Leica Microsystems | dm750 | User manual | Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Navodila za uporabo

Leica Microsystems DM750 Upright Microscopes Navodila za uporabo
Leica DM750
Kézikönyv
A gyártó adatai
2019. október kiadás, kiadó:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Svájc)
Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a közvetlen
ügyfélszolgálattal:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 Kézikönyv
2
A fejezetek áttekintése
Biztonsági fogalmak
A Leica DM750
5
16
Kezdés...19
Bekapcsolás...29
Használat!42
A mikroszkóp karbantartása
44
Hibaelhárítás47
Méretek50
Leica DM750 Kézikönyv
3
Tartalom
Biztonsági fogalmak
Biztonsági előírások
6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
7
Fontos tudnivalók
8
Használati utasítások
9
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
11
Információk a műszerért felelős személyek számára
12
Karbantartás13
Tartozékok, karbantartás, javítás
14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
15
Bekapcsolás...
A mikroszkóp bekapcsolása
30
A kondenzor központosításának befejezése 31
A kondenzor használata
32
Előkészületek a minta megtekintéséhez
33
Fókuszálás34
A tubus beállítása
35
A Köhler-diafragma beállítása 37
Olajimmerziós vizsgálat
39
Automatikus kikapcsolás
41
A Leica DM750
Bevezető17
Kicsomagolás18
Használat!
Kezdés... Bekapcsolás... Használat!
43
A mikroszkóp karbantartása
Általános karbantartás
45
Kezdés...
Alsó megvilágító
20
A tubus behelyezése
21
Leica EZ tubus - integrált szemlencsék
22
Leica normál tubus – kivehető szemlencsék
24
Szemillesztők25
A tárgylencsék behelyezése
26
Az alsó kondenzor felhelyezése
27
Leica DM750 Kézikönyv
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás48
Méretek
Méretek51
4
Biztonsági fogalmak
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak5
Biztonsági előírások
A Leica DM mikroszkópsorozat egyedi moduljaihoz tartozik egy interaktív CD-ROM is,
melyen számos nyelven megtalálható az
összes kapcsolódó felhasználói kézikönyv.
Tartsa biztonságos és a felhasználók számára
hozzáférhető helyen. A felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le:
www.leica-microsystems.com.
A felhasználói kézikönyv ismerteti a Leica DM
sorozatú mikroszkópok különálló moduljainak
speciális funkcióit, valamint fontos információkat tartalmaz a biztonságos működéssel, a
használattal és a tartozékokkal kapcsolatban.
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
Az üzembe helyezés és a használatbavétel előtt
olvassa el a felhasználói kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági előírások betartására.
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
A "Biztonsági tudnivalók" című tájékoztató
az általános biztonsági előírásokat, valamint
a mikroszkóp és az elektromos, illetve egyéb
tartozékok javításával, igényeivel és kezelésével kapcsolatos kiegészítő tudnivalókat tartalmazza.
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
Biztonsági előírások
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Magas hőmérsékletű felület
Ez a jel figyelmeztet arra, hogy forró
felülethez, például felhevült izzóhoz
érhet hozzá.
Figyelmen kívül hagyása:
személyi veszélyeztetéssel, valamint
OO
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Fontos információk
A megértést segítő kiegészítő információkat, magyarázatokat jelöli.
Figyelmeztetés áramütés veszélyére
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Kiegészítő megjegyzések
ff A szövegben szereplő jel a kiegészítő információkra utal.
Figyelmen kívül hagyása:
OO személyi veszélyeztetéssel, valamint
A készülék ártalmatlanítására, tartozékaira/részegységeire valamint fogyóeszközökre vonatkozó információk.
OO
OO
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak7
Fontos tudnivalók
Leírás
A Leica DM750 mikroszkóp a jelenleg elérhető
legmodernebb technológiát képviseli. Ennek
ellenére a használat során veszélyhelyzetek
adódhatnak. A lehetséges veszélyforrásokat a
továbbiakban ismertetjük.
Az összeszerelés, üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el a felhasználói
kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági
előírások betartására.
Felhasználói kézikönyv
A felhasználói kézikönyv leírja a biztonságos
működtetéshez és karbantartáshoz szükséges
fontos utasításokat, valamint ismerteti a tartozékok körét,
Más gyártótól származó alkatrészek
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
A Leica DM750 mikroszkóphoz tartozik egy interaktív CD-ROM is, melyen
minden szükséges felhasználói kézikönyv
megtalálható. Tartsa biztonságos és a felhasználók számára hozzáférhető helyen. A
felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb
frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le, illetve nyomtathatók ki:
www.leica-microsystems.com.
Eredeti állapot
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
Törvényi előírások
Ügyeljen az általános és az adott országra
specifikus baleset-megelőzési és környezetvédelmi szabályok betartására.
Európai Uniós előírásoknak való megfelelés
Az elektromos tartozékok gyártása során
felhasznált technológia megfelel az EU idevágó
előírásainak.
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak8
Használati utasítások
A Leica DM750 mikroszkóp kizárólag
zárt térben, és szilárd aljzaton elhelyezve üzemeltethető.
A Leica DM750 mikroszkópot úgy
helyezze el, hogy az elektromos hálózatról bármikor le tudja választani. A hálózati
kábel mindig szabadon hozzáférhető kell
legyen, mivel a kábel tekintendő az elektromos
hálózati csatlakozást megszüntető berendezésnek.
A használat helye
A műszert csak zárt és pormentes helyiségben, +10 °C és +40 °C között használja. Óvja
az olajtól, a vegyszerektől, valamint az extrém
páratartalomtól. Kültéri használat esetén a
portól és piszoktól védeni kell. Az elektromos
részegységeket tilos a szabadban használni!
Az elektromos részegységeket a faltól és gyúlékony anyagoktól legalább 10 cm távolságra kell
elhelyezni.
Nem rendeltetésszerű használat
Soha ne szereljen fel rá más egyéb
egységet és ne szerelje szét egyik
mechanikai komponensét sem, hacsak az
útmutató kifejezetten nem ezt kéri.
A műszer elhelyezésekor a nagy hőingadozás, a
direkt napsugárzás és a rezgés kerülendő.
Az illetékes Leica leányvállalattal kapcsolatba kell lépni minden olyan esetben, amikor a berendezést módosítják, vagy
olyan, nem Leica alkatrészekkel építik egybe,
amelyeket a kézikönyv nem tárgyal.
A részegységek meleg és párás klímaövezetben a gombásodás elkerülésére speciális bánásmódot igényelnek.
A jelen felhasználói kézikönyvben ismertetett műszert és tartozékait biztonsági
szempontból és a potenciális veszélyforrásokat
figyelembe véve tesztelték.
A készülék jogosulatlan módosítása
vagy nem rendeltetésszerű használata
a garanciaigény teljes körű elvesztését vonja
maga után.
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak9
Használati utasítások (folytatás)
Szállítás
Az egyes modulokat lehetőség szerint eredeti
csomagolásukban szállítsa.
Annak érdekében, hogy a rázkódás során a
műszer ne sérüljön meg, szereljen le minden (a
kézikönyv alapján) a felhasználó által is
leszerelhető részt, és csomagolja be őket különkülön.
Hulladékkezelés
Miután a termék elérte üzemi élettartamának
végét, ártalmatlanítása céljából lépjen kapcsolatba a Leica ügyfélszolgálattal vagy értékesítéssel.
Kérjük, vegye figyelembe többek között a WEEE
EK-irányelvet a nemzeti joggyakorlatba átültető
nemzeti törvényeket és rendeleteket, valamint
biztosítsa a betartásukat.
Egyéb gyártótól származó termékek felszerelése
Ha Leica és harmadik féltől származó termékeket épít egybe, akkor a teljes rendszer gyártója
vagy forgalomba hozója felelős a biztonsági
előírások, valamint a törvényi feltételek és
előírások betartásáért.
Más elektronikai készülékekhez hasonlóan ez a készülék és tartozékai/
részegységei, valamint a hozzá felhasznált
fogyóeszközök sem kerülhetnek az általános
háztartási hulladék közé. A hulladékot a hatályos törvényeknek és helyi szabályzásnak
megfelelően kell kezelni.
Leica DM750 Kézikönyv
Biztonsági fogalmak10
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
Egészségügyi figyelmeztetések
A mikroszkóppal ellátott munkahelyek
elősegítik és megkönnyítik a vizuális
feladatok elvégzését, azonban nagy kihívások
elé is állítják a munkavégző szemeit és izomzatát. A megszakítás nélküli munkavégzés hosszától függően astheniás zavar és izomfájdalom
léphet fel. Ezek a következő elővigyázatossági
rendszabályok betartásával megelőzhetők:
OO
A munkahely optimális kialakítása
OO
A tevékenységek gyakori váltogatása
OO
A személyzet részletes, az ergonómiának
és a munkafolyamatok szervezésének a
figyelembevételével készített utasításokkal
való ellátása.
A Leica mikroszkópsorozatok ergonomikus kialakítása és felépítése a munkavégző igénybevételét a lehető legkisebbre csökkentik.
Veszélyhelyzetek a használat során
OO A Leica DM750 mikroszkóp kizárólag földelt
hálózati aljzatba csatlakoztatható.
Fertőzésveszély
A szemlencsével való közvetlen érintkezés során baktériumok és vírusok
juthatnak át a szembe.
OO
A veszély minimalizálható egyedi szemlencsék, illetve szemillesztők használatával.
Leica DM750 Kézikönyv
A Leica DM750 mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
A mikroszkóp lámpa az EN 62471:2008 szabvány alapján a kivételi csoportba (0. kockázati
csoport) tartozik, amennyiben rendeltetésszerűen használják.
• tóberendezés
Soha ne nézzen közvetlenül a világíLED-es fénysugarába
(sem optikai eszközzel, sem anélkül), mivel ez
megemeli a kockázati osztályt. Ezen megjegyzés figyelmen kívül hagyása a szem sérülésének
kockázatával jár.
Biztonsági fogalmak11
Információk a műszerért felelős személyek számára
Információk a műszerért felelős személyek
számára
OO Biztosítani kell, hogy a Leica DM750
mikroszkópot kizárólag erre képesített
személyek használhassák.
OO
A Leica DM750 mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
OO
A személyi veszélyeztetéssel járó termékhibákat haladéktalanul jelentse a Leica képviselőnek vagy értesítse a Leica Microsystems
(Schweiz) AG vállalatot: 9435 Heerbrugg,
Svájc.
Biztosítani kell, hogy a Leica DM750
mikroszkóp mellett mindig elérhető legyen
ez a felhasználói kézikönyv.
OO
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a mikroszkóp használói betartják-e a szükséges
biztonsági előírásokat.
OO
Az új felhasználóknak alaposan magyarázza el a figyelmeztető jelöléseket és azok
jelentését.
OO
OO
Határozza meg a mikroszkóp bekapcsolásával, működtetésével és javításával kapcsolatos felelősségeket, valamint ügyeljen
ezek betartására
Leica DM750 Kézikönyv
OO
OO
Ha a Leica DM750 mikroszkópot harmadik
féltől származó eszközökkel együtt használja, ellenőrizze, hogy az adott kombináció használatát minden egyes érintett
gyártó biztonságosnak ítélte-e meg, valamint ügyeljen az adott termékek felhasználói kézikönyveiben található előírások
betartására.
OO
A műszerhez csak eredeti Leica pótalkatrészek használhatók fel.
OO
Javítások vagy technikai módosítások után
a mikroszkópot a technikai követelményeknek megfelelően ismételten konfigurálni
kell.
OO
A Leica nem vállal felelősséget semmi
olyan esetben, ha a műszert nem a megfelelő módon használják vagy ha a műszer
javítását, módosítását vagy karbantartását
(amennyiben ez utóbbi nem a Leica végzi
el) nem erre feljogosított személy végzi.
OO
Az épület elektromos kiépítése meg kell
feleljen a helyi törvényi előírásoknak. Javasolt a megfelelő, feszültségvezérelt, hibatűrő földelés kiépítése.
A Leica DM750 mikroszkóp módosítását és
karbantartását kizárólag a Leica által erre
feljogosított szakemberek végezhetik el.
Biztonsági fogalmak12
Karbantartás
Általános instrukciók
OO Óvja a Leica DM750 mikroszkópot a portól
és a párától, valamint a savas, lúgos vagy
korrozív anyagoktól. Ne tároljon vegyszereket az eszköz közelében.
OO
OO
OO
A gumibevonattal ellátott és műanyag
alkatrészek tisztítása
OO A por és piszok egy puha ecsettel vagy egy
lágy, nem szöszölődő ruhával törölhető le.
OO
Óvja a Leica DM750 mikroszkópot az
olajoktól és zsíroktól. Sem a sínrendszerre,
sem más mechanikus alkatrészre ne használjon kenőanyagokat.
A piszok nagyját egy olyan, enyhén benedvesített ruhával törölje le, melyre már nincs
szüksége.
OO
A tisztításhoz NE használjon acetont, xylant
vagy nitrogéntartalmú hígítókat!
A fertőtlenítés során mindig tartsa be a
fertőtlenítő gyártójának az utasításait.
OO
Soha ne tisztítsa vegyszerrel a festett felületeket és gumit tartalmazó alkatrészeket. Ez
ugyanis a felület károsodásához vezethet,
és a leváló anyagdarabok a vizsgált mintát
beszennyezhetik.
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
Leica DM750 Kézikönyv
Az üveg felületek tisztítása
A port egy száraz, zsírmentes szőrecsettel seperje le, gumikörtével fújja le, vagy
vákuumszívással távolítsa el.
OO
OO
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
Biztonsági fogalmak13
Tartozékok, karbantartás, javítás
Tartozékok
A Leica DM750 mikroszkóp kizárólag az alábbi
tartozékokkal együtt használható:
OO
A megfelelő Leica tartozékok körét ebben a
kézikönyvben ismertetjük.
OO
Minden egyéb alkatrész és tartozék csak
akkor használható biztonságosan, ha erről
a Leica kifejezetten így nyilatkozik.
Leica DM750 Kézikönyv
Karbantartás
A Leica DM750 mikroszkóp alapvetően nem
igényel karbantartást. Annak érdekében,
hogy mindig biztonságosan és megbízhatóan működjön, javasoljuk, hogy vegye fel
a kapcsolatot a mikroszkóp javításával és
karbantartásával foglalkozó szervizzel.
OO
Megállapodhat velük a rendszeres felülvizsgálatról, illetve - szükség esetén szerződést is köthet velük a javításokról.
OO
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
OO
A karbantartás és javítás során kizárólag
eredeti alkatrészek használhatók fel.
Javítás
OO Csak eredeti Leica Microsystems alkatrészek használhatók fel.
OO
Az elektromos részegységek felnyitása
előtt mindig áramtalanítsa a műszert!
OO
A feszültség alatt álló részek érintése
balesetveszélyes!
Szerviz címe
Probléma esetén az alábbi címen léphet velünk
kapcsolatba:
stereo.service@leica-microsystems.com
Biztonsági fogalmak14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
Biztosítékcsere
A biztosítékok cseréje előtt áramtalanítsa a műszert! A Leica
DM750 mikroszkóp két biztosítékot tartalmaz, melyek a tápkábel
bemenete felett találhatók.
Kizárólag a következő típusú biztosíték használható: 5×20 mm,
1 A/250 V, gyors biztosíték (# 13RFAG30003)
Általános biztonsági utasítások
Az 1. biztonsági osztályba sorolt készülék gyártása és tesztelése a mérésre,
vezérlésre és laboratóriumi használatra szánt elektromos berendezésekre
vonatkozó következő biztonsági követelményekkel összhangban történt:
Leica DM750 Kézikönyv
EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
Környezeti feltételek
Használati hőmérséklet
+10 °C és +40 °C között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C és +52 °C között
+50 °F … +104 °F
Elektromos adatok
Bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W-os LED)
EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10
Az állagmegőrzés és a biztonságos üzemeltetés érdekében a
felhasználónak a jelen felhasználói kézikönyv minden utasítását és
figyelmeztetését be kell tartania.
Rázkódás használat során
25 mm, 50 mm keményfán
Rázkódás szállítás alatt (csomagolatlanul)
100 g / 6 ms
Rázkódás szállítás alatt (becsomagolva)
800 mm-nyi szabadesés
Rezgés a szállítás során (csomagolatlanul)
5–200 Hz / 1.5 g
Légköri nyomás a használat és a tárolás alatt
500–1 060 mbar
Páratartalom a használat és a tárolás alatt
20–90 %
Elektromos kategória: II (túlfeszültség-védelmi kategória)
Szennyezési fok: 2
Biztonsági fogalmak15
A Leica DM750
Leica DM750 Kézikönyv
A Leica DM75016
Bevezető
Köszönjük, hogy a Leica Microsystems Leica
DM750 típusú összetett optikai mikroszkópját
választotta! A modellt exkluzív formatervezése
és tartozékainak széles köre igazán sokoldalú és
minőségi eszközzé teszi.
A műszer csak rendeltetésszerűen használható. Nem megfelelő használata
balesetveszélyes.
Leica DM750 Kézikönyv
A Leica DM75017
Kicsomagolás
OO
Óvatosan vegye ki a mikroszkópot és a
részegységeket a csomagolóanyagból.
OO
Ellenőrizze az alkatrészek épségét.
OO
Ellenőrizze, hogy az összeállítás megfelel-e
a tervezettnek.
OO
A kiegészítő termékek (kontrasztjavítók,
kameraadapterek, hordozható tartók stb.)
nem képezik a normál összeállítás részét, és
nem azzal együtt érkeznek, hanem különálló csomagban kapja meg őket.
OO
Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat ne
dobja ki. Szükség esetén ugyanis ezeket
használhatja fel a műszer tárolására vagy
szállítására.
Leica DM750 Kézikönyv
A Leica DM75018
Kezdés...
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...19
Alsó megvilágító
Alsó megvilágító
A Leica DM750 kétféle alsó megvilágítóval kapható. A megvilágító azonosítása a
későbbi teendők miatt szükséges.
Leica DM750 Kézikönyv
1-es típus: normál megvilágítás
Állítható, központosítható kondenzorral rendelkezik, mely a mellékelt kulccsal szabályozható.
2-es típus: Köhler-féle diafragmával
ellátott megvilágítás
Állítható, központosítható kondenzer rögzítőcsavarokkal és állítható Köhler-féle diafragma.
Kezdés...20
A tubus behelyezése
A szükséges szerszámok
OO
Imbuszkulcs
Az optikai tubusnak két típusa van.
Azonosítsa, hogy melyikkel rendelkezik:
1. típus: Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
1. A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a
rögzítőcsavart (az állvány tetején található).
2. Illessze bele a rögzítővillát a háromlábú állvány foglalatába, majd óvatosan (erőltetés nélkül) húzza meg a
rögzítőcsavart. Ezzel a tubus az elfordítás
mértékétől függetlenül pontosan a mikroszkóp optikai tengelyébe kerül.
2. típus: Normál tubus kivehető szemlencsékkel
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...21
Leica EZ tubus – integrált szemlencsék
1. A szárnyas csavar felrakása előtt távolítsa el
az állvánnyal kapott rögzítőcsavart.
2. Helyezze vissza a Leica EZ tubust az állványra.
Ügyeljen arra, hogy a szárnyas csavar
szárnyrésze az állványra történő rögzítés előtt teljesen ki legyen lazítva:
3. Húzza meg a szárnyas csavart a szállítási
csomagban található imbuszkulccsal.
Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
A Leica EZ tubusának elfordításához meg
kell lazítania a rögzítőcsavart az állványon, illetve ki is cserélheti a (külön rendelhető)
szárnyas csavarra.
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...22
Leica EZ tubus – integrált szemlencsék (folytatás)
A Leica EZ tubus biztonságos elforgatásához ezután csak a szárnyas csavart
kell meglazítania, és ezután el tudja forgatni a
tubust. Végül szorítsa meg ismét a csavart.
A Leica EZ tubus beépített szemlencsékkel rendelkezik, melyek előzetesen be
vannak állítva, ezért nem szükséges a szemlencsék beállítása vagy behelyezése.
A továbbiakat lásd a "Szemillesztők" című fejezetben (25. oldal).
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...23
Leica normál tubus – kivehető szemlencsék
1. Helyezze be a szemlencséket a tubusba.
2. Rögzítse a szemlencséket a tubus lencsetartó részének alján található, ezüstszínű
csavarokkal (ehhez csillagcsavarhúzóra
van szüksége, mely nem része a szállítási
csomagnak).
Normál tubusok: a tubusban nincsenek benne a
szemlencsék
A normál tubus forgatható villás illesztéssel rendelkezik, így a tubust tetszőleges
irányba tudja forgatni.
Ezáltal a szemlencsék rögzítve lesznek
a tubushoz, de közben forgathatóak
maradnak.
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...24
Szemillesztők
Ha a mikroszkóp használata során szemüveget visel, hajtsa le a gumi szemillesztőket. Ha nem hord szemüveget, akkor a
szemillesztőket használva a vizsgálat során ki
tudja zárni a beszűrődő fények zavaró hatását.
Leica DM750 Kézikönyv
Ha normál mikroszkóp-összeállítással
rendelkezik, akkor mind a tárgylencsék,
mind az alsó kondenzor is előre fel van helyezve
az állványra. Ebben az esetben kérjük, olvassa el
az "Üzemeltetés" című fejezetet a 30. oldalon.
Ha Leica DM750 mikroszkópját nem normál
összeállításban vásárolta, akkor kérjük, olvassa
el "A tárgylencsék behelyezése" című fejezetet
a 26. oldalon.
Kezdés...25
A tárgylencsék behelyezése
A tárgylencsék behelyezése
A revolverfejes objektívet kizárólag a
rajta található recés gyűrűvel forgassa.
A foglalatot az óramutató járásával megegyező
irányba forgatva csavarja be az objektíveket a
foglalat nyílásaiba. Kezdje a legkisebb nagyítással, majd emelkedő sorrendben csavarja be a
többit is.
Leica DM750 Kézikönyv
Kezdés...26
Az alsó kondenzor felhelyezése
Az alsó kondenzor
A Leica DM750 nyitott alsó állású
kondenzorfoglalattal rendelkezik, ide
kell a kondenzort rögzíteni.
Az alsó kondenzorfoglalat
Leica DM750 Kézikönyv
1. A mikroszkóp oldalán található durva
beállító csavar elforgatásával állítsa be a
tárgyasztalt a legfelső helyzetbe.
3. Csavarja ki teljesen a kondenzor foglalatán lévő két rögzítőcsavart (Köhler-állvány
esetén szárnyas csavart).
2. A kondenzornak a tárgyasztal bal oldalán
található fókuszcsavarjával állítsa a kondenzor foglalatát a legalsó pozícióba.
Kezdés...27
Az alsó kondenzor felhelyezése (folytatás)
4. Nyomja be az alsó kondenzort a tárgyasztal
alatt a tartóba úgy, hogy az alsó vezetőpöcköt a csatlakozóvilla alján lévő bevágásba
illeszti.
5. Állítsa a kondenzort legfelső pozícióba a
kondenzornak a tárgyasztal bal oldalán
található fókuszcsavarjával.
6. A szállítási csomagban található kulccsal
szorítsa meg a két rögzítőcsavart (Köhlerállvány esetén a két szárnyas csavart) úgy,
hogy a kondenzor felső lencséje munkahelyzetben az objektív közepe alá essen.
Ezzel elvégezte a kondenzor hozzávetőleges központosítását.
Leica DM750 Kézikönyv
A kondenzor precízebb középpontba
állításáról "A kondenzor központosításának befejezése" című fejezetben, a 31. oldalon
olvashat részletesen.
Kezdés...28
Bekapcsolás...
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...29
A mikroszkóp bekapcsolása
Munkafelület
A mikroszkópot mindig szilárd, stabil
felületen használja.
Tápkábel
Ha még nincs csatlakoztatva a tápkábel,
akkor dugja be a mikroszkóp hátulján
található aljzatba.
Leica DM750 Kézikönyv
USB-tápcsatlakozó
A Leica DM750 állvány kábeltartójának közepén
található egy 5 V-os/1,5 A-es USB-tápcsatlakozó.
Ez egyes Leica kamerák és más, 5 V-ot/1,5 A-t
igénylő eszközök esetén használható.
A fényerő beállítása
Kezdéskor
állítsa
a
fényerő
tekerőgombját (az állvány bal alsó
részén található) a legalacsonyabb értékre. A
fényerőgombbal tudja beállítani a mikroszkóp
megvilágítórendszere által kibocsátott fény
erejét.
A mikroszkóp bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a mikroszkóp tápkábelét egy földelt hálózati aljzatba. A földelt
3-eres kábel tartozék.
2. Kapcsolja be a mikroszkópot az állvány jobb
oldalán, alul található bekapcsológombbal.
Bekapcsolás...30
A kondenzor központosításának befejezése
Ha normál Leica DM750 összeállítást
vásárolt, akkor a kondenzor előzetes
központosítását a Leica Microsystems már elvégezte. A továbbiakat lásd az "Apertúrarekesz"
című fejezetben.
2. Rajzoljon "X"-et egy kb. névjegykártya méretű papírlapra, és helyezze úgy
a kondenzor tetejére, hogy az "X" a
megvilágított rész közepére essen.
1. A kondenzor recés gyűrűjének jobbra
forgatásával nyissa ki az apertúrarekeszt.
Nincs központosítva
3. Nézzen bele a szemlencsékbe, és a szállítási csomagban lévő kulccsal húzza meg
a rögzítőcsavarokat (Köhler-megvilágító
esetén a recézett fejű csavarokat) úgy, hogy
az X a látótér közepére essen.
Központosítva van
Ügyeljen arra, hogy a kondenzor a
legmagasabb helyzetbe legyen állítva.
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...31
A kondenzor használata
A kondenzor használata
A kondenzor írisz-diafragmával rendelkezik, így minden egyes objektív esetén be
tudja állítani a megfelelő numerikus apertúrát
1. Az írisz-diafragma nyitásához és zárásához
forgassa el a kondenzoron található recés
gyűrűt jobbra vagy balra úgy, hogy a
gyűrűn található vonal az éppen használt
objektív felé essen.
2. A kondenzor gyűrűjének jobbra történő
teljes elforgatásával nyissa ki az írisz-diafragmát.
A gyűrűn lévő jelölésnek a munkaobjektívhez kell
esnie.
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...32
Előkészületek a minta megtekintéséhez
1. Helyezzen egy tárgylemezt a tárgyasztalra,
és óvatosan csúsztassa be a leszorítók alá.
A leszorítók tartják a tárgylemezt egyhelyben.
2. A tárgyasztalnak az X/Y vezérlőkkel történő
mozgatásával pozicionálja a munkaobjektív alá a tárgylemezen lévő minta vizsgálni
kívánt részét.
Leszorítókarok
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...33
Fókuszálás
1. A revolverfejes objektív recés gyűrűjénél
fogva forgassa vizsgálóhelyzetbe a legkisebb nagyítású objektívet.
2. A durva beállító csavar elforgatásával állítsa
be a tárgyasztalt a legfelső helyzetbe.
3. Nézzen bele a szemlencsékbe, és állítsa be
olyan szintre a fényerőt, hogy a vizsgálat
kényelmes legyen.
A Leica DM750 állvány gyári kalibrálása
miatt a megfelelő fókuszpozíciót ebből
a helyzetből a finombeállító csavar 1.5 fordulatával el lehet érni.
4. A finombeállító csavarral állítsa be élesre a
mintát.
Durva beállító csavar
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...34
A tubus beállítása
A szemlencsék beállítása
1. Állítsa be a tubuson a megfelelő pupillatávolságot. A tubus szemrészeit távolítva
vagy közelítve növelje vagy csökkentse a
pupillatávolságot addig, míg két szemmel
egyszerre belenézve a szemlencsékbe csak
egy megvilágított kört lát.
A tubus bármely pupillatávolság esetén
azonos tubushosszúsággal rendelkezik.
Ez ezt jelenti, hogy a pupillatávolság módosításával nem változik a parfokalitás, a nagyítás, és
a nagyítástól függő kalibráció sem.
Leica DM750 Kézikönyv
Leica EZ tubus
OO Ha az integrált szemlencsékkel rendelkező
Leica EZ tubust használja, akkor nincs
szükség további beállításokra. Ilyen esetben használat előtt ne felejtse el feltenni a
szemüvegét sem.
OO
Ha normál megvilágítású Leica DM750
mikroszkóppal rendelkezik (nincs Köhlerféle diafragma), lapozzon az "Olajimmerziós vizsgálat" című fejezetre (39. oldal).
OO
Ha Köhler-féle diafragmával ellátott Leica
DM750 mikroszkóppal rendelkezik, lapozzon "A Köhler-diafragma beállítása" című
fejezetre (37. oldal).
Normál tubus két fix szemlencsével
OO Ha két fix (nem fókuszálható) szemlencsével ellátott normál tubust használ,
akkor nincs szükség további beállításokra.
Ilyen esetben használat előtt ne felejtse el
feltenni a szemüvegét sem.
OO
Ha normál megvilágítású Leica DM750
mikroszkóppal rendelkezik (nincs Köhlerféle diafragma), lapozzon az "Olajimmerziós vizsgálat" című fejezetre (39. oldal).
OO
Ha Köhler-féle diafragmával ellátott Leica
DM750 mikroszkóppal rendelkezik, lapozzon "A Köhler-diafragma beállítása" című
fejezetre (37. oldal).
Normál tubus egy vagy két fókuszálható
szemlencsével
Ha egy vagy két fókuszálható szemlencsével
ellátott normál tubust használ, akkor további
beállításokra van szükség:
1. Állítsa a fókuszálható szemlencsét "0"
állásba.
Bekapcsolás...35
A tubus beállítása (folytatás)
Ha szemüveggel vagy kontaktlencsével
kényelmesen tudja használni a mikroszkópot, akkor mellettük csak minimális beállításra van szükség.
5. Váltson át nagyobb nagyítású objektívre
(de ne az immerziósra!), és fókuszáljon a
mintára, miközben mindkét szemével a
mikroszkópba tekint.
2. A finombeállító csavarral fókuszáljon rá a
mintára úgy, hogy csak az egyik szemlencsébe néz bele (ha az egyik szemlencse
fókuszálható, a másik pedig nem, akkor
most a nem fókuszálhatón át nézze a
mintát). Segítségképpen takarja el vagy
csukja be a másik szemét.
Nagyobb nagyítás mellett kisebb lesz a
látótere. Azonban tapasztalni fogja, hogy
miután nagy nagyításon beállította a fókuszt,
kisebb nagyításra váltva már nem, vagy csak
minimálisan kell állítania az élességen.
3. Ezután váltson, azaz nézze a mintát a másik
szemével a másik (fókuszálható) szemlencsén át. Ennél a szemlencse elforgatásával
állítsa be a fókuszt.
Közben ne változtassa meg a tárgyasztal magasságát.
4. Egyik kezével fogja meg a fókuszálható
szemlencse recés peremét, a másikkal pedig
forgassa addig a szemlencse felső részét,
míg a mintát ezzel a szemével is élesen nem
látja. Ezzel a művelettel kiegyenlítette a két
szeme közötti élességkülönbséget.
Leica DM750 Kézikönyv
OO
Ha normál megvilágítású Leica DM750
mikroszkóppal rendelkezik, lapozzon az
"Olajimmerziós vizsgálat" című fejezetre
(39. oldal).
OO
Ha Köhler-féle diafragmával ellátott Leica
DM750 mikroszkóppal rendelkezik, lapozzon a következő, "A Köhler-diafragma beállítása" című fejezetre (37. oldal).
Bekapcsolás...36
A Köhler-diafragma beállítása
Ha a Leica DM750 mikroszkóp Köhler-féle diafragmával ellátott
megvilágítással rendelkezik, akkor a kondenzor pontos központosításához és fókuszba állításához tegye az alábbiakat.
2. Állítsa be a fényrekesz lamelláit a kondenzornak a tárgyasztal bal
oldalán található fókuszcsavarjával.
1. Csatlakoztassa a Köhler-féle diafragmát a mikroszkóp talpához úgy,
hogy a szemlencsékbe nézve a látótérben látható legyen a fényrekesz
képe.
A kondenzor fókuszcsavarja
Zárja le a Köhler-diafragmát
Leica DM750 Kézikönyv
Élesre állított minta
Zárja le a Köhler-diafragmát
Bekapcsolás...37
A Köhler-diafragma beállítása (folytatás)
3. Állítsa be a képet a diafragma középpontjába a kondenzor két állítócsavarját egyszerre elforgatva.
Leica DM750 Kézikönyv
4. Nyissa ki a diafragmát egészen addig, míg a teljes látótér láthatóvá
nem válik.
Bekapcsolás...38
Olajimmerziós vizsgálat
1. Keresse meg a tárgylemezen a vizsgálni
kívánt területet.
3. Cseppentsen a Leica immerziós olajból egy
cseppet a tárgylemeznek arra a részére,
melyet vizsgálni szeretne.
4. Fordítsa vizsgálóhelyzetbe az immerziós
objektívet ("OIL" felirat látható rajta).
2. Állítsa legalsó állásba a tárgyasztalt a durva
beállító csavarral.
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...39
Olajimmerziós vizsgálat (folytatás)
5. A durva beállító csavarral óvatosan emelje
fel addig a tárgyasztalt, míg a mintán lévő
olajcsepp érintkezésbe nem lép az immerziós objektívvel.
7. Nézzen a mikroszkópba, és óvatosan
forgassa addig a finombeállító csavart, a
tárgyasztalt felfelé mozgatva, míg a mintát
élesen nem látja.
8. Ha befejezte az immerziós objektívvel
végzett vizsgálatot, akkor "A mikroszkóp
karbantartása" című fejezetben (44. oldal)
foglaltakat követve tisztítsa meg az olajtól
az objektívet, a tárgylemezt, és minden
egyéb olajjal szennyeződött felületet.
6. Az objektíven lévő recés gyűrűnél fogva
mozgassa előre-hátra az obektívet, hogy
távozzanak a légbuborékok. Ezután állítsa
végleges helyzetbe az immerziós objektívet úgy, hogy az olajcsepp az objektív első
lencsetagja és a tárgylemez között legyen.
Leica DM750 Kézikönyv
Bekapcsolás...40
Automatikus kikapcsolás
A Leica DM750 automatikus kikapcsolás
funkcióval is rendelkezik. Ha a fényerőt 2
órán keresztül nem módosítja, a megvilágítás
automatikusan kikapcsol.
OO
OO
Ez a funkció alapértelmezésben aktiválva
van a 4-objektíves foglalatok esetén (ilyen
a legtöbb, oktatásra szánt műszer).
Ez a funkció alapértelmezésben inaktiválva
van az 5-objektíves foglalatok esetén (ilyen
a legtöbb, klinikai vizsgálatokra szánt
műszer).
Leica DM750 Kézikönyv
Az automatikus kikapcsolás funkció
módosítása
1. Állítsa a fényerő-szabályozót a legkisebb
fokozatra.
OO
A LED-es megvilágító felvillan annak jelzésére, hogy az automatikus kikapcsolást
módosította.
OO
Ha az automatikus kikapcsolás le van tiltva,
akkor a LED-es megvilágító kétszer lassan
felvillan.
OO
Ha az automatikus kikapcsolás be van kapcsolva, akkor a LED-es megvilágító háromszor gyorsan felvillan.
2. Kapcsolja be a műszert.
3. Állítsa a fényerő-szabályozót a legnagyobb
fokozatra, majd öt másodpercen belül újból
a legkisebb fokozatra.
Ha a mikroszkóp áramellátását lekapcsolja, majd vissza, akkor a legutolsó
beállítás lesz érvényben, melyet a LED-es
megvilágító nem fog felvillanással jelezni.
Bekapcsolás...41
Használat!
Leica DM750 Kézikönyv
Használat!42
Kezdés... Bekapcsolás... Használat!
Már csak annyi teendője maradt, hogy kiválasztja a szemlencsét, a kondenzoron beállítja az
apertúrát (Köhler-diafragma esetén a diafragmát is), kiválasztja a megfelelő nagyítást és
élvezi a látványt!
Leica DM750 Kézikönyv
Használat!43
A mikroszkóp karbantartása
Leica DM750 Kézikönyv
A mikroszkóp karbantartása44
Általános karbantartás
Általános
A mikroszkópot mindig két kézzel fogja
meg. Erre a célra szolgál a hátsó részen
található fogantyú, és az elülső perem.
OO
A kábeltartóra feltekerheti a kábelt, hogy az
mindig a kellő hosszúságú legyen.
OO
Tartsa tisztán az optikai részeket. A kitűnő
optikai teljesítménynek ezek tisztasága is
feltétele.
OO
Leica DM750 Kézikönyv
OO
Ha bármely optikai rész poros vagy piszkos
lesz, fecskendővel fújja le vagy teveszőr
ecsettel seperje le róla a port.
OO
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
OO
Oldószereket csak nagyon kis mennyiségben használjon! A ruhát, törlőkendőt vagy
vattatampont csak annyira nedvesítse be,
hogy az oldószer lencse körül ne folyhasson ki!
A nem használt mikroszkópot mindig
takarja le a mellékelt műanyag porvédő
huzattal.
A mikroszkóp karbantartása45
Általános karbantartás (folytatás)
OO
OO
A mikroszkópnak a porra, piszokra és olajra
legérzékenyebb része az objektív alsó lencsetagja. Ha azt tapasztalja, hogy a kép nem
eléggé kontrasztos, elmosódott vagy életlen, akkor egy nagyítóval alaposan ellenőrizze alsó lencsék állapotát.
A 40× és 100× objektívek tisztítása
nagyobb odafigyelést igényel. Kérjük,
ügyeljen a következőkre: Annak érdekében, hogy a nagyfelbontású lencsék
minél síkabb képet adjanak, ezek egy
apró konkáv előtétlencsével rendelkeznek, melynek igen kicsi a görbületi sugara.
Ennek a lencsének a felületét egy fogpiszkálóra tekert vattadarabbal vagy egy tisztítópálcikával lehet letisztítani. A szennyeződést kereskedelmi forgalomban kapható
üvegtisztítóval enyhén megnedvesített
tiszta ruhával törölje le. A lencse letörlése
során ne nyomja meg a lencsét és kerülje
a dörzsölést. Ügyeljen arra, hogy a vattapamacs hegye hozzáérjen a lencséhez.
Leica DM750 Kézikönyv
Az objektív tisztaságát a letörlés után
nagyítóval ellenőrizze.
OO
Ha a mikroszkóp tubusát ki kell vennie a
helyéről, ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá
az alul elhelyezkedő lencsékhez (a tubus
alján). A lencsék felületére kerülő ujjlenyomatok a kép tisztaságát erősen csökkentik.
Ezeket a lencséket a fent leírt módon lehet
tisztítani.
Megvilágítás
OO A Leica DM750 ikroszkópok LED-es megvilágítást használnak. Emiatt izzócserére a
mikroszkóp élettartama során nincs szükség.
A mikroszkóp karbantartása46
Hibaelhárítás
Leica DM750 Kézikönyv
Hibaelhárítás47
Hibaelhárítás
Állvány
A mikroszkóp nem reagál.
Ellenőrizze az aljzat tápellátását.
Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.
Ellenőrizze, hogy az állvány csatlakozik-e a tápegységhez.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és ha szükséges,
akkor cserélje ki (lásd 15. oldal).
Fókusz
Nem lehet a mintára fókuszálni.
Használjon megfelelő immerziós közeget.
A mintát fedőüveggel felfelé helyezze el.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fedőlemez vastagsága, és hogy
teljesíti-e az objektívre vonatkozó előírásokat.
Sötét látótér
Nem állítható be meghatározott sötét
látóterű kontraszt.
Nem egységes a kép megvilágítása.
Nem kívánt szórt fény.
Leica DM750 Kézikönyv
Használjon DF objektívet.
Túl magas az objektív apertúrája (legfeljebb 0.75/ 1.10 legyen);
szükség esetén csökkentse az objektív apertúráját az írisz-diafragmával.
Ellenőrizze a kondenzor központosítását.
Nyissa ki teljesen az apertúrarekeszt.
Túl kicsi a nagyítás. Használjon nagyobb nagyítást.
Tisztítsa meg a mintát és a szomszédos lencsefelületeket.
Hibaelhárítás48
Hibaelhárítás (folytatás)
Polarizáció
Nem állítható a polarizációs kontraszt.
Állítsa keresztbe a polarizátort és az analizátort a maximális sötét
szint eléréséig (minta nélkül).
Fáziskontraszt
Nem állítható a fáziskontraszt.
A minta túl vastag, túl vékony, vagy túl fényesen színezett.
A fedőoldat és a minta törésmutatója azonos, ezért nincs fázisugrás.
Nincs egyenletesen felhelyezve a fedőüveg.
Ellenőrizze a fénygyűrű megfelelő pozicionálását.
Ellenőrizze a fénygyűrűk központosítását.
Ellenőrizze a kondenzor központosítását.
Nyissa ki teljesen az apertúrarekeszt.
Tárgyasztal
Hosszabb munkavégzés után csökken a tárgyasztal X irányú pozicionálási
tartománya.
Leica DM750 Kézikönyv
Mozgassa a tárgyasztal mechanikáját koaxiális meghajtóval bal
szélső helyzetbe.
Kézzel nyomja a tárgyasztal mechanikáját tartó csavart még
tovább balra, amennyire csak lehet. Ezután mozgassa a tárgyasztal
mechanikáját koaxiális meghajtóval jobb szélső helyzetbe.
Kézzel nyomja a tárgyasztal mechanikáját tartó csavart még
tovább jobbra, amennyire csak lehet.
Hibaelhárítás49
Méretek
Leica DM750 Kézikönyv
Méretek50
Leica DM750 Kézikönyv
Méretek51
Leica DM750 Kézikönyv
Méretek52
Leica DM750 Kézikönyv
Méretek53
10/2019 · 13IDE13060HU_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising