ZTE | MF910 | User manual | ZTE MF910 Brugermanual

ZTE MF910 Brugermanual
Quick Start Guide
ZTE MF910
DK
EE
FI
LT
LV
NO
RU
SE
UK
2
11
20
29
38
47
56
66
75
1
Din egen mobile
trådløse zone
Følg instruktionerne i lynvejledningen, så er du
snart oppe at køre med dit mobile bredbånd og
din mobile trådløse router
– med en lynhurtig 4G-tilslutning. Ved at bruge
ZTE MF910 og vores mobile bredbånd kan du
tilslutte op til 14 trådløse enheder til internettet
– hvor som helst der er dækning.
Pakken skal indeholde en ZTE MF910 mobile
4G-router, en usb-ledning og en oplader.
2
DK
1
Indsæt sim-kortet
Sørg for, at det vender rette vej
(check illustrationen).
Brug den rette størrelse!
Du skal bruge simkort af den større størrelse
sammen med din ZTE MF910 4G-router.
Bemærk! Gem plastkortet, som sim-kortet sad på. Det indeholder. vigtig
information (pinkode og PUK).
2
Oplad routeren
Tilslut den til en stikkontakt eller en computer
3
Start routeren
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til
skærmen lyser.
3
4
Tilslut til den mobile router
a) Sørg for, at WiFi er aktiveret på computer, tablet
eller smartphone.
b) Tryk på WPS-knappen på routeren, når du ser
Wifi-navnet (WLAN) og adgangskoden (PWD).
c) Tilslut til dit trådløse netværk således:
Mac-computer:
1. Tryk på WiFi-ikonet (AirPort) øverst til højre på
din skærm for at få vist listen over tilgængelige
trådløse netværk.
2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv
adgangskoden, når du bliver bedt om det, og
tryk derpå på OK.
Windows XP-/Vista-/7-computere
1. Tryk på netværksikonet i aktivitetsfeltet
nederst til højre på skærmen for at få vist listen
over tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv
adgangskoden, når bliver bedt om det, og tryk
derpå på Tilslut.
Windows 8-computer:
1. Åbn amuletbjælken ved at stryge skærmen fra
højre side af skærmen.
2. Vælg Indstillinger, og tryk på netværksikonet.
3. Vælg dit trådløse netværk under Wi-Fi, og
Tilslut.
4. Angiv om nødvendigt WiFi-adgangskoden.
iPhone eller iPad:
1. Vælg Indstillinger og derpå WiFi, dernæst
Tænd for WiFi for at få vist listen over
tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg dit netværk, og angiv adgangskoden, når
du bliver bedt om det, tryk dernæst på Tilslut.
4
DK
Smartphone eller tablet
(Android og Windows):
1. Vælg Indstilling og derpå Trådløs og netværk,
dernæst WiFi-indstillinger, og aktiver Wifi for at
få vist listen over tilgængelige netværk.
2. Vælg dit trådløse netværk, og angiv
adgangskoden, når du bliver bedt om det, tryk
dernæst på Tilslut.
d) Du har nu parret din computer, tablet eller
smartphone til routeren. På routerens skærm er
der et tal (1) ud for det Wifi-ikon, der bekræfter
dette.
5
Tilslut til internettet
Start din browser (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome etc.).
Hvis simkortets pinkode er aktiveret, åbnes en side,
hvor du kan angive pinkoden. Hvis den side ikke
åbnes, skal du gå til http://zte.home og logge på
med administrators adgangskode (administrators
adgangskode er "admin"), derefter kan du angive
sim-kortets pinkode.
6
Færdig!
Du kan nu begynde at surfe på nettet med din mobile
4G-router.
Installationsstyring for din 4G-router
Installationsstyringen giver mulighed for flere avancerede konfigurationer (f.eks.
ændring af din APN-profil). Den indeholder også en mere detaljeret manual – klik
bare på spørgsmålstegnet i hver specifik indstillingsmenu.
Installationsstyringen åbnes i din browser med:
Adresse: http:// zte.home (http://192.168.32.1)
Brugernavn/adgangskode: admin
5
Fejlfinding
Hvis du ikke kan tilslutte til internettet via dit trådløse
netværk
• Sørg for, at din enheds (computer, tablet, smartphone)
trådløse netværk er aktiveret og understøtter WPA/
WPA2.
• Sørg for, at du har dækning til mobilt bredbånd.
• Sørg for, at enheden ikke er for langt fra routeren.
• Check, at du har angivet korrekt WiFi-navn (WLAN)
og adgangskode (PWD). Tryk på WPS-knappen på
routeren en gang for at vise dem.
Hvis du ikke kan tilslutte til det trådløse netværk
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til ZTElogoet vises, og enheden er slukket.
2. Tænd den igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, til
skærmen lyser.
3. Genstart computeren eller enheden.
4. Hvis intet af ovenstående hjælper kan en computer
tilsluttes til internettet via usb-kabel. Tilslut et usb-kabel
til routeren og en ledig usb-port på din computer, åbn
din browser (Chrome, Explorer, Safari eller anden),
og åbn administrationsvinduet ved at taste http://zte.
home i browserens felt til webadresse. Log på, og tilslut
manuelt.
5. Om nødvendigt skal WiFi-sikkerhed ændres fra WPA2
til WPA/WPA2. Denne indstilling står på routerens
startside.
6. Hvis du stadig ikke kan tilslutte, kan du skulle opdatere
din computer.
6
DK
Hvis du mener, at du ikke opnår den bedst mulige
hastighed
• Anbring din router så tæt på vinduet som muligt for at få
bedre dækning, eller flyt din enhed tættere på routeren
for at få forbedret hastigheden.
• Hvis adskillige brugere er tilsluttet på samme tid, kan
hastigheden nedsættes.
Hvis din tilslutning hopper mellem 4G-, 3G- og
2G-netværk
I routerens installationsstyring kan du låse routeren fast på
et specifikt netværk:
1. Angiv http://zte.home i din browsers adressefelt, og log
på administrationsvinduet med adgangskoden "admin".
2. Gå til "Tilslutning", vælg "Netværk" og vælg "Netværk",
for eksempel "Kun 4G" eller "Kun 3G" i rullemenuen.
Klik på "Anvend".
Hvis – af en eller anden årsag – du har behov for at
nulstille din router til fabriksindstillinger
Du nulstiller din router til fabriksindstillinger ved at trykke
på nulstillingsknappen, til teksten "Nulstiller" vises
på skærmen. Du finder den runde "nulstillingsknap"
under lugen med teksten "Nulstil" på en af routerens
sider. Du skal bruge en spids genstand til at trykke på
"nulstillingsknappen". Alle konfigurationer og ændringer,
du har foretaget, mistes.
7
Lær din ZTE MF910 at kende
Skærm
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
8
Signalstyrke
Netværk i brug
Ny meddelelse
Ny opdatering er tilgængelig
Antal tilsluttede brugere
Batteristatus
Operatørnavn
Varighed
Downloadet datamængde
Meddelelsesfelt
DK
1 Sim-kortstik
Nulstillingsknap (hvid)
2 WPS-knap
-
Tryk en gang for at få vist WiFi-navn og WiFi-adgangskode
-
Tryk og hold inde i 4 sek. for at aktivere WPS
3 Tænd/sluk-knap
4 Skærm
5 Ekstern antenneport (TS9). Der er to antenneporte,
brug begge for MIMO-antenner, ellers brug porten
med angivelsen "1"
6 Micro-USB-port
9
Sikkerhedsinstruktioner
• Udsæt ikke routeren for ekstreme temperaturer, vand
eller fugt.
• Routeren må ikke adskilles.
• Brug ikke routeren tæt på stærke elektriske eller
magnetiske felter såsom en mikrobølgeovn.
• Brug ikke routeren på steder, hvor trådløse enheder er
forbudt, såsom om bord på en flyvemaskine eller på
hospitaler.
Opdatering af routerens software (firmware)
Angiv routerens startside http://zte.home, og gå til
Indstillinger, -Indstillinger for enheder, vælg Opdater for at
se, om der er nogen nye opdateringer til download. I givet
fald, skal du følge instruktionerne.
10
Teie oma mobiilne
traadita ala
Järgige kiirjuhendis olevaid juhiseid ja teil on
varsti omaenda mobiilne lairibaühendus ja
mobiilne traadita ruuter
välkkiire 4G-ühendusega. Kasutades ruuterit
ZTE MF910 ja meie mobiilset lairibaühendust,
saate Interneti-ühenduse luua kuni 14
juhtmevaba seadmega igal pool, kus on leviala.
Komplektis on üks ZTE MF910 mobiilne 4G
ruuter, üks USB-kaabel ja üks laadija.
11
EE
1
Sisestage SIM-kaart
Veenduge, et see on õigetpidi (vaadake joonist).
Kasutage õige suurusega kaarti!
Te peaksite oma ZTE MF910 4G ruuteris
kasutama õige suurusega SIM-kaarti.
Märkus. Jätke plastkaart, mille küljes SIM-kaart oli, alles. Sellel on oluline
teave (PIN ja PUK).
2
Laadige ruuter
Ühendage see pistikupesa või arvutiga.
3
Lülitage ruuter sisse
Hoidke all toitenuppu, kuni ekraan sisse lülitub.
12
4
Ühendage mobiilse ruuteriga
a) Veenduge, et arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni
WiFi on sisse lülitatud.
b) Vajutage ruuteril ühe korra nuppu WPS, et näha
WiFi-ühenduse nime (WLAN) ja parooli (PWD).
c) Ühendage oma traadita võrku järgmiselt.
Maci arvuti
1. Vajutage ekraani paremal üleval olevat WiFi
(AirPort) ikooni, et kuvada saadaolevate
traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse
korral parool, seejärel vajutage OK.
Windows XP / Vista / 7 arvutid
1. Vajutage ekraani all paremal oleval tegevuse
väljal võrguikooni, et kuvada saadaolevate
traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse
korral parool, seejärel vajutage Ühenda.
Windows 8 arvuti
1. Avage tuumnuppude riba, nipsates ekraani
paremalt küljelt.
2. Valige Sätted ja vajutage võrguikooni.
3. Valige oma traadita -võrk ja valige Ühenda.
4. Vajaduse korral sisestage WiFi parool.
iPhone või iPad
1. Valige Settings (Sätted), seejärel WiFi ja
seejärel Turn on WiFi (Lülita WiFi sisse), et
kuvada saadaolevate traadita võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse
korral parool, seejärel vajutage-Connect
(Ühenda).
13
EE
Nutitelefon või tahvelarvuti
(Android ja Windows)
1. Valige Sätted, seejärel Traadita ja võrk ja
seejärel WiFi sätted, ning lubage WiFi, et
kuvada saadaolevate võrkude loend.
2. Valige oma traadita võrk ja sisestage vajaduse
korral parool, seejärel vajutage Ühenda.
d) Nüüd olete oma arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni
ruuteriga sidunud. Ruuteri ekraanil on selle
kinnitamiseks WiFi ikooni juures number (1).
5
Looge Interneti-ühendus
Käivitage oma veebibrauser (Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome jne).
Kui SIM-kaardi PIN-kood on aktiveeritud, avaneb
lehekülg, kus saate sisestada oma PIN-koodi. Kui
see lehekülg ei avane, minge aadressile http://zte.
home ja logige sisse administraatori parooliga
(administraatori parool on „admin”), seejärel saate
sisestada SIM-kaardi PIN-koodi.
6
Valmis!
Nüüd saate veebis surfata, kasutades oma mobiilset
4G ruuterit.
Teie 4G ruuteri seadistushaldur
Seadistushaldur lubab täpsemaid konfigureerimisi (nt APN-i profiili muutmine).
Peale selle sisaldab see üksikasjalikumat juhendit – klõpsake lihtsalt igas
sättemenüüs küsimärki.
Seadistushalduri saab teie veebibrauseris avada järgmisega.
Aadress: http:// zte.home (http://192.168.32.1)
Kasutajanimi/parool: admin
14
Tõrkeotsing
Kui te ei saa traadita võrgu kaudu Interneti-ühendust luua
• Veenduge, et teie seadme (arvuti, tahvelarvuti,
nutitelefoni) traadita võrk on aktiveeritud ja toetab
protokolle WPA/WPA2.
• Veenduge, et te olete mobiilse lairibaühenduse levialas.
• Veenduge, et seade pole ruuterist liiga kaugel.
• Kontrollige, et sisestasite õige WiFi nime (WLAN) ja
parooli (PWD). Vajutage nende kuvamiseks ruuteril ühe
korra nuppu WPS .
Kui te ei saa traadita võrku ühendada
1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu, kuni kuvatakse ZTE
logo ja seade lülitub välja.
2. Lülitage seade uuesti sisse, hoides all toitenuppu, kuni
ekraan sisse lülitub.
3. Taaskäivitage arvuti või seade.
4. Kui ükski ülaltoodud sammudest ei aita, saab arvuti
Internetiga ühendada USB-kaabliga. Ühendage USBkaabel ruuteriga ja arvuti vaba USB-pordiga, avage
oma veebibrauser (Chrome, Explorer, Safari või muu)
ja minge halduslehele, sisestades veebibrauseri
aadressiväljale aadressi http://zte.home. Logige sisse
ja ühendage käsitsi.
5. Vajaduse korral muutke WiFi-turvalisus protokollilt
WPA2 protokollile WPA/WPA2. See säte asub ruuteri
avalehel.
6. Kui te ei saa ikkagi ühendada, peate uuendama oma
arvutit.
15
EE
Kui te tunnete, et kiirus ei ole parim
• Asetage oma ruuter parema leviala saamiseks aknale
võimalikult lähedale või liigutage seade parema kiiruse
saamiseks ruuterile lähemale.
• Kui korraga ühenduvad mitu kasutajat, võib kiirus olla
väiksem.
Kui teie ühendus vahetub 4G, 3G ja 2G võrkude vahel
Ruuteri seadistushalduris saate ruuteri lukustada teatud
võrgule.
1. Sisestage veebibrauseri aadressiväljale http://zte.home
ja logige haldusaknasse parooliga „admin”.
2. Valige Ühendus, valige Võrk ja valige ripploendist Võrk,
nt Ainult 4G või Ainult 3G. Klõpsake valikut Rakenda.
Kui peate mingil põhjusel taastama ruuteri tehase
vaikesätted
Te saate oma ruuteri taastada tehase vaikesätetele vajutes
nuppu Lähtesta, kuni ekraanile ilmub tekst Lähtestamine.
Ümmarguse nupu Lähtestamise nupp leiate ruuteri küljel
klapi all, millel on tekst Lähtesta. Nupu Lähtestamise nupp
vajutamiseks läheb vaja terava otsaga eset. Kõik tehtud
konfiguratsioonid ja muudatused kaovad.
16
Õppige oma ruuterit ZTE MF910 tundma
Ekraan
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Signaali tugevus
Kasutusel olev võrk
Uus sõnum
Saadaval on uus värskendus
Ühendatud kasutajate arv
Aku olek
Operaatori nimi
Kestus
Allalaaditud andmete hulk
Teavitusväli
17
EE
1 SIM-kaardi pesa
Lähtestusnupp (valge)
2 WPS-i nupp
– vajutage ühe korra, et kuvada WiFi nimi ja WiFi
parool;
– vajutage ja hoidke neli sekundit all, et lubada WPS.
3 Toitenupp
4 Ekraan
5 Välise antenni port (TS9). Antenniporte on kaks.
MIMO-antennide puhul kasutage mõlemat, muul juhul
kasutage porti tähisega „1”.
6 Micro-USB port
18
Ohutusjuhised
• Ärge jätke ruuterit äärmuslike temperatuuride, vee ega
niiskuse kätte.
• Ärge üritage ruuterit koost lahti võtta.
• Ärge kasutage ruuterit tugeva elektri- või magnetvälja
läheduses nagu mikrolaineahi.
• Ärge kasutage ruuterit kohtades, kus traadita seadmed
on keelatud, nagu lennuki pardal või haiglates.
Ruuteri tarkvara (püsivara) värskendamine
Minge ruuteri avalehele aadressil http://zte.home ja valige
Sätted, – Seadme sätted, valige Värskenda, et näha, kas
on uusi värskendusi, mida alla laadida. Kui on, järgige
juhiseid.
19
Langattomasti
jaettava
4G-verkkoyhteytesi
Noudattamalla tämän pikaoppaan ohjeita
pääset käyttämään mobiililaajakaistaasi ja
langatonta mobiilireititintä erittäin nopealla
4G-yhteydellä.
ZTE MF910 -reitittimen ja mobiililaajakaistamme
avulla voit liittää verkkoon samanaikaisesti jopa
14 langatonta laitetta.
Pakettiin sisältyy ZTE MF910
-4G-mobiilireititin, USB-johto ja laturi.
20
FI
1
Aseta sim-kortti laitteeseen sille
kuuluvaan paikkaan.
Varmista, että sim-kortti on oikein päin (katso kuva).
Käytä oikeankokoista korttia!
Käytä ZTE MF910 -4G-reitittimen kanssa
isoa sim-korttia.
Huom: Säilytä muovikortti, josta irroitit sim-kortin. Se sisältää tärkeitä
tietoja, kuten pin- ja puk-koodit, joita tarvitset mahdollisesti myöhemmin.
2
Lataa reititin.
Kytke se pistorasiaan tai tietokoneeseen.
3
Käynnistä reititin.
Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näyttöön
syttyy valo.
21
4
Muodosta yhteys mobiilireitittimeen.
a) Varmista, että WiFi on otettu käyttöön
tietokoneessa, tabletissa tai älypuhelimessa.
b) Paina reitittimessä olevaa WPS-painiketta kerran,
niin näet WiFi-nimen (WLAN) ja salasanan (PWD).
c) Muodosta yhteys langattomaan verkkoon
seuraavasti:
Mac-tietokone:
1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot
painamalla näytön oikeassa yläkulmassa
olevaa WiFi (AirPort) -kuvaketta.
2. Valitse langaton verkko, anna salasana
pyydettäessä ja paina sitten OK.
Windows XP/Vista/7 -tietokoneet
1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot
painamalla näytön oikeassa alakulmassa
olevan toimintokentän verkkokuvaketta.
2. Valitse langaton verkko, anna salasana
pyydettäessä ja paina sitten Yhdistä.
Windows 8 -tietokone:
1. Avaa Charm Bar-palkki pyyhkäisemällä näytön
oikeasta laidasta vasemmalle.
2. Valitse Asetukset ja paina verkkokuvaketta.
3. Valitse langaton verkko WiFi-kohdasta ja
valitse sitten Yhdistä.
4. Anna WiFi-salasana tarvittaessa.
iPhone tai iPad:
1. Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot
valitsemalla Asetukset, sitten WiFi ja sitten Ota
WiFi käyttöön.
2. Valitse verkko, anna salasana pyydettäessä ja
paina sitten Yhdistä.
22
FI
Älypuhelin tai tablet-laite
(Android ja Windows):
1. Näytä käytettävissä olevat verkot valitsemalla
Asetukset, Langattomat toiminnot ja verkko
sekä WiFi-asetukset ja ottamalla WiFi käyttöön.
2. Valitse langaton verkko, anna salasana
pyydettäessä ja paina sitten Yhdistä.
d) Nyt tietokone, tablet-laite tai älypuhelin ja reititin
on liitetty laitepariksi. Reitittimen näytössä
on WiFi-kuvakkeen kohdalla numero (1), joka
vahvistaa tämän.
5
Muodosta internetyhteys
Avaa verkkoselain (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome tms.).
- Jos sim-kortin pin-koodi on aktivoitu, esiin tulee
sivu, johon voit antaa pin-koodin.
- Jos sivu ei avaudu, mene osoitteeseen
http://zte.home ja kirjaudu sisään
järjestelmänvalvojan salasanalla (”admin”), jonka
jälkeen voit antaa sim-kortin pin-koodin.
6
Valmis!
Nyt voit aloittaa netissä surffailun käyttämällä
4G-mobiilireititintä.
4G-reitittimen määritysten hallinta
Määritysten hallinta mahdollistaa lisäasetusten määrittämisen (esim. APN-profiilin
muuttamisen). Se sisältää myös tarkemman oppaan: napsauta vain kussakin
asetusvalikossa olevaa kysymysmerkkiä.
Määritysten hallinta avautuu verkkoselaimessa seuraavilla tiedoilla:
Osoite: http:// zte.home (http://192.168.32.1) Käyttäjänimi/salasana: admin
23
Vianmääritys
Jos internetyhteyden muodostus langattoman verkon
kautta ei onnistu
• Varmista, että laitteen (tietokoneen, tabletin,
älypuhelimen) langaton verkko on otettu käyttöön ja
että se tukee WPA/WPA2-salausta.
• Varmista, että laite on mobiililaajakaistan
kuuluvuusalueella.
• Varmista, että laite ei ole liian kaukana reitittimestä.
• Tarkista, että olet antanut oikean WiFi-nimen (WLAN)
ja salasanan (PWD). Näytä ne painamalla reitittimessä
olevaa WPS-painiketta kerran.
Jos yhteyden muodostus langattomaan verkkoon ei
onnistu
1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes ZTE-logo tulee
esiin ja laitteen virta katkeaa.
2. Kytke virta uudelleen painamalla virtapainiketta, kunnes
näyttöön syttyy valo.
3. Käynnistä tietokone tai laite uudelleen.
4. Jos näistä toimenpiteistä ei ole apua, tietokone
voi muodostaa internetyhteyden USB-kaapelin
välityksellä. Kytke USB-kaapeli reitittimeen ja
tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Avaa
verkkoselain (Chrome, Explorer, Safari tms.) ja siirry
järjestelmänvalvontaikkunaan kirjoittamalla selaimen
osoiteriville http://zte.home. Kirjaudu sisään ja
muodosta yhteys manuaalisesti.
5. Vaihda WiFi-suojaus tarvittaessa WPA2-tilasta WPA/
WPA2-tilaan. Tämä asetus on reitittimen kotisivulla.
24
FI
6. Jos yhteyden muodostus ei edelleenkään onnistu,
tietokone on ehkä päivitettävä.
Jos nopeus ei vaikuta parhaalta mahdolliselta
• Aseta reititin mahdollisimman lähelle ikkunaa, sillä
siinä kuuluvuus on parempi, tai siirrä laite lähemmäksi
reititintä nopeuden lisäämistä varten.
• Jos useat käyttäjät ovat internetissä samanaikaisesti,
nopeus saattaa hidastua.
Jos yhteys vaihtelee 4G-, 3G- ja 2G-verkkojen välillä
Reitittimen voi lukita tiettyyn verkkoon reitittimen
määritysten hallinnan kautta:
1. Kirjoita verkkoselaimen osoiteriville http://zte.home
ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvontaikkunaan
salasanalla ”admin”.
2. Siirry kohtaan ”Yhteys” ja ”Verkko” ja valitse sitten
pudotusvalikosta haluamasi verkko, esimerkiksi ”Vain
4G” tai ”Vain 3G”. Napsauta ”Käytä”.
Jos reitittimen tehdasasetukset on jostakin syystä
palautettava
Reitittimen tehdasasetukset palautetaan painamalla
palautuspainiketta, kunnes näyttöön tulee teksti
”Palautetaan”. Pyöreä palautuspainike löytyy reitittimen
toiselta puolelta luukun alta, ja siinä on merkintä ”Reset”.
Palautuspainikkeen painamiseen tarvitaan teräväkärkistä
esinettä. Kaikki tekemäsi määritykset ja muutokset
menetetään.
25
ZTE MF910 -reitittimen ominaisuudet
Näyttö
a) Signaalin voimakkuus ja käytössä
oleva verkko
b) Tiedonsiirto käytössä
c) Uusi viesti
d) Uusi päivitys saatavilla
e) Yhdistettyjen käyttäjien määrä
f ) Akun varaustila
g) Operaattori
h) Kesto
i ) Ladatun tiedon määrä
j ) Ilmoituskenttä
26
FI
1 SIM-korttipaikka
Palautuspainike (valkoinen)
2 WPS-painike
– Näytä WiFi-nimi ja WiFi-salasana painamalla
painiketta kerran.
– Ota WPS käyttöön pitämällä 4s painettuna.
3 Virtapainike
4 Näyttö
5 Ulkoinen antenniliitäntä (TS9). Laitteessa on kaksi
antenniliitäntää. Käytä molempia liitäntöjä MIMOantenneissa(4G-antenni). Muussa tapauksessa käytä
liitäntää 1.
6 Mikro-USB-liitäntä
27
Turvallisuusohjeet
• Älä altista reititintä äärimmäisille lämpötiloille, vedelle tai
kosteudelle.
• Älä yritä purkaa reititintä.
• Älä käytä reititintä vahvojen sähkö- tai magneettikenttien
läheisyydessä, kuten mikroaaltouunin lähellä.
• Älä käytä reititintä paikoissa, joissa langattomien
laitteiden käyttö on kiellettyä, kuten lentokoneessa tai
sairaaloissa.
Reitittimen laiteohjelmiston päivitys
Siirry reitittimen kotisivulle http://zte.home ja tarkista,
onko uusia päivityksiä ladattavissa, valitsemalla Asetukset,
Laiteasetukset ja Päivitä. Jos on, noudata ohjeita.
28
Jūsų nuosava mobili
belaidė zona
Laikykitės trumpajame vadove pateiktų
instrukcijų ir netrukus būsite pasiruošę naudoti
savo mobilųjį plačiajuostį ryšį ir mobilųjį belaidį
maršruto parinktuvą,
kuriame įrengtas žaibišku greičiu veikiantis
4G ryšys. Naudodamiesi ZTE MF910 ir mūsų
mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu, prie interneto
galėsite prijungti iki 14 belaidžių įrenginių,
esančių bet kurioje veikimo zonos vietoje.
Komplektą sudaro mobilusis 4G maršruto
parinktuvas ZTE MF910, USB laidas ir įkroviklis.
29
LT
1
Įdėkite SIM kortelę
Įsitikinkite, kad ji įdėta tinkama kryptimi
(pažiūrėkite į piešinį).
Naudokite tik tinkamo dydžio kortelę!
Į 4G maršruto parinktuvą ZTE MF910
dedama didesnio dydžio SIM kortelė.
Įsidėmėkite! Išsaugokite plastikinę kortelę, prie kurios buvo pritvirtinta
SIM kortelė. Joje yra svarbios informacijos (PIN ir PUK kodai).
2
Įkraukite maršruto parinktuvą
Prijunkite jį prie elektros lizdo arba kompiuterio.
3
Įjunkite maršruto parinktuvą
Nuspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką tol, kol
nušvis ekranas.
30
4
Prijunkite prie mobiliojo maršruto parinktuvo
a) Įsitikinkite, kad kompiuteryje, planšetėje arba
išmaniajame telefone įjungtas „WiFi“ ryšys.
b) Norėdami pamatyti „WiFi“ pavadinimą (WLAN) ir
slaptažodį (PWD), paspauskite ant maršruto parinktuvo
esantį mygtuką WPS.
c) Prisijunkite prie savo belaidžio tinklo, kaip nurodyta
toliau.
„Mac“ kompiuteriu:
1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą,
ekrano viršuje, dešinėje pusėje spustelėkite
piktogramą
„WiFi“ („AirPort“).
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite
slaptažodį. Tada paspauskite Gerai.
Kompiuteriais, kuriuose veikia „Windows XP / Vista/7“
1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą,
ekrano apačioje, dešinėje pusėje esančiame
veiksmų lauke spustelėkite tinklo piktogramą.
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite
slaptažodį. Tada paspauskite Jungtis.
Kompiuteriu, kuriame veikia „Windows 8“
1. Braukdami per ekraną iš dešinės pusės atidarykite
pasislepiančią įrankių juostą „Charm Bar“.
2. Pasirinkite Nustatymai ir spustelėkite tinklo
piktogramą.
3. Pasirinkite savo belaidį tinklą dalyje „Wi-Fi“ ir
spustelėkite jungtis.
4. Jei reikia, įveskite „WiFi“ ryšio slaptažodį.
„iPhone“ arba „iPad“
1. Kad matytumėte prieinamų belaidžių tinklų sąrašą,
pasirinkite Nustatymai, tada WiFi ir Įjungti „WiFi“.
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti įveskite
31
LT
slaptažodį. Tada paspauskite Jungtis.
Išmaniuoju telefonu arba planšete
(„Android“ ir „Windows“)
1. Kad „WiFi“ rodytų prieinamų tinklų sąrašą,
pasirinkite Nustatymai, tada Belaidis ryšys ir
tinklas bei „WiFi“ parametrai.
2. Pasirinkite savo belaidį tinklą ir paprašyti
įveskite slaptažodį. Tada paspauskite Jungtis.
d) Dabar jūsų kompiuteris, planšetė arba išmanusis
telefonas yra sujungtas su maršruto parinktuvu.
Maršruto parinktuvo ekrane prie „WiFi“
piktogramos rodomas tai patvirtinantis skaičius (1).
5
Kaip prisijungti prie interneto
Atidarykite interneto naršyklę („Internet Explorer“, „
Firefox“, „Safari“, „Chrome“ ar kt.).
Jei SIM kortelės PIN kodas aktyvintas, atsidarys
puslapis, kuriame galėsite jį įvesti. Jei šis puslapis
neatidaromas, eikite į svetainę http://zte.home ir
prisijunkite naudodami administratoriaus slaptažodį
(šis slaptažodis yra „admin“). Tada galėsite įvesti SIM
kortelės PIN kodą.
6
Atlikta!
Dabar jau galite naršyti internete, naudodami savo
mobilųjį 4G maršruto parinktuvą.
4G maršruto parinktuvo sąrankos tvarkytuvė
Sąrankos tvarkytuvė suteikia daugiau papildomų konfigūracijų (pvz., galite
pakeisti savo prieigos taško pavadinimo profilį). Joje taip pat pateikiamas
išsamesnis žinynas. Jums tereikia spustelėti bet kuriame konkrečiame nustatymų
meniu esantį klaustuką.
Interneto naršyklėje sąrankos tvarkytuvę rasite
adresu http:// zte.home (http://192.168.32.1) Naudotojo vardas / Slaptažodis: admin
32
Gedimų paieška ir šalinimas
Jei nepavyksta prisijungti prie interneto naudojant belaidį
tinklą
• Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje,
išmaniajame telefone) aktyvintas belaidis tinklas ir
palaikomas WPA / WPA2.
• Įsitikinkite, kad esate mobiliojo plačiajuosčio ryšio veikimo
zonoje.
• įsitikinkite, kad įrenginys ne per toli nuo maršruto
parinktuvo.
• Patikrinkite, ar įvedėte teisingą „WiFi“ pavadinimą (WLAN)
ir slaptažodį (PWD). Norėdami juos pamatyti, spustelėkite
ant maršruto parinktuvo esantį mygtuką WPS.
Jei nepavyksta prisijungti prie belaidžio tinklo
1. Nuspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką tol, kol pasirodys
logotipas ZTE ir įrenginys išsijungs.
2. Kad vėl jį įjungtumėte, nuspauskite ir laikykite įjungimo
mygtuką tol, kol įsijungs ekranas.
3. Pakartotinai įjunkite kompiuterį arba įrenginį.
4. Jei anksčiau išvardintos priemonės nepadėjo, kompiuterį
prie interneto galima prijungti USB kabeliu. Prie maršruto
parinktuvo ir laisvo USB prievado kompiuteryje prijunkite
USB kabelį. Atsidarykite interneto naršyklę („Chrome“, „
Explorer“, „Safari“ ar kt.) ir naršyklės interneto adresų
lange įveskite administravimo lango adresą http://zte.
home. Įveskite duomenis ir prisijunkite rankiniu būdu.
5. Jei reikia, pakeiskite „WiFi“ tinklo apsaugą iš WPA2 į WPA/
WPA2. Šį nustatymą rasite pradiniame maršruto parinktuvo
puslapyje.
6. Jei vis dar negalite prisijungti, gali reikėti atnaujinti
kompiuterio programinę įrangą.
33
LT
Jei manote, kad galima pasiekti didesnį greitį
• Kad greitis būtų didesnis, maršruto parinktuvą padėkite
kuo arčiau lango (taip išsiplės veikimo zona) arba
įrenginį padėkite arčiau maršruto parinktuvo.
• Greitis gali sumažėti, jei tuo pačiu metu yra prisijungę
keli naudotojai.
Jei ryšys persijunginėja tarp 4G, 3G ir 2G tinklų
Maršruto parinktuvo sąrankos tvarkytuvėje galite pasirinkti,
kad maršruto parinktuvas visada būtų prisijungęs prie
konkretaus tinklo.
1. Interneto naršyklės adreso lauke įveskite http://zte.
home ir prisijunkite prie administravimo lango,
naudodami slaptažodį „admin“.
2. Įeikite į „Ryšys“, pasirinkite „Tinklas“ ir
išskleidžiamajame meniu pasirinkite norimą tinklą, pvz.,
„Tik 4G“ arba „Tik 3G“. Spustelėkite „Pritaikyti“.
Jei dėl kokių nors priežasčių reikia atkurti gamyklinius
maršruto parinktuvo parametrus
Gamyklinius maršruto parinktuvo parametrus atkursite
laikydami nuspaudę pradinės būsenos atstatymo mygtuką,
kol ekrane pasirodys tekstas „Resetting“. Apskritą
mygtuką „Reset “ rasite po dangteliu, esančiu ant vieno
maršruto parinktuvo šono, ant kurio parašyta „Reset“.
Kad galėtumėte paspausti mygtuką „Reset“, jums reikės
smailaus daikto. Bus prarastos visos jūsų nustatytos
konfigūracijos ir pakeitimai.
34
Susipažinkite su savo ZTE MF910
Ekranas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Signalo stiprumas
Naudojamas tinklas
Naujas pranešimas
Naujas naujinys
Prisijungusių naudotojų skaičius
Maitinimo elemento būsena
Operatoriaus pavadinimas
Prisijungimo trukmė
Atsisiųstų duomenų kiekis
Pranešimų sritis
35
LT
1 SIM kortelės lizdas
Pradinės būsenos atkūrimo mygtukas (baltas)
2 WPS mygtukas
– Spustelėkite, norėdami matyti „WiFi“ pavadinimą ir
slaptažodį
– Norėdami įjungti WPS, nuspauskite ir laikykite 4 s
3 Įjungimo mygtukas
4 Ekranas
5 Išorinės antenos prievadas (TS9). Yra du antenos
prievadai, naudokite abu MIMO antenoms, kitais
atvejais naudokite prievadą, pažymėtą skaičiumi 1.
6 USB mikrokabelio prievadas
36
Saugos instrukcijos
• Maršruto parinktuvo nelaikykite labai aukštoje ar žemoje
temperatūroje, vandenyje ar drėgnoje vietoje.
• Maršruto parinktuvo neardykite.
• Nenaudokite maršruto parinktuvo netoli stiprių elektros
arba magnetinių laukų, pvz., mikrobangų krosnelės.
• Maršruto parinktuvo nenaudokite vietose, kur
draudžiama naudotis belaidžiais įtaisais, pvz.,
lėktuvuose arba ligoninėse.
Maršruto parinktuvo programinės (aparatinės) įrangos
atnaujinimas
Norėdami sužinoti, ar yra naujinių, kuriuos būtų galima
atsisiųsti, įveskite pradinį maršruto parinktuvo puslapį
http://zte.home ir pasirinkite Nustatymai, Įrenginių
parametrai. Tada pasirinkite Atnaujinti. Jei jų yra, elkitės
kaip nurodo instrukcijos.
37
Jūsu mobilais
bezvadu tīkls
Izpildiet īsajā lietošanas pamācībā sniegtos
norādījumus, lai ātri izveidotu mobilo platjoslas
tīklu un iestatītu mobilo bezvadu maršrutētāju
— un iegūtu zibenīgi ātru 4G savienojumu.
Izmantojot ZTE MF910 un mūsu mobilo
platjoslas tīklu, varat izveidot savienojumu ar
internetu pat 14 bezvadu ierīcēs
jebkurā vietā, kur ir tīkla pārklājums.
Komplektācijā ir iekļauts viens ZTE MF910
mobilais 4G maršrutētājs, viens USB kabelis un
viena uzlādes ierīce.
38
LV
1
SIM kartes ievietošana
Pārliecinieties, vai tā ir vērsta pareizajā virzienā
(skatiet attēlu).
Izmantojiet pareizo izmēru!
ZTE MF910 4G maršrutētājā ir jāizmanto
lielākā SIM karte.
Piezīme! Saglabājiet plastmasas karti, kurai bija pievienota SIM karte. Tajā
ir norādīta nozīmīga informācija (PIN un PUK kodi).
2
Maršrutētāja uzlāde
Savienojiet to ar rozeti vai datoru.
3
Maršrutētāja palaišana
Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz ekrāns
ieslēdzas.
39
4
Savienojuma izveide ar mobilo maršrutētāju
a) Pārliecinieties, vai datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī
ir iespējots Wi-Fi savienojums.
b) Vienu reizi nospiediet maršrutētāja pogu WPS, lai
skatītu Wi-Fi tīkla nosaukumu (WLAN) un paroli (PWD).
c) Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, veiciet tālāk
minētās darbības.
Mac datoros
1. Nospiediet ikonu WiFi (AirPort) ekrāna augšējā labajā
stūrī, lai skatītu pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek
vaicāts, pēc tam nospiediet OK (Labi).
Datoros ar operētājsistēmu Windows XP/Vista/7
1. Nospiediet tīkla ikonu aktivitāšu laukā ekrāna
apakšējā labajā stūrī, lai skatītu pieejamo bezvadu
tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas tiek
vaicāts, pēc tam nospiediet Izveidot savienojumu.
Datoros ar operētājsistēmu Windows 8
1. Atveriet viedpogu joslu, velkot displeju no labās
malas.
2. Atlasiet vienumu Iestatījumi un nospiediet tīkla ikonu.
3. Izvēlieties bezvadu tīklu sadaļā “Wi-Fi” un atlasiet
vienumu Izveidot savienojumu.
4. Ievadiet Wi-Fi paroli, ja nepieciešams.
Ierīcēs iPhone vai iPad
1. Atlasiet Settings (Iestatījumi), pēc tam — WiFi un
Turn on WiFi (Ieslēgt Wi-Fi), lai skatītu pieejamo
bezvadu tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad tas
tiek vaicāts, pēc tam nospiediet Connect (Izveidot
savienojumu).
40
LV
Viedtālruņos un planšetdatoros
(Android un Windows)
1. Atlasiet Iestatījumi, pēc tam — Bezvadu
savienojumi un tīkli un Wi-Fi iestatījumi un
iespējojiet Wi-Fi savienojumu, lai skatītu
pieejamo tīklu sarakstu.
2. Atlasiet bezvadu tīklu un ievadiet paroli, kad
tas tiek vaicāts, pēc tam nospiediet Izveidot
savienojumu.
d) Tagad ir izveidots datora, planšetdatora vai
viedtālruņa savienojums ar maršrutētāju.
Maršrutētāja displejā pie Wi-Fi ikonas ir cipars (1),
kas to apstiprina.
5
Savienojuma izveide ar internetu
6
Gatavs!
Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu (Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome utt.).
Ja SIM kartes PIN kods ir aktivizēts, tiks atvērta
lapa, kurā var ievadīt PIN kodu. Ja lapa netiek
atvērta, lūdzu, apmeklējiet vietni http://zte.home
un piesakieties, izmantojot administratora paroli
(administratora parole ir “admin”); pēc tam ievadiet
SIM kartes PIN kodu.
Tagad varat sākt tīmekļa pārlūkošanu, izmantojot
mobilo 4G maršrutētāju.
4G maršrutētāja iestatījumu pārvaldnieks
Iestatījumu pārvaldniekā ir pieejami papildu konfigurācijas iestatījumi (piem., APN
profila maiņa). Tajā ir ietverta arī detalizēta rokasgrāmata — vienkārši noklikšķiniet
uz jautājuma zīmes attiecīgā iestatījuma izvēlnē.
Iestatījumu pārvaldniekam var piekļūt tīmekļa pārlūkprogrammā.
Adrese: http://zte.home (http://192.168.32.1) Lietotājvārds/parole: admin
41
Problēmu novēršana
Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot
bezvadu tīklu
• Pārliecinieties, vai ierīces (datora, planšetdatora,
viedtālruņa) bezvadu tīkls ir aktivizēts un atbalsta WPA/
WPA2.
• Pārliecinieties, vai ir mobilā platjoslas tīkla pārklājums.
• Pārliecinieties, vai ierīce neatrodas pārāk tālu no
maršrutētāja.
• Pārliecinieties, vai esat ievadījis pareizo Wi-Fi tīkla
nosaukumu (WLAN) un paroli (PWD). Vienreiz nospiediet
maršrutētāja pogu WPS, lai tos skatītu.
Ja nevarat izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu
1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz tiek parādīts
ZTE logotips un ierīce tiek izslēgta.
2. Ieslēdziet ierīci vēlreiz, nospiežot ieslēgšanas pogu, līdz
ekrāns ieslēdzas.
3. Restartējiet datoru vai ierīci.
4. Ja esat izpildījis šīs darbības, taču problēma netiek
novērsta, datorā var izveidot savienojumu ar internetu,
izmantojot USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli
maršrutētājam un datora USB portam, atveriet tīmekļa
pārlūkprogrammu (Chrome, Explorer, Safari vai citu)
un atveriet administrēšanas logu, pārlūkprogrammas
tīmekļa adreses laukā ievadot http://zte.home.
Piesakieties un izveidojiet savienojumu manuāli.
5. Ja nepieciešams, mainiet Wi-Fi drošību no WPA2 uz
WPA/WPA2. Šis iestatījums ir pieejams maršrutētāja
mājaslapā.
6. Ja joprojām nevarat izveidot savienojumu, iespējams,
nepieciešams atjaunināt datoru.
42
LV
Ja jums šķiet, ka neiegūstat maksimālo ātrumu
• Lai iegūtu labāku signālu, novietojiet maršrutētāju pēc
iespējas tuvāk logam; lai uzlabotu ātrumu, novietojiet
ierīci tuvāk maršrutētājam.
• Ātrums var samazināties, ja savienojumu vienlaicīgi
izveidojuši vairāki lietotāji.
Ja savienojums pārmaiņus tiek izveidots ar 4G, 3G vai
2G tīklu
Maršrutētāja iestatījumu pārvaldniekā varat piesaistīt
maršrutētāju konkrētam tīklam.
1. Tīmekļa pārlūkprogrammas adreses laukā ievadiet
http://zte.home un piesakieties administrēšanas logā,
izmantojot paroli “admin”.
2. Atveriet sadaļu “Savienojums”, izvēlieties “Tīkls” un
nolaižamajā izvēlnē atlasiet tīkla iestatījumu, piemēram,
“Tikai 4G” vai “Tikai 3G”. Noklikšķiniet uz “Lietot”.
Ja kāda iemesla dēļ maršrutētājā ir jāatiestata rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi
Lai maršrutētājā atiestatītu rūpnīcas noklusējuma
iestatījumus, nospiediet atiestatīšanas pogu, līdz
displejā tiek parādīts teksts “Notiek atiestatīšana”. Apaļā
atiestatīšanas poga atrodas zem vāciņa ar apzīmējumu
“Atiestatīt” vienā no maršrutētāja sānu malām. Lai
nospiestu atiestatīšanas pogu, ir nepieciešams smails
priekšmets. Visi konfigurācijas iestatījumi un veiktās
izmaiņas tiks zaudēti.
43
Pamatinformācija par ZTE MF910
Displejs
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
44
Signāla stiprums
Izmantotais tīkls
Jauns ziņojums
Pieejams jauns atjauninājums
Lietotāju skaits, kas izveidojuši savienojumi
Akumulatora statuss
Operatora nosaukums
Ilgums
Lejupielādēto datu apjoms
Paziņojumu lauks
LV
1 SIM kartes slots
Atiestatīšanas poga (baltā krāsā)
2 WPS poga
-
Nospiediet vienreiz, lai skatītu Wi-Fi tīkla
nosaukumu un paroli.
-
Nospiediet un turiet 4 s, lai iespējotu WPS.
3 Ieslēgšanas poga
4 Displejs
5 Ārējās antenas ports (TS9). Ir divi antenas porti; MIMO
antenām izmantojiet abus portus, bet citām izmantojiet
portu, kas apzīmēts ar “1”.
6 Mikro USB ports
45
Drošības norādījumi
• Nepakļaujiet maršrutētāju ekstrēmām temperatūrām,
ūdens vai mitruma iedarbībai.
• Nemēģiniet izjaukt maršrutētāju.
• Neizmantojiet maršrutētāju spēcīgu elektrisko vai
magnētisko lauku tuvumā, piemēram, pie mikroviļņu
krāsns.
• Neizmantojiet maršrutētāju vietās, kur aizliegts izmantot
bezvadu ierīces, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.
Maršrutētāja programmatūras (aparātprogrammatūras)
atjaunināšana
Apmeklējiet maršrutētāja mājaslapu http://zte.home un
atveriet sadaļu Iestatījumi — Ierīces iestatījumi, izvēlieties
Atjaunināt, lai uzzinātu, vai lejupielādei ir pieejami
atjauninājumi. Ja tie ir pieejami, izpildiet norādījumus.
46
Din egen mobile
trådløse sone
Følg instruksjonene for å komme i gang med
din nye trådløse ruter.
Pakken inneholder den mobile 4G-ruteren ZTE
MF910, samt USB-kabel og lader.
47
NO
1
Sett inn SIM-kortet
Sørg for at det peker i riktig retning (se tegningen).
Bruk riktig størrelse!
Du skal bruke den store SIM-kortstørrelsen
med ZTE MF910 4G-ruteren.
MERK! Ikke kast plastkortet som SIM-kortet var festet til. Det inneholder
viktig informasjon (PIN og PUK).
2
Lad ruteren
Koble ruteren til et strømuttak eller datamaskin.
3
Start ruteren
Press og hold inne Av/På-knappen inntil skjermen
tennes.
48
4
Koble til miniruteren
a) Sørg for at WiFi er aktivert på datamaskinen,
nettbrettet eller smarttelefonen.
b) Trykk på WPS-knappen på ruteren én gang for å
se WiFi-navnet (WLAN) og passordet (PWD).
c) Koble til det trådløse nettverket.
Mac-datamaskin:
1. Klikk på WiFi-ikonet (AirPort) øverst til høyre
på skjermen for å vise listen over tilgjengelige
nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b)
når du blir bedt om dette. Klikk så på OK.
Datamaskiner med Windows XP / Vista / 7
1. Klikk på nettverksikonet i aktivitetsfeltet
nederst til høyre på skjermen for å vise listen
over tilgjengelige nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b)
når du blir bedt om dette. Klikk så på Koble til.
Datamaskiner med Windows 8:
1. Åpne perlene ved å dra visningen fra høyre
side på skjermen.
2. Velg Innstillinger og trykk på nettverksikonet.
3. Velg ditt trådløse nettverk under «WiFi», og
klikk på koble til.
4. Angi WiFi-passordet (se punkt b) hvis
nødvendig.
iPhone eller iPad:
1. Velg Innstillinger, deretter WiFi, og deretter
Slå på WiFi for å vise listen over tilgjengelige
nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b)
når du blir bedt om dette. Klikk så på Koble til.
49
NO
Smarttelefon eller nettbrett
(Android og Windows):
1. Velg Innstillinger, deretter WiFi, deretter WiFiinnstillinger og aktiver WiFi for å vise listen
over tilgjengelige nettverk.
2. Velg ditt nettverk og angi passord (se punkt b)
når du blir bedt om dette. Klikk så på Koble til.
d) Du har nå koblet datamaskinen, nettbrettet
eller smarttelefonen til ruteren. Du kan få dette
bekreftet ved å se på ruterens skjerm at det nå er
et tall (1) ved Wifi-ikonet.
5
Koble til Internett
Start din nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome osv.).
Dersom SIM-kortets PIN-kode er aktivert åpnes en
side hvor du kan angi PIN-koden. Hvis denne siden
ikke åpnes, vennligst gå til http://zte.home og logg
på med administratorbruker (brukernavn «admin»
og passord «admin»). Når dette er gjort, kan du angi
SIM-kortets PIN-kode.
6
Ferdig!
Nå kan du surfe med din mobile 4G-ruter.
Innstillinger for 4G-ruteren
I innstillingsbehandling kan du blant annet fjerne PIN-koden og endre navn og
passord på nettverket ditt. Innstillingsbehandlingen åpnes i nettleseren din med
adresse: http:// zte.home (http://192.168.32.1) og
brukernavn: admin | passord: admin
50
Feilsøking
Dersom du ikke får til å koble til Internett via det trådløse
nettverket
• Kontroller at utstyret (datamaskin, nettbrett,
smarttelefon) du skal surfe med har aktivert trådløse
nettverk og støtter WPA/WPA2.
• Kontroller at du har dekning for mobilt bredbånd.
• Kontroller at utstyret du skal surfe med ikke er for langt
unna miniruteren.
• Kontroller at du har angitt riktig WiFi-navn (WLAN) og
passord (PWD). Trykk på WPS-knappen på miniruteren
én gang for å finne dette.
Dersom du ikke får til å koble deg til det trådløse
nettverket
1. Trykk og hold Av/På-knappen inne til ZTE-logoen vises
og enheten er slått av.
2. Slå på enheten på nytt ved å holde Av/På-knappen inne
til skjermen tennes.
3. Start datamaskinen eller utstyret du skal benytte på
nytt.
4. Dersom ingenting av ovennevnte hjelper, koble
miniruteren til en PC med USB-kabelen. Åpne så
nettleseren (Chrome, Explorer, Safari eller andre) og gå
til http://zte.home i adressefeltet i nettleseren. Logg på
og koble til manuelt.
5. Endre WiFi Security fra WPA2 til WPA/WPA2. Denne
innstillingen finner du på miniruterens hjemmeside.
6. Hvis du fortsatt ikke kan koble til, sjekk om du må
oppdatere programvare på datamaskinen.
51
NO
Dersom du opplever at du ikke oppnår beste mulige
hastighet
• Plasser miniruteren så nært vinduet som mulig for
bedre dekning, eller flytt utstyret du skal surfe med
nærmere miniruteren for bedre hastighet.
• Dersom flere brukere er koblet til samtidig kan
hastigheten bli redusert.
Dersom tilkoblingen veksler mellom 4G-, 3G- og
2G-nettverk.
I ruterens innstillingsbehandling kan du låse miniruteren til
ett bestemt nettverk:
1. Gå til http://zte.home, og logg på med brukernavn:
admin | passord: admin.
2. Gå til "Koble til", velg "Nettverk" og velg ønsket
"Nettverk ", for eksempel "Kun 4G" eller "Kun 3G" i
rullegardinmenyen. Klikk på "Bruk".
Dersom du, av en eller annen grunn, må tilbakestille
miniruteren til fabrikkinnstillingene
Du gjenopretter fabrikkinnstillingene ved å trykke på
Tilbakestill-knappen inntil teksten "Tilbakestiller" vises
på skjermen. Du finner den runde "Tilbakestill -knappen"
under luken med teksten "Tilbakestill", på en av sidene
på miniruteren. Du trenger en spiss gjenstand for å kunne
trykke på "Tilbakestill-knappen". Alle konfigurasjoner og
endringer du har slettes.
52
Bli kjent med ZTE MF910
Skjerm
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Signalstyrke
Nettverk i bruk
Ny melding
Ny oppdatering tilgjengelig
Antall brukere tilkoblet
Batteristatus
Operatørnavn
Tilkoblingsvarighet
Nedlastet datamengde
Merknadsfelt
53
NO
1 SIM-kortspor
Tilbakestill-knapp (den hvite)
2 WPS-knappen
-
Trykk én gang for å vise WiFi-navnet og WiFipassordet
-
Trykk og hold inne 4 sekunder for å aktivere WPS
3 Av/på-knapp
4 Skjerm
5 Port for ekstern antenne (TS9). Det finnes to
antenneporter, bruk begge for MIMO-antenner. Ellers
bruker du porten som er merket med «1».
6 Mikro-USB-port
54
Sikkerhetsinstruksjoner
• Ikke utsett ruteren for ekstreme temperaturer, vann eller
fuktighet.
• Ikke prøv å demontere ruteren.
• Ikke bruk ruteren for nært sterk elektriske eller
magnetiske felt som f.eks. en mikrobølgeovn.
• Ikke bruk ruteren på steder hvor trådløse enheter er
forbudt som på fly eller sykehus.
Oppdater ruterens programvare (Firmware)
Gå til http://zte.home og gå til Innstillinger, -Innstillinger
for enheter, velg Oppdatering, for å se om det er nye
oppdateringer tilgjengelig for opplasting.
55
Ваша личная
мобильная
беспроводная зона
Следуя инструкциям данного руководства, вы
сможете пользоваться мобильным беспроводным
маршрутизатором, обеспечивающим мобильную
широкополосную связь с высокоскоростным
соединением 4G. С помощью маршрутизатора
ZTE MF910, поддерживающего мобильную
широкополосную связь, можно подключать
к Интернету до 14 беспроводных устройств в
любом месте с достаточной зоной покрытия.
Комплект поставки: 1 мобильный
4G-маршрутизатор ZTE MF910, 1 кабель питания
USB и 1 зарядное устройство.
56
RU
1
Вставьте SIM-карту
Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно
(см. рисунок).
Используйте SIM-карту подходящего
размера!
В 4G-маршрутизаторе ZTE MF910
используется SIM-карта большого размера.
Примечание. Не выбрасывайте пластиковую карточку, в которую
была вставлена SIM-карта. На ней содержится важная информация
(PIN- и PUK-коды).
2
Зарядка маршрутизатора
Подсоедините маршрутизатор к розетке питания
или к компьютеру.
3
Включение маршрутизатора
Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех
пор, пока не включится экран.
57
4
Подключение к мобильному маршрутизатору
a) Убедитесь, что на компьютере (планшете или
смартфоне) включен модуль Wi-Fi.
b) Нажмите кнопку WPS один раз для просмотра
имени (WLAN) и пароля (PWD) сети Wi-Fi.
c) Выполните следующие шаги для подключения
к беспроводной сети в зависимости от
используемой операционной системы ПК и
типа мобильного устройства.
ПК на базе ОС Mac
1. Нажмите значок Wi-Fi (AirPort) в правом
верхнем углу экрана для отображения
списка доступных беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную
сеть, введите запрашиваемый пароль и
нажмите OK.
ПК на базе ОС Windows XP, Windows Vista и
Windows 7
1. Нажмите значок сети в поле активности,
расположенном в правой нижней части
экрана, для отображения списка доступных
беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную
сеть, введите запрашиваемый пароль и
нажмите Подключить.
58
RU
ПК на базе Windows 8
1. Откройте панель экспресс-кнопок, проведя
по экрану с правой стороны.
2. Выберите меню «Настройки» и нажмите
значок сети.
3. Выберите используемую беспроводную
сеть в списке сетей Wi-F и нажмите
Подключить.
4. При необходимости введите пароль Wi-Fi.
iPhone и iPad
1. Выберите меню Настройки, затем Wi-Fi и
Включить Wi-Fi для отображения списка
доступных беспроводных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную
сеть, введите запрашиваемый пароль и
нажмите Подключить.
Смартфон или планшет
(на базе ОС Android или Windows)
1. Выберите меню Настройки, затем
Беспроводная связь и сеть, потом
Настройки Wi-Fi и включите Wi-Fi для
отображения списка доступных сетей.
2. Выберите используемую беспроводную
сеть, введите запрашиваемый пароль и
нажмите Подключить.
d) Соединение используемого устройства (ПК,
планшета или смартфона) с маршрутизатором
выполнено. В подтверждение этого на экране
маршрутизатора в значке Wi-Fi отобразится
номер (1).
59
5
Подключение к сети Интернет
6
Готово!
Запустите используемый веб-браузер (Internet
Explorer, Firefox, Safari, Chrome и др.).
Если PIN-код SIM-карты активирован, откроется
соответствующая страница для его ввода. Если
страница не открывается, перейдите на веб-сайт
http://zte.home и войдите в систему, используя
пароль администратора (admin), после чего
введите PIN-код SIM-карты.
Теперь можно просматривать веб-страницы с
помощью мобильного 4G-маршрутизатора.
Диспетчер настройки 4G-маршрутизатора
Диспетчер настройки позволяет использовать расширенные параметры
(например, изменение используемого профиля APN). Кроме того, в нем
содержатся более подробные инструкции; достаточно всего лишь нажать на
знак вопроса в любом из меню настроек.
60
RU
Поиск и устранение неисправностей
Не удается подключиться к Интернету через
беспроводную сеть
•
•
•
•
Убедитесь, что беспроводная сеть используемого вами
устройства (ПК, планшета или смартфона) активирована
и поддерживает протокол WPA или WPA2.
Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия мобильной
широкополосной сети.
Используемое устройство должно быть расположено не
слишком далеко от маршрутизатора.
Проверьте правильность введенных данных сети Wi-Fi
(имя: WLAN, пароль: PWD). Чтобы отобразить их, нажмите
кнопку WPS на маршрутизаторе один раз.
Не удается подключиться к беспроводной сети
1. Нажмите кнопку питания на маршрутизаторе и
удерживайте ее до появления логотипа ZTE и отключения
устройства.
2. Нажмите кнопку питания еще раз и удерживайте ее до тех
пор, пока не включится экран.
3. Перезапустите ПК или другое используемое устройство.
4. Если ни одно из предложенных действий не помогло,
попробуйте подключить компьютер к Интернету с
помощью кабеля USB. Подсоедините кабель USB к
маршрутизатору и к свободному порту USB на ПК.
Откройте веб-браузер (Chrome, Explorer, Safari и др.) и
перейдите в окно администратора, указав в адресной
строке http://zte.home. Введите учетные данные и
выполните подключение вручную.
5. При необходимости поменяйте настройки безопасности
Wi-Fi с WPA2 на WPA/WPA2. Это можно сделать на
домашней странице маршрутизатора.
61
6. Если подключиться к Интернету по-прежнему не удается,
возможно, вам потребуется использовать более новую
модель ПК.
Не удается достичь максимальной скорости
•
•
Расположите маршрутизатор как можно ближе к окну,
чтобы расширить зону действия сети, или установите
рядом с ним используемое устройство, чтобы увеличить
скорость соединения.
Если выполняется подключение к сети сразу несколькими
пользователями, скорость может уменьшиться.
Подключение 4G меняется на сеть 3G или 2G
В диспетчере настройки маршрутизатора можно установить
использование только определенной сети.
1. В адресном поле веб-браузера введите «http://zte.home»
и войдите в окно администратора, используя пароль
admin.
2. Перейдите в меню Подключение, нажмите Сеть и в
раскрывающемся меню выберите соответствующую
Сеть, например Только 4G или Только 3G. Нажмите
кнопку Применить.
Сброс настроек маршрутизатора до заводских
значений по умолчанию
Чтобы сбросить настройки маршрутизатора до заводских
значений по умолчанию, нажимайте кнопку сброса до
появления на экране надписи Выполняется сброс. Круглая
Кнопка сброса находится под штрихом с надписью Сброс
на одной из сторон маршрутизатора. Чтобы нажать Кнопку
сброса, понадобится острый предмет. Нажатие этой
кнопки приведет к удалению всех настроек и изменений,
примененных ранее.
62
RU
Знакомство с ZTE MF910
Экран
а)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Уровень сигнала
Сеть подключена
Новое сообщение
Доступно обновление
Число подключенных
пользователей
Состояние батареи
Название оператора
Продолжительность
подключения
Объем загруженных данных
Поле для уведомлений
63
1 Слот SIM-карты
Кнопка сброса (белая)
2 Кнопка WPS
— Необходимо нажать один раз для отображения
имени и пароля Wi-Fi.
— Необходимо нажать и удерживать в течение
четырех секунд для включения WPS.
3 Кнопка питания
4 Экран
5 Порт для внешней антенны (TS9). Имеется два
антенных порта: используйте оба порта для
антенн MIMO, в других случаях используйте порт,
обозначенный цифрой «1».
6 Порт Micro-USB
64
RU
Инструкции по безопасности
• Не используйте маршрутизатор в условиях
экстремальных температур или высокой влажности
и не допускайте попадание в него воды.
• Не разбирайте устройство.
• Не используйте маршрутизатор в непосредственной
близости от сильных источников электрического
и магнитного полей (например, рядом с
микроволновой печью).
• Не используйте маршрутизатор в тех местах,
где работа беспроводных устройств запрещена
(например, в самолете или в больнице).
Обновление ПО (встроенного ПО) маршрутизатора
Введите адрес домашней страницы маршрутизатора
(http://zte.home), откройте Настройки, -Настройки
устройств и нажмите кнопку Обновить для просмотра
новых обновлений, которые следует загрузить. Если
они есть, следуйте приведенным указаниям.
65
Din egen mobila
surfzon
Följ de enkla stegen i den här handboken, så är
du snart igång med ditt mobila bredband och
din mobila trådlösa router – med en blixtsnabb
4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF910
och mobilt bredband kan du trådlöst ansluta
upp till 14 enheter till internet – överallt där du
har täckning.
Paketet innehåller en ZTE MF910 - mobil
4G-router, en usb-sladd och en laddare.
66
66
SE
1
Sätt i sim-kortet
Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning
(se illustrationen).
Använd rätt storlek!
Du ska välja den större storleken på simkortet för din ZTE MF910 4G-router.
Obs! Spara plastkortet som sim-kortet satt i. Där finns information (pinoch puk-kod) som du kommer att behöva.
2
Ladda routern
Anslut den till ett eluttag eller en dator.
3
Starta routern
Håll in strömbrytarknappen till dess att displayen
tänds.
67
4
Anslut till den mobila routern
a) Se till att funktionen för trådlöst nätverk är
aktiverad på din dator, surfplatta eller smartphone.
b) Tryck in WPS-knappen på routern en gång för att
se WiFi-namnet (WLAN) och lösenordet (PWD).
c) Anslut till det trådlösa nätverket så här:
Mac-dator:
1. Klicka på WiFi-ikonen (AirPort) längst upp
till höger på din skärm för att få en lista på
tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet
när det efterfrågas, tryck sedan OK.
Windows XP / Vista / 7 –dator:
1. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet
längst ner till höger på skärmen för att se listan
med tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet
när det efterfrågas, tryck sedan på Anslut.
Windows 8 –dator:
1. Ta fram menyn till höger genom att svepa in
från den högra kanten av skärmen.
2. Välj Inställningar och tryck på nätverksikonen.
3. Välj trådlösa nätverk under ”Wi-Fi” och tryck
anslut.
4. Ange lösenordet om det efterfrågas.
iPhone eller iPad:
1. Välj Inställningar, sedan WiFi och sedan
Aktivera WiFi för att se listan med tillgängliga
trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet
när det efterfrågas, tryck sedan på Anslut.
68
SE
Smartphone eller surfplatta
(Android och Windows):
1. Välj Inställning, sedan Trådlöst och nätverk,
sedan WiFi-inställningar och aktivera WiFi för
att se listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet
när det efterfrågas, tryck sedan på Anslut.
d) Du har nu parat ihop din dator, surfplatta eller
smartphone med routern. I routerns display syns
nu en siffra (1) vid WiFi-ikonen som bekräftar
detta.
5
Anslut till internet
Starta din webbläsare (Internet Explorer, Firefox,
Safari, Chrome osv.).
Om sim-kortets pin-kod är aktiverad kommer en
sida att öppnas där du får ange pin-koden. Om
du inte kommer till den sidan så går du till
http://zte.home och loggar in med
administratörslösenordet (lösenordet är admin),
därefter anger du sim-kortets pin-kod.
6
Klart!
Du kan nu börja surfa med din mobila 4G-router.
4G-routerns administrationssida
På administrationssidan finns möjlighet till mer avancerade inställningar för din
router (som t. ex. ändring av APN-profil).
Där hittar du också en utförligare manual - klicka på
frågetecknet som du hittar under respektive inställningsmeny.
Du öppnar routerns administrationssidan i din webbläsare med:
Adress http://zte.home (http://192.168.32.1) Användarnamn/Lösenord: admin
69
Problemlösning
Om du inte kan ansluta till internet via ditt trådlösa
nätverk
• Se till att enhetensenhetens (din dator, surfplattas,
smartphones) funktion för trådlöst nätverk är aktiverad
och stödjer WPA/WPA2.
• Se till att du har täckning för mobilt bredband.
• Se till att enheten inte är för långt från routern.
• Dubbelkolla att du angett rätt WiFi-namn (WLAN) och
lösenord (PWD).
Tryck en gång på WPS-knappen på routern så ser
du dem i displayen.
Om du inte kan ansluta till det trådlösa nätverket
1. Håll in strömbrytaren tills ZTE visas och routern stängs av.
2. Starta routern igen genom att hålla inne strömbrytaren
tills dess att routerns display tänds.
3. Starta om din enhet (dator, surfplatta, telefon).
4. Om inget av ovanstående hjälper så kan du ansluta en
dator till internet via usb-kabel. Anslut en usb-kabel
till routern samt ledig usb-port på datorn, öppna din
webbläsare (Chrome, Explorer, Safari, m.fl.) och gå
till routerns administrationsfönster genom att skriva in
http://zte.home i webbläsarens adressfönster. Logga
därefter in och anslut manuellt.
5. Vid behov kan du ändra WiFi-säkerhet från WPA2
till WPA/WPA2. Detta gör du under menyvalet WiFiinställningar.
6. För att kunna ansluta till routern trådlöst kan du behöva
uppdatera din dator.
70
SE
Om du upplever att du inte får bästa möjliga hastighet
• Ställ routern så nära ett fönster som möjligt, för bättre
täckning, eller ställ datorn närmare routern för högre
hastighet.
• Om många är anslutna samtidigt kan hastigheten bli
lägre när ni surfar.
Om anslutningen hoppar mellan 4G-, 3G- och 2G-näten
På routerns inställningssidor kan du låsa till önskat nätverk
(kan endast göras när du är nedkopplad):
1. I din webbläsares adressfönster skriv in http://zte.home
och logga in till administratörsfönstret med lösenordet
"admin".
2. Gå till "Anslutning", välj "Nätverk" och därefter gör
du ditt val utav nätverksläge, t.ex. "Endast 4G" eller
"Endast 3G" i rullgardinsmenyn. Tryck därefter
"Verkställ".
Om du av någon anledning behöver återställa routern
Du återställer routern till fabriksinställningarna genom
att trycka på "Reset-knappen" på routern tills texten
"Återställer" syns i displayen. Du hittar den vita "Resetknappen" under luckan med texten "Reset", på ena sidan
av routern. Du behöver ett spetsigt föremål för att trycka på
"Reset-knappen". Alla inställningar och ändringar du gjort
försvinner då.
71
Lär känna din ZTE MF910
Display
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
72
Signalstyrka
Nätverket används
Nytt meddelande
Ny uppdatering tillgänglig
Antal anslutna användare
Batteristatus
Operatörsnamn
Ansluten tid
Nedladdad datamängd
Notifieringsfält
SE
1 Uttag för sim-kort
Reset-knapp (den vita)
2 WPS-knapp
-
Tryck en gång för att visa WiFi-namn och
WiFi-lösenord
-
Tryck och håll i 4s för att aktivera WPS
3 Strömbrytarknapp
4 Display
5 Extern antennport (TS9). Det finns två antennutgångar,
använd båda för MIMO-antenner, använd annars den
markerad med ”1”.
6 Micro-USB-uttag
73
Säkerhetsföreskrifter
• Utsätt inte routern för extremt höga eller låga
temparaturer, vatten eller fuktighet.
• Försök inte att demontera routern.
• Använd inte routern intill starka elektriska eller
magnetiska fält – t.ex. mikrovågsugnar.
• Använd inte routern där trådlösa enheter är förbjudna,
som t.ex. ombord flygplan eller på sjukhus.
Uppdatering av routerns mjukvara (firmware)
Öppna routerns administrationsfönster http://zte.home
och gå till "Inställningar" och välj "Enhetsinställningar"
och därefter "Uppdatering", för att se om det finns
några nya uppdatering att ladda ner. Om så är fallet, följ
instruktionerna.
74
Your own mobile
wireless zone
Follow the instructions in the quick start guide,
and you will soon be up and running with your
mobile broadband and your mobile, wireless router
— with a lightning fast 4G connection. By using the
ZTE MF910 and our mobile broadband, you can
connect up to 14 wireless devices to the internet
— anywhere there is coverage.
The package should contain one ZTE MF910
mobile 4G-router, one usb-cord and one charger.
75
75
UK
1
Insert the sim card
Make sure it is pointing in the right direction
(check the illustration).
Use the right size!
You should use the larger size of the
sim card with your ZTE MF910 4G-router.
Note! Save the plastic card the sim card was attached to. It
contains important information (pin and pin code).
2
Charge the router
Connect it to a power outlet or a computer.
3
Start the router
Press and hold the Power button until
the screen lights up.
76
4
Connect to the mobile router
a) Make sure WiFi is enabled on the computer, tablet
or Smartphone.
b) Press the WPS button on the router once to see
the WiFi name (WLAN) and password (PWD).
c) Connect to your wireless network like this:
Mac-computer:
1. Press the WiFi (AirPort) icon at the top right
of your screen to display the list of available
wireless networks.
2. Select your wireless network and enter the
password when asked to, then press OK.
Windows XP / Vista / 7 –computers
1. Press the network icon in the activity field in
the bottom right of the screen to display the
list of available wireless networks.
2. Select your wireless network and enter the
password when asked to, then press Connect.
Windows 8 –computer:
1. Open the Charm Bar swiping the display from
the right side of the display.
2. Select Settings and press the network icon.
3. Choose your wireless network under “Wi-Fi”
and select connect.
4. Enter the WiFi password if needed.
iPhone or iPad:
1. Select Settings, then WiFi, and then Turn on
WiFi to display the list of available wireless
networks.
2. Select your wireless network and enter the
password when asked to, then press Connect.
77
UK
Smartphone or Tablet
(Android and Windows):
1. Select Setting, then Wireless and network,
then WiFi settings and enable WiFi to display
the list of available networks.
2. Select your wireless network and enter the
password when asked to, then press Connect.
d) You have now paired your computer, tablet or
Smartphone with the router. In the router’s display
there is a number (1) at the WiFi icon that confirms
this.
5
Connect to the Internet
6
Done!
Launch your web browser (Internet Explorer, Firefox,
Safari, Chrome etc.).
If the sim card pin code is activated a page will open
where you can enter the pin code. If that page doesn´t
open please go to http://zte.home and log in with
the administrator password (administrator password
is "admin"), thereafter you can enter the sim card pin
code.
You can now start surfing the net, using your mobile
4G-router.
The setup manager for your 4G-router
The setup manager enables more advanced configurations (e.g. changing your
APN profile). It also contains a more detailed manual — just click the question
mark in each specific setting menu.
The setup manager is opened in your web browser with:
Address: http:// zte.home (http://192.168.32.1) Username/Password: admin
78
Troubleshooting
If you are unable to connect to the Internet via your
wireless network
• Make sure your device’s (computer, tablet, smart
phone) wireless network is activated and supports
WPA/WPA2.
• Make sure you have coverage for mobile broadband.
• Make sure the device is not too far away from the router.
• Check that you entered the right WiFi name (WLAN) and
password (PWD). Press the WPS button on the router
once to show them.
If you can’t connect to the wireless network
1. Press and hold the power button until ZTE logo shows
and device is powered off.
2. Turn on again by pressing power button until the screen
lights up.
3. Reboot computer or device.
4. If none of above helps, a computer can connect to
internet via usb cable. Connect an usb cable to the
router and a free usb port on your computer, open your
web browser (Chrome, Explorer, Safari or others) and
enter the administration window by typing http://zte.
home in the browsers web address window. Log in and
connect manually.
5. If necessary, change WiFi Security from WPA2 to WPA/
WPA2. This setting is on the router home page.
6. If you still cannot connect, you may need to update your
computer.
79
UK
If you feel that you are not achieving best possible
speed
• Place your router as close to a window as possible,
for better coverage or move your device closer to the
router for improved speed.
• If several users are connected simultaneously the
speed may be reduced.
If your connection jumps between the 4G, 3G
and 2G networks
In the router setup manager you can lock
the router to a particular network:
1. In the address field of your web browser input http://zte.
home and log in to the administration window with the
password "admin".
2. Go to "Connection", choose "Network" and make your
choice of "Network ", for example "4G Only" or "3G
Only" in the drop-down menu. Click "Apply".
If - for any reason - you need to reset your
router to factory defaults
You reset your router to factory defaults by pressing the
white reset button until the text "Resetting" appears in the
display. You find the white "Reset button" under the hatch
with the text "Reset", on one of the sides of the router. You
will need a pointed object to press the "Reset button". All
configurations and changes you have made will be lost.
80
Get to know your ZTE MF910
Display
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Signal strength
Network in use
New message
New update avaliable
Number of users connected
Battery status
Operator name
Duration time
Downloaded data amount
Notification field
81
UK
1 sim card slot
Reset button (the white one)
2 WPS button
-
Press once to display WiFi name and WiFi-Password
-
Press and hold 4s to enable WPS
3 Power button
4 Display
5 External antenna port (TS9). There are two antenna
ports, use both for MIMO antennas, otherwise use the
port marked with ”1”.
6 Micro-USB port
82
Safety instructions
• Do not expose the router to extreme temperatures,
water or humidity.
• Do not attempt to dismantle the router.
• Do not use the router in close proximity to strong
electrical or magnetic fields such as a microwave oven.
• Do not use the router in places where wireless units are
prohibited, such as on board an aircraft or in hospitals.
Updating the router software (firmware)
Enter the router’s home page http://zte.home and go
to Settings, -Devices Settings, choose Update, to see if
there are any new updates to download. If so, follow the
instructions.
83
84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising