ZTE | MF631 | User manual | ZTE MF631 Руководство пользователя

ZTE MF631 Руководство пользователя
MF631
USB модем
Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
Краткое руководство пользователя
Quick user guide
KZ
Кіріспе
USB модем MF631 – бұл HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
стандарттарын қолдайтын мульти-модальді USB модем. Портативті
компьютерлер мен ЖК арналған USB интерфейстің арқасында ол өзіне
модем мен ұялы телефонның (SMS) функционалдық мүмкіндіктерін
біріктірген және ұялы байланыс пен Интернеттің тамаша үйлестігін
қамтамасыз еткен. Модем кез келген уақытта және кез келген жерде
байланыста қалу мүмкіндігін бере отырып, ұялы байланыс желісі
арқылы деректерді беру мен мәтіндік хабарламаларды жолдау
қызметтерін қолдайды.
2
KZ
Спецификация
Интерфейс түрі
Жоғары жылдамдықты USB 2.0
Қолданылатын
жүйелер
Портативті компьютерлер мен
ЖК көптеген түрлері
Қолданылатын
операциялық
жүйелер
Windows XP, Vista, Windows 7
Mac OS 10.4 және одан жоғары
Функциялар
SMS хабарламаларды жолдау, деректерді
беру, қосымшаларды басқару, microSD
карталарды т.б. қолдау
Желі стандарттары
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
Беру жылдамдығы
(Max)
HSUPA: 5.76Mbps UL
Температура
HSDPA: 7.2Mbps DL
Сақтау: - 40° ~ + 80°
Жұмыс температурасы: - 10° ~ + 55°
Өлшемдері
76 × 24,5 × 10 мм
Салмағы
25 г жуық
MicroSD картасын
қолдау
32Гб дейінгі microSD карталарын қолдайды
Ескерту: microSD картасы міндетті аксессуар болып табылмайды. Егер
ол жинақта ұсынылмаса, Сіз оны өзіңіз сатып ала аласыз.
3
KZ
Құрылғымен танысу
Төмендегі суреттерде MF631 сыртқы түрі келтірілген. Бұл анықтамалық
ақпарат ретінде ғана келтіріліп отыр. Құрылғыңыз өзгеше болуы мүмкін.
1. Индикатор
2. Алдыңғы қақпағы
3. USB ажыратқышы
4. microSD картасына
арналған ұяшық
5. SIM/USIM картасына
арналған ұяшық
4
KZ
Құрылғыны орнату
1. Құрылғының төменгі жағындағы пернені басып тұрып, модем
қақпағын көтеріп ашыңыз.
Ескерту: Қақпақты ашқан кезде тым көп күш салмаңыз,
ол зақымдалуы мүмкін.
2. SIM/USIM картаны SIM/USIM картаға арналған ұяшыққа салыңыз.
SIM/USIM картаны метал жағын төмендегі суретте көрсетілгендей
төмен қаратып, ұяшыққа салыңыз.
5
KZ
3. MicroSD картасын MicroSD картасына арналған ұяшыққа салыңыз.
MicroSD картасын төмендегі суретте көрсетілгендей MicroSD
картасына арналған ұяшыққа салыңыз.
Ескерту: Бұл модемде тек MicroSD картасын ғана пайдалануға болады
4. Қақпақты модем корпусына қойып, оны құрылғы шеттеріндегі
қыстырма бойымен жылжытып, модем қақпағын орнына түскенге
дейін итеріп жабыңыз.
6
KZ
5. Модемді ноутбугыңызға немесе жеке компьютеріңізге жалғаңыз.
•• Модемнің USB ажыратқышын айналдырып, оны компьютердің USB
портына салыңыз. Құрылғының нық отырғанына көз жеткізіңіз.
•• ЖК операциялық жүйесі жаңа құрылғыны автоматты түрде танып,
Орнату Мастерін бастайды.
7
KZ
Бағдарламалық жабдықты орнату
Бағдарламалық жабдықты орнату процедурасы операциялық жүйе
түріне байланысты ерекшеленуі мүмкін. БЖ орнату барысында
қолданыстағы нұсқаулықтарға жүгініңіз.
Windows ОЖ үшін
Модеміңіз компьютерге дұрыс қосылған болса, жүйе бағдарламалық
жабдықты орнату процесін автоматты түрде бастайды. Бағдарламалық
жабдықты орнатуды сәтті аяқтау үшін нұсқаулықтарға жүгініңіз.
Ескерту: Егер жүйе автоматты орнату функциясын бастамаса, Сіз
орнату бағдарламасын, Менің компьютерім a Kcell CONNECT.
Mac OS үшін
Модеміңіз компьютерге дұрыс қосылған болса, жүйеңіз жұмыс
үстелінде Kcell CONNECT CD-ROM белгісін автоматты түрде көрсетеді.
Kcell CONNECT екі рет басып, бағдарламалық жабдықты орнатуды
сәтті аяқтау үшін нұсқаулықтарға жүгініңіз.
8
KZ
Жүйеден қауіпсіз түрде шығу
мен құрылғыны шығару
Бағдарламалық қосымшаны жабыңыз. Осыдан кейін Сіз USB модемді
қауіпсіз шығара аласыз.
Модемді пайдалану
Келесі функцияларды жылдам орындау үшін түрлі белгілер ескерілген:
Қосылу
Интернетке қосылу.
Қысқа
хабарлама
«Жаңа хабарлама» пернесін басып, алушы нөмірін
енгізіп, мәтінді теріңіз де хабарламаны жіберу үшін
«Жолдау» пернесін басыңыз
Телефон
кітапшасы
Жаңа жазбаны қосу немесе қосымша мәліметтерді
енгізу үшін «Жаңа контакт» пернесін басыңыз.
Реттеулер
USB модемге арналған конфигурацияны реттеңіз
Kcell
қызметтері
Kcell қызметтеріне қатысты ақпарат алу үшін
терезені жаңартыңыз
USSD
Kcell ұсынған жаңа қызметтерді қостыру үшін USSD
пәрмендерін пайдаланыңыз
9
RU
Введение
USB модем MF631 – это мульти-модальный USB модем,
поддерживающий стандарты HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/
GSM. Благодаря USB интерфейсу для портативных компьютеров
и ПК, он соединил в себе функциональные возможности модема
и мобильного телефона (SMS) и обеспечил прекрасное сочетание
мобильной связи и Интернета. Модем поддерживает услуги передачи
данных и текстовых сообщений через сеть мобильной связи, позволяя
вам оставаться на связи в любое время в любом месте.
10
RU
Спецификация
Тип интерфейса
USB 2.0 высокоскоростной
Поддерживаемые
системы
Большинство типов портативных
компьютеров и ПК
Поддерживаемые
операционные
системы
Windows XP, Vista, Windows 7
Mac OS 10.4 и выше
Функции
Отправка SMS сообщений, передача данных,
управление приложениями, поддержка
microSD карт и т.д.
Стандарты сети
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
Скорость передачи
(Max)
HSUPA: 5.76Mbps UL
Температура
HSDPA: 7.2Mbps DL
Хранение: - 40° ~ + 80°
Рабочая температура: - 10° ~ + 55°
Размеры
76 × 24,5 × 10 мм
Вес
Около 25 г
Поддержка microSD Поддерживает microSD карты до 32Гб
карты
Примечение: карта microSD не является обязательным аксессуаром.
Если она не поставлена в комплекте, вы можете приобрести ее сами.
11
RU
Знакомство с устройством
На рисунках ниже представлен внешний вид MF631. Приводится только
в качестве справочной информации. Ваше устройство может иметь
отличия.
1. Индикатор
2. Передняя крышка
3. USB разъем
4. Гнездо для microSD
карты
5. Гнездо для SIM/USIM
карты
12
RU
Подговка устройства к работе
1. Положите палец на рукоятку внизу устройства, приподнимите и
снимите крышку модема.
Примечание: Избегайте чрезмерного усилия при открывании крышки,
это может повредить ее.
2. Вставьте SIM/USIM карту в гнездо для SIM/USIM карты.
Вставьте SIM/USIM карту в гнездо, повернув ее контактной
металлической поверхностью вниз, как показано на следующем
рисунке.
13
RU
3. Вставьте MicroSD карту в гнездо для MicroSD карты.
Вставьте Вашу MicroSD карту в гнездо для MicroSD карты, как
показано на следующем рисунке.
Примечание: Данный модем поддерживает только карту стандарта
MicroSD
4. Поместите крышку на корпус модема, направляя ее в сторону
защелкивающихся замков по краям устройства, и прижмите крышку
модема, чтобы она встала на свое место.
14
RU
5. Подключите модем к вашему ноутбуку или ПК.
•• Поверните USB разъем модема и вставьте его в USB порт
компьютера. Убедитесь, что устройство вставлено плотно.
•• Операционная система ПК автоматически обнаружит и распознает
новое устройство и запустит Мастер Установки.
15
RU
Установка программного обеспечения
Процедура установки программного обеспечения может отличаться в
зависимости от типа операционной системы. Следуйте имеющимся
инструкциям при установке ПО.
Для ОС Windows
При правильном подключении модема к компьютеру система
автоматически запустит процесс установки программного
обеспечения. Следуйте инструкциям для успешного завершения
установки программного обеспечения.
Примечание: В случае если система не запускает функцию
автоматической установки, вы можете запустить программу установки,
выполнив действия в последовательности Мой компьютер a
Kcell CONNECT.
Для Mac OS
При правильном подключении модема к компьютеру система
автоматически отобразит значок Kcell CONNECT CD-ROM на Рабочем
столе. Нажмите дважды на Kcell CONNECT и следуйте указаниям
системы для успешного завершения установки программного
обеспечения.
16
RU
Безопасный выход из системы и извлечение
устройства
Закройте программное приложение. После этого вы можете безопасно
извлечь USB модем.
Использование модема
Для оперативного выполнения следующих функций предусмотрены
различные значки:
Подключение
Подключение к Интернету.
Короткое
сообщение
Нажмите на кнопку «Новое сообщение», введите
номер получателя и наберите текст, нажмите
на кнопку «Отправить» для отправки нового
сообщения
Телефонная
книга
Нажмите на «Новый контакт», чтобы добавить
новую запись или ввести дополнительные данные.
Настройки
Настройте конфигурацию для USB модема
Услуги Kcell
Обновите окно для получения информации об
услугах Kcell
USSD
Воспользуйтесь USSD командами для подключения
новых услуг от Kcell
17
ENG
Introduction
The MF631 USB modem is a multi-mode USB modem, working in HSUPA/
HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM networks. With USB interface
connecting to a laptop or a desktop PC, it integrates the functionality of a
modem and a mobile phone (SMS), and combines mobile communication
with Internet perfectly. It supports data and SMS services through the mobile
phone network, enabling you to communicate anytime and anywhere.
18
ENG
Specification
Interface Type
USB 2.0 high speed
Systems supported
Supports most types of laptop and desktop PC.
Operating systems
supported
Windows XP, Vista, Windows 7
Mac OS 10.4 or above
Functions
SMS service, Data service, Applications
management, support microSD card, etc.
Network Standards
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
Transmission speed
(Max)
HSUPA: 5.76Mbps UL
Temperature
HSDPA: 7.2Mbps DL
Storage: - 40° ~ + 80°
Operation: - 10° ~ + 55°
Dimension
76 × 24,5 × 10 mm
Weight
About 25g
microSD capability
Support up to 32GB microSD card
Note: The microSD card is an optional accessory. If it is not provided in the
package, you can buy one yourself.
19
ENG
Getting to know your device
The following figure shows the appearance of the MF631. It is only for your
reference. The actual product may be different.
1. Indicator
2. Front Cover
3. USB Connector
4. microSD card slot
5. SIM/USIM card slot
20
ENG
Hardware Installation
1. Put finger on the bottom finger grip, and then lift the cover of the modem
to release and remove.
Notes: Do not open the cover rudely so as to avoid the damage of the cover.
2. Insert the SIM/USIM card into the SIM/USIM card slot.
Insert the SIM/USIM card with the metal contact area facing downwards
into the slot, shown as the following picture.
21
ENG
3. Insert the microSD card into the microSD card slot.
Insert your microSD card into the microSD card slot, shown as the
following picture.
Notes: This modem only supports microSD card
4. Put the cover of the modem flatly upon the body of modem. Direct the
cover towards the locking catches on the sides of the modem and push
the cover of the modem to lock the cover into its place.
22
ENG
5. Connect the Modem to your laptop or desktop PC.
•• Rotate the USB connector and plug the USB connector into your
computer’s USB port. Make sure that it is tightly inserted.
•• The OS automatically detects and recognizes new hardware and starts
the installation wizard.
23
ENG
Software Installation Guide
On different operating systems, the installation procedures may be
difference. Follow the system prompts during operation.
For Windows OS
Your system will start the software setup process automatically when you
connect the modem to your computer correctly. Follow the system prompts
to complete the software installation.
Notes: If the system does not launch installation automatically, you can run
the installation program in path of My Computer a Kcell CONNECT.
For Mac OS
The system will automatically display a Kcell CONNECT CD-ROM icon on
the desktop, when you connect the modem to your computer correctly.
Double click the installation software package in the Kcell CONNECT, and
follow the system prompts to complete the software installation.
24
ENG
Safe removal from your system
Please close the application software, and then you can pull out the USB
Modem safely.
How to use your modem
Various icons are presented to enable quick operation of the following
functions:
Connect
Connect to the Internet. View Internet connection data
records.
SMS
Click New Message button, enter recipient’s number
and content, and then click Send to send new message.
Phonebook
Click New to fill in a new contact person and contact
details.
Settings
Set the configuration for the USB modem.
Kcell Service
Check and update Kcell/Activ services via Hyperlinks.
USSD
Enter USSD commands to activate additional services.
25
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising