Leica Microsystems | DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P | User manual | Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Navodila za uporabo

Leica Microsystems DM4 PLeica DM2700 PLeica DM750 P Upright Microscopes Navodila za uporabo
Leica DM750 P
Kézikönyv
A gyártó adatai
2019. október kiadás, kiadó:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Svájc)
Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a közvetlen
ügyfélszolgálattal:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 P Kézikönyv
2
A fejezetek áttekintése
Biztonsági fogalmak
5
Leica DM750 P
16
Kezdjen hozzá!
19
Kapcsolja be!
25
Használat!37
A mikroszkóp karbantartása
39
Méretek42
Leica DM750 P Kézikönyv
3
Tartalom
Biztonsági fogalmak
Biztonsági előírások
6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
7
Fontos tudnivalók
8
Használati utasítások
9
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
11
Információk a műszerért felelős személyek számára
12
Karbantartás13
Tartozékok, karbantartás, javítás
14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
15
Kapcsolja be!
Az alapvető beállítások
26
Az apertúrarekesz használata
27
A polarizált fény beállítása
28
Fókuszálás30
A tubus beállítása
31
A Köhler-diafragma beállítása 32
Az objektív központosítása
33
A Bertrand-lencse használata
35
Automatikus kikapcsolás
36
Leica DM750 P
Bevezető17
Kicsomagolás18
Használat!
Kezdés... Bekapcsolás... Használat!
38
A mikroszkóp karbantartása
Általános karbantartás
40
Kezdjen hozzá!
Az analizátor modul vagy az analizátor/Bertrand-lencse
modul felhelyezése A tubus
A tárgylencsék behelyezése
Az alsó kondenzor
20
21
22
23
Leica DM750 P Kézikönyv
Méretek
Méretek43
4
Biztonsági fogalmak
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak5
Biztonsági előírások
A Leica DM mikroszkópsorozat egyedi moduljaihoz tartozik egy interaktív CD-ROM is,
melyen számos nyelven megtalálható az
összes kapcsolódó felhasználói kézikönyv.
Tartsa biztonságos és a felhasználók számára
hozzáférhető helyen. A felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le:
www.leica-microsystems.com.
A felhasználói kézikönyv ismerteti a Leica DM
sorozatú mikroszkópok különálló moduljainak
speciális funkcióit, valamint fontos információkat tartalmaz a biztonságos működéssel, a
használattal és a tartozékokkal kapcsolatban.
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
Az üzembe helyezés és a használatbavétel előtt
olvassa el a felhasználói kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági előírások betartására.
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
A "Biztonsági tudnivalók" című tájékoztató
az általános biztonsági előírásokat, valamint
a mikroszkóp és az elektromos, illetve egyéb
tartozékok javításával, igényeivel és kezelésével kapcsolatos kiegészítő tudnivalókat tartalmazza.
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
Biztonsági előírások
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Magas hőmérsékletű felület
Ez a jel figyelmeztet arra, hogy forró
felülethez, például felhevült izzóhoz
érhet hozzá.
Figyelmen kívül hagyása:
személyi veszélyeztetéssel, valamint
O
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Fontos információk
A megértést segítő kiegészítő információkat, magyarázatokat jelöli.
Figyelmeztetés áramütés veszélyére
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Kiegészítő megjegyzések
f A szövegben szereplő jel a kiegészítő információkra utal.
Figyelmen kívül hagyása:
O
személyi veszélyeztetéssel, valamint
A készülék ártalmatlanítására, tartozékaira/részegységeire valamint fogyóeszközökre vonatkozó információk.
O
O
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak7
Fontos tudnivalók
Leírás
A Leica DM750 P mikroszkóp a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát képviseli.
Ennek ellenére a használat során veszélyhelyzetek adódhatnak. A lehetséges veszélyforrásokat
a továbbiakban ismertetjük.
Az összeszerelés, üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el a felhasználói
kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági
előírások betartására.
Felhasználói kézikönyv
A felhasználói kézikönyv leírja a biztonságos
működtetéshez és karbantartáshoz szükséges
fontos utasításokat, valamint ismerteti a tartozékok körét,
Más gyártótól származó alkatrészek
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
A Leica DM750 P mikroszkóphoz
tartozik egy interaktív CD-ROM is,
melyen minden szükséges felhasználói kézikönyv megtalálható. Tartsa biztonságos és a
felhasználók számára hozzáférhető helyen. A
felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb
frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le, illetve nyomtathatók ki:
www.leica-microsystems.com.
Eredeti állapot
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
Törvényi előírások
Ügyeljen az általános és az adott országra
specifikus baleset-megelőzési és környezetvédelmi szabályok betartására.
Európai Uniós előírásoknak való megfelelés
Az elektromos tartozékok gyártása során
felhasznált technológia megfelel az EU idevágó
előírásainak.
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak8
Használati utasítások
A Leica DM750 P mikroszkóp kizárólag
zárt térben, és szilárd aljzaton elhelyezve üzemeltethető.
A Leica DM750 P mikroszkópot úgy
helyezze el, hogy az elektromos hálózatról bármikor le tudja választani. A hálózati
kábel mindig szabadon hozzáférhető kell
legyen, mivel a kábel tekintendő az elektromos
hálózati csatlakozást megszüntető berendezésnek.
A használat helye
A műszert csak zárt és pormentes helyiségben, +10 °C és +40 °C között használja. Óvja
az olajtól, a vegyszerektől, valamint az extrém
páratartalomtól. Kültéri használat esetén a
portól és piszoktól védeni kell. Az elektromos
részegységeket tilos a szabadban használni!
Az elektromos részegységeket a faltól és gyúlékony anyagoktól legalább 10 cm távolságra kell
elhelyezni.
Nem rendeltetésszerű használat
Soha ne szereljen fel rá más egyéb
egységet és ne szerelje szét egyik
mechanikai komponensét sem, hacsak az
útmutató kifejezetten nem ezt kéri.
A műszer elhelyezésekor a nagy hőingadozás, a
direkt napsugárzás és a rezgés kerülendő.
Az illetékes Leica leányvállalattal
kapcsolatba kell lépni minden olyan
esetben, amikor a berendezést módosítják,
vagy olyan, nem Leica alkatrészekkel építik
egybe, amelyeket a kézikönyv nem tárgyal.
A részegységek meleg és párás klímaövezetben a gombásodás elkerülésére speciális bánásmódot igényelnek.
A jelen felhasználói kézikönyvben ismertetett műszert és tartozékait biztonsági
szempontból és a potenciális veszélyforrásokat
figyelembe véve tesztelték.
A készülék jogosulatlan módosítása
vagy nem rendeltetésszerű használata
a garanciaigény teljes körű elvesztését vonja
maga után.
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak9
Használati utasítások (folytatás)
Szállítás
Az egyes modulokat lehetőség szerint eredeti
csomagolásukban szállítsa.
Annak érdekében, hogy a rázkódás során a
műszer ne sérüljön meg, szereljen le minden (a
kézikönyv alapján) a felhasználó által is
leszerelhető részt, és csomagolja be őket különkülön.
Hulladékkezelés
Miután a termék elérte üzemi élettartamának
végét, ártalmatlanítása céljából lépjen kapcsolatba a Leica ügyfélszolgálattal vagy értékesítéssel.
Kérjük, vegye figyelembe többek között a WEEE
EK-irányelvet a nemzeti joggyakorlatba átültető
nemzeti törvényeket és rendeleteket, valamint
biztosítsa a betartásukat.
Egyéb gyártótól származó termékek felszerelése
Ha Leica és harmadik féltől származó termékeket épít egybe, akkor a teljes rendszer gyártója
vagy forgalomba hozója felelős a biztonsági
előírások, valamint a törvényi feltételek és
előírások betartásáért.
Más elektronikai készülékekhez hasonlóan ez a készülék és tartozékai/
részegységei, valamint a hozzá felhasznált
fogyóeszközök sem kerülhetnek az általános
háztartási hulladék közé. A hulladékot a hatályos törvényeknek és helyi szabályzásnak
megfelelően kell kezelni.
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak10
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
Egészségügyi figyelmeztetések
A mikroszkóppal ellátott munkahelyek
elősegítik és megkönnyítik a vizuális
feladatok elvégzését, azonban nagy kihívások
elé is állítják a munkavégző szemeit és izomzatát. A megszakítás nélküli munkavégzés hosszától függően astheniás zavar és izomfájdalom
léphet fel. Ezek a következő elővigyázatossági
rendszabályok betartásával megelőzhetők:
O
A munkahely optimális kialakítása
O
A tevékenységek gyakori váltogatása
O
A személyzet részletes, az ergonómiának és
a munkafolyamatok szervezésének a figyelembevételével készített utasításokkal való
ellátása.
A Leica mikroszkópsorozatok ergonomikus
kialakítása és felépítése a munkavégző igénybevételét a lehető legkisebbre csökkentik.
Fertőzésveszély
A szemlencsével való közvetlen érintkezés során baktériumok és vírusok
juthatnak át a szembe.
A veszély minimalizálható egyedi szemlencsék, illetve szemillesztők használatával.
Leica DM750 P Kézikönyv
Veszélyhelyzetek a használat során
O
A Leica DM750 P mikroszkóp kizárólag
földelt hálózati aljzatba csatlakoztatható.
O
A Leica DM750 P mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
A mikroszkóp lámpa az EN 62471:2008 szabvány alapján a kivételi csoportba (0. kockázati
csoport) tartozik, amennyiben rendeltetésszerűen használják.
• tóberendezés
Soha ne nézzen közvetlenül a világíLED-es fénysugarába
(sem optikai eszközzel, sem anélkül), mivel ez
megemeli a kockázati osztályt. Ezen megjegyzés figyelmen kívül hagyása a szem sérülésének
kockázatával jár.
Biztonsági fogalmak11
Információk a műszerért felelős személyek számára
Információk a műszerért felelős személyek
számára
O
Biztosítani kell, hogy a Leica DM750 P
mikroszkópot kizárólag erre képesített
személyek használhassák.
O
A Leica DM750 P mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
O
A személyi veszélyeztetéssel járó termékhibákat haladéktalanul jelentse a Leica képviselőnek vagy értesítse a Leica Microsystems
(Schweiz) AG vállalatot: 9435 Heerbrugg,
Svájc.
Biztosítani kell, hogy a Leica DM750 P
mikroszkóp mellett mindig elérhető legyen
ez a felhasználói kézikönyv.
O
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a mikroszkóp használói betartják-e a szükséges
biztonsági előírásokat.
O
Az új felhasználóknak alaposan magyarázza el a figyelmeztető jelöléseket és azok
jelentését.
O
O
Határozza meg a mikroszkóp bekapcsolásával, működtetésével és javításával kapcsolatos felelősségeket, valamint ügyeljen
ezek betartására
Leica DM750 P Kézikönyv
O
O
Ha a Leica DM750 P mikroszkópot harmadik féltől származó eszközökkel együtt
használja, ellenőrizze, hogy az adott kombináció használatát minden egyes érintett
gyártó biztonságosnak ítélte-e meg, valamint ügyeljen az adott termékek felhasználói kézikönyveiben található előírások
betartására.
O
A műszerhez csak eredeti Leica pótalkatrészek használhatók fel.
O
Javítások vagy technikai módosítások után
a mikroszkópot a technikai követelményeknek megfelelően ismételten konfigurálni
kell.
O
A Leica nem vállal felelősséget semmi
olyan esetben, ha a műszert nem a megfelelő módon használják vagy ha a műszer
javítását, módosítását vagy karbantartását
(amennyiben ez utóbbi nem a Leica végzi
el) nem erre feljogosított személy végzi.
O
Az épület elektromos kiépítése meg kell
feleljen a helyi törvényi előírásoknak. Javasolt a megfelelő, feszültségvezérelt, hibatűrő földelés kiépítése.
A Leica DM750 P mikroszkóp módosítását
és karbantartását kizárólag a Leica által erre
feljogosított szakemberek végezhetik el.
Biztonsági fogalmak12
Karbantartás
Általános instrukciók
O
Óvja a Leica DM750 P mikroszkópot a
portól és a párától, valamint a savas, lúgos
vagy korrozív anyagoktól. Ne tároljon vegyszereket az eszköz közelében.
O
O
O
A gumibevonattal ellátott és műanyag
alkatrészek tisztítása
O
A por és piszok egy puha ecsettel vagy egy
lágy, nem szöszölődő ruhával törölhető le.
O
Óvja a Leica DM750 P mikroszkópot az
olajoktól és zsíroktól. Sem a sínrendszerre,
sem más mechanikus alkatrészre ne használjon kenőanyagokat.
A piszok nagyját egy olyan, enyhén benedvesített ruhával törölje le, melyre már nincs
szüksége.
O
A tisztításhoz NE használjon acetont, xylant
vagy nitrogéntartalmú hígítókat!
A fertőtlenítés során mindig tartsa be a
fertőtlenítő gyártójának az utasításait.
O
Soha ne tisztítsa vegyszerrel a festett felületeket és gumit tartalmazó alkatrészeket. Ez
ugyanis a felület károsodásához vezethet,
és a leváló anyagdarabok a vizsgált mintát
beszennyezhetik.
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
Leica DM750 P Kézikönyv
Az üveg felületek tisztítása
A port egy száraz, zsírmentes szőrecsettel seperje le, gumikörtével fújja le, vagy
vákuumszívással távolítsa el.
O
O
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
Biztonsági fogalmak13
Tartozékok, karbantartás, javítás
Tartozékok
A Leica DM750 P mikroszkóp kizárólag az alábbi
tartozékokkal együtt használható:
O
A megfelelő Leica tartozékok körét ebben a
kézikönyvben ismertetjük.
O
Minden egyéb alkatrész és tartozék csak
akkor használható biztonságosan, ha erről
a Leica kifejezetten így nyilatkozik.
Leica DM750 P Kézikönyv
Karbantartás
A Leica DM750 P mikroszkóp alapvetően
nem igényel karbantartást. Annak érdekében, hogy mindig biztonságosan és
megbízhatóan működjön, javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot a mikroszkóp javításával és karbantartásával foglalkozó szervizzel.
O
Megállapodhat velük a rendszeres felülvizsgálatról, illetve – szükség esetén –
szerződést is köthet velük a javításokról.
O
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
O
A karbantartás és javítás során kizárólag
eredeti alkatrészek használhatók fel.
Javítás
O
Csak eredeti Leica Microsystems alkatrészek használhatók fel.
O
Az elektromos részegységek felnyitása
előtt mindig áramtalanítsa a műszert!
O
A feszültség alatt álló részek érintése
balesetveszélyes!
Szerviz címe
Probléma esetén az alábbi címen léphet velünk
kapcsolatba:
stereo.service@leica-microsystems.com
Biztonsági fogalmak14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
Biztosítékcsere
A biztosítékok cseréje előtt áramtalanítsa a műszert! A Leica
DM750 P mikroszkóp két biztosítékot tartalmaz, melyek a
tápkábel bemenete felett találhatók.
•
Csak az alábbi típusú biztosítékot használja: 5×20 mm,
1 A/250V, gyors működésű (# 13RFAG30003)
Elektromos adatok
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Környezeti feltételek
Használati hőmérséklet
+10 °C és +40 °C között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C és +52 °C között
+50 °F … +104 °F
Rázkódás használat során
25 mm, 50 mm keményfán
Rázkódás szállítás alatt (csomagolatlanul)
100 g / 6 ms
Rázkódás szállítás alatt (becsomagolva)
800 mm-nyi szabadesés
Rezgés a szállítás során (csomagolatlanul)
5–200 Hz / 1,5 g
Légköri nyomás a használat és a tárolás alatt
500–1 060 mBar
Páratartalom a használat és a tárolás alatt
20–90 %
Elektromos kategória: II (túlfeszültség-védelmi kategória)
Szennyezési fok: 2
Leica DM750 P Kézikönyv
Biztonsági fogalmak15
Leica DM750 P
Leica DM750 P Kézikönyv
Leica DM750 P16
Bevezető
Köszönjük, hogy a Leica Microsystems Leica
DM750 P típusú polarizációs mikroszkópját
választotta! A kitűnő optikával ellátott és rendkívül precízen megtervezett Leica DM750 P
mind az oktatás, mind az egyszerűbb polarizációs vizsgálatokat igénylő ipari alkalmazások
során sokrétűen használható.
Leica DM750 P Kézikönyv
Leica DM750 P17
Kicsomagolás
O
Óvatosan vegye ki a mikroszkópot és a részegységeket a csomagolóanyagból.
O
Ellenőrizze, hogy az összeállítás megfelel-e
a tervezettnek.
O
A kiegészítő termékek (kontrasztjavítók,
kameraadapterek, hordozható tartók stb.)
nem képezik a normál összeállítás részét, és
nem azzal együtt érkeznek, hanem különálló csomagban kapja meg őket.
O
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat ne
dobja ki. Szükség esetén ugyanis ezeket
használhatja fel a műszer tárolására vagy
szállítására.
Leica DM750 P Kézikönyv
Leica DM750 P18
Kezdjen hozzá!
Leica DM750 P Kézikönyv
Kezdjen hozzá!19
Az analizátor modul vagy az analizátor/Bertrand-lencse modul felhelyezése
A szükséges szerszámok
O
Imbuszkulcs
2. Igazítsa a modult pontosan a mikroszkópállványra.
4. A rögzítőcsavarral rögzítse a modult.
1. Óvatosan csavarja ki az állvány tetején
található rögzítőcsavarokat a mellékelt
imbuszkulccsal.
3. Illessze a modulon lévő rögzítővillát az
állványhoz. (az analizátor/Bertrand-lencse
modul van ábrázolva).
Leica DM750 P Kézikönyv
Kezdjen hozzá!20
A tubus
5. Ha a mikroszkóp használata során szemüveget visel, hajtsa le a gumi szemillesztőket. Ha nem hord szemüveget, akkor a
szemillesztőket használva a vizsgálat során
ki tudja zárni a beszűrődő fények zavaró
hatását.
1. Óvatosan csavarja ki az analizátor modul
felső részén található csavart.
2. Igazítsa a polaricáziós tubust pontosan a
modulra.
3. Illessze bele polarizációs tubuson található
rögzítővillát az állvány tartójába, majd
óvatosan, erőltetés nélkül húzza meg a
rögzítőcsavart. Ezzel a tubus pontosan a
mikroszkóp optikai tengelyébe fog esni.
Leica DM750 P Kézikönyv
Tegye bele a fonalkereszttel ellátott
szemlencsét a tubus jobb oldali foglalatába úgy, hogy a szemlencsén található pöcök a
tubuson lévő vágatba illeszkedjen.
4. Helyezze be a szemlencséket a tubusba.
Kezdjen hozzá!21
A tárgylencsék behelyezése
Ha normál mikroszkóp-összeállítással
rendelkezik, akkor mind a tárgylencsék, mind az alsó kondenzor is előre fel van
helyezve az állványra. Ebben az esetbe lapozzon a "Használat" című fejezethez. Ha Leica DM
750 P mikroszkópját nem normál összeállításban vásárolta, akkor kérjük, olvassa tovább ezt
a fejezetet.
1. A foglalatot az óramutató járásával
megegyező irányba forgatva csavarja be
az objektíveket a foglalat nyílásaiba. Kezdje
a legkisebb nagyítással, majd emelkedő
sorrendben csavarja be a többit is.
• található recés gyűrűvel forgassa.
A tárgylencse foglalatát kizárólag a rajta
Leica DM750 P Kézikönyv
Kezdjen hozzá!22
Az alsó kondenzor
Az alsó kondenzor
A Leica DM750 P egy nyitott alsó állású
kondenzorfoglalattal rendelkezik. Ezt a
kondenzort még be kell állítania.
2. A kondenzor bal oldalon található fókuszcsavarjával állítsa a kondenzor foglalatát a
legalsó pozícióba.
3. Hajtsa ki balra a kondenzorfoglalat alján
található polarizátort.
1. A mikroszkóp oldalán található durva beállító csavar elforgatásával állítsa be a tárgyasztalt a legfelső helyzetbe.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kezdjen hozzá!23
Az alsó kondenzor (folytatás)
4. Teljesen csavarja ki a kondenzorfoglalaton
lévő két rögzítőcsavart.
6. A kondenzor bal oldalon található fókuszcsavarjával állítsa a kondenzor foglalatát a
legfelső pozícióba.
7. A rögzítőcsavarokkal állítsa be nagyjából
középre a kondenzort. Ekkor a kondenzor
felső lencséje a munkaobjektív közepe
alá esik. A pontosabb középre állítást és a
kondenzorral történő fókuszálást A Köhlerdiafragma beállítása című fejezet ismerteti.
5. Óvatosan csúsztassa be a kondenzort a
csatlakozóvillába úgy, hogy a vezetőpöcköt a csatlakozóvilla alján lévő bevágásba
illeszti.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kezdjen hozzá!24
Kapcsolja be!
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!25
Az alapvető beállítások
A mikroszkóp tápkábele biztonsági
okokból földelve van. Na iktasson be
adaptert a tápkábel és az áramforrás közé,
mert ezáltal a földelés megszakad.
Munkafelület
A mikroszkópot mindig szilárd, stabil
felületen használja.
•
USB-tápcsatlakozó
A Leica DM750 P állvány kábeltartójának
közepén található egy 5 V-os/1,5 A-es USBtápcsatlakozó. Ez egyes Leica kamerák és más,
5 V-ot/1,5 A-t igénylő eszközök esetén használható.
3. Kezdéskor állítsa a fényerő tekerőgombját (az állvány bal alsó részén található)
a legalacsonyabb értékre. A fényerőgombbal tudja beállítani a mikroszkóp
megvilágítórendszere által kibocsátott fény
erejét.
Tápellátás
1. Ha még nincs csatlakoztatva a tápkábel,
akkor dugja be a mikroszkóp hátulján található aljzatba.
4. Kapcsolja be a mikroszkópot az állvány jobb
oldalán, alul található bekapcsológombbal.
2. Csatlakoztassa a mikroszkóp tápkábelét egy földelt hálózati aljzatba.
A földelt 3-eres kábel tartozék.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!26
Az apertúrarekesz használata
A kondenzor írisz-diafragmával rendelkezik, így minden egyes objektív esetén be
tudja állítani a megfelelő numerikus apertúrát.
1. Az írisz-diafragma nyitásához és zárásához
forgassa el a kondenzoron található recés
gyűrűt jobbra vagy balra úgy, hogy a rajta
található vonal az éppen használt objektív
felé essen.
2. Kezdéskor nyissa ki teljesen a diafragmát a
kondenzorgyűrű jobbra történő teljes elforgatásával.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!27
A polarizált fény beállítása
A polarizátor a kondenzor alsó részén
található, és egy olyan tartóba van
rögzítve, mely a fényútba be-, illetve onnan
kihajtható. A polarizátor a fényútba behajtva
halk kattanással rögzül.
Leica DM750 P Kézikönyv
1. Lazítsa ki a polarizátor jobb oldalán található beállítócsavart.
2. Forgassa a polarizátort a nulla állásba.
Kapcsolja be!28
A polarizált fény beállítása (folytatás)
Az analizátor mind a becsúsztatható,
mind a Bertrand-lencsével ellátott modul
esetén a tubus és az állvány között helyezkedik
el. Ha a becsúsztatható típussal rendelkezik,
tolja be az analizátort a helyére.
Leica DM750 P Kézikönyv
3. Ha analizátorral/Bertrand-lencsével ellátott modullal rendelkezik, a modulon
található alsó kapcsolót jobbra áthúzva
tegye aktívvá az analizátort ("A" pozíció/az
analizátor aktív), miközben a felső kapcsoló
balra van húzva ("O" pozíció/a Bertrandlencse ­inaktív).
4. Óvatosan emelje a megvilágítás fényerejét. Ha a polarizátor és az analizátor is be
van állítva, és nincs minta a tárgyasztalon,
akkor a látóteret sötétnek kell látnia. Ha
nem így van, akkor óvatosan forgassa addig
a polarizátort, míg a legsötétebb látóteret
nem kapja.
Kapcsolja be!29
Fókuszálás
Fókuszálás
1. Helyezze a polarizált fénnyel vizsgálandó
mintát a tárgyasztalra.
2. Forgassa a 10× objektívet munkaállásba.
Leica DM750 P Kézikönyv
3. A durva fókuszcsavarral emelje fel a tárgyasztalt a legfelső állásba, illetve addig, míg
a minta el nem éri az objektívet.
4. Nézzen bele a szemlencsébe, és állítsa be
úgy a fényerőt, hogy a vizsgálat kényelmes
legyen.
5. A finombeállító csavarral tudja állítsa be
élesre a mintát.
Kapcsolja be!30
A tubus beállítása
Állítsa be a tubuson a megfelelő pupillatávolságot.
1. Addig távolítsa, illetve közelítse egymáshoz
a két tubust, míg a látótérben egy megvilágított kört nem fog látni.
A tubus bármely pupillatávolság esetén
azonos tubushosszúsággal rendelkezik.
Ez ezt jelenti, hogy a pupillatávolság módosításával nem változik a parfokalitás, a nagyítás, és
a nagyítástól függő kalibráció sem.
• ellenőrizze, hogy a fonalkereszttel ellá-
2. A szemlencse tetején található gyűrűt
forgassa addig, míg a fonalkeresztet élesen
nem látja.
• állítsa be a fókuszt. A tárgyasztalt a
3. A mikroszkóp finomcsavarjával állítsa
élesre úgy a mintát, hogy eközben csak a
fonalkereszttel ellátott szemlencsébe néz
bele.
5. Egyik kezével fogja meg a fókuszálható
szemlencse recés peremét, a másikkal pedig
forgassa addig a szemlencse felső részét,
míg a mintát ezzel a szemével is élesen nem
látja. Ezzel a művelettel kiegyenlítette a két
szeme közötti élességkülönbséget.
Leica DM750 P Kézikönyv
beállítás során ne mozgassa!
6. Váltson át nagyobb nagyítású objektívre
(de ne az immerziósra!), és fókuszáljon a
mintára, miközben mindkét szemével a
mikroszkópba tekint.
Segíthet, ha közben letakarja a bal
szemét.
A szemlencsék helyes beállításához
tott szemlencse a tubus jobb oldali foglalatában található és megfelelően van elhelyezve.
Ennél a szemlencse elforgatásával
Nagyobb nagyítás mellett kisebb lesz a
látótere. Azonban tapasztalni fogja, hogy
miután nagy nagyításon beállította a fókuszt,
kisebb nagyításra váltva már nem, vagy csak
minimálisan kell állítania az élességen.
4. Ezután váltson, azaz nézze a mintát a másik
szemével a másik (fókuszálható, de fonalkereszt nélküli) szemlencsén át.
Kapcsolja be!31
A Köhler-diafragma beállítása
A Köhler-diafragma beállítása
1. Zárja le a mikroszkóp talpán található Köhler-féle diafragmát úgy,
hogy a szemlencsékbe nézve a látótérben látható legyen a fényrekesz
képe.
3. Állítsa be a látótérben a képet a középpontba a kondenzor két állítócsavarját egyszerre forgatva.
2. A kondenzor bal oldalon található fókuszcsavarjával állítsa be a képet
élesre.
4. Nyissa ki a diafragmát egészen addig, míg a teljes látótér láthatóvá
nem válik.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!32
Az objektív központosítása
A szükséges szerszámok
O
A központosító csavarok
2. Állítsa élesre a polarizációs mintát.
3. Állítsa be a minta vizsgálandó pontját
a fonalkereszt középpontjához.
1. Vegye ki a csomagból a két központosító csavart, majd illessze be őket a
munkaobjektív felső részének két oldalán
található nyílásokba. Tolja be őket addig a
nyílásokba, míg a végükön lévő golyószerű
rész bele nem pattan a nyílások alján lévő
vágatba.
4. Lazítsa meg a tárgyasztal rögzítőcsavarjait,
majd forgassa el a tárgyasztalt addig, míg
a vizsgált pont a lehető legtávolabb nem
kerül a középponttól. Elképzelhető, hogy
a pont ilyenkor már nincs is benne a látótérben. Ezek arra utalnak, hogy az objektív nincs a tárgyasztal középpontjához
­beállítva.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!33
Az objektív központosítása (folytatás)
5. Az objektív központosító csavarjaival állítsa
be a vizsgált pontot úgy, hogy nagyjából az
eredeti középpont és a legtávolabbi pont
távolságának a közepére kerüljön. Ezzel
az objektív középpontja közelebb kerül az
asztal középpontjához.
6. Állítsa be a mintát (az objektív központosító csavarjait nem mozgatva!) úgy, hogy
a vizsgálandó pont ismét a fonalkereszt
középpontjához essen.
7. Ellenőrizze, hogy a vizsgálandó pont az
asztal forgatása során a középpontban
marad-e. Ha nem, akkor ismételje meg a
fenti lépéseket.
Minden egyes objektívet külön kell
középpontba állítani. Az analizátor,
illetve analizátor/Bertrand-lencse modul hátoldalán van egy mágneses terület, ahol a központosító csavarokat tárolhatja.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!34
A Bertrand-lencse használata
Ha analizátor/Bertrand-lencse modullal rendelkezik, akkor a mikroszkóp
konoszkópikus képalkotásra is képes.
1. Állítsa be középre a mintának azt a területét, melyet (a Bertrand-lencse segítségével)
kúpos fényben szeretne megvizsgálni.
A szemlencsékbe nézve ekkor látható
lesz a minta tengelyképe.
3. Szükség esetén a mellékelt eszközökkel
elvégezheti a Bertrand-lencse központosítását is.
4. Ha
olyan
analizátor/Bertrand-lencse
modullal rendelkezik, melyen a Bertrandlencse fókuszálható, akkor a felső kapcsoló
karjának elforgatásával tudja a képet élesre
állítani.
2. A felső kapcsolót a "B" állásba húzva hajtsa
a sugármenetbe a Bertrand-lencsét. Ellenőrizze, hogy a polarizátor és az analizátor is
a benne legyen a sugármenetben.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!35
Automatikus kikapcsolás
A Leica DM750 P automatikus kikapcsolás funkcióval is rendelkezik. Ha a fényerőt 2 órán keresztül nem módosítja, a megvilágítás automatikusan kikapcsol.
O
Ez a funkció (automatikus kikapcsolás)
alapértelmezésben aktiválva van.
Az automatikus kikapcsolás funkció módosítása
1. Tekerje le a fényerőszabályzót a legkisebb
erősségre.
O
A LED-es megvilágító felvillan annak jelzésére, hogy az automatikus kikapcsolást
módosította.
O
Ha az automatikus kikapcsolás le van tiltva,
akkor a LED-es megvilágító kétszer lassan
felvillan.
O
Ha az automatikus kikapcsolás be van
kapcsolva, akkor a LED-es megvilágító
háromszor gyorsan felvillan.
2. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
3. 5 másodpercen belül tekerje fel a fényerőszabályzót a legnagyobb erősségre, majd
tekerje le a legkisebbre.
Ha a mikroszkóp áramellátását lekapcsolja, majd vissza, akkor a legutolsó
beállítás lesz érvényben, melyet a LED-es
megvilágító nem fog felvillanással jelezni.
Leica DM750 P Kézikönyv
Kapcsolja be!36
Használat!
Leica DM750 P Kézikönyv
Használat!37
Kezdés... Bekapcsolás... Használat!
Már csak annyi teendője maradt, hogy objektívet váltson, valamint a kondenzort és a diafragmát az objektív nagyításának megfelelően
beállítsa, s ezután csak a látványt kell élveznie...
Leica DM750 P Kézikönyv
Használat!38
A mikroszkóp karbantartása
Leica DM750 P Kézikönyv
A mikroszkóp karbantartása39
Általános karbantartás
Általános
A mikroszkópot mindig két kézzel fogja
meg. Erre a célra szolgál a hátsó részen
található fogantyú, és az elülső perem.
O
A kábeltartóra feltekerheti a kábelt, hogy az
mindig a kellő hosszúságú legyen.
O
Tartsa tisztán az optikai részeket. A kitűnő
optikai teljesítménynek ezek tisztasága is
feltétele.
O
Leica DM750 P Kézikönyv
O
Ha bármely optikai rész poros vagy piszkos
lesz, fecskendővel fújja le vagy teveszőr
ecsettel seperje le róla a port.
O
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
O
Oldószereket csak nagyon kis mennyiségben használjon! A ruhát, törlőkendőt vagy
vattatampont csak annyira nedvesítse be,
hogy az oldószer lencse körül ne folyhasson ki!
A nem használt mikroszkópot mindig
takarja le a mellékelt műanyag porvédő
huzattal.
A mikroszkóp karbantartása40
Általános karbantartás (folytatás)
O
O
A mikroszkópnak a porra, piszokra és olajra
legérzékenyebb része az objektív alsó
lencsetagja. Ha azt tapasztalja, hogy a kép
nem eléggé kontrasztos, elmosódott vagy
életlen, akkor egy nagyítóval alaposan
ellenőrizze alsó lencsék állapotát.
A 40× és 100× objektívek tisztítása
nagyobb odafigyelést igényel. Kérjük,
ügyeljen a következőkre: Annak érdekében, hogy a nagyfelbontású lencsék
minél síkabb képet adjanak, ezek egy
apró konkáv előtétlencsével rendelkeznek, melynek igen kicsi a görbületi sugara.
Ennek a lencsének a felületét egy fogpiszkálóra tekert vattadarabbal vagy egy tisztítópálcikával lehet letisztítani. A szennyeződést kereskedelmi forgalomban kapható
üvegtisztítóval enyhén megnedvesített
tiszta ruhával törölje le. A lencse letörlése
során ne nyomja meg a lencsét és kerülje
a dörzsölést. Ügyeljen arra, hogy a vattapamacs hegye hozzáérjen a lencséhez.
Leica DM750 P Kézikönyv
Az objektív tisztaságát a letörlés után
nagyítóval ellenőrizze.
O
Ha a mikroszkóp tubusát ki kell vennie a
helyéről, ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá
az alul elhelyezkedő lencsékhez (a tubus
alján). A lencsék felületére kerülő ujjlenyomatok a kép tisztaságát erősen csökkentik.
Ezeket a lencséket a fent leírt módon lehet
tisztítani.
Megvilágítás
O
A Leica DM750 P ikroszkópok LED-es
megvilágítást használnak. Emiatt izzócserére a mikroszkóp élettartama során nincs
szükség.
A mikroszkóp karbantartása41
Méretek
Leica DM750 P Kézikönyv
Méretek42
Leica DM750 P Kézikönyv
Méretek43
Leica DM750 P Kézikönyv
Méretek44
Leica DM750 P Kézikönyv
Méretek45
10/2019 · 13IDE17060HU_1 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising