ZTE | F116 | User manual | ZTE F116 Manual de utilizare

ZTE F116 Manual de utilizare
Telefon mobil Unité F116
Ghid de utilizare
1
Informaţii legale
Drepturile de autor © 2011 ZTE CORPORATION.
Toate drepturile sunt rezervate.
Nicio parte a acestui material nu poate fi preluată, reprodusă, tradusă
sau utilizată în orice formă sau modalitate electronică sau mecanică,
inclusiv copierea fără aprobarea oferită în scris de către Corporation.
Manualul este publicat de către ZTE Corporation. Ne rezervăm
dreptul pentru efectuarea corectărilor de erori sau înnoirea
specificaţiilor fără notificări prealabile.
Versiunea No. : R1.0
Editarea: Iulie 2011
Nr Manualului. : 079584503776
2
Sumar
Securitatea Dumneavoastră.....................................5
Întreţinerea.................................................................................... 5
Securitatea la bordul avionului...................................................... 7
Securitatea în spitale..................................................................... 7
Instrucţiuni generale...................................................................... 7
Securitatea la trafic........................................................................ 9
Automobilele dotate cu airbaguri................................................. 10
Accesoriile neoriginale................................................................. 10
Energia frecvenţei radio (RF)...................................................... 10
Serviciile de urgenţă ....................................................................11
Informaţii confidenţiale................................................................. 12
Drepturile de autor....................................................................... 12
Iniţializarea...............................................................13
Telefonul DVS Unité F116 .......................................................... 13
Parametrii tehnici......................................................................... 14
Cu ce începem............................................................................ 14
Instalarea cartelei (U)SIM şi a acumulatorului....................... 14
Instalarea cardului de memorie............................................. 16
Încărcarea acumulatorului .................................................... 17
Conectarea/Deconectarea..................................................... 17
Blocarea tastaturii.................................................................. 18
Indicatorii..................................................................................... 18
Regimul de aşteptare.................................................................. 20
Opţiuni speciale........................................................................... 20
Utilizarea opţiunilor telefonului DVS.....................21
Opţiuni multiple............................................................................ 21
Introducerea textului.................................................................... 21
Adăugarea contactelor noi la agendă.......................................... 22
Efectuarea şi recepţia apelurilor.................................................. 22
3
Pentru efectuarea apelurilor voce.......................................... 22
Pentru efectuarea apelurilor video......................................... 23
Apelare rapidă ...................................................................... 23
Recepţia apelurilor................................................................. 24
Compunerea şi expedierea mesajelor MMS şi SMS................... 24
Compunerea şi expedierea mesajelor E-mail.............................. 25
Navigarea în Internet................................................................... 25
Browserul Web....................................................................... 25
Vizualizarea clipurilor video......................................................... 27
Fotografierea şi înscrierea clipurilor video................................... 27
Reproducerea audio şi video....................................................... 27
Audierea radio FM ...................................................................... 28
Utilizarea Bluetooth..................................................................... 28
Setarea Bluetooth-ului........................................................... 28
Conectarea prin Bluetooth .................................................... 28
Setarea telefonului..................................................29
Adăugarea unei conexiuni noi .............................................. 30
Configurarea setărilor de reţea a browserului . ..................... 32
Configurarea setărilor de reţea MMS..................................... 33
Configurarea căsuţei poştale................................................. 33
Configurarea setărilor de streaming...................................... 35
Declaraţia de Conformitate RoHS .........................37
Reciclarea telefonului uzat.....................................38
4
Securitatea Dumneavoastră
Întreţinerea
Telefonul DVS conţine circuite electornice delicate, magnete şi un
acumulator. Trebuie manipulat cu grijă atragându-se atenţie sporită la
următoarele:
• Nu admiteţi ca telefonul, acumulatorul acestuia sau accesoriile să
intre în contact cu lichidele sau umiditatea. Nu scufundaţi telefonul
în lichide.
• Nu puneţi telefonul DVS împreună cu discurile de calculator,
carţi de credit, carduri de călatorie sau alte suporturi magnetice.
Informaţiile care se conţin pe aceste suporturi pot fi afectate de
de către telefon.
• Nu vopsiţi telefonul.
• Nu lăsaţi telefonul sau acumulatorul in locurile unde temperatura
poate depăşi 60°C, ca exemplu pe tabloul de bord a
automobilului, pervazul ferestrei sau pe suprafaţe care sunt în
contact direct cu razele solare sau altele.
• Nu scoateţi acumulatorul când telefonul este conectat.
• Nu admiteţi ca obiectele metalice, ca monedele sau brelocuri să
intre în contact sau să scurtcircuiteze contactele acumulatorului.
• Nu aruncaţi acumulatorul în foc. Acumulatorul de tip Li-ION poate
fi depozitat în siguranţă la punctele de colectare. Urmaţi legile şi
recomadările din regiunea DVS.
• Nu luaţi în gură acumulatorul, deoarece electrolitul din acumulator
poate fi otrăvitor dacă este închiţit.
• Nu admiteţi dezasamblarea acumulatorului sau a oricăror
componente a acestuia.
• Nu puneţi telefonul în cuptorul cu microunde, uscător sau
container presurizat.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Nu atingeţi bateria direct cu priza electrică sau incărcătorul de
ţigară. Utilizaţi doar surse de alimentare aprobate de producător.
Nu străpungeţi acumulatorul cu obiecte ascuţite, ca de exemplu
acul.
Nu dezasamblaţi sau modificaţi acumulatorul.
Nu utilizaţi acumulatoare deteriorate sau deformate.
Nu scăpaţi sau aruncaţi telefonul pe suprafeţe tari..
Nu sudaţi direct acumulatorul.
Încetaţi utilizarea acumulatorului dacă observaţi următoarele:
supra încălzirea, mirosul, deformarea, decolorarea sau a unei
condiţii anormale a acesteia în timpul utilizării, încărcării sau
depozitării.
Înlăturaţi imediat din telefon acumulatorul ciclul de viaţă al căruia
a expirat.
Acest telefon este echipat cu un acumulator intern. În cazul
în care este necesar schimbul acesteia adresaţi-vă la inginerii
service centrului.
Difuzorul poate deveni cald în timpul utilizării. De asemenea,
telefonul se poate încălzi în timpul încărcării acumulatorului.
În regimul de vibraţie telefonul se poate mişca la recepţionarea
unui apel.
Fiţi atent pentru a nu amplasa telefonul în preajma surselor de
căldură (ca încălzitoarele) sau pe marginea mesei.
Deconectaţi telefonul DVS înante de curăţirea acestuia. Utilizaţi
o pînză uscată sau antistatică pentru curăţirea telefonului. Nu
utilizaţi o pînză ordinară uscată sau o pânză electrostatică. Nu
utilizaţi curăţători abrazivi sau chimici deoarece aceştia pot
deteriora carcasa.
Nu uitaţi să faceţi copiii de reservă a informaţiilor importante din
telefonul DVS.
•
Nu uitaţi să reciclaţi: ambalajul de carton oferit împreună cu
telefonul este perfect pentru reciclare.
Avertisment:
În cazul producerii unei scurgeri din acumulator, aveţi grijă ca acesta
să fie departe de ochii sau pielea DVS. Dacă lichidul scurs din
acumulator intră în contact cu ochii sau piele DVS, vă rugăm să clătiţi
minuţios cu apă curată şi să consultaţi un doctor.
Securitatea la bordul avionului
•
•
Deconectaţi telefonul înainte de decolarea avionului. Este
interzisă uilizarea telefonului DVS mobil în timpul zborului întru
evitarea interfereţelor cu sistemele de comunicare a acestuia.
Dacă doriţi să utilizaţi telefonul înainte de decolare, adresaţi-vă
echipajului navei pentru a obţine permisiunea în conformitate cu
regulile de securitate.
În cazul în care setarile de autoconectare este activată, asiguraţivă ca acesta să nu să se conectaze automat în timpul zborului. If
the mobile phone has the function of automatic timing power-on,
please check your alarm setting to ensure that your phone will not
be automatically powered on during the flight.
Securitatea în spitale
•
•
Deconectaţi telefonul DVS şi scoateţi acumulatorul în locurile
unde utilizarea telefonului este interzisă.
Urmaţi instrucţiunile personalului medical referitor la utilizarea
telefonului..
Instrucţiuni generale
•
În unele ţări legislaţia naţională interzice copierea materialelor cu
drept de autor. Verificaţi prevederile legale aplicabile în ţara DVS
cu privire la utilizarea acestui material.
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
În multe locuri este interzisă fotografierea în public şi spaţii private
cu folosirea ulterioară a acestor poze. Producătorul recomandă
utilizatorilor să respecte aceste reguli şi drepturile altor persoane.
Verificaţi disponibilitatea serviciilor roaming la furnizorul DVS de
servicii.
Utilizarea telefoanelor mobile nu este permisă în unele locuri
cu sensibilitate sporită la radiaţie aşa ca în spitale, centre
de cercetare şi avioane. Utilizatorul este responsabil pentru
deconectarea telefonului în astfel de situaţii. În cazuri de
incertitudine se recomandă ca acumulatorul să fie scos din
telefon.
Fiţi atenţi la indicatoarele cu semne de deconectare a telefoanelor
ca acelea din staţiile de petrol şi deconectaţi imediat telefonul.
Dacă aveţi probleme cardiace fiţi atenţi cu setările de vibraţie şi
nivel sonor a telefonului DVS.
Nu admiteţi ca copii să se joace cu telefonul, sursa de alimentare
sau acumulatorul.
Nu utilizaţi telefonul în locurile unde au loc lucrări de demolare
prin explozii.
Nu încercaţi să efectuaţi apeluri telefonice cînd temperatura
acumulatorului este mai înaltă de 50 °C.
Fiţi atenţi cînd puneţi telefonul DVS în buzunarul pantalonilor
sau fustei şi luaţi loc, aţi putea deteriora telefonul. De asemenea
nu puneţi telefonul în geantă şi deasupra acestuia lucruri grele.
Nerespectînd aceste reguli puteţi deteriora LCDul şi lentilele
camerei.
Funcţionarea unor echipamente medicale aşa ca amplificatoarele
audio pot fi afectate în cazurile cînd aparatul este utilizat în
preajma acestora. Fiţi atenţi la recomandările de securitate a
producătorilor.
•
•
Nu lăsaţi telefonul descărcat sau fără baterie pentru o perioadă
îndelungată există pericolul ca unele date înscrise în acestea să
se şteargă.
Telefonul DVS conţine metale care vă pot provoca mîncărmi,
iritaţii de piele sau eczeme în dependenţă de starea sănătăţii
DVS.
Securitatea la trafic
•
•
•
•
•
•
•
DVS trebuie să conduceţi cu grijă automobilul. Atenţia trebuie
dedicată în totalitate condusului.
Atrageţi atenţie la regulile securităţii rutiere din regiunea DVS.
Trageţi pe dreapta şi parcaţi înainte de a efectua sau răspunde
la un apel telefonic, în cazurile cînd situaţia în trafic necesită
aceasta. Verificaţi dacă legile sau regulamentele locale interzic
utilizarea telefoanelor în timpul conducerii automibilului.
NU ADMITEŢI staţionarea pe acostament a autostrăzilor cu
viteză înaltă pentru a răspunde sau efectua un apel telefonic, cu
excepţia cazurilor de urgenţă.
Deconetaţi telefonul DVS la staţiile de alimentare cu petrol, chiar
dacă nu alimentaţi propriul automobil.
Nu depozitaţi sau transportaţi în acelaşi compartiment cu telefonul
materiale inflamabile sau explosive.
Sistemele electronice din automobile, aşa ca sistemele de
prevenire a blocării frînelor, controlul de viteză şi sistemul de
injectare a combustibilului nu sunt în mod normal afectate de
undele radio. Producătorul acestor echipamente poate oferi
informaţii referitor la protecţia corespunzătoare a acestora. Dacă
suspectaţi că unele sisteme ale automobilului sînt afectate de
transmisiile radio, consultaţi dealerul DVS şi nu conectaţi telefonul
pînă cînd acesta nu va fi verificat de către un tehnician calificat.
9
Automobilele dotate cu airbaguri
Airbagurile sunt umflate cu o viteză sporită. Nu instalaţi obiecte,
inclusiv echipament portabil sau staţionar deasupra aibagurilor sau
în staţiul de acţiune a airbagurilor. Aţi putea fi traumat sau rănit, cînd
echipamentul este instalat necorespunzător în automobil.
Accesoriile neoriginale
Utilizarea accesoriilor neoriginale ca cablurile şi altele, nefabricate
sau autorizate de către ZTE poate anula garanţia telefonului DVS şi
afecta funcţionarea/ securitatea acestuia.
Energia frecvenţei radio (RF)
Telefonul DVS este un emiţător şi receptor de putere scăzută a
undelor radio. Cînd este conectat, el transmite şi recepţionează
intermitent energia frecvenţei radio (unde radio). Puterea de
transmisie este optimizată pentru a avea cea mai bună performanţă
şi automat este mai slabă în regiunile unde acoperirea este bună.
Expunerea la energia frecvenţei radio.
Informaţii referitor la expunerea la undele radio şi valoarea SAR
(Specific Absorption Rate):
• Telefonul a fost produs în conformitate cu normele de securitate
referitoare la expunerea la undele radio. Aceste norme sunt
stabilite în baza parametrilor ştiinţifici care asigură securitatea
tuturor persoanelor indiferent de starea sănătăţii sau vîrstă.
• Expunerea la undele radio este măsurată prin valoarea SAR (Rata
Specifică de Absobţie). Testele SAR sunt efectuate folosind o
metodă standartizată prin transmiterea undelor radio a telefonului
la cea mai înaltă putere certificată în toate benzile de fregvenţă
susţinute de aparat.
10
•
•
•
Deşi ar putea exista diferenţe a valorii SAR între diferite modele
de telefoane ZTE, ele toate sunt produse în conformitate cu
standartele referitoare la expunerea la undele radio.
Valoarea SAR optimală recomandată de Comisia Internaţională
pentru Protecţia împotriva radiaţiei Non Ionizante (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) este
de 2W/kg în mediu la zece (10) grame de ţesuturi.
Cea mai înaltă valoare SAR a acestui model testat la auz este de
0.935 W/kg (10g).
Serviciile de urgenţă
Pentru efectuarea unui apel de urgenţă în orice ţară:
1. Asiguraţi-vă că telefonul DVS este conectat şi funcţionează.
2. Apăsaţi tasta deconectează de cîte ori va fi necesar pentru a
curăţi ecranul şi a pregăti telefonul pentru efectuarea apelurilor.
3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă, în dependenţă de locaţia
DVS, ca de exemplu 112 (numărul internaţional de urgenţă).
4. Apăsaţi tasta apelare pentru formarea numărului. Urmaţi
instrucţiunile primite şi nu întrerupeţi apelul pînă cînd nu vi se va
spune să procedaţi astfel.
În cazurile cînd cartela USIM nu este introdusă în telefon apăsaţi
tasta dreapta [SOS] şi introduceţi numărul oficial de urgenţă pentru
locaţia DVS. Apăsaţi tasta apelare sau tasta OK [apelare] pentru
apelarea numărului. Chiar dacă blocarea tastaturii este activă, formaţi
numărul de urgenţă şi tastaţi butonul expediere.
Note:
• Comunicaţi operatorului de care servicii DVS aveţi nevoie: Poliţia,
Ambulanţa, Pompierii, Garda de coastă sau salvamontanii
apoi, comunicaţi locaţia DVS şi rămîneţi acolo pentru păstrarea
legăturii, dacă aceasta este posibil.
11
•
Datorită naturii sistemelor celulare, conexiunea apelurilor de
urgenţă nu poate fi mereu garantată. Nu este cazul niciodată
să vă bazaţi pe comunicaţiile fără fir cînd este vorba de urgenţe
medicale.
Informaţii confidenţiale
Utilizarea camerei de luat vederi, fotografierii, înregistrărilor audio
susţinute de telefonul DVS poate atinge confidenţialitatea altor
persoane. Utilizarea acestor opţiuni va fi îndeplinită cu respectarea
legislaţiei în materie de confidenţialitate şi asumarea de către DVS a
tutror consecinţelor în cazul violării acestor norme.
Drepturile de autor
Înregistrările video/audio pe care DVS le descărcaţi sau înregistraţi
sunt protejate de drepturile de autor. Acestea sunt pentru utilizare
personală şi nu trebuie folosite în alte scopuri decît cu permisiunea
autorului acestora.
12
Iniţializarea
Telefonul DVS Unité F116
Telefonul Unité F116 descris în acest manual este aprobat pentru
utilizarea în reţelele de tip UMTS/GSM/GPRS şi asigură trecerea de
la un tip de reţea la alta fără întreruperea legăturii.
Utilizând acest telefon respectaţi legislaţia, dreptul altor persoane de
intimitate, inclusiv şi cele de autor.
13
Parametrii tehnici
Model
Unité F116
Dimensiuni
110mm×47.5mm×11.8mm
Ecran
2.0 inches 240*320 TFT
Greutate
70g (inslusiv acumulatorul standart)
Acumulator
Acumulator 820 mAh Li-ion
Timp de aşteptare neîntrerupt GSM: 200 ore; WCDMA: 330 ore
Timp în convorbire neîntrerupt
GSM: 400 minute; WCDMA: 240
minute
Timpul de convorbire
neîntrerupt în apel video
135 minute
* Timpul de convorbire şi aşteptare a telefonului sunt calculate
reieşind din condiţiile de acoperire ideale. Utilizarea luminii de fondal
un timp îndelungat, a browserului şi nivelul slab al acoperirii, poate
reduce semnificativ timpul de convorbire şi aştetare a telefonului
DVS.
Cu ce începem
Instalarea cartelei (U)SIM şi a acumulatorului
1. Asiguraţi-vă că telefonul este deconectat şi sursa de alimentare
este decuplată de la telefon.
2. Întoarceţi telefonul, apucaţi de colţul capacului şi ridicaţi pentru a-l
înlătura.
14
3. Dacă acumulatorul este deja în interior, scoateţi-l.
4. Apucaţi cardul (U)SIM de partea cu un colţ tăiat, orientată în
modul indicat în imaginea de mai jos şi inseraţi-o în orificiul pentru
cardul (U)SIM.
5. Inseraţi acumulatorul prin alinierea contactelor aurite a telefonului
cu cele a acumulatorului.
15
6. Puneţi la loc capacul.
Instalarea cardului de memorie
Telefonul DVS susţine un card de memorie cu o capacitate de până
la 4 GB, oferindu-vă un spaţiu generos pentru salvarea imaginelor,
fotografiilor, fişierilor audio şi video.
Note:
este un brand a Asociaţiei SD
Cardul microSD cu logo-ul
Card.
1. Scoateţi capacul.
2. Introduceţi atent cardul micro SD în orificiul pentru cardul micro
SD cu contactele metalice în jos.
Daca doriţi scoaterea cardului microSD, extrageţi-l atent din orificiul
telefonului.
16
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul reîncărcabil Lithium-Ion a telefonului DVS poate fi
utilizat imediat după despachetare. Un acumulator nou va avea o
performanţă mai bună după efectuarea ciclului complet de încărcare
descărcare de 3 ori. Daca nu utilizaţi acumulatorul pentru o perioadă
îndelungată, scoateţi-l din telefon şi depozitaţi-l într-un loc uscat şi
răcoros.
Avertisment:
Asiguraţi-vă că încărcaţi acumulatorul la temperaturi care nu
depăşesc diapazonul 0°C - 45°C.
1. Conectaţi sursa de alimentare în partea draptă a telefonului DVS
în modul arătat în imagine.
2. Conectaţi celălalt capăt a sursei de alimentare în priză.
Conectarea/Deconectarea
1. Asiguraţi-vă că cardul SIM este inserat iar acumulatorul este
încărcat.
2. Ţineţi apăsată tasta Sfârşit/Deconectare timp de 2 secunde
pentru conectarea sau deconectarea telefonului. Telefonul în mod
automat va căuta reţeaua.
17
Blocarea tastaturii
Puteţi utiliza blocarea tastaturii pentru a preveni apăsarea accidentală
a tastelor.
În regimul de aşteptare ţineţi apăsată tasta *.
Pentru deblocare tastaţi tasta OK şi apoi tasta *.
Indicatorii
Indicator
Ce înseamnă
Putere semnal
Reţea 3G
Reţea EDGE
Reţea GSM
Mesaje noi
E-mail-uri noi
Mesaje noi multimedia
Mesaje noi WAP PUSH
Memorie mesaje plină
Conexiune date disponibilă
Conexiune date în desfăşurare
18
Indicator
Ce înseamnă
Readresarea apelurilor este activată
Apeluri voce pierdute
Apeluri video pierdute
Alarma setată
Nivel acumulator
Nivel acumulator slab
Bluetooth activat
Căşti conectate
Vibraţie conectată
Tonul de apel deconectat
Profilul „în şedinţă” activat
Profilul „în avion” activat
FM radio activat
Roaming
19
Regimul de aşteptare
Cînd DVS conectaţi telefonul el intră în regimul de aşteptare. Astfel,
puteţi vizualiza următoarele informaţii:
• Pictogramele indicatorilor
• Data şi ora
• Denumirea şi logoul operatorului
• Opţiunile tastelor stînga, OK şi din dreapta.
Vă puteţi întoarce în regimul de aşteptate din oricare interfaţă
apăsând tasta sfârşit.
Opţiuni speciale
Telefonul DVS Unité F116 oferă opţiuni speciale care îl face mai
comod şi mai uşor de utilizat.
• Opţiuni multiple: Gestionaţi mai multe aplicaţii concomitent.
• Radio FM: Mai multă libertate pentru DVS deoarece nu este
necesar ca căştile să fie conectate pentru audierea radioului.
Notă: Disponibil doar la unele modele.
• Teme pentru alegere: Alegeţi tema care vi se potriveşte din
setările Ecranului, sunt disponibile 2 seturi de teme.
20
Utilizarea opţiunilor telefonului DVS
Opţiuni multiple
Din orice interfaţă apăsaţi tasta Switch pentru afişarea unui panel
în partea de jos a ecranului, cu ajutorul căruia puteţi lansa opţiunile
folosite frecvent, întoarcere în regimul de aşteptare sau meniul
principal fără a fi nevoie să închideţi aplicaţia curentă.
Pentru revenirea la aplicaţia de la care aţi plecat, apăsaţi tasta
Switch şi alegeţi aplicaţia pe panelă.
Introducerea textului
1. Schimbul metodei de introducere: Apăsaţi tasta # pentru
selectarea metodei de introducere a textului din meniul apărut.
2. Schimbul limbei de introducere: Apăsaţi tasta # şi selectaţi ultima
opţiune din meniul apărut. Apoi selectaţi limba dorită şi tastaţi OK.
3. Introducerea literelor: Introducerea literilor în regimul abc/Abc/
ABC, are loc prin introducerea literei corespunzătoare până la
apariţia combinaţiei de litere dorite.
4. Introducerea cuvintelor: În regimul eZiEng, tastaţi orice literă o
singură dată pe tasta unde acesta figurează, iar telefonul vă va
proune o listă de cuvinte în baza literelor pe care DVS le-aţi tastat
din dicţionarul presetat. Cuvântul se schimbă după tastarea
fiecărei litere. După ce aţi finisat tastarea cuvântului selectaţi cu
cursorul, prin intermediul tastelor de navigare, cuvântul corect şi
confirmaţi tastând tasta 0 sau OK.
5. Introducerea cifrelor: În regimul 123, tastaţi cifra o dată pentru
introducerea cifrei. În regimul eZiEng, tastaţi cifra şi selectaţi
numărul cu ajutorul tastei de navigare. În regimul abc/Abc/ABC,
tastaţi îndelungat cifra până cînd aceasta va apărea.
21
6. Introducerea simbolurilor: Apăsaţi tasta * pentru selectarea
simbolului şi tasta OK pentru a o introduce în text. În regimul abc/
Abc/ABC, apăsaţi tasta 1 îndelungat până la apariţia simbolului
dorit (simbolurile uzuale).
7. Introducerea spaţiilor: Apăsaţi tasta 0 pentru introducerea
spaţiului. Nu funcţionează în regimul 123.
8. Ştergerea caracterelor: Apăsaţi tasta ştergere pentru a anula un
carater/cuvânt introdus. Apăsaţi îndelungat tasta ştergere pentru
ştergerea întregului text înainte de cursor.
9. Mişcarea cursorului: Apăsaţi tasta de navigare pentru mişcarea
cursorului la stânga, dreapta, sus sau jos.
Adăugarea contactelor noi la agendă
1. Apăsaţi Meniu > Contacte din regimul de aşteptare.
2. Apăsaţi Opţiuni > Avansate > Memoria implicită pentru
selectarea locului unde doriţi să salvaţi contactul nou.
3. Apăsaţi Opţiuni > Adaugă contact nou.
4. Introduceţi informaţia referitoare la noul contact.
5. Apăsaţi tasta OK pentru salvare şi ieşiţi din meniu.
Note:
• Contactele în telefon pot fi clasificate în diferite grupuri. Cînd
sunteţi în lista de contacte a telefonului, selectaţi Grupe de la
vârful listei pentru editarea acestora sau expedierea unui mesaj
pentru toate contactele din grup.
Efectuarea şi recepţia apelurilor
Pentru efectuarea apelurilor voce
1. Introduceţi un număr de telefon în regimul de aşteptare.
2. Apăsaţi tasta apelare, tasta OK sau selectaţi Opţiuni > Apeluri >
Apel voce.
22
Sugestii:
DVS de asemenea puteţi selecta Opţiuni > Salveează pentru
salvarea unui număr, sau Opţiuni > Expediază mesaj pentru
expedierea unui mesaj.
3. Apăsaţi butonul din dreapta pentru anularea apelării telefonului.
4. Apăsaţi tasta sfârşit pentru finisarea unui apel.
Pentru efectuarea apelurilor video
Pentru efectuarea unui apel video este necesar ca persoana apelată
să deţină un telefon şi o reţea care susţin apelurile video, în caz
contrar telefonul vă va informa despre posibilitatea efectuării unui
apel voce căre acest abonat.
1. Introduceţi un număr de telefon în regimul de aşteptare.
2. Apăsaţi tasta apelare, tasta OK sau selectaţi Opţiuni > Apeluri >
Apel video.
3. Apăsaţi butonul din dreapta pentru anularea apelării telefonului.
4. Apăsaţi tasta sfârşit pentru finisarea unui apel.
Apelare rapidă
În regimul de aşteptare apăsaţi îndelungat tastele numerice (1~9)
care corespund numărului setat în lista de apelare rapidă pentru
efectuarea apelului.
Note:
Tasta 1 este rezervată pentru apelarea căsuţei vocale.
Setarea listei de apelarea rapidă
1. În regimul de aşteptare selectaţi Meniu > Contacte şi selectaţi un
contact.
2. Selectaţi Opţiuni > Setează apelare rapidă.
3. Selectaţi un număr între 2 şi 9.
4. Apăsaţi tasta OK [Setări].
Pentru anularea unei setări de apelare rapidă, selectaţi numărul
corespunzător şi apăsaţi Ştergere.
23
Recepţia apelurilor
La primirea unui apel de intrare, puteţi apăsa tasta expediere pentru
preluarea acestuia sau tasta din dreapta pentru respingerea apelului.
Puteţi de asemenea selecta Opţiuni pentru a face apelul silenţios
sau respingerea apelului şi expedierea mesajului către persoana care
apelează cu explicaţia de ce nu puteţi răspunde.
Avertisment:
Ajustaţi volumul difuzorului la nivel moderat pentru evitarea afectării
urechii DVS de semnale puternice.
Compunerea şi expedierea mesajelor MMS şi SMS
Mesajele SMS/MMS sunt o modalitate de a expedia mesaje între
2 telefoane mobile. Diferenţa dintre un SMS şi un MMS este că
MMS poate include nu doar text, dar de asemenea sunete, imagini
şi video. Înainte de expedierea unui MMS, trebuie să configuraţi
setările de reţea pentru MMS (vedeţi Configurarea telefonului DVS –
Configurarea setărilor MMS).
1. În regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Mesaje > Crează
mesaj pentru compunerea unui mesaj SMS/MMS.
2. Introduceţi destinatarii sau apăsaţi tasta OK pentru a selecta din
contacte sau istoricul apelurilor.
3. Apăsaţi tasta în jos pentru deplasarea cursorului în spaţiul pentru
introducerea textului şi introduceţi textul.
Pentru un mesaj SMS, DVS puteţi selecta Opţiuni şi insera
Cuvintele mele, text presetat, sau contacte, sau salva mesajul în
Ciorne.
Pentru un mesaj MMS, DVS puteţi selecta Opţiuni > Inserare
pentru adăugarea fişierelor multimedia sau ataşamentelor, sau
inserarea subiectului unui mesaj. DVS puteţi de asemenea apăsa
Opţiuni şi insera Cuvintele mele/Text presetat, adăugarea
ştergerea unui fişier, vizualizarea MMS, sau salvarea la Ciorne.
24
5. Apăsaţi tasta OK pentru expedierea unui mesaj.
Compunerea şi expedierea mesajelor E-mail
Înainte de expedierea unui E-mail trebuie să configuraţi căsuţa DVS
poştală (Vedeţi Configurarea telefonului DVS – Configurarea căsuţei
poştale).
1. În regimul de aşteptare, selectaţi Meniu > Mesaje > Email >
Email Nou.
2. Introduceţi destinatarii sau apăsaţi tasta OK pentru selectarea din
contacte.
3. Apăsaţi tasta în jos pentru deplasarea în jos a cursorului către
cîmpul Cc şi introduceţi adresele email a destinatarilor sau
apăsaţi tasta OK pentru selectarea din contacte.
4. Apăsaţi tasta în jos pentru introducerea subiectului.
5. Apăsaţi tasta în jos şi introduceţi mesajul email. Puteţi selecta
Opţiuni pentru introducerea ori verificarea ataşamentelor,
Emailurilor presetate, Cuvintele mele, Semnăturii, sau salvarea în
Ciorne.
6. Apăsaţi Expediere pentru a trimite mesajul Email.
Navigarea în Internet
Înainte de navigare prin Internet trebuie să configuraţi setările de
reţea (Vedeţi Configurarea telefonului DVS – Configurarea setărilor
de reţea).
Browserul Web
În regimul de aşteptare selectaţi Meniu > Browser pentru lansarea
browserului Internet preinstalat.
Setarea browserului
Browser-ul trebuie configurat corect înainte de accesarea internetului.
Accesaţi Meniu > Browser > Setări > Setări de reţea pentru
25
selectarea unui profil de conexiune (vedeţi Configurarea telefonului
DVS – Configurarea setărilor de reţea a browser-ului).
Deschideţi Setări avansate pentru configurarea Vizualizarea
imaginilor, Vizualizarea Animaţiilor, Fontului, Regimului Browser,
Regimului SmartFit, Muzicii de fondal, Regimului Cache,
Regimului Cookie, Regimului de autocompletare, Scripturilor şi
Limitei de înnoire.
Puteţi de asemenea curăţa cache-ul, cookies, istoricul, sau vizualiza
certificatele oferite în browser.
Conectarea la o pagină web
Pentru accesarea unei pagini web puteţi folosi următoarele metode:
• Alegeţi „pagina de acasa” pentru deschiderea paginii setate
implicit (vedeţi Configurarea telefonului DVS – Adăugarea unei
conexiuni noi).
• Selectaţi Introduceţi adresa nouă. Introduceţi adresa direct şi
apoi apăsaţi tasta OK.
• Deschideţi Favorite. Selectaţi o adresa din favorite şi deschdeţi o
pagina web.
• Deschideţi Istoria. Selectaţi o înregistrare pentru a deschide o
pagina accesată în trecut.
Opţiunile paginii Web
Deschideţi o pagină web şi apăsaţi Opţiuni. Puteţi reînnoi pagina,
verifica starea descărcărilor, trece la altă pagină, vizualiza pagina în
ecran complet la navigare în internet, deschide o pagina nouă, salva
pagina la favorite sau salva o pagina ca un fişier off-line.
De asemenea puteţi utiliza imaginele, muzica de fondal, adresa URL
a unei pagini, alege codificarea sau vizualiza proprietăţile paginii.
Adresa URL poate fi expediată ca mesaj sau Email.
Selectaţi Setări pentru personalizarea browserului, Apelează pentru
apelarea unui număr, sau Ieşire pentru a părăsi aplicaţia.
26
Vizualizarea clipurilor video
Înainte de vizualizarea clipurilor video în regim de streaming, trebuie
să configuraţi setările streaming (vedeţi Configurarea telefonului DVS
–Configurarea setărilor streaming).
1. Selectaţi Meniu > Multimedia > Video > Streaming URL.
2. Selectaţi o adresa URL din favorite şi apăsaţi tasta OK. Dacă nu este
setat nimic în favorite apăsaţi tasta OK şi adăugaţi prima adresă.
Fotografierea şi înscrierea clipurilor video
1. Selectaţi Meniu > Multimedia > Camera foto/Camera video.
Fotografiile sunt salvate în format jpg, clipurile video în format
3gp sau mp4 în dependenţă de setări. Puteţi trece de la cameră
la video cameră apăsând Opţiuni > Treci la camera/Treci la
camera video.
2. Apăsaţi tasta Sus/Jos pentru a mări sau micşora. Puteţi de
asemenea apăsa Opţiuni pentru a seta mărimea fontului,
calitatea, luminozitatea, contrastul, etc.
3. Apăsaţi tasta OK pentru a face o poză sau începe îregistrarea
unui clip video. Puteţi face o pauză la înscrierea clipului video sau
înceta înscrierea.
4. Selectaţi Opţiuni > Renunţă pentru a şterge fotografia sau video
clipul, Opţiuni > Trimite pentru a trimite un fişier, sau Opţiuni
> Setează ca imagine de fondal pentru a seta o fotografie ca
imagine de fondal.
Reproducerea audio şi video
1. Apăsaţi Meniu > Multimedia > Muzică / Video.
2. Apăsaţi Toată muzica sau Toate înregistrările Video pentru a
selecta un fişier din telefon sau cardul microSD.
Note: Apăsaţi lista recent redate sau Recent vizualizate pentru
afişarea fişierelor recent redate sau vizualizate.
27
Audierea radio FM
1. Apăsaţi Meniu > Multimedia > FM radio.
Telefonul va căuta automat canalele FM disponibile la prima
conectare.
2. Apăsaţi tasta Sânga/Dreapta pentru schimbarea canalelor radio,
sau Sus/Jos pentru reglarea volumului.
Apăsaţi Opţiuni, pentru vizualizarea listei de canale, căutaţi canalele
manual sau automat ori introduceţi direct fregvenţa dorită.
Utilizarea Bluetooth
Bluetooth este tehnologia de conectare wireless de acţiune în rază
scurtă. Cînd sunt conectate 2 telefoane prin Bluetooth acestea pot
face schimb de informaţie la o distanţă de aproximativ de 10 metri
fără a fi conectate fizic.
Telefonul DVS susţine următoarele profiluri Bluetooth OPP, FTP, HSP,
HFP, A2DP, AVRCP, DUNP şi PBAP. Puteţi conecta telefonul DVS cu
o garnitură prin Bluetooth, transfera sau răsfoi fişierele de pe un alt
dispozitiv.
Setarea Bluetooth-ului
Mergeţi la Meniu > Unelte > Bluetooth pentru setarea functiei
Bluetooth. Puteţi activa sau dezactiva funcţia Bluetooth, modifica
vizibilitatea telefonului, seta numele sau verifica serviciile Bluetooth a
telefonului DVS.
Conectarea prin Bluetooth
1. Apăsaţi Meniu > Unelte > Bluetooth > Caută echipament nou
pentru găsirea telefoanelor vizibile prin Bluetooth.
De asemenea puteţi apăsa Meniu > Unelte > Bluetooth >
Dispozitivele mele şi apăsa OK pentru iniţializarea căutării.
2. Alegeţi dispozitivul şi apăsaţi OK.
3. Introduceţi codul şi apoi apăsaţi tasta din stânga. Dacă este
necesar modificaţi opţiunile de conectare.
28
Setarea telefonului
În regimul de aşteptare selectaţi Meniu > Setări pentru a modifica
diferite opţiuni ale telefonului DVS.
• Profilurile: Configuraţi sau activaţi profilurile setate implicit. De
asemenea puteţi configura următoarele opţiuni a unui profil: tonul
de apel, volumul soneriei, tipul soneriei, tonul de mesaj, tonul
butoanelor, tonul de alarmă, sunetul de conectare/deconectare şi
volumul difuzorului.
• Telefonul: Puteţi alege limba, seta data şi ora, alerta sonoră a
apelurilor ratate, butoanele rapide, blocărea tastaturii, numărul
de telefon şi de asemenea puteţi seta locaţia de descărcare a
fişierelor. Puteţi reseta telefonul DVS la setarile de la fabrică sau
seta timpul de deconectare/conectare automată a telefonului
DVS.
• Ecranul: Setarea imaginii de fondal, duratei de iluminare,
luminozitate, iluminarea tastaturii, numelui propriu şi salutului
la conectarea telefonului DVS. Telefonul oferă 2 seturi de teme
disponibile. Alegeţii pe cea preferată.
• Conectarea: Alegeţi setările pentru reţeaua de telefonie mobilă,
conexi unea date, conectarea PC şi prin intermediul modemului.
• Apelurile: Configuraţi setările apelurilor telefonice aşa ca video
apelurile, redirecţionarea apelurilor, apel în aşteptare, serviciul de
blocarea a apelurilor şi alegeţi dacă doriţi ca numărul DVS să fie
afişat când faceţi un apel telefonic.
• Securitatea: Activaţi sau schimbaţi codurile de securitate. De
asemenea puteţi activa sau dezactiva funcţia Apelare către
Numere Fixe (Fixed Dial Numbers, FDN) şi edita această listă.
DVS nu puteţi apela alte numere decît cele setate ca Numere
Fixe cînd funcţia dată este activată.
Notă: Codul implicit a telefonului este 0000.
29
Adăugarea unei conexiuni noi
DVS puteţi utiliza conexiunea setată implicit pentru a vă conecta la
internet prin intermediul reţelei de telefonie mobilă. Dacă setările
GPRS/3G/EDGE nu sunt pre configurate pe telefonul DVS vă rugăm
să contactaţi operatorul de telefonie mobilă.
Pentru configurarea internetului obţneţi mai întîi de la operator
următoarele informaţii:
• Access Point Name (APN).
• Nume utilizator şi parolă dacă este necesar.
• IPul serverului şi numărul portului dacă reţeaua utilizează un
server proxy.
1. Selectaţi Meniu > Setări > Conxiuni > Setări Access point.
Setările implicite sunt afişate aici.
2. Apăsaţi Opţiuni > Adăugare pentru adăugarea unui APN nou.
Introduceţi informaţia obţinută de la operator.
30
3. Apăsaţi OK pentru salvare.
4. Selectaţi Meniu > Setări > Conexiuni > Conectare profil.
Setările implicite vor fi afişate aici.
5. Apăsaţi Adaugă pentru a adăuga o conexiune nouă. Introduceţi
informaţia obţinută de la operator.
31
6. Apăsaţi OK pentru salvare.
Configurarea setărilor de reţea a browserului
Pentru navigarea în Internet DVS trebuie să configuraţi setările de
reţea a browser-ului.
1. Selectaţi Meniu > Browser > Setări > Setări de conexiune.
2. Selectaţi conexiunea pe care doriţi să o utilizaţi (vedeţi
Configurarea telefonului –Adăugarea unei conexiuni noi).
3. Apăsaţi Activare.
32
Configurarea setărilor de reţea MMS
Pentru expedierea unui MMS DVS trebuie să configuraţi setările de
reţea MMS.
1. Selectaţi Meniu > Mesaje > Setări > Setări Mesaje Multimedia
2. Utilizaţi tasta Sus/Jos pentru selectarea conexiunii şi Stânga/
Dreapta pentru selectarea conexiunii preferate (vedeţi
Configurarea telefonului –Adăugarea unei conexiuni noi).
3. Apăsaţi OK.
Configurarea căsuţei poştale
Pentru expedierea şi primirea mesajelor Email DVS trebuie să
configuraţi setările de reţea Email.
1. Selectaţi Meniu > Mesaje > Email > Setări > Setări căsuţa
poştală.
2. Selectaţi Opţiuni > Nou pentru adăugarea unei căsuţi poştale
noi, sau selectaţi Opţiuni > Editare pentru a modifica căsuţă
poştală setată implicit.
33
34
3. Apăsaţi OK pentru salvare.
Configurarea setărilor de streaming
1. Selectaţi Meniu > Multimedia > Video > Streaming URL.
2. Selectaţi Opţiuni > Setări de reţea sau setări când nu este
introdus o adresă URL.
35
3. Apăsaţi OK pentru a salva.
36
Declaraţia de Conformitate RoHS
Pentru a minimaliza impactul asupra mediului înconjurător şi a
ne asuma mai multă responsabilitate pentru acest mediu, acest
document va servi drept declaraţie formală că telefoanele din seria
Unite F116 produse de ZTE CORPORATION sunt în conformitate cu
Directiva 2002/95/EC a Parliamentului European - RoHS (Restriction
of Hazardous Substances) cu privire la următoarele substanţe:
1. Plumb (Pb)
2. Mercur (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
Telefonul Unite F116 produs de ZTE CORPORATION, este în
conformitate cu cerinţele EU 2002/95/EC.
37
Reciclarea telefonului uzat
1. Semnul din imagine simbolizează că produsul
marcat va fi reciclat în conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/EC.
2. To a t e d i s p o z i t i v e l e e l e c t r i c e u r m e a z ă a f i
depozitate ca deşeu sepat de deşeurile municipale
prin intermediul punctelor de colectare autorizate
de autorităţle locale.
3. Depozitarea corectă a telefonului DVS uzat va preveni potenţiala
daună asupra mediului înconjurător şi a sanătăţii oamenilor.
Pentru acest produs puteţi afla informaţia referitor la reciclare în baza
directivei WEEE, prin expedierea unui e-mail la adresa: weee@zte.
com.cn
38
Мобильный Телефон Unité F116
Руководство пользователя
39
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Авторские права ZTE CORPORATION 2011.
Все права защищены.
Никакая часть данного издания не может быть процитирована,
воспроизведена, переведена либо использована в какойл и б о ф о р м е л и б о к а к и м - л и б о с п о с о б о м , эл е к т р о н н ы м
или механическим, включая ксерокопирование или
фотографирование, без предварительного письменного согласия
Корпорации ZTE.
Руководство опубликовано Корпорацией ZTE. Корпорация ZTE
оставляет за собой право вносить исправления или обновления
спецификаций без предварительного уведомления.
Версия №: R1.0
Дата издания: Июль 2011
Руководство №: 079584503776
40
Содержание
Безопасность..........................................................43
Общие меры предосторожности............................................... 43
Меры предосторожности при использовании
телефона в самолете................................................................ 45
Меры предосторожности при использовании
телефона вблизи медицинского оборудования . .................... 46
Общие указания......................................................................... 46
Меры предосторожности за рулём........................................... 48
Автомобили, оборудованные подушкой безопасности ......... 49
Оборудование другого производства....................................... 49
Радиочастотное излучение....................................................... 49
Службы экстренной помощи . .................................................. 50
Информация частного характера............................................. 51
Уведомление об авторских правах........................................... 52
Начало работы ......................................................53
Серия F116 ................................................................................ 53
Технические параметры............................................................ 54
Запуск......................................................................................... 54
Как установить SIM карту и аккумулятор .......................... 54
Как вставить карту памяти.................................................. 56
Включение/Выключение телефона.................................... 57
Как заблокировать клавиатуру . ......................................... 58
Символы..................................................................................... 58
Режим ожидания........................................................................ 60
Особые характеристики............................................................ 60
Использование параметров вашего
телефона ................................................................61
Многозадачный режим.............................................................. 61
Ввод текста................................................................................. 61
41
Как добавить новый контакт в список контактов .................... 62
Как осуществлять и принимать звонки . .................................. 63
Как осуществлять голосовой звонок................................... 63
Как сделать видео звонок.................................................... 63
Как осуществить быстрый набор номера ......................... 64
Как ответить на звонок ....................................................... 64
Как составлять и отправлять СМС/ММС сообщения.............. 65
Как составлять и отправлять электронную почту .................. 66
Как подключиться к интернету.................................................. 66
Интернет Браузер ............................................................... 67
Как просматривать потоковые видео ...................................... 68
Как сделать фотоснимок или записать видео клип................. 69
Как воспроизвести музыку и видео.......................................... 69
Как слушать ФМ радио.............................................................. 70
Как использовать функцию Bluetooth....................................... 70
Как настроить Bluetooth............................................................. 71
Как настроить ваш телефон ...............................72
Как добавить новое соединение ........................................ 73
Как сконфигурировать настройки интернет браузера . .... 76
Как сконфигурировать настройки ММС сообщений.......... 76
Как настроить ваш почтовый ящик .................................... 77
Как настроить потоковую передачу данных . .................... 79
Декларация соответствия RoHS.........................81
Утилизация вашего старого устройства............82
42
Безопасность
Общие меры предосторожности
Ваш телефон содержит чувствительные электросхемы, магниты
и аккумулятор. Вы должны обращаться с ними с осторожностью
и обратить особое внимание на следующие пункты:
• Ни в коем случае не допуск айте контакта телефона,
аккумулятора или его аксессуаров с жидкостью или влагой.
Не погружайте телефон в какую-либо жидкость.
• Не ставьте телефон около компьютерных дисков, кредитных
карт, проездных билетов или других магнитных носителей.
Информация, с одержащаяся на диск ах, может быть
подвержена влиянию мобильного телефона.
• Не перекрашивайте телефон.
• Не оставляйте телефон или аккумулятор в местах где
температура может превышать 60°C, например на приборной
панели машины или на подоконнике, под стеклом под
прямыми лучами солнца, и др.
• Не снимайте аккумулятор телефона, пока мобильный
телефон включен.
• Следите, чтобы металлические предметы такие к ак,
н а п р и м е р , м о н ет ы и л и к ол ь ц а н е с о п р и к а с а л и с ь с
аккумулятором во избежание коротких замыканий.
• Н е б р о с а й те а к к ум ул я то р в о го н ь . Л и т и е во - и о н н ы й
аккумулятор телефона может быть безопасно утилизирован
в пунктах переработки литиево-ионных устройств. Следуйте
требованиям по переработке, установленным в вашей стране.
• Не допускайте попадания аккумулятора телефона в организм,
поскольку электролиты аккумулятора могут быть ядовиты и
вредны для здоровья.
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Не пытайтесь разбирать мобильный телефон или какие-либо
его аксессуары.
Не ставьте аккумулятор в микроволновую печь, сушильный
аппарат, или в контейнер под высоким давлением.
Избегайте контакта аккумулятора непосредственно с
электрической розеткой или зарядным устройством для
электроподжига автомобиля. Используйте только одобренные
зарядные устройства.
Не прокалывайте аккумулятор острым предметом, например
иглой.
Не демонтируйте или заменяйте аккумулятор.
Не используйте поврежденный или деформированный
аккумулятор.
Не бросайте телефон, не бейте по нему и не обращайтесь с
ним грубо.
Не ремонтируйте аккумулятор непосредственно в мобильном
телефоне.
П р е к р ат и т е и с п ол ь з о в а н и е а к к у м ул я т о р а в с л у ч а е
чрезмерного нагревания, появления постороннего запаха,
изменения цвета, деформации или обнаружения какоголибо другого необычного состояния во время использования,
зарядки либо хранения аккумулятора.
Немедленно удалите аккумулятор из телефона, если срок его
службы истек.
Данный телефон оборудован аккумулятором. В случае
н е о бход и м о с т и з а м е н ы а к к ум ул я то р а , о б р ат и те с ь к
квалифицированному специалисту сервисной службы.
Динамик телефонной трубки может нагреться в ходе обычного
использования телефона. Также, телефон может нагреться во
время зарядки аккумулятора.
•
В режиме вибрации телефона, иногда вибрации могут
привести телефон в движение.
• Избегайте размещения телефона вблизи источников тепла,
таких как радиатор либо слишком близко к краю стола.
• Перед чисткой телефона отключите его. Для чистки телефона
используйте влажную или антистатическую ткань. Не
используйте сухую ткань или ткань с электростатическим
зарядом. Не используйте химические или абразивные
чистящие средства, так как они могут повредить телефон.
• Н е з а буд ьт е с д ел ат ь з а п а с н у ю к о п и ю в с е й в а ж н о й
информации в вашем телефоне.
• Н е з а б у д ьт е у т и л и з и р о в а т ь : к а р т о н н а я у п а к о в к а ,
п о с т а в л я е м а я в м е с т е с т ел е ф о н о м и д е а л ь н а д л я
переработки.
Внимание:
В случае протекания аккумулятора, позаботьтесь о том, чтобы
ваши глаза и кожа находились на удаленном расстоянии от
поврежденного аккумулятора. Если же протекающий аккумулятор
вступил в контакт с вашими глазами или кожей, тщательно
промойте глаза/кожу водой и проконсультируйтесь с врачом.
Меры предосторожности при использовании
телефона в самолете
•
•
Пожалуйста, выключите мобильный телефон перед взлетом
самолета. Чтобы защитить систему связи самолета от помех,
запрещается использовать мобильный телефон в полете.
Если вы хотите пользоваться телефоном перед взлетом
самолета, необходимо получить разрешение экипажа
самолета в соответствии с правилами безопасности.
Если в мобильном телефоне есть функция автоматического
в к л юч е н и я , п р о в е р ьт е н а с т р о й к и т ел е ф о н а , ч т о б ы
45
удостовериться, что телефон не включится автоматически во
время полета.
Меры предосторожности при использовании
телефона вблизи медицинского оборудования
•
•
Выключите телефон и снимите аккумулятор в зданиях, где
использование мобильных телефонов строго запрещено.
С л ед у й т е и н с т р у к ц и я м с о от в ет с т ву ю щ и х л еч е б н ы х
учреждений касательно использования мобильных телефонов
на их территории.
Общие указания
•
•
•
•
46
В некоторых странах национальное законодательство
запрещает копирование авторской информации. Пожалуйста,
изучите национальное законодательство соответствующей
страны касательно использования материала такого рода.
Многие судебные округи имеют с обственные законы
и п р а в и л а от н о с и тел ь н о о с у ще с т вл е н и я с н и м к о в в
общественных местах или на частных территориях, а также
касательно обработки и дальнейшего использования данных
снимков. Производитель призывает своих клиентов соблюдать
все законы и уважать личные права других граждан.
Пожалуйста, проверьте действительность вашего Роуминг
соглашения с вашим поставщиком услуг мобильной связи.
И с п ол ь зо ва н и е м о б и л ь н ы х тел е ф о н о в з а п р е ще н о в
нек оторых зонах, чувствительных к радиации, таких
как больницы, исследовательские центры и самолеты.
Пользователь несет ответственность за не отключение
мобильного телефона. Если присутствует хотя бы доля
сомнения в том, что мобильный телефон не отключен, вы
должны снять аккумулятор с телефона.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Обращайте внимание на знаки, указывающие на запрет
действия мобильной связи, например, около автозаправочных
станций, или взрывоопасных веществ, и в случае наличия
данных знаков, немедленно отключите мобильный телефон.
При болезнях сердца, будьте осторожны с настройками
вибрации звонка или громкости мелодии.
Не позволяйте маленьким детям играть с телефоном,
зарядным устройством или аккумулятором.
Не используйте мобильный телефон при проведении
взрывных работ.
Не пытайтесь сделать или принять звонок, если температура
аккумулятора во время процесса зарядки превышает 50°C.
Будьте осторожны и не кладите мобильный телефон в задний
карман брюк или юбки, чтобы случайно не сесть на него. А
также не кладите мобильный телефон на дно сумки, где он
может быть подвержен чрезмерному весу или давлению.
В противном случае это может вызвать повреждение LCD
дисплея телефона и линзы камеры и вызвать неисправность
в их работе.
И с п ол ь з о в а н и е т ел е ф о н а м о ж ет в ы з в ат ь п о м ех и в
медицинских приборах, таких как слуховой аппарат и
электронный стимулятор сердца, или других медицинских
приборах в лечебных учреждениях. Проконсультируйтесь с
врачом или изготовителем медицинского прибора, прежде
чем использовать телефон.
Не оставляйте мобильный телефон разряженным или без
аккумулятора на долгий срок, иначе это может привести к
потере некоторых данных.
Ваш телефон содержит металл, который может вызвать
зуд, сыпь или экзему в зависимости от состояния вашего
здоровья.
47
Меры предосторожности за рулём
•
•
•
•
•
•
•
48
В целях снижения риска создания ДТП, все внимание должно
уделяться управлению автомобилем.
Вы должны выполнять предписания местных законов и
инструкций, ограничивающих использование беспроводных
устройств во время управления автомобилем.
Необходимо съехать с дороги на обочину, прежде чем
с о ве р ш и т ь и л и п р и н я т ь в ы зо в , е с л и это го т р ебу ют
обстоятельства. Убедитесь, что ваше местное
законодательство или правила не запрещают использование
мобильного телефона во время вождения.
Вы не должны останавливаться или съезжать с шоссе на
обочину, чтобы совершить или принять вызов, если тому нет
крайней необходимости.
Отключите ваш мобильный телефон на автозаправочной
станции, даже в том случае, если вы не заправляете ваш
собственный автомобиль.
Не храните и не перевозите воспламеняющиеся или
взрывчатые вещества в том же отсеке, что и мобильный
телефон.
Электронные системы автомобиля, такие как система,
предотвращающая блокировку колёс, контроля скорости и
система впрыска топлива обычно не подвержены влиянию
радиоволн. Производитель данного оборудования может
предоставить вам информацию касательно того, надежно ли
защищено данное оборудование от радиоволн или нет. Если
вы допускаете появление неполадок у вашего автомобиля по
причине радиоволн, проконсультируйтесь с вашим дилером,
и не включайте мобильный телефон до тех пор, пока он не
пройдет проверку у квалифицированного специалиста.
Автомобили, оборудованные подушкой
безопасности
Подушка безопасности надувается под большим давлением.
Не размещайте объекты, будь то встроенные или портативные
беспроводные устройства, в местах над подушкой безопасности
либо в зоне ее раскрытия. В случае если беспроводное
устройство, встроенное в автомобиль, не установлено должным
образом, при раскрытии подушки безопасности, человеку может
быть нанесен серьезные вред.
Оборудование другого производства
Использование оборудования другого производства, кабелей
или аксессуаров, не произведенных или одобренных компанией
ZTE, могут лишить законной силы гарантию вашего мобильного
телефона, а также неблагоприятно повлиять на безопасность или
работу вашего мобильного телефона.
Радиочастотное излучение
Телефон содержит приемник и передатчик. Во включенном
состоянии он принимает и передает радиочастотную энергию
(радиоволны). При использовании Вашего телефона, система
обработки соединения контролирует уровень мощности, на
котором мобильное устройство осуществляет передачу сигнала.
Подверженность радиочастотному излучению и Удельный
коэффициент поглощения (SAR):
• Мобильный телефон разработан таким образом, чтобы не
превышался допустимый уровень излучения радиоволн,
ус та н о вл е н н ы й м еж д у н а р од н ы м и с та н д а рта м и . Э т и
стандарты были разработаны независимой научной
организацией – Международным комитетом по защите от
49
•
•
•
•
неионизирующей радиации (МКЗНИР), и в них определены
нормы, необходимые для безопасной эксплуатации устройств
пользователями, независимо от их возраста и состояния
здоровья.
Для установления соответствующих норм использовалась
специальная единица измерения, известная как «удельный
коэффициент поглощения» (SAR). Коэффициент SAR
измеряется стандартным методом на самой высокой
мощности мобильного телефона на всех используемых
радиочастотах.
Несмотря на то, что коэффициенты SAR различных моделей
мобильных телефонов ZTE могут быть различными, все
модели телефонов сконструированы в соответствии с
требованиями по защите от радиоизлучения.
Предельное значение коэффициента SAR для мобильных
устройств общего пользования, по стандартам
Международного комитета по защите от неионизирующей
радиации МКЗНИР, составляет 2 Вт/кг, примерно свыше 10 г.
Максимальное значение SAR для данного телефона при
тестировании в положении в непосредственной близости к
уху составило 0.935 Вт/кг (10 г).
Службы экстренной помощи
Чтобы сделать экстренный звонок в любую страну:
1. Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен и работает
исправно.
2. Нажмите кнопку Завершить/End столько раз, сколько
необходимо, чтобы очистить дисплей и подготовить телефон
к выполнению звонка.
50
3. Введите номер официальной службы экстренной помощи
вашей местности, например, 112 (международный номер
службы экстренной помощи).
4. Нажмите кнопку Отправить/Send, чтобы набрать номер.
Следуйте полученным инструкциям и не прекращайте звонок,
до тех пор, пока вам не скажут об этом.
Если СИМ к арта не вставлена, нажмите Правую
функциональную клавишу [SOS] и затем введите номер
официальной службы экстренной помощи вашей местности.
Нажмите кнопку Отправить/Send или OK [Call/Позвонить],
чтобы набрать номер. Если блокировка клавиатуры включена,
вручную введите номер экстренной службы и нажмите кнопку
Отправить/Send.
Заметки:
• Сообщите оператору, в какой услуге вы нуждаетесь: Полиция,
Скорая медицинская помощь, Пожарная служба, Береговая
охрана или Спасательная служба в горах. Объясните им, где
вы находитесь, и оставайтесь на связи, если это возможно.
• По причине характера сотовой системы, надежное соединение
при экстренных вызовах не может быть гарантировано. Вы не
должны полностью полагаться на какое-либо беспроводное
устройство в случае важных звонков таких как, например, в
Скорую медицинскую помощь.
Информация частного характера
Использование камеры, а также фото/аудио/видео запись,
выполненная при помощи мобильного телефона, может нарушить
право на конфиденциальность частных лиц. Таким образом,
пользователь обязан соблюдать законодательство по вопросу
конфиденциальности, и остается единственным ответственным
лицом в случае возможного нарушения данного обязательства.
51
Уведомление об авторских правах
Видео/аудио запись, которую вы осуществляете/скачиваете
защищена авторскими правами. Данные записи предназначены
только для личного пользования и не подлежат использованию в
других целях без согласия владельца авторских прав.
52
Начало работы
Серия F116
М о б и л ь н ы й тел е ф о н с е р ии F11 6 , о пис а н н ый в д а н н о м
руководстве одобрен для пользования в UMTS/GSM/GPRS сетях
с переходом от одного вида сети к другому.
При использовании данного телефона, соблюдайте все законы,
уважайте право на неприкосновенность частной жизни и другие
законные права других лиц, в том числе и авторские права.
Гнездо для гарнитуры
Динамик
Дисплей
Навигационные клавиши
и Кнопка ОК
Левая функциональная
клавиша
Выполняет функцию,
указанную в нижнем
левом углу дисплея
Правая функциональная
клавиша
Выполняет функцию,
указанную в нижнем
правом углу дисплея
Кнопка
Отправить/Send
Набор или ответ на
звонок
Нажмите в режиме
ожидания, чтобы
просмотреть все
последние звонки
Кнопка Переключить/
Switch
Переключение
между задачами,
либо подключение к
часто используемым
приложениям
Кнопка Завершить/
Выключить (End/Power),
Включить/Выключить
телефон, либо завершить
звонок
Кнопка Очистить/Clear
Удаление выбранных
элементов.
Буквенно-цифровая
клавиатура
Кнопка * и #
53
Технические параметры
Тип
F116
Размеры
110мм×47.5мм×11.8мм
Дисплей
2.0 inches 240*320 TFT
Вес
70г (с аккумулятором)
Аккумулятор
820 мА/ч Литиево-ионный
аккумулятор
Длительность режима ожидания
GSM: 200 часов; WCDMA: 330
часов
Максимальная
продолжительность разговора
GSM: 400 минут; WCDMA: 240
минут
Максимальная
продолжительность видео
звонка
135 минут
* Режимы разговора и ожидания мобильного телефона
разработаны при идеальных условиях работы. Использование
чрезмерной подсветки, интернет браузера, и сетевых условий
могут сократить жизнь аккумулятора и продолжительность
режима разговора/ожидания.
Запуск
Как установить SIM карту и аккумулятор
1. Убедитесь, что телефон выключен, и зарядное устройство не
подключено к нему.
2. Переверните телефон, подденьте край крышки и поднимите
его, чтобы снять заднюю крышку мобильного телефона.
54
3. Извлеките аккумулятор, если он уже установлен.
4. Возьмите SIM-карту таким образом, чтобы срезанный угол
был направлен так же, как указано на рисунке, затем вставьте
ее в разъем для карты металлическими контактами вниз.
5. Установите аккумулятор, совместив золотистые контакты
аккумулятора с контактами в отсеке аккумулятора мобильного
телефона.
55
6. Установите крышку.
Как вставить карту памяти
Ваш телефон поддерживает microSD формат карты памяти,
мощностью до 4 ГБ, предоставляя вам возможность сохранять
изображения, фото, аудио и видео файлы различного размера.
Примечание:
является торговой маркой Ассоциации
Логотип microSD
SD Card.
1. Снимите крышку телефона.
2. Вставьте карту металлическими контактами вниз в разъем для
microSD карты, пока она не займет правильное положение.
Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно вытащите ее из слота.
56
Как зарядить аккумулятор
Пользоваться литиево-ионным аккумулятором можно сразу
же после распаковки. Полная производительность нового
аккумулятора достигается только после трех полных циклов
его зарядки и разрядки. Если вы не используете аккумулятор в
течение долгого периода времени, извлеките его из мобильного
телефона и храните в прохладном сухом месте.
Внимание:
Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C и выше 45°C.
1. Подсоедините ваш адаптер к правой стороне вашего
мобильного телефона как указано на рисунке.
2. Вставьте вилку адаптера в розетку.
Включение/Выключение телефона
1. Убедитесь, что ваша СИМ карта установлена и аккумулятор
заряжен.
2. Удерживайте кнопку Завершить/Выключить (End/Power)
в течение 2 секунд чтобы включить/выключить телефон.
Мобильный телефон автоматически начнет поиск мобильной
сети.
57
Как заблокировать клавиатуру
Вы можете использовать блокировку клавиатуры, чтобы избежать
случайного нажатия кнопок мобильного телефона.
В режиме ожидания удерживайте кнопку *.
Чтобы разблокировать клавиатуру нажмите кнопку OK, а затем
нажмите кнопку *.
Символы
Символ
Значение
Мощность сигнала
Сеть 3G
Сеть EDGE
Сеть GSM
Новое сообщение
Новое E-mail сообщение
Новое ММС сообщение
Новое WAP PUSH сообщение
Папка СМС сообщений заполнена
Обмен данными возможен
58
Символ
Значение
Идет обмен данными
Переадресация вызова включена
Пропущенные голосовые звонки
Пропущенные видео звонки
Установлен будильник
Заряд аккумулятора
Слабый заряд аккумулятора
Bluetooth активен
Гарнитура подключена
Режим вибрации включен
Без звука
Режим звонка «Совещание»
Режим звонка «Полет»
59
Символ
Значение
ФМ радио включено
Роуминг
Режим ожидания
При включении вашего телефона, он переходит в режим
ожидания. При этом вы обнаружите следующую информацию:
• Символы
• Дата и время
• Название сети и логотип оператора
• Функции Левая функциональная клавиша, кнопка OK и
Правая функциональная клавиша.
Вы можете вернуться в режим ожидания из любого раздела
меню, путем нажатия кнопки Завершить/End.
Особые характеристики
Ваш мобильный телефон серии F116 предлагает вам несколько
специальных функций, которые делают телефон более удобным
и интересным в использовании.
• Многозадачный режим: Используйте несколько приложений
одновременно с легким переключением между ними.
• ФМ Радио: Больше свободы, ведь отныне нет необходимости
в проводной гарнитуре для прослушивания ФМ Радио.
Примечание: Данная возможность доступна только для
определенных моделей телефона.
• Смена тем: Выберите понравившуюся вам тему из двух
коллекций тем в меню Настройки Дисплея/ Display settings.
60
Использование параметров вашего
телефона
Многозадачный режим
Нажмите кнопку Переключить/Switch, чтобы открыть поле в
нижней части экрана, где вы можете открыть часто используемые
приложения, вернитесь в режим ожидания или в главное меню,
без закрытия текущего приложения.
Чтобы вернуться к приложению, с которого вы переключились,
нажмите кнопку Переключить/Switch и выберите приложение в
указанном поле.
Ввод текста
1. Измените режим ввода текста: Нажмите кнопку #, чтобы
выбрать режим ввода из выпадающего меню.
2. Сменить язык ввода текста: Нажмите кнопку # и выберите
последний вариант из выпадающего меню. Затем выберите
язык, который вам необходим и нажмите кнопку OK.
3. В в од бу к в : в р е ж и м е A B C / a b c / R U / r u н а ж и м а й т е н а
соответствующую клавишу с буквами до тех пор, пока
необходимая буква не появится на экране.
4. Ввод слов: в режиме eZiEng вводите любую букву одним
нажатием на клавишу. Нажимайте каждую клавишу только
один раз для выбора одной буквы. Слово меняется после
каждого нажатия на клавишу. Телефон выведет список
слов на основании символов, которые вы уже ввели, и его
встроенного словаря. Слово меняется после каждого нажатия
клавиши. После завершения набора текста, передвиньте
курсор при помощи кнопок Навигации, чтобы выбрать
61
5.
6.
7.
8.
9.
необходимое слово или подтвердить свой выбор нажатием
кнопки 0 или OK.
Ввод цифр: в режиме 123 нажмите один раз клавишу
с цифрой, чтобы ввести ее. В режиме eZiEng нажмите
клавишу с цифрой и выберите число путем нажатия клавиши
навигации. В режиме abc/Abc/ABC нажимайте на клавишу с
цифрой до тех пор, пока число не появится на экране.
Ввод символов: Нажмите кнопку *, чтобы выбрать символ
и OK, чтобы вставить его в текст. В режиме abc/Abc/
ABC, удерживайте кнопку 1 до тех пор, пока не появится
необходимый символ (общие символы).
Ввод пробела: Нажмите кнопку 0, чтобы вставить пробел. Это
не возможно в режиме 123.
Удалить символы: Нажмите кнопку Очистить/Clear, чтобы
удалить символ. Нажмите и удерживайте кнопку Очистить/
Clear, чтобы удалить весь текст до курсора.
Передвижение курсора: Используйте кнопки Навигации,
чтобы передвинуть курсор влево, вправо, вверх или вниз.
Как добавить новый контакт в список контактов
1. Нажмите Меню/Menu > Контакты/Contacts в Режиме
Ожидания.
2. Нажмите Параметры/Options > Расширенные Параметры/
Advanced > Память по умолчанию/Default memory, чтобы
выбрать, куда необходимо сохранить новый контакт – на SIMкарту или в телефон.
3. Нажмите Параметры/Options > Добавить новый контакт/
Add new contact.
4. Введите данные о новом контакте.
5. Нажмите кнопку OK чтобы сохранить и выйти.
62
Примечание:
• В с е к о н та к т ы в м о б и л ь н о м тел е ф о н е м о г у т б ы т ь
классифицированы в несколько различных групп. В списке
контактов вашего телефона, выберите раздел Группы/
Groups вверху списка, чтобы управлять группами или
отправить сообщение всем контактам группы.
Как осуществлять и принимать звонки
Как осуществлять голосовой звонок
1. Введите номер телефона в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопк у Отправить/Send, OK или выберите
Параметры/Options > Звонки/ Call > Голосовой звонок/
Voice call.
Рекомендация:
Вы также можете выбрать Параметры/Options > Сохранить/
Save, чтобы сохранить номер, или Параметры/Options >
Отправить сообщение/Send Message, чтобы отправить
сообщение.
3. Нажмите Правую функциональную клавишу, чтобы
отменить звонок.
4. Нажмите кнопку Завершить/End, чтобы завершить звонок.
Как сделать видео звонок
Тел е ф о н а б о н е н т а , а т а к ж е н а с т р о й к и с ет и , д о л ж н ы
предусматривать возможность принятия видео звонка. В
противном случае, телефон переведет вас в режим голосового
вызова.
1. Введите телефонный номер в режиме ожидания.
2. Выберите Параметры/Options > Звонки/Call > Видео
звонок/Video call.
63
3. Нажмите Правую функциональную клавишу, чтобы
отменить звонок.
4. Нажмите Завершить/End чтобы завершить звонок.
Как осуществить быстрый набор номера
В режиме ожидания, удерживайте цифру (1~9) в соответствии с
необходимым телефонным номером из списка быстрого набора,
чтобы сделать звонок.
Примечание:
Кнопка 1 зарезервирована под номер вашей голосовой почты.
Установить быстрый набор номера
1. В режиме ожидания выберите Меню/Menu > Контакты/
Contacts и выберите контакт.
2. Выберите Параметры/Options > Установить быстрый
набор номера/Set speed dial.
3. Выберите номер между 2 и 9.
4. Нажмите кнопку OK [Установить].
Чтобы отменить настройку быстрого набора номера, выберите
номер для быстрого набора и нажмите Удалить/Clear.
Как ответить на звонок
При входящем звонке, вы можете нажать кнопку Отправить/
Send, чтобы ответить на него либо на Правую функциональную
к л а в и ш у , ч т о б ы от к л о н и т ь з в о н о к . В ы т а к ж е м о ж ет е
выбрать Параметры/Options, чтобы отключить звук звонка
либо отклонить звонок и отправить сообщение абоненту с
объяснением причины, по которой вы не можете ответить на
звонок.
Внимание:
Настройте громкость динамика на среднем уровне во избежание
причинения вреда вашему здоровью.
64
Как составлять и отправлять СМС/ММС
сообщения
СМС/ММС сообщения это способ передачи сообщений с одного
мобильного телефона на другой. Разница между СМС и ММС
сообщениями заключается в том, что ММС сообщение может
включать не только текст, а также звук, изображение и видео.
Перед отправкой ММС сообщения, сначала вам необходимо
сконфигурировать настройки сети ММС сообщений (смотри
раздел Как настроить ваш телефон – Как сконфигурировать
настройки сети ММС сообщений).
1. В режиме ожидания, выберите Меню/Menu > Сообщения/
Messages > Новое сообщение/New Message, чтобы
составить новое СМС/ММС сообщение.
2. Введите номер получателей или нажмите кнопку OK, чтобы
выбрать номер из списка контактов или истории звонков.
3. Нажмите кнопку Вниз, чтобы передвинуть курсор в поле вода
текста и введите текст.
Для SMS-сообщения, вы можете выбрать Параметры/
Options для вставки Моего словаря/My words, текстовых
шаблонов, или контактов, или сохранить сообщение в
Черновиках/Drafts.
Для ММС сообщения, вы можете выбрать Параметры/
Options > Вставить/Insert, чтобы вставить мультимедийные
файлы или приложения, либо вставить тему письма. Вы также
можете выбрать Параметры/Options для вставки Моего
словаря/Шаблонов (My words/Templates), добавить/удалить
файл, просмотреть ММС, или сохранить его в Черновиках/
Drafts.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы отправить сообщение.
65
Как составлять и отправлять электронную
почту
Перед отправкой или приемом электронной почты, вам
необходимо настроить почтовый ящик (смотри раздел Как
настроить ваш телефон – Как настроить почтовый ящик).
1. В режиме ожидания, выберите Меню/Menu > Сообщения/
Messages > Электронная почта/Email > Новое письмо/New
Email.
2. Введите адреса получателей или нажмите кнопку OK, чтобы
выбрать получателя из списка контактов.
3. Нажмите кнопку Вниз, чтобы передвинуть курсор в поле
Копия/Сс и введите адреса получателей или нажмите кнопку
OK чтобы выбрать из списка контактов.
4. Нажмите кнопку Вниз, чтобы ввести тему письма.
5. Нажмите кнопку Вниз в поле текста и введите содержание
в а ш е г о э л е к т р о н н о г о п и с ь м а . В ы м о ж ет е в ы б р а т ь
Параметры/Options для вставки или проверки вложений,
шаблонов электронных писем, моего словаря, подписи, или
сохранить его в Черновиках/Drafts.
6. Нажмите Отправить/Send чтобы отправить электронное
письмо.
Как подключиться к интернету
П е р е д п о д к л ю ч е н и е м к И н т е р н е т у, в а м н е о б х о д и м о
сконфигурировать сетевые настройки вашего браузера (смотри
раздел Как настроить ваш телефон – Как сконфигурировать
сетевые настройки Интернет Браузера).
66
Интернет Браузер
В режиме ожидания, выберите Меню/Menu > Браузер/Browser,
чтобы подключиться к предварительно установленному интернет
браузеру.
Как настроить Интернет Браузер
Интернет Браузер должен быть правильно установлен, перед
тем как вы подключитесь к сети Интернет.
Перейдите в Меню/Menu > Браузер/Browser > Настройки/
Settings > Настройки соединения/Connection settings, чтобы
выбрать профиль соединения (смотри раздел Как настроить ваш
телефон - Как сконфигурировать сетевые настройки Интернет
Браузера).
Откройте Расширенные настройки/ Advanced Settings, чтобы
установить Обои дисплея/Display Picture, Заставку дисплея/
Display Animation, Шрифт/Font, Режим Интернет Браузера/
Browser Mode, Режим SmartFit/SmartFit Mode, Мелодию фона/
Background Music, Режим Кэш/Cache Mode, Режим Cookie/
Cookie Mode, Режим Авто-заполнения/Autofill Mode, Скрипт/
Script и Режим Обновления страницы/Refresh Limit.
В ы та кж е мож ете оч ис т ить к эш, cookies, историю, или
просмотреть сертифик аты, предусмотренные Интернет
браузером.
Как открыть Веб-страницу
В браузере, вы можете открыть Веб-страницу следующими
способами:
• Выберите Домашнюю страницу/Home Page, чтобы открыть
окно настройки домашней страницы в профиле соединения
(смотри раздел Как настроить ваш телефон - Как добавить
новое соединение).
• Выберите Ввести адрес/Enter Address. Введите адрес и
нажмите кнопку ОК.
67
Откройте Закладки/Bookmarks. Выберите закладку и
откройте веб-сайт.
• Откройте Историю/History. Выберите запись, чтобы открыть
веб-страницу, которую вы ранее посещали.
Параметры Веб-страницы
Откройте веб-страницу и нажмите Параметры/Options. Вы
можете обновить страницу, проверить процесс загрузки, перейти
на следующую страницу, перейти в полноэкранный режим,
открыть новую страницу, сохранить страницу в закладках, или
сохранить страницу в виде отдельного файла.
Вы также можете использовать изображения, фоновую музыку и
URL веб-страницы, выбрать кодировку, или просмотреть свойства
страницы. URL адрес можно отправить сообщением или по
электронной почте.
Выберите Настройки/Settings, чтобы настроить Браузер,
Набрать/Dial, чтобы набрать номер или Выйти/Exit, чтобы
выйти из приложения.
•
Как просматривать потоковые видео
Перед просмотром потокового видео, сначала вы должны
сконфигурировать настройки потока данных (смотри раздел Как
настроить ваш телефон - Как сконфигурировать настройки потока
данных).
1. Выберите Меню/Menu > Мультимедиа/Multimedia > Видео/
Video > Потоковый URL/Streaming URL.
2. Выберите закладку URL и нажмите кнопку OK. Если у вас еще
нет закладок, нажмите кнопку OK, чтобы добавить первую
закладку.
68
Как сделать фотоснимок или записать видео
клип
1. Выберите Меню/Menu > Мультимедиа/Multimedia >
Фотокамера/Видеокамера (Camera/Video camera). Фото
сохраняются в формате jpg, а видео в 3gp или mp4 в
зависимости от настроек. Вы можете перейти из режима фото
в режим видеосъемки, нажав Параметры/Options > Перейти
к Фотокамере/Видеокамере (Switch to camera/Switch to
video camera).
2. Нажмите кнопку Вниз или Вверх, чтобы уменьшить/
увеличить зум. Вы также можете нажать Параметры/Options,
чтобы установить размер, качество, яркость, контраст, и др.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать фотоснимок или начать
запись видеоклипа. Вы можете приостановить или полностью
остановить запись.
4. Выберите Параметры/Options > Удалить/Discard, чтобы
удалить фото или видео, Параметры/Options > Отправить/
Send, чтобы отправить файл или Параметры/Options >
Установить как обои/Set as wallpaper, чтобы использовать
фото в качестве обоев мобильного телефона в режиме
ожидания.
Как воспроизвести музыку и видео
1. Нажмите Меню/Menu > Мультимедиа/Multimedia > Музыка /
Видео (Music / Video).
2. Нажмите Вся музыка/All Music или Все Видео/All Videos,
чтобы выбрать файл из памяти телефона или карты памяти
microSD.
69
Примечание:
Нажмите Последнее прослушивание/Recent play или
Последний просмотр/Recent view, чтобы открыть последние
прослушанные/просмотренные файлы.
Как слушать ФМ радио
1. Нажмите Меню/Menu > Мультимедиа/Multimedia > ФМ
Радио/FM radio.
Те л е ф о н а в т о м а т и ч е с к и н а ч н е т п о и с к д о с т у п н ы х
радиоканалов, сразу же после первого запуска радио.
2. Нажмите Левую/Правую кнопки чтобы перек лючить
радиок аналы, и кнопки Вверх/Вниз чтобы настроить
громкость.
Нажмите Параметры/Options чтобы просмотреть список каналов,
настроить каналы в ручную или автоматически, либо напрямую
ввести частоту радиоканала.
Как использовать функцию Bluetooth
Bluetooth это беспроводная коммуникационная технология
бл и ж н е го д е й с т в и я . Ус т р о й с т ва с фу н к ц и е й B l u e t o o t h ,
сопряженные между собой могут обмениваться информацией на
расстоянии в пределах 10 метров без какого-либо физического
соединения.
Ваш телефон поддерживает профили Bluetooth OPP, FTP, HSP,
HFP, A2DP, AVRCP, DUNP и PBAP. Вы можете подключить ваш
телефон к гарнитуре Bluetooth, передавать файлы другим
сопряженным Bluetooth устройствам, или просматривать файлы
на других удаленных устройствах.
70
Как настроить Bluetooth
Войдите в Меню/Menu > Настройки/Tools > Bluetooth, чтобы
настроить Bluetooth. Вы можете включить или выключить
функцию Bluetooth, изменить доступность телефона другим
устройствам, установить имя устройства или проверить услуги
Bluetooth вашего телефона.
Как подключиться к другому устройству при помощи
Bluetooth
1. Нажмите Меню/Menu > Настройки/Tools > Bluetooth >
Поиск нового устройства/Search For New Device для
поиска доступных Bluetooth устройств.
Вы также можете нажать Меню/Menu > Настройки/Tools >
Bluetooth > Мои устройства/My Devices, и нажать кнопку
OK для поиска сопряженных устройств.
2. Выберите сопряженное устройство и нажмите OK.
3. Введите ключ доступа и нажмите Левую функциональную
к л а виш у . Из ме н ите па р а мет р ы с о ед ин е н ия, пр и
необходимости.
71
Как настроить ваш телефон
В режиме ожидания, выберите Меню/Menu > Настройки/
Settings, и вы можете сконфигурировать различные настройки
вашего телефона.
• Профили: Конфигурировать или активировать профили
по умолчанию. Во время конфигурации профиля, вы
можете установить мелодию звонка, громкость звонка,
тип звонка, мелодию сообщения, тон клавиатуры, сигнал
предупреждения, звук включения/выключения телефона, и
громкость динамика.
• Телефон: Выберите язык, установите время и дат у,
уведомление о пропущенных звонках, клавишу быстрого
в ы б о р а к о м а н д , бл о к и р о в к у к л а в и ат у р ы , п р о с м от р
собственного номера, и папку для загрузок. Вы также
можете сбросить настройки вашего телефона до настроек
по умолчанию, или установить время для режима автовключения/выключения.
• Дисплей: Установите обои, продолжительность подсветки,
я р к о с т ь , п од с в ет к у к л а в и ат у р ы , и м я вл а д ел ь ц а , и
приветственное сообщение. Телефон предлагает две
коллекции тем. Выберите понравившуюся вам тему.
• Соедин е н и я : В ы бе р ите настройки сети для вашего
мобильного телефона, с оединение с базой данных,
подключение к ПК и модему.
• Звонки: Сконфигурируйте настройки звонков, такие как
видео-звонок, переадресация звонка, ожидание звонка,
услуги по ограничению входящих вызовов, и выберите,
передавать ли данные о вашем номере при осуществлении
вызова или нет.
72
Безопасность: Активируйте или смените код безопасности.
Вы также можете вк лючить или вык лючить функцию
Фиксированного набора номера (FDN), и редактировать
список Фиксированного набора номера FDN. Вы не можете
набирать номера вне списка FDN, если активирована
функция Фиксированного набора номера (FDN).
Примечание: Код мобильного телефона по умолчанию 0000.
•
Как добавить новое соединение
Вы можете использовать настройки соединения по умолчанию,
чтобы подключиться к Интернету, посредством вашей мобильной
сети. Если настройки GPRS/3G/EDGE не заданы предварительно
на вашем телефоне, пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором
мобильной сети.
Перед началом работы, получите следующую информацию от
вашего оператора мобильной сети:
• Наименование точки доступа (APN).
• Ваше имя пользователя и пароль, если это необходимо.
• IP адрес сервера и номер порта, если сеть использует проксисервер.
1. Выберите Меню/Menu > Настройки/Settings > Соединения/
C o n n e c t i o n s > Н а с т р о й к и т оч к и д о с т у п а / A c c e s s
point settings. Здесь отображаются предварительно
сконфигурированные настройки.
2. Нажмите Параметры/Options > Добавить/Add, чтобы
добавить новую точку доступа. Введите информацию,
полученную от вашего оператора.
73
Введите любое
понравившееся вам имя.
Введите имя, которое вам
предоставил ваш оператор
сети.
Узнайте у вашего
оператора, какой тип
аутентификации вы
должны выбрать. При
выборе PAP/CHAP,
вы должны ввести
имя пользователя и
пароль.
3. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить.
4. Выберите Меню/Menu > Настройки/Settings > Соединения/
Connections > Подключение к профилю/Profile connect.
Здесь отображаются предварительно сконфигурированные
настройки.
74
5. Нажмите Добавить/Add, чтобы добавить новые настройки
соединения. Введите информацию, полученную от вашего
оператора.
Введите любое
понравившееся вам имя.
Вы можете задать адрес
домашней страницы для
Интернет Браузера.
Введите адрес сервера, если
необходимо. Вы можете
задать данный адрес для
некоторых приложений,
таких как ММС сообщения.
За подробной информацией
обратитесь к вашему
оператору мобильной связи.
Выберите
Включить/On, если
необходимо. А затем
ниже введите адрес
прокси-сервера и
порта.
75
Выберите точку
доступа, которая
соответствует
вашему профилю
(например, точка
доступа ММС для
профиля ММС
сообщений, и точка
доступа Интернет
браузера для
Интернет профиля).
6. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить.
Как сконфигурировать настройки интернет браузера
Перед использованием Браузера для поиска в сети Интернет,
сначала вы должны сконфигурировать настройки интернет
браузера.
1. Выберите Меню/Menu > Браузер/Browser > Настройки/
Settings > Настройки Соединения/Connection settings.
2. Выберите тип соединения, который вы хотите использовать
(смотри раздел Как настроить ваш телефон – Как добавить
новое соединение).
3. Нажмите Активировать/Activate.
Как сконфигурировать настройки ММС сообщений
Перед отправк ой ММС с ообщений, сначала вы должны
сконфигурировать сетевые настройки ММС сообщений.
1. Выберите Меню/Menu > Сообщения/Messages > Настройки/
Settings > Настройки мультимедийных сообщений/ Mul.
Msg. Settings
76
2. Используйте Кнопки Вверх/Вниз, чтобы выбрать раздел
Соединения/Connections и кнопки Право/Влево, чтобы
выбрать соединение, которое вы хотите использовать (смотри
раздел Как настроить ваш телефон – Как добавить новое
соединение).
3. Нажмите OK.
Как настроить ваш почтовый ящик
Перед отправкой и получением электронных сообщений, сначала
вы должны настроить ваш почтовый ящик.
1. В ы б е р и т е М е н ю / M e n u > С о о б щ е н и я / M e s s a g e s >
Эле к т р о н н а я п оч т а / E m a i l > Н а с т р о й к и / S e t t i n g s >
Настройки Почтового ящика/ Mailbox Settings.
2. Выберите Параметры/Options > Новый/New, чтобы
добавить новый почтовый ящик, или выберите Параметры/
Options > Редактировать/Edit, чтобы отредактировать
почтовый ящик по умолчанию.
Введите любое
понравившееся вам имя.
Имя пользователя и пароль
для вашего электронного
почтового ящика.
77
Введите ваш
электронный адрес.
Чтобы вы не
ввели, здесь будут
отображаться данные об
исходящих электронный
сообщениях.
Узнайте у вашего
поставщика услуг
электронной почты
и введите данные
исходящего сервера.
Узнайте у вашего
поставщика услуг
электронной почты,
какой сервер он
используют.
Узнайте у вашего
поставщика услуг
электронной
почты и введите
данные входящего
сервера.
78
Выберите, чтобы загрузить
заголовки электронных писем
или полное содержание писем.
Выберите точку доступа для
вашей электронной почты.
Проконсультируйтесь с вашим
мобильным оператором при
необходимости.
3. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить.
Как настроить потоковую передачу данных
1. Выберите Меню/Menu > Мультимедиа/Multimedia > Видео/
Video > Потоковый URL/Streaming URL.
2. Выберите Параметры/Options > Настройки сети/Network
settings, или Настройки/Setting где не указан адрес URL.
Выберите
точку доступа
для потоковой
информации.
Проконсультируйтесь
с вашим мобильным
оператором при
необходимости.
79
Выберите
Включить/On,
если необходимо.
А затем ниже
введите адрес
прокси-сервера и
порта.
3. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить.
80
Декларация соответствия RoHS
Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую
среду и взять на себя ответственность за ее состояние, данный
документ будет служить официальным заявлением о том, что
мобильный телефон серии F116, произведенный Корпорацией
ZTE соответствует Директиве 2002/95/EC Европейского
Парламента - RoHS (Директиве, ограничивающей содержание
вредных веществ) относительно следующих веществ:
1. Свинец (Pb)
2. Ртуть (Hg)
3. Кадмий (Cd)
4. Шестивалентный Хром (Cr (VI))
5. Многобромистый бифенил (PBBs)
6. Многобромистый дифениловый эфир (PBDEs)
Мобильный телефон серии F116, произведенный Корпораций
ZTE, отвечает требованиям Европейской Директивы 2002/95/EC.
81
Утилизация вашего старого устройства
1. Е с л и н а п р о д у к т е и з о б р а ж е н с и м в о л
перечёркнутого мусорного контейнера, это
значит, что данный продукт соответствует
Европейской Директиве 2002|96|EC|.
2. Все электрические и электронные продукты
необходимо утилизировать отдельно
от бытового мусора на специально
предназначенных для этого пунктах сбора, в
соответствии с правилами, принятыми в вашей
стране и местности.
3. Правильная утилизация вышедшего из строя устройства
п о м о ж ет п р е д о т в р а т и т ь п о т е н ц и а л ь н о н е г а т и в н о е
воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
За информацией по утилизации данного продукта, основанной на
Директиве WEEЕ, обращайтесь по электронному адресу weee@
zte.com.cn.
82
F116 Mobile Phone
User manual
83
LEGAL INFORMATION
Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.
All rights reserved.
No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated
or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without the prior written
permission of ZTE Corporation.
The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right
to make modifications on print errors or update specifications without
prior notice.
Version No. : R1.0
Edition Time : 2011.10
Manual No. : 079584503776
84
Contents
For Your Safety........................................................87
General Care............................................................................... 87
Aircraft Safety.............................................................................. 89
Hospital Safety............................................................................ 89
General Guidelines...................................................................... 89
Road Safety................................................................................. 90
Vehicles Equipped with an Airbag............................................... 91
Third Party Equipment................................................................. 91
Radio Frequency (RF) Energy..................................................... 91
Emergency Services.................................................................... 92
Information on Privacy................................................................. 93
Copyright Notice.......................................................................... 93
Getting Started.........................................................94
Your F116.................................................................................... 94
Technical Parameters.................................................................. 95
Starting Up................................................................................... 95
How to install the (U)SIM card and battery............................ 95
How to insert the memory Card............................................. 97
How to charge the battery...................................................... 97
Powering On/Off.................................................................... 98
How to lock the keypad.......................................................... 98
Indicators..................................................................................... 99
Standby Mode........................................................................... 100
Special Features........................................................................ 100
Using Your Phone Features..................................101
Multitasking................................................................................ 101
Entering Text.............................................................................. 101
How to add people to Contacts................................................. 102
How to make and receive calls.................................................. 102
85
To make a voice call............................................................ 102
To make a video call............................................................ 103
To make a speed dial call.................................................... 103
To answer a call................................................................... 103
How to compose and send a SMS/MMS message................... 104
How to compose and send an Email......................................... 104
How to browse the Internet........................................................ 105
Web Browser....................................................................... 105
How to watch streaming videos................................................. 106
How to capture a photo or record a video clip........................... 106
How to play audios and videos.................................................. 107
How to listen to FM radio........................................................... 107
How to use Bluetooth................................................................ 107
To set up Bluetooth.............................................................. 108
To pair with a Bluetooth device............................................ 108
How to set your phone..........................................109
To add a new connection......................................................110
To configure the browser network settings...........................111
To configure the MMS networking settings ..........................112
To configure your mailbox . ..................................................112
To configure the streaming settings......................................113
Declaration of RoHS Compliance........................114
Disposal of Your Old Appliance...........................114
86
For Your Safety
General Care
Your handset contains delicate electronic circuitry, magnets and
battery systems. You should treat it with care and give particular
attention to the following points:
• Do not allow the handset, battery or accessories to come into
contact with liquids or moisture at any time. Do not immerse the
handset in any liquid.
• Do not place the handset alongside computer disks, credit cards,
travel cards and other magnetic media. The information contained
on disks or cards may be affected by the handset.
• Do not paint the handset.
• Do not leave the handset or the battery in places where the
temperature could exceed 60°C, e.g. on a car dashboard or a
windowsill, behind glass in direct sunlight, etc.
• Do not remove the handset’s battery while the handset is switched
on.
• Take care not to allow metal objects, such as coins or key rings to
contact or short-circuit the battery terminals.
• Do not dispose of battery in a fire. The handset’s Li-ION batteries
may be safely disposed of at a Li-ION recycling point. Follow local
requirements for recycling.
• Do not put the handset’s battery in your mouth, as battery
electrolytes may be poisonous if swallowed.
• Do not attempt to dismantle the handset or any of its accessories.
• Do not put a battery into a microwave oven, dryer, or highpressure container.
• Do not contact battery directly to an electric outlet or cigarette
lighter charger. Use only approved charger units.
• Do not pierce battery with a sharp object such as a needle.
87
•
•
•
•
•
Do not disassemble or modify the battery.
Do not use a damaged or deformed battery.
Do not drop, throw, or subject the handset to rough treatment.
Do not solder the battery directly.
Stop using the battery if abnormal heat, odor, discoloration,
deformation, or abnormal condition is detected during use,
charge, or storage.
• Remove the battery whose life cycle has expired from equipment
immediately.
• This equipment is fitted with an internal battery. Take it to a
qualified service engineer when the replacement of the battery is
required.
• The earpiece may become warm during normal use. Also, the
handset itself may become warm while the battery is being
charged.
• When a handset is in vibration mode, the vibration can sometimes
cause the handset to move.
• Be careful not to place the handset near heat sources (such as a
heater) or too close to the edge of the table.
• Power off your phone before you clean it. Use a damp or antistatic cloth to clean the handset. Do not use an ordinary dry cloth
or electrostatic cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as
these could damage the casing.
• Remember to make backup copies of all important data on your
handset.
• Remember to recycle: the cardboard packing supplied with this
handset is ideal for recycling.
Warning: In the unlikely event of a battery leak, take care to keep the
battery discharge away from your eyes or skin. If the leakage does
come into contact with the eyes or skin, please flush thoroughly in
clean water and consult with a doctor.
88
Aircraft Safety
•
•
Power off your phone before the airplane takes off. In order to
protect airplane’s communication system from interference, it is
prohibited to use mobile phone in flight. If you want to use mobile
phone before the airplane takes off, you should get aircrew’s
permission according to safety regulations.
If the mobile phone has the function of automatic timing poweron, please check your alarm setting to ensure that your phone will
not be automatically powered on during the flight.
Hospital Safety
•
•
Power off your phone and remove the battery in areas where the
use of handsets is prohibited.
Follow the instructions given by the respective medical facility
regarding the use of handsets on their premises.
General Guidelines
•
•
•
•
In some countries, national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the national legislation of the
applicable country concerning the use of such material.
Many jurisdictions have laws and regulations about taking pictures
in public or private areas and regarding the processing and further
use of such pictures. The manufacturer encourages its customers
to obey all laws and to respect the personal rights of others.
Please check roaming agreement availability with your service
provider.
The use of mobile phones is not allowed in some radiation
sensitive areas, such as hospitals, research centers and
airplanes. The user is responsible to power-off the device. If
there is any uncertainty, you should remove the battery from the
handset.
89
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Observe any signs that indicate powering off handsets, such as
those near gas stations, or explosives, and power off the handset/
device immediately.
If you have a heart condition, be careful with the settings of call
vibration or tone volume.
Do not allow children to play with the handset, charger or
batteries.
Do not use the handset where blasting is in progress.
Do not try to make a call or conversation while the temperature of
charging battery is above 50°C.
Take care not to put your handset in the back pocket of your
trousers or skirt and then sit on it. Also, do not put your phone at
the bottom of bag where it may subject to excessive weight or
pressure. Doing so may damage the LCD and camera lens and
cause them malfunction.
The operation of some medical electronic devices, such as
hearing aids and pacemakers, may be affected if a handset
is used next to them. Observe any caution signs and the
manufacturer’s recommendations.
Do not leave the handset discharged or without a battery for a
long time, otherwise some data may be erased.
Your phone contains metal, which may cause you an itch, a rash
or eczema depending on your physical condition.
Road Safety
•
•
•
90
You must exercise proper control of your vehicle at all times. Give
your full attention to driving.
Observe all of the recommendations contained in your local traffic
safety documentation.
Pull off the road and park before making or answering a call,
if driving conditions require so. Check if local laws and/or
regulations restrict the use of handsets while driving.
•
•
•
•
You MUST NOT stop on the hard shoulder of a motorway to
answer or make a call, except in an emergency.
Power off your handset at a refueling point, such as a gas station,
even if you are not refueling your own car.
Do not store or carry flammable or explosive materials in the
same compartment as the handset.
Electronic systems in vehicle, such as anti-lock brakes, speed
control and fuel injection systems are not normally affected by
radio transmissions. The manufacturer of such equipment can
advise if it is adequately shielded from radio transmissions. If you
suspect vehicle problems caused by radio transmissions, consult
your dealer and do not power on the handset until it has been
checked by a qualified technician.
Vehicles Equipped with an Airbag
An airbag inflates with great force. Do not place objects, including
either installed or portable wireless equipment, in the area over
the airbag or in the airbag deployment area. If in-vehicle wireless
equipment is improperly installed and the airbag inflates, serious
injury could result.
Third Party Equipment
The use of third party equipment, cables or accessories, not made or
authorized by ZTE, may invalidate the warranty of your handset and
also adversely affect the phone’s safety/operation.
Radio Frequency (RF) Energy
Your handset is a low-power radio transmitter and receiver. When
powered on, it intermittently receives and transmits radio frequency
(RF) energy (radio waves). The transmit power level is optimized for
the best performance, and automatically reduces in the areas with
better reception.
91
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information:
• The handset is designed to comply with safely, requirements for
exposure to radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using a standardized method with
the phone transmitting at its highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various
ZTE phone models, they are all designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged
over ten (10) grams of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the
ear is 0.935 W/kg (10g).
Emergency Services
To make an emergency call in any country:
1. Ensure that your handset is on and in service.
2. Press End Key as many times as needed to clear the display and
ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location, for
example, 112 (the international emergency number).
4. Press Send Key to dial the number. Follow instructions received
and do not end the call until told to do so.
92
When the USIM card is not inserted, press Right Soft Key [SOS] and
then enter the official emergency number for your present location.
Press Send Key or OK Key [Call] to dial the number. If the keypad
lock is on, enter the emergency number directly and press Send Key.
Notes:
• Tell the operator which service you require: Police, Ambulance,
Fire Brigade, Coastguard or Mountain Rescue Service. Tell
them where you are and remain stationary to maintain contact if
possible.
• Due to the nature of the cellular system, the connection of
emergency calls cannot be guaranteed. You should never rely
solely on any wireless device for essential communications like
medical emergencies.
Information on Privacy
Camera usage and photo/audio/video recordings carried out with
the handset can offend the confidentiality of the subjects. The user
therefore is held to respect legislation in confidentiality matter and
remains the only responsible subject in case of eventual violations of
the enforced norm.
Copyright Notice
The video/audio recordings you make/download are protected by
copyright laws. They are for personal use only and must not be
otherwise used without the permission of the copyright owner.
93
Getting Started
Your F116
The F116 described in this manual is approved for use on the UMTS/
GSM/GPRS networks and achieves seamless handover between
them.
When using this device, obey all laws, respect the privacy and
legitimate rights of others, including copyrights.
94
Technical Parameters
Type
F116
Dimensions
110mm×47.5mm×11.8mm
Display
2.0 inches 240*320 TFT
Weight
70g (Including a standard battery)
Battery
820 mAh Li-ion battery
Continuous standby time GSM: 200 hours; WCDMA: 330 hours
Continuous talk time
GSM: 400 minutes; WCDMA: 240 minutes
Continuous video talk
time
135 minutes
*
The phone’s talk and standby times are based on ideal working
environments. The use of extended backlight, browser, and
network conditions can reduce battery life and talk/standby time.
Starting Up
How to install the (U)SIM card and battery
1. Make sure that the phone is powered off and the charger is
disconnected from the phone.
2. Turn the phone over, hook the edge of the back cover and lift it up
to remove the back cover.
95
3. If the battery is already inside, remove it.
4. Hold your (U)SIM card with the cut corner oriented as shown
above the (U)SIM card slot and then slide it into the slot.
5. Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with
the gold contacts in the battery compartment on the phone.
6. Replace the back cover.
96
How to insert the memory Card
Your phone supports microSD cards with capacity up to 8 GB, giving
you a very large memory capacity to save images, photos, audio and
video files.
Notes:
is a trademark of SD Card Association.
The microSD logo
1. Remove the back cover.
2. Slip the memory card carefully into the microSD card slot with the
metal contacts facing downwards.
To remove the card, carefully slide it out of the slot.
How to charge the battery
The lithium ion rechargeable battery of the mobile phone can be
immediately used after unpacking. A new battery performs best
after performing a full charge/discharge 3 times. When not using the
battery for a long period, remove it from the phone and store it in a
cool dry place.
97
Caution:
Do not charge the battery out of the temperature range of 0°C to 45°C.
1. Connect your adapter to the right side of your mobile phone as
shown in the picture.
2. Connect the other end of the adapter to the mains socket.
Powering On/Off
1. Make sure that your SIM card is inserted and the battery is
charged.
2. Hold End/Power Key for about 2 seconds to power on/off the
phone. The phone will automatically search for the network.
How to lock the keypad
You can use the keypad lock to prevent the keys from being
accidentally pressed.
In standby mode, hold * Key.
To unlock the keypad, press OK Key and then press * Key.
98
Indicators
Indicator
What it means
Indicator
What it means
Signal strength
Missed voice calls
3G network
Missed video calls
EDGE network
Alarm clock has been
set
GSM network
Battery level
New text messages
Low battery
New E-mails
Bluetooth active
New multimedia
messages
Earphone inserted
New WAP PUSH
messages
Vibration on
Message space is full
Ringtone off
Data communication
is available
Meeting mode
Data communication
in progress
Flight mode
Call forward is active
Roaming
99
Standby Mode
When you turn on the phone, it enters the standby mode. You can
find the following information:
• Indicator icons
• Date and time
• Network name or the operator logo
• Functions of Left Soft Key, OK Key and Right Soft Key
You can return to the standby mode from any interface by pressing
End Key.
Special Features
Your F116 offers several special functions that make it more
convenient and more fun to use.
• Multitasking: Handle multiple applications at the same time and
toggle freely.
• FM radio: More freedom for you while no wired headset is needed
for FM radio any more.
Note: Only available on certain phone models.
• Changing themes: Choose what you like from the two sets of
themes in Display settings.
100
Using Your Phone Features
Multitasking
In any screen, press Switch Key to find a dock at the bottom of the
screen, where you can launch frequently used applications, return
to standby mode or the main menu, without closing the current
application.
To reopen the application you switched from, press Switch Key and
select the app on the dock.
Entering Text
1. Change input mode: Press # Key to choose input mode from the
drop-down menu.
2. Change input language: Press # Key and choose the last option
from the drop-down menu. Then select the language you need
and press OK Key.
3. Input Letters: In abc/Abc/ABC mode, press the corresponding
letter key till the letter appears.
4. Input Words: In eZiEng mode, key-in any letter with a single key
press. Press each key only once for every letter. The phone will
present a list of words based on the keys you pressed and its
built-in dictionary. The word changes after each key stroke. When
you have finished typing, move the cursor with Navigation Keys
to choose the right word and confirm it by pressing 0 or OK Key.
5. Input Digits: In 123 mode, press a digit key once to enter a digit.
In eZiEng mode, press the digit key, and select the number by
pressing a Navigation key. In abc/Abc/ABC mode, constantly
press the digit key until the number appears.
6. Input Symbols: Press * Key to choose a symbol and OK Key
to insert it into the text. In abc/Abc/ABC mode, press 1 key
continuously till the required symbol (common symbols) appears.
101
7. Input Space: Press 0 Key to input space. It does not work in 123
mode.
8. Delete Characters: Press Clear Key to clear a character. Press
and hold Clear Key to delete all text before the cursor.
9. Move Cursor: Press Navigation Keys to move the cursor left,
right, up, or down.
How to add people to Contacts
1. Press Menu > Contacts from Standby Mode.
2. Press Options > Advanced > Default memory to choose where
you want to save the new contact.
3. Press Options > Add new contact.
4. Enter information for the new contact.
5. Press OK Key to save and exit.
Notes:
Contacts on the phone can be classified into different groups. When
you are in the phone contact list, select Groups on top of the list to
manage the groups, or send a message to all contacts in a group.
How to make and receive calls
To make a voice call
1. Enter a phone number in the standby mode.
2. Press Send Key, OK Key or select Options > Call > Voice call.
Tips:
You can also select Options > Save to save the number, or
Options > Send Message to send a message.
3. Press Right Soft Key to cancel the call.
4. Press End Key to end the call.
102
To make a video call
The called party as well as the network has to be capable of handling
video calls. Otherwise, the phone will prompt you to make a voice
call.
1. Enter a phone number in the standby mode.
2. Select Options > Call > Video call.
3. Press Right Soft Key to cancel the call.
4. Press End Key to end the call.
To make a speed dial call
In the standby mode, hold the numeric key (1~9) corresponding to
the phone number in the speed dial list to make a call.
Notes:
The number key 1 is reserved for your voicemail number.
Set speed dial
1. In the standby mode, select Menu > Contacts and highlight a
contact.
2. Select Options > Set speed dial.
3. Select a number between 2 and 9.
4. Press OK Key [Setup].
To cancel a speed dial setting, select the speed dial number and
press Clear.
To answer a call
When there is an incoming call, you can press Send Key to answer
it or Right Soft Key to reject it. You can also select Options to mute
the ringtone or reject the call and send a message to the caller,
explaining why you cannot answer.
Caution:
Adjust the volume of the earpiece to a moderate level to avoid injury
to your ear.
103
How to compose and send a SMS/MMS message
SMS/MMS is a way to send a message from one mobile to another.
The difference between a SMS and MMS is that MMS can include not
just text, but also sound, images and videos. Before sending a MMS,
you need to configure the MMS network settings first (see How to set
your phone-To configure the MMS networking settings).
1. In standby mode, select Menu > Messages > Create message
to compose a SMS/MMS message.
2. Enter the recipients’ numbers or press OK Key to choose from
contacts or call history.
3. Press Down Key to move the cursor to the text field and enter the
text.
For a SMS message, you can select Options to insert My words,
Templates, or Contacts, or to save the message to Drafts.
For an MMS message, you can select Options > Insert to
insert multimedia files or attachments, or insert a subject to
the message. You can also press Options to insert My words/
Templates, add/delete a file, preview the MMS, or save it to
Drafts.
4. Press OK Key to send the message.
How to compose and send an Email
Before sending or receiving an E-mail, you need to configure the
mailbox first (see How to set your phone-To configure your mailbox).
1. In standby mode, select Menu > Messages > Email tab > New
Email.
2. Enter the recipients’ addresses or press OK Key to choose from
contacts.
3. Press Down Key to move the cursor to the Cc field and enter the
recipients’ addresses, or press OK Key to choose from contacts.
4. Press Down Key to enter the subject.
104
5. Press Down Key to the text field and enter the contents of your
Email. You can select Options to insert or check attachments,
Email templates, my words, signature, files, new image, new
audio, and new video, or to save the message to Drafts.
6. Press Send to send the Email.
How to browse the Internet
Before browsing the Internet, you need to configure the browser
networking settings (see How to set your phone- To configure the
browser network settings).
Web Browser
In standby mode, select Menu > Browser to launch the preinstalled
Internet browser.
To set the browser
The browser must be correctly set before you can access the
Internet.
Go to Menu > Browser > Settings > Connection settings to select
connection profile (see How to set your phone- To configure the
browser network settings).
Open Advanced Settings to set up Display Picture, Display
Animation, Font, Browser Mode, SmartFit Mode, Background
Music, Cache Mode, Cookie Mode, Autofill Mode, Script and
Refresh Limit.
You can also clear cache, cookies, histories, or view certificates
provided in the browser.
To link to a web page
In the browser, you can open a web page in the following ways:
• Select Home Page to open home page set in the connection
profile (see How to set your phone – To add a new connection).
• Select Enter Address. Enter the address directly and press OK
Key.
105
Open Bookmarks. Choose a bookmark and open the web site.
Open History. Select a record to open the web page you have
visited.
Web Page Options
Open a web page and press Options. You can refresh the page,
check downloading progress, forward to the next page, browse in full
screen, open a new page, save the page to bookmark, or save the
page as an off-line file.
You can also use images, the background music and the URL of the
web page, choose the encoding, or view properties of the page. The
URL can be sent as a message or an Email.
Select Settings to set up the browser, Dial to dial a number, or Exit
to end the application.
•
•
How to watch streaming videos
Before watching streaming videos, you should configure the
streaming settings first (see How to set your phone-To configure the
streaming settings).
1. Select Menu > Multimedia > Video > Streaming URL.
2. Select a URL bookmark and press OK Key. If there is no
bookmark, press OK Key to add the first one.
How to capture a photo or record a video clip
1. Select Menu > Multimedia > Camera/Video camera. The photos
are stored in jpg format, and videos in 3gp or mp4 depending
on the setting. You can switch between the camera and video
camera by pressing Options > Switch to camera/Switch to
video camera.
2. Press Up/Down Key to zoom in /out. You can also press Options
to set the size, quality, brightness, contrast, etc.
3. Press OK Key to capture a photo or starting to record a video
clip. You can pause the recording or stop it.
106
4. Select Options > Discard to delete the photo or video, Options
> Send to send the file, or Options > Set as wallpaper to use
the photo as wallpaper for standby screen.
How to play audios and videos
1. Press Menu > Multimedia > Music / Video.
2. Press All Music or All Videos to choose a file from the phone or
the microSD memory card.
Notes:
Press Recent play or Recent view to view recently played/watched
items.
How to listen to FM radio
1. Press Menu > Multimedia > FM radio.
The phone will search for available channels automatically when
you open it for the first time.
2. Press Left/Right Key to switch radio channels, Up/Down Key to
adjust volume.
Press Options to see the channel list, tune channels manually or
automatically, or enter a frequency directly.
How to use Bluetooth
Bluetooth is a short-range wireless communications technology.
When paired, devices with Bluetooth capabilities can exchange
information within a distance of about 10 meters without any physical
connection.
Your phone supports OPP, FTP, HSP, HFP, A2DP, AVRCP, DUNP, and
PBAP Bluetooth profiles. You can connect your phone to a Bluetooth
headset, transfer files with other Bluetooth devices, or browse the
files on remote devices.
107
To set up Bluetooth
Go to Menu > Tools > Bluetooth to set up Bluetooth. You can switch
on or off the Bluetooth function, change phone visibility, set up device
name or check Bluetooth services of your phone.
To pair with a Bluetooth device
1. Press Menu > Tools > Bluetooth > Search For New Device to
search for visible Bluetooth devices.
You can also press Menu > Tools > Bluetooth > My Devices
and press OK Key to search.
2. Select a device and press OK.
3. Enter the pass key and press Left Soft Key. If necessary, change
the connection options.
108
How to set your phone
In standby mode, select Menu > Settings and you can adjust various
settings of your phone.
• Profiles: Configure or activate the default profiles. While
configuring a profile, you can set the ringtone, ring volume, ringing
type, message tone, keytones, warning tone, power on/off sound,
and earpiece volume.
• Phone: Select language, set the time & date, missed calls alert,
shortcut keys, keylock, phone number, and download location.
You can also reset your phone to default, or set the time for auto
power on/off.
• Display: Set the wallpaper, backlight duration, brightness,
keyboard light, owner name, and greeting of your phone. The
phone offers two sets of themes. Select the one you like.
• Connections: Select the settings for mobile phone network, data
connection, PC connection, and modem.
• Calls: Configure the call settings, such as videophone, call
forwarding, call waiting, call barring services, and choose whether
to send your number while making a call.
• Security: Activate or change security codes. You can also turn on
or off the Fixed Dial Numbers (FDN) function, and edit the FDN
list. You cannot dial numbers out of FDN list when FDN function is
activated.
Note: The default handset code is 0000.
• User Type: Set the user type, such as prepaid or postpaid.
109
To add a new connection
You can use default connection settings to connect to the internet
via your mobile network. If the GPRS/3G/EDGE settings are not preconfigured on your phone, please contact your network operator.
Before you begin, get the following information from your network
operator:
• Access Point Name (APN).
• Your user name and password if needed.
• Server IP and the port number if the network uses a proxy server.
1. Select Menu > Settings > Connections > Access point
settings. Pre--configured settings are displayed here.
2. Press Options > Add to add a new APN. Enter the information
obtained from your operator.
3. Press OK Key to save.
4. Select Menu > Settings > Connections > Profile connect. Preconfigured settings are displayed here.
5. Press Add to add a new connection setting. Enter the information
obtained from your operator.
110
6. Press OK Key to save.
To configure the browser network settings
Before using Browser to surf the internet, you should configure the
browser networking settings first.
1. Select Menu > Browser > Settings > Connection settings.
2. Select the connection you’d like to use (see How to set your
phone-To add a new connection).
3. Press Activate.
111
To configure the MMS networking settings
Before sending an MMS, you should configure the MMS networking
settings first.
1. Select Menu > Messages > Settings > Mul. Msg. Settings.
2. Use Up/Down Key to select Connections and use Left/Right Key
to choose a connection you’d like to use (see How to set your
phone-To add a new connection).
3. Press OK.
To configure your mailbox
Before sending and receiving an E-mail, you should configure your
mailbox first.
1. Select Menu > Messages > Email tab > Settings > Mailbox
Settings.
2. Select Options > New to add a new mailbox, or select Options >
Edit to edit the default mailbox.
112
3. Press OK Key to save.
To configure the streaming settings
1. Select Menu > Multimedia > Video > Streaming URL.
2. Select Options > Network settings, or Setting when there is no
URL.
3. Press OK Key to save.
113
Declaration of RoHS Compliance
To minimize the environmental impacts and take more responsibilities
to the earth we live on, this document shall serve as a formal
declaration that the F116 manufactured by ZTE CORPORATION is in
compliance with the Directive 2002/95/EC of the European Parliament
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances) with respect to the
following substances:
1. Lead (Pb)
2. Mercury (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
The F116 manufactured by ZTE CORPORATION, meets the
requirements of EU 2002/95/EC.
Disposal of Your Old Appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product, it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be
disposed of separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities appointed
by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and human
health.
For this product ‘s recycling information based on WEEE directive,
please send an e-mail to weee@zte.com.cn
114
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising