ZTE | MF821D | User manual | ZTE MF821D Brugermanual

ZTE MF821D Brugermanual
Brukerveiledning
Mobilt Bredbånd
ZTE MF821D for Mac og PC
rukerveiledning_MF821D.indd 1
1
22.06.12 15:06
Mob
Innho
Velko
Din st
Instal
Gjør d
Instal
K
K
Surf m
Hvord
Instal
K
K
Telen
Dekn
Trådlø
Sikke
Forbe
Datak
Tekni
2
rukerveiledning_MF821D.indd 2
22.06.12 15:06
Mobilt Bredbånd
Innhold
Velkommen
4
Din startpakke inneholder
4
Installasjonsveiledning
5
Gjør ditt USB-modem klart
7
Installering og bruk i Windows
8
Koble til nett
9
Koble fra nett
10
Surf med det raskeste nettet
11
Hvordan surfe uten brudd?
12
Installering og bruk for Mac
13
Koble til nett
14
Koble fra nett
15
Telenoreksperten
15
Dekning
17
Trådløs sone
17
Sikkerhetspakke
19
Forbehold om overføringshastighet
19
Datakontroll utland
20
Tekniske spesifikasjoner
22
rukerveiledning_MF821D.indd 3
3
22.06.12 15:06
Velkommen!
Inst
Takk for at du kjøpte Mobilt Bredbånd fra
Telenor. Denne brukerveiledningen beskriver
prosessen for installering og avinstallering
av USB-modemet ZTE MF821D. Det anbefales
at du leser brukerveiledningen før du starter.
USB-modemet har støtte for 2G, 3G og 4G, og
vil skifte automatisk mellom disse teknologiene avhengig av dekningsforholdene. For å
finne ut hvilken dekning som er tilgjengelig der
du skal bruke modemet, kan du sjekke vårt
dekningskart på telenor.no/dekning.
Frem
varen
hvilke
PC-en
Bli k
Illust
Med Mobilt Bredbånd fra Telenor har du alltid
nettet med deg.
Din modempakke inneholder:
• USB-modem ZTE MF821D
• Brukerveiledning
• Hurtigveiledning
Merk!
Modempakken inneholder ikke SIM-kort. Det
får du i egen konvolutt fra Telenor eller fra din
forhandler.
1. Ro
Koble
4
rukerveiledning_MF821D.indd 4
22.06.12 15:06
ver
g
ales
ter.
G, og
giå
g der
t
Installasjonsveiledning
Fremgangsmåten for å installere programvaren for Mobilt Bredbånd er avhengig av
hvilketoperativsystem som er installert på
PC-en.
Bli kjent med ditt USB-modem
Illustrasjonen nedenfor viser USB-modemet.
lltid
er:
1. Roterbar USB-plugg
Kobler USB-modem til PC.
Det
din
rukerveiledning_MF821D.indd 5
5
22.06.12 15:06
2. Frontdeksel
Gjø
Beskyttende frontdeksel. Dette dekselet må
fjernes før man kan sette inn SIM-kortet.
1. Tre
2. Se
Te
3. Se
3. Indikator
Rødt, lysende: USB-modemet er ikke
tilkoblet nett.
Blått, lysende: USB-modemet er registrert på
2G- eller 3G-nettverket.
Blått, blinkende: USB –modemet sender og
mottar aktivt data fra 2G- eller 3G-nettverket.
Grønt, lysende: USB-modemet er registrert
på 4G-nettverket.
Grønt, blinkende: USB-modemet sender og
mottar aktivt data fra 4G-nettverket.
4. Plass til MicroSD-kort
Til minnekort av typen MicroSD-kort.
5. Plass til SIM-kort
Til SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Til in
• Mi
ip
• Sik
• Ikk
de
ell
Tips!
Mode
Du m
kan s
6
rukerveiledning_MF821D.indd 6
22.06.12 15:06
må
ert på
Gjør ditt USB-modem klart
1. Trekk lokket bakover for å ta det av.
2. Sett inn SIM-kort som du har fått i brev fra
Telenor eller fra din forhandler.
3. Sett tilbake lokket og trekk det på plass.
1.
2.
og
erket.
ert
3.
r og
Til info
• MicroSD-kort er tilbehør og følger ikke med
i pakken.
• Sikre at SIM-kortet er satt skikkelig i sporet.
• Ikke ta ut MicroSD-kort eller SIM-kort når
det er i bruk, ellers kan modem, SIM-kort
eller data på MicroSD-kort bli ødelagt.
Tips!
Modemet kan også brukes som minnepinne.
Du må da selv anskaffe et MicroSD-kort som
kan settes inn i porten på siden av enheten.
rukerveiledning_MF821D.indd 7
7
22.06.12 15:06
Slik installerer du Mobilt
Bredbånd i Windows
• Ve
ny
ta
• Nå
ins
din
1. Koble USB-modemet til en PC.
Slå på PC-en før du kobler til USB-modemet.
Hvis ikke kan den normale installasjonen av
ZTE MF821D bli påvirket.
3. Ko
• Sø
er
• Sta
Br
iko
so
dit
sta
• Nå
ho
• Hu
de
2. Installering av programvaren for
Mobilt Bredbånd i Windows.
For å kunne surfe med Mobilt Bredbånd må du
installere et program på din datamaskin.
Installeringen gjøres kun én gang for å komme
i gang. Programmet finnes på USB-modemet
og starter automatisk når du har satt det i en
ledig USB-port.
• Når programmet starter, vil du få opp
følgende bilde på skjermen:
Tips!
For å installere dette programmet trenger du
administrator-rettigheter på din PC. Dersom du
er bedriftskunde og ikke har dette, ta kontakt
med bedriftens IT-avdeling.
8
rukerveiledning_MF821D.indd 8
22.06.12 15:06
et.
av
å du
mme
met
en
• Velg språket ”Norwegian” fra nedtrekksmenyen. Klikk så på ”Next”. Installasjonen kan
ta noen minutter.
• Når programvaren for Mobilt Bredbånd er
installert velg ”Exit/Avslutt”. Start PC-en
din på nytt når du får spørsmål om dette.
3. Koble til nett i Windows.
• Sørg for at USB-modemet med SIM-kortet,
er koblet til PC-en.
• Start nå programmet for Mobilt
Bredbånd ved å dobbeltklikke på
ikonet for «Mobile Broadband»
som nå vil ligge på Skrivebordet
ditt. Det kan ta litt tid for programmet å
starte opp.
• Når du har startet programmet, får du opp
hovedskjermbildet.
• Husk at tilkoblingen til internett vil brytes
dersom du lukker hovedskjermbildet.
du
om du
akt
rukerveiledning_MF821D.indd 9
9
22.06.12 15:06
• Første gang du kobler til USB-modemet vil
du få spørsmål om SIM-kortets PIN -kode.
Kjøpte du ditt Mobile Bredbåndsabonnement
i butikk er PIN -koden trykket på plastikken
som SIM-kortet var festet til. Om du kjøpte
abonnementet gjennom andre kanaler vil
du motta PIN -koden i et eget brev. Bruk
nummertastene på skjermen og tast inn PIN
-koden for SIM-kortet. Trykk deretter ”Ok”.
• Ønsker du å deaktivere PIN-koden på
modemet, velger du ”Innstillinger”
etterfulgt av ”PIN,” velg deretter ”Husk
PIN kode”.
• Velg ”Klikk for å koble til” i hovedskjermbildet for å koble deg til nettet. Nå kan du
bruke nettet slik du ønsker.
4. Koble fra nett i Windows.
For å avslutte Mobilt Bredbånd klikker du på
”Koble fra”. Deretter velger du ”Fil” og
”Avslutt”.
Sur
En av
for M
surfe
Er du
het ti
via ka
”Vis a
skjerm
tilgje
Velg
koble
på PC
dette
slå ne
Tips!
Når d
PC-en
selv.
når P
Tips!
Dersom innstillingene i datamaskinen hindrer
at installasjonen starter automatisk kan du
selv starte installasjonen manuelt.
Windows: Velg Datamaskin, Telenor-ikon og
Autorun.exe for å starte installasjon
Mac: Klikk på Finder, Enheter, Telenor og
Mobile Broadband. for å starte installasjon
10
rukerveiledning_MF821D.indd 10
22.06.12 15:06
t vil
de.
ment
kken
pte
vil
k
n PIN
Ok”.
mdu
på
Surf med det raskeste nettet
En av de største fordelene med programvaren
for Mobilt Bredbånd er at du alltid vil kunne
surfe med det nettet som er raskest for deg.
Er du hjemme vil programvaren gi deg mulighet til å surfe med ditt faste bredbånd enten
via kabel eller trådløst nett (WLAN ). Trykk på
”Vis alle tilgjengelige nettverk” i hovedskjermbildet for å få en oversikt over alle
tilgjengelige nettverk der du befinner deg.
Velg det nettet du ønsker, velg så ”Klikk for å
koble til”. Husk å sørge for at WLAN er aktivert
på PC-en din. Neste gang du er i nærheten av
dette nettverket, vil programvaren selv foreslå nettverket for deg.
Tips!
Når du er koblet på nett, sender og mottar
PC-en data, selv om du ikke gjør noe aktivt
selv. Du bør derfor alltid trykke på ”koble fra”
når PC-en ikke er i bruk.
drer
u
og
n
rukerveiledning_MF821D.indd 11
11
22.06.12 15:06
Hvordan surfe uten brudd?
Sømløshet gir en mer stabil forbindelse på
det mobile bredbåndet ditt når du er på farten.
Det egner seg spesielt godt for tog, buss eller
bil, eller hvis du er koblet til et ustabilt nettverk. Når funksjonen er aktivert vil modemet
hele tiden søke etter det beste nettet og
sømløst koble deg til, slik at du ikke mister
internettforbindelsen. Sitter du stille og er
koblet til et stabilt nett, er det som regel best
å være tilkoblet kun ett enkelt nett (sømløs
modus av). Trykk på teksten ”Sømløs modus
av” i hovedskjermbildet for å aktivere sømløshet, så slipper du ustabil forbindelse.
Oppd
Mobi
Progr
nyere
versjo
finne
telen
Slik
Bre
For å
Mac m
mask
komm
mode
det i e
1. Kob
Slå p
Hvis i
påvir
• Se
Ma
De
2. Ins
Mobi
Progr
nå au
følge
12
rukerveiledning_MF821D.indd 12
22.06.12 15:06
å
rten.
eller
tmet
r
est
øs
us
løs-
Oppdatering av programvaren for
Mobilt Bredbånd
Programvaren vil automatisk søke etter
nyere versjoner når du starter den. Siste
versjon av programvaren for Mobilt Bredbånd
finner du også på Telenors nettsider
telenor.no/programvare
Slik installerer du Mobilt
Bredbånd på Mac
For å kunne surfe med Mobilt Bredbånd på
Mac må du installere et program på din datamaskin. Installeringen gjøres kun én gang for å
komme i gang. Programmet finnes på USBmodemet og starter automatisk når du har satt
det i en ledig USB-port.
1. Koble USB-modemet til en Mac.
Slå på Mac-en før du kobler til USB-modemet.
Hvis ikke kan installeringsprosessen bli
påvirket.
• Sett modemet i en ledig USB-port på din
Mac og den vil nå oppdage USB-modemet.
Dette kan ta noen minutter.
2. Installering av programvaren for
Mobilt Bredbånd på Mac.
Programmet for Mobilt Bredbånd installeres
nå automatisk. Installasjonen er delt opp i
følgende punkter:
rukerveiledning_MF821D.indd 13
13
22.06.12 15:06
et
1. Innledning – Her trykker du ”Fortsett”.
2. Lisens – Her trykker du ”Fortsett”.
3. Installeringssted - Velg hvor programmet
skal installeres. Her trykker du ”Fortsett”.
4. Installeringstype – Her trykker du ”Installer”.
5. Installering – Her kan det i enkelte tilfeller
kreve at du skriver inn et administrator
passord. Skriv eventuelt inn dette, og
trykk ”Ok”.
6. Installeringen er ferdig og din Mac vil til
slutt restartes. Telenor Mobilt Bredbånd er
klar til bruk.
varen
ne
eg.
uligten
kk på
g.
or å
tivert
n av
ore-
3. Koble til nett.
Sørg for at USB-modem med SIM-kort er
koblet til din Mac. Start så programmet for
Mobilt Bredbånd ved å klikke på ikonet på
kommandolinjen. Når du har startet programmet for Mobilt Bredbånd, får du opp
hovedskjermbildet.
ar
vt
fra”
Første gang du kobler til USB-modemet vil
du få spørsmål om SIM-kortets PIN -kode.
Kjøpte du ditt Mobile Bredbåndsabonnement
i butikk er PIN -koden trykket på plastikken
som SIM-kortet var festet til. Om du kjøpte
abonnementet gjennom andre kanaler vil
du motta PIN -koden i et eget brev. Bruk
nummertastene på skjermen og tast inn PINkoden for SIM-kortet. Trykk deretter ”Ok”,
og velg ”Klikk for å koble til”.
4. Ko
For å
for å k
Mobi
og ”A
Tips!
Når d
din M
selv. D
”Disc
Tele
Telen
innen
best a
nen –
samt
• Ek
• Rin
• Lø
ing
• De
• Op
• Op
• Ins
an
• Sik
14
rukerveiledning_MF821D.indd 14
22.06.12 15:06
met
t”.
aller”.
ller
l
d er
4. Koble fra nett.
For å avslutte Mobilt Bredbånd velger du ”Klikk
for å koble fra”. Deretter velger du ”Telenor
Mobilt Bredbånd” i menyen øverst til venstre,
og ”Avslutt Telenor Mobilt Bredbånd”.
Tips!
Når du er koblet opp på nett, sender og mottar
din Mac data, selv om du ikke gjør noe aktivt
selv. Du bør derfor alltid trykke på
”Disconnect” når din Mac ikke er i bruk.
Telenoreksperten
or
å
-
Telenoreksperten kan hjelpe deg med alt
innenfor data- og nettverksproblemer. Og
best av alt, du trenger ikke levere datamaskinen – Telenoreksperten er bare en telefonsamtale unna.
vil
e.
ment
en
te
l
• Eksperthjelp over telefonen
• Ring 820 90 100 (kr 26/min, maks kr 598,-)
• Løser vi ikke problemet for deg, betaler du
ingenting
• Dette kan Telenoreksperten hjelpe deg med
• Oppsett av mobiltelefon og Mobilt Bredbånd
• Oppkobling av modem eller ruter
• Installering og oppsett av epostklienter og
andre programmer
• Sikkerhet på nett og fjerning av virus
PIN,
rukerveiledning_MF821D.indd 15
15
22.06.12 15:06
• Fjernhjelp. Vi kan tilby fjernstyring av pc-en
forraskt og enkelt kunne løse ditt problem.
For å kunne benytte Fjernhjelp må du ha en
Windows-pc eller
• Mac (OS 10.4 eller nyere)
• Problemer med maskinvare eller drivere
• Installering og oppsett av ekstrautstyr som
rutere, nettverkskort, modem, skannere
og skrivere
• Sette opp et hjemmenettverk – også
trådløst nettverk
• Bredbåndstelefoni
Åpningstider og pris
Mandag - fredag 08.00-22.00
Lørdag, søndag og helligdager 10.00-22.00
Telenoreksperten er en betalt tjeneste som
koster 26,- per minutt fra du får svar. Dersom
problemet ikke er løst innen 23 minutter vil
Telenoreksperten ringe deg opp igjen umiddelbart. Dette koster ikke noe ekstra, men
gjelder kun hjelp med samme problem.
Tjenesten har en makspris på 598,- pr.
henvendelse.
Dek
Hasti
varier
bases
samt
må du
abon
høye
Dekn
På te
nings
skal s
du ka
Tråd
Trådl
intern
Gå in
over a
Med a
bånd
Derso
befin
lige n
”Tele
nettv
hoved
16
rukerveiledning_MF821D.indd 16
22.06.12 15:06
c-en
em.
a en
e
som
e
Dekning
Hastigheten på Mobilt Bredbånd vil kunne
variere ut fra dekning, avstand til nærmeste
basestasjon og hvor mange som er på nett
samtidig. For å sikre høyest mulig hastighet
må du ha det aller nyeste modemet og det
abonnementet som muliggjør at du får den
høyeste hastigheten vi kan tilby der du er.
Dekningskart
På telenor.no/dekning finner du telenors dekningskart, hvor du kan sjekke dekningen der du
skal surfe. Du finner mer informasjon om hva
du kan forvente av hastigheter på telenor.no
00
m
om
il
d-
Trådløs Sone
Trådløs Sone fra Telenor gir deg tilgang til
internett ved flere hundre lokasjoner i Norge.
Gå inn på telenor.no/dekning for å se oversikt
over alle våre soner i Norge.
Med alle Telenors abonnement for Mobilt Bredbånd får du fri bruk av Trådløs Sone i Norge.
Dersom Trådløs Sone er tilgjengelig der du
befinner deg vil du i oversikten over tilgjengelige nettverk kunne velge ”Telenor” eller
”Telenor Norway”. For å koble til velger du riktig
nettverk og trykker ”Klikk for å koble til” i
hovedskjermbildet.
rukerveiledning_MF821D.indd 17
17
22.06.12 15:06
Trådløse soner i utlandet
Telenors samarbeid med roaming-partnere
gjør at våre kunder også får tilgang til deres
trådløse soner i utlandet. Gjennom disse avtalene får våre kunder med abonnement på
Mobilt Bredbånd redusert pris ved flere tusen
soner fordelt over hele verden.
Tips!
Dersom du er privatkunde kan du gå inn på
www.telenor.no/privat/tradlos-sone for å se
hvilke priser som gjelder i utlandet. Her finner
du også en oversikt over våre roaming-partnere i utlandet. For bedriftskunder er adressen
www.telenor.no/bedrift/tradlos-sone
Du kobler deg til våre partneres soner på
samme måte som i en Trådløs Sone i Norge, og
vi anbefaler derfor at du benytter programvaren for Mobilt Bredbånd. Alternativt kan du
også logge inn gjennom startsiden (landingpage) på våre partneres soner. Du må da selv
koble til riktig sone, åpne nettleseren og
benytte ditt brukernavn (mobilnummer) og
passord. Ditt passord kan du motta ved å
sende en SMS med kodeord PASSORD til 1999.
Inkl
Har d
kan d
ken N
Dette
lige s
rus, p
Disse
sket a
telen
For å
på te
priva
insta
For
ove
Mobi
det fa
bruke
satt e
nedla
har n
ment
på dit
18
rukerveiledning_MF821D.indd 18
22.06.12 15:06
re
es
avta-
sen
å
se
nner
rtessen
e, og
mn du
ngselv
g
999.
Inkludert Sikkerhetspakke
Har du et Mobilt Bredbånd privatabonnement
kan du kostnadsfritt laste ned sikkerhetspakken Norton Internet Security til én datamaskin.
Dette programmet inneholder flere forskjellige sikkerhetsprogrammer, deriblant antivirus, personlig brannmur og foreldrekontroll.
Disse beskytter deg og din maskin mot uønsket aktivitet. Les mer om programmet på
telenor.no/privat/kundeservice.
For å laste ned sikkerhetspakken, logg deg inn
på telenor.no/minesider eller se telenor.no/
privat/kundeservice for hjelp med
installeringen.
Forbehold om
overføringshastighet
Mobilnettet er en delt ressurs i motsetning til
det faste bredbåndsnettet. For å gi alle en god
brukeropplevelse på Mobilt Bredbånd er det
satt en begrensning i abonnementene på
nedlasting av data per kalendermåned. Når du
har nådd den tillatte grensen for ditt abonnement, vil du derfor oppleve redusert hastighet
på ditt mobile bredbånd resten av måneden.
rukerveiledning_MF821D.indd 19
19
22.06.12 15:06
DataKontroll Utland
Egne priser gjelder for bruk av Mobilt Bredbånd
i utlandet. DataKontroll Utland beskytter deg
mot høye mobilregninger når du bruker datatrafikk på mobil og datamaskin i alle land
utenfor Norge. Alle mobil- og Mobilt
Bredbåndskunder har DataKontroll Utland
som standard.
DataKontroll Utland aktiveres automatisk når
du begynner å bruke datatrafikk i utlandet, på
både mobil og datamaskin. Når du nærmer
deg sperregrensen på 500 kroner (for
bedriftskunder 400 kroner eks. mva) mottar
du et varsel fra Telenor som popper opp i ditt
Mobilt Bredbåndsprogram. Du kan da velge
om du vil fortsette å bruke datatrafikk utover
sperregrensen.
Ønsker du å endre sperregrensen kan du selv
velge blant et sett av beløpsgrenser på Mine
Sider på telenor.no/minesider. Du kan også
endre kontaktnummeret for varslingsmeldinger her. Se under SMS-varslinger. Du vil ikke få
varsel på kostnader som påløper på trådløse
soner (WiFi) via DataKontroll Utland. Les mer
om DataKontroll Utland på telenor.no
20
rukerveiledning_MF821D.indd 20
22.06.12 15:06
bånd
deg
ata-
d
når
t, på
er
tar
ditt
ge
ver
elv
ne
å
dinke få
øse
mer
rukerveiledning_MF821D.indd 21
21
22.06.12 15:06
Tekniske spesifikasjoner
Tilkobling
USB 2.0
System støtte
Støtter de aller fleste
bærbare- og
stasjonære PC-er.
Operativsystem
• Windows XP Service
Pack 3 (SP3) 32 bit
• Windows Vista
32/64 bit
• Windows 7 32/64 bit
• Mac OSX 10.5.8 - 10.7
Nettverksstandarder 2G/3G/4G
Frekvensbånd
800/850/900/1800/
1900/2100/2600 MHz
Eksternt minne
Støtte for opptil 32GB
microSD-kort
22
rukerveiledning_MF821D.indd 22
22.06.12 15:06
este
vice
bit
4 bit
- 10.7
800/
0 MHz
2GB
rukerveiledning_MF821D.indd 23
23
22.06.12 15:06
Mobilt Bredbånd på 1-2-3
1. Sett SIM-kortet inn i USB-modemet.
2. Koble modemet til en USB-port. Installering
av Mobilt Bredbåndprogrammet starter
automatisk.
3. Klikk på ikonet for «Mobile Broadband» for å
starte programmet, velg Koble til, og så er
du på nett.
Mobi
1. Se
2. Ko
av
aut
3. Klik
Bro
pro
og
Telenor Kundeservice
Telefon: 09000
Telefon fra utlandet: +47 915 09000
Våre nettsider: telenor.no
Følg Telenor Norge på Facebook
www.facebook.com/telenornorge
24
rukerveiledning_MF821D.indd 24
22.06.12 15:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising