ZTE | V830W | User manual | ZTE V830W Panduan pengguna

ZTE V830W Panduan pengguna
MAKLUMAT PERUNDANGAN
Hak cipta © 2014 ZTE
CORPORATION.
Semua hak terpelihara.
ZTE V830W
Telefon Bimbit
WCDMA/GSM
Panduan Ringkas
Tiada bahagian penerbitan ini boleh
dipetik, diterbitkan semula,
diterjemahkan atau digunakan dalam
apa-apa bentuk atau dengan apa-apa
cara, elektronik atau mekanikal,
termasuk fotokopi dan mikrofilem, tanpa
kebenaran bertulis terlebih dahulu
daripada ZTE Corporation.
Notis
ZTE Corporation berhak untuk membuat
pengubahsuaian ke atas
kesilapan-kesilapan cetak atau kemaskini
spesifikasi di dalam panduan ini tanpa
sebarang notis.
Kami menawarkan perkhidmatan sendiri
untuk pengguna peranti pintar terminal
kami. Sila layari laman web rasmi ZTE
(pada www.ztedevice.com) untuk
maklumat lanjut mengenai perkhidmatan
dan model produk yang disokong.
Maklumat di laman web didahulukan.
Penafian
ZTE Corporation jelas menafikan
sebarang liabiliti bagi kerosakan dan
ganti rugi yang disebabkan oleh
pengubahsuaian yang tidak dibenarkan
perisian.
Tanda dagang
ZTE dan logo ZTE adalah tanda dagang
ZTE Corporation. Google dan Android
adalah tanda dagangan Google, Inc
Bluetooth® tanda dagangan dan logo
dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc dan
sebarang penggunaan tanda tersebut
oleh ZTE Corporation adalah di bawah
lesen.
Kekunci Kuasa

Kekunci Volum
Skrin Sentuh
Alat Pendengaran
Jek USB / Pengecas
Jek Fon Kepala
Kamera
Indikator

Tekan dan tahan untuk kuasa, pilih
mod telefon, menghidupkan mod
kapal terbang / mati, reboot telefon
anda, atau matikan.
Tekan untuk mematikan atau pada
paparan skrin.
Kekunci Laman


Sentuh untuk kembali ke skrin utama
daripada apa-apa permohonan atau
skrin.
Sentuh untuk melihat aplikasi
baru-baru ini digunakan.
Kekunci Menu

adalah tanda
Logo microSDHC
dagangan SD-3C, LLC.
Tanda niaga dan nama dagang lain
adalah harta pemilik masing-masing.
Sentuh untuk mendapatkan pilihan
untuk skrin semasa.
Kekunci Kembali

Sentuh untuk pergi ke skrin
sebelumnya.
Kekunci Volum

Kekunci Kembali
Kekunci Laman
Kekunci Menu
No. Versi.: R1.0
Edisi Masa: 2014.05
No. Manual:
1
Memahami Telefon Bimbit
Anda
Penutup Belakang
Tekan dan tahan untuk
menghidupkan kelantangan ke atas
atau ke bawah.
Kekunci Volum
2
3
4
5
Mulakan ia
Matikan telefon anda sebelum
memasang atau menggantikan bateri
atau kad SIM. Kad microSDHC ™
adalah pilihan dan boleh dipasang
dan dikeluarkan semasa telefon
dihidupkan. Nyahlekap kad
microSDHC sebelum
mengeluarkannya.
1. Letakkan jari anda dalam slot di
bahagian bawah penutup belakang
untuk mengangkat dan
mengeluarkan penutup.
2. Pegang kad SIM dengan sudut
potong yang berorientasikan seperti
yang ditunjukkan dan tolak ke dalam
pemegang kad.
GSM
NOTA: Telefon anda boleh datang
dengan kad pra-pasang microSDHC.
Sesetengah aplikasi mungkin tidak
berfungsi secara normal selepas anda
mengeluarkan kad pra-pasang atau
sebaliknya.
Mengecas Bateri
1. Sambungkan pengecas ke soket
pengecasan. Pastikan pengecas
dimasukkan dengan orientasi yang
betul. Jangan memaksa penyambung
ke dalam bicu mengecas.
4. Sejajarkan penyambung pada telefon
dan bateri dan luncurkan bateri ke
dalam petak. Kemudian
perlahan-lahan tekan bateri ke bawah
sehingga ia selamat.
Pastikan bateri dicas sebelum
menghidupkan bateri.
●
Tekan dan tahan kekunci kuasa
untuk menghidupkan telefon anda.
●
Untuk mematikan, tekan dan tahan
kekunci kuasa untuk membuka
menu pilihan. Sentuh Power off>
OK.
Maklumat Keselamatan
Produk
Jangan gunakan telefon bimbit
semasa memandu
WCDMA
Jangan gunakan ketika mengisi
minyak
3. Pegang kad microSDHC anda dengan
sentuhan logam menghadap ke
bawah dan masukkan ke dalam slot
kad microSDHC.
Untuk pengendalian dipakai di
badan kekalkan pada jarak 15
mm
5. Sejajarkan penutup belakang dengan
belakang telefon dan tekan penutup
belakang ke tempatnya. Pastikan
semua tab adalah selamat dan tidak
ada jurang di sekeliling penutup.
6
Hidupkan/Matikan Telefon
7
8
2. Sambungkan pengecas ke alur keluar
kuasa AC standard.
3. Cabut pengecas apabila bateri telah
dicas sepenuhnya.
9
Untuk mengelakkan kerosakan
pendengaran jangan
mendengar pada tahap
kelantangan yang tinggi untuk
tempoh yang lama.
Elakkan sentuhan dengan media
magnet
Elakkan Suhu Ekstrem
Jauhkan daripada perentak
jantung dan lain-lain peranti
perubatan peribadi
Elakkan sentuhan dengan
cecair, pastikan ia kering
Matikan apabila diarahkan di
dalam hospital dan kemudahan
perubatan
Jangan cuba membuka
Peranti ini boleh menghasilkan
cahaya terang atau berkelip
Matikan apabila diarahkan di
dalam pesawat dan lapangan
terbang
Bahagian-bahagian kecil boleh
menyebabkan bahaya tercekik
Penggunaan aksesori yang
diluluskan
Jangan buang di dalam api
Matikan dalam persekitaran
letupan
Peranti ini boleh menghasilkan
bunyi yang kuat
Jangan bergantung pada
peranti ini untuk komunikasi
kecemasan
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising