ZTE | BLADE APEX | User manual | ZTE BLADE APEX Manual de utilizare

ZTE BLADE APEX Manual de utilizare
Orange NOVI
Ghid de iniţiere rapidă
1
INFORMAŢII JURIDICE
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi citată,
reprodusă, tradusă sau utilizată în orice formă
sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice,
inclusiv prin fotocopiere şi microfilm, fără acordul
prealabil scris al ZTE Corporation. ZTE Corporation
îsi rezervă dreptul de a face modificări asupra
erorilor de tipărire sau de a actualiza specificaţiile
din acest ghid fără înştiinţare prealabilă
Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor
terminale inteligente. Vizitaţi site-ul web oficial ZTE
(la www.ztedevice.com) pentru mai multe informaţii
cu privire la autoservire şi la modelele produselor
acceptate. Informaţii sub rezerva site-ului.
Vizitaţi http://www.ztedevice.com pentru a
descărca manualul de utilizare. Faceţi clic pe
Asistenta > Manuale din pagina de pornire, apoi
selectaţi locaţia dvs., tipul şi denumirea produsului,
pentru a căuta informaţii de asistenta asociate.
Declinarea responsabilitatii
ZTE Corporation îsi declină în mod expres orice
răspundere pentru defectele şi deteriorările
provocate de modificările neautorizate aduse
software-ului.
2
Informaţii privind siguranţa produsului
Nu utilizaţi în timpul alimentării cu
combustibil
Nu utilizaţi dispozitivul portabil în
timpul condusului.
Acest dispozitiv poate emite o lumină
puternică sau intermitentă.
Când utilizaţi produsul purtându-l pe
corp, menţineţi o distanţă de separare
de 15 mm.
Nu aruncaţi dispozitivul în foc.
Piesele mici prezintă pericol de
sufocare.
Evitaţi contactul cu suporturile
magnetice de date.
Acest produs poate emite sunete
puternice.
Pentru a preveni deteriorarea auzului,
nu ascultați la un volum ridicat
perioade lungi de timp.
Evitaţi temperaturile extreme.
3
Ţineţi dispozitivul la distanta de
stimulatoare cardiace şi alte dispozitive
medicale personale.
Evitaţi contactul cu lichide; menţineţi
dispozitivul uscat
Opriţi dispozitivul în spitale şi unitati
medicale, când vi se solicită acest
lucru.
Nu încercaţi să îl dezasamblaţi.
Opriţi dispozitivul în avion şi
aeroporturi, când vi se solicită acest
lucru
Nu contaţi pe acest dispozitiv pentru
comunicaţii de urgenţă.
Opriţi dispozitivul în medii cu potenţial
explozibil.
Utilizaţi exclusiv accesoriile aprobate.
4
Familiarizarea cu telefonul
Difuzor
Camera Frontală
LED Indicator
Ecran tactil
Încărcător/
mufă USB
Tastă Meniu
Tastă înapoi
Tastă de început
Tastă pornire
Mufă pentru căşti
Cameră foto
Flash
Tastă volum
Capac spate
Difuzor
5
Tastă pornire
• Menţineţi-o apăsată pentru a selecta modurile
telefonului sau pentru a închide telefonul.
• Apăsaţi pentru a comuta telefonul la modul
Dezactivare. Apăsaţi pentru a activa telefonul.
Tastă de început
• Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul de început
din orice aplicaţie sau ecran.
Atingeţi şi menţineţi atunci când ecranul nu
este blocat pentru a deschide Google Search.
Tasta Meniu
• Atingeţi-o pentru a ajunge la opţiunile de pe
ecranul actual.
• Menţineţi apăsată pentru a vizualiza aplicaţiile
utilizate recent.
Tasta Înapoi
Atingeţi-o pentru a reveni la ecranul anterior.
Tasta de volum
Apăsaţi sau menţineţi apăsate capetele tastei
pentru a mări sau reduce volumul.
•
Înainte de iniţiere
Opriți telefonul și scoateți bateria înainte de a
instala sau scoate cardul micro-SIM. Opriți telefonul
înainte de a scoate sau înlocui bateria.
6
1. Scoaterea capacului posterior.
2. Ţineţi cartela micro-SIM cu colţul tăiat orientat
aşa cum este prezentat şi aluneca-l în suportul
cartelei.
3. Ţineţi cartela microSD cu contactele de metal
în jos şi marginea tăiată orientată aşa cum este
prezentat. Împingeţi cartela în slotul pentru
cartela până când se fixează în poziţie. Puteţi
auzi un clic atunci când se fixează cardul în slot.
NOTĂ: Unele aplicaţii pot solicita un card
microSD pentru a lucra în mod normal sau
pot stoca unele date pe ea. Prin urmare, este
recomandat să păstraţi instalat un card microSD
şi nu o scoateţi sau înlocuiţi aleator.
7
NOTĂ: Pentru a scoate cardul microSD,
împingeți cardul până se va auzi un clic, și apoi
trageți-l complet din slot.
microSD Logo is a trademark of SD-3C,
LLC.
4. Introduceți bateria aliniind contactele metalice
de pe baterie cu contactele metalice din
compartimentul bateriei. Împingeți ușor în jos pe
baterie până când se fixează în poziție.
5. Apăsați capacul ușor la loc până când auziți un
clic.
8
Încărcarea bateriei
Când achiziţionaţi telefonul dvs. nou, trebuie să
încărcaţi bateria conform descrierii de mai jos…
ATENŢIE! Utilizați numai încărcătoarele şi cablurile
aprobate de către ZTE. Utilizarea accesoriilor
neaprobate ar putea deteriora telefonul sau
acumulatorul poate exploda.
ATENŢIE: Nu schimbaţi acumulatorul încorporat în
telefon de sinestătător. Bateria poate fi schimbată
doar de către ZTE sau Service centrul Autorizat ZTE.
Conectaţi adaptorul la mufa pentru încărcător.
1. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete c.a.
standard.
2. Deconectaţi încărcătorul după încărcarea
complete a bateriei.
9
Deschiderea/închiderea telefonului
Asiguraţi-vă că în dispozitiv se află cartela SIM şi că
bateria este încărcată.
• Menţineţi apăsată tasta de alimentare pentru a
porni telefonul.
• Pentru a-l opri, menţineţi apăsată tasta de
alimentare pentru a ajunge la opţiunile
telefonului. Atingeţi Opriţi alimentarea, apoi
atingeţi OK.
ATENŢIE: Nu atingeţi tasta de volum de la
deschiderea telefonului.
Restartare telefon
În cazul în care telefonul se blochează sau durează
prea mult timp pentru a răspunde, încercaţi să
apăsaţi şi ţineţi tasta de pornire timp de aproximativ
8 secunde pentru a restarta telefonul.
Activarea telefonul tău
Telefonul dvs. intră automat în modul Repaus atunci
când nu este în uz pentru un timp. Afişajul este
oprit pentru a economisi energia şi tastele sunt
blocate pentru a preveni operaţiuni accidentale.
Puteţi activa telefonul prin pornirea pe ecran şi
deblocarea tastelor.
1. Apăsaţi tasta de alimentare pentru activarea
afişajului ecranului
2. Atingeţi şi menţineţi apăsată
ecranului.
10
din centrul
NOTĂ: Dacă aţi setat un „model de deblocare“ sau
un PIN/o parolă pentru telefonul dvs., trebuie să
desenaţi modelul sau să introduceţi PIN-ul/parola
pentru a debloca ecranul.
Utilizarea ecranului tactil
Ecranul tactil al telefonului vă permite să controlaţi
acţiunile printr-o varietate de gesturi.
•
•
•
•
Atingere
Când doriţi să introduceţi informaţii folosind
tastatura de pe ecran, selectaţi elemente de
pe ecran, cum ar fi pictogramele aplicaţiilor şi
setărilor, sau apăsaţi butoanele de pe ecran, pur
ţi simplu le atingeţi cu degetul.
Atingeţi şi menţineţi
Pentru a accesa opţiunile disponibile pentru
un element (de exemplu, un mesaj sau un link
într-o pagină Web), atingeţi menţineţi apăsat
elementul.
Glisați sau alunecaţi
Glisați sau alunecaţi înseamnă să treceți repede
cu degetul vertical sau orizontal pe ecran.
Glisare
Pentru glisare, apăsaţi şi menţineţi degetul
apăsat înainte de a începe să se mişte degetul.
În timp ce trageţi, nu ridicaţi degetul înainte de
a ajunge la destinaţie.
11
•
•
Ciupire
În unele aplicaţii (cum ar fi Harţi, Browser, şi
Galerie), puteţi modifica dimensiunea prin
amplasarea a două degete pe ecran, de o dată
şi ciupiţi-le împreună (pentru a micşora) sau
deplasaţi-le (pentru a mări).
Rotirea ecranului
Pentru cele mai multe ecrane, puteţi modifica
automat orientarea de la portret la peisaj,
rotirea telefonul lateral.
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising