ZTE | MF667 | User manual | ZTE MF667 Руководство пользователя

ZTE MF667 Руководство пользователя
USB Modem
Ghid rapid
MF667
Informaţii juridice
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
Toate drepturile rezervate.
Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi extrasă, reprodusă, tradusă sau utilizată în orice
formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea şi microfilmarea, fără acordul prealabil scris al ZTE Corporation.
Manualul este publicat de către ZTE Corporation. Ne rezervam dreptul de a face modificări
privind erorile imprimare sau specificaţiile actualizare fără notificare prealabilă.
Versiune Nr: R1.0
Noţiuni de bază despre dispozitivul dumneavoastră
Figura următoare arată aspectul MF667.
Această imagine este numai pentru referinţă. Produsul real poate fi diferit.
1.
2.
3.
4.
5.
Slot pentru microSD
SIM / USIM slot
Conector USB Capac
Capac
Faţă
Ghid de instalare
Instalare Hardware
1. Apăsaţi şi împingeţi înainte pentru a scoate capacul
Notă:
Nu trageţi capacul din partea frontală. În caz contrar, el se va deteriora.
Introducerea cartelei SIM / USIM în modem USB
Pentru a instala cartela SIM / USIM
Introduceţi cartela SIM / USIM în slotul SIM / USIM . Asiguraţi-vă că zona cu contactele de
metal contactează cu modemul şi împingeţi cartela până la capăt, aşa cum este arătat în
imaginea de mai jos.
2. Instalaţi cardul microSD în modem USB
Instalaţi cardul microSD în modemul USB, în cazul în care doriţi să-l folosiţi.
Notă: Modemul suportă doar cartela microSD.
•
Introduceţi cartela microSD în slot pentru card microSD, ca în următoarea imagine.
Puneţi capacul frontal la loc precum este arătat în imaginea de mai jos:
3. Conectaţi modemul USB la PC
•
Conectaţi modemul USB în portul USB al computerului şi asiguraţi-vă că acesta este
bine introdus.
•
Sistemul de operare detectează automat, recunoaşte hardware nou şi începe instalarea.
Ghid de instalare Software
La sistemele de operare diferite, procedura de instalare poate avea diferenţă. Urmaţi
instrucţiunile de sistem în timpul instalării.
Pentru SO Windows
Sistemul dvs. va începe procesul de configurare software în mod automat atunci când
conectaţi corect modemul la computer. Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza sistemul de instalarea a software-ului.
Notă:
Dacă sistemul nu se lansează în modul automat de instalare, aveţi posibilitatea să executaţi
programul de instalare pe calea My Computer> Orange Internet.
Pentru SO Mac
Sistemul va afişa automat o pictogramă CD-ROM pe desktop, atunci când conectaţi corect modemul la computer. Faceţi dublu clic pe pachetul de instalare a software şi urmaţi
instrucţiunile sistemului pentru a finaliza instalarea software-ului.
Eliminarea în condiţii de siguranţă de la sistemul dvs.
Vă rugăm să închideţi aplicaţia software, ca apoi să scoateţi modemul USB în condiţii de siguranţă.
Cum să utilizaţi modemul
În tabelul de mai jos sunt prezentate diferite pictograme , care permit operarea rapidă cu
următoarele funcţii:
Conectare
Agendă
Setări
Înregistrare date
Conectare
Faceţi clic pe Contact nou> Nou pentru a umple într-o
persoană de contact nou şi datele de contact.
Configurarea modemului.
Vizualizare informaţie conectare.
Precauţii şi Note pentru utilizator
•
Operarea echipamentelor electronice este interzisă în avion, la staţiile petroliere şi spitale. Fiţi conştienţi de limitările privind utilizarea atunci când folosiţi un modem în astfel de
locuri şi opriţi modemul dacă este necesar.
10
•
•
•
•
•
Laptop-ul sau calculatorul de birou având conectat modemul poate influenţa funcţionarea
unor dispozitive medicale, cum ar fi proteze auditive şi stimulatoare cardiace.
Fiţi conştienţi de limitările privind utilizarea atunci când folosiţi un modem în astfel de locuri ca depozite a produselor petroliere sau întreprinderi chimice, acolo unde există gaze
explozive sau se prelucrează produse explozive.
Nu lăsaţi modemul la îndemâna copiilor. Dacă modemul este utilizat în calitate de jucărie,
acesta poate duce la leziuni corporale.
Nu atingeţi zona antenei interioare, dacă nu este necesar. În caz contrar, aceasta va
afecta performanţele modemul dumneavoastră.
Nu atingeţi părţile metalice ale modemului, astfel încât să se evite o arsura, atunci când
modemul este în lucru.
11
Folosind modemul USB
•
•
•
•
•
Va rugăm să folosiţi accesorii originale sau accesorii care sunt autorizate. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate afecta performanţa modemul, şi încalcă reglementările conexe cu privire la terminalele de telecomunicaţii.
Evitaţi utilizarea modemului în apropierea sau în interiorul structurilor metalice sau
instituţii care pot emite unde electromagnetice. În caz contrar, aceasta poate influenţa
recepţia semnalului.
Modemul nu este impermeabil. Vă rugăm, păstraţi-l uscat şi într-un loc umbros şi răcoros.
Nu utilizaţi modemul imediat după o schimbare bruscă de temperatură. În acest caz, se
va produce umiditate în interiorul şi în afara modemului. Nu-l folosiţi până când acesta va
deveni uscat.
Manevraţi cu atenţie modemul. Nu scăpaţi, îndoiţi sau radiaţi. În caz contrar, modemul va
fi deteriorat.
12
•
Nu desfaceţi modemul. Doar tehnicienii autorizaţi de ZTE Corporation pot întreprinde
•
Intervale recomandate a temperaturii de funcţionare este de -10 °C ~ 55 °C şi de umiditate este de 5% ~ 95%..
lucrări de reparaţii.
Garanţie limitată
•
Această garanţie nu se aplică la defecte sau erori ale Produsului cauzate de:
u Abraziune evidentă.
u Utilizatorul final nu respectă procedura de instalare, operare, întreţinere.
u Utilizatorul final abuză: neglijenţa, instalare incorectă, demontare, depozitare,
întreţinere sau exploatare a produsului.
u Modificări sau reparaţii care nu sunt făcute de serviciul autorizat de ZTE.
u
Căderi de tensiune, supratensiuni, incendii, inundaţii, accidente, acţiuni ale părţilor
terţe sau alte evenimentelor în afara controlului rezonabil al ZTE.
13
u
Utilizarea de terţe părţi, a produsului sau utilizare în combinaţie cu produse terţe, cu
condiţia ca aceste defecte se datorează utilizării combinate.
Orice alte cauze ieşite din perioada de utilizare normală destinate produsului.
Utilizatorul final nu va avea dreptul de a respinge sau de a restitui marfa, sau a primi o rambursare pentru MF190 în situaţiile de mai sus.
Această garanţie este referinţă pentru utilizatorul final şi răspunderea ZTE pentru elementele defecte sau neconforme, şi înlocuieşte toate celelalte garanţii, exprimate, implicite sau
statutare,excepţia fiind cazul în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale legii.
u
Limitarea răspunderii
ZTE nu va fi răspunzător pentru orice pierdere de profit sau daune indirecte, speciale, incidentale sau rezultate din sau care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui produs,
indiferent dacă a fost sau nu informat ZTE Corporation, ştia sau ar fi trebuit să ştie de posibilitatea astfel de daune, incluzând, dar nelimitându-se la profituri pierdute, întreruperea
14
de afaceri, costuri de capital, costuri facilităţi de înlocuire sau de producere, sau orice cost
nefuncţional.
Pentru ajutor
Puteţi obţine ajutor:
• Dacă faceţi clic pe Help din software-ul.
• Trimiteţi e-mail la: mobile@zte.com.cn
• Vizitaţi : http://www.zte.com.cn
15
ZTE CORPORATION
NU. 55, Hi-Tech rutier de Sud, Shenzhen, PRChina
Cod poştal: 518057
16
USB Модем
Краткое руководство
MF667
17
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.
Все права защищены.
Ни одна часть данного текста не может быть воспроизведена, переведена или
использована в любом другом виде, будь то электронный или механический, в том
числе и фотокопии и микрофильм, без предварительного письменного разрешения со
стороны Корпорации ZTE.
Данное руководство напечатано Корпорацией ZTE. Мы оставляем за собой право
вносить изменения или печатать исправление ошибок без предварительного
уведомления.
Версия №.: R1.0
18
Вводная часть
МодемUSB ZTE является мультирежимным USB модемом, который поддерживает сети
HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM. С интерфейсом USB подсоединяется к
ноутбуку или настольному компьютеру, он включает в себя функциональность модема
и мобильного телефона, прекрасно совмещает мобильное общение с Интернетом.
Поддерживает услуги по передаче данных через телефонную мобильную связь, которая
позволяет вам общаться всегда и везде.
Ознакомление с вашим устройством
На следующем рисунке указан внешний вид MF667, приведено только в качестве
прамера. Внешний вид вашего устройства может отличаться от изображения.
19
1.
2.
3.
4.
5.
Слот для карты microSD
Слот для карты SIM/USIM
Коннектор USB
Крышка Модема
Фронтальная крышка Модема
Установка оборудования
1. Снимите Фронтальную крышку Модема, как указано на рисунке снизу:
Примечание:
Не следует форсировать снятие Фронтальной крышки Модема,
поскольку можно её повредить.
20
2. Установите SIM/USIM карту в разъем. Убедитесь, что металлическая контактная
зона обращена к модему и протолкните её насколько возможно, так как указано на
рисунке снизу.
3. Установка microSD карты в USB модем
Установите к арту microSD в слот к арты microSD, к ак ук азано на следующем
изображении.
Примечание:
Карта microSD
являетя торговой маркой SD Card Association.
21
4. Установите фронтальную крышку Модема, как указано на рисунке снизу
5. Подключение USB модема к ПК

Вставить USB модем в USB порт и убедитесь, что он плотно вошел в гнездо.
22

ОС автоматически обнаруживает и опознает новое техническое обеспечение и
начинает его установку.
Руководство по установке программного обеспечения
Для разных операционных систем процедура установки может отличаться. Следуйте
указаниям для установки.
Для ОС Windows
Ваша система начнет процесс установки автоматически при правильном подключении
23
модема к ПК. Следуйте указаниям системы для завершения установки программного
обеспечения.
Примечание :
Если установка не запускается автоматически, вы можете запустить процесс, нажав
Мой Компьютер > Orange Interet Acum
Для ОС Mac
Система автоматически выводит на экран иконку CD-ROM при правильном подключении
модема к ПК. Нажмите два раза на установочный пакет программного обеспечения в
CD-ROM, для завершения установки следуйте инструкциям системы.
Безопасное удаление из системы
Закройте программное обеспечение приложения, и после этого вы можете безопасно
вынуть USB модем.
24
Использование модема
Есть несколько иконок для удобства в использовании следующих функций:
Подключение
Подключение к Интернету.
Телефонная книга
Нажать Новый > Новый контакт для заполнения
информации о новом контакте.
Настройки
Установить конфигурацию для USB модема.
Запись данных
Регистрирует данные подключения.
25
Предупреждение и уведомление
Для владельца
•
•
•
Некоторые электронные устройства, как например, электронная система
а вто м о б и л я , п р и н е п р а в и л ь н о й з а щ и те , с та н о вя тс я во с п р и и м ч и в ы м и к
электромагнитным помехам, которые создает модем. В случае необходимости
проконсультируйтесь с производителем перед использованием модема.
При использовании ноутбука или настольного ПК с модемом могут создаваться
помехи для медицинских устройств, таких как слуховой аппарат или пейсмекер.
При работающем модеме, всегда соблюдайте расстояние в минимум 20 см от
этих устройств, если они включены. В случае надобности, отключить модем.
Проконсультируйтесь с терапевтом или производителем медицинского устройства
перед использованием модема.
Не забывайте об ограничениях при использовании модема в таких местах как склад
26
•
•
•
•
с нефтепродуктами или химическом заводе, где обрабатываются взрывоопасные
газы или продукты. В случае необходимости, модем выключить.
Использование электронных передающих приборов запрещено в самолетах,
станциях заправки и в больницах. Соблюдайте запрещающие знаки и в таких
ситуациях выключайте модем.
Не прикасайтесь к внутренней антенне без необходимости. Это может повредить
работе модема.
Хранить модем вдали от детей. При использовании в качестве игрушки, модем
может нанести вред.
Во избежание ожогов не прикасайтесь к металлическим частям модема, когда он
находиться во включенном состоянии.
Использование USB модема
•
Используйте оригинальные или авторизованные аксессуары. Использование
27
•
•
•
•
•
других аксессуаров может привести к проблемам в работе модема или нарушить
национальные нормы по использованию телекоммуникационных терминалов.
Следует избегать использования модема вблизи или внутри металлических
сооружений или сооружений, которые могут издавать электромагнитные волны.
Иначе может пострадать качество приема сигнала.
Модем не является водостойким. Следует избегать любого контакта с водой,
хранить в сухом и затемненном месте.
Не используйте модем сразу же после резкого скачка температуры. В таком
случае может появиться влага на модеме или внутри него, не используйте модем до
полного его высыхания.
Использовать модем с осторожностью. Не ронять, сгибать или ударять. Это может
привести к поломке модема.
Не разрешается самостоятельно разбирать модем, только квалифицированный и
авторизованный персонал имеет право чинить модем.
28
•
Температура, при которой можно пользоваться модемом колеблется между -10°C ~
+60°C , влажность от 5% до 95% .
Ограниченная гарантия
•
Данная гарантия не распространяется на дефекты или ошибки в работе устройства,
если:
1. Конечный пользователь не следовал инструкциям ZTE по установке, работе и
поддержке устройства.
2. Конечный пользователь не соблюдал правила использования, поломка по
причине небрежности, неправильной установки, разборки, хранения изделия.
3. Изменения или ремонт не произведены в ZTE или лицами, у которых есть
разрешение ZTE на проведение таких работ.
4. Имели место скачки электричества, наводнение, пожар, несчастный случай или
действие третьих лиц, или другие ситуации или события, неподвластные ZTE и
29
повредили устройство.
5. Устройство было использовано третьими лицами, или использовано вместе
с изделиями третьих лиц, если было доказано, что поломка произошла по
причине комбинированного использования.
6. Изделие применялось не по назначению.
В вышеуказанных случаях Конечный пользователь не имеет право отказаться от
изделия, его вернуть или получить от ZTE полное возмещение убытков.
• Д а н н а я г а р а н т и я я в л я ет с я е д и н с т в е н н ы м д о к у м е н т о м , н а о с н о в а н и и
которого конечный пользователь и ZTE решит проблему поломки или замены
несоответствующего изделия, заменяет все остальные гарантии, выраженные,
подразумеваемые или предписанные законом, включая в себя , но не ограничиваясь
гарантией на товарную пригодность для определенных целей, если в действующем
законодательстве не указано иначе.
30
Ограничение ответственности
ZTE не несет ответственности за любую потерю прибыли, косвенную, специальную, или
случайную, которая связана с использованием данного изделия, независимо от того,
была или нет проинформирована корпорация ZTE о вероятности данного убытка, в том
числе, но не ограничиваясь потерей прибыли, прекращения деятельности, стоимости
капитала, стоимости за замену устройства, или плату.
Как получить помощь
Вы можете получить помощь одним из следующих способов :
• Нажать на Помощь в программном обеспечении.
• Отправить письмо по адресу mobile@zte.com.cn
• Посетить http://www.zte.com.cn
31
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Почтовый код: 518057
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising