Gebruiksaanwijzing Manuel d`utilisation NL FR

Gebruiksaanwijzing Manuel d`utilisation NL FR
3510
578 006
3520
Gebruiksaanwijzing
NL
Manuel d'utilisation
FR
578 006
3530
578 006
04.03.2011 / 97-9645
Inhoud, Nederlands
Tekenings/afbeelding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Opstellings-, montage- en gebruikshandleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Handleiding stoken - hout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bedrijfstoringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Conformiteitsverklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Typeplaatje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table de matières, Français
Illustrations/photos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Guide de montage et d'installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Guide de chauffage - bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Défauts de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Déclaration de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Plaque signalétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A.
1
1
2
1
45˚
4
3
3
4
B.
11
4
C.
11
9
3
10
12
17
14
14
16
13
4
1
6
14
12
15
3
15
5
2
7
8
D.
E.
1
G.
F.
30°
6
4
3
5
2
1
H.
2
1
3
2
1
3
6
6
5
4
5
I.
3
5
4
6
9 1
7
13
8
12
11
10
2
10
6
2
1
Opstellings-, montage- en gebruikshandleiding
Nederlands
Wettelijke voorschriften
Bij de installatie van uw HWAM-kachel moeten steeds zowel alle wettelijke voorschriften als de plaatselijk
geldende bouwvoorschriften worden gerespecteerd. Laat u voor de montage van de kachel adviseren
door uw HWAM verkoper.
Ruimtelijke verreisten
In de ruimte waar de houtkachel zal worden opgesteld moet een toevoer van verse verbrandingslucht
gewaarborgd zijn. Een opklapbaar venster of een regelbare luchtklep volstaan, maar ideaal is toch de
aansluiting op een HWAM-verbrandingsluchtsysteem. Breng de luchtklep of het luchtrooster zo aan dat
de toevoer niet kan worden geblokkeerd.
Let op: niet alle soorten glas zijn hittebestendig. Daarom moet een glazen wand in sommige gevallen als
een brandbare wand worden beschouwd. Neem contact op met een plaatselijke schoorsteenveger of
glasproducent om de juiste afstand tot glas na te gaan.
Dragende ondergrond
Vergewis er u voor de montage van de kachel van dat de ondergrond het gewicht van de kachel en de
schoorsteen kan dragen. Het gewicht van de schoorsteen kunt u berekenen uit de omvang en de hoogte.
Kachelgewicht
HWAM 3510:
93 kg
HWAM 3510, speksteen bovenplaat: 115 kg
HWAM 3510, ronde zijkanten: HWAM 3510, speksteen:
102 kg
150 kg
HWAM 3520:
108 kg
HWAM 3520, speksteen bovenplaat: 127 kg
HWAM 3520, ronde zijkanten:
HWAM 3520, speksteen:
114 kg
164 kg
HWAM 3530: 114 kg
HWAM 3530, speksteen bovenplaat: 136 kg
HWAM 3530, ronde zijkanten:
HWAM 3530, speksteen:
124 kg
184 kg
Afstand tot brandbaar materiaal
Plaats uw HWAM-kachel op een niet-brandbare ondergrond. Staat de kachel op een houten vloer of een
gelijkaardig materiaal, dan moet de bodem met een niet-brandbaar materiaal worden afgedekt.
HWAM 3510, HWAM 3520, HWAM 3530 (Tekening A)
1. Voor gemetseide wand
1. Voor brandbare wand
2. Voor brandbare wand, zijkant
1. Tot brandbare wand, opstelling in hoek
3. Inrichtingsafstand, vooraan
10 cm
10 cm
20 cm
10 cm*
80 cm
*Afmetingen bij plaatsing in een hoek zijn slechts indicatief. Neem contact op met uw schoorsteenveger voor een definitieve
berekening.
Houd rekening met eventuele voorschriften voor de afstand tussen muur en rookbuis.
De afstand tot gemetselde muren is vastgelegd in verband met het onderhoud van de automaat. De kachel
met muurbeslag kan op een gemetselde muur worden aangebracht, maar de kachel moet dan wel worden
gedemonteerd om de automaat te kunnen bedienen.
Vereisten voor de schoorsteen
De schoorsteen moet zo hoog zijn dat een goede trek gewaarborgd wordt en de rook geen belasting
vormt. Nominale trek: 12 Pa.
De schoorsteen moet een dagmaat van min. 150mm in diameter hebben.Als bijkomende minimale vereiste
geldt echter dat de opening in grootte steeds overeen moet stemmen met het afvoeraansluitstuk van de
kachel. De schoorsteen moet bovendien voorzien zijn van een makkelijk toegankelijke reinigingsdeur.
Wijzigen van rookafvoer van bovenafvoer naar achterafvoer (Tekening B)
1. Demontage van zijwanden. Til de ene zijkant ca. 10 mm naar boven en trek deze weg van de kachel,
zodat de zijwand los komt van de geleidepennen in de bodemplaat van de kachel.Herhaal dit met de
andere zijwand.
2. Demontage van de topplaat van de kachel (1).Verwijder de vier schroeven (Torx Bit nr. 30 of M6-moer)
onder de topplaat, twee stuks aan elke kant, en til de topplaat van de kachel.
3. Demontage van achterplaat (2). Til de achterplaat naar boven en trek deze weg van de kachel, zodat
de achterplaat los komt van de geleidepennen in de bodemplaat van de kachel. De achterplaat heeft
een uitsparing voor het rookkanaal. Breek de plaat binnen deze uitsparing af zodat een gat in de
achterwand ontstaat waar het rookkanaal in past.
4. Demontage van afdekplaat (3). Demonteer de afdekplaat aan de achterzijde van de kachel door de
drie schroeven te verwijderen (Torx Bit nr. 30). Nu kan de afdekplaat worden verwijderd.
5. Demontage van rookring (4). Demonteer de rookring aan de bovenzijde van de kachel door de drie
schroeven te verwijderen. Nu kan de rookring worden verwijderd.
6. Montage van afdekplaat (3). Monteer de afdekplaat met de 3 schroeven (Torx-bit nr. 30) op de bovenkant van de verbrandingskamer.
7. Montage van rookring (4). Plaats de rookring in het rookafvoergat achter op de kachel en zet deze
vast met de drie schroeven.
8. Montage van achterplaat (2). Plaats de achterplaat op de geleidepennen achter op de bodemplaat
van de kachel. Druk de achterplaat vervolgens naar de kachel toe. Til de achterplaat op en druk deze
voorzichtig naar binnen tot hij op zijn plaats valt.
9. Montage van de topplaat van de kachel (1). Plaats de topplaat op de beslagen en schroef deze weer
vast met de vier schroeven, twee aan elke kant.
10.Montage van zijwanden. Plaats de zijwanden op de geleidepennen in de bodemplaat van de kachel en
duw ze naar de kachel.Til de zijwanden op en druk deze voorzichtig naar binnen tot ze op hun plaats
vallen.
Plaatsen van speksteen in het warmtemagazijn (Tekening 1)
1. Til de ene zijde (1) van de kachel ca. 10 mm naar boven en trek weg van de kachel, zodat de zijwand
van de geleidepennen, die in de bodemplaat van de kachel zitten, wordt getild. Herhaal dit met de
andere zijwand.
2. Verwijder de vier schroeven (2) (Torx Bit. nr. 30) onder de topplaat (3) van de kachel, twee stuks aan
elke kant, en til de topplaat van de kachel.
3. Demonteer de rookring (4) aan de bovenzijde van de kachel door de drie schroeven (5) te verwijderen
(Torx Bit nr. 30).
4. Verwijder de twee splitpennen (6), een aan elke kant, die de topplaat van het warmtemagazijn vergrendelen. Til de topplaat van het warmtemagazijn (7) aan de voorkant iets op en trek deze uit de
geleidepennen (8) aan de achterzijde.
5. Verwijder het rookkanaal (9) uit het warmtemagazijn.
6. Draai aan weerszijden van het warmtemagazijn de twee schroeven (10) los waarmee de frontplaat
(11) van het warmtemagazijn is bevestigd en verwijder de frontplaat.
7. Plaats de spekstenen (12) in het warmtemagazijn zodat het gat in elke steen recht boven de rookring
ligt.
8. Schroef de frontplaat (11) van het warmtemagazijn weer vast.
9. Leid het rookkanaal (9) door het gat in de spekstenen en door de rookring in de bodem van het
warmtemagazijn.
10.Leid de topplaat van het warmtemagazijn (7) door de geleidepennen (8) achterin, leg de plaat op zijn
plaats en zet hem vast met de twee splitpennen (6).
11.Monteer de rookring (4) met de drie schroeven (5) weer boven op de topplaat van het warmtemagazijn.
12.Plaats de topplaat (3) van de kachel op de beslagen (13) en schroef weer vast met de vier schroeven
(2), twee aan elke kant.
13.Plaats de zijwand (1) van de kachel op de geleidepennen in de bodemplaat van de kachel en duw ze
naar de kachel.Til de zijkant op en druk voorzichtig naar binnen tot hij op zijn plaats valt. Herhaal met
de andere kant.
Aansluiting op de schoorsteen
Alle kachels hebben een achter- en een bovenaansluiting voor de rookafvoer. De kachel kan op een
goedgekeurde stalen schoorsteen met bovenaansluiting of rechtstreeks op de achteraansluiting van een
schoorsteen worden aangesloten.
Verticale doorsnede van de rookafvoer (Tekening B en C)
B: Rookafvoer langs boven
C: Rookafvoer langs achter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stalen schoorsteen (9).
De bocht (10) past inwendig op het aansluitstuk van de kachel.
Gemetselde schoorsteenwand (11).
Ingemetselde mof (12). Past op de rookpijp.
Muurrosace (13).Verbergt reparatie rond de gemetselde mof.
Pakking (14). Wordt gedicht met dichtingsstrip.
Rookkanalen (15) van de HWAM kachel.
Regelschuif (16)in rookpijp.
Reinigingsluikje (17).
Het monteren van afzonderlijke delen
Controleer voor het opstellen van de kachel of alle afzonderlijke delen correct gemonteerd zijn.
Verticale doorsnede van de kachels (Tekening B):
• Rookplaat (5). Dient te rusten op de rails en de houders aan de zijkanten.
• Rookgeleidingsplaat (6) in 2 delen. Elk deel hangt aan een haak onder de bovenplaat. De twee delen
komen samen in de houder achter op de luchtbuis. Haal, als de kachel geïnstalleerd is, de transportzekering van de twee haken met behulp van een tang of een schroevendraaier.
• Afdekplaat (7). Wordt op het rooster geplaatst.
• Losse achterplaat (2), die de automatiek afdekt. Dient altijd gemonteerd te zijn als de kachel tegen
een brandbare wand staat.
• Los warmteschild (8) onder de aslade. Kan als deksel worden gebruikt als de aslade wordt verwijderd
om geleegd te worden.
Dekplaat (Tekening D)
Uw HWAM kachel wordt met een losse afdekplaat voor het schudrooster geleverd. De afdekplaat is een
ijzeren plaat van 3 mm. Deze wordt boven het schudrooster aangebracht en moet voorkomen dat er
gloeiende deeltjes in de aslade vallen. De dekplaat zit ca. 8mm boven het rooster, zodat de automatisch
geregelde primaire verbrandingslucht gelijkmatig over de bodem van de brandkamer wordt verdeeld.
De schoorsteen
De schoorsteen is de motor van de kachel en allesbepalend voor de werking van de kachel. De schoor
steentrek geeft een onderdruk in de kachel. Deze onderdruk verwijdert de rook uit de kachel, zuigt lucht
door de klep naar de zgn. smoorklep, die de ruit vrij van roet houdt, en zuigt lucht aan door de primaire
en secundaire kleppen voor de verbranding.
De schoorsteentrek ontstaat door het temperatuursverschil tussen binnen en buiten de schoorsteen. Hoe
hoger de temperatuur in de schoorsteen, hoe beter de schoorsteentrek. Het is daarom belangrijk dat de
schoorsteen goed is opgewarmd voordat u de schuiven sluit en de verbranding in de kachel vermindert
(een stenen schoorsteen is niet zo snel warm als een stalen schoorsteen). Als de trek in de schoorsteen
door weers- en windomstandigheden slecht is, is het extra belangrijk dat de schoorsteen zo snel mogelijk
wordt verwarmd. Er moet dan snel voor vlammen worden gezorgd. Maak de stukken hout extra klein,
gebruik een extra aanmaakblokje, of dergelijke.
Als de kachel enige tijd niet meer is gebruikt, moet worden gecontroleerd of de schoorsteenpijp niet
verstopt is.
Er kunnen verschillende installaties op één schoorsteen worden aangesloten.Wel moet dan eerst worden
nagegaan welke voorschriften hierop van toepassing zijn.
Zelfs een goede schoorsteen kan slecht functioneren indien hij verkeerd wordt gebruikt.
Daarentegen kan zelfs een slechte schoorsteen bij goed gebruik functioneren.
Reiniging van de schoorsteen
De schoorsteen moet jaarlijks worden geveegd om te voorkomen dat er brand in ontstaat. De rookafvoerbuis en de rookkamer boven de stalen rookgeleidingsplaat moeten samen met de schoorsteen
worden gereinigd. Als reiniging van de schoorsteen van bovenaf onmogelijk is vanwege de hoogte van de
schoor-steen, moet er een reinigingsluikje worden aangebracht.
Als er in de schoorsteen brand ontstaat, moeten alle kleppen worden gesloten en moet de brandweer
worden gewaarschuwd. De schoorsteen mag pas weer in gebruik worden genomen, wanneer deze door
een schoorsteenveger is geïnspecteerd.
Testresultaten van nominale test EN 13240
Nominale warmteopbrengst
Rooktemperatuur
Stroming rookgasmassa
4,5 kW
254ºC
5,1 g/s
Handleiding stoken - hout
Als u voor de eerste keer uw kachel wilt aanmaken, moet u voorzichtig stoken, omdat alle materialen aan
de warmte moeten wennen. De lak wordt afgehard wanneer de kachel voor het eerst brandt en het deurtje
en de aslade moeten zeer voorzichtig worden geopend, omdat anders het risico bestaat dat de pakkingen
in de lak blijven vastplakken. Bovendien kan de lak een onaangename geur produceren, dus zorg voor goede
ventilatie.
Belangrijke brandstofinformatie:
Toegestane typen brandstof
Uw houtkachel is uitsluitend EN-goedgekeurd voor hout. U kunt het beste droog, gekloven hout gebruiken
met een vochtgehalte van maximaal 20%. Als u met vochtig hout stookt, ontstaat er roet. Bovendien is
dit slecht voor het milieu en is het stookrendement laag.
10
Aanbevolen houtsoorten
Alle soorten hout, bijvoorbeeld berken, beuken, eiken, iepen, essen, naaldhout en vruchtenhout, zijn geschikte brandstoffen voor uw kachel. Het grote verschil tussen de verschillende houtsoorten is niet de
brandwaarde, maar het gewicht per kubieke meter.Aangezien beukenhout per kubieke meter meer weegt
dan bijvoorbeeld sparrenhout, is er meer sparrenhout dan beukenhout nodig om dezelfde hoeveelheid
warmte te krijgen.
Niet toegestane typen brandstof
Er mag niet met de volgende materialen worden gestookt: bedrukt materiaal • spaanplaat • plastic • rubber
• vloeibare brandstoffen • afval zoals melkpakken • gelakt, beschilderd of geïmpregneerd hout. Er mag met
bovenstaande materialen niet worden gestookt omdat ze bij verbranding stoffen afgeven die schadelijk
zijn voor de gezondheid en het milieu. Bovendien kunnen deze stoffen uw kachel en uw schoorsteen
beschadigen. De garantie komt daarbij te vervallen.
Opslag van hout
Een vochtgehalte van maximaal 20% komt tot stand als u het hout minimaal één jaar, maar liefst twee
jaar buiten onder een afdak bewaart. Hout dat binnen wordt bewaard, wordt al gauw te droog en brandt
daardoor te snel. Het is echter wel zinvol aanmaakhout een paar dagen vóór gebruik binnen te leggen.
Aanbevolen afmetingen
Hoe goed de verbranding is, is sterk afhankelijk van de afmetingen van het hout. De volgende afmetingen
worden aanbevolen:
Type hout
Lengte in cm
Diameter in cm
Aanmaakhout (kleine stukken)
25-30
2-5
Gekloven brandhout
25-30
7-9
Bediening van de deur
Om te voorkomen dat het tilmechanisme van de deur ongelijk aanspant, pakt u het handvat bij het openen
en sluiten van de deur altijd in het midden vast.
Let op: het is belangrijk dat u de handgreep vasthoudt terwijl u de deur opent of sluit. Als
de deur uit zichzelf dichtvalt kan het glas worden beschadigd.
Speksteen
Speksteen is een natuurproduct dat aan temperatuurveranderingen moet wennen en u moet daarom
de eerste keren dat u de kachel stookt zeer voorzichtig zijn. Het verdient aanbeveling onderstaande
procedure te volgen:
1. De eerste keer stoken
Neem wat losjes opgerolde vellen krantenpapier en plaats deze in de kachel. Breng hierna wat fijn en
zeer droog brandhout met een diameter van ongeveer 3-5 cm loodrecht op de kranten aan en steek het
geheel dan aan. Nadat het vuur is aangestoken en het materiaal goed vlam heeft gevat, moet er meer fijn
brandhout op worden gelegd. Als dit vuur helemaal uit is, moet het deurtje worden geopend en open
blijven, terwijl de kachel tot kamertemperatuur afkoelt.
2. De tweede keer stoken
Vul de stookruimte voor net de helft met droog brandhout met een diameter van ongeveer 6-10 cm.
Steek het vuur op dezelfde manier aan als de eerste keer, laat het branden en laat de kachel vervolgens
tot kamertemperatuur afkoelen voordat u weer gaat stoken.
11
3. De derde keer stoken
Herhaal de procedure van de tweede keer stoken, maar gebruik deze keer meer brandhout. Laat het
vuur branden en laat de kachel weer afkoelen als het vuur uit is.
Aanmaken (Tekening E)
Til de regelstang (1) helemaal op (max. hoeveelheid primaire lucht). Breng in de kachel een hoeveelheid
houtsnippers aan die ongeveer overeenkomt met 2 à 3 houtblokken (max. 2 kg). Leg twee aanmaakblokjes
in de bovenste laag houtsnippers. Steek het geheel aan en laat het vuur zich rustig verspreiden.
Wanneer de kachel wordt gevuld, kan er condens ontstaan aan de binnenkant van het glas. U kunt dit
verhelpen door de deur ongeveer 5 cm op te tillen en in deze stand te houden totdat het glas weer
schoon is (ongeveer 30 sec.)
Als alle snippers goed branden, kan de regelstang (1) in de middelste stand worden gezet. Als het vuur
uit lijkt te gaan als u de regelstang verstelt, zet u deze terug in de maximale stand totdat het vuur beter
brandt. Zet de regelstang opnieuw in de middelste stand. Laat de houtsnippers helemaal opbranden, d.w.z.
totdat er geen vlammen meer zichtbaar zijn. Er kan nu worden gestookt.
Belangrijk! De aslade mag tijdens de aansteekfase niet worden geöpend en dient altijd gesloten te
zijn wanneer de kachel wordt gebruikt. De deur mag alleen worden geopend wanneer de kachel wordt
aangestoken, bijgevuld of gereinigd.
Bijvullen (Tekening E)
Als er geen gele vlammen meer zichtbaar zijn en er een goede laag gloeiend materiaal is ontstaan, kunt u
de kachel bijvullen. De gloeilaag is goed als de stukken hout uit elkaar vallen en het gloeiende materiaal
het schudrooster verlicht.
Leg 2 à 3 stukken nieuw brandhout met een gewicht van max. 1 kg per stuk in de houtkachel. Regel
verder niets aan de kachel. Het automatische systeem zorgt hiervoor. U kunt echter wel de temperatuur
regelen met de regelstang (1). Als u de stang in de minimale stand zet (helemaal naar beneden), neemt
de verbranding af en de verbrandingstijd toe. Als u de stang in de maximale stand zet (helemaal naar
boven), neemt de verbranding toe en de verbrandingstijd af. Wacht met bijvullen totdat de laag gloeiend
materiaal voldoende is gezakt.
Wacht met bijvullen totdat de laag gloeiend materiaal voldoende is gezakt.
Als de kachel brandt, worden de buitenvlakken van de kachel warm. Wees dus voorzichtig.
Stoken met kolen, briketten en cokes
De kachel is niet gebouwd om te worden gestookt op kolen en cokes.
U kunt echter briketten gebruiken, die op de as van het hout worden gelegd.
Zet de regelstang helemaal naar boven totdat de briketten goed gloeien.
Vergeet niet dat de regelstang daarna weer naar beneden moet worden gezet.
Wees opmerkzaam op het feit dat stoken met andere brandstoffen dan hout, roet op de ruit
als gevolg kan hebben.
Bediening van de klep in het warmtemagazijn
Aan de voorzijde van de kachel, tussen de topplaat van de kachel en het warmtemagazijn, bevindt zich
een klep waarmee de convectielucht in het warmtemagazijn kan worden geregeld. De aanvoer van convectielucht vindt plaats door de klep naar rechts te verplaatsen en de convectielucht wordt afgesloten
als de klep naar links staat.
12
Om zo snel mogelijk warmte in de speksteen van het warmtemagazijn op te slaan wordt aanbevolen om
tijdens het stoken de convectieklep gesloten te houden.
Met een gesloten convectieklep houdt het warmtemagazijn de opgeslagen warmte in de speksteen van
het verwarmingsmagazijn het langst vast. Als de klep wordt geopend zal de warmte van de speksteen in
het warmtemagazijn echter zo snel mogelijk aan de ruimte worden afgegeven.
Algemeen
Snelle of krachtige warmte
Snelle of krachtige warmte kan worden bereikt door veel, maar vooral kleine stukken te verbranden.
Maximale verbranding
De volgende hoeveelheden brandstof mogen maximaal per uur worden verstookt:
Hout: 2,0 kg
Briketten: 1,6 kg
Gebruikelijke bijvulinterval bij nominale capaciteit
Hout: 65 min Briketten: 65 min
Wordt deze grens overschreden, dan valt de kachel niet langer onder de fabrieksgarantie, daar deze dan
door overhitting beschadigd kan worden. De houtkachel is goedgekeurd voor periodiek gebruik.
Lange brandtijd
De langzaamste verbranding ontstaat door de regelstang helemaal naar beneden te zetten. Als u de
regelstang helemaal naar beneden zet, krijgt de houtkachel geen primaire lucht (lucht door het rooster).
De kachel kan na bijvullen niet branden als de regelstang niet naar boven wordt gezet om de kachel
primaire lucht te geven.
Bij een stand waarbij de regelstang ca. ¼ boven het minimum is opgetild (ca. 25 % capaciteit), kan de
houtkachel na het bijvullen opnieuw starten zonder dat verder instellen nodig is.
Te koud stoken
Als de vuurvaste materialen zwart zien na het stoken, dan is er sprake van verontreiniging, en functioneert
de automaat niet optimaal. Daarom moet meer luchttoevoer mogelijk worden gemaakt door de regelstang
naar boven te zetten. Wellicht is het nodig een grotere hoeveelheid hout te verbranden.
Zo ontstaat een optimale verbranding
• Gebruik schoon en droog hout.
Vochtig hout heeft een slechte verbranding en veel rook en roet tot gevolg. Bovendien wordt de
warmte gebruikt om het hout te drogen en niet om de ruimte te verwarmen.
• Verstook niet te veel hout tegelijk.
Als er vaak en met niet al te veel hout wordt gestookt, is de verbranding optimaal.Als u te veel brandhout in
de kachel legt, duurt het te lang voordat de temperatuur hoog genoeg wordt voor een goede verbranding.
• Zorg voor voldoende luchttoevoer.
Zorg voor voldoende lucht, vooral wanneer u begint te stoken, zodat de temperatuur in de kachel
snel genoeg oploopt. Alleen dan verbranden namelijk de gassen en deeltjes die vrijkomen tijdens het
verbrandingsproces. Deze hechten zich anders in de vorm van roet aan de schoorsteenwand (waardoor een schoorsteenbrand kan ontstaan) of ze komen onverbrand in het milieu terecht. Een onjuiste
luchttoevoer brengt een slechte verbranding en onvoldoende rendement met zich mee.
• Laat het vuur ’s nachts niet laag branden
We raden u af om ’s avonds hout in de kachel te leggen en de luchttoevoer laag te draaien in een poging om het
vuur tot de ochtend smeulend te houden. Als u dat doet stoot de houtoven grote hoeveelheden schadelijke rook
uit en wordt uw schoorsteen aan onnodig veel roet blootgesteld, wat risico op een schoorsteenbrand oplevert.
13
Het reinigen van het glas
Wij adviseren u de ruit te reinigen na het stoken. Dit kan het beste gebeuren met een stuk keukenrolpapier.
Brandstoftypen
Bij hoge temperaturen kan de kachel schade oplopen. Het glas kan bijvoorbeeld wit worden. Dit kan
vermeden worden door nooit met de aslade open te stoken en zeer voorzichtig te zijn als men met
brandstof stookt die erg veel warmte kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld briketten.
Wij adviseren het gebruik van in stukken gehakt berke- of beukehout dat reeds min. 1 jaar buiten onder
een afdak heeft gelegen. Hout dat binnen wordt bewaard, wordt vaak te droog en verbrandt derhalve
te snel.
Briketten geven veel warmte af. Sommige typen dijen snel uit, met als gevolg een niet te controleren
verbranding.
Steenkool verbrandt bij een hoge temperatuur en geeft veel roet.
Steenkool dient in een koleninzetstuk verbrand te worden.
Niet geschikt voor verbranding in deze modellen.
Petroleumcokes verbrandt bij een hoge temperatuur en geeft veel roet. Petroleumcokes dient in een
koleninzetstuk te worden verbrand. Cokes verhogen de slijtage van de kachel en de brandkamer, en
verminderen derhalve de levensduur wezenlijk.
Niet geschikt voor verbranding in deze modellen.
De kachel voldoen uitsluitend aan de EN 13240-goedkeuring als ze worden gestookt met
hout. Het is verboden te stoken met spaanplaat, gelakt, geverfd of geïmpreg-neerd hout,
plastic of rubber.
Onderhoud
Reinigen
Het onderhoud van de kachel dient alleen te geschieden als deze koud is. Het dagelijks onderhoud is minimaal.
Het eenvoudigste is de kachel uitwendig te stofzuigen met een klein mondstuk met een zachte borstel. U
kunt de kachel ook met een droge, zachte doek of een zachte stoffer afstoffen. Maar denk eraan: alleen als
de kachel koud is. Gebruik geen water, alcohol of reinigingsmiddel, dit kan de lak beschadigen.
Eén keer per jaar is het tijd voor de grote schoonmaak. Alle as en roet moeten dan uit de stookkamer
worden verwijderd.
Servicebeurt
De kachel dient tenminste één keer in de twee jaar een grondige, preventieve servicebeurt te krijgen.
Deze servicebeurt moet o.a het volgende omvatten:
• Grondige reiniging van de kachel.
• Controle van de veer voor de kettingtractie. Controleer of de tractie van de kettingen aan beide
kanten gelijk is en of de deur rondom goed aansluit.
• Controle van deurlift en eventueel smering met kopervet.
• Controle van warmteisolerende materialen en eventueel vervanging.
• Controle en eventuele vervanging van de veren in de automatiek.
• Controle van bodem/schudrooster.
• Controle van de pakkingen. De pakkingen moeten worden vervangen als ze niet meer gaaf en soepel zijn.
14
De inspectie moet door een bevoegd monteur worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Schoonmaken
Voor het vegen moet de regelstang helemaal naar beneden worden gezet om te vermijden dat er roet
en as in de automaat komen.
De rookgeleidingsplaten neemt u voor het schoonmaken uit te kachel (Tekening F).
• Eerst tilt u de rookgeleidingsplaat (1) uit de rails (2) achterin de verbrandingskamer. Daarna laat u
deze onder de houders (3) zakken aan de zijkant.
• De twee delen van de rookgeleidingsplaat (4) tilt u van de houder (5) af achter op de luchtbuis, en
haalt u van de haak (6) onder de bovenplaat.
As
De aslade kan het eenvoudigst worden leeggehaald door een vuilniszak over de lade heen te trekken,
deze om te keren en daarna weer voorzichtig uit de zak te halen. De as kunt u bij het dagelijks huisvuil
storten.
Denk er aan dat er zelfs 24 uur nadat het vuur in de kachel gedoofd is, gloeiende deeltjes
in de as kunnen zitten!
Isolatie
Het effectieve maar poreuze isolatiemateriaal van de brandkamer kan mettertijd slijten of beschadigd raken.
Het barsten van het isolatiemateriaal heeft geen gevolgen voor de werking van de kachel. Het materiaal
dient echter vervangen te worden zodra de slijtage de helft van de oospronkelijke dikte overschrijdt.
Mechanisme (Tekening G)
De achterplaat kan er af worden getild. Controleer de uitgangspositie van de voelarm. Het uitgangspunt
bij een koude kachel is ca. 30° boven waterpas.
De voelarm moet gemakkelijk meegeven als u er tegen duwt, zowel bij een koude als warme kachel. Bij
een stijgende of dalende temperatuur, mag de voelarm niet haperen. De platen met luchtkleppen moeten
droog en schoon zijn en zonder moeite in elkaar schuiven. De regelstangen en schuifplaat moeten eventueel
met WD40 (nooit met olie) worden gesmeerd.
Deuren/glas
Zit de glasdeur vol roet, dan kan deze eenvoudig gereinigd worden met keukenrolpapier. Controleer
regelmatig of de pakkingen in deuren en aslade volledig en zacht zijn. Is dit niet het geval, dan dienen zij
vervangen te worden. Gebruik uitsluitend originele pakkingen.
Deurlift (Tekening H)
Het mechanisme van de deurlift bestaat uit een trekketting, die aan weerszijden van de kachel is
aangebracht,en een veer. Als de deur traagt beweegt, kan dit worden verholpen door de bussen van de
kettingwielen (1) en de scharnieren van de deur (2) te smeren met kopervet (we raden aan dat deze
1100° C aan moet kunnen). Dit moet één keer per jaar worden gedaan. Als de deur te langzaam blijft
openen kunt u de veer van het deurbeslag wat losser maken.
De veer kan op de volgende wijze losser worden gemaakt of worden gespannen:
Verwijder de losse zijplaat aan de linkerkant van de houtkachel (van voren gezien) door deze aan de
zijkant op en uit te lichten. Zorg ervoor dat de deur (3) naar de verbrandingskamer dicht is. Zet het bij de
houtkachel geleverde spangereedschap (4) op het tandwiel (5). Als de veer strakker moet, zodat de deur
langzamer sluit (of volledig open kan blijven staan), draait u het tandwiel (5) een beetje met de klok mee.
Dit doet u door het spangereedschap (4) tegen de klok in te draaien. Als de veer losser moet, zodat de
15
deur sneller sluit (of niet volledig open blijft staan), licht u de regelstang (6) op en draait u het tandwiel
(5) een beetje tegen de klok in. Dit doet u door het spangereedschap (4) met de klok mee te draaien.
BELANGRIJK! Houd het handvat van het spangereedschap (4) goed vast terwijl u de vergrendelpen
optilt. Bij het optillen van de vergrendelpen wordt veel gewicht en kracht overgebracht.
Controleer na elke bijstelling of het gewenste effect is bereikt. Als dit niet het geval is, herhaalt u de
handeling. Als de veer losser is gemaakt, raden wij u aan om de eerste keer dat u de werking test het
handvat voor de zekerheid vast te houden, voor het geval de deur te los is komen te zitten en daarmee
mogelijk te snel dicht valt, waardoor schade aan het glas kan worden veroorzaakt.
N.B. U moet deze onderdelen altijd door een vakman laten aanpassen, smeren en repareren.
Oppervlak
Gewoonlijk is het niet noodzakelijk het oppervlak een nabehandeling te geven. Eventuele verfschade kan
behandeld worden met Senothermspray.
Garantie
Bij gebrekkig onderhoud vervalt de garantie!
Bedrijfstoringen
Beroet glas
-Het hout is te vochtig. Stook alleen met brandstof die minimaal 12 maanden onder een afdak heeft
gelegen en een vochtgehalte heeft van ca. 20%.
-Het is mogelijk dat de deur niet meer dicht afsluit. Monteer een nieuwe pakking.
Rook in de kamer bij openen van de deur
-De by-pass schuif of de schuif in de schoorsteen kunnen gesloten zijn. Open de schuif.
-Onvoldoende schoorsteentrek. Laat de schoorsteenveger komen.
-Het reinigingsluik sluit slecht of is er uit gevallen.Vervangen of opnieuw monteren.
-Open nooit de deur zolang er vlammen zichtbaar zijn.
Onregelmatige verbranding
-De pakking in de deur of de aslade sluit niet goed af. Monteer een nieuwe pakking.
-Als de schoorsteen te sterk trekt, kan het noodzakelijk zijn de regelknop van de kachel naar de minimale
stand te draaien. Sluit alle kleppen wanneer de kachel niet in gebruik is.
-Indien de staalplaten in de brandkamer gloeien of vervormen, wordt er verkeerd gestookt. Stel het
gebruik bij en neem contact op met uw leverancier.
Als er zich storingen voordoen die u niet zelf kunt verhelpen, kunt u het beste contact
opnemen met de dealer waar u de kachel hebt gekocht.
16
Conformiteitsverklaring
Fabrikant:
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK – 8362 Hørning
verklaart hierbij dat
Product:
Type:
Houtkachel
HWAM 3510
HWAM 3520
HWAM 3530
is vervaardigd conform de bepalingen van de volgende richtlijnen:
Referentienr.
Titel:
89/106/EEC
Voor de bouw bestemde producten
en conform de volgende geharmoniseerde normen:
Nr.
Titel:
Utgave:
EN 13240
Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen
2001
EN 13240/A2
Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen
2004
en conform de volgende andere normen en/of technische specificaties:
Nr.
Titel:
NS 3058
Rookuitstoot bij gesloten, op hout gestookte stookplaatsen
NS 3059
Rookuitstoot bij gesloten, op hout gestookte stookplaatsen - Eisen
Hørning, 03.02. 2010
Torsten Hvam Sølund
Hoofd productie en kwaliteit
17
Guide de montage et d'installation
Français
Prescriptions légales
Veillez à respecter les préscriptions légales et techniques lorsque vous installez votre poêle HWAM.
Demandez conseil à votre vendeur HWAM pour le montage de votre poêle.
Encombrement
La pièce, dans laquelle le poêle doit être installé, doit être pourvue d’une arrivée d’air frais de combustion. Une fenêtre basculante ou une ventouse d’aération réglable sont suffisantes, l’idéal serait cependant
le raccordement à un système à air de combustion HWAM. Placer le clapet d’air/registre d’aération de
telle sorte qu’il ne puisse pas être bloqué.
Attention! Tous les éléments vitrés ne sont pas résistants à la chaleur. Une paroi vitrée doit donc, dans
certains cas, être considérée comme matériau inflammable. Veuillez contacter votre ramoneur ou le
fabricant de la paroi vitrée en ce qui concerne l’écart de sécurité aux éléments vitrés.
Portance du support
Avant de placer le poêle, il convient de s’assurer que le support est capable de supporter le poids du poêle
et de la cheminée. Le poids de la cheminée se calcule à partir de sa dimension et de sa longueur.
Le poids du poêle
HWAM 3510:
93 kg
HWAM 3510, plaque supérieure en pierre ollaire: 115 kg
HWAM 3510, côtés arrondis: 102 kg
HWAM 3510, pierre ollaire:
150 kg
HWAM 3520:
108 kg
HWAM 3520, plaque supérieure en pierre ollaire: 127 kg
HWAM 3520, côtés arrondis:
HWAM 3520, pierre ollaire:
114 kg
164 kg
HWAM 3530: 114 kg
HWAM 3530, plaque supérieure en pierre ollaire: 136 kg
HWAM 3530, côtés arrondis:
HWAM 3530, pierre ollaire:
124 kg
184 kg
Distance par rapport aux materiaux inflammables
Posez votre poêle HWAM sur un support non inflammable. Si le poêle est posé sur un sol en parquet ou
une autre matière inflammable, une plaque de sol doit recouvrir la surface devant le poêle.
HWAM 3510, HWAM 3520, HWAM 3530 (Illustration A)
1. Paroi maçonnée
1. Paroi arrière, inflammable
2. Paroi latérale, inflammable
1. Distance à une cloison inflammable, (installation en coin)
3. Distance par rapport au mobilier vers l'avant
10 cm
10 cm
20 cm
10 cm*
80 cm
*Les mesures pour l’installation en coin sont données à titre indicatif. Contactez un ramoneur pour une clarification finale.
Tenez compte de la réglementation éventuelle sur l’écart entre le mur et le conduit.
L’écart au mur est déterminé pour permettre la maintenance de l’automatisme. Avec le dispositif de
fixation, le poêle peut se fixer sur un mur. Mais il faut alors le décrocher du mur pour effectuer la maintenance de l’automatisme.
Exigences imposées à la cheminée
La cheminée doit posséder une hauteur garantissant des caractéristiques de tirage suffisantes et ne doit
pas provoquer de nuisance par la fumée qui s’en échappe. Tirage nominal requis: 12 Pa.
18
La section minimale de la cheminée est de 150 mm. L’exigence minimale est cependant que la section
doit toujours correspondre à la section de la sortie du poêle. La cheminée devrait en outre être pourvue
d’une porte de nettoyage facilement accessible.
Remplacement d’un échappement par le dessus par un échappement par l’arrière
(illustration B)
1. Démontage des côtés. Levez un des côtés d’env. 10 mm et le retirer du poêle, de manière à ce que le
côté soit dégagé des ergots de guidage de la plaque de fond du poêle. Répétez l’opération avec l’autre
côté.
2. Démontage de la plaque supérieure du poêle (1). Retirez les 4 vis (Torx Bit No 30 ou écrou M6) sous
la plaque supérieure, 2 vis de chaque côté et levez la plaque supérieure.
3. Démontage de la plaque arrière (2). Levez la plaque arrière pour la retirer du poêle, de manière à
ce qu’elle soit dégagée des ergots de guidage de la plaque de fond du poêle. La plaque arrière a une
découpe pour le conduit de fumée. Brisez la plaque à l’intérieur de cette découpe afin d’obtenir un
orifice dans la plaque arrière correspondant au conduit de fumée.
4. Démontage de la plaque de protection (3). Démontez la plaque de protection à l’arrière du poêle en
retirant les 3 vis (Torx Bit No 30). La plaque de protection peut maintenant être enlevée.
5. Démontage de la couronne (4). Démontez la couronne sur le haut du poêle en retirant les 3 vis. La
couronne peut maintenant être levée.
6. Montage de la plaque de protection (3). Montez la plaque de protection sur le haut de la chambre de
combustion avec les 3 vis (Torx Bit no 30).
7. Montage de la couronne (4). Placez la couronne dans l’orifice de l’échappement de fumée à l’arrière
du poêle. Serrez à l’aide des 3 vis.
8. Montage de la plaque arrière (2). Placez la plaque arrière sur les ergots de guidage à l’arrière de la
plaque de fond du poêle. Appuyez ensuite sur la plaque arrière contre le poêle. Levez la plaque arrière
et appuyez légèrement vers l’intérieur pour qu’elle s’emboîte dans l’encoche.
9. Montage de la plaque supérieure du poêle (1). Placez la plaque supérieure sur les fixations. Revissez
à l’aide des 4 vis, 2 de chaque côté.
10.Montage des côtés. Placez les côtés sur les ergots de guidage de la plaque de fond du poêle et appuyez
vers le poêle. Levez les côtés et les appuyez légèrement vers l’intérieur pour qu’ils s’emboîtent dans
l’encoche.
Pose de la pierre ollaire dans le compartiment thermique (illustration I)
1. Levez un côté du poêle (1) d’env. 10 mm et le retirer du poêle, de manière à ce que le côté soit dégagé
des ergots de guidage de la plaque de fond du poêle. Répétez l’opération avec l’autre côté.
2. Retirez les 4 vis (2) sous la plaque supérieure du poêle (Torx Bit No 30), vis de chaque côté et dégagez
la plaque supérieure (3).
3. Démontez la couronne de la conduite des fumées (4) en haut du poêle en dévissant les 3 vis (5) (Torx
Bit no. 30).
4. Enlevez les deux clavettes (6), une de chaque côté, qui tiennent la plaque supérieure du compartiment
thermique. Soulevez légèrement la plaque supérieure du compartiment thermique (7) sur le devant
et libérez-la des ergots de guidage (8) sur l’arrière.
5. Retirez la conduite des fumées (9) du compartiment thermique.
6. Desserrez les deux vis (10) situées de chaque côté du compartiment thermique et maintenant la
plaque avant (11) de celui-ci, puis retirez la plaque avant.
7. Posez la pierre ollaire (12) dans le compartiment thermique de manière à ce que l’orifice de chaque
pierre soit placé au-dessus de la couronne.
8. Revissez la plaque avant (11) du compartiment thermique.
9. Introduisez la conduite des fumées (4) à travers l’orifice dans les stéatites jusqu’à la couronne de la
conduite des fumées au fond du compartiment thermique.
10.Introduisez la plaque supérieure du compartiment thermique (7) dans les ergots de guidage (8) à
l’arrière, mettez-la en place et fixez-la avec les deux clavettes (6).
19
11.Remontez la couronne de la conduite des fumées (9) sur la plaque supérieure du compartiment
thermique à l’aide des 3 vis (5).
12.Placez la plaque supérieure du poêle (3) sur les fixations (13). Revissez à l’aide des 4 vis (2), 2 de chaque
côté.
13.Placez l’un des côtés du poêle (1) sur les ergots de guidage de la plaque de fond du poêle et poussez
vers le poêle. Levez le côté et appuyez légèrement vers l’intérieur pour qu’il s’emboîte dans l’encoche.
Répétez l’opération avec l’autre côté.
Raccordement à la cheminée
Les poêles comportent une sortie de fumées à l’arrière et sur le dessus. Il peut ainsi être raccordé soit par le
dessus à un conduit de raccordement conforme en acier, soit par l’arrière directement à une cheminée.
Coupe verticale du conduit de fumées (Illustration B et C):
B: Sortie de fumée arrière, par le haut.
C: Sortie de fumée arrière.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conduit de raccordement (9) en acier.
Coude HWAM (10) s’ajustant dans le manchon de sortie des fumées du poêle.
Cheminée maçonnée (11).
Manchon (12) encastré dans la maçonnerie. S’adapte au conduit de raccordement.
Rosace (13). Dissimule le scellement effectué autour du manchon dans la maçonnerie.
Jointure (14). A boucher à l’aide d’un cordon d´étanchéité.
Conduits de fumée (15) du poêle HWAM.
Clé de tirage (16) (placée dans le conduit de raccordement).
Trappe de ramonage (17).
Montage des pièces détachées
Avant l’installation du poêle, vérifiez que toutes les pièces détachées ont été correctement installées.
Coupe verticale des poêles (Illustration B):
• Clayette (5). Doit reposer sur le support d’acier et sur les supports latéraux.
• Plaque de conduit (6) en 2 parties. Chaque moitié est fixée à un crochet sous la plaque supérieure.
Pousser les deux moitiés ensemble dans le support derrière le conduit d’aération. Une fois le poêle
installé, retirer des deux crochets, la protection de transport en la tordant à l’aide d’une pince ou d’un
tournevis.
• Plaque de recouvrement (7). A placer au-dessus de la grille.
• Plaque d’habillage (2) amovible couvrant le régulateur automatique. Doit toujours être montée sur
les poêles installés contre une cloison inflammable.
• Bouclier (8) placé sous le cendrier. Peut servir de couvercle au cendrier lorsque l’on retire celui-ci
pour le vider.
Plaque de recouvrement (Illustration D)
Votre poêle HWAM est livré avec une plaque de recouvrement amovible en tôle de 3 mm. Placez-la audessus de la grille afin d’éviter que les braises ne tombent dans le cendrier. La plaque étant dégagée de 8
mm environ de la grille, l’air primaire commandé auto-matiquement se répartit de façon régulière dans
le fond de la chambre de combustion.
La cheminée
La cheminée est le moteur du poêle et donc essentielle au fonctionnement de ce dernier. Le tirage de
la cheminée crée une dépression dans le poêle. Cette dépression évacue la fumée provenant du poêle,
aspire de l’air, à travers le registre, vers ce que l’on appelle le balayage du verre, qui empêche le dépôt de
suie, et aspire de l’air, à travers les registres primaire et secondaire, pour alimenter la combustion.
20
Le tirage se forme en raison de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur de la cheminée.
Plus la température à l’intérieur de la cheminée est élevée, plus le tirage sera fort. Il est donc essentiel que
la cheminée soit bien chaude avant de fermer les registres et de réduire le niveau de combustion dans le
poêle (une cheminée maçonnée met plus de temps à chauffer qu’une cheminée en acier). Si le tirage est
mauvais dans la cheminée du fait des conditions météo, il est très important de réchauffer la cheminée
le plus vite possible. Il s’agit d’obtenir rapidement des flammes. Utiliser du bois fendu très mince ou un
bloc d’allumage supplémentaire,
Après une longue période de non utilisation, il est important de vérifier qu’il n’y a pas de blocage dans
le conduit de la cheminée.
Plusieurs dispositions de raccord sont possibles pour la même cheminée. Vérifier cependant les règlements en vigueur.
Mal utilisée, une bonne cheminée peut mal fonctionner. Inversement, une mauvaise cheminée peut fonctionner de façon satisfaisante si elle est bien utilisée.
Ramonage de la cheminée
Faire ramoner la cheminée une fois par an pour prévenir le risque de feu de cheminée. Nettoyer en même
temps le conduit et la chambre à combustion au-dessus de la chicane de fumée. Si la cheminée est trop
haute pour permettre un nettoyage par le haut, monter une trappe de nettoyage
En cas de feu de cheminée, fermer tous les registres et contacter les services d’incendie. Avant d’utiliser
à nouveau la cheminée, la faire vérifier par le ramoneur.
Résultats de tests nominaux selon EN 13240
Rendement calorifique
Température de fumée
Débit massique du gaz de combustion
4,5 kW
254ºC
5,1 g/s
Guide de chauffage - bois
Lors de la première utilisation de votre poêle, chauffez modérément pour permettre à tous les matériaux de
s’accoutumer à la chaleur. La laque se durcit lors de la première utilisation. Ouvrez donc très prudemment
la porte et le tiroir à cendres. Sinon les joints risquent de rester bloqués dans la laque. La laque peut aussi
dégager des odeurs désagréables.Veillez donc à ce que la pièce soit bien aérée.
Informations concernant le combustible
Types de combustibles autorisés
Le poêle est conforme aux normes européennes EN uniquement pour la combustion de bois. Il est
conseillé d’utiliser du bois fendu sec avec une teneur en eau maximale de 20%. La combustion de bois
humide est moins bonne pour l’environnement et pour la rentabilité.
Types de bois conseillés
Tous les types de bois tels que le bouleau, le hêtre, le chêne, l’orme, le frêne, les conifères et les arbres
fruitiers peuvent être utilisés dans votre poêle. Ce qui fait la différence, ce n’est pas la combustibilité du
bois mais son poids au m3. Le hêtre pèse plus au m3 que le sapin, par exemple. Il faudra donc davantage
de sapin que de hêtre pour produire la même quantité de chaleur.
21
Types de combustibles à proscrire
Il est interdit de brûler les matériaux suivants : imprimés • aggloméré • matières plastiques • caoutchouc •
combustibles liquides • déchets tels que cartons de lait • bois vernis, peint ou imprégné. Ces matériaux sont
prohibés puisque leur combustion dégage des matières nuisibles à la santé et à l’environnement. Ces produits
peuvent aussi endommager votre poêle et votre cheminée et leur utilisation entraîne une perte de garantie.
Stockage du bois
Une teneur en eau maximale de 20 % est atteinte en stockant le bois au moins un an (au mieux deux)
en extérieur sous abri mi-couvert. Le bois stocké en intérieur a tendance à devenir trop sec et à brûler
trop vite. Il est cependant conseillé de stocker le bois à l’intérieur, quelques jours avant l’utilisation.
Dimensions conseillées
Il est important de respecter les dimensions des bûches pour obtenir une bonne combustion. Ces
dimensions sont les suivantes.
Type de bois
Longueur en cm
Diamètre en cm
Bois d’allumage (fendu mince)
25 à 30
2à5
Bûches fendues
25 à 30
7à9
Commande de la porte
Pour contrecarrer une traction oblique sur le mécanisme de levage de la porte, toujours ouvrir et fermer
la porte en tenant la poignée au milieu.
Notez qu’il est important de ne pas lâcher la poignée pendant l’ouverture et la fermeture de la porte. Si
la porte s’abaisse d’elle-même, la vitre risque d’être endommagée.
Pierre ollaire
La pierre ollaire est un produit naturel qui doit s’habituer aux variations de température. Il faut donc être
très prudent lors des premières utilisations. Il est conseillé de suivre la procédure suivante.
1. Première utilisation
Formez quelques rouleaux de papier de journal et placez-les dans le poêle. Placez ensuite quelques
petites bûches très sèches d’un diamètre d’environ 3 à 5 cm à la verticale du papier et allumez le feu.
Après l’allumage et une fois que le feu a bien pris, ajoutez des bûches supplémentaires. Une fois le feu
complètement éteint, ouvrez la porte et laissez-la ouverte. La température du poêle descend alors à la
température ambiante.
2. Deuxième utilisation
Remplissez juste la moitié de la chambre de combustion avec du bois sec d’un diamètre d’environ 6 à 10
cm. Allumez comme pour la première utilisation – laissez brûler puis laissez le poêle refroidir jusqu’à la
température ambiante avant l’allumage suivant.
3.Troisième utilisation
Procédez comme pour la deuxième utilisation mais avec davantage de bois. Laissez le bois brûler puis,
une fois le feu éteint, laissez à nouveau le poêle refroidir.
Allumage (Illustration E)
Déplacer la tige de réglage (1) tout en haut (air primaire max.). Placer dans le poêle, des bûchettes fendues
correspondant à environ deux à trois bûches (env. 2 kg). Placer deux blocs d’allumage entre les bûchettes
de la couche supérieure. Allumer sur le dessus et laisser le feu se propager doucement.
22
Pendant la combustion, il se peut que de la condensation apparaisse sur l’intérieur de la vitre. Pour y
remédier, soulever la porte d’environ 5 cm et la maintenir dans cette position jusqu’à ce que la vitre soit
transparente (env. 30 secondes).
Quand les bûchettes brûlent bien, régler la tige de régulation (1) en position médiane. Si le feu s’étouffe
pendant le réglage, remettre la tige de régulation en position maximum jusqu’à ce que le feu reparte
mieux. Remettre à nouveau la tige de régulation en position médiane.
Laisser brûler complètement les bûchettes jusqu’à ce qu’aucune flamme ne soit visible. Un nouveau
remplissage peut alors être effectué.
Important! Ne pas ouvrir le cendrier pendant la phase d’allumage. Le cendrier doit toujours être fermé
lorsque le poêle est en fonctionnement. N’ouvrir la porte que lors de l’allumage, du remplissage et du
nettoyage.
Remplissage (Illustration E2)
Quand il n’y a plus de flammes jaunes et que la quantité de braises est suffisante, procéder à un nouveau
remplissage. La quantité de braises est suffisante quand les morceaux de bois tombent en morceaux et
que les braises rougissent sur la grille de secousse.
Placer dans le poêle, deux ou trois nouvelles bûches d’un maximum de 1 kg chacune. Le poêle n’a pas besoin
de réglage supplémentaire. L’automatisme s’en charge. Il est cependant possible de régler la température
à la hausse ou à la baisse grâce à la tige de régulation (1). Pour réduire la combustion et augmenter la
durée de combustion, la déplacer sur minimum (tout en bas). Pour augmenter la combustion et réduire
la durée de combustion, la déplacer sur maximum (tout en haut).
Avant chaque nouveau remplissage, attendre que la couche de braises soit suffisamment mince.
Pendant la combustion, la surface extérieure du poêle se réchauffe. Une certaine prudence
est donc de rigueur.
Combustion au charbon, briquettes et coke
Le poêle n’est pas conçu pour la combustion au charbon ou au coke. On peut néanmoins y brûler des
briquettes, en les plaçant sur les braises de bois. Déplacer la tige de régulation tout en haut jusqu’à ce
que les briquettes soient incandescentes.
Ne pas oublier de déplacer ensuite la tige de régulation vers le bas.
L’utilisation d’autres types de combustibles que le bois provoque des dépots de suie sur le verre.
Commande du registre dans le compartiment thermique
Un registre, placé devant le poêle, entre la plaque supérieure du poêle et le compartiment thermique,
permet d’ouvrir et fermer pour l’air de convection dans le compartiment thermique. Pour ouvrir l’air de
convection, déplacer le registre à droite et pour le fermer le déplacer à gauche.
Pour accumuler le plus rapidement possible la chaleur dans la pierre ollaire du compartiment thermique,
il est recommandé que le registre de convection soit fermé pendant la combustion.
Avec le registre de convection fermé, le compartiment thermique maintient le plus longtemps possible la
chaleur accumulée dans la pierre ollaire du compartiment thermique. En ouvrant le registre, la chaleur de
la pierre ollaire du compartiment thermique va par contre se diffuser très rapidement dans la pièce.
23
Généralités
Chaleur rapide ou forte
Pour obtenir une chaleur rapide ou forte, brûlez un grand nombre de bûches de petite taille.
Combustion maximale
Remplissage maximal par heure :
Bois: 2,0 kg
Briquettes: 1,6 kg
Intervalle de remplissage normal en rendement nominal
Bois: 65 min
Briquettes: 65 min
Si ces limites sont dépassées, le poêle n’est alors plus couvert par la garantie de fabrication, et risque
d’être endommagé par la trop forte chaleur. Le poêle est approuvé pour utilisation intermittente.
Combustion longue
Pour obtenir la combustion la plus lente, déplacez la tige de régulation tout en bas. Si la tige de régulation
est déplacée tout en bas, l’air primaire n’entre pas dans le poêle (air qui passe au travers de la grille). Pour
allumer le poêle après un nouveau chargement, il est nécessaire de déplacer la tige de régulation vers le
haut pour que le poêle soit alimenté en air primaire.
Lors d’un nouveau chargement, si la tige de régulation est levée d’env. ¼ au-dessus du minimum (env. 25
% de rendement), il est possible de redémarrer le poêle sans réglage supplémentaire.
Combustion trop faible
Si les matériaux ignifugés sont “noirs” après une utilisation, cela signifie que le poêle pollue et que le
dispositif automatique ne fonctionne pas de façon optimale. Il est donc nécessaire d’ouvrir encore plus
l’arrivée d’air en déplaçant la tige de régulation vers le haut. Il peut en outre être nécessaire de brûler
davantage de bois.
Pour une combustion optimale
• Utilisez du bois sec et propre.
Le bois humide entraîne une mauvaise combustion, beaucoup de fumée et de la suie. De plus, la chaleur
est utilisée pour le séchage du bois, au lieu de réchauffer la pièce.
• Remplissez par petites quantités.
Vous obtiendrez une meilleure combustion si vous remplissez le poêle souvent et par petites quantités.
Si vous mettez trop de bois à la fois, la température permettant une bonne combustion s’élève trop
lentement.
• Veillez à ce que la quantité d’air convienne.
Réglez bien l’arrivée d’air, surtout au début. Le poêle atteindra ainsi plus rapidement une température
élevée. Les gaz et particules qui se dégagent lors de la combustion seront ainsi consumés. Sinon, ils
resteront dans la cheminée sous forme de suie (risque de feu de cheminée) ou bien ils s’échapperont
non consumés, dans l’environnement. Si l’air arrive en quantité insuffisante, cela entraîne une mauvaise
combustion et un mauvais rendement.
• Ne faites pas brûler au ralenti pendant la nuit.
Nous vous déconseillons de mettre des bûches sur le feu, en fin de soirée et de baisser l’arrivée d’air
pour essayer d’avoir des braises le lendemain. Le poêle risquerait en effet de dégager, dans ce cas,
d’importantes quantités de fumées nocives.Votre cheminée se remplirait alors inutilement de suie, ce
qui pourrait entraîner un feu de cheminée.
Nettoyage du verre
Il est recommandé d’essuyer le verre une fois le poêle éteint, de préférence avec du papier essuie-tout.
24
Types de combustibles
Le poêle peut subir des dommages à hautes températures, par exemple un blanchiment de la vitre. Pour
éviter cela, fermez toujours le tiroir à cendres pendant la combustion. Soyez aussi très prudent si vous
utilisez un combustible dégageant une chaleur importante, comme par exemple des briquettes.
Il est recommandé d’utiliser du bois de bouleau ou de hêtre qui a été débité et entreposé pendant au
moins un an à l’extérieur, sous abri. Le bois entreposé à l’intérieur a tendance à devenir trop sec et à
brûler trop vite.
Les briquettes émettent beaucoup de chaleur. Certains types se dilatent fortement, ce qui résulte en une
combustion incontrôlable.
Le charbon brûle à haute température et produit beaucoup de suie. Le charbon doit être placé dans la
corbeille à charbon.
Impropre à la combustion pour ces poêles.
Le coke brûle à haute température et produit beaucoup de suie. Le coke doit être placé dans la corbeille
à charbon. Ce combustible use fortement le poêle et la chambre de combustion, et en réduit donc considérablement la durée de vie.
Impropre à la combustion pour ces poêles.
Les modèles sont approuvés selon la norme EN 13240, uniquement pour la combustion de
bois. Il est interdit d’y brûler des panneaux de particules, du bois laqué, peint ou imprégné,
du plastique ou du caoutchouc.
Entretien
Nettoyage de l'extérieure du poêle
Ne procéder à l’entretien du poêle que lorsque celui-ci est froid. L’entretien quotidien se limite au strict
minimum. Pour le nettoyage extérieur du poêle, nous vous conseillons de vous servir de votre aspirateur,
équipé d’une brosse à épousseter à poils doux. Vous pouvez également essuyer le poêle avec un chiffon
doux ou avec un plumeau. Mais n’oubliez pas: Seulement lorsque le poêle est froid. N’utilisez pas d’eau,
d’alcool ou autre produit de nettoyage, cela pourrait endommager la laque.
Il est recommandé de nettoyer le poêle à fond une fois par an. Eliminer la cendre et la suie de la chambre
de combustion.
Contrôle
Au moins tous les deux ans, faites effectuer un contrôle préventif approfondi de votre poêle. Ce contrôle
comprend entre autres:
• Nettoyage à fond du poêle.
• Contrôle de l’élévateur de la porte. Graissage éventuel à la graisse au cuivre.
• Contrôle du ressort de l’automatisme et remplacement éventuel.
• Vérification des joints d’étanchéité. Changez les joints s’ils ne sont plus intacts ou s’ils ont durci.
• Contrôle du ressort de la transmission par chaîne. Contrôler que la tension des chaînes est identique
des 2 côtés et que la porte se ferme hermétiquement sur tout le pourtour.
• Contrôle des matériaux isolants. changement éventuel.
• Contrôle du fond/de la grille de secousse.
Le contrôle doit être effectué par un installateur qualifié. N’utiliser que des pièces de
rechange d’origine.
25
Nettoyage du poêle intérieur
Avant le ramonage, la tige de régulation doit être complètement abaissée pour empêcher les cendres et
la suie de pénétrer dans l’automatisme.
Sortir la plaque de déviation et le déflecteur de fumée, avant le nettoyage (Illustration F).
• Retirez d’abord la clayette (1) du support d‘acier (2) le plus au fond dans la chambre de combustion,
en le soulevant. La faire descendre sous les supports (3) et la retirer en la faisant basculer.
• Retirer du support (5) derrière le conduit d’aération, chaque moitié de la plaque de conduit (4) en
les soulevant puis les retirer du crochet (6) sous la plaque supérieure.
Cendres
Le cendrier se vide très facilement en l’enfilant dans un sac en matière plastique et en le retournant, puis en retirant le sac avec précaution. Les cendres seront enlevées par le service de ramassage des ordures ménagères.
Attention, il peut y avoir des braises dans la cendre jusqu’à 24 heures après l’extinction du feu!
Isolation
L’isolation de la chambre de combustion, efficace mais poreuse peut s’user avec le temps et être endommagée. Le fait que l’isolation se fendille ne réduit en rien l’efficacité du poêle. Il est cependant recommandé
de la remplacer lorsque l’usure a réduit l’isolation à moins de la moitié de son épaisseur d’origine.
Automatisme (Illustration G)
Retirez la plaque arrière en la soulevant. Lorsque le poêle est froid, contrôler la position initiale de la
sonde. Avec un poêle froid, elle se trouve à un angle d’environ 30° par rapport à l’horizon-tale.
Que le poêle soit froid ou chaud, on doit pouvoir la pousser facilement et de manière souple. Elle ne
doit pas se déplacer par à-coups lorsque la température augmente ou diminue. Les plaques du registre
doivent être sèches et propres et glisser sans frottement l’une dans l’autre. Lubrifier éventuellement les
tiges de réglage et le registre à guillotine avec du WD40 (jamais de l’huile).
Porte/verre
Si le verre est couvert de suie, il peut facilement être nettoyé avec du papier essuie-tout. Contrôler
régulièrement l’état des joints de la porte et du cendrier. S’ils ne sont pas souples et intacts, les remplacer.
Utiliser exclusivement des joints originaux.
Élévateur de la porte (Illustration H)
Le mécanisme de l’élévateur comprend une transmission à chaîne placée de chaque côté du poêle et un
ressort. Si la porte résiste à l’ouverture, graisser les manchons des roues dentées (1) et les charnières
de la porte (2) avec de la graisse au cuivre (nous conseillons une tolérance de température de 1 100º C).
Le faire une fois par an. Si la porte se déplace toujours trop lentement, détendre légèrement le ressort
de l’élévateur. Si la porte s’ouvre trop facilement, le ressort est trop lâche.
Pour tendre ou détendre le ressort, procéder comme suit.
Retirer la plaque latérale dégagée sur le côté gauche du poêle (vu du devant), en la soulevant et la tirant sur
le côté.Vérifier que la porte de la chambre de combustion (3) est fermée. Mettre l’outil spécial (4) livré avec
le poêle, sur la roue dentée (5). Pour tendre le ressort de manière à ce que la porte se ferme plus lentement
(ou pour qu’elle puisse se maintenir d’elle-même en position grande ouverte), tourner légèrement la roue
dentée (5) dans le sens horaire. Pour cela, tourner l’outil spécial (4) dans le sens anti-horaire. Pour détendre
le ressort de manière à ce que la porte se ferme plus rapidement (ou pour qu’elle ne puisse plus se maintenir
d’elle-même en position grande ouverte), soulever le cliquet de verrouillage (6) et tourner légèrement la roue
dentée (5) dans le sens anti-horaire. Pour cela, tourner l’outil spécial (4) dans le sens horaire. IMPORTANT
- Quand vous soulevez le cliquet de verrouillage, tenez bien la poignée de l’outil spécial (4). En effet, une
force et un poids importants sont transmis lorsque le cliquet de verrouillage est soulevé.
26
Pour la fermeture de la porte, vérifier après chaque réglage que le résultat souhaité est atteint. Sinon,
répéter la procédure. En cas de détente du ressort, il est conseillé de bien tenir la poignée lors du premier
test pour s’assurer que la porte n’est pas trop lâche et qu’elle ne tombe pas trop brusquement, ce qui
risquerait d’endommager la vitre.
N.B. Le réglage, le graissage et les réparations de ces pièces doivent toujours être effectués
par un spécialiste.
Surface
Normalement, aucun retraitement de la surface n’est nécessaire. D’éventuels défauts de la laque peuvent
cependant être réparés à l’aide d’un spray Senotherm.
Garantie
La garantie ne s’applique pas en cas de manque d’entretien!
Défauts de fonctionnement
Verre couvert de suie
- Le bois est trop humide. Utilisez uniquement du bois qui a été stocké au moins durant 12 mois sous
un auvent et dont le taux d’humidité est de 20 % environ.
- Il se peut que les joints de la porte ne soient plus étanches. Changer le joint.
Formation de fumée au moment d'ouvrir la porte
- Il se peut que le registre de la cheminée soit fermé. Ouvrir le registre.
- Le tirage de la cheminée est insuffisant.Voir paragraphe sur la cheminée ou contacter le ramoneur.
- La trappe de ramonage n’est plus étanche ou manquante. Changer ou installer une trappe de ramonage.
- Ne jamais ouvrir la porte tant que le bois est enflammé.
Combustion incontrôlée
- Le joint de la porte ou du cendrier n’est plus étanche. Changer le joint.
- Si le tirage de la cheminée est trop fort, il peut s’avérer nécessaire de fermer complétement la tige de
réglage de droite (secondaire). Lorsque le poêle n’est pas en marche, fermer tous les registres.
- Si les plaques d’acier de la chambre de combustion s’écaillent ou se déforment, la combustion est trop
forte. Interrompre l’utilisation du poêle et contacter le revendeur.
En cas de défaut de fonctionnement auquel vous ne pouvez pas remédier, contacter le
revendeur.
27
Déclaration de conformité
Fabricant:
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK – 8362 Hørning
déclare par la présente que
Produit:
Type:
Poêle à bois
HWAM 3510
HWAM 3520
HWAM 3530
est fabriqué conformément aux dispositions des directives suivantes :
Référence
Titre:
89/106/EEC
Produits de Construction - DPC
ainsi qu’aux normes harmonisées suivantes :
No:
Titre
Édition
EN 13240
Poêles à combustible solide
2001
EN 13240/A2
Poêles à combustible solide
2004
et autres normes et/ou spécifications techniques
No:
Titre
NS 3058
Foyers fermés - Échappement de fumée
NS 3059
Foyers fermés - Échappement de fumée
Hørning, le 3. février 2010
Torsten Hvam Sølund
Responsable d’usine et responsable de qualité
28
29
31
www.hwam.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising