Leica Microsystems | DM750 M | User manual | Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes User manual

Leica Microsystems DM750 M Upright Microscopes User manual
Leica DM750 M
Kézikönyv
A gyártó adatai
2019. október kiadás, kiadó:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Svájc)
Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a közvetlen
ügyfélszolgálattal:
sms.support@leica-microsystems.com
Leica DM750 M Kézikönyv
2
A fejezetek áttekintése
Biztonsági fogalmak5
A Leica DM750 M összeszerelése
16
Használat25
Az átvilágító felszerelése és használata
32
A mikroszkóp karbantartása
46
Leica DM750 M Kézikönyv
3
Tartalomjegyzék
A gyártó adatai
A fejezetek áttekintése
2
3
Biztonsági fogalmak
Biztonsági előírások
6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
7
Fontos tudnivalók
8
Használati utasítások
9
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
11
Információk a műszerért felelős személyek számára
12
Karbantartás13
Tartozékok, karbantartás, javítás
14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
15
A Leica DM750 M összeszerelése
A megvilágító-tengely beszerelése
17
A tubus behelyezése
18
Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
19
Szabványos Leica tubus kivehető szemlencsékkel
21
Szemillesztők22
A tárgylencsék behelyezése
23
A megvilágító polarizációjának módosítása
24
Leica DM750 M Kézikönyv
Használat
A mikroszkóp bekapcsolása
A fényrekesz módosítása
Megvilágítási elrendezések
A megvilágító automatikus kikapcsolása
Mintatartó használata
26
27
28
30
31
Az átvilágító felszerelése és használata
Választható Köhler-féle megvilágító
33
A kondenzor felszerelése
34
A mikroszkóp bekapcsolása
36
A kondenzor központosításának befejezése 37
A kondenzor használata
38
Előkészületek a minta megtekintéséhez
39
Fókuszálás40
A tubus beállítása
41
A Köhler-diafragma beállítása 44
A mikroszkóp karbantartása
Általános karbantartás
47
4
Biztonsági fogalmak
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak5
Biztonsági előírások
A Leica DM mikroszkópsorozat egyedi moduljaihoz tartozik egy interaktív CD-ROM is,
melyen számos nyelven megtalálható az
összes kapcsolódó felhasználói kézikönyv.
Tartsa biztonságos és a felhasználók számára
hozzáférhető helyen. A felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le:
www.leica-microsystems.com.
A felhasználói kézikönyv ismerteti a Leica DM
sorozatú mikroszkópok különálló moduljainak
speciális funkcióit, valamint fontos információkat tartalmaz a biztonságos működéssel, a
használattal és a tartozékokkal kapcsolatban.
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
Az üzembe helyezés és a használatbavétel előtt
olvassa el a felhasználói kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági előírások betartására.
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
A "Biztonsági tudnivalók" című tájékoztató
az általános biztonsági előírásokat, valamint
a mikroszkóp és az elektromos, illetve egyéb
tartozékok javításával, igényeivel és kezelésével kapcsolatos kiegészítő tudnivalókat tartalmazza.
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak6
A felhasználói kézikönyvben használt jelölések
Biztonsági előírások
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Magas hőmérsékletű felület
Ez a jel figyelmeztet arra, hogy forró
felülethez, például felhevült izzóhoz
érhet hozzá.
Figyelmen kívül hagyása:
személyi veszélyeztetéssel, valamint
OO
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Fontos információk
A megértést segítő kiegészítő információkat, magyarázatokat jelöli.
Figyelmeztetés áramütés veszélyére
Ez a jel a különösen fontos elolvasandó
és betartandó információkat jelöli.
Kiegészítő megjegyzések
ff A szövegben szereplő jel a kiegészítő információkra utal.
Figyelmen kívül hagyása:
OO személyi veszélyeztetéssel, valamint
A készülék ártalmatlanítására, tartozékaira/részegységeire valamint fogyóeszközökre vonatkozó információk.
OO
OO
a műszer hibás működésével, illetve károsodásával járhat.
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak7
Fontos tudnivalók
Leírás
A Leica DM750 M mikroszkóp a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát képviseli.
Ennek ellenére a használat során veszélyhelyzetek adódhatnak. A lehetséges veszélyforrásokat
a továbbiakban ismertetjük.
Az összeszerelés, üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el a felhasználói
kézikönyvet. Különösen ügyeljen a biztonsági
előírások betartására.
Felhasználói kézikönyv
A felhasználói kézikönyv leírja a biztonságos
működtetéshez és karbantartáshoz szükséges
fontos utasításokat, valamint ismerteti a tartozékok körét,
Más gyártótól származó alkatrészek
A rendszer egyedi alkotóelemeit más gyártóktól
származó elemekkel is kombinálhatja. Kérjük,
olvassa el a szállító által mellékelt kézikönyvet
és biztonsági előírásokat.
A Leica DM750 M mikroszkóphoz
tartozik egy interaktív CD-ROM is,
melyen minden szükséges felhasználói kézikönyv megtalálható. Tartsa biztonságos és a
felhasználók számára hozzáférhető helyen. A
felhasználói kézikönyv és a különféle egyéb
frissítések honlapunkról, a következő webcímről tölthetők le, illetve nyomtathatók ki:
www.leica-microsystems.com.
Eredeti állapot
Ahhoz, hogy a műszert biztonságosan működtesse és eredeti állapotában megőrizhesse, a
felhasználónak követnie kell a kézikönyvben
ismertetett utasításokat és biztonsági előírásokat.
Törvényi előírások
Ügyeljen az általános és az adott országra
specifikus baleset-megelőzési és környezetvédelmi szabályok betartására.
Európai Uniós előírásoknak való megfelelés
Az elektromos tartozékok gyártása során
felhasznált technológia megfelel az EU idevágó
előírásainak.
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak8
Használati utasítások
A Leica DM750 M mikroszkóp kizárólag
zárt térben, és szilárd aljzaton elhelyezve üzemeltethető.
A Leica DM750 M mikroszkópot úgy
helyezze el, hogy az elektromos hálózatról bármikor le tudja választani. A hálózati
kábel mindig szabadon hozzáférhető kell
legyen, mivel a kábel tekintendő az elektromos
hálózati csatlakozást megszüntető berendezésnek.
A használat helye
A műszert csak zárt és pormentes helyiségben, +10 °C és +40 °C között használja. Óvja
az olajtól, a vegyszerektől, valamint az extrém
páratartalomtól. Kültéri használat esetén a
portól és piszoktól védeni kell. Az elektromos
részegységeket tilos a szabadban használni!
Az elektromos részegységeket a faltól és gyúlékony anyagoktól legalább 10 cm távolságra kell
elhelyezni.
Nem rendeltetésszerű használat
Soha ne szereljen fel rá más egyéb
egységet és ne szerelje szét egyik
mechanikai komponensét sem, hacsak az
útmutató kifejezetten nem ezt kéri.
A műszer elhelyezésekor a nagy hőingadozás, a
direkt napsugárzás és a rezgés kerülendő.
Az illetékes Leica leányvállalattal kapcsolatba kell lépni minden olyan esetben, amikor a berendezést módosítják, vagy
olyan, nem Leica alkatrészekkel építik egybe,
amelyeket a kézikönyv nem tárgyal.
A részegységek meleg és párás klímaövezetben a gombásodás elkerülésére speciális bánásmódot igényelnek.
A jelen felhasználói kézikönyvben ismertetett műszert és tartozékait biztonsági
szempontból és a potenciális veszélyforrásokat
figyelembe véve tesztelték.
A készülék jogosulatlan módosítása
vagy nem rendeltetésszerű használata
a garanciaigény teljes körű elvesztését vonja
maga után.
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak9
Használati utasítások (folytatás)
Szállítás
Az egyes modulokat lehetőség szerint eredeti
csomagolásukban szállítsa.
Annak érdekében, hogy a rázkódás során a
műszer ne sérüljön meg, szereljen le minden (a
kézikönyv alapján) a felhasználó által is
leszerelhető részt, és csomagolja be őket különkülön.
Hulladékkezelés
Miután a termék elérte üzemi élettartamának
végét, ártalmatlanítása céljából lépjen kapcsolatba a Leica ügyfélszolgálattal vagy értékesítéssel.
Kérjük, vegye figyelembe többek között a WEEE
EK-irányelvet a nemzeti joggyakorlatba átültető
nemzeti törvényeket és rendeleteket, valamint
biztosítsa a betartásukat.
Egyéb gyártótól származó termékek felszerelése
Ha Leica és harmadik féltől származó termékeket épít egybe, akkor a teljes rendszer gyártója
vagy forgalomba hozója felelős a biztonsági
előírások, valamint a törvényi feltételek és
előírások betartásáért.
Más elektronikai készülékekhez hasonlóan ez a készülék és tartozékai/
részegységei, valamint a hozzá felhasznált
fogyóeszközök sem kerülhetnek az általános
háztartási hulladék közé. A hulladékot a hatályos törvényeknek és helyi szabályzásnak
megfelelően kell kezelni.
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak10
A használattal kapcsolatos egészségügyi kockázatok
Egészségügyi figyelmeztetések
A mikroszkóppal ellátott munkahelyek
elősegítik és megkönnyítik a vizuális
feladatok elvégzését, azonban nagy kihívások
elé is állítják a munkavégző szemeit és izomzatát. A megszakítás nélküli munkavégzés hosszától függően astheniás zavar és izomfájdalom
léphet fel. Ezek a következő elővigyázatossági
rendszabályok betartásával megelőzhetők:
OO
A munkahely optimális kialakítása
OO
A tevékenységek gyakori váltogatása
OO
A személyzet részletes, az ergonómiának
és a munkafolyamatok szervezésének a
figyelembevételével készített utasításokkal
való ellátása.
A Leica mikroszkópsorozatok ergonomikus
kialakítása és felépítése a munkavégző igénybevételét a lehető legkisebbre csökkentik.
Veszélyhelyzetek a használat során
OO A Leica DM750 M mikroszkóp kizárólag
földelt hálózati aljzatba csatlakoztatható.
Fertőzésveszély
A szemlencsével való közvetlen érintkezés során baktériumok és vírusok
juthatnak át a szembe.
OO
A veszély minimalizálható egyedi szemlencsék, illetve szemillesztők használatával.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
A mikroszkóp lámpa az EN 62471:2008 szabvány alapján a kivételi csoportba (0. kockázati
csoport) tartozik, amennyiben rendeltetésszerűen használják.
• tóberendezés
Soha ne nézzen közvetlenül a világíLED-es fénysugarába
(sem optikai eszközzel, sem anélkül), mivel ez
megemeli a kockázati osztályt. Ezen megjegyzés figyelmen kívül hagyása a szem sérülésének
kockázatával jár.
Biztonsági fogalmak11
Információk a műszerért felelős személyek számára
Információk a műszerért felelős személyek
számára
OO Biztosítani kell, hogy a Leica DM750 M
mikroszkópot kizárólag erre képesített
személyek használhassák.
OO
A Leica DM750 M mikroszkópot kizárólag
annak kifogástalan állapota esetén lehet
használatba venni.
OO
A személyi veszélyeztetéssel járó termékhibákat haladéktalanul jelentse a Leica képviselőnek vagy értesítse a Leica Microsystems
(Schweiz) AG vállalatot: 9435 Heerbrugg,
Svájc.
Biztosítani kell, hogy a Leica DM750 M
mikroszkóp mellett mindig elérhető legyen
ez a felhasználói kézikönyv.
OO
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a mikroszkóp használói betartják-e a szükséges
biztonsági előírásokat.
OO
Az új felhasználóknak alaposan magyarázza el a figyelmeztető jelöléseket és azok
jelentését.
OO
OO
Határozza meg a mikroszkóp bekapcsolásával, működtetésével és javításával kapcsolatos felelősségeket, valamint ügyeljen
ezek betartására
Leica DM750 M Kézikönyv
OO
OO
Ha a Leica DM750 M mikroszkópot harmadik féltől származó eszközökkel együtt
használja, ellenőrizze, hogy az adott kombináció használatát minden egyes érintett
gyártó biztonságosnak ítélte-e meg, valamint ügyeljen az adott termékek felhasználói kézikönyveiben található előírások
betartására.
OO
A műszerhez csak eredeti Leica pótalkatrészek használhatók fel.
OO
Javítások vagy technikai módosítások után
a mikroszkópot a technikai követelményeknek megfelelően ismételten konfigurálni
kell.
OO
A Leica nem vállal felelősséget semmi
olyan esetben, ha a műszert nem a megfelelő módon használják vagy ha a műszer
javítását, módosítását vagy karbantartását
(amennyiben ez utóbbi nem a Leica végzi
el) nem erre feljogosított személy végzi.
OO
Az épület elektromos kiépítése meg kell
feleljen a helyi törvényi előírásoknak. Javasolt a megfelelő, feszültségvezérelt, hibatűrő földelés kiépítése.
A Leica DM750 M mikroszkóp módosítását
és karbantartását kizárólag a Leica által erre
feljogosított szakemberek végezhetik el.
Biztonsági fogalmak12
Karbantartás
Általános instrukciók
OO Óvja a Leica DM750 M mikroszkópot a
portól és a párától, valamint a savas, lúgos
vagy korrozív anyagoktól. Ne tároljon vegyszereket az eszköz közelében.
OO
OO
OO
A gumibevonattal ellátott és műanyag
alkatrészek tisztítása
OO A por és piszok egy puha ecsettel vagy egy
lágy, nem szöszölődő ruhával törölhető le.
OO
Óvja a Leica DM750 M mikroszkópot az
olajoktól és zsíroktól. Sem a sínrendszerre,
sem más mechanikus alkatrészre ne használjon kenőanyagokat.
A piszok nagyját egy olyan, enyhén benedvesített ruhával törölje le, melyre már nincs
szüksége.
OO
A tisztításhoz NE használjon acetont, xylant
vagy nitrogéntartalmú hígítókat!
A fertőtlenítés során mindig tartsa be a
fertőtlenítő gyártójának az utasításait.
OO
Soha ne tisztítsa vegyszerrel a festett felületeket és gumit tartalmazó alkatrészeket. Ez
ugyanis a felület károsodásához vezethet,
és a leváló anyagdarabok a vizsgált mintát
beszennyezhetik.
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az üveg felületek tisztítása
A port egy száraz, zsírmentes szőrecsettel seperje le, gumikörtével fújja le, vagy
vákuumszívással távolítsa el.
OO
OO
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
Biztonsági fogalmak13
Tartozékok, karbantartás, javítás
Tartozékok
A Leica DM750 M mikroszkóp kizárólag az
alábbi tartozékokkal együtt használható:
OO
A megfelelő Leica tartozékok körét ebben a
kézikönyvben ismertetjük.
OO
Minden egyéb alkatrész és tartozék csak
akkor használható biztonságosan, ha erről
a Leica kifejezetten így nyilatkozik.
Leica DM750 M Kézikönyv
Karbantartás
A Leica DM750 M mikroszkóp alapvetően
nem igényel karbantartást. Annak érdekében, hogy mindig biztonságosan és
megbízhatóan működjön, javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot a mikroszkóp javításával és karbantartásával foglalkozó szervizzel.
OO
Megállapodhat velük a rendszeres felülvizsgálatról, illetve – szükség esetén –
szerződést is köthet velük a javításokról.
OO
Javasoljuk, hogy a karbantartást a Leica
szervizzel végeztesse el.
OO
A karbantartás és javítás során kizárólag
eredeti alkatrészek használhatók fel.
Javítás
OO Csak eredeti Leica Microsystems alkatrészek használhatók fel.
OO
Az elektromos részegységek felnyitása
előtt mindig áramtalanítsa a műszert!
OO
A feszültség alatt álló részek érintése
balesetveszélyes!
Szerviz címe
Probléma esetén az alábbi címen léphet velünk
kapcsolatba:
stereo.service@leica-microsystems.com
Biztonsági fogalmak14
Elektromos adatok és környezeti feltételek
Biztosítékcsere
A biztosítékok cseréje előtt mindig áramtalanítsa a mikroszkópot! A Leica DM750 M mikroszkóp két biztosítékot
tartalmaz, melyek a tápkábel bemenete felett találhatók.
Kizárólag a következő típusú biztosítékokat használja:
5×20 mm, 1 A/250 V-os gyorsmegszakító (# 13RFAG30003)
Környezeti feltételek
Használati hőmérséklet
+10 °C … +40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C … +52 °C
+50 °F … +104 °F
Használat közbeni rázkódás elleni védelem
25 mm, 50 mm keményfa
Szállítási közbeni rázkódás elleni védelem
(csomagolás nélkül)
100 g / 6 ms
Szállítási közbeni rázkódás elleni védelem
Elektromos adatok
Bemenő: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
(csomagolva)
800 mm szabadesés
Szállítási közbeni rezgésvédelem
(csomagolás nélkül)
5–200 Hz / 1,5 g
Használati és tárolási légnyomás
500–1 060 mBar
Használati és tárolási páratartalom
20–90 %
Elektromos kategória: II (túlfeszültség-védelmi kategória)
Szennyezési fok: 2
Leica DM750 M Kézikönyv
Biztonsági fogalmak15
A Leica DM750 M összeszerelése
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése16
A megvilágító-tengely beszerelése
Összeszerelés
1. A hűtőtesttel ellátott megvilágító-tengelyt
hátulról helyezze rá az állványra.
3. A rögzítőcsavar meghúzásával rögzítse a
megvilágító-tengelyt.
2. Állítsa be az állvány geometriájának megfelelően a megvilágító-tengelyt.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése17
A tubus behelyezése
A tubusnak két típusa van. Azonosítsa,
hogy melyikkel rendelkezik:
Összeszerelés
1 Óvatosan csavarja ki az állvány tetején
található rögzítőcsavarokat a mellékelt
imbuszkulccsal.
2. Helyezze fel a villás tartót az állvány tartórészére, majd alaposan húzza meg a rögzítőcsavart. Ezzel a tubus automatikusan a
mikroszkóp optikai tengelyébe fog esni.
1-es típus: Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
2-es típus: Szabványos tubus kivehető szemlencsékkel
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése18
Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
1. A szárnyas csavar felrakása előtt távolítsa el
az eredeti rögzítőcsavart.
3. Helyezze vissza a Leica EZ tubust az
állványra.
2. Mielőtt a csavart az állványba behelyezi,
csavarja ki teljesen a szárnyas részét.
4. Rögzítse a szárnyas csavart az állványhoz a
csavarhoz mellékelt kulccsal.
Leica EZ tubus integrált szemlencsékkel
A Leica EZ tubusának elfordításához meg
kell lazítania a rögzítőcsavart az állványon, illetve ki is cserélheti a (külön rendelhető)
szárnyas csavarra.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése19
Leica EZ tubus – integrált szemlencsék (folytatás)
A Leica EZ tubus biztonságos elforgatásához ezután csak a szárnyas csavart
kell meglazítania, és ezután el tudja forgatni a
tubust. Végül szorítsa meg ismét a csavart.
A Leica EZ tubus beépített szemlencsékkel rendelkezik, melyek a megfelelő
képalkotáshoz előzetesen be vannak állítva, így
a szemlencsék beállítására vagy felszerelésére
nincs szükség.
Folytassa a "Szemillesztők" című fejezettel a
22. oldalon.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése20
Szabványos Leica tubus kivehető szemlencsékkel
1. Helyezze be a szemlencséket a tubusba.
2. Az alsó részén található ezüst színű csavarok meghúzásával rögzítse a szemlencséket
a tubusban.
Szabványos tubus, mely nem tartalmazza a
szemlencséket
A szabványos tubus forgatható villás
illesztéssel rendelkezik, így a tubust
tetszőleges irányba tudja forgatni.
Ezáltal a szemlencsék rögzítve lesznek
a tubushoz, de közben forgathatóak
maradnak.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése21
Szemillesztők
Ha a mikroszkóp használata során szemüveget visel, hajtsa le a gumi szemillesztőket. Ha nem hord szemüveget, akkor a szemillesztőket használva a vizsgálat során ki tudja
zárni a beszűrődő fények zavaró hatását.
Leica DM750 M Kézikönyv
Ha szabványos mikroszkóp-összeállítással rendelkezik, akkor mind a tárgylencsék, mind az alsó kondenzor is előre fel van
helyezve az állványra. Folytassa a "Használat"
című fejezettel a 25. oldalon. Ha a Leica DM750
M mikroszkópot nem a szabványos konfigurációban, hanem egyedi alkatrészekkel szerezte
be, folytassa "A tárgylencsék behelyezése" című
fejezettel a 23. oldalon.
A Leica DM750 M összeszerelése22
A tárgylencsék behelyezése
A tárgylencsék behelyezése
A tárgylencse foglalatát kizárólag a rajta
található recés gyűrűvel forgassa.
Miközben a tárgylencse foglalatát az óramutató járásával egyezően elfogatja, csavarja be a
foglalatokba az egyes tárgylencséket. A becsavarást a legkisebb nagyítású lencsével kezdje.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése23
A megvilágító polarizációjának módosítása
1. Helyezze be a polarizátort az adapterbe.
3. Tolja be ütközésig az adaptert a nyílásba.
2. Távolítsa el az analizátor burkolatát.
4. Visszavert fény esetében a sugárosztó
csúszkájának teljesen benyomva kell
lennie.
Ha csak továbbított fényt használ, húzza
a sugárosztó csúszkáját a külső pozícióba.
Ezzel automatikusan kikapcsolja a visszavert fényt, így energiát takarít meg, és
megelőzi a sugárosztó által okozott hamis
többszínű hatást.
Leica DM750 M Kézikönyv
A Leica DM750 M összeszerelése24
Használat
Leica DM750 M Kézikönyv
Használat25
A mikroszkóp bekapcsolása
Óvintézkedések
A Leica DM750 M világításának fényereje nagyon nagy lehet. Emiatt csak
azután nézzen a szemlencsébe, hogy a világítást bekapcsolta és a fényerőt csökkentette
(lásd 3. pont)!
A mikroszkóp csatlakoztatása és bekapcsolása
1. Csatlakoztassa az átvilágító oszlopának
USB-kábelét a Leica DM750 M állvány hátoldalán lévő 5 V-os/1,5 A-es tápcsatlakozóba.
Ha USB-tápcsatlakozó nélküli állvánnyal
rendelkezik, akkor csatlakoztassa az USBkábelt egy külső USB-s áramforráshoz.
Leica DM750 M Kézikönyv
2. A főkapcsoló rövid megnyomásával
kapcsolja be a megvilágítót.
A fényerő 15 fokban szabályozható.
3. Nézzen bele a szemlencsébe, és állítsa be a
megfelelő szintre a világítás fényerejét.
Használat26
A fényrekesz módosítása
Fényrekesz
A megvilágító fényrekesze nyitható és
zárható. Nyitott fényrekesz mellett a
felbontás magas, a mélységélesség viszont
csökken. Zárt fényrekesz mellett a megvilágítás
gyengébb - ilyenkor a felbontás kisebb, ám a
mélységélesség megnő.
A fényrekesz nyitása/zárása
1. A kar felfele mozgatásával zárja a fényrekeszt.
2. A kar lefele mozgatásával nyitja a fényrekeszt.
A fényrekeszt ferde megvilágítás alkalmazásakor mindig ki kell nyitni.
Leica DM750 M Kézikönyv
Használat27
Megvilágítási elrendezések
Megvilágítási elrendezések
Az érintőgombos kezelőfelületen tudja a
megvilágítást az igényeinek megfelelően
beállítani.
A megvilágítási mód módosítása
A világos-látóteres és a ferde megvilágítás közti
váltáshoz nyomja meg a középső gombot.
A fényrekeszt ferde megvilágítás alkalmazásakor mindig ki kell nyitni.
Különálló fényforrások (ferde fény)
A négy fényforrásból egy bekapcsolásához
(azaz ferde megvilágításhoz) a gombot 2
másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva. A
fényforrások többféle kombinációban is bekapcsolhatók.
PUSH
Világos-látóteres megvilágítás
Ferde megvilágítás
Leica DM750 M Kézikönyv
Különálló fényforrások
Használat28
Megvilágítási elrendezések (folytatás)
Fényforrások bekapcsolása
A gombokat röviden megnyomva további fényforrások is be- vagy kikapcsolhatók.
Átváltás világos látótérre
A világos-látóteres és a legutóbb kiválasztott
ferde megvilágítás közti váltáshoz nyomja meg
röviden a középső gombot.
A ferde megvilágítási elrendezések automatikus előhívása
Ha a középső gombot 2 másodpercnél hosszabb
ideig tartja lenyomva, akkor amíg a gombot el
nem engedi, kétmásodpercenként bekapcsol a
következő fényforrás.
PUSH
Tetszőleges elrendezés
Leica DM750 M Kézikönyv
Váltás a világos látóteres megvilágítás és
a legutolsó elrendezés között
Automatikus váltás
a fényforrások között
Használat29
A megvilágító automatikus kikapcsolása
A Leica DM750 M megvilágítója automatikusan kikapcsol, ha két órán át nem
történik semmi változás. Ez a beállítás módosítható.
A késleltetett kikapcsolás deaktiválása
A késleltetett kikapcsolás aktiválása
1. Kapcsolja ki a megvilágítót.
1. Kapcsolja ki a megvilágítót.
2. Tartsa lenyomva a
gombot a megvilágító bekapcsolása alatt.
2. Tartsa lenyomva a
gombot a megvilágító bekapcsolása alatt.
Ha a késleltetett kikapcsolás le van tiltva,
akkor a LED-es megvilágító háromszor
lassan felvillan, majd folyamatosan világít.
Ha a késleltetett kikapcsolás engedélyezve van, akkor a LED-es megvilágító
háromszor gyorsan felvillan, majd folyamatosan világít.
Miután a megvilágítót az elektromos
hálózatról le-, majd visszacsatlakoztatta,
az automatikus kikapcsolás mindig aktív lesz
(gyári alapbeállítás).
Ha a sugárosztó csúszkáját a külső pozícióba állítja, azzal automatikusan kikapcsolja a isszavert fényt, így energiát takarít meg,
és megelőzi a sugárosztó által okozott hamis
többszínű hatást.
Leica DM750 M Kézikönyv
Használat30
Mintatartó használata
Kiegészítő mintatartó
A mintatartó kétféle, 25 és 30 mm-es
átmérővel kapható:
A mintatartó felhelyezése
1. Csavarja le a gyűrűt a mintatartóról.
4. Helyezze be a mintatartót az asztalon lévő
nyílásba, majd nyomja be hátrafelé ütközésig.
2. Helyezze fel a mintát.
OO
Rendelési szám - 25 mm: 13 613 167
OO
Rendelési szám - 30 mm: 13 613 168
3. Csavarja rá a gyűrűt a mintatartóra.
A minta maximális magassága 30 mm.
5. Nézzen bele a szemlencsébe, és eközben az
asztal mozgatásával állítsa be a mintát.
Leica DM750 M Kézikönyv
Használat31
Az átvilágító felszerelése
és használata
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata32
Választható Köhler-féle megvilágító
Átvilágító
A Leica DM750 M esetén az optimális
átvilágítás biztosítása érdekében kétféle
kondenzor áll rendelkezésre. Az átvilágító
azonosítása a későbbi teendők miatt szükséges.
Leica DM750 M Kézikönyv
1-es típus: szabványos kondenzor
Állítható központosítású kondenzor, gyárilag
beállított felszereléssel.
2-es típus: Köhler-féle kondenzor
Állítható, központosítható kondenzor szárnyas
csavarokkal és állítható Köhler-féle diafragmával.
Az átvilágító felszerelése és használata33
A kondenzor felszerelése
Kondenzor
A Leica DM750 M nyitott alsó állású
kondenzorfoglalattal rendelkezik, ide
kell a kondenzort rögzíteni.
1. A tárgyasztalt a durvameghajtó csavarral
ütközésig mozgassa felfelé.
3. Teljesen csavarja ki a foglalaton található állítócsavarokat (Köhler-megvilágító
esetén a szárnyas csavarokat).
2. Mozgassa a kondenzor tartóját a kondenzor fókuszcsavarjával a legalsó állásba.
A kondenzor tartója nyitott
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata34
A kondenzor felszerelése (folytatás)
4. Óvatosan csúsztassa be a kondenzort a
foglalatba úgy, hogy a kondenzor alján
található vezetőcsapot a csatlakozóvilla
hátoldalán lévő bevágásba illeszti.
5. Mozgassa a kondenzort a kondenzor
fókuszcsavarjával a legfelső állásba.
6. Húzza meg annyira a két állítócsavart
(Köhler-megvilágító
esetén
szárnyas
csavart), hogy a kondenzor felső lencséje
munkahelyzetben a tárgylencse alatt középen helyezkedjen el, azaz a kondenzor
durván központosítva legyen.
Leica DM750 M Kézikönyv
A kondenzor pontos központosításának
menete "A kondenzor teljes mértékű
központosítása" című fejezetben, a 37. oldalon
van részletezve.
Az átvilágító felszerelése és használata35
A mikroszkóp bekapcsolása
Óvintézkedések
A Leica DM750 M világításának fényereje nagyon nagy lehet. Ezért a megvilágítót mindig azelőtt kapcsolja be, mielőtt a
szemlencsékbe belenézne!
USB-tápcsatlakozó
A Leica DM750 M állvány kábeltartójának közepén található egy 5 V-os/1,5 A-es USB-tápcsatlakozó. Ez egyes Leica kamerák, átvilágítók
és más, 5 V-ot/1,5 A-t igénylő eszközök esetén
használható.
Leica DM750 M Kézikönyv
A mikroszkóp csatlakoztatása és bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a mikroszkóp tápkábelét
egy földelt hálózati aljzatba.
3. Kapcsolja be a mikroszkópot az állvány jobb
oldalán, alul található bekapcsológombbal.
4. Nézzen bele a szemlencsébe, és állítsa be a
megfelelő szintre a világítás fényerejét.
2. Csökkentse a fényerőt a minimumra.
Az átvilágító felszerelése és használata36
A kondenzor központosításának befejezése
A kondenzor központosításának befejezése
1. A kondenzor recés gyűrűjének jobbra
forgatásával nyissa ki a fényrekeszt.
2. Rajzoljon „X”-et egy kb. névjegykártya
méretű papírlapra, és helyezze úgy az
állvány fénykilépési pontjára, hogy az „X” a
megvilágított rész közepére essen.
Nincs központosítva
Ellenőrizze, hogy a kondenzor a legmagasabb helyzetbe legyen állítva.
Leica DM750 M Kézikönyv
3. Nézzen bele a szemlencsébe, és az állítócsavarokkal állítsa be középre az „X”-et.
(Leica DM750 M Köhler-féle kondenzorral:
a beállítást a szárnyas csavarokkal végezze
el).
Központosítva van
Az átvilágító felszerelése és használata37
A kondenzor használata
A kondenzor használata
A kondenzor írisz-diafragmával rendelkezik, így minden egyes objektív esetén be
tudja állítani a megfelelő numerikus apertúrát.
1. Az írisz-diafragma nyitásához és zárásához
forgassa el a kondenzoron található recés
gyűrűt jobbra vagy balra úgy, hogy a rajta
található vonal az éppen használt objektív
felé essen.
2. Kezdéskor nyissa ki teljesen a diafragmát a
kondenzorgyűrű jobbra történő teljes elforgatásával.
A gyűrűn lévő jelölésnek a munkaobjektívhez kell
esnie.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata38
Előkészületek a minta megtekintéséhez
1. Helyezze a vizsgálandó mintát tartalmazó
tárgylemezt a tárgyasztalra, és óvatosan
csúsztassa be a leszorítók alá.
2. Helyezze el úgy a tárgylemezt, hogy a
minta egy része a használt tárgylencse alá
essen.
A leszorítók tartják helyben a tárgylemezt.
Leszorítókarok
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata39
Fókuszálás
1. Forgassa el a tárgylencse foglalatát úgy,
hogy a munkahelyzetbe a legkisebb nagyítású lencse essen.
2. A durva beállító csavar elforgatásával vigye
fel a tárgyasztalt ütközésig, a legfelső helyzetbe.
3. Nézzen bele a szemlencsékbe, és állítsa be
a kívánt fényerősséget.
A Leica DM750 M mikroszkópállvány
gyári beállítása olyan, hogy a megfelelő
fókuszpozíciót ebből a helyzetből a finombeállító csavar 1,5 fordulatával el lehet érni.
4. A finombeállító csavarral állítsa be élesre a
mintát.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata40
A tubus beállítása
Állítsa be a szemlencséket
1. Állítsa be a tubuson a megfelelő pupillatávolságot. A tubus szemrészeit távolítva
vagy közelítve növelje vagy csökkentse a
pupillatávolságot addig, míg két szemmel
egyszerre belenézve a szemlencsékbe csak
egy megvilágított kört lát.
Leica EZ tubus
OO Ha az integrált szemlencsékkel rendelkező
Leica EZ tubust használja, akkor nincs szükség további beállításokra. A mikroszkópot
használja nyugodtan szemüvegével vagy
kontaktlencséjével együtt.
OO
Leica DM750 M Kézikönyv
Köhler-féle kondenzorral rendelkező Leica
DM750 M esetén lépjen tovább "A Köhlerdiafragma beállítása" című fejezetre a
44. oldalon.
Normál tubus két fix szemlencsével
OO Ha két fix (nem fókuszálható) szemlencsével ellátott normál tubust használ, akkor
nincs szükség további beállításokra. A
mikroszkópot használja nyugodtan szemüvegével vagy kontaktlencséjével együtt.
OO
Köhler-féle kondenzorral rendelkező Leica
DM750 M esetén lépjen tovább "A Köhlerdiafragma beállítása" című fejezetre a
44. oldalon.
Az átvilágító felszerelése és használata41
A tubus beállítása (folytatás)
Szabványos tubus
Ha egy vagy két fókuszálható szemlencsével
ellátott normál tubust használ, akkor további
beállításokra van szükség:
2. Nézzen bele a szemlencsébe, és a finomfókuszáló csavarral fókuszáljon a mintára. Az
egyik szemét eközben hunyja be.
1. Állítsa a fókuszálható szemlencsén a dioptergyűrűt „0” állásba
3. Ezután váltson, azaz nézze a mintát a másik
szemével a másik (fókuszálható) szemlencsén át. Ezután a szemlencsével fókuszáljon
a mintára.
A tárgyasztalt a beállítás során ne
mozgassa.
Ha egy fókuszálható és egy nem fókuszálható szemlencsét használ együtt,
akkor a nem fókuszálhatóba nézzen bele.
4. Egyik kezével fogja meg a fókuszálható
szemlencse recés peremét, a másikkal pedig
forgassa addig a szemlencse felső részét,
míg a mintát ezzel a szemével is élesen nem
látja. Ezzel a művelettel kiegyenlítette a két
szeme közötti élességkülönbséget.
Ha szemüveggel vagy kontaktlencsével
kényelmesen tudja használni a mikroszkópot, akkor mellettük csak minimális beállításra van szükség.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata42
A tubus beállítása (folytatás)
5. Váltson át nagyobb nagyítású objektívre, és
fókuszáljon a mintára, miközben mindkét
szemével a mikroszkópba tekint.
Nagyobb nagyítás mellett kisebb lesz a
látótere. Azonban tapasztalni fogja, hogy
miután nagy nagyításon beállította a fókuszt,
kisebb nagyításra váltva már nem, vagy csak
minimálisan kell állítania az élességen.
OO
Ha a Leica DM750 M mikroszkóp Köhlerdiafragmával is rendelkezik, lapozzon
"A Köhler-diafragma beállítása" című fejezetre a 44. oldalon.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az átvilágító felszerelése és használata43
A Köhler-diafragma beállítása
Ha a Leica DM750 M mikroszkóp Köhler-féle diafragmával ellátott
megvilágítással rendelkezik, akkor a kondenzor pontos központosításához és fókuszba állításához tegye az alábbiakat.
2. Fókuszáljon rá a fényrekesz képére a kondenzor fókuszcsavarja segítségével (az asztali rögzítő bal oldalán található).
1. Állítsa be úgy a mikroszkóp talpán található Köhler-féle diafragmát
úgy, hogy a szemlencsékbe nézve a látótérben látható legyen a fényrekesz képe.
A kondenzor fókuszcsavarja
Zárt Köhler-féle fényrekesz
Leica DM750 M Kézikönyv
A fényrekesz képe fókuszba van
állítva
A zárt Köhler-féle fényrekesz képe
Az átvilágító felszerelése és használata44
A Köhler-diafragma beállítása (folytatás)
3. Állítsa be a képet a középpontba a kondenzor két állítócsavarját
egyszerre forgatva.
Leica DM750 M Kézikönyv
4. Nyissa ki a diafragmát egészen addig, míg a teljes látótér láthatóvá
nem válik.
Az átvilágító felszerelése és használata45
A mikroszkóp karbantartása
Leica DM750 M Kézikönyv
A mikroszkóp karbantartása46
Általános karbantartás
Általános
A mikroszkópot mindig két kézzel fogja
meg. Erre a célra szolgál a hátsó részen
található fogantyú, és az elülső perem.
Leica DM750 M Kézikönyv
OO
A kábeltartóra feltekerheti a kábelt, hogy az
mindig a kellő hosszúságú legyen.
OO
Tartsa tisztán az optikai részeket. A kitűnő
optikai teljesítménynek ezek tisztasága is
feltétele.
OO
A nem használt mikroszkópot mindig
takarja le a mellékelt műanyag porvédő
huzattal.
OO
Ha bármely optikai rész poros vagy piszkos
lesz, fecskendővel fújja le vagy teveszőr
ecsettel seperje le róla a port.
OO
Az optikai felületekről a szennyeződést
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztítóval átitatott, puha, nem szöszölődő
ruhával, a szemüvegekhez való törlőkendővel vagy vattatamponnal törölje le.
OO
Oldószereket csak nagyon kis mennyiségben használjon! A ruhát, törlőkendőt vagy
vattatampont csak annyira nedvesítse be,
hogy az oldószer lencse körül ne folyhasson ki!
A mikroszkóp karbantartása47
Általános karbantartás (folytatás)
OO
OO
A mikroszkópnak a porra, piszokra és olajra
legérzékenyebb része az objektív alsó lencsetagja. Ha azt tapasztalja, hogy a kép nem
eléggé kontrasztos, elmosódott vagy életlen, akkor egy nagyítóval alaposan ellenőrizze alsó lencsék állapotát.
A 40× és 100× objektívek tisztítása
nagyobb odafigyelést igényel. Kérjük,
ügyeljen a következőkre: Annak érdekében, hogy a nagyfelbontású lencsék
minél síkabb képet adjanak, ezek egy
apró konkáv előtétlencsével rendelkeznek, melynek igen kicsi a görbületi sugara.
Ennek a lencsének a felületét egy fogpiszkálóra tekert vattadarabbal vagy egy tisztítópálcikával lehet letisztítani. A szennyeződést kereskedelmi forgalomban kapható
üvegtisztítóval enyhén megnedvesített
tiszta ruhával törölje le. A lencse letörlése
során ne nyomja meg a lencsét és kerülje
a dörzsölést. Ügyeljen arra, hogy a vattapamacs hegye hozzáérjen a lencséhez.
Leica DM750 M Kézikönyv
Az objektív tisztaságát a letörlés után
nagyítóval ellenőrizze.
OO
Ha a mikroszkóp tubusát ki kell vennie a
helyéről, ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá
az alul elhelyezkedő lencsékhez (a tubus
alján). A lencsék felületére kerülő ujjlenyomatok a kép tisztaságát erősen csökkentik.
Ezeket a lencséket a fent leírt módon lehet
tisztítani.
Megvilágítás
OO A Leica DM750 M ikroszkópok LED-es
megvilágítást használnak. Emiatt izzócserére a mikroszkóp élettartama során nincs
szükség.
A mikroszkóp karbantartása48
10/2019 · 13IDE16060HU_2 · © 2019 by Leica Microsystems GmbH.
Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.
CONNECT
WITH US!
Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44
www.leica-microsystems.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising