ZTE | MF667 | User manual | ZTE MF667 Εγχειρίδιο χρήστη

ZTE MF667 Εγχειρίδιο χρήστη
USB Modem
Σύντομος Οδηγός Χρήσης
MF667
Γνωριμία με την συσκευή σας
Πρότυπα δικτύων
HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM
Η συσκευή σας ZTE MF667 υποστηρίζει υπηρεσίες δεδομένων και SMS μέσω των κινητών
τηλεφωνικών δικτύων HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM, δίνοντάς σας τη
δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε θέλετε από όπου θέλετε.
Ταχύτητες μετάδοσης (Μέγιστες)
HSPA+: 21.6 Mbps DL
HSUPA: 5.76 Mbps UL
Θερμοκρασία
Φύλαξη: -20 °C ~ +70 °C
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας.
Τύπος σύνδεσης
USB 2.0 HIGH SPEED
Υποστηριζόμενα συστήματα
Υποστηρίζονται οι περισσότεροι τύποι Laptop και Desktop PC.
Λειτουργικά συστήματα
Windows XP (SP3 και πάνω), Vista, Windows 7
MAC 10.4.11 and later
Δυνατότητες
SMS, υπηρεσίες δεδομένων, διαχείριση εφαρμογών, υποστήριξη
κάρτας microSDHC, κλπ.
Η παρακάτω εικόνα αυτή προορίζεται μόνο για αναφορά. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρά
1.
2.
3.
4.
5.
Λειτουργία:-10 °C ~ +60 °C
Διαστάσεις
76.5 mm * 27.2 mm * 10.5 mm (Χωρίς το καπάκι του USB)
Βάρος
Περίπου 28 g
microSDHC
Υποστήριξη έως και 32 GB microSDHC card
Σημείωση:
Το λογότυπο microSDHC (
Υποδοχή κάρτας microSDHC
Υποδοχή κάρτας SIM
Σύνδεσμος USB
Καπάκι
Μπροστινό κάλυμμα
Οδηγός Εγκατάστασης
Εγκατάσταση Υλικού
1.
Πιέστε και σπρώξτε το μπροστινό κάλυμμα ώστε να το αφαιρέσετε.
) είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
Σημείωση:
Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα απότομα για να μην του προκαλέσετε ζημιά.
2. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.
Εισαγάγετε την κάρτα SIM, με τη μεταλλική περιοχή επαφής στραμμένη προς τα
κάτω, στην υποδοχή και στη συνέχεια ωθήστε την κάρτα SIM όσο περισσότερο
γίνεται, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
3. Εισαγάγετε την κάρτα microSDHC στην υποδοχή κάρτας microSDHC,
Σημείωση:
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτα microSDHC
Εισαγάγετε την κάρτα microSDHC στην υποδοχή κάρτας microSDHC, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
4. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα παράλληλα προς το σώμα του modem
και πιέστε το ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.
Σύνδεση του Modem στον Υπολογιστή σας
1.
Εισαγάγετε το σύνδεσμο USB στη θύρα USB του
υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.
2.
Το λειτουργικό σύστημα εντοπίζει και αναγνωρίζει αυτόματα
το νέο υλικό και ξεκινά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Εγκατάσταση Λογισμικού
Η διαδικασία εγκατάστασης διαφέρει ανά λειτουργικό σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
συστήματιος κατά την εγκατάσταση.
Λειτουργικό Σύστημα Windows
Το σύστημά σας θα ξεκινήσει αυτομάτως την διαδικασία εγκατάστασης λογισμικού όταν συνδέσετε
σωστά το modem στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.
Σημείωση:
Εάν το σύστημα δεν ξεικήσει αυτομάτως την εγκατάσταση, μπορείτε να τρέξετε το πρόγραμμα
εγκατάστασης μέσω My Computer > ZTEMODEM > Windows > AutoRun.exe.
Λειτουργικό Σύστημα Mac
Το σύστημα σας θα εμφανήσει αυτομάτως ένα ZTEMODEM εικονίδιο CD-ROM στην επιφάνεια
εργασίας, όταν συνδέσετε σωστά το modem στον υπολογιστή σας. Κάντε διπλό κλικ στο πακέτο
εγκατάστασης λογισμικού και ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Αφαίρεση του Modem από τον Υπολογιστή σας
Παρακαλούμε κλείστε το λογισμικό εφαρμογής και στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε το USB modem με ασφάλεια.
ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.
Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Δεν επιτρέπεται η χρήση αποσπάσματος, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η χρήση μέρους του παρόντος
εγγράφου, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των
φωτοαντιγράφων και των μικροφίλμ, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ZTE Corporation.
Το παρόν εγχειρίδιο δημοσιεύεται από τη ZTE Corporation. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε
τροποποιήσεις σε σφάλματα εκτύπωσης ή να ενημερώνουμε τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις
Προς τον κάτοχο
•
•
Αριθμός έκδοσης: R1.0
ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε
Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178
URL: http://www.ztedevice.com
•
•
Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευαίσθητες στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του modem, εάν δεν είναι κατάλληλα θωρακισμένες, όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων.
Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε το modem, εάν είναι
απαραίτητο.
Η λειτουργία του modem μπορεί να επηρεάσει ιατρικές συσκευές όπως βοηθήματα ακοής και
βηματοδότες. Κρατάτε το modem σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 εκατοστά από τέτοιες ιατρικές
συσκευές όταν είναι ενεργοποιημένες. Απενεργοποιήστε το modem εάν χρειάζεται. Πριν από τη
χρήση του modem, απευθυνθείτε σε ιατρό ή στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.
Λαμβάνετε υπόψη τον περιορισμό χρήσης του modem σε χώρους όπως αποθήκες πετρελαίου ή
χημικά εργοστάσια, όπου γίνεται επεξεργασία εκρηκτικών αερίων ή προϊόντων. Απενεργοποιήστε
το modem, εάν χρειάζεται.
•
•
•
Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μετάδοσης απαγορεύεται σε αεροσκάφη, πρατήρια καυσίμων
και νοσοκομεία. Παρακαλούμε να ακολουθείτε και να συμμορφώνεστε με όλες τις πινακίδες
προειδοποίησης και να απενεργοποιείτε το modem σας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας εάν δεν είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση της συσκευής σας.
Αποθηκεύετε το modem μακριά από μικρά παιδιά. Το modem μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό
εάν χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι.
Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του modem ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, για την αποφυγή
εγκαύματος.
Χρήση του USB modem
•
Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε αυθεντικά ή εγκεκριμένα αξεσουάρ. Η χρήση μη εγκεκριμένων
αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του modem σας και να αποτελέσει παράβαση των
εθνικών κανονισμών σχετικά με τα τερματικά τηλεπικοινωνιών.
•
•
•
•
•
•
Αποφύγετε τη χρήση του modem κοντά ή στο εσωτερικό μεταλλικών δομών ή εγκαταστάσεων
που μπορεί να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
επηρεαστεί η λήψη σήματος.
Το modem δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε κρατάτε το στεγνό και αποθηκεύετέ το σε σκιερό
και δροσερό μέρος.
Μην χρησιμοποιείτε το modem αμέσως μετά από ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας. Στην
περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του modem,
επομένως δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε μέχρι να στεγνώσει.
Χειριστείτε το modem με προσοχή. Προφυλάξτε το από πτώση, λύγισμα ή χτύπημα. Διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί βλάβη στο modem.
Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται από μη επαγγελματίες και οι εργασίες επιδιόρθωσης πρέπει
να ανατίθενται μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς.
Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας είναι -10 °C ~ +45 °C και το συνιστώμενο εύρος υγρασίας
5% ~ 95%.
Περιορισμένη εγγύηση
•
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα ή σφάλματα του προϊόντος που έχουν προκληθεί από:
i. Εύλογη φθορά.
ii. Μη συμμόρφωση του τελικού χρήστη με τις οδηγίες ή διαδικασίες εγκατάστασης, λειτουργίας
ή συντήρησης της ZTE.
iii. Εσφαλμένος χειρισμός, κακή χρήση, αμέλεια ή ακατάλληλη εγκατάσταση, αποσυναρμολόγηση,
αποθήκευση, συντήρηση ή λειτουργία του προϊόντος από τον τελικό χρήστη.
iv. Τροποποιήσεις ή επισκευές που δεν έχουν γίνει από τη ZTE ή από άτομο με πιστοποίηση
από τη ZTE.
v.
Διακοπές ρεύματος, αιφνίδιες αυξήσεις ισχύος, πυρκαγιά, πλημμύρα, ατυχήματα, ενέργειες
τρίτων ή άλλα συμβάντα εκτός του εύλογου ελέγχου της ZTE.
vi. Χρήση προϊόντων τρίτων ή χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα τρίτων, εφόσον τα εν λόγω
ελαττώματα οφείλονται στη συνδυαστική χρήση.
vii. Κάθε άλλη αιτία πέραν της κανονικής χρήσης για την οποία προορίζεται το προϊόν.
Ο τελικός χρήστης δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει ή να επιστρέψει το προϊόν, ή να λάβει αποζημίωση
από τη ZTE για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.
•
Αυτή η εγγύηση αποτελεί το μοναδικό ένδικο μέσο του τελικού χρήστη και τη μοναδική ευθύνη της
ZTE για ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις,
ρητές, σιωπηρές ή θεσμικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων
περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν απαιτείται κάτι
διαφορετικό από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Περιορισμός ευθύνης
Η ZTE δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια κερδών ή έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή αποθετικές
ζημίες που προκαλούνται ή προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του προϊόντος, είτε η
ZTE είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει σχετικά με την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών
είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, της διακοπής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, της απώλειας κεφαλαίου, του κόστους εγκαταστάσεων ή προϊόντος αντικατάστασης
ή τυχόν κόστους εκτός λειτουργίας.
Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)
Η κινητή συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην
υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες
δημιουργήθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν όρια
ασφαλείας, ειδικά σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα
από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.
Στις οδηγίες αυτές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης
(Specific Absorption Rate) ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη
τιμή SAR για αυτήν τη συσκευή όταν ήταν 1.11 W/kg. Εφόσον το SAR μετρήθηκε χρησιμοποιώντας
την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, το πραγματικό SAR αυτής της συσκευής κατά τη
λειτουργία της είναι συνήθως μικρότερο από το προαναφερθέν. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές που
πραγματοποιούνται αυτόματα στο επίπεδο ισχύος της συσκευής προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι
χρησιμοποιείται η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς για την επικοινωνία με το δίκτυο.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising