ZTE | BLADEV220 | User manual | ZTE BLADEV220 Uputstvo za upotrebu

ZTE BLADEV220 Uputstvo za upotrebu
PRAVNE INFORMACIJE
Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.
ZTE Blade V220
Vodič za brzi početak
Sva prava zadržana.
Nijedan deo ove publikacije ne sme da se citira,
reprodukuje, prevodi niti koristi ni u kom obliku
i ni na koji način, elektronski ili mehanički, što
obuhvata fotokopiranje i mikrofilmovanje, bez
prethodne pismene dozvole od korporacije ZTE
Corporation.
Napomena
ZTE Corporation zadržava prava da izmeni
štamparske greške ili da ažurira specifikacije u
ovom priručniku bez prethodne najave.
Nudimo samousluživanje našim korisnicima inteligentnih terminalnih uređaja. Posetite zvaničnu
veb-lokaciju kompanije ZTE (na adresi www.
ztedevice.com) da biste dobili više informacija o
samousluživanju i podržanim modelima. Informacije na veb-lokaciji imaju prioritet.
Odricanje odgovornosti
ZTE Corporation se eksplicitno odriče svake
odgovornosti za kvarove ili oštećenja koja
nastanu usled neovlašćenih izmena softvera.
Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu
mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
Sadržaj u ovom uputstvu može se razlikovati od
samog proizvoda ili softvera.
Zaštitni znaci
ZTE i ZTE logotipi su zaštitni znaci korporacije
ZTE Corporation. Google i Android su zaštitni
znaci kompanije Google, Inc. Zaštitni znak
Bluetooth® i logotipi su u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc., a korporacija ZTE te zaštitne
znake koristi pod licencom.
Logotip microSD
Upoznavanje sa telefonom
Indicator
Light
Prednja
Kamera
•
Senzor Blizine
i Svetla
Zvučnik
Ekran
Osetljiv
Na Dodir
Dugme Za
Povratak
USB
Interfejs
zemljama. Iskorišćeno sa dozvolom.
Drugi zaštitni znaci i zaštićena imena su u
Taster Za
Uključivanje
•
Taster Menija
Ekran >
2
Buđenje Vašeg Telefona
UPOZORENJE!
OPREZ:
Nemojte sami uklanjati ili menjati ugrađenu
punjivu bateriju u telefonu. Bateriju može
zameniti ZTE ili ZTE ovlašćeni servis.
1. Priključite adapter u priključak za punjenje.
Uverite se da je adapter ubačen u pravom
smeru.
7
2. Uključite punjač u standardnu utičnicu sa
naizmeničnom strujom.
3. Isključite punjač kada je baterija napunjena
do kraja.
uključite telefon čak i posle dužeg punjenja.
Uključivanje/isključivanje
Telefona
Pre uključivanja se uverite da je baterija
napunjena.
1. Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite
pritisnutim Taster za uključivanje.
2. Da biste ga isključili, pritisnite i zadržite
Taster za uključivanje dok se ne pojave
opcije menija. Dodirnite Isključivanje > OK.
8
Ubacivanje mikroSDHC™ Kartice
(Nije uključeno)
MikroSDHC kartica se može ubaciti ili ukloniti dok
je telefon uključen. Potrebno je prvo demontirati
mikroSDHC karticu pre uklanjanja.
1. Uklonite poklopac.
•
Pritisnite da bi dobili
opcije za trenutni ekran.
Držite da bi videli
korišćene aplikacije.
Pritisnite ili držite da bi
podesili jačinu tona.
2. Držite mikro-SIM karticu sa izrezanim uglom
orijentisano kao što je prikazano i ubacite je
u držač kartice.
2. Držite vašu mikroSDHC karticu okrenutu tako
da metalni kontakti gledaju na dole i ubacite
je.
4
•
•
Povuci
Da bi prevukli, pritisnite i držite vaš prst
pre nego što počnete da pomerate prst.
Dok vučete, nemojte puštati prstom dok ne
dođete do cilja.
Informacije o bezbednosti
proizvoda
Nemojte držati uređaj u ruci dok
voz¬ite.
Mali delovi mogu da predstavljaju
opasnost od gušenja.
(na primer, poruka ili link Web stranice),
pritisnite i držite objekat.
Ovaj uređaj može da stvori glasan
zvuk.
•
na ekranu.
•
Pinch
U nekim aplikacijama (kao što su Maps,
Browser, i Gallery), možete da zumirate
i od zumirate tako što ćete sa dva prsta
prislonjena na ekran u isto vreme i širite ih po
ekranu (da bi odzumirali) i da ih skupljate (da
bi zumirali).
Prevuci
Opcija prevuci znači da prevučete prstom
brzo vertikalno ili horizontalno preko ekrana.
Korišćenje Ekrana na Dodir
Da biste sprečili moguće oštećenje
sluha, nemojte da slušate duže pri
velikoj jačini zvuka.
Izbegavajte kontakt sa magnetnim
medijumima.
Držite uređaj dalje od pejsmejkera
i drugih ličnih medicinskih uređaja.
Isključite uređaj kada dobijete
takva uputstva u bolnicama i
medicinskim objektima.
Ekran vašeg telfona vam omogućava kontrolne
akcije pomoću raznih dodirnih pokreta.
• Dodir
Kada želite da pišete možete da koristite
tastaturu na ekranu,selektujete objekte
na ekranu kao što su aplikacije I ikone
podešavanja, ili da pritisnete dugmiće na
ekranu, samo ih dodirnite prstom.
9
5
Kada se koristi uz telo, uređaj
treba da bude udaljen 15 mm.
Pritisnite i držite
Da bi otvorili moguće opcije za neki objekat
NAPOMENA:
Ako ste podesili ‘unlock pattern’, or a PIN/lozinka
za vaš telefon, moraćete da nacrtate patern ili
unesite PIN/lozinka da bi otkljucali ekran.
> Podešavanja > Hard Key i
izaberite postavku.
3
Vaš telefon automatski prelazi u režim mirovanja
kada nije u upotrebi neko vreme. Ekran je
isključen radi uštede energije i tasteri su
zaključani da spreče slučajne operacije.
1. Pritisnite Taster za uključivanje da bi
uključili ekran.
2. Pritisnite i držite
NAPOMENA:
Ako je nivo baterije izuzetno nizak, nećete biti
u mogućnosti da uključite telefon čak i ako se
on puni. U ovom slučaju pokušajte ponovo tako
što ćete pustiti telefon da se puni 20 minuta.
Kontaktirajte servis ako niste u mogućnosti da
na početni ekran iz bilo
koje aplikacije ili ekrana.
Držite da bi videli Google
pretragu.
UPOZORENJE!
Da bi ste izbegli oštećenje telefona, nemojte
koristiti bilo koju drugu vrstu SIM kartica, ili bilo
koju nestandardnu mikro-SIM karticu koja je
isečena od SIM kartice. Standradnu mikro-SIM
karticu možete dobiti od vašeg provajdera.
1. Ubacite nokat u otvorj na desnoj strain
zadnjeg poklopca i pažljivo ga podignite.
NAPOMENA:
pokrenuli telefon.
Punjenje Baterije
Pritisnite da bi se vratili
Ugasite vaš telefon pre nego što ubacite ili
promenite micro-SIM karticu.
3. Postavite zadnju masku na zadnji deo
telefona I pritisnite poklopac na svoje mesto.
Uverite se das u sve zakačke zatvorene i da
nema praznina oko poklopca.
Možete promeniti pozicije Dugme za Povratak
i Taster Menija. Pritisnite Taster za Početni
odgovori, pokušajte da pritisnete i držite Taster
za uključivanje oko 10 sekundi da biste ponovo
je ne uklanjate i menjate nasumično.
3. Vratite poklopac.
Koristite punjače i kablove koji su odobreni od
strane ZTE. Korišćenjem neodobrenih priključaka
može da izazove oštećenje telefona ili eksploziju
baterije.
Taster Jačine
Zvuka
Ako ekran blokira ili mu treba mnogo vremena da
određene podatke na njoj. Stoga, preporučuje se
da imate stalno ubačenu mikroSDHC karticu i da
Držite da bi upalili ili
ugasili Zvono ili Vibraciju
ili Režim Rada u Avionu.
Pritisnite da bi ubacili
telefon u režim
Spavanja.
Pritisnite da bi probudili
vaš telefon.
Ubacivanje mikro-SIM Kartice
Pritisnite da bi ste se vratili
na prethodni ekran.
Taster Menija
Blic
Zadnja Kamera
Version No.: R1.0
Edition Time : 2015
•
•
Restartovanje Vašeg Telefona
Baterija vašeg telefona treba da ima dovoljno
snage za uključivanje telefona, pronalaženje
signala i obavljanje nekoliko poziva. Trebalo bi
da napunite bateriju potpuno što pre.
Dugme za
Povratak
Taster Za
Početni Ekran
vlasništvu kompanija koje polažu prava na njih.
•
•
Taster za
Početni Ekran
Qualcomm® Snapdragon™ procesori su proizvod
Qualcomm Technologies, Inc.
Qualcomm i Snapdragon su robne marke
Qualcomm Incorporated, registrovane u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
1
NAPOMENA:
Taster za
Uključivanje
Taster Jačine
Zvuka
Zvučnik
Neke aplikacije mogu zahtevati mikroSDHC
karticu da bi normalno radile ili mogu čuvati
Funkcija
Interfejs za
Slušalice
predstavlja zaštitni znak
organizacije SD-3C, LLC.
Taster
•
10
Rotiranje ekrana
Za većinu ekrana, možete promeniti
orijentaciju ekrana tako što ćete okrenuti
uređaj.
11
Isključite uređaj kada dobijete
takva uputstva u avionima i na
aerodro¬mima.
Isključite uređaj u eksplozivnim
okruženjima.
12
6
Nemojte koristiti uređaj tokom
do¬livanja goriva.
Ovaj uređaj može da stvori svetlost
koja je blistava ili koja bljeska.
Nemojte odlagati uređaj u vatru.
Izbegavajte ekstremne
temperature.
Izbegavajte kontakt sa tečnostima,
održavajte u suvom stanju.
Nemojte pokušavati da rasklopite
uređaj.
Koristite samo odobreni dodatni
pri¬bor.
Nemojte se oslanjati na ovaj
uređaj za komunikacije u hitnim
slučajevima.
Izlaganje Radio Frekvencije (RF)
Generalna Izjava o RF Energiji
Vaš telefon sadrži predajnik i prijemnik. Kada je
uključen on prima i predaje RF energiju. Kada
komunicirate telefonom, system koji upravlja
vašim pozivom kontroliše nivo snage koju vaš
telefon emituje.
13
Specifična Brzina Apsorpcije (SAR)
Nošenje Uređaja uz Telo
Vaš mobilni uređaj emituje i prima radio-talase.
Dizajniran je tako da ne prelazi ograničenja
izlaganja radio-valovima koja su preporučena
međunarodnim smernicama. Te smernice
definisala je nezavisna naučna organizacija
IC¬NIRP i ona uključuju bezbednosne nivoe
kojima se garantuje zaštita svih ljudi, bez obzira
na dob i zdravlje.
Te smernice koriste mernu jedinicu pod nazivom
Specifična brzina apsorpcije, skraćeno SAR.
SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi
2 W/kg, a najviša SAR vrednost izmerena pri
te¬stiranju ovog uređaja iznosi 1.57 W/kg*.
Budući da mobilni uređaji obavljaju različite
Važne informacije o bezbednosti u vezi zračenja
radio frekvencija (RF):
Da bi se obezbedila usklađenost sa smernicama
o izlaganju RF, telefon mora da se koristi sa
najmanje 15mm odvajanja od tela.
Nepoštovanje ovih uputstava moeže dovesti do
preteranog izlaganja RF koje prelazi relevantne
granice smernice.
funkcije, oni mogu da se koriste i u drugim
položajima, na primer na telu kao što je opisano
u ovom uputstvu**.
Budući da se kod merenja SAR vrednosti koristi
najveća snaga emitovanja uređaja, stvarni
SAR ovog uređaja prilikom rada obično je
niži od gore definisanih vrednosti. Razlog je
automatska promena nivoa napajanja uređaja da
bi se obez¬bedilo korišćenje minimalne snage
potrebne za komunikaciju sa mrežom.
* Testovi se vrše u skladu sa EN 50360, EN
62311, EN 62209-1, EN 62209-2.
** Pogledajte objašnjenje o nošenju uređaja uz
telo.
Ograničavanje Izlaganja Poljima Radio
Frekvencija (RF)
Za pojedince zabrinute oko limitiranja izloženosti
RF poljima, Svetska Zdravstvena Organizacija
(WHO) pruža sledeće savete:
Mere predostrožnosti: Trenutna naučna
istraživanja ne ukazuju na potrebu za posebnim
merama predostrožnosti za upotrebu mobilnih
telefona. Ako su u pitanju pojedinci oni mogu
odabrati da ograniče sebi i svojoj deci izlaganje
RF talasima, ograničavanjem dužine trajanja
poziva ili korišćenjem “hands-free” uređaja da bi
se mobilni telefon držao podalje od glave i tela.
Dodatne informacije o ovoj temi mogu se dobiti
sa početne stranice WHO http://www.who.
int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: June 2000).
Informacije o Propisima
Sledeće dozvole i obaveštenja primenjuju se u
određenim regionima kao što je navedeno.
Molimo vas pronađite odeljak Dekleracija RoHS
Saglasnosti i CE DOC na kraju ovog priručnika.
14
Smetnje Radio Frekvencija
Generalna Izjava o Smetnjama
Mora se voditi računa prilikom korišćenja telefona
u neposrednoj blizini ličnih medicinskih uređaja,
kao što je pejsmejker i slušni aparat.
Pejsmejker
Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno
rastojanje od 15cm između mobilnog telefona
i pejsmejkera kako bi se izbegle moguće
smetnje kod rada pejsmejkera. Da bi to postigli,
koristite telefon na suprotnom uvetu od vašeg
pejsmejkera i ne nosite telefon u džepu na
grudima.
Slušni Aparati
Ljudi sa slušnim aparatima ili drugim implantima
u uhu mogu uočiti mešanje zvukova kada koriste
bežični uređaj ili kad je neki u blizini.
Nivo smetnji zavisi od vrste slušnog aparata
I udaljenosti od izvora smetnje. Povećanje
udaljenosti između njih može smanjiti smetnje.
Takođe možete konsultovati proizvođača slušnog
aparata o alternativama.
Medicinski Uređaji
Molimo vas da se obratite lekaru i proizvođaču
uređaja da biste utvrdili da li rad vašeg telefona
može da utiče na rad medicinskog uređaja.
21
Distrakcija
Vožnja
Mora se posvetiti puna pažnja vožnji u svakom
trenutku kako bi se smanjio rizik od nesreće.
Korišćenje telefona tokom vožnje (čak i sa hands
free setom) može izazvati ometanje i dovesti
do nezgode. Morate biti u skladu sa lokalnim
zakonima i propisima kojima se ograničava
korišćenje bežičnih uređaja tokom vožnje.
Mora se posvetiti puna pažnja upravljanju
mašinama u svakom trenutku kako bi se smanjio
rizik od nesreće.
•
•
Rukovanje Proizvodom
Generalna Izjava o Rukovanju i Upotrebi
Vi ste sami odgovorni za to kako koristite svoj
telefon uz sve posledice takvog korišćenja.
Uvek treba isključiti telefon gde god je zabranjena
njegova upotreba. Korišćenje vašeg telefona
podleže merama bezbednosti koje su dizajnirane
da zaštite korisnike i okolinu.
• Uvek čuvajte vaš telefon i njegove dodatke i
čuvajte ih na čistom mestu bez prašine.
• Držite ekran i objektiv kamere čistim. Prljav
ekran ili objektiv kamere mogu usporiti
rekaciju telefona na vaše operacije ili niži
kvalitet slike.
16
Zone sa potencijalnom eksplozivnom atmosferom
obuhvataju oblasti za punjenje, potpalublja
brodova, postrojenja za skladištenje goriva
ili hemikalija i oblasti u kojima vazduh sadrži
hemikalije ili čestice kao što je pesak, prašina ili
metalni prah.
Avion
Oblasti Miniranja
Smetnje u Autu
Imajte na umu da zbog eventualnog ometanja
elektronske opreme, neki proizvođači automobile
zabranjuju korišćenje mobilnih telefona u
svojim vozilima osim ako hands free komplet sa
spoljnom antenom nije uključen u instalaciju.
Eksplozivne Sredine
Pumpe i Eksplozivne Atomosfere
U mestima sa potencijalnom eksplozivnom
atmosferom, pridržavajte se svih istaknutih
znakova da isključite bežične uređaje kao što su
telefoni ili druga radio oprema.
22
•
•
Isključite bežične uređaje kada to zatraže
u bolnicama, klinikama ili zdravstvenim
ustanovama. Ovi zahtevi su dizajnirani kako
bi se sprečile moguće smetnje kod osetljive
medicinske opreme.
Isključite bežični uređaj kad god dobijete takvu
instrukciju na aerodromu ili od avio osoblja.
Konsultujte se sa avio osobljem oko korišćenja
bežičnog uređaja u avionu. Ako vaš uređaj nudi
“Režim rada u avionu”, to morate aktivirati pre
ulaska u avion.
•
Upravljanje Mašinama
15
Bolnice
•
Isključite vaš mobilni telefon ili bežični uređaj
kada ste u područkima miniranja u kojima
je objavljeno isključivanje “radio stanica” ili
“elektronskih uređaja” kako bi se izbeglo
ometanje operacija miniranja.
Izjava o RoHS Usaglašenosti
Da bi negativne uticaje sveo na najmanju meru
i da bi preuzeo više odgovornosti prema Zemlji
na kojoj živimo, ovaj dokument će služiti kao
zvanična izjava da je ZTE Blade V220 koji je
proizveo ZTE CORPORATION, u saglasnosti sa
Smernicom 2011/65/EU Evropskog parlamenta
- RoHS (Ograničenje opasnih supstanci), u
pogledu sledećih supstanci:
Olovo (Pb)
Živa (Hg)
Kadmijum (Cd)
Heksavalentni hrom (Cr (VI))
•
•
•
•
Očistite uređaj I njegovu dodatnu opremu
mekim materijalom kao što su krpe za
čišćenje naočara. Ne koristite alcohol ili
druge korozivne supstance za čišćenje ili im
omogućiti da uđu unutra.
Nemojte izlagati telefon ili njegove
nastavke otvorenom plamenu ili zapaljenim
proizvodima od duvana.
Nemojte izlagati telefon ili njegove dodatke
tečnosti,vlazi ili visokoj vlažnosti.
Nemojte ispuštati, bacati ili pokušati da
savijete vaš telefon ili njegove nastavke.
Nemojte farbati telefon ili njegove nastavke.
Ne pokušavajte da rastavite telefon ili
njegovu dodatnu opremu. Jedino ovlašćena
lica mogu to učiniti.
Nemojte izlagati ili koristiti telefon ili njegove
nastavke u okruženju sa ekstremnim
temperaturama, minimum –[5] i maksimum
+[50] stepeni Celzijusa.
Ne stavljajte telefon unutar ili pored opreme
koja se greje ili kontejnere sa visokim
pritiskom, kao što su bojleri, mikrotalasne
pećnice ili vruće posuđe. U suprotnom vaš
telefon se može oštetiti.
Proverite lokalne propise o odlaganju
elektronskih prozivoda.
Nemojte nositi telefon u zadnjem džepu jer bi
mogao da se slomi kad sednete.
17
Odlaganje Starog Uređaja
1. Kada je simbol precrtane
kante za otpatke nalepljen
na proizvod, to znači da
je taj proizvod obuhvaćen
Evropskom smernicom
2012/19/EU.
2. Sve električne i elektronske
proizvode treba odložiti
odvojeno od ostalog
komunalnog otpada, na
mesta za sakupljanje koja
je odredila vlada ili lokalne
vlasti.
3. Pravilnim odlaganjem
svog isluženog uređaja
doprinećete sprečavanju
potencijalnog negativnog
uticaja na životnu sredinu i
na ljudsko zdravlje.
Za informacije o recikliranju ovog proizvoda na
osnovu WEEE smernice, molimo pošaljite poruku
e-pošte na weee@zte.com.cn
Polibromirani bifenili (PBBs)
Polibromirani difenil etri (PBDEs)
ZTE Blade V220 koji je proizveo ZTE
CORPORATION zadovoljava zahteve EU
2011/65/EU.
23
24
Mala Deca
Napadi/Nesvestica
Zagrevanje Telefona
Ne ostavljajte telefon ili njegove nastavke na
dohvat dece I ne dozvolite im da se igraju sa
njima.
Mogu da povrede sebe ili druge, ili mogu da
oštete sam telefon.
Vaš telefon sadrži male delove sa oštrim ivicama
koji mogu izazvati povredu ili se mogu odvojiti i
izazvati gušenje.
Telefon može da proizvede blistavo ili trepćuće
svetlo. Mali procenat ljudi može da bude
podložan napadu ili nesvestici (čak i ako nikada
nisu imali napade) kad su izloženi treptavom
svetlu ili lampicama isto kao kad igraju igrice
ili gledaju video. Ako ste imali napade ili
pomračenje svesti ili ako imate porodičnu istoriju
takvih pojava, konsultujte se sa lekarom.
Vaš telefon može postati vruć tokom punjenja ili
normalnog korišćenja.
Demagnetizacija
Povratne Povrede od Naprezanja
Da bi izbegli rizik ok demagnetizacije, ne
dozvolite da budu blizu telefona na duže vreme
elektronski uređaji ili magnetni mediji.
Da biste smanjili rizik od povratnih povreda
naprezanjem (RSI) dok kucate poruke ili igrate
igrice na telefonu :
• Nemojte stiskati telefon previse.
• Pritiskajte dugmice lagano.
• Koristite specijalne funkcije koje su
dizajnirane da minimiziraju pritiskanje
dugmadi, kao što su šabloni i predvidiv tekst.
• Što više se odmarajte i protežite.
Elektrostatičko Pražnjenje (ESD)
Nemojte pipati metalne konektore SIM kartice.
Antena
Ne dodirujte nepotrebno antenu.
Položaj Normalnog Korišćenja
Prilikom postavljanja ili primanja telefonskog
poziva, držite telefon na uvetu sa dnom ka vašim
ustima.
Hitni Pozivi
Vazdušni Jastuci
vezu u svim uslovima. Stoga, nikada se nemojte
osloniti ni na jedan bežični telefon tokom hitnih
Ne stavljajte telefon na vazdušni jastuk ili u
polje njegovog delovanja jer se jastuk naduvava
velikom snagom i može doći do ozbiljnih
povreda.
Postavite telefon bezbedno pre početka vožnje
vašeg vozila.
Ovaj telefon, kao svaki bežični telefon, radi
koristeći radio signale, koji ne mogu da garantuju
slučajeva.
Glasan Zvuk
Ovaj telefon je u stanju da proizvede veliku buku,
koja može da ošteti sluh.
Smanjite ton pre upotreba slušalica, Bluetooth
stereo slušalice ili druge audio uređaje.
18
EK Izjava o Usaglašenost
Broj modela: ZTE Blade V220/Avea in Touch
4-ZTE Corporation
Usaglašen sa suštinskim bezbednosnim
zahtevima Smernice za radio i telekomunikacionu
terminalnu opremu (smernica 1999/5/ EC),
Ograničenjem određenih opasnih
supstanci u električnoj i elektronskoj opremi
(smernica 2011/65/EU), Ekološkim zahtevimaza
proizvode u vezi sa energijom (smernica
2009/125/EC) i sa njihovim dopunama. Ova
izjava primenjuje se na sve proizvedene
primerke identične uzorcima podnesenim
radi testiranja/procene.
Procenu usaglašenosti ovog proizvoda sa
zahtevima Smernice 1999/5/EC obavio je
PHOENIX TESTLAB GmbH (Prijavljeno telo
Br.0700) , a procenu usaglašenosti ovog
proizvoda sa zahtevima Smernice 2011/65/
EU i smernice 2009/125/EC je izvršio Centar
za ispitivanje pouzdanosti, koji je deo ZTE
Corporation. Procena se zasniva na sledećim
propisima istandardima:
25
Dodatna Oprema
Koristite samo odobrenu dodatnu opremu.
Nemojte konektovati ne kompatibilne proizvode
ili dodatke.
Pazite da ne dodirnete ili dozvolite metalnim
predmetima, kao što su novčići ili ključevi,
da naprave kontakt ili naprave kratak spoj u
konektoru za bateriju.
Nikada ne bušite površinu baterije sa oštrim
predmetima.
Konekcija sa Autom
Zatražite stručni savet pri povezivanju telefona
sa električnim sistemom vozila.
Faulty and Damaged Products
Ne pokušavajte da rastavite telefon ili njegovu
dodatnu opremu.
Samo kvalifikovano osoblje može da servisira ili
popravi telefon ili njegov pribor.
Ako vaš telefon (ili njegova dodatna oprema)
potopljen u vodu, probušen ili izložen teškom
padu, nemojte ga koristiti do se ne preduzme
provera u ovlašćenom servisu.
19
Zahtev
Standard
20
Broj izveštaja.
EN 62209-1:2006,
EN 62209-2:2010 EN
50360:2001/A1:2012 I14D00020-SAR
EN 50566:2013
EN 62479:2010
Ovim izjavljujemo da je sledeći proizvod sa
oznakom:
Produc Vrsta proizvoda: LTE/WCDMA/
GSM(GPRS) Digital Mobilni Telefon
Električna Bezbednost
Zdravlje i
EN 60950-1:200
bezbednost
6+A11:2009+A1:
2010+A12: 2011
EN 50332-1-2000;
EN 50332-2-2003
EN 62471:2008
I14D00020-SAF
I14D00020-ACO
3125677.50A
EMC
EN 301 489-1
V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:
2005
EN 301 489-3
I14D00020-EMC
V1.6.1;2012
EN 301489-17 V
V2.2.1: 2012
EN 301 48924V1.5.1: 2010
Radio
Spectrum
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1/-2/-13
V6.2.1
EN 300328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;
I14D00020-RFG
I14D00020RFW
I14D00020-RFL
I14D00020-RFB
I14D00020-WLA
I14D00020-GPS
RoHS
IEC 62321:2013
140901735SHA
-001
ErP
EN 62301:2006
TRS13010125
26
Za ovu izjavu odgovornost snosi proizvođač:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,
Industrial Park, Nanshan District,Shenzhen,
Guangdong, 518057, P.R.China
Osoba autorizovana da potpisuje u ime
kompanije:
XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation
Name in block letters & position in the
company
Shenzhen, 24 October 2014
Mesto i datum
Potpis
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising