ZTE | MF60 | User manual | ZTE MF60 Brugermanual

ZTE MF60 Brugermanual
ZTE MF60
Hurtigveiledning
ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postnummer: 518057
Tlf: +86-755-26779999
URL: http://www.zte.com.cn
E-post: mobile@zte.com.cn
1
JURIDISK INFORMASJON
Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.
Alle rettigheter forbeholdt.
Det er ikke tillatt å benytte utdrag av, reprodusere, oversette eller bruke
noen deler av denne publikasjonen i noen form eller ved noen midler,
elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering og mikrofilm, uten skriftlig
forhåndstillatelse fra ZTE Corporation.
Denne bruksanvisningen er utgitt av ZTE Corporation. Vi forbeholder oss
retten til å foreta endringer av trykkfeil eller oppdatere spesifikasjoner uten
forhåndsvarsel.
Versjonnr.: R1.0
2
Introduksjon
ZTE MF60 er en mobil 3G/2G tilgangspunktenhet som fungerer i GSM/
GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+-nettverk. Klientenhetene kan
kobles til via USB eller Wi-Fi. Den støtter data- og SMS-tjenester, hvilket
muliggjør mobil kommunikasjon når som helst og hvor som helst hvor det er
mobildekning.
Denne hurtigveiledningen gir instrukser for hvordan du installerer og kommer
i gang med å bruke produktet. Hvis du vil ha informasjon om å koble til
tjenester, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.
Spesifikasjon
HSPA+: DL 21,6 Mbps, UL 5,76 Mbps
Datatjeneste
WCDMA CS: 64 kbps UL/DL
WCDMA PS: 384 kbps UL/DL
Grensesnitt
USB og Wi-Fi
Wi-Fi-standard
802.11b/g
Wi-Fi-sikkerhet
WEP/WPA/WPA2/WAPI
USB-versjon
USB 2.0 HIGH SPEED
USB-grensesnittype
Micro USB
Vekt
77g
Dimensjoner (B × H × D): 99,7 mm*53,7 mm*13,9 mm
microSD-kort
Støtter inntil 32GB microSD-kort
Strømadapter
5V/700 mA
Batteri
1500 mAh
*Standbytid
100 timer
*Driftstid
4 timer
3
Operativsystem
Windows 7, Windows Vista (32 bit eller 64 bit),
Windows XP (SP2 eller nyere), MAC (10.4 eller
nyere)
Nettleser
IE (6.0 eller nyere), Firefox (2.0 or later), Opera
(10.0 eller nyere), Safari (4.0 eller nyere),
Chrome (5.0 eller nyere)
Driftstemperatur
0°C ~ +35°C
Oppbevaringstemperatur
-20°C ~ +50°C
Ladetemperatur
0°C ~ +45°C
Fuktighet
5%~ 95%
Merknader: microSD
er et varemerke som tilhører SD Card
Association.
Enhetens standbytid og driftstid er kun til referanse, og basert på et ideelt
driftsmiljø.
Bli kjent med enheten din
Figuren nedenfor viser hvordan enheten ser ut, og er kun til referanse. Den
faktiske enheten kan se annerledes ut.
Høyre side
Foran
Venstre side
4
Under
Grensesnitt og knapper
1. Strøm
Trykk på power-knappen for å slå enheten av eller på.
2. Kortspor
for minnekort
(microSD-kort)
Her skal du skal sette inn minnekortet (microSD-kort).
3. WPS
Denne knappen brukes til å starte/avslutte Wi-Fi
Protected Setup-autentiseringsprosessen og å aktivere/
deaktivere Wi-Fi-funksjonen.
• Hold den nede i 3 sekunder for å aktivere WPSfunksjonen.
• Når WPS-funksjonen er tilgjengelig, trykker du på
den for å deaktivere WPS-funksjonen.
• Trykk på den for å aktivere/deaktivere Wi-Fifunksjonen.
4. LED-skjerm
Skjermen viser signaltype, signalstyrke, batteri, Wi-Fi
osv.
5. Kontakt for
ekstern antenne
Brukes til å koble til en ekstern antenne eller forsterke
signalstyrken.
6. Lader-/USB-port
• Lader enheten
• Koble klienten til enheten via USB-kabel.
Merknader:
Hold nede knappene WPS og Power samtidig til LED-skjermen slås av, og
slipp knappene. Enheten starter automatisk på nytt og gjenoppretter fabrikks
tandardinnstillingene.
LED-indikator
Når enheten er slått på, vises følgende ikoner på LED-skjermen.
Indikasjonene som disse ikonene angir, er oppgitt i tabellen nedenfor.
5
Icon
Indikasjon
Nettverkets signalstyrke.
Nettverkstype. 2G- eller 3G-ikonet vises på LED-skjermen
ettersom hvilket nettverk som enheten er koblet til.
Koble til Internett automatisk.
Koble til Internett manuelt.
Roamingnettverksindikasjon
Ny melding mottatt.
Wi-Fi-status og antall tilkoblede brukere.
Batteristrømindikasjon.
Maskinvareinstallasjon
Sette inn SIM-kortet og batteriet
1. Bruk tommellåsen nederst på enheten til å åpne batteridekselet.
6
2. Sett SIM-kortet inn i kortholderen.
3. Sett inn batteriet som vist, med kontaktene rettet mot metallfjærene, og
trykk batteriet ned i batterirommet.
4. Plasser batteridekselet riktig, og trykk det forsiktig ned for å lukke
batterirommet.
Sette inn et microSD-kort(valg fritt)
1. Dra microSD-dekselet ut av kortsporet.
Merknader:
Ikke trekk ut dekselet med makt; det er koblet til enheten.
MicroSD-kort følger ikke med i pakken men kan kjøpes separat hos en
elektronikkbutikk
2. Sett micro-SD-kortet inn i microSD-sporet. Bildet nedenfor viser riktig
retning for innsetting. Du hører et klikk når microSD-kortet låses på
plass.
7
3. Lukk microSD-dekselet.
Slå enheten på/av
Trykk på Power-knappen for å slå enheten av eller på.
Merk: Enheten er påslått når LED-skjermen lyser.
Lade enheten
Du kan lade enheten med USB-kabel
eller en adapter.
1. Sett laderkontakten forsiktig inn med
pilen vendt mot bunnen av enheten.
2. Kontakten kan settes inn bare én
vei. Ikke bruk makt for å sette inn
kontakten.
3. Sørg for at kontakten er plassert riktig, og før den forsiktig inn.
Driftsmodus
Enheten støtter tre driftsmoduser. Til klient bruker vi bare PC-en eller
laptopen som eksempel i dette dokumentet.
USB-modus: Koble til enheten med USB-kabelen.
8
Wi-Fi-modus: Koble til enheten via Wi-Fi.
Inntil åtte WiFi-enheter kan koble seg til MF60-enheten
Blandet modus: Koble til enheten med de to tilkoblingsmetodene som
nevnes ovenfor.
Merknader: Hvis du vil koble til Internett med Wi-Fi-modus, må du sørge for
at klienten støtter Wi-Fi-funksjonen.
Følgende bilde er et eksempel fra en applikasjon. Alle klientenhetene kan
surfe på Internett samtidig.
Etabler en forbindelse mellom enheten din og klienten
Via USB-kabel
• Koble sammen enheten din og klienten med USB-kabel.
• Slå på enheten.
9
•
Følg instruksjonene i systemet for å fullføre installeringen av
programvaren.
Merknader:
• Hvis systemet ikke starter installeringen automatisk, kan du kjøre
installeringsprogrammet under Min datamaskin > Portable Hotspot.
• Driveren for enheten blir installert samtidig.
• Etter installeringen, lager systemet et snarveisikon på skrivebordet og
en ny programgruppe under Start→Alle programmer. Forbindelsen
mellom enheten din og klienten etableres rett etterpå.
Via Wi-Fi
1. Slå på enheten direkte. Det vil ta 1–2 minutter å initialisere den.
2. Bruk ditt vanlige Wi-Fi-program på klienten til å søke i de tilgjengelige
trådløse nettverkene.
Merk: Dersom du får problemer å koble opp må kontrollere dine trådløse
nettverksforbindelser på din enhet. Still inn klienten slik at den henter en
IP-adresse automatisk fra Internett-protokollens (TCP/IP) egenskaper, og
klienten får en IP-adresse som “192.168.0.xx
3. Velg SSID for enheten din, og klikk deretter på Koble til.
Merknader:
Det kommer opp et vindu hvor du må oppgi et passord. Sjekk etiketten på
10
enheten for å finne SSID, og den forhåndsinnstilte passordinformasjonen.
Du kan endre passordet ved å velge Innstillinger > Wi-Fi-innstillinger >
Sikkerhet etter at du har logget inn på WebGUI-konfigurasjonssiden. Du kan
gjenopprette enheten til fabrikkstandardinnstillingene hvis du har glemt det.
4. Vent et øyeblikk, og forbindelsen mellom enheten din og klienten
etableres.
5. Du er nå klar for å ta i bruk Internett, har du pin-kode aktivert vil du
komme inn på en webside der du blir bedt om å taste pinkoden.
Tilgang til WebGUI-konfigurasjonssiden
1. Sørg for at forbindelsen mellom enheten din og klienten er etablert.
2. Start nettleseren din, og skriv inn http://192.168.0.1 eller http://ufi.home i
adressefeltet.
Merknader:
Vi anbefaler IE (6.0 eller nyere), Firefox (2.0 or later), Opera (10.0 eller
nyere), Safari (4.0 eller nyere), Chrome (5.0 eller nyere).
3. Innloggingssiden vises.
Vis informasjonen om WAN, WLAN og enheten. Skriv inn standardpassordet
(som skiller mellom store og små bokstaver) “admin”, og klikk på Logg inn
for å få tilgang til WebGUI-konfigurasjonssiden.
11
Merknader:
• Ikke sett noe oppå enheten. Ikke legg enheter slik at de overlapper
hverandre under bruk.
• Det vil ta 1–2 minutter å initialisere enheten og koble den til nettverket.
PIN-kodeverifisering
Hvis PIN-koden på SIM-kortet er aktivert, må du skrive inn PIN-koden når du
logger deg inn for første gang.
Merknader:
SIM-kortet låses hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger etter hverandre.
Hvis du vil endre PIN-statusen, velger du Innstillinger > Avansert > PIN
styring for å utføre handlingene.
Hurtigkonfigurasjon
Enheten er forhåndskonfigurert, men skulle du likevel ha behov for å
konfigurere enheten kan dette gjøres ved å følge punktene under.
Etter at du har logget inn, velger du Hurtigkonfigurasjon. Da vises
Hurtigkonfigurasjon-veiviseren.
12
Hurtigkonfigurasjon-veiviseren viser deg hvordan du angir de grunnleggende
parameterne for enheten på en tryggest mulig måte. Etter denne prosedyren,
kan du bruke Internett-tjenesten din.
WAN-tilkobling
Du kan velge hvordan MF60-enheten skal koble seg til Internett(WAN), den
er forhånds konfigurert til å koble seg til ved behov.
Etter at du har logget inn, velger du WAN-tilkobling, og du kan velge WANtilkoblingsmodus i henhold til dine ønsker.
Always on: Enheten er tilkoblet til Internett så lenge MF-60-enheten er slått
på
Manual: Du må inn manuelt i konfigurasjonsmenyen for å koble til/fra
Internett
On demand: Enheten kobler seg til Internett automatisk dersom du har
behov for å koble deg til Internett fra din PC eller andre enheter. Dersom det
ikke går noe Internett trafikk fra din PC vil Internettlinjen kobles ned etter et
13
gitt antall sekunder(default er den satt til 900 sekunder). Du kan endre inaktiv
tiden dersom det er ønskelig.
Innstillinger
Etter at du har logget inn, velger du Innstillinger. Da kan du utføre følgende
operasjoner.
Velg Innstillinger > Vis 3G-trådløsinformasjonen, velge Båndvalg-modus,
3G-innstillinger
eller Endre APN-innstilling.
Vis den nåværende stasjonsliste, endre de
Velg Innstillinger > grunnleggende innstillingene for trådløst nettverk, velg
Wi-Fi-innstillinger sikkerhetsmodus, endre WiFi-passord og WPA-type,
og utføre WPS-konfigurasjon.
Velg Innstillinger > Angi MAC/IP/Portfiltrering, port videresending eller
Brannmur
Systemsikkerhet-konfigurasjonen.
Vis den nåværende statusen for enheten din,
Velg Innstillinger > endre administratorinnstillingene, gjenopprett
fabrikkstandardene, administrer PIN eller angi LANAvansert
grensesnittkonfigurasjonen.
Merknader:
Sørg for at du husker det nye passordet hvis du endrer innloggingspassord
ved å velge Innstillinger > Avansert > Administrator. Du kan gjenopprette
enheten til fabrikkstandardinnstillingene hvis du har glemt det nye passordet.
Koble fra Internett
Normalt så styrer MF60-enheten selv til- og frakobling til Internett, men har
du behov for å koble fra manuelt kan du følge punktene under.
1. Logg inn på WebGUI-konfigurasjon-siden, og velg WAN Connection/
WAN-tilkobling.
2. Velg Manual > Disconnect Internet.
3. Klikk på Apply.
14
SMS
Med denne funksjonen kan du vise, sende og motta SMS-meldinger.
Etter at du har logget inn, velger du SMS. Da kan du utføre følgende
operasjoner.
Velg SMS > Enhet
Få tilgang til SMS-meldingene på enheten
din.
Velg SMS > SIM-kort
Få tilgang til SMS-meldingene på SIM-kortet
ditt.
Velg SMS > Ny melding
Send eller lagre SMS.
Velg SMS > SMSinnstillinger
Angi SMS-konfigurasjonen.
Kontaktliste
Med denne funksjonen kan du lagre kontakter til enheten eller SIM-kortet.
Etter at du har logget inn, velger du Kontaktliste. Da kan du legge til en ny
kontakt i Legg til ny-fanen og utføre operasjoner med kontakten i Enhet
eller SIM-kort-fanen.
15
Bruk av WPS
Hvis klientenheten din støtter WPS, trenger du ikke å angi passordet manuelt
etter at WPS er slått på. Gjør følgende:
1. Start enheten.
2. Start klientenheten som er koblet til enheten din.
3. Aktiver WPS-funksjonen på enheten din.
4. Aktiver WPS-funksjonen på klienten.
Merknader:
• Hvis du vil ha detaljerte opplysninger om klienten, kan du se
bruksanvisningen for klienten.
Hvilemodus-/Dvalemodus
Enheten har en hvile-/dvalemodus funksjon som automatisk slår av WiFidelen dersom ingen enheter har vært tilkoblet innen en gitt tid. Hvile-/
dvalemodus funksjonen er standard slått av, men kan aktiveres på følgende
måte:
1. Gå inn på menyen Innstillinger>WiFi-innstillinger>Dvale innstillinger
2. Velg Aktiver dvale og velg antall minutter/timer før dvalemodus skal
aktiveres
For å slå på 3G-ruteren når den er gått i dvale-/hvilemodus: Trykk og hold
nede WPS- eller av/på-knappen i ca 3 sekunder.
Merk: Med USB-tilkobling blir bare Wi-Fi-funksjonen deaktivert hvis ingen
Wi-Fi-brukere kobler seg til enheten innen et gitt antall minutter.
16
Advarsel og melding
Til eieren
•
•
•
•
•
•
•
Noen elektroniske enheter kan bli påvirket av elektromagnetisk
interferens fra enheten hvis enheten ikke er tilstrekkelig beskyttet. Ett
eksempel er det elektroniske systemet i kjøretøyer. Ta om nødvendig
kontakt med produsenten av apparatet før du bruker enheten.
Bærbare eller stasjonære PC-er og enheten din kan gi interferens i
medisinsk utstyr som høreapparater og hjertestimulatorer. Sørg for at
slike enheter alltid er mer enn 20 centimeter unna slikt medisinsk utstyr
når de er i bruk. Slå om nødvendig av enheten. Kontakt en lege eller
produsenten av det medisinske utstyret før du bruker enheten.
Vær klar over enhetens bruksbegrensninger når du bruker den på
steder som oljelagre eller kjemiske fabrikker der eksplosive gasser eller
produkter bearbeides. Slå om nødvendig av enheten.
Det er forbudt å bruke elektronisk senderutstyr på fly, bensinstasjoner
og sykehus. Iaktta og følg alle varselsskilt og slå av enheten i disse
omgivelsene.
Ikke berør det innvendige antenneområdet hvis det er unødvendig.
Berøringen kan påvirke enhetens funksjon.
Enheten må oppbevares utilgjengelig for barn. Enheten kan føre til skade
hvis den brukes som et leketøy.
Ikke berør metalldelene på enheten. Disse kan forårsake brennmerker
mens enheten er i drift.
Bruke enheten
•
Bruk kun originalt eller autorisert tilbehør. Bruk av uautorisert tilbehør
kan påvirke enhetens ytelse og være et brudd på gjeldende nasjonale
forskrifter om telekommunikasjonsterminaler.
17
•
•
•
•
•
•
Enheten må ikke brukes i nærheten av eller inne i metallkonstruksjoner
eller installasjoner som kan utstråle elektromagnetiske bølger. Det kan
ellers influere på signalmottaket.
Enheten er ikke vanntett. Oppbevar det på et tørt og kjølig sted.
Enheten må ikke tas i bruk straks etter en plutselig temperaturendring.
Det vil ellers dannes dugg på innsiden og utsiden av enheten, så vent
derfor til den er tørr.
Behandle enheten forsiktig. Ikke slipp det, bøy det, eller slå på det. Ellers
kan enheten bli skadet.
Modemet må ikke demonteres av ufaglærte, og kun faglærte teknikere
må utføre reparasjoner på det.
Driftstemperatur mellom 0°C ~ +35°C og luftfuktighet mellom 5% ~ 95%
anbefales.
Bruke batteriet
•
•
Ikke kortslutt batteriet. Det kan forårsake ekstrem varme og brann.
Ikke oppbevar batteriet på varme områder eller kast det på åpen ild. Det
kan forårsake eksplosjon.
• Ikke demonter eller endre på batteriet.
• Når du ikke skal bruke batteriet på lenge, fjerner du det fra enheten og
oppbevarer det på et kaldt og tørt sted.
• Bruk aldri en lader eller et batteri som er ødelagt eller utslitt.
• Returner det utslitte batteriet til leverandøren, eller lever det til
gjenvinning. Ikke kast det i husholdningsavfallet.
Advarsel: Hvis batteriet er ødelagt, må du holde deg unna det. Hvis det
misfarger huden din, må du skylle huden med store mengder vann og
snarest ta kontakt med lege.
18
Begrenset garanti
•
Denne garantien gjelder ikke mangler eller feil i produktet forårsaket av:
i. Rimelig slitasje.
ii. Sluttbrukers unnlatelse av å følge ZTE's installasjons-, bruks- eller
vedlikeholdsinstruksjoner eller prosedyrer.
iii. Sluttbrukers feilbehandling, feil bruk, uaktsomhet, eller uriktig
installasjon, demontering, oppbevaring, vedlikehold, eller bruk av
produktet.
iv. Modifikasjoner eller reparasjoner som ikke ble utført av ZTE eller en
ZTE-godkjent person.
v. Strømbrudd, overspenning, brann, flom, ulykker, tredjeparts
handlinger, eller andre hendelser utenfor ZTE's rimelige kontroll.
vi. Bruken av tredjeparts produkter, eller bruk sammen med tredjeparts
produkter, forutsatt at slike defekter har oppstått på grunn av den
kombinerte bruken.
vii. Enhver annen årsak utenfor normalt påtenkt bruksområde for
Produktet.
Sluttbruker skal ikke ha noen rett til å avvise eller returnere Produktet, eller
motta tilbakebetaling for Produktet fra ZTE, i ovenfor nevnte situasjoner.
• Denne garantien er sluttbrukers eneste rettsmiddel og ZTE's eneste
forpliktelse for mangelfulle eller avvikende gjenstander, og gjelder i stedet
for alle andre garantier, enten uttrykte, underforståtte eller lovbestemte,
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med mindre noe annet er
påbudt etter obligatoriske bestemmelser i loven.
Ansvarsbegrensning
ZTE skal ikke være ansvarlig for noe inntektstap eller indirekte, spesiell,
tilfeldig eller følgeskade som er et resultat av eller oppstår som en følge
19
av eller i forbindelse med bruken av dette produktet, enten ZTE er blitt
informert eller ikke, kjente til, eller skulle ha kjent til, muligheten for slike
skader, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd,
kapitalkostnader, omkostninger for reservefasilitet eller produkt, eller noen
kostnader i forbindelse med avbruddstid.
Slik får du hjelp
Du kan få hjelp ved å:
• sende e-post til mobile@zte.com.cn
• besøkehttp://www.zte.com.cn
• ringe servicetelefonen på: +86–755–26779999
Du kan også kontakte din tjenesteleverandør for hjelp
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising