions ci-dessus pour le jour,
le mois et l’an.
• touche
pour conrmer la valeur.
• touche
pour retourner à l’horloge.
L’heure, la date et l’an ont été institués maintenant.
36
Sensibilité microphone:
Suivant la force de son de la source que vous
voulez enregistrer, il est possible d’adapter la
sensibilité du microphone. Vous pouvez choisir
entre sensibilité faible “ ” (source est forte ou
proche) ou sensibilité haute “ ” (source est faible
ou loin).
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
jusqu’à “
“ est
afchée sur l’écran avec la valeur de qualité.
ou
est
• touche - jusqu’à
afché sur l’écran.
• touche
ou
pour alterner entre “ ” et “ ”.
• touche
pour conrmer la valeur.
Fonction VOX:
La fonction VOX (Voice Activate) est pour
commencer l’enregistrement automatiquement
quand un bruit est détecté. S’il n’y a plus de bruit,
l’enregistrement sera interrompu.
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
jusqu’à “
“ est
afchée sur l’écran avec la valeur de qualité.
et
est afché sur
• touche - jusqu’à
l’écran.
• touche
ou
pour alterner entre
et
.
• touche
pour conrmer la valeur.
• touche
pour retourner à l’horloge.
37
Alterner entre mode parole et musique:
Le DVR-720 vous donne la possibilité de jouer
des chiers de musique mp3. Ils doivent être mis
directement dans le « root » / la mémoire, sans
utiliser donc des fardes. Les chiers mp3 peuvent
être mis aussi bien dans la mémoire interne que
sur la carte externe micro SD.
alterner entre musique et parole:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
pour, dépendant de la dernière
• touche
institution, aller au menu de musique ou de
parole.
(musique) ou
(parole).
• touche
pour alterner entre l’écran
musique et l’écran parole.
Musique est afché par “
“
“
Parole est afché par “
Sélectionner fardes (mode parole):
Le DVR-720 a 4 différentes mémoires ou vous
pouvez garder vos enregistrements (A, B, C
et D). Par mémoire vous pouvez enregistrer
99 messages. Si vous branchez le DVR-720,
la dernière mémoire avec le dernier message
enregistré sera afchée. L’afchage du temps
indique la durée de ce message.
38
Sélectionner fardes:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
pour aller au menu de parole (
• touche
).
• touche FILE/REPEAT pour alterner entre la farde
A, B, C ou D . La farde afchée sur l’écran est
activée.
Chaque fois qu’un nouveau message a été
enregistré, le nombre de messages sera
augmenté avec 1 . Quand la mémoire est pleine,
l’écran affichera « full » . Choisissez une autre
farde ou effacer d’abord quelques messages pour
pouvoir continuer l’enregistrement.
39
Carte micro de mémoire externe SD:
Le DVR-720 a une serrure pour utiliser une carte
micro de mémoire SD entre 65MB jusqu’à 16GB.
A partir de l’usine, le DVR-720 a été institué de
manière que les enregistrements seront transmis
à la mémoire externe dès que la carte micro SD a
été mise dans la serrure du DVR-720.
Ceci peut être désactivé an de pouvoir utiliser
la mémoire interne même s’il se trouve une carte
micro SD dans le DVR-720.
Désactiver carte micro externe SD:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
jusqu’à “
“ est
afché sur l’écran avec la valeur de qualité.
• touche - jusqu’à
et
est afché sur
l’écran.
ou
pour alterner entre
et
• touche
.
Quand le symbole “ ” est affiché, vous
enregistrez ou vous jouez à partir de la carte
externe micro SD. Quand vous jouez la musique,
la carte SD est automatiquement consultée et elle
est éventuellement mise en marche. Quand vous
alternez au mode parole, la carte micro SD sera
désactivée.
40
Blocage des touches (HOLD):
Pour éviter que vous appuyez sur une touche par
accident, il est possible de bloquer les touches avec
l’interrupteur “HOLD”. Les dernières institutions et
fonctions de ce moment seront maintenues.
• Utilisez l’interrupteur « HOLD » pour bloquer
les touches. Si vous appuyez les touches, “
” sera afché sur l’écran.
Enregistrer des messages:
Avec le DVR-720, vous pouvez enregistrer de
messages de 2 manières. Vous pouvez choisir entre
un enregistrement normal et un enregistrement VOX
(automatique). Dans la position VOX, le DVR-720
enregistre automatiquement dès qu’un certain
niveau de son est atteint dans un endroit. Le seuil
du niveau de bruit peut être adapté avec l’institution
de sensibilité du microphone.
Enregistrement normal:
Vériez si la fonction VOX est désactivée.
Instituez la sensibilité du microphone. Le logo
est éteint.
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
et sélectionnez le
mode de parole (
sur l’écran
pendant le démarrage).
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour
sélectionner la farde désirée
• touche REC/STOP pour démarrer l’enregistrement.
(LED rec. Allumé)
• touche ERASE/PAUSE pour pauser l’enregistrement.
Le texte “
” clignote sur l’écran.
41
• touches REC/STOP pour continuer
l’enregistrement
• touche REC/STOP pour arrêter l’enregistrement.
L’écran afche.
.
• le volume d’enregistrement est réglé
automatiquement.
• touche REC/STOP de nouveau pour commencer
un nouvel enregistrement. Le nombre de
messages est augmenté.
• Maintenez une distance de 10 – 25 cm du
microphone pour un enregistrement normal.
Enregistrements avec la fonction VOX:
Mettez la fonction “VOX” dans la position
marche (
).
Voir fonction VOX
Instituez la sensibilité du microphone.
Sélectionnez la qualité de son et la farde.
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
et sélectionnez le
mode de parole (
ur l’écran
pendant le démarrage).
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour
sélectionner la farde désirée
• touche REC/STOP pour démarrer l’enregistrement.
(LED rec. Allumé)
• touche REC/STOP pour arrêter l’enregistrement.
L’écran afche.
Quand il n’y a pas de
son pendant 2 secondes.
Le DVR-720 se mettra automatiquement dans
la position pause (LED rec. éteint), quand il détecte de
42
nouveau un son, l’enregistrement continuera (LED
rec. allume). La sensibilité du microphone inuence la
détection du niveau de son de la fonction VOX.
Quand la fonction VOX est activée, le son
pendant l’activation ne sera pas enregistré.
Le niveau d’enregistrement est institué
automatiquement.
Jouer des messages:
Pendant que les messages et les chiers de
musiques sont joués, le volume peut être institué
avec la touche + (hoger volume) et la touche -(volume
plus bas). L’écran afche
avec une valeur entre
et
Jouer mode parole:
2 pendant 2 secondes pour activer
• touche
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
et sélectionnez le
mode de parole. (
ur l’écran
pendant le démarrage).
• touche FILE/REPEAT pour sélectionner la farde
désirée
• touche
ou
pour sélectionner le
message qui doit être joué
• touche
pour commencer à jouer.
• touche
ou
pour rebobiner vite ou
avancer vite le message.
• touche ERASE/PAUSE pour pauser le jouer. Le
texte “
” clignote sur l’écran.
• touche ERASE/PAUSE pour continuer le jouer.
• touche
pour terminer le jouer.
43
Jouer mode musique:
Vériez que les chiers mp3 se trouvent dans la
mémoire du DVR-720 ou sur une carte micro SD
insérée.
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
et sélectionnez le
• appuyez sur la touche
mode de musique (
sur l’écran
pendant le démarrage).
• touche
ou
opour sélectionner le chier
à jouer
• touche
pour commencer à jouer.
• touche
ou
pour rebobiner vite ou
avancer vite le message.
• touche ERASE/PAUSE pour pauser le jouer. Le
texte “
” clignote sur l’écran.
• touche ERASE/PAUSE pour continuer le jouer
• touche
pour terminer le jouer.
Répéter les messages et chiers musiques:
répétez le jouer des messages ou fichiers
musiques partiellement (A-B):
• appuyez sur FILE/REPEAT pendant le jouer là
ou la répétition doit commencer; repeat - est
afché sur l’écran.
• appuyez encore une fois sur FILE/REPEAT là ou la
répétition doit s’arrêter. ne clignotera plus.
Le message ou le chier musique choisi sera
répété entre et .
• appuyez encore une fois sur FILE/REPEAT pour
arrêter la répétition.
•
•
44
répéter jouer message et fichiers musique:
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pendant le
jouer et tenez la touche pendant 2 secondes.
L’écran afche “repeat”.
Le message ou le chier musique qui joue sera
répété.
répéter jouer tous les messages ou tous les
fichiers musique
• appuyez de nouveau pendant 2 secondes sur
la touche FILE/REPEAT pendant le jouer. L’écran
afche “repeat all”.
Les message ou les chiers musique qui jouent
seront répété tous.
quitter la fonction répéter:
• appuyez pendant 2 secondes sur la touche
FILE/REPEAT pendant le jouer, l’écran n’afche
plus “repeat all”.
Les messages et les chiers musique seront
joués de manière normale.
Quand vous branchez un casque d’écoute
externe, l’haut-parleur interne du DVR-720 sera
désactivé.
45
Effacer des messages:
Effacer des messages est uniquement possible
dans le mode parole.
effacer un morceau:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
et sélectionnez le
• appuyez sur la touche
mode de parole. (
ur l’écran
pendant le démarrage).
• touche FILE/REPEAT pour sélectionner la chier
désirée
• touche
ou
pour sélectionner le
message à effacer
• touche ERASE/PAUSE.
est afché sur l’écran
et le message est joué.
• touche ERASE/PAUSE encore une fois pour effacer
le message.
• le message est effacé.
Si vous n’appuyez pas sur la touche ERASE/PAUSE
ou si vous appuyez sur une autre touche, le
message ne sera pas effacé.
Effacer tous les tracks (dans les 4 fardes):
pendant 2 secondes pour activer
• touche
le DVR-720.
• appuyez sur la touche
et sélectionnez le
mode de parole (
ur l’écran
pendant le démarrage).
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour
sélectionner la farde désirée.
• appuyez longtemps sur la touche ERASE/PAUSE
jusqu’à l’écran afche “
”46
• “ ” est afché sur l’écran.
• touche + ou - pour sélectionner “ ” ou “
“.
• touche
pour conrmer.
• la farde choisie est effacée.
Les messages et fardes dans la mémoire interne
et externe peuvent être effacés de cette manière.
Les fichiers musique ne peuvent pas être effacés.
Rem. : quand les messages ont été effacés, il
n’est pas possible de les récupérer. Quand la
” sera affiché sur l’écran.
mémoire est pleine, “
Modier des messages:
Si certains messages sont devenus trop long, il
est possible de diviser ces messages en plusieurs
messages. En faites, vous coupez des messages
longues en parties.
diviser des messages:
pendant 2 secondes pour activer
• touche
le DVR-720.
et sélectionnez le
• appuyez sur la touche
mode de parole (
sur l’écran
pendant le démarrage).
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour
sélectionner la farde désirée
ou
pour
• appuyez sur la touche
sélectionner le message à modier
• appuyez sur la touche - et gardez-la enfoncé.
.
l’écran afche
• appuyez sur la touche
pour commencer à
jouer pour déterminer le “coup”.
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour déterminer
.
le point de division. L’écran afche
47
• appuyez sur la touche
pour conrmer le
point de division. L’écran afche ------- en bas (le
message est modié). Quand ce processus est terminé,
suivi par
. Le nombre de
l’écran afche
messages est augmenté avec 1.
• appuyez sur la touche - et gardez-la enfoncé.
.
L’écran n’afche plus
couper des messages (écarter une partie):
pendant 2 secondes pour activer
• touche
le DVR-720.
et sélectionnez le
• appuyez sur la touche
ur l’écran
mode de parole (
pendant le démarrage).
• appuyez sur la touche FILE/REPEAT pour
sélectionner la farde désirée
ou
pour
• appuyez sur la touche
sélectionner le message à couper
• appuyez sur la touche - et gardez-la enfoncé :
.
l’écran afche
pour commencer à
• appuyez sur la touche
jouer pour déterminer le ‘coup A’.
• appuyez sur la touche ERASE/PAUSE pour xer le
.
premier coup (A). L’écran afche
• le jouer dus message continue.
• appuyez sur la touche ERASE/PAUSE pour xer le
deuxième coup (B). L’écran afche
• appuyez la touche
pour écarter la partie
entre A et B.
• l’écran afche ------- en bas (le message est modié).
Quand ce processus est terminé, l’écran
suivi par
. La partie entre A et B
afche
est écarté.
• appuyez la touche - et gardez-la enfoncé.
.
L’écran n’afche plus
48
Formater la mémoire interne:
La mémoire interne peut être formatée. Alors,
toutes les données seront effacées. Ce
processus est irréversible. Les chiers seront
écartés dénitivement.
formater la mémoires:
• touche
pendant 2 secondes pour activer
le DVR-720.
Appuyez sur la touche
et gardez-la
enfoncée jusqu’à l’écran afche “
“ avec la
valeur de qualité.
jusqu’à
appuyez sur la touche - totdat
l’écran afche.
appuyez sur la touche
ou
opour choisir
entre “ ” et “
”.
appuyez sur la touche
pour conrmer
votre choix.
Pendant le formater, l’écran afche ------- en
bas et les touches fonctionnent pas. Après le
formater, l’écran afche .
appuyez sur la touche
pour retourner à
l’afchage de l’heure.
49
Branchement USB
Télécharger et transférer fichiers
A l’aide du câble USB , il vous est possible de
brancher le DVR-720 sur un ordinateur avec un
branchement USB (version 1.1 ou 2.0)
Après le branchement du câble USB, l’ordinateur
reconnaîtra un disque. Quand la carte micro
externe SD a été mise, l’ordinateur reconnaîtra 2
disques.
Il est maintenant possible de copier des chiers
vers ou à partir du DVR-720.
(faites attention qu’avant que vous branchez de DVR-720 à votre
ordinateur, chaque farde est déjà sélectionnée (A-B-C et D). Ceci
est valable aussi bien pour la mémoire interne que pour la mémoire
externe. La structure des fardes est visible maintenant)
Les chiers musique mp3 peuvent être mis dans
le « root » du disque (donc pas dans une farde).
Seulement ici, le DVR-720 reconnaîtra et jouera
des chiers mp3.
Le chargement de la pile
A l’aide du câble USB la pile est chargée. Dès le
moment que vous branchez le câble USB à votre
ordinateur pour charger les chiers , la pile est
chargée également. Le chargement s’arrête si la
pile est pleine.
50
Specifications
Système d’enregistrement .......mémoire interne Flash 102 Mb
enregistrement:
HP............................................MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 32Khz, 96kbps
MP ...........................................MPEG1 layer 3 (MP3)
mono, 16bit, 24Khz, 64kbps
SP ............................................MPEG1 layer 3 (MP3)
.................................................mono, 16bit, 24Khz, 32kbps
LP ............................................MPEG1 layer 3 (MP3)
.................................................mono, 16bit, 8Khz, 8kbps
temps d’enregistrement ..........272 heures en position LP
nombre de messages ..............99 messages/farde max.
4 fardes max
haut-parleur .............................16
puissance sortie.......................50mW (haut-parleur)
0,5mW (casque d’écoute)
mémoire externe......................carte micro SD (jusqu’à 16 GB)
USB .........................................USBv1.1 ou 2.0
branchements:
casque d’écoute .................2.5mm, stéréo enchaîné
3.5mm, avec che d’adaptation
USB ....................................avec adaptation.
(USB est approprié pour transférer data et pour charger
la pile)
portée fréquence .....................300Hz - 3000Hz
Longévité pile ..........................± 10 heures enregistrement
(qualité HP)
.................................................± 5 heures joué (2/3 volume)
alimentation .............................pile single lithium
dimension ................................91×52×7.0 mm
Les spécications peuvent être adaptées sans avis.
51
Remettre
Un grand déchargement statique dans
les environs du DVR-720 peut troubler le
fonctionnement. Dans ce cas, utilisez la touche
reset pour remettre le DVR-720.
A l’arrière de l’appareil, il y a un petit trou ou se
trouve une petite touche à enfoncer. Enfoncezla à l’aide d’une petite cheville ou le bout d’un
paperclip.
• désactivez le DVR-720
• enfoncez
à l’aide d’une petite cheville ou
le bout d’un paperclip en gardez-la enfoncé
• appuyez sur la touche
pendant 2 secondes
pour activer le DVR-720.
• gardez le RESET toujours enfoncé
• après 10 secondes, cesser d’enfoncer le
RESET
• le DVR-720 est remis.
RESET
Déclaration de conformité
Cet appareil répond aux exigences et dispositions
essentielles prévues par la directive européenne
1999/5/CE. La déclaration de conformité est
disponible sur le site
WWW.PROFOON.COM
52
Preuve de garantie
Le PROFOON DVR-720 est couvert par une garantie de
24 mois à compter de la date d’achat. Pendant cette période, nous garantissons la réparation gratuite des pannes
dues à des défauts de matériel et de fabrication. Ceci, à
l’appréciation dénitive de l’importateur.
COMMENT PROCÉDER:
BSi vous constatez une panne, consultez d’abord le
présent mode d’emploi. Si ce dernier ne donne pas de
solution au problème, consultez le fournisseur de ce téléphone ou le service après-vente de PROFOON au numéro
(+31) (0) 73 6411 355.
LA GARANTIE EST ANNULÉE:
En cas d’usage impropre, branchement incorrect, fuite
et/ou pose incorrecte des piles, usage de pièces ou
d’accessoires non d’origine, négligence et pannes
causées par l’eau, le feu, une inondation, la foudre ou
des catastrophes naturelles. En cas de modications et/
ou réparations non autorisées effectuées par des tiers. En
cas de transport inapproprié de l’appareil sans emballage
adéquat et si l’appareil n’est pas accompagné du certicat
de garantie et du bon d’achat. Toute autre responsabilité,
notamment relative à d’éventuels dommages indirects, est
exclue. Nous nous réservons le droit d’apporter des modications techniques et formelles en vue de l’amélioration.
53
54
55
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
ver.:1.2
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising