ZTE | MF190 | User manual | ZTE MF190 Руководство пользователя

ZTE MF190 Руководство пользователя
Шағын кең жолақты 3G USB-модемді таңдағаныңыз үшін алғыс
білдіреміз!
Ескертпе:
USB-модемді пайдалану ережесінің толық сипаттамасын «Beeline USB-модемін» бірінші қолданғанда
ДК-ге орнатылатын бағдарлама мәзірінің «Справка» (Анықтама) бөлімінен қараңыз.
3G USB-модем туралы ақпарат
USB-модем үлгісі: ZTE MF 190 USB-модемі
Модемнің техникалық ерекшеліктері
•
•
•
•
Жұмыс диапазондары – 2100 МГц-те HSDPA/UMTS және EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц).
HSDPA/UMTS режимінде деректерді қабылдау жылдамдығы 7,2 Мбит/с және деректерді жіберу
барысында 5,76 Мбит/с-қа дейін.
EDGE/GPRS режимінде деректерді қабылдау жылдамдығы 236 кбит/с-қа дейін.
Жалғау ахуалының және сигнал қуаттылығының көрсеткіші.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 1
1
2011-4-13 16:52:10
Модем сипаттамасы
Бұл ақпарат анықтама ретінде ғана беріліп отыр. Модемнің шынайы түрі суретте көрсетілген бейнеден
басқа болуы мүмкін.
 Модем индикаторы: Сіздің модеміңіздің күйін көрсетеді.
Индикатор күйі
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 2
Жанбайды
Мәні
Модем компьютерге қосылмаған
2
2011-4-13 16:52:10
Жасыл (немесе көк) түс жанып тұр Модем Beeline желісінде тіркелді және жұмысқа дайын
Кызыл түс жанып тұр




Модем Beeline желісінде тіркелмеген
Модемнің үстінгі беті
Модемнің қақпағы
SIM картаға арналған ұя: абоненттің ерекшелегіш модулі орнатылатын орын
USB-коннектор: Модеміңізді ноутбукпен немесе ДК-мен байланыстырады.
Жүйеге қойылатын талаптар
•
•
•
•
•
•
Орталық процессор (CPU): Pentium 4, жиілігі 1 ГГц немесе одан да жоғары
512 МБ-тан басталатын оперативті жады.
Microsoft® Windows® XP / Vista / Windows 7 немесе Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 операциялық жүйелермен
жабдықталған компьютерлермен үйлесімділігі.
Модем интерфейсінің әмбебеп бірізді шинасы (USB).
Қатты дискте 50 Мегабайт бос орын.
Дисплей рұқсаты: 800 х 600 немесе одан да жоғары (кеңес берілгені - 1024 х 768).
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 3
3
2011-4-13 16:52:10
Жүйеге қойылатын талаптар бойынша ескертпе:
•
•
•
Жүйенің сәйкес емес конфигурациясы сіздің компьютеріңіздің модеммен бірге жұмыс істеу
өндірімпаздығын нашарлатып жіберуі мүмкін.
Windows XP операциялық жүйесі үшін Service Pack 2 немесе одан да жоғары жаңарту пакетін
орнатуға кеңес беріледі.
Windows Vista операциялық жүйесі үшін Service Pack 1 жаңарту пакетін орнатуға кеңес беріледі.
Модемді орнату
1.
Модемнің үстіңгі бетін алыңыз.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 4
4
2011-4-13 16:52:10
2.
SIM картаны SIM картаға арналған ұяшыққа орнатыңыз да, суретте көрсетілгендей, көрсетілген бағыт
бойынша тығыз қойыңыз.
3. Модемнің үстіңгі бетін бастапқыдай етіп орнатыңыз.
Ескерту:
•
SIM картаның кесілген жиегі ұяшықтың керекті жиегіне қаратылғанына көз жеткізіңіз.
•
Жұмыс барысында SIM картаны шығармаңыз. Әйтпесе, картаға зиян келуі мүмкін және ондағы
сақталған мәліметтер жоғалуы мүмкін.
Модемді компьютерге жалғау
Модемнің USB-байланыстырғышын компьютердің кез-келген бос USB-портына сұғыңыз.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 5
5
2011-4-13 16:52:11
Бағдарламалық қамсыздандыруды орнату және өшіріп тастау
Орнату және өшіру процедуралары әртүрлі операциялық жүйелерде әртүрлі болуы мүмкін.
Келесі бөлімдерде Windows XP-ді үлгі ретінде алып отырып орнату және өшіру процедуралары
баяндалған.
Бағдарламалық қамсыздандыруды орнату
1.
Beeline USB-модеміне арналған қосымшаны орнату бірнеше уақыттан кейін автоматты түрде
басталады. Орнату бағдарламасының іске қосылуын күтіңіз және содан кейін оның нұсқауларымен
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 6
6
2011-4-13 16:52:11
2.
•
жүріңіз. Орнату барысында модем мен компьютер арасындағы байланысты үзіп жібермеңіз.
Егер де қосымшаны орнату автоматты түрде басталмаса, онда оны қолмен өзіңіз орнатыңыз:
«Мой компьютер» (Менің компьютерім) терезесін ашыңыз, ол үшін жұмыс үстеліндегі
«Мой
компьютер» (Менің компьютерім) белгісін екі рет шертіңіз. Егер жұмыс үстелінде
«Мой
компьютер» (Менің компьютерім) белгісі жоқ болса, онда экранның сол жақ төменгі бұрышында
орналасқан «Пуск» (Баста) түймесін басыңыз, және пайда болатын мәзірден «Мой компьютер»
(Менің компьютерім)
•
•
•
белгісін табыңыз.
«Мой компьютер» (Менің компьютерім) терезесінде Beeline атты дискті ашыңыз.
Ашылған терезеден сіз AutoRun.exe файлын табасыз, міне соны іске қосыңыз.
Ары қарай орнату бағдарламасының нұсқауларымен жүріңіз және модем мен компьютер арасындағы
жалғауды үзіп жібермеңіз.
Бағдарламалық қамсыздандыруды іске қосу
Beeline USB-модеміне арналған қосымшаны іске қосыңыз. Ол үшін өз компьютеріңіздің жұмыс үстеліндегі
қосымша
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 7
белгісін тауып, оны тінтуірмен екі рет шертіңіз.
7
2011-4-13 16:52:11
USB-модемді суырып алу
1.
Beeline USB-модем бағдарламалық қамсыздандыруды жабыңыз.
белгісін екі рет шертіңіз. Безопасное извлечение устройтсва
2.
Сосын, хабарлама бөлігіндегі
3.
4.
(Құрылғыны қауіпсіз түрде шығару) деген хабарлама терезесі пайда болады.
Тиісті құрылғыны таңдаңыз және Остановить (Тоқтату) дегенді басыңыз.
Оборудование может быть удалено (Жабдықты шығарып алуға болады) деген жазу шыққан
кезде, модемді USB-порттан суырып алыңыз.
Бағдарламалық қамсыздандыруды өшіріп тастау
Пуск (Баста) мәзіріне кіріңіз > Панель управления (Басқару панельі) бөлімін таңдаңыз > сосын,
Установка и удаление программ (Бағдарламаны орнату және өшіріп тастау) белгісін шертіңіз > USBмодем Beeline бағдарламасын табыңыз және бағдарламалық өнім сүйемелдеуін өшіру үшін Удалить
(Өшіру) түймесін басыңыз.
Ескертпе:
•
Бағдарламалық өнім сүйемелдеуін өшіруден бұрын одан шығыңыз.
•
Қосымшаны өшіргеннен кейін, компьютерді қайта қосыңыз және қосымшаны қайта орнатыңыз.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 8
8
2011-4-13 16:52:11
Спасибо за то, что Вы выбрали 3G USB-модем Beeline!
Примечание:
Подробное описание правил эксплуатации USB-модема смотрите в разделе «Справка», в меню
программы «USB-модем Beeline», которая устанавливается на ПК при первом использовании модема.
Информация о 3G USB-модеме
Модель USB-модема: ZTE MF 190
Технические характеристики модема
•
•
•
•
Работа в диапазонах – HSDPA/UMTS на 2100 МГц и EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц).
Скорость приема данных в режиме HSDPA/UMTS до 7,2 Мбит/с и при отправке данных до 5.76 Мбит/с.
Скорость приема данных в режиме EDGE/GPRS до 236 кбит/с.
Индикация состояния подключения и мощности сигнала.
Описание модема
Эта информация предоставляется для справки. Фактический вид модема, может отличаться от
изображенного на рисунке.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 9
9
2011-4-13 16:52:11
 Индикатор модема: Отображает статус Вашего модема.
Состояние индикатора
Не горит
Зеленый (или синий)
Красный
Значение
Модем не подключен к компьютеру
Модем зарегистрировался в сети Beeline и готов к работе
Модем не зарегистрировался в сети Beeline
 Верхняя панель модема
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 10
10
2011-4-13 16:52:11
 Крышка модема
 Гнездо для SIM карты: Место куда устанавливается модуль идентификации абонента.
 USB-коннектор: Присоединяет Ваш модем к ноутбуку или ПК.
Системные требования
•
•
•
Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц или выше
Оперативная память от 512 МБ.
Совместимость с компьютерами, оснащенными операционной системой Microsoft® Windows® XP /
Vista / Windows 7 или MAC OS 10.4, 10.5, 10.6.
•
Универсальная последовательная шина (USB) интерфейса модема
•
50 Мегабайт свободного места на жестком диске
•
Разрешение дисплея: 800 на 600 или выше (рекомендованное - 1024 на 768)
Примечание:
•
Несоответствующая конфигурация системы может ухудшить производительность работы вашего
компьютера с модемом.
•
Для операционной системы Windows XP рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 2
или выше.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 11
11
2011-4-13 16:52:11
•
Для операционной системы Windows Vista рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 1.
Установка модема
1.
Снимите верхнюю панель модема.
2.
Установите SIM карту в гнездо для SIM карты и вставьте ее до упора, соблюдая указанное
направление, как показано на рисунке.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 12
12
2011-4-13 16:52:11
3. Установите верхнюю панель модема в исходное положение.
Примечание:
•
Убедитесь, что скошенная кромка SIM карты должным образом подошла к кромке гнезда SIM карты.
•
Не извлекайте SIM карту, когда карта используется. В противном случае, карта может быть
повреждена и данные, хранящиеся на ней, могут быть утеряны.
Соединение модема с компьютером
Вставьте USB-разъем модема в любой свободный USB-порт компьютера.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 13
13
2011-4-13 16:52:12
Установка и удаление программного обеспечения
На различных операционных системах процедуры установки и удаления могут различаться.
В следующих разделах на примере операционной системы Windows XP описана процедура установки и
удаления программного обеспечения.
Установка программного обеспечения
1.
Установка приложения для USB-модема Beeline начнется автоматически через некоторое время.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 14
14
2011-4-13 16:52:12
2.
3.
Дождитесь запуска программы установки и следуйте ее подсказкам. Во время установки не
разрывайте соединение модема с компьютером.
Если автоматическая установка приложения не началась, то выполните установку вручную:
Откройте окно «Мой компьютер», для этого дважды щелкните значок
рабочем столе. Если на рабочем столе отсутствует значок
«Мой компьютер» на
«Мой компьютер», нажмите кнопку
«Пуск», в левом нижнем углу экрана, и найдите во всплывающем меню значок «Мой компьютер»
.
•
•
•
В окне «Мой компьютер» откройте диск с названием Beeline.
В открывшемся окне найдите файл AutoRun.exe и запустите его.
Далее следуйте подсказкам программы установки и не разрывайте соединение модема с
компьютером.
Запуск программного обеспечения
Запустите приложение для USB-модема Beeline. Для этого найдите значок приложения
на Рабочем
столе своего компьютера и дважды щелкните по нему мышкой.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 15
15
2011-4-13 16:52:12
Извлечение USB-модема
1.
Закройте программное обеспечение USB-модем Beeline.
в области сообщения. Появится диалоговое окно Безопасное
2.
Затем, кликните дважды
3.
4.
извлечение устройства.
Выберите подходящее устройство и затем нажмите на Остановить.
Когда появится сообщение Оборудование может быть удалено, извлеките модем из USB-порта.
Удаление программного обеспечения
Зайдите в меню Пуск > выберите раздел Панель управления > далее, щелкните по значку Установка
и удаление программ > найдите программу USB-модем Beeline и нажмите Удалить, чтобы удалить
сопровождения программного продукта.
Примечание:
•
Перед тем как удалить программное обеспечение продукта, выйдите из него.
•
После удаления приложения, перезагрузите компьютер и установите приложение снова.
QSG_Kaz_Rus_ZTE_Black.indd 16
16
2011-4-13 16:52:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising